Kundsupport

Spelregler:

Live Ultimate Texas Hold 'em Regler

Reglerna som är listade här är standard regler för Live Ultimate Texas Hold 'em. Det är dock viktigt att bekanta sig med reglerna för varje individuellt spel då det kan finnas skillnader mellan de olika spelsorterna. Spelarna är själv ansvariga över att de förstår reglerna och att detta är gjort innan insatser är lagda. Specifika regler för varje spel finns under flikarna ”hjälp” och ”vinsttabellen”-ikonerna när spelet är öppet.

Game Objective

Varje spelare spelar mot dealern där det går ut på att få en hand som är bättre än dealerns (spelarens hand kommer från två av de egna korten samt tre av de fem community-korten). För att dealerns hand ska kvalificera behövs ett par eller bättre. Före Flop och River behöver spelaren lägga in Ante och ett Blind bet, därefter visas dealerns två kort up. Sen finns det möjlighet till att göra ytterligare höjning via Play bet. Tidiga höjningar ger högre risk men också bättre utdelning. Det finns också en Trips bonus bet för extra bettingalternativ.

Spelregler

Ultimate Texas Hold'em är en variant av den populära Texas Hold'em poker. Ultimate Texas Hold'em skiljer sig från Texas Hold'em genom att det spelas mot huset snarare än mot andra spelare.

Syftet med Ultimate Texas Hold'em är att slå dealerns hand genom att att få den bästa möjliga fem-korts handen, som skapas av två delade kort till spelaren och fem gemensamma kort.

Ett obegränsat antal spelare kan spela samtidigt vid ett Ultimate Texas Hold'em bord. Varje spelare kan bara inta en plats vid bordet.

Ultimate Texas Hold'em spelas med en 52-standardkortlek (jokrar uteslutna). Kortleken blandas efter varje omgång.

I början av omgången så lägger du en insats på punkten ANTE. När din ANTE insats lagts så läggs automatiskt en matchande BLIND insats av systemet.

Dealern delar ut två kort uppvända till dig och två kort nedvända till dealern. Efter en kort paus delar dealer ut tre gemensamma kort som läggs uppåt i mitten på bordet (kallad "Flop"). Efter en paus så delar dealern ut två slutliga gemenesamma kort (kallade "Turn" och "River").

Du och dealern kan använda dessa kort i handen för att få den bästa femkortshanden.

Under pausen i spelet kan du bestämma dig för att PLAY eller CHECKA.
För att bestämmma en vinnare, de bäst betalande händerna skapas för dig och dealern genom att använda fem av totalt sju tillgängliga kort som jämförs.

Sidosatsningar

TRIPS INSATS

Insatsen TRIPS är ett valfritt sidospel som du kan lägga innan omgången börjar. Du vinner på din TRIPS insats när din slutliga femkortshand är triss eller bättre.

Insatsen TRIPS placeras på den blinkande insatspunkten TRIPS efter att din ANTE har accepterats. Du vinner på din TRIPS insats när din bästa hand är triss eller bättre.

Alla insatser måste läggas innan insatstiden går ut. När insatstiden löpt ut så börjar dealern dela. Under spelomgången kommer du att erbjudas beslut men dessa beslut kommer inte att påverka resultatet på din TRIPS insats.

Vid slutet på spelomgången kommer dealern att vända alla sina kort uppåt och meddela resultatet.

Vinnande händer

Individuella kort räknas i fallande ordning: Ess (högt eller lågt), Kung, Dam, Knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 och 2.

Ett Ess kan vara det högsta värdekortet i en Stege med A, K, Q, J, 10 eller det lägsta värdekortet i en Stege med 5, 4, 3, 2, A.

Möjliga händer från den högsta utbetalningen till den lägsta:

 • Kunglig färgstege är en färgstege som innefattar Ess, Kung, Dam, Knekt och 10 alla i samma färg.
 • Färgstege är en hand som innehåller fem kort följd, alla i samma färg, till exempel: Nio, Åtta, Sju, Sex och Fem, alla Hjärter.
 • Fyrtal är en hand som innehåller alla fyra kort av en valör och något annat kort. Till exempel, fyra Ess i din hand blir ett fyrtal. Fyrtal med kort av högre valör slår de med lägre valör.
 • Kåk är en hand som innehåller tre likadana kort av en valör samt som innehåller två likadana kort av annan valör, t.ex. tre Kungar och två Sexor. Mellan två kåkar så vinner den med högst valör av tre kort.
 • Färg är en hand där alla fem kort har samma färg men inte följer efter varandra i valör, t.ex. fem kort där alla är i Klöver. Två färger jämförs som om de vore hand med högt kort; det högsta kortet jämförs för att fastställa vinnaren. Om båda händerna har samma högsta kort så jämförs näst högsta kort fram till det att en skillnad kan hittas.
 • Stege är en hand som innehåller fem kort som följer efter varandra i valör i åtminstone två färger, t.ex. Nio, Åtta, Sju, Sex och Fem i två eller flera färger. Två stegar rankas genom att jämföra det högsta kortet i varje. Två stegar med samma högsta kort är av lika värde, då färgen inte används för att skilja dem åt.
 • Triss är en hand som innehåller tre kort av samma valör, samt två kort som inte har den valören eller är lika varandra. Till exempel en spelare har tre Kungar har ett Triss. Ett Triss av högre valör slår ett Triss av lägre valör. Om två händer innehåller Triss med samma valör används Kickers för att bryta oavgjort.
 • Två Par är hand med två kort av samma valör samt två kort av en annan valör (som matchar varandra men inte det första paret) samt ett kort som inte har någon av tidigare valörer. Ett exempel på detta är att ha två Ess och två Kungar. Vid ranking av två händer som båda innehåller Två Par så jämförs först valören av det högsta paret och det högsta paret vinner. Om båda händerna innehåller samma högsta par, så jämförs det andra paret. Om båda händerna innehåller samma två par, så bestämmer Kickern vinnaren.
 • Par är en hand som innehåller två kort av en valör (t.ex två Kungar) samt tre kort som inte är av den valören eller är lika varandra. Par är den lägsta hand som du kan få utbetalning för. Par av högre valörer slår par av lägre valör. Om två händer innehåller samma par, så jämförs Kickers för att bestämma vinnaren.
 • Högt Kort är en pokerhand som utgörs av femkortshänder som inte motsvarar någon av de ovan nämnda kraven. Det väsentliga är att inget skapats av handen och det enda som har någon mening i spelarens hand är dess högsta kort.

Spelresultat

Dealern måste ha ett par eller högre för att vara kvalificerad.

Dealerns hand jämförs med din hand:

 • Om dealer har en bättre hand förlorar du ANTE, PLAY och BLIND insatser och alla andra sidoinsatser.
 • Om dealern har en bättre hand så kommer ANTE och PLAY insatser betala 1:1 och BLIND insats regleras efter utbetalningsregler för BLIND.
 • Om du och dealern få oavgjort kommer ANTE, PLAY och BLIND insatser att ges tillbaka till dig (“Push”).

Om dealerns hand inte kvalificerar sig kommer ANTE insatsen att ges tillbaka till dig (“Push”) och din hand jämförs med dealerns hand för att se om du är berättigad att ta emot PLAY och BLIND utbetalningar:

 • Om din hand rangordnas högre än dealerns, ges ANTE insatsen tillbaka till dig (“Push”)´och du får PLAY och BLIND utbetalningar enligt utbetalningstabeller.
 • Om dealerns hand rangordnas högre än din hand så ges ANTE insatsen tillbaka till dig (“Push”), men du får inte PLAY och BLIND utbetalningar.
 • Om din och dealerns hand rangordnas lika så återlämnas ANTE, PLAY och BLIND insatser till dig.

TRIPS insatser regleras efter det att dealerns hand avslöjats. Din TRIPS utbetalning baseras på rangordningen på din bästa hand och TRIPS utbetalningstabellen. Det faktiska resultat av spelet (om du vinner eller förlorar mot dealern) påverkar inte din TRIPS utbetalning. Du kan vinna på din TRIPS insats oavsett om du bestämmer dig för att göra PLAY eller LÄGGA SIG.

Vinsttabell

BLIND

Hand Utbetalning

Kunglig färgstege 500:1

Färgstege 50:1 Fyrtal 10:1

Kåk 3:1

Färg 1:5:1

Stege 1:1

Triss eller mindre Push

TRIPS

Hand Utbetalning

Kunglig färgsteg

50:1 Färgstege

40:1

Fyrtal 30:1

Kåk 8:1

Färg 7:1

Stege 4:1

Triss 3:1

Ante-insats utbetalning är 1:1.

Play-insats utbetalning är 1:1.

Felfunktion annulerar alla betalningar och spel.

Avkastning till spelare

Den teoretiska avkastningen till spelare förutsatt perfekt spel är:

 • Total huvudinsats: 99.47%
 • Inledande huvudinsats: 97.82%
 • Trips bonusinsats: 96.50%

Placera insatser

Panelen INSATSGRÄNSER visar minimi- och maximininsats som tillåts totalt vid bordet.

För att delta i en spel måste du ha tillräckliga medel för att täcka dina insatser. Du kan se ditt nuvarande SALDO undertill på din skärm.

TRAFIKLJUS talar om nuvarande status I spelomgången genom att informera dig om när du kan göra insatser (GRÖNT ljus), när insatstiden nästan är slut (GULT ljus) och när insatstiden har löpt ut (RÖTT ljus).

MARKDISPLAY tillåter dig att välja värdet på varje mark när du vill göra insats. Bara marker på valörer som täcks av ditt nuvarande saldo är möjliga. Denna display kommer bara att lysa under den tid insatstid återstår (ljuset är grönt eller gult).

När du en gång valt en mark, lägg din insats genom att enkelt klicka/trycka på insatspunkten på spelbordet markerat Ante eller med sidospel du önskar (om tilämpligt). Varje gång du klickar/trycker på insatspunkten, kommer summan som du satsar att öka med värdet på den valda marken eller upp till den maximala gränsen för den typ av insats som du valt. När du har satsat maximal insatsgräns, så kommer inga tillkommande medel att accepteras för insatsen och ett meddelande kommer att visas över din insats för att tillkännage att du har satsat det maximala beloppet.

NOTERA: Vänligen minimera inte din webbläsare eller öppna inte någon annan flik i din webbläsare medan det återstår insatstid och du har lagt insatser på bordet. Ett sådant handlande kommer att tolkas som att du lämnar spelet och därför kommer dina insatser att avslås för den särskilda spelomgången.

Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att snabbt öka din insats. Denna knapp möjliggörs efter att du lagt någon insats.

Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att Dubbla insatsen upp till maximal gräns.

Du kan dubbla din egen insats bara en gång.

Knappen UPPREPA tillåter dig att upprepa alla insatser från föregående spelomgång.

Knappen ÅNGRA tar bort den senaste insats du lagt.

Du kan klicka /trycka knappen ÅNGRA upprepa för att ta bort insatser, en efter en, i motsatt följd som de lagts. Notera att insatserna bara kan tas bort medan det fortfarande finns insatstid (GRÖN eller GULT ljus).

Indikatorn TOTAL INSATS visar det totala värdet på alla insatser som lagts i nuvarane omgång.

Fatta ett beslut

Efter det att dina kort delats ut kommer din kortkombination och fönstret “FATTA ETT BESLUT” att visa sig.

Du måste bestämma om du ska PLAY 4x eller PLAY 3x på din ANTE eller att CHECKA. Om du väljer att PLAY 4x eller PLAY 3x, kommer inte några tillkommande beslutsalternativ att erbjudas under spelomgången och lämplig markvalör (ANTE 4x eller ANTE 3x) kommer att placeras på insatspunkten PLAY. Om du väljer CHECKA, kommer tillkommande beslutsalternativ att erbjudas till dig i nuvarande spelomgång. Om du inte tagit något beslut innan beslutstiden löpt ut kommer din hand att checkas automatiskt. Indikatorn insatstid kommer att visa meddelandet: AUTOCHECKAD.

Tre gemensamma kort (kallade “Flop”) visas. Om du väljer CHECKA i det tidigare steget kommer du att ges valmöjligheten att PLAY 2x eller att CHECKA. Om du väljer PLAY 2x, kommer inga tilläggsalternativ av beslut att erbjudas dig i spelomgången och lämplig markvalör (ANTE 2x) kommer att placeras på insatspunkten PLAY. Om du väljer CHECKA, så kommer tillkommande beslutsalternativ att erbjudas dig i den nuvarande spelomgång. Om du inte tagit något beslut innan beslutstiden löpt ut kommer din hand att checkas automatiskt. Indikatorn insatstid kommer att visa meddelandet: AUTOCHECKAD.

De två sista gemensamma korten (kallade "Turn" och "River") visas. Om du väljer CHECKA i det tidigare steget, ges du valmöjligheten att PLAY 1x eller göra LÄGGA SIG. Om du väljer PLAY 1x, kommer lämplig markvalör att läggas på insatspunkten PLAY. Om du väljer LÄGGA SIG, så kommer ingen PLAY insats att läggas och du förlorar dina ANTE och BLIND insatser.

Om beslutstiden går ut och du inte hunnit ta ett beslut än att PLAY 1x eller göra LÄGGA SIG, så lägger du din hand automatiskt och du kommer att förlora alla dina insatser. Indikatorn insatstid kommer att visa meddelandet: AUTO LÄGGA SIG.

Spelnummer

Varje spelomgång identifieras av ett unikt SPELNUMMER.


Detta nummer återspeglar när spelomgången började enligt GMT efter timme:minut:sekund. Vänligen använd detta spelnummer som referens (eller ta en skärmdump med spelnummret) om du vill kontakta kundtjänst beträffande en särskild omgång.

Felhantering

Om något fel uppstår i spelet, spelsystemet eller spelförfarandet, kommer spelomgången tillfälligt att pauses, medan dealer meddelar driftschefen. Du och andra spelare kommer att meddelas via Chatt, eller av ett meddelande som kommer upp på skärmen, att ärendet är under utredning. Om ledaren omedelbart kan lösa felet kommer spelomgången att fortsätta som normalt. Om ledaren inte omedelebart kan lösa felet komer spelet att annulleras och inledande insatser kommer att återbetalas till alla spelare som deltagit i spelomgången.

Live Caribbean Stud Poker Regler

Reglerna som är listade här är standard regler för Caribbean Stud Poker. Det är dock viktigt att bekanta sig med reglerna för varje individuellt spel då det kan finnas skillnader mellan de olika spelsorterna. Spelarna är själv ansvariga över att de förstår reglerna och att detta är gjort innan insatser är lagda. Specifika regler för varje spel finns under flikarna ”hjälp” och ”vinsttabellen”-ikonerna när spelet är öppet.

Spelets syfte

Spelarna får fem kort tilldelade, de spelar sedan mot dealern som behöver ha ess-kung eller högre för att ska räknas som en kvalificerad hand. Spelarna behöver antingen höja eller lägga sig före dealern visar sina kort.

Det finns både större och mindre progressiva jackpots i spelet. Störst vinst ger Royal Flush men även mindre vinster betalas ut för Straight Flush ner till triss.

Spelregler

Caribbean Stud Poker är en variant av den populära Texas Hold'em poker. Caribbean Stud Poker skiljer sig från Texas Hold'em genom att det spelas mot huset snarare än mot andra spelare.

Målet med Caribbean Stud Poker är att slå dealerns hand genom att få den bästa möjliga handen på fem kort.

Ett obegränsat antal spelare kan spela samtidigt vid ett Caribbean Stud Poker bord. Varje spelare kan bara inta en plats vid bordet.

Caribbean Stud Poker spelas med en 52-standardkortlek (jokrar uteslutna). Spelet spelas med en kortlek och korten blandas efter varje spelomgång.

För att börja spelomgången, lägg din första insats på punkten Ante. Dealern kommer att dela ut fem uppåtvända kort till dig samt ett uppåtvänt kort plus fyra nedåtvända kort till sig själv.

Du måste bestämma dig om du vill SYNA eller göra LÄGGA SIG. Välj SYNA för att fortsätta omgången genom att lägga en Synainsats som är lika med dubbla värdet av din Ante. Välj LÄGGA SIG för att avsluta omgången, därmed förverkas din Ante.

Efter att du fattat ditt besut kommer dealern att avslöja hans/hennes kvarvarandefyra kort.

För att avgöra vinnaren, bestäms den högst rankade handen som kan skapas från dina fem kort, och jämförs med dealerns hand.

Sidosatsningar

5+1 BONUS

Insatsen 5+1 BONUS är ett frivilligt sidospel. Du vinner med din 5+1 BONUS-insats när dina fem kort plus dealerns första uppvända kort kan skapa en fem-korts pokerhand på Triss eller bättre.

Vid början på en ny spelomgång, kommer du att ges en valmöjlighet att lägga en 5+1 BONUS-insats efter att du lagt en Ante-insats som är lika stor eller större än minimivärdet. Efter att din Ante har accepterats, kommer insatspunkten för 5+1 BONUS att aktiveras och blinka:

Alla insatser måste läggas innan insatstiden går ut. När väl insatstiden gått ut kommer dealern att dela ut 5 uppåtvända kort till spelaren och det första uppåtvända kortet till dealern.

Du måste sedan ta ett beslut om att SYNA eller göra LÄGGA SIG, men detta beslut kommer inte att påverka utfallet på din 5+1 BONUS-insats.

Vid slutet på spelomgången kommer dealern att vända alla sina kort uppåt och meddela resultatet.

Jackpot insats

Insatsen jackpot är ett valfritt sidospel som tillåter dig att vinna en andel i en stor progressiv jackpot! Summan av en progressiv jackpot ökar stadigt över tiden då flera jackpotinsatser läggs av spelare i flera olika deltagande casinos. Tills slutligen, när jackpoten uppnås, av att en spelare som lagt ett jackpotspel vid det deltagande bordet får en Kunglig färgstege.

Alla spelarna som lagt en jackpotisats under den vinnande spelomgången delar på det totala värdet av denna progressiva jackpot. Detta värde på din potentiella andel av denna progressiva jackpot baseras på alla jackpotinsatser som lagts av spelare från de deltagande spelborden under nävarande spelomgång.

Den valfria jackpotinsaten möjliggör också för dig att vinna ett ytterligare pris på en fast summa där du personligen får en hand med Triss eller bättre!

Vid starten av en ny spelomgång, lägg din valfria jackpotinats på det cirkelformade fältet märkt med "JACKPOT" efter att du lagt din anteinsats och innan insatstiden löpt ut.

När du väl accepterat kommer din jackpot att läggas till det totala värdet på en progressiv jackpot. Varje deltagande spelare lägger jackpotinsatsen i den valuta som används av hans/hennes casino och det nuvarande värdet på denna progressive jackpot och din potentiell andel av denna progressiva jackpot visas i din valuta på JACKPOT betalningstavlan. När du vinner en andel av progressiv jackpot kommer du att betalas i din egen valuta.

De fasta priserna för att få en bra hand (från Triss till en Färgstege) visas också i din egen valuta.

Ditt beslut att SYNA eller göra LÄGGA SIG på din hand påverkar inte dina möjligheter att vinna en andel av progressiv jackpot i spelomgången.

Om spelomgången annulleras så kommer din jackpotinsats att återbetalas tillsammans med andra insatser. Om du höll i en potentiell prisvinnande hand enligt JACKPOT utdelningstabell i en annullerad spelommgång så kommer beslut att tas av den som tillandahåller ditt spel vad avser manuell kompensation.

Vinnande händer

Individuella kort räknas i fallande ordning: Ess (högt eller lågt), Kung, Dam, Knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 och 2.

Ett Ess kan vara det högsta värdekortet i en Stege med A, K, Q, J, 10 eller det lägsta värdekortet i en Stege med 5, 4, 3, 2, A.

Möjliga händer från den högsta utbetalningen till den lägsta:

 • Kunglig färgstege är en färgstege som innefattar Ess, Kung, Dam, Knekt och 10 alla i samma färg.
 • Färgstege är en hand som innehåller fem kort följd, alla i samma färg, till exempel: Nio, Åtta, Sju, Sex och Fem, alla Hjärter.
 • Fyrtal är en hand som innehåller alla fyra kort av en valör och något annat kort. Till exempel, fyra Ess i din hand blir ett fyrtal. Fyrtal med kort av högre valör slår de med lägre valör.
 • Kåk är en hand som innehåller tre likadana kort av en valör samt som innehåller två likadana kort av annan valör, t.ex. tre Kungar och två Sexor. Mellan två kåkar så vinner den med högst valör av tre kort.
 • Färg är en hand där alla fem kort har samma färg men inte följer efter varandra i valör, t.ex. fem kort där alla är i Klöver. Två färger jämförs som om de vore hand med högt kort; det högsta kortet jämförs för att fastställa vinnaren. Om båda händerna har samma högsta kort så jämförs näst högsta kort fram till det att en skillnad kan hittas.
 • Stege är en hand som innehåller fem kort som följer efter varandra i valör i åtminstone två färger, t.ex. Nio, Åtta, Sju, Sex och Fem i två eller flera färger. Två stegar rankas genom att jämföra det högsta kortet i varje. Två stegar med samma högsta kort är av lika värde, då färgen inte används för att skilja dem åt.
 • Triss är en hand som innehåller tre kort av samma valör, samt två kort som inte har den valören eller är lika varandra. Till exempel en spelare har tre Kungar har ett Triss. Ett Triss av högre valör slår ett Triss av lägre valör. Om två händer innehåller Triss med samma valör används Kickers för att bryta oavgjort.
 • Två Par är hand med två kort av samma valör samt två kort av en annan valör (som matchar varandra men inte det första paret) samt ett kort som inte har någon av tidigare valörer. Ett exempel på detta är att ha två Ess och två Kungar. Vid ranking av två händer som båda innehåller Två Par så jämförs först valören av det högsta paret och det högsta paret vinner. Om båda händerna innehåller samma högsta par, så jämförs det andra paret. Om båda händerna innehåller samma två par, så bestämmer Kickern vinnaren.
 • Par är en hand som innehåller två kort av en valör (t.ex två Kungar) samt tre kort som inte är av den valören eller är lika varandra. Par är den lägsta hand som du kan få utbetalning för. Par av högre valörer slår par av lägre valör. Om två händer innehåller samma par, så jämförs Kickers för att bestämma vinnaren.
 • Högt Kort är en pokerhand som utgörs av femkortshänder som inte motsvarar någon av de ovan nämnda kraven. Det väsentliga är att inget skapats av handen och det enda som har någon mening i spelarens hand är dess högsta kort.

Spelresultat

Dealerna måste ha åtminstone ett Ess plus en Kung eller bättre för att kvalificera sig.

Med andra ord, den lägst kvalificerade handen skulle vara Ess, Kung, 4, 3, 2; och den högsta icke kvalificerande handen skulle vara Ess, Dam, Knekt, 10, 9. Om dealer inte kvalificerar sig, så vinner du pengar på din ante och Syna insatsen återbetalas till dig (push).

Om dealern kvalificerar sig och slår din hand så förlorar du både din Ante och Syna-insats.

Om dealer kvalificerar sig och din hand slår dealer så vinner du även pengar på din Ante och synainsatsen betalas ut enlingt den angivna utbetalningtabellen.

Om du och dealer får oavgjort, så får du tilbaka både din Ante och Synainsats (push).

Vinsttabell

SYNA 

Hand Utbetalning

Kunglig färgstege 100:1

Färgstege 50:1

Fyrtal     25:1

Kåk         10:1

Färg 7:1

Stege     5:1

Triss                 3:1

Två par 2:1

Ett par eller mindre 1:1

5+1 BONUS

Hand Utbetalning

Kunglig färgstege 1000:1

Färgstege 200:1

Fyrtal 100:1

Kåk 20:1

Färg 15:1

Stege 10:1

Triss 7:1

JACKPOT 

Hand Utbetalning

Kunglig färgsteg 100% av Jackpot*

Färgstege 2500

Fyrtal 250

Kåk 50

Färg 25

Stege 10

Triss 3

*Denna progressiva jackpot, som anges i din lokala valuta är toppriset som delas mellan spelare som lagt en jackpotinsats under den vinnande spelomgången.

Priserna du kan vinna individuellt för en hand med Triss eller bättre (upp till en Färgstege) indikeras i din egen valuta.

Ante-insats utbetalning är 1:1.

Felfunktion annulerar alla betalningar och spel.

Avkastning till spelare

Den optimala teoretiska avkastningsprocenten till spelare är 96.30%.

Den optimala teoretiska avkastningsprocenten till spelare är på total insats 98.19%.

Den optimala teoretiska avkastningsprocenten till spelare är för 5+1 BONUS-insats 91.44%.

Den optimala teoretiska avkastningsprocenten till spelare är för JACKPOT-insats 81.84%.

Placera insatser

Panelen INSATSGRÄNSER visar minimi- och maximininsats som tillåts totalt vid bordet.

För att delta i en spel måste du ha tillräckliga medel för att täcka dina insatser. Du kan se ditt nuvarande SALDO undertill på din skärm.

TRAFIKLJUS talar om nuvarande status I spelomgången genom att informera dig om när du kan göra insatser (GRÖNT ljus), när insatstiden nästan är slut (GULT ljus) och när insatstiden har löpt ut (RÖTT ljus).

MARKDISPLAY tillåter dig att välja värdet på varje mark när du vill göra insats. Bara marker på valörer som täcks av ditt nuvarande saldo är möjliga. Denna display kommer bara att lysa under den tid insatstid återstår (ljuset är grönt eller gult).

När du en gång valt en mark, lägg din insats genom att enkelt klicka/trycka på insatspunkten på spelbordet markerat Ante eller med sidospel du önskar (om tilämpligt). Varje gång du klickar/trycker på insatspunkten, kommer summan som du satsar att öka med värdet på den valda marken eller upp till den maximala gränsen för den typ av insats som du valt. När du har satsat maximal insatsgräns, så kommer inga tillkommande medel att accepteras för insatsen och ett meddelande kommer att visas över din insats för att tillkännage att du har satsat det maximala beloppet.

NOTERA: Vänligen minimera inte din webbläsare eller öppna inte någon annan flik i din webbläsare medan det återstår insatstid och du har lagt insatser på bordet. Ett sådant handlande kommer att tolkas som att du lämnar spelet och därför kommer dina insatser att avslås för den särskilda spelomgången.

Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att snabbt öka din insats. Denna knapp möjliggörs efter att du lagt någon insats.

Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att Dubbla insatsen upp till maximal gräns.

Du kan dubbla din egen insats bara en gång.

Knappen UPPREPA tillåter dig att upprepa alla insatser från föregående spelomgång.

Knappen ÅNGRA tar bort den senaste insats du lagt.

Du kan klicka /trycka knappen ÅNGRA upprepa för att ta bort insatser, en efter en, i motsatt följd som de lagts. Notera att insatserna bara kan tas bort medan det fortfarande finns insatstid (GRÖN eller GULT ljus).

Indikatorn TOTAL INSATS visar det totala värdet på alla insatser som lagts i nuvarane omgång.

Fatta ett beslut

Efter det att dina kort delats ut kommer din kortkombination och fönstret “FATTA ETT BESLUT” att visa sig.

Du måste besluta om du vill SYNA för att fortsätta omgången eller göra LÄGGA SIG för att avsluta omgången och förverka dina lagda insatser.

Genom att klicka /trycka SYNA kommer du att fortsätta spela omgången och lägga Synainsatsen. Synainsatsen kommer att läggas automatiskt på platsen för Synainsats.

Genom att klicka /trycka LÄGGA SIG kommer du att förlora alla lagda insatser, men du kommer att se vad som är kvar av spelet som spelas klart, men du kommer inte att kunna deltaga i spelet. Du måste vänta tills nästa spelomgång för att lägga dina insatser.

Om beslutstiden har förbrukats och du inte har gjort ett beslut att SYNA eller göra LÄGGA SIG, då kommer din hand automatiskt att göra LÄGGA SIG och du kommer att förlora alla dina insatser. Indikatorn insatstid kommer att visa meddelandet: AUTO LÄGGA SIG.

Spelnummer

Varje spelomgång identifieras av ett unikt SPELNUMMER.

Detta nummer återspeglar när spelomgången började enligt GMT efter timme:minut:sekund. Vänligen använd detta spelnummer som referens (eller ta en skärmdump med spelnummret) om du vill kontakta kundtjänst beträffande en särskild omgång.

Felhantering

Om något fel uppstår i spelet, spelsystemet eller spelförfarandet, kommer spelomgången tillfälligt att pauses, medan dealer meddelar driftschefen. Du och andra spelare kommer att meddelas via Chatt, eller av ett meddelande som kommer upp på skärmen, att ärendet är under utredning. Om ledaren omedelbart kan lösa felet kommer spelomgången att fortsätta som normalt. Om ledaren inte omedelebart kan lösa felet komer spelet att annulleras och inledande insatser kommer att återbetalas till alla spelare som deltagit i spelomgången.

Live Roulette-regler

Spelets syfte

Målet med Roulette är att förutspå vilket nummer kulan kommer att stanna på. Insatser sker genom att placera marker på de olika områdena på roulettebordet innan kulan satts i rullning.

Spelregler

Standard roulettehjul innefattar 37 olika fack numrerade från 0-36. Det finns 18 röda och 18 svarta nummer samt en grön 0.

Insatserna placeras på spelduken vilket innefattar de olika insatsalternativen samt en racetrack. Tillgängliga områden för att placera insatser är markerade i början av rundan, likaså max och minimum insats finns att hitta på spelskärmen.

Varje spelare är själv ansvarig över att ens spelmarker eller kombination av spelmarker är placerade på ett giltigt sätt.  

Insatser är endast giltiga om det fullföljts innan dealern säger ”No More Bets”, en varning annonserats upp eller timern står på röd. 

Dealern kastar kulan i motsatt riktning mot hjulets rotationsriktning. Kulan behöver minst slutföra 3 hela varv runt hjulet för att det ska räknas som ett godkänt spinn.

Varje spel behöver vara lagt på ett sådant sätt att det är tydligt för dealern att urskilja var insatsen är placerad när kulan har stannat.

När kulan stannat helt i ett fack kommer dealern annonsera ut vinnande numret samt placera ut dollyn på spelduken över det vinnande numret.

När dealern tillkännagett resultatet av rundan och dollyn blivit utplacerade kommer alla förlorade spelmarker bli inkasserade samt vinnande spel bli utbetalda.

Om kulan hamnar i det gröna facket kommer alla spel på röda och svarta nummer räknas som förlorade.

När alla vinnande spel blivit utbetalda kommer en ny insatsrunda att starta.

Skulle ett tekniskt fel uppstå avbryts spelet helt, det kommer inte vara möjligt att lägga insatser eller spela fram tills felet är åtgärdat. Alla insatser kommer att förklaras ogiltiga.

Olika Insatser

Det finns flera olika typer av spel tillgängliga i Roulette. De olika alternativen täcker särskilda kombinationer av nummer. Utbetalningsförhållandet till insatsen skiljer sig för varje typ av spel. 

Insatserna kan delas upp i inside bets och outside bets, det finns även möjligt att spela på ytterligare alternativ i och med spelduken för racetrack.

Inside Bets

Insatser placerade innanför planen betyder att det är spelmarker lagda på någon del av rouletteduken som endast innehåller:  

● Enkelnummer: insatser som är lagda på ett enskilt nummer, inkluderat nollan (0). Standard utdelningen är 35 gånger insatsen.

● Två nummer: insatser som är placerade på linjen mellan två nummer. Standard utdelningen är 17 gånger insatsen.

● Hel rad: insatser som är placerade i utkanten av en rad och innefattar de tre nummer längst raden. Standard utdelningen är 11 gånger insatsen.

● Korsning: insatser placerade i korsningen mellan fyra nummer. Standard utbetalning är 8 gånger insatsen. 

● Dubbelrad: insatser placerade i utkanten av rutnätet som täcker två rader och därmed 6 nummer. Standard utdelningen är 5 gånger insatsen.

● Trio: insatser placerade i ett hörn som täcker tre nummer inkluderat nollan (0). Standard utdelning är 11 gånger insatsen.

● Första fyra: insatser placerade i hörnet mellan nollan (0), nummer ett (1), två (2) och tre (3). Standard utdelningen är 8 gånger insatsen.  

Outside Bets

Insatser som görs utanför de numrerade rutorna innefattar följande:

● Rött / Svart: insatser på antingen rött eller svart. Standard utdelningen är 1 gånger insatsen.

● 18 spel: insatser på 18 nummer, antingen 1-18 eller 19-36. Standard utdelningen är 1 gånger insatsen.

● Udda / Jämnt: insatser på antingen udda eller jämna nummer. Standard utdelningen är 1 gånger insatsen.

● Dussin: insatser placerade på ett dussin nummer, nummer ett motsvarar 1-12, två motsvarar 13-24 eller tre som motsvarar 25-36. Standard utdelningen är 2 gånger insatsen

● Kolumn: insatser placerade på en av de tre vertikala kolumnerna. Standard utdelningen är 2 gånger insatsen.

Racetrack Bets

En racetrack gör det möjligt för spelaren att placera insatser på serier av nummer också kallade ”Tiers, ”Orphelins” och ”Voisins”.

Tiers du Cylindre/Petit Series

Insatserna här täcker 12 nummer inkluderat 27, 33 och alla nummer som finns mellan dem på den halvan av cylindern. 6 stycken spelmarker är placerade enligt följande:

●       1 marker på 5/8 split
●       1 marker på 10/11 split
●       1 marker på 13/16 split
●       1 marker på 23/24 split
●       1 marker på 27/30 split
●       1 marker på 33/36 split

Voisins du Zero / Grand Series

Insatserna här täcker 17 nummer inkluderat 22, 25 och alla nummer som finns mellan dem på den halvan av cylindern. 9 stycken spelmarker är placerade enligt följande:

●       2 marker på 0/2/3 raden

●       1 marker på 4/7 split

●       1 marker på 12/15 split

●       1 marker på 18/21 split

●       1 marker på 19/22 split

●       2 marker på 25/26/28/29 hörnet

●       1 marker på 32/35 split

Orphelins a Cheval

Insatserna här täcker 8 nummer, de är alla nummer som inte täcks av voisins du zero och tiers du cylindre spel. 5 stycken spelmarker är placerade enligt följande:

●       1 marker på 1

●       1 marker på 6/9 split

●       1 marker på 14/17 split

●       1 marker på 17/20 split

●       1 marker på 31/34 split

Jeu Zero

Insatserna här täcker nollan (0) och sex närliggande nummer på roulettehjulet: 12, 35, 3, 26, 0, 32 och 15. Fyra spelmarker placeras ut enligt följande:

●       1 marker på 0/3 split

●       1 marker på 12/15 split

●       1 marker på 26

●       1 marker på 32/35 split

Neighbour Bets

Neigbour bet betyder en insats på ett specifikt nummer samt de nummer som ligger bredvid på vardera sida. För att placera ett neighbour bet, välj ett nummer på racetrack avdelningen. Spelmarker läggs på det utvalda numret samt de nummer som ligger på vardera sida om detta nummer. Tryck på ”-” eller ”+” för att öka eller minska antalet nummer som ska inkluderas på vardera sida.

De regler som är beskrivna här gäller för standard Roulette. Det är därför viktigt att bekanta dig med regler som kan vara unika för olika typer av Roulette som skiljer sig från de ovan nämnda standardreglerna. Spelarna är själv ansvariga över att de förstår reglerna och att detta är gjort innan insatser är lagda. Specifika regler för varje spel finns under flikarna ”Hjälp” och ”Paytable”-ikonerna när spelet är öppet. 

Roulette Regler och Definitioner

Kula – En vit mindre kula som används för att avgöra vinnande nummer för varje runda.
Ball Track – Utsidan av inre roulettehjulet, det är här kulan snurras.
Bottom Track – Insidan av roulettehjulet där kulan stannar i ett av facken.
Kolumn - Är en vertikal rad/gata av 12 nummer.
Dolly - Markören som används av dealern för att markera det vinnande numret efter varje runda.
Layout - Hela rouletteduken inkluderat alla delar där en spelare kan placera sina marker.
Fack - Det är här kulan stannar i roulettehjulet.
Racetrack - En ovalformad del design av rouletteduken, här kan Tiers, Orphelins, Voisin och närliggande insatser göras.
Rad – Horisontellt arrangemang av tre numrerade rutor.
Spin – Handlingen när dealern kastar iväg kulan under en spelrunda.
Bord – Hela roulette området inkluderat både roulettehjul och insatsduk.
Hjul – Roterande hjulet där kulan snurras samt nummer avgörs.

 

Regler för Slotspel

Varje slotspel är unikt och vi uppmuntrar våra spelare att bekanta sig med reglerna innan de börjar spela.


Reglerna för våra slotspel finner du genom att klicka på hjälptabellen som finns tillgänglig i varje slot, både i låtsas- och pengaläge. (Se skärmdump)  

Spelregler för Casino

Reglerna för våra casinospel finner du genom att klicka på hjälptabellen som finns tillgänglig i varje individuellt spel. Reglerna för hjälptabellen gäller både i låtsas- och pengaläge. (Se skärmdump)

Spel och skrapkort

Här på LeoVegas erbjuder vi chans-baserade spel och skrapkort där turen avgör om du vinner eller förlorar. Spelen följer en specifik slumptalsgenerator (RNG) och vinsterna följer en återbetalningsprocent (RTP) som är unik för varje individuellt spel.

För att säkerställa integriteten av vårt spelutbud samt erbjuda en kvalitativ spelupplevelse har varje spel godkänts av oberoende part och myndighet. För mer information läs spelbeskrivning som finns i hjälptabellen i varje individuellt spel.

Regler för chans-baserade spel och skrapkort finner du genom att klicka på hjälptabellen i det valda spelet. Reglerna finns tillgängliga i både i låtsas- och pengaläge. Högsta och lägsta insats är unikt för varje spel och det är ej möjligt att spela tillsammans med andra deltagare i de olika spelen.

För bästa möjliga spelupplevelse rekommenderar vi våra spelare bekantar sig med reglerna innan de börjar spela för riktiga pengar.

Live Baccarat Regler

Reglerna som är listade här är standard regler för Live Baccarat. Det är dock viktigt att bekanta sig med reglerna för varje individuellt spel då det kan finnas skillnader mellan de olika spelsorterna. Spelarna är själv ansvariga över att de förstår reglerna och att detta är gjort innan insatser är lagda. Specifika regler för varje spel finns under flikarna ”hjälp” och ”vinsttabellen”-ikonerna när spelet är öppet.

Spelets Mål

Målet i LIVE BACCARAT är att förutse vilken hand som kommer att vinna som har värdet närmast 9.

Spelregler

Spelets värd är en dealer och spelas med åtta standard 52-kortlekar. Korten värderas enligt följande:

 • Essen är de lägsta korten och är värda 1 poäng vardera.
 • Kort från 2 till 9 är värda sina numeriska nominella värden.
 • 10 och klädda kort (knektar, damer och kungar) är var för sig värda 0.

Bara det numeriska värdet av varje kort är relevant för det huvudsakliga Baccaratspelet; Varje korts färg (hjärter, spader,klöver eller ruter) är irrelevant.

Före varje giv så måste du placera din insats om Spelaren eller Banken kommer att vinna omgången genom att ha handen med ett värde närmast 9. Du har också valet att spela på att omgången slutar med Oavgjort, vilket inträffar när båda Spelaren och Banken har händer med lika värde.

Dealern börjar med att dela ut två kort var till Spelaren och Banken.

Två händer delas ut i Baccarat: en hand till Spelaren och en hand till Banken.

Om Spelaren och Bankens händer är av lika värde, slutar omgången med oavgjort. Insatsen Oavgjort vinner och insatser på Spelaren och Bankens (returneras).

Varje hands värde beräknas genom att ta bort siffran tio i en hand som annars är värd 11 eller mer. Till exempel, en 7:a och en 9:a är bara värt 6 i Baccarat (därför att 16-10=6). På samma sätt, klädda kort plus en 9:a kommer att vara värt 9.

Om Spelaren eller Banken tar emot en inledande tvåkortshand värd 8 eller 9 (en "naturlig" 8 eller 9), kommer inga ytterligare kort att delas till de båda händerna.


Om Spelaren eller Banken tar emot inledande tvåkortshänder värda 0-7, tas i beaktande "Tredje Kortets Regel " för att bestämma om ett tredje kort ska delas ut till antingen en hand eller eller båda händerna. Spelaren går alltid först.

Spelarens hand

Spelarnas inledande tvåkortshand

0-1-2-3-4-5 Spelare drar ett tredje kort.

6-7 Spelare står kvar.

8-9 (en "naturlig") Inget tredje kort till de båda händerna.

Utdelningen är 1:1

Bankens hand

D – Oavgjort; S – Stanna

Bankens hand betalar 1:0.95 (5%  provision debiteras)

Om Spelarens hand står på 6 eller 7, så måste Bankens hand på totalt 3, 4 elle dra, medan Bankens hand på totalt 6 måste stå.

Den hand som kommer närmast totalt 9 vinner.

Oavgjord (Tie) insats betalar 8:1.

Sidosatsningar

 • Player Pair - Betalas om de första två korten delats ut till Spelaren utgör ett par.
 • Banker Pair - Betalas om de första två utdelade korten till Banken utgör ett par.
 • Perfect Pair - Betalar 25:1 om två identiska kort (I fråga om värde och färg) delas ut som de första två korten till antingen Banken eller Spelaren.
 • Betalar 200:1 om två indentiska kort (I fråga om värde och färg) delas ut som de första två korten till både Banken och Spelaren.
 • Either - Betalar 5:1 om de första två korten som delas ut till antingen Banken eller Spelaren är lika i värde eller samma färg.
 • Player Bonus - Betalas när Spelaren vinner omgången på en naturlig 8 eller 9 eller av åtminstone fyra poäng.
 • Banker Bonus - Betalas när Banken vinner omgången på en naturlig 8 eller 9 eller av åtminstone fyra poäng.

Player/Banker Bonus Vinsttabell

Handkombination Odds  

 • Icke-Naturlig hand vinner med 9 poäng, 30:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 8 poäng, 10:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 7 poäng, 6:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 6 poäng, 4:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 5 poäng, 2:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 4 poäng, 1:1
 • Naturlig vinst, 1:1
 • Naturligt oavgjort, Push

Vänligen uppmärksamma att varje fel ogiltigförklarar spelomgågnen och alla eventeulla utbetalningar för omgången. Insatser kommer att återbetalas.

Avkastning till spelare

Den optimala teoretiska avkastningen-till-spelare procent för Live Baccarat är 98.94%.

Följande tabell visar avkastning-till-spelare procent för olika valfria sidospel.

Side Bet Return to Player

Banker Pair 89.64%

Player Pair 89.64%

Perfect Pair 91.95%

Either Pair 86.29%

Player Bonus 97.35%

Banker Bonus 90.63%

Placera insatser

Panelen INSATSGRÄNSER visar minimi- och maximininsats som tillåts totalt vid bordet.

För att delta i en spel måste du ha tillräckliga medel för att täcka dina insatser. Du kan se ditt nuvarande SALDO undertill på din skärm.

TRAFIKLJUS talar om nuvarande status I spelomgången genom att informera dig om när du kan göra insatser (GRÖNT ljus), när insatstiden nästan är slut (GULT ljus) och när insatstiden har löpt ut (RÖTT ljus).

MARKDISPLAY tillåter dig att välja värdet på varje mark när du vill göra insats. Bara marker på valörer som täcks av ditt nuvarande saldo är möjliga. Denna display kommer bara att lysa under den tid insatstid återstår (ljuset är grönt eller gult).

När du har valt en mark, lägg din insats genom att helt enkelt klicka/trycka på insatspunkten på spelbordet. Varje gång du klickar/trycker på insatspunkten, kommer summan som du satsar att öka med värdet på den valda marken eller upp till den maximala gränsen för den typ av insats som du valt. När du har satsat maximal insatsgräns, så kommer inga tillkommande medel att accepteras för insatsen och ett meddelande kommer att visas över din insats för att tillkännage att du har satsat det maximala beloppet.

NOTERA: Vänligen minimera inte din webbläsare eller öppna inte någon annan flik i din webbläsare medan det återstår insatstid och du har lagt insatser på bordet. Ett sådant handlande kommer att tolkas som att du lämnar spelet och därför kommer dina insatser att avslås för den särskilda spelomgången.

Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att snabbt öka din insats. Denna knapp möjliggörs efter att du lagt någon insats.

Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att Dubbla insatsen upp till maximal gräns.

Du kan dubbla din egen insats bara en gång.

Knappen UPPREPA tillåter dig att upprepa alla insatser från föregående spelomgång.

Knappen ÅNGRA tar bort den senaste insats du lagt.

Du kan klicka /trycka knappen ÅNGRA upprepa för att ta bort insatser, en efter en, i motsatt följd som de lagts. Notera att insatserna bara kan tas bort medan det fortfarande finns insatstid (GRÖN eller GULT ljus).
Indikatorn TOTAL INSATS visar det totala värdet på alla insatser som lagts i nuvarane omgång.

Spelnummer

Varje spelomgång identifieras av ett unikt SPELNUMMER. Detta nummer återspeglar när spelomgången började enligt GMT efter timme:minut:sekund. Vänligen använd detta spelnummer som referens (eller ta en skärmdump med spelnummret) om du vill kontakta kundtjänst beträffande en särskild omgång.

Felhantering

Om något fel uppstår i spelet, spelsystemet eller spelförfarandet, kommer spelomgången tillfälligt att pauses, medan dealer meddelar driftschefen. Du och andra spelare kommer att meddelas via Chatt, eller av ett meddelande som kommer upp på skärmen, att ärendet är under utredning. Om ledaren omedelbart kan lösa felet kommer spelomgången att fortsätta som normalt. Om ledaren inte omedelebart kan lösa felet komer spelet att annulleras och inledande insatser kommer att återbetalas till alla spelare som deltagit i spelomgången.

Blanding

Spelet fortsätter tills nästa cut card har delats ut. Därefter så blandas korten av en dealer med en blandare. Om ett blandningsbord finns att tillgå används två skor med två uppsättningar av spelkort vid bordet. I detta fall, dealern byter skorna och blandningen utförs av en blandare vid blandningsbordet medan dealer forsätter vara värd av spelet för spelomgången.

Läs mer

Stolt sponsor av:


LeoVegas Gaming plc. är ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lag med registreringsnummer C59314. Registrerad företagsadress är LeoVegas Gaming plc., Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta, med telefonnummer +356 993 942 68, samt e-postadress support-sv@leovegas.com.

LeoVegas Gaming plc är i Sverige licensierat av Spelinspektionen enligt beslut daterat 26 november 2018 i ärende 18Li7545. LeoVegas.com drivs av LeoVegas Gaming plc. och regleras i Sverige under en licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och en licens för att tillhandahålla vadhållning. Licenstiden är beviljad för två år.

Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. Om du upplever några problem med ditt spelande kan du alltid kontakta Stödlinjen, en oberoende tredjepartshjälplinje, som ger stöd och råd på www.stodlinjen.se, eller på telefonnummer 020-81 91 00.