ALLMÄNNA VILLKOR

Regler och villkor för användning av tjänster på https://www.leovegas.com/sv-se, November 2023 V2.1

1. Allmänt

1.1 Dessa regler och villkor ("dessa villkor" eller "villkoren") gäller för din användning av spelen (enligt definitionen nedan) via webbplatsen www.leovegas.com ("webbplatsen").

1.2 Webbplatsen drivs av Roar Vegas Limited ("Operatören") och alla tillhörande varumärken och immateriella rättigheter ägs av LeoVegas Mobile Gaming Group. LeoVegas Mobile Gaming Group avser "Operatören, Operatörens dotterbolag och Operatörens holdingbolag, inklusive alla dotterbolag till ett holdingbolag till Operatören.

1.3 Operatören är ett bolag bildat enligt Maltas lagar med organisationsnummer C103736, med registrerad adress Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta.

1.4 Operatörens verksamhet i Sverige bedrivs under en licens som har utfärdats av Spelinspektionen i enlighet med ett beslut daterat den 20e November 2023 i ärendenummer 23Si808.

1.5 Avtalsförhållandet mellan dig som registrerad spelare och Operatören regleras av dessa regler och villkor och av lagarna i Sverige.

1.6 Dessa villkor träder i kraft när du accepterar dem som en del av registreringsprocessen. Genom att skapa, öppna och/eller registrera ett konto hos Operatören bekräftar du till Operatören att du har läst dessa villkor och att du förstår och godkänner dem och du åtar dig att följa dem vid alla tillfällen när du använder Operatörens webbplats och deltar i spelen.

1.7 Du måste läsa villkoren noggrant och i sin helhet innan du accepterar dessa villkor. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor, får du inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen eller Operatörens tjänster.

1.8 Operatören förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och därmed avtalet mellan dig och Operatören om det krävs enligt lag, regeringsbeslut eller vägledande domstolsavgörande på grund av förändringar i lag/praxis eller om det anses nödvändigt av kommersiella skäl. Du kommer att få information om ändringar innan ändringarna i villkoren träder i kraft och du kommer att bli ombedd att samtycka till ändringarna nästa gång du loggar in. Samtycke är obligatoriskt för att du ska kunna fortsätta använda webbplatsen och Operatörens tjänster. Om du inte vill fortsätta att använda webbplatsen och Operatörens tjänster efter att dessa villkor har ändrats, kan du välja att ta ut de pengar du har tillgängliga på ditt konto och be kundsupport att stänga ditt medlemskonto.

1.9 Regler och klargöranden för att delta i Operatörens spel och underhålla ditt medlemskonto hos Operatören och annan viktig information om tjänsterna tillhandahålls via separata länkar på webbplatsen.

1.10 Alla hänvisningar till Operatörens spel i dessa villkor ska hänvisa till kasinospel och andra spel som finns tillgängliga på webbplatsen ("Spel"). Operatören förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från webbplatsen.

1.11 Du får endast öppna och använda ett (1) medlemskonto hos Operatören på webbplatsen. Om du öppnar eller försöker öppna fler än ett konto på webbplatsen, i strid med dessa villkor, kan Operatören komma att spärra eller stänga något eller samtliga av dina konton.. Medel på dina Medlemskonton kan också komma att hållas inne om det visar sig att du har öppnat flera konton i strid med dessa regler och villkor. Om det efter utredning beslutas att ett konto ska lämnas öppet, kommer eventuella medel på de andra kontona att överföras till det kontot.

1.12 Operatören förbehåller sig rätten att behandla all information som du har tillhandahållit som personuppgifter i den utsträckning som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Du har rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som lagras av oss. Ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

1.13 Operatören förbehåller sig rätten att ändra villkoren för en kampanj eller ett spel om det inte kan levereras på grund av oförutsedda omständigheter. I ett sådant fall måste Operatören se till att kunden placeras i samma, om inte bättre, position.

2. Ditt medlemskonto

2.1 Registrering och öppning av ditt medlemskonto.

2.1.1 I syfte att delta i något av Operatörens spel för riktiga pengar måste du först registrera dig hos Operatören, öppna ett konto (ett ”medlemskonto”) och sätta in pengar på ditt medlemskonto på det sätt som framställs på webbplatsen.

2.1.2 Operatören förbehåller sig rätten att anlita leverantörer av betalningstjänster som ska agera och ta emot och/eller betala ut pengar på Operatörens vägnar.

2.1.3 Du har endast rätt att ha ett medlemskonto på webbplatsen. Om du försöker öppna fler än ett medlemskonto kan det leda till att alla konton som du försöker öppna spärras eller stängs.

2.1.4 Om du upptäcker att du har mer än ett medlemskonto måste du omedelbart informera Operatören.

2.1.5 En begäran om att öppna ett medlemskonto görs genom att fylla i registreringsformuläret och skicka in det till Operatören online. Operatören förbehåller sig rätten att vägra att öppna ett medlemskonto utan att ange särskild orsak.

2.1.6 Du måste ange alla obligatoriska uppgifter som efterfrågas på registreringsformuläret, inklusive men inte begränsat till din ålder, ditt namn, din adress, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter, inklusive en giltig e-postadress, ett giltigt mobilnummer, den plats där du är bosatt, den plats från vilken du avser att använda webbplatsen om den skiljer sig från den plats där du är bosatt samt relevanta betalningsuppgifter. Alla dessa uppgifter måste vara sanna och korrekta. Du garanterar för Operatören att de uppgifter som du tillhandahåller är sanna, fullständiga och korrekta och du ansvarar för att hålla dessa uppgifter uppdaterade. Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att kunna registrera dig och för att kunna delta i de spel som erbjuds på webbplatsen. Du informeras härmed om att Operatören kommer att verifiera din identitet via en tillförlitlig elektronisk källa eller liknande samt verifiera din adress.

2.1.7 Operatören kan komma att behöva begära in ytterligare dokumentation för att uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagstiftningen. Efterfrågan om ytterligare dokumentation avser endast åtgärder som är direkt hänförliga till motverkande av penningtvätt. Du kan bli ombedd att förse Operatören med ytterligare uppgifter och/eller dokument vid insättning eller uttag (eller båda) eller i övrigt när så krävs för att uppfylla Operatörens åtaganden under penningtvättslagstiftningen avseende rutiner för kundkännedom. Dokumentation som styrker följande uppgifter kan komma att begäras in för att Operatören ska uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagstiftningen:

namn, adress, personbeteckning, nationalitet (till exempel registerutdrag från Skatteverket);
om du har något betydande offentligt uppdrag eller en familjemedlem eller närstående partner till en sådan person;
din levnadssituation som beskriver din ekonomiska ställning, löntagare, pensionär eller studerande (till exempel lönespecifikation eller utdrag som visar bidrag); n tillgångarnas och regelbundna betalningstransaktioners/penningflödens ursprung eller källa (till exempel lönespecifikation). Följande dokument kan begäras in för att styrka kundkännedomsuppgifter:

ID-dokument:

ID-kort utfärdat av svenska Skatteverket
Nationellt ID-kort, utfärdat av svensk polis
Svenskt körkort
Svenskt pass
Svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
Uppehållstillståndskort tillsammans med utländskt pass

Medborgare i övriga länder som har hemvistelse i Sverige:

ID-kort utfärdat av svenska Skatteverket
Svenskt körkort
Svenskt SIS-märkt id-kort

Addressbevis

Godkända dokument:

Personbevis från Skatteverket (utdrag om folkbokföringsuppgifter)

Finansieringskälla

Bankkontoutdrag inte äldre än 90 dagar som visar lön och/eller besparingar
- Utdrag från svenska Skatteverket som visar taxerad inkomst
- Lönespecifikation
Bevis på försäljning av bostad
Arv
Pension
Gåva

2.1.8 För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism kan Operatören behöva ställa ytterligare frågor eller begära ytterligare underlag utifrån den information vi har om dig som kund.

2.1.9 Ditt medlemskonto kan spärras eller stängas om du inte tillhandahåller begärda och/eller giltiga uppgifter och dokumentation. I den mån så tillåts eller är obligatoriskt enligt lag, kommer Operatören också att hålla inne medel på ditt medlemskonto tills dess Operatörens verifieringsprocess har slutförts. Om Operatören upptäcker att du är under 18 år, kommer Operatören omedelbart att stänga ditt medlemskonto och betala ut eventuella återstående medel (men inga vinster) till dig skyndsamt och senast fem arbetsdagar efter att kontot stängs.

2.1.10 Som en del av registreringsprocessen måste du välja ditt användarnamn och lösenord för inloggning på webbplatsen. Du har ensam ansvar för att se till att du förvarar dina inloggningsuppgifter säkert. Du får inte avslöja inloggningsuppgifterna för någon annan person. Operatören ansvarar inte för någon tredje parts missbruk eller felaktiga användning av ditt medlemskonto på grund av att du med eller utan avsikt och vare sig aktivt eller passivt avslöjar dina inloggningsuppgifter till någon tredje part. Om Operatören upptäcker eller misstänker att någon annan person än du använder ditt medlemskonto förbehåller Operatören sig rätten att spärra eller stänga kontot och kan även komma att innehålla medel på kontot.

2.1.11 Du har inte rätt att överföra pengar från ditt medlemskonto till andra användare eller ta emot pengar från andra användare till ditt medlemskonto eller att sälja, överlåta och/eller förvärva konton till/från andra spelare.

2.1.12 Operatören kan vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. Alla redan upprättade avtalsförpliktelser kommer alltid att uppfyllas.

2.1.13 Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts under tolv (12) månader och som har ett saldo med riktiga pengar. Operatören kommer att kontakta dig om ditt medlemskonto blir inaktivt. Om Operatören efter tolv (12) månader sedan den senaste inloggningen inte kan kontakta dig eller ingen aktivitet genomförs på spelkontot även efter att vi har kontaktat dig förbehåller Operatören sig rätten att ta ut en administrativ månadsavgift på 50 kr eller motsvarande i annan valuta. Om du vill ta ut dina pengar från ett inaktivt, spärrat eller på annat sätt oåtkomligt konto kan du kontakta Operatörens kundsupportavdelning genom e-post till kundservice@leovegas.com eller live chatt.

2.1.14 Alla transaktioner till och från ditt medlemskonto kommer att kontrolleras av personalen på vår bedrägeriavdelning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om förebyggande av penningtvätt.

2.1.15 Om misstänkta aktiviteter upptäcks på ditt medlemskonto kan det leda till att du blir anmäld till relevanta myndigheter, att ditt medlemskonto stängs och att medel på kontot konfiskeras.

2.2 Insättningar på ditt medlemskonto

2.2.1 Du får endast delta i ett spel om du har tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för sådant deltagande. Operatören kommer inte bevilja någon kredit för deltagande i spelen.

2.2.2 Alla uppgifter som krävs för att sätta in pengar på ditt medlemskonto finns på sidan om du klickar på plånbokssymbolen uppe i det högra hörnet på webbplatsen. Du kan använda den metod som är tillgänglig för dig så som anges på denna sida och som kan komma att ändras från tid till annan.

2.2.3 Beroende på vilken metod du har valt för insättningar kan avgifter tillkomma. Även din bank eller någon annan leverantör av betalningstjänster kan självständigt ta ut avgifter från dig för banköverföringar och andra betalningsmetoder.

2.2.4 Operatören tar emot insättningar i SEK.

2.2.5 När du använder ett kredit- eller betalkort för att sätta in pengar blir pengarna tillgängliga först när Operatören har fått ett oåterkalleligt tillstånd från betalningsleverantören eller den kortutgivande banken. Om Operatören inte får någon auktorisation från vederbörande institut kommer ditt konto inte att krediteras med pengarna."

2.2.6 Du får inte behandla Operatören som en bank eller annat finansinstitut. Tillgodohavanden på ditt medlemskonto är inte räntebärande.

2.2.7 Operatören kommer alltid att hålla spelares pengar insatta på ett bankkonto som är åtskilt från Operatörens egna pengar, i syfte att skydda dina pengar om Operatören skulle bli insolvent.

2.3 Kontoadministration

2.3.1 Operatören är ansvarig för administrationen av ditt medlemskonto. Operatören beräknar bland annat hur mycket pengar du har satsat eller angett att du vill satsa, det vill säga din potentiella exponering vid något tillfälle (”reserverat belopp”) och beräknar på så sätt det saldo som är tillgängligt att satsa. Operatören reglerar även sådana totala insatser som du kan ha gjort tillsammans med andra spelare via ditt deltagande i spelen.

2.3.2 Det belopp på ditt medlemskonto som ännu inte har använts för en insats är ditt saldo under ”Kvar att spela för” och kommer att fastställa din spelgräns.

2.3.3 Operatören kommer att räkna av samtliga eventuella förluster mot samtliga eventuella vinster.

2.3.4 Insättningar som du gör på ditt medlemskonto kommer att hållas tillgängliga för dig att använda tills du gör en insats på webbplatsen. Därefter kommer Operatören att reservera det satsade beloppet i avvaktan på spelets resultat.

2.3.5 När du har matchat ett spel på Operatörens webbplats kommer Operatören reservera det satsade beloppet i väntan på spelets resultat och därefter välja en vinnare. Vid detta tillfälle är insatsen bindande utan möjlighet att dra tillbaka den eller ta ut de belopp som Operatören reserverat.

2.4 Vinster

2.4.1 När resultatet av ett spel som du deltar i har fastställts eller, om tillämpligt, när Operatören har bekräftat det relevanta resultatet för en händelse och reglerat handeln kommer eventuella vinster att vara tillgängliga för användning på ditt medlemskonto.

2.4.2 Om Operatören av misstag sätter in vinster som inte tillhör dig på ditt medlemskonto, oavsett om det sker på grund av tekniskt eller mänskligt fel eller på annat sätt, kommer beloppet att förbli Operatörens egendom och kommer att återföras till Operatören från ditt medlemskonto. Om du har tagit ut pengar som inte tillhör dig innan Operatören får kännedom om misstaget kommer det belopp som har betalats av misstag att utgöra en skuld som du är skyldig Operatören. Om du upptäcker att en felaktig kreditering inträffat måste du underrätta Operatören omedelbart.

2.5 Uttag från ditt medlemskonto

2.5.1 Du har rätt att ta ut ett belopp på minst 200 kr från ditt saldo som är "Kvar att spela för" på ditt LeoVegas-medlemskonto genom att ge Operatören instruktioner om uttaget på sätt som anges på webbplatsen.

2.5.2 Du måste vara medveten om att Operatörens produkter konsumeras omedelbart när du spelar. Operatören kan därför inte återlämna varor, tillhandahålla återbetalningar och du kan inte heller avbeställa din tjänst medan du spelar. Om du spelar ett spel med riktiga pengar kommer pengarna omedelbart att dras från ditt medlemskonto.

2.5.3 Om du vill tömma ditt medlemskonto och ta ut alla pengar måste du först avbryta alla insatser eller andra pågående åtgärder.

2.5.4 Meddelanden och begäran om uttag måste lämnas via webbplatsen. Operatören kommer inte att godkänna några förfrågningar om uttag via telefon eller e-post. Operatörens medarbetare har inte rätt att kringgå dessa anvisningar.

2.5.5 Operatören kommer, närhelst det är möjligt, att betala ut pengarna från ditt medlemskonto med samma metod som du använt för insättning. När du tar ut pengar kan det hända att din bank eller betalningsleverantör tar ut en administrationsavgift. Dessa avgifter kan variera med tiden.

2.5.6 Operatören kan begära verifierbara identitetshandlingar innan uttagsbegäran behandlas och förbehåller sig också rätten att granska din webbplats-/spelanvändning för att upptäcka eventuella oregelbundna eller bedrägliga spelmönster.

2.5.7 Oregelbundna eller bedrägliga spelmetoder inkluderar, utan begränsning, följande, och ska betraktas som sådana för bonusens omsättningskrav:

a) Spel med lika, noll eller låg marginal eller hedge betting;
b) Placera enskilda spel som är lika med eller överstiger 30% eller mer av värdet på ditt totala saldo (inklusive en given bonus) tills omsättningskraven för den bonusen har uppfyllts;
c) Spel som placeras via duplicerade eller flera konton som tillhör samma användare.

2.5.8 Om Operatören anser att oregelbundna eller bedrägliga spelmetoder har förekommit, kommer Operatören att hålla inne eventuella uttag och/eller vinster och att konfiskera alla vinster och bonusar som erhållits genom sådana spelmetoder.

2.6 Stänga ditt medlemskonto

2.6.1 Om du vill stänga ditt konto kan du kontakta Operatörens kundsupport genom att skicka e-post till kundservice@leovegas.com eller använda livechatten.

2.6.2 När ditt Medlemskonto har avslutats kommer Operatören att betala ut det återstående saldot på ditt Medlemskonto till dig inom fem (5) bankdagar. Operatören kommer dock endast att återbetala de återstående insättningar du har gjort om ditt Medlemskonto har stängts på grund av misskötsamhet. Om Operatören avslutar ditt Medlemskonto kommer du att få skriftlig information om detta och skälen för beslutet.

2.6.3 Operatören förbehåller sig rätten att hålla inne och ta bort eventuella bonusar som tilldelats dig om sådana bonusar inte har använts inom sextio (60) dagar från tilldelningsdatumet.

2.6.4 Om en användare använder bonuspengar för att spela spel som inte ingår i de spel som räknas för att uppfylla bonuskravet, förbehåller sig Operatören rätten att vägra uttag, ta bort bonuspengar och ta bort vinster utan föregående meddelande och blockera alla konton för användare som har visat sig missbruka denna bestämmelse.

3. Allmänna regler för spel

3.1 Du kan endast göra en insats om du har registrerat dig och är innehavaren av ett medlemskonto. Du måste också ha tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för att kunna göra en insats eller spela ett spel om pengar.

3.2 Operatören bibehåller rätten att sluta erbjuda ett spel eller blockera vissa spel för spelare. Alla insatser som har gjorts på ett sådant spel kommer att återbetalas till respektive spelare.

3.3 Operatören förbehåller sig rätten att sluta erbjuda spel som faller under Operatörens licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning för samtliga eller vissa kunder.

3.4 Insatsen kommer att regleras av den version av dessa regler och villkor som gällde när insatsen accepterades.

3.5 En insats anses vara accepterad så snart den tas emot i Operatörens system, valideras och behandlas. En bekräftelse skickas därefter till din enhet eller dator med ett unikt nummer och en tidsangivelse.

3.6 Operatören bibehåller rätten att neka insatser på något spel utan att ange orsak.

3.7 Ett kontoutdrag med samtliga insatser och övrig transaktionshistorik är tillgängligt för dig på webbplatsen när du har loggat in.

3.8 Om Operatören beslutar att stänga ditt medlemskonto kommer det inte att leda till att redan gjorda insatser ogiltigförklaras. En förbetald insats som lagts innan ett sådant beslut, löper därmed på tills det lagda spelet faller ut. Om du vinner på ett förbetalt spel betalas vinsten ut på ditt spelkonto, förutsatt att det inte förekommer misstankar om bedrägeri eller liknande.

3.9 Du kan inte ändra, återkalla eller avbryta en insats som har gjorts och bekräftats.

3.10 När du gör en insats bekräftar du att du har läst och förstår alla villkor och regler för spelen som erbjuds av Operatören så som de framställs på webbplatsen.

3.11 Vinster kommer att sättas in på ditt medlemskonto efter att slutresultatet har bekräftats. Operatören förbehåller sig dock rätten att innehålla och eventuellt behålla eventuella vinster om det förekommer en utredning om resultatet på grund av en misstanke om att brottsliga aktiviteter kan ha påverkat händelsens resultat. Om en otillåten aktivitet bekräftas bibehåller Operatören rätten att ogiltigförklara alla relaterade insatser och eventuella vinster som uppstår därigenom.

3.12 Om Operatören får kännedom om att du har gjort ett antal insatser från olika konton som du har öppnat på otillåtet sätt kommer alla insatser att ogiltigförklaras.

3.13 Om en insats som överstiger en fastställd gräns för spelet har accepterats av misstag så kommer det överskjutande beloppet att sättas åt sidan. Insatsen görs med den fastställda gränsen och mellanskillnaden återbetalas till den som lagt insatsen.

3.14 Ibland kan kommunikationsfel inträffa. Insatser är endast giltiga när de har tagits emot av Operatörens servrar. Om det skulle uppstå ett avbrott i kommunikationen efter att du har gjort en insats och den har tagits emot av Operatörens servrar kommer den fortfarande att betraktas som giltig. Du får information om att insatsen har accepterats när kommunikationen har återupprättats, varvid den redan kan ha varit utnyttjad. Du kommer också att få information om den gjorda insatsens resultat. Om den erbjudna insatsen inte tas emot av Operatörens servrar kommer den inte att vara satsad och då kommer insatsens belopp inte heller att dras från ditt medlemskonto hos oss.

3.15 Om det uppstår ett avbrott i ett spel (t.ex. på grund av att vi oavsiktligt kopplas ned från din utrustning eller om vårt spelsystem plötsligt stängs av) kommer du att få möjlighet att avsluta spelandet så länge inget annat anges i de regler som är tillämpliga för spelet i fråga. Spelet kommer att upphöra om det inte har avslutats inom nittio (90) dagar.

3.16 Om ett spel startas, men misslyckas eller ger ett inexakt resultat på grund av ett fel i programvaran för hantering av spelkonton och/eller i spelet och/eller i slumptalsgeneratorn kommer alla insatser och vinster från det spelet att upphävas, varvid spelkontots saldo återställs till det innehav som fanns på kontot innan spelet startade.

3.17 Om din session hos LeoVegas kopplas ned under ett pågående spel och det inte är möjligt att avsluta spelet enligt punkt 3.15, så kommer insatsbeloppet att återbetalas till ditt spelkonto. Om tillämpligt kommer beloppen för icke bekräftande insatser att återbetalas till ditt spelkonto, medan bekräftade insatser behandlas och vinster sätts in på ditt spelkonto. Avbrutna spel eller andra fel kommer inte att ha negativ inverkan på ditt medlemskonto eller spelsaldo.

3.18 Operatören arbetar för att inte göra några misstag när vi utfärdar utbetalningstabeller. Om något oavsiktligt misstag inträffar förbehåller Operatören sig rätten att ändra utbetalningarna när händelsen har avslutats.

3.19 Om Operatören av någon orsak krediterar ditt konto felaktigt har du ansvaret för att omedelbart underrätta Operatören om felet och återbetala det felaktiga beloppet till Operatören.

3.20 Om det förekommer ett fel i programvaran eller slumptalsgeneratorn kommer insatsen att ogiltigförklaras och insatsbeloppet att återbetalas till dig.

3.21 Avbrutna (oavslutade) spelrundor som inte påverkas av tekniska fel och kan slutföras av dig, kommer att förbli tillgängliga för dig att slutföra upp till nittio (90) dagar varefter de kommer att stängas och tillämpliga satsningar kommer att krediteras ditt medlemskonto.

3.22 Operatören och dess spelleverantörer förbehåller sig rätten att stänga oavslutade spelrundor tidigare än nittio (90) dagar om det skulle krävas på grund av tekniskt underhåll eller annan teknisk orsak. I dessa fall kommer tillämpliga insatser att krediteras ditt medlemskonto.

3.23 Detaljerade regler för spel i kasinot återfinns under respektive spel och detaljerade regler för vadhållning återfinns i avsnittet nedan om sport.

4. Dina skyldigheter som användare

4.1 Du är äldre än 18 år och att du även har laglig rätt och kapacitet att ingå avtal och delta i spelen som erbjuds på webbplatsen.

4.2 Du förstår att ditt deltagande i spelen innebär att du löper en risk för att förlora pengar som sätts in på ditt medlemskonto.

4.3 Du kommer endast och uteslutande att använda webbplatsen för ditt deltagande i spelen och inte för något ekonomiskt eller annat ändamål. Ditt deltagande i spelen kommer endast att ske i din personliga, icke-yrkesmässiga kapacitet och endast i rekreations- och underhållningssyfte.

4.4 Du registrerar dig och deltar i spelen för din egen räkning och inte för någon annan persons räkning.

4.5 Alla uppgifter du lämnar till Operatören under detta avtals löptid är sanna, fullständiga och korrekta och du kommer omedelbart att informera Operatören om eventuella ändringar i de uppgifter som du lämnat om dig själv.

4.6 Pengar som du sätter in på ditt medlemskonto har inte koppling till någon olaglig verksamhet och inte heller sitt ursprung i någon olaglig aktivitet eller källa.

4.7 Du får inte vara inblandad i några bedrägliga, i hemlighet avtalade, uppgjorda eller i övrigt andra olagliga aktiviteter i förhållande till ditt eller tredje parters deltagande i något av spelen och får inte använda några programvaruassisterade metoder eller tekniker eller hårdvaruenheter i samband med ditt deltagande i något av spelen. Operatören förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel, spärra eller stänga ditt medlemskonto och/eller vidta andra erforderliga åtgärder för att förhindra att sådant uppförande förekommer.

4.8 I förhållande till insättningar och uttag av pengar på och från ditt medlemskonto får du endast använda betalningsmedel som är giltiga och lagligen tillhör dig.

4.9 Den programvara som vi ger dig tillgång till ägs av Operatören eller andra tredje parter och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får endast använda programvaran för dina personliga rekreationsändamål i enlighet med alla regler och villkor som framställs i dessa villkor och i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar.

4.10 Du åtar dig att vara hövlig gentemot andra användare och representanter för Operatören och du måste avhålla dig från oförskämda eller obscena kommentarer, inklusive i chattrum.

5. Ansvarsfullt spelande

5.1 Du kan välja att stänga av dig själv från att spela några spel på webbplatsen (på bestämd eller obestämd tid). Du kan också välja att omedelbart stänga av dig själv från att spela på webbplatsen under en ”avkylningsperiod” på 24 timmar. I syfte att spärra ditt medlemskonto kan du klicka på logotypen i ett låst fält på varje sida där spelande äger rum eller (för 24 timmars avstängning) på ”panikknappen” på varje sida där spelande äger rum. Du kan också gå in på din profil och välja Pausa konto eller kontakta Operatören via e-post till kundservice@leovegas.com.eller via live chatten.

5.2 I tillägg till avstängning från spel på webbplatsen kan du, via Spelinspektionen, stänga av dig själv från allt spelande hos alla speloperatörer via det nationella självavstängningssystemet, kallat spelpaus.se. Gå till spelpaus.se eller klicka på logotypen som återfinns i det låsta fältet på varje sida där spelande äger rum.

5.3 Innan du kan börja spela måste du ange en daglig, veckovis och månatlig insättningsgräns. Du kan när som helst ändra dina gränser på ditt medlemskonto under din profil. Om du bestämmer dig för att sänka dina gränser kommer minskningen att ske omedelbart. Om du väljer att höja dina insättningsgränser kommer höjningen att träda i kraft efter tidigast 72 timmar. Du kan också välja att fastställa en annan insatsgräns (inloggningsgränser/insatsgräns/förlustgräns) per dag/vecka/månad på ditt medlemskonto. Vi förbehåller oss rätten att synkronisera uteslutningar och gränser mellan enheter och varumärken inom LeoVegas Mobile Gaming Group. En dag börjar kl. 00:00 UTC och slutar kl. 23:59 UTC. En kalendervecka börjar kl. 00:00 UTC varje måndag och slutar kl. 23:59 UTC påföljande söndag. En månad börjar kl. 00:00 UTC den första dagen i varje månad och slutar kl. 23:59 UTC den sista dagen i månaden. UTC är en timme före svensk tid. Ex: 00.00 UTC är 01:00 svensk tid. Du kan också använda ett självtest som utvecklats av den oberoende parten Stödlinjen.

5.4 Om du väljer självexkludering på det sätt som anges ovan kommer du inte att kunna logga in på ditt medlemskonto, göra insättningar, uttag eller spela under denna tid. Förbetalda spel, som lagts innan en självastängning, löper vidare fram till dess att det lagda spelet faller ut. Självavstängningsperioden avslutas när den valda tiden har löpt ut. Ett permanent uteslutet konto kan inte öppnas igen. När ditt medlemskonto öppnas igen kommer du att vara ansvarig för eventuella förluster som uppstår därefter till följd av din fortsatta användning av Operatörens tjänster och du kommer inte att få någon återbetalning från operatörerna under några omständigheter. Inget medlemskonto får öppnas igen eller återaktiveras i fall av etablerat spelberoende. För uttag under avstängning, vänligen kontakta kundtjänst på kundservice@leovegas.com eller använd live chatten.

5.5 I de situationer då vi misstänker att det kan förekomma spelproblem, så kan Operatören komma att skicka ut ett SMS eller ringa dig på telefonnumret som du har registrerat på ditt medlemskonto hos oss. Detta för att be dig att svara på frågor som kommer att förbättra vår förståelse om din nuvarande situation. Att svara på frågorna är valfritt, och kommer att enbart vara till användning för att assistera dig med ditt spelande. Om du inte medverkar kan Operatören dock komma att följa upp med ytterligare åtgärder för att skydda dig från överdrivet spelande.

5.6 Utöver 5.5 kan Operatören välja att ensidigt stänga av ditt konto för det fall försvårande omständigheter avseende spelansvar framkommer. Detta kan exempelvis vara att det vid kommunikation med dig framkommer information som tyder på problemspelande och inga andra åtgärder bedöms tillräckliga.

6. Integritetspolicy

Operatören behandlar en del av dina personuppgifter. För att förstå vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi använder dessa ber vi dig läsa vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och/eller tar del av våra tjänster. Policyn förklarar även dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vårt mål är att alltid vara så tydliga och transparenta som möjligt, men vi förstår att juridiska handlingar kan vara svåra att tyda ibland. Vänligen tveka inte om det är så att du har någon fråga eller om det finns något vi kan förtydliga. Du bör vara medveten om att vår integritetspolicy är en del av dessa villkor.

7. Klagomål

7.1 Om du har ett klagomål rekommenderas du att skicka e-post till Operatören på kundservice@leovegas eller kontakta oss via live chatt. Vi kommer att besvara dig inom tio (10) dagar såvida inte externa faktorer som vi inte kan råda över orsakar en försening.

7.2 Operatören kommer att utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att lösa ett rapporterat ärende.

7.3 Om du har en fråga avseende någon transaktion eller webbplatsen kan du också kontakta Operatören på kundservice@leovegas eller kontakta oss via live chatt med detaljerad information om frågan.

7.4 I syfte att skydda dig och för att säkerställa att Operatören ger dig bästa möjliga service kan telefonsamtal och annan relevant kommunikation mellan dig och Operatören komma att spelas in och/eller övervakas.

7.5 Operatören kommer inte att tolerera nedsättande, oegentligt eller våldsamt uppförande eller uttalanden som är hotfulla, vulgära, nedvärderande eller stötande på annat sätt. Om du uppför dig så mot Operatörens medarbetare förbehåller Operatören sig rätten att spärra och/eller stänga ditt konto och stoppa all kommunikation och/eller alla svar från Operatören och/eller vidta andra åtgärder som kan anses vara lämpliga, inklusive rapportering till relevanta lokala myndigheter och polisen.

8. Begränsning av skadeståndsansvar och spelares pengar

8.1 Du går in på och använder webbplatsen och deltar i spelen på egen risk. Webbplatsen och spelen tillhandahålls utan någon som helst garanti om att du kommer att vinna några pengar.

8.2 I tillägg till den föregående bestämmelsen gäller att Operatören och, dess styrelseledamöter, medarbetare, partner(s), tjänsteleverantörer:

8.2.1 inte garanterar att programvaran, webbplatsen eller spelen är fria från fel.

8.2.2 inte garanterar att webbplatsen och/eller spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott.

8.2.3 inte ska göras ansvariga för förluster, kostnader, eller utgifter av något slag, vare sig direkta, indirekta, särskilda, påföljande, tillfälliga eller på annat sätt, som uppstår i samband med din användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen. Undantag till denna paragraf gäller för fall där Operatören bedömts agerat grovt vårdslöst.

8.3 Du samtycker härmed till att gottgöra och hålla Operatören skadeslöst med avseende på kostnader, utgifter, förluster, skador, anspråk och skadeståndsansvar som kan uppstå i samband med din felaktiga användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen i strid med dessa regler och villkor.

9. Rapportering avseende penningtvätt

9.1 Om du får kännedom om några misstänkta aktiviteter som är relaterade till spelen på webbplatsen bör du omedelbart rapportera det till Operatören.

9.2 Operatören kan stoppa, spärra eller stänga ditt medlemskonto och hålla inne pengar om det uppstår misstankar om pengatvätt eller finansiering av terrorism i enlighet med någon tillämplig författning eller föreskrift om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

10. Överträdelser, skadestånd och uppsägning

10.1 Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Operatören har skälig orsak att misstänka att du har brutit mot dem förbehåller Operatören sig rätten att låta bli att öppna eller att stoppa eller stänga ditt medlemskonto, hålla inne vinster på ditt medlemskonto (dock ej insatta medel) och använda pengar från ditt medlemskonto för att reglera eventuella skadestånd som uppstår i detta avseende.

10.2 Om Operatören misstänker att du deltar i olagliga eller bedrägliga aktiviteter när du använder webbplatsen eller att du bryter mot detta avtal eller att du har problem med fordringsägare eller på annat sätt som är till men för vår verksamhet kan vi komma att spärra eller stänga ditt medlemskonto eller avbryta eventuella satsningar. I syfte att förhindra olaglig eller bedräglig aktivitet vid användning av Operatörens tjänster, kan Operatören begära att du upphör med och/eller avstår från att använda en VPN eller Proxy på ditt medlemskonto. Om misstänkt olaglig eller bedräglig aktivitet upptäckts medan en VPN eller Proxy använts eller varit i bruk, har Operatören rätt att spärra det aktuella kontot.

10.3 Operatören förbehåller sig rätten att fatta beslut om att temporärt eller permanent blockera din användning av webbplatsen om du har brutit mot lag eller dessa villkor, utan att du äger rätt till ersättning eller annan kompensation.

11. Immateriella rättigheter

11.1 LeoVegas Mobile Gaming Group är ensam ägare till varumärket LeoVegas och alla registrerade och oregistrerade namn, tecken och distinkta enheter som används på webbplatsen. All obehörig användning kommer att resultera i rättsliga åtgärder mot intrångsgöraren.

11.2 Webbplatsen är Operatörens webbadress och det är inte tillåtet att använda denna webbadress på någon annan webbplats eller digital plattform utan föregående skriftligt medgivande från operatörerna.

11.3 LeoVegas Mobile Gaming Group är ägare och rättmätig licensinnehavare av alla immateriella rättigheter till teknik, programvara och affärssystem på denna webbplats.

11.4 Webbplatsens struktur och innehåll (inklusive men inte begränsat till text, grafik, kod, filer och länkar) är föremål för immateriella rättigheter inklusive men inte begränsat till upphovsrätt © och databasrättigheter som tillhör LeoVegas Mobile Gaming Group. Upphovsrätten till denna webbplats, inklusive all text, grafik, kod, filer och länkar, ägs av LeoVegas Mobile Gaming Group och webbplatsen får inte reproduceras, överföras eller lagras helt eller delvis utan Operatörens föregående skriftliga medgivande. Din registrering på och användning av vårt system ger inte någon rätt till de immateriella rättigheter som finns i systemet.

11.5 Du samtycker till att inte använda någon automatisk eller manuell enhet för att övervaka webbplatsen eller något innehåll på den. All obehörig användning eller reproduktion kan leda till att Operatören vidtar rättsliga åtgärder.

12. Gällande lag och lösning av tvister

12.1 Operatören är ett företag baserat i Republiken Malta. Avtalsförhållandet mellan dig och Operatören regleras av dessa villkor och ska tolkas i enlighet med Sveriges lagar och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av dessa villkor och/eller din användning av webbplatsen eller spelen, ska omfattas av de svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

12.2 Du har även rätt att få en potentiell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. För att få tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

12.3 För att underlätta lösning av tvister till följd av gränsöverskridande e-handel har EU-kommissionen även inrättat en online-plattform för tvistlösning online, kallad ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). Du når plattformen via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

13. Avskiljbarhet

Om någon del av dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, ska de återstående delarna av dessa villkor förbli i full kraft om inte strykningen av en sådan ogiltig del resulterar i en väsentlig förändring av en parts rättigheter eller skyldigheter.

14. Fullständigt avtal och tillåtlighet

14.1 Operatören förbehåller sig rätten att tilldela eller på annat sätt lagligt överföra eventuella rättigheter eller skyldigheter som uppstår i enlighet med dessa villkor. Du kommer inte att ha rätt att tilldela eller på annat sätt överföra några rättigheter eller skyldigheter som uppstår enligt dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande från Operatören.

14.2 Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Operatören med avseende på webbplatsen och det ersätter varje tidigare eller samtida kommunikation och förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och Operatören med avseende på webbplatsen.

SPORT

kambi table

A. Avtalsvillkor

1. Inledning

1) Denna uppsättning av villkor reglerar användningen av vadhållning på sporter från operatören(“Regler för vadhållning på sporter”). Vid satsning på operatörens vadhållning på sporter, godkänner kontoinnehavaren att hen har läst, förstått och godkänt att vara bunden av dessa villkor förutom att operatörens allmänna villkor är ständigt tillämpbara, genom att klicka här.

2) Användningen av operatörens vadhållning på sporter är föremål för föreskrifter införda av föreskrivna tillsynsmyndigheten. I den händelse att något beslut som tagits av föreskrivna tillsynsmyndigheten i konflikt, eller är inkonsekvent, med dessa regler för vadhållning på sporter, kommer det beslut som tagits av den föreskrivna tillsynsmyndigheten att ersätta alla relevanta Klausul(er) i dessa regler för vadhållning på sporter.

3) Operatören förbehåller sig rätten att förändra gränser för vadhållning och erbjudanden.

4) Alla referenser i dessa regler för vadhållning på sporter till ord/objekt som anges i singular gäller också för plural. Referenser till kön är icke-bindande och ska betraktas enbart för informationssyfte. Alla referenser till “inklusive” ska betyda “inklusive utan begränsning”.

5) Om det är tillämpbart ska alla referenser till operatörens webbplats och dess innehåll också betraktas som tillämpbara för kasino/offline/landbaserade miljöer, inklusive självbetjäningsterminaler (SST), över disk (OTC) och ta med din egen enhet (BYOD).

2. Definitioner

1) "Fel" är en/ett [misstag, feltryck, feltolkning, felhörning, felläsning, felöversättning, stavfel, teknisk risk, registreringsfel, transaktionsfel, uppenbart fel, force majeure och/eller liknande], vilket kanske är uppenbart eller inte för operatören och/eller kontoinnehavaren vid den berörda tidpunkten [som har orsakat eller resulterat i spel [som har erbjudits och/eller godkänts]].

Exempel på fel som innefattar, men inte är begränsade till:

 • Som en följd av fel i etablerade riskhanteringsstyrningar.
 • Som en följd av olämplig manipulering av erbjudande- eller uppgörelseförfaranden liksom alla bedrägerier.
 • Felaktiga utbetalningar.
 • Cyberattacker.

• Godkända spel;
På grund av tekniska problem som annars inte skulle ha godkänts; till odds/priser som har ökats, förbättrats eller förstärkts i förhållande till de odds/priser som annars skulle ha erbjudits.

• För evenemang/erbjudanden som redan har beslutats eller avgjorts, eller i förhållande till vilka operatören hade upphävt vadslagning.

• För evenemang/erbjudanden efter det att evenemanget/matchen/erbjudandet har inletts (förutom speltyper med vadslagning i realtid).

• För marknader/evenemang som innehåller deltagare som inte är delaktiga i evenemanget.

• Annat än i enlighet med tillämpbara lagar.

• Till odds som är väsentligt annorlunda än de som var tillgängliga i den allmänna vadslagningsbranschen vid den tidpunkt som spelet godkändes, varigenom operatören kommer att använda en majoritet av operatörer i vadslagningsbranschen för att bestämma om de erbjudna oddsen var “väsentligt annorlunda”.

• Till odds som återspeglar en/ett felaktigt resultat, ställning eller rankning, inklusive när felaktiga odds erbjuds, som en/ett resultat av att något fel eller någon underlåtenhet har gjorts vid annonsering, publicering eller rapportering av ett resultat, ställning eller rankning.

• Till felaktigt odds när det är uppenbart att de faktiska chanserna för att evenemanget skulle ske var väsentligt annorlunda vid tidpunkten som spelet godkändes, eller

• Att spelet har gjorts av någon annan person än kontoinnehavaren (inklusive när någon har lyckats komma åt kontoinnehavaren konto) eller när kontoinnehavaren är offer för bedrägeri.

1) "Påverkansvadslagning" är en handling som har förbjudits av operatören, där en kontoinnehavare eller parter som handlar tillsammans med en kontoinnehavare, kan påverka, eller har påverkat, resultatet av en match eller ett evenemang - direkt eller indirekt.

2) "Syndikatsvadslagning" är en handling som har förbjudits av operatören, där kontoinnehavare handlar tillsammans för att utföra ett spel eller serier av spel på samma evenemang eller tävling, eller där en kontoinnehavare utför ett spel på uppdrag av, eller till den avsedda förmånen för, en annan individ eller andra individer. När det kan bevisas att kontoinnehavare handlar tillsammans på detta sätt förbehåller sig operatören rätten att ogiltigförklara de berörda spelen och/eller hålla inne betalning av utdelning beroende på resultatet av senare undersökningar för att fastställa huruvida (i operatörens godtycke), syndikatsvadslagning har ägt rum.

3. Godkännande av spel

1) Varje spel utgör ett lagligt bindande vadslagningsavtal mellan kontoinnehavare och operatören. Bildandet av ett sådant vadslagningsavtal erfordrar de följande faserna:

i. Annonsering på en vadslagningsmarknad. ii. Begäran om att utföra ett spel eller slå vad på va
dslagningsmarknaden från kontoinnehavaren.
iii. Godkännande och bekräftelse av spelet eller vadslagningen från operatören.

2) Ett spel är inte godkänt och bekräftat förrän det visas i kontoinnehavarens spelhistorik. När det sker anses avtalet som vederbörligen bildat. I fall av osäkerhet huruvida ett spel har godkänts ombeds kontoinnehavaren att kontrollera de öppna (väntande) spelen eller kontakta kundtjänst för bekräftelse. Inga spel eller vadslagningar ska betraktas som slutförda försåvitt de inte bekräftas via kontoinnehavarens spelhistorik eller kundtjänst.

Försåvitt det inte har godkänts felaktigt kan ett spel inte dras tillbaka av kontoinnehavaren. Det åligger kontoinnehavaren att tillförsäkra sig att uppgifterna för det gjorda spelet är korrekta.

3) Skulle en tvist uppstå om godkännandet (eller avsaknad därav) av något spel, eller tidpunkten vid vilken något spel gjordes, kommer operatörens databas med transaktionsloggar att vara den slutliga myndigheten att bestämma sådana ärenden.

4) Operatören kan vägra att godkänna något spel [eller vadslagning] när som helst och oavsett orsak inklusive för att:

a) Bevara livskraften på den erbjudna marknaden (exempelvis, utan begränsning, i förhållande till fall där det finns ett extraordinärt eller obalanserat antal spel på samma marknad).

b) Skydda kontoinnehavaren (exempelvis, utan begränsning, i de fall vilka kontoinnehavaren uppvisar patologiskt beteende och vägrar att utesluta sig).

c) Skydda andra användare (exempelvis, utan begränsning, i anslutning till evenemang i vilket kontoinnehavaren har ett vadslagningsmönster som skulle kunna påverka negativt ordinarie vadslagningsaktivitet för andra användare).

d) För att skydda Operatören (exempelvis, utan begränsning, i fall där kontoinnehavaren uppvisar pengatvätts-, samverkans- eller bedrägligt beteende, vi misstänker att kontoinnehavaren använder ett tredjepartskonto, möjliggör att tredje part använder kontot, eller använder automatiserade medel, bottar, programvara eller liknande medel eller ägnar sig åt arbitrage).

5) Operatören, beroende på risknivån, i stället för att vägra ett spel eller en vadslagning, kan komma att godkänna spelbegäran gjord av kontoinnehavaren upp till ett visst belopp.

4. Begränsningar beträffande spel och utbetalningar

1) För att garantera livskraften på varje marknad, för att undvika potentiella fall av bedrägeri och matchfixning samt för att kunna gör en korrekt uppskattning av risken inblandad i varje produkterbjudande, kommer operatören begränsa nettoutbetalningen (utbetalningen efter att insatsen har dragits av) på alla spel eller spelkombination till en kontoinnehavare till 2,000,000 SEK för alla spel som gjorts eller avgjorts inom en 24-timmarsperiod.

2) Operatören bestämmer att minsta godkända spelinsats är 1 SEK och högsta godkända spelinsats är 500,000 SEK, oaktat potentiella undantag, beroende på föreslagna marknader och spel.

3) operatören förbehåller sig rätten att avvisa, alla, eller del av, alla begärda spel. Detta inkluderar möjligheten att ett "systemspel" såsom det definieras i <Avsnitt B, Paragraf 4> inte godkänns helt, antingen vad gäller insatser eller kombinationer som ingår i sagda "systemspel". Alla spel som görs på någon plattform för operatören, även inklusive spel som kräver manuellt godkännande, kan vara föremål för en tidsfördröjning innan godkännande, vars tid kan variera. 4) Alla erbjudna odds är föremål för variation. Sådana fluktuationer bestäms av operatören. Spel godkänns endast till de odds som är tillgängliga i vadslagningstabellen, vid tidpunkten spelet har godkänts av operatören, oberoende av något annat anspråk eller tidigare publicering som funnits på webbplatsen eller något annat medium som informerar annorlunda.

5) Alla utbetalningsberäkningar vid spelavgörande baseras på decimala odds, oberoende av något annat format visades/valdes vid tidpunkten för spelets ingående.

5. Annullering (ogiltigförklaring) av spel

1) Ett spel kan ogiltigförklaras, under de förhållanden som beskrivs i Klausul 3 nedan. Om ett spel är ogiltigförklarat, avgörs det med ett odds på 1,00.

2) Ett spel som gjorts som ett ackumulerande spel ska kvarstå som giltigt, oaktat om en match eller ett evenemang som är del av det ackumulerande spelet ogiltigförklaras.

3) Operatören förbehåller sig rätten att ogiltigförklara ett spel, helt eller delvis, om något av följande, eller liknande, förhållanden har inträffat:

a. Spel som har erbjudits, ingåtts och/eller godkänts på grund av ett fel och/eller till odds som avviker väsentligt från de som är aktuellt närvarande på något annat ställe på marknaden för vadslagningsbranschen (se Avsnitt A, Paragraf 2, Klausul 1)

b. Spel som har ingåtts medan webbplatsen undergick tekniska problem, som annars inte skulle ha godkänts;

c. Påverkansvadslagning;

d. Syndikatsvadslagning;

e. Ett resultat har påverkats av kriminella handlingar - direkt eller indirekt;

f. Ett offentligt tillkännagivande har skett i förhållande till spelet som avsevärt förändrar oddsen.

g. Ett spel har erbjudits på den relevanta marknaden i strid med spelbestämmelserna i den specifika jurisdiktionen

4) Sen satsning och andra tillbakadraganden: Även om operatören gör sina mest rimliga ansträngningar att tillförsäkra den bästa användarupplevelsen, om en marknad är tillgänglig for vadslagning när den skulle ha tagits bort eller har felaktiga odds, förbehåller sig operatören rätten att ogiltigförklara alla spel som har godkänts under sagda förhållanden i enlighet med <Avsnitt A, Paragraf 5.3>. Liknande situationer innefattar, men inte är begränsade till:

(i) Spel 'innan matchen’ som har ingåtts/godkänts efter att evenemanget har påbörjats;
(ii) 'Realtidsspel' som har ingåtts/godkänts till felaktiga odds på grund av försenad eller misslyckad täckning i ‘realtid’ eller på odds som representerade ett annorlunda resultat än det aktuella;
(iii) Spel som har ingåtts efter det senaste tillfälle som en deltagare/ett resultat haft någon chans att påverka match-/evenemangsresultatet, tillämpbara på den relevanta marknaden och en/ett eventuell(t) tillbakadragande/diskvalificering/annullering/formatsförändring eller allt som utesluter förmågan hos den tillämpbara deltagaren/resultatet att påverka sagda resultat kommer att ogiltigförklaras;
(iv) Spel som har ingåtts till odds som inte återspeglar att ett relaterat evenemang hade påbörjats och där förhållandena skulle kunna ha förändrats på ett direkt och oomtvistat sätt eller annars efter att ett evenemang som normalt skulle ha bedömts att leda till resultatet pågår eller redan har pågått.

5) Relaterade oförutsedda händelser: Försåvitt det inte har ingåtts via operatörens kombinationsfunktion för evenemanget, eller erbjudits uttryckligen som ett specifikt erbjudande, förbjuder operatören ackumulerande spel som innefattar minst två resultat som skulle kunna visa sig vara relaterade (exempelvis lag X blir mästare och spelare Y blir bästa målgörare i samma liga). Även om operatören vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra sådana möjligheter, ifall att detta skulle hända, förbehåller operatören sig rätten att ogiltigförklara alla delar av det ackumulerande spel som innefattar det korrelerade resultat vars odds inte är en indikation på den relaterade oförutsedda händelsen.

6) Spel kan ogiltigförklaras oavsett om evenemanget har avgjorts eller ej.

6. Ansvarsfriskrivning och prioritet

1) Operatören förbehåller sig rätten att justera en utbetalning som har krediterats en kontoinnehavares saldo om utbetalningen har krediterats kontot på grund av ett fel.

2) För att justera eventuella felaktigheter i kontoinnehavarens saldo som följd av att belopp har krediterats på grund av fel, förbehåller operatören sig rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder, utan förvarning och inom rimliga gränser, för att justera kontoinnehavarens saldo genom återföring, ändring eller annullering av alla senare transaktioner på kontoinnehavarens konto.

3) Dessa regler är tillämpbara på alla transaktioner med operatörens vadhållning på sporter och kan kompletteras med andra regler. I händelse av tvetydighet ska prioritet betraktas i följande ordning:

a. Regler och villkor som har publicerats i samband med ett erbjudande och/eller kampanj.
b. Sportspecifika regler.
c. Allmänna regler för vadhållning på sporter.

4) Skulle oförutsedda förhållanden uppträda för vilka en uppgörelse inte är specifikt uttryckt i dessa regler förbehåller operatören sig rätten att avgöra påverkade spel på individuell basis av rättvisa, genom att hålla sig till allmänt accepterade normer, vanor och definitioner av vadslagning.

5) Alla data som tillhandahålls eller är åtkomliga i, från eller relaterade till vadhållning på sporter, får endast användas av kontoinnehavaren private och icke-kommersiellt samt att eventuell användning eller försök till användning av sådana data för kommersiella syften är strängeligen förbjudet.

6) Operatören har rätten att genomdriva ett villkor i avtalet som relaterar till vadhållning på sporter mot alla kontoinnehavare.

B. Allmänna regler för spel

1. Vanliga referenstermer

1) Om inte annat listats eller angivits i samband med spelerbjudandet, eller på annat ställe i de sportspecifika reglerna, ska alla spel anses vara giltiga enbart för det resultat som föreligger vid slutet av "ordinarie tid" eller "full tid". "Ordinarie tid" eller "full tid" ska tolkas enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Exempelvis, i fotboll är full tid fastställd till 90 minuter inklusive tilläggstid och i ishockey är full tid fastställd till tre 20-minutersperioder. Om den styrande organisationen före ett evenemangs början skulle bestämma att evenemanget ska spelas med en annan tid, kommer detta att betraktas som de officiella reglerna för evenemanget (t.ex. fotboll som spelas med tre 30-minuters eller två 40/minutersperioder).Däremot är sådana tillfällen begränsade till "ordinarie" speltid och inkluderar inga förlängningar så som extratid eller övertid, om inte detta uttryckligen meddelats.

2) "Livebetting" är tillfällen där det går att spela under pågående match eller evenemang. Operatören påtar sig eller accepterar inget som helst ansvar om det inte är möjligt att placera ett spel eller om liveuppdatering av ställningen inte är korrekt. Kontoinnehavaren ansvarar alltid för att hålla reda på saker som aktuell ställning, förlopp och hur lång tid som återstår av tävlingen/matchen/händelsen. Operatören påtar sig inget ansvar för förändringar i Livebetting-kalendern eller avbrott i Livebetting-tjänsten.

3) Funktionen ”Betala ut” Cash Out ger kontohavaren möjlighet att lösa in en satsning, vars status inte har avgjorts ännu, till sitt nuvarande värde. Den är tillgänglig på utvalda evenemang både i spel före match och live, samt i både enkel- och flersatsningar. Betala ut Cash Out -funktioner kan inte användas på gratisspel. Betala ut Cash Out -förfrågningar kan eventuellt vara föremål för samma fördröjningsförfaranden som anges i <Avsnitt 1, Paragraf 4.2>. Skulle det hända att under denna fördröjning, oavsett skäl, antingen oddset tas bort eller att oddset fluktuerar, kommer inte Utbetalnings Cash Out -förfrågan att accepteras och kontohavaren kommer att informeras om detta med ett meddelande på skärmen. Operatören förbehåller sig rätten att erbjuda sådan funktionalitet enligt eget gottfinnande och erkänner eller accepterar inte något som helst ansvar om funktionen inte är tillgänglig. Skulle Utbetalnings Cash Out -förfrågan vara framgångsrik, kommer satsningen att betalas ut omedelbart och eventuella efterföljande evenemang som händer i relation till satsningen kommer inte att beaktas. I fall av att en Betala ut Cash Out -satsning har lidit av tekniska problem, prissättnings- eller utbetalningsfel, någon gång mellan den ursprungliga tiden för placeringen och utbetalningen, förbehåller sig operatören rätten att rätta till sådana brister i enlighet med <Avsnitt A, Paragraf 6.2>.

4) "Deltagaren" är en enhet som utgör en del av ett evenemang. I "Head-to-Head" och "Triple Head" avser deltagaren endast enheter som ingår i "Head-to-Head" - eller "Triple Head"-evenemanget i fråga. För tydlighetens skull, en ”deltagare” ska ses som en enskild spelare, ett lag eller någon grupp av individer som grupperas/anges tillsammans. Någon referens till deltagare inom dessa regler ska därigenom ses oavsett om definitionen är i singular eller plural.

5) Deadline (starttid) på webbplatsen visas endast i informationssyfte. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst helt eller delvis avbryta spelaktiviteten om det anses nödvändigt.

6) Statistik och redaktionell text som publiceras på operatörens webbplats(er) bör betraktas som tilläggsinformation. Operatören påtar sig inte och accepterar inget ansvar för att denna information är korrekt. Kontoinnehavaren ansvarar alltid för att hålla reda på omständigheterna kring ett evenemang.

7) Teoretisk återbetalning på fasta odds ges till spelaren genom oddset för alla möjliga resultat i spelet. Den teoretiska återbetalningen till en spelare på ett spel med tre möjliga utfall a, b och c kan räknas ut enligt följande.

Teoretisk % = 1 / (1 / ”odds utfall a” + 1 / ”odds utfall b” + 1 / ”odds utfall c”) x 100

2. Speltyper

1) En "match" (eller 1X2) är då det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) resultat av en match eller ett evenemang. Alternativen är: "1" = Hemmalag/Spelare 1, eller deltagaren som anges till vänster i erbjudandet; "X" = Oavgjort, eller valet i mitten; "2" = Bortalag/Spelare 2, eller deltagaren som anges till höger i erbjudandet. I vissa fall eller särskilda tävlingar, kan operatören visa ett erbjudande i det så kallade ”amerikanska” formatet (dvs. bortalag @ hemmalag), där värden anges efter besökaren. Oberoende av lagens positioner på brädet/spelkupongen så kommer referenserna till ”hemmalag” och ”bortalaget” alltid att hänföras till de faktiska lag som spelar hemma (värden) respektive borta (besökaren), så som bestäms av den officiella organisationen förutom de undantag som detaljeras i <Avsnitt B, Paragraf 5.32>.

2) "Rätt resultat" (även kallat resultatspel) är då det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) exakt resultat på en match, ett evenemang eller del därav.

3) "Över/under" (eller totalt antal) är då det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) antal av en förutbestämd händelse (t.ex. mål, poäng, hörnor, returer, strafftid osv.). Om totala antalet angivna händelser skulle vara exakt lika med spelhändelsen är samtliga spel på erbjudandet ogiltiga. Exempel: ett erbjudande där spelhändelsen är 128,0 poäng och matchen slutar med resultatet 64-64 kommer att ogiltigförklaras.

4) "Udda/jämnt" är där det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) antal förutbestämda händelser (t.ex. mål, poäng, hörnor, retur, strafftid osv. "Udda" är 1, 3, 5 osv: "Jämn" är 0, 2, 4 osv.

5) "Head-to-Head" och/eller "Triple Head" är en tävling mellan två respektive tre deltagare/resultat, antingen från ett officiellt anordnat evenemang eller ett virtuellt evenemang definierat av operatören.

6) "Halvtid/fulltid" är där det går att spela på resultatet i halvtid och resultatet vid utgången av den angivna tidsperioden. Exempelvis, om hemmalaget leder i halvtid med 1-0 och matchen slutar 1-1, är det vinnande resultatet 1/X. Spel på denna marknad annulleras om matchen spelas med ett format som gör det omöjligt att bestämma utfall baserat på tidsperioderna som angivits i erbjudandet.

7) "Periodspel" är där det går att spela på resultatet för varje separat period i en match/ett evenemang. T.ex. om periodens resultat i en ishockeymatch är 2-0/0-1/1-1, är det vinnande resultatet 1/2/X. Spel på denna marknad annulleras om matchen spelas med ett format som gör det omöjligt att bestämma utfall baserat på tidsperioderna som angivits i erbjudandet.

8) "Oavgjort inget spel" (även kallat Moneyline) är där det går att spela på antingen "1" eller "2" enligt definition i <Avsnitt B, Paragraf 2.1>.Det är också allmänt vedertaget att man kallar fall där inga odds för oavgjort erbjuds för "Oavgjort inget spel". Om en/ett viss(t) match/evenemang inte ger något vinnande resultat (t.ex. om matchen slutar oavgjort) eller om händelsen inte sker (t.ex. första målet, oavgjort inget spel eller matchen slutar med 0-0) kommer spel att ogiltigförklaras.

9) "Handicap" (även kallat spread) är där det är möjligt att satsa på om det valda resultatet kommer att vara vinnande när väl angivet handikapp är tillagt/avdraget (när tillämpligt) på matchens/periodens/totala resultatet till vilket satsningen avser. I de situationer där resultatet efter justeringen av raden handicap är exakt identiska med satsningslinjen, kommer alla satsningar på detta erbjudande att ogiltigförklaras. Exempel: en satsning på -3.0 mål kommer att ogiltigförklaras om det valda laget vinner matchen med exakt 3 måls skillnad ((3-0,4-1, 5-2, osv.). All referens i detta avsnitt till termen "marginal" är avsedd att förstås som det resultat som uppkommer genom subtraktion av de mål/poäng som gjorts av de två lagen/deltagarna.

Om inte annat anges är alla handicap som anges på operatörens webbplats beräknade baserat på resultatet från start av angiven match/period till slutet av den angivna matchen/perioden. Det är dock brukligt att för vissa handicap satsningserbjudanden i specifika sporter (Asian Handicap i fotboll), kommer endast de resultat som uppnåtts från det då satsningen lagts till slutet av angiven tidsperiod att beaktas, och därmed ignorera alla mål/poäng som gjordes innan tiden då satsningen gjordes och accepterades. Alla satsningserbjudanden med dessa egenskaper kommer att visas tydligt på webbplatsen och markerade i punterns satsningshistorik med resultatet vid tiden då satsningen placerades.

Det finns 3 olika format "handicap-satsning":
2-vägshandicap: Lag A (-1,5) vs Lag B (+1,5)

Exempel:

· Lag A ges -1,5 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag A vinna matchen med en marginal som är lika med eller större än angivet handicap (dvs 2 mål eller fler).

· Lag B ges +1,5 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag B antingen vinna matchen, eller att matchen slutar oavgjort eller inte förlorar med en marginal som är lika med eller större än angiven fördel (dvs förlora med 1 måls marginal).

3-vägshandicap: Lag A (-2) Oavgjort (exakt 2) Lag B (+2)

Exempel:

· Lag A ges 2 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag A vinna matchen med en större marginal än angivet handicap (dvs 3 mål eller fler).

· Oavgjort skulle vara det vinnande utfallet om matchen slutar exakt angivna marginaler (dvs matchen slutar med resultaten som med 2-0, 3-1 and 4-2).

· Lag B ges 2 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag B aningen vinna matchen, eller att matchen slutar oavgjort eller inte förlora med en marginal som är lika med eller större än deras angivna fördel (dvs förlora med endast 1 måls marginal).

Asian Handicap: Lag A (-1,75) vs Lag B (+1,75)

Exempel:

· Lag A ges -1,75 mål handicap i matchen. Detta betyder att insatsen dela in i två lika stora satsningar och placeras på utfall -1,5 och -2,0. För att satsningen ska betalas fullt ut på angivna odds, måste Lag A vinna matchen med en större marginal än båda av deras angivna handicap (dvs 3 mål eller fler). I den händelse att Lag A vinner med bara 2 måls marginal, kommer satsningen att anses som delvis vunnen, med en full utbetalning på -1,5 delar av satsningen och återbetalning på -2,0 sidan sedan resultatet på denna del av satsningen skulle anses som ”tie” (oavgjort). Skulle matchen producera något annat resultat, inklusive att Lag A vinner med endast 1 måls marginal, kommer hela insatsen att vara förlorad.

· Lag B ges +1,75 mål handicap i matchen. Detta betyder att insatsen delas in i två lika stora satsningar och placeras på resultaten +1,5 och +2,0. För att satsningen ska betala fullständigt med angivna odds, måste Lag B aningen vinna matchen, eller att matchen slutar oavgjort eller inte förlora med en marginal som är lika med eller större än något av angivna fördelar (dvs förlora med endast 1 måls marginal). I den händelse att Lag B förlorar med exakt 2 måls marginal, kommer satsningen att anses som delvis förlorad, med en återbetalning på -2,0 delen av satsningen och ett tapp på -1,5 delen av satsningen. Skulle matchen producera något annat resultat som resulterar i ett nederlag för Lag B med en marginal av 3 eller fler mål, är hela insatsen förlorad.

9) "Dubbelchans" är då det går att spela samtidigt på två (delvisa eller slutgiltiga) resultat för en match eller ett evenemang. Alternativen är: 1X, 12 och X2 där "1", "X" och "2" definieras enligt <Avsnitt B, Paragraf 2.1>.

10) "Vinnar-" eller "plats-"spel är där det går att välja från en lista med alternativ och spela på chansen att en deltagare vinner eller placerar sig på en viss plats i det angivna evenemanget/tävlingen. Om två eller flera deltagare slutar på delad plats, kommer avgörandet att ske enligt definition i <Avsnitt B, Paragraf 5.14>.

11) "Each Way"-spel (kallas EW) är där det valda alternativet antingen måste vinna eller placera sig enligt erbjudandet. Spelet är uppdelat i två delar (vinnar- och plats-delen) med lika stor insats. Avgörande av sådana spel tar hänsyn till gällande regler för "vinnar-" och "plats-"spel, de sportspecifika reglerna samt <Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 11>.

12) "Målminuter" är där man kan spela på summan av det antal minuter som mål görs under. Vid avgörande av sådana spel räknas mål som görs under tilläggstid som gjorda under minut 45 för första halvleks tilläggstid och som gjorda under minut 90 för andra halvleks tilläggstid. Självmål räknas inte in i resultatet för enskilda spelares "målminuter".

3. Betting Props

1) Fantasi-/virtuella "matcher" eller "Head-to-Head" är underförstådda matchningar där prestationerna hos två eller flera lag/deltagare som inte direkt möts i samma tävling/match/omgång jämförs. Avgörande kommer att baseras på antal gånger var och en av lagen/deltagarna registrerar en förutbestämd händelse (t.ex. mål) i sina respektive matcher. Följande kriterier används för att avgöra denna typ av erbjudanden:

a. Om inget annat anges gäller spelen nästa officiella tävling/match/omgång som de angivna lagen/deltagarna planeras delta i.

b. Alla relaterade matcher/händelser måste slutföras samma dag/session som tävlingen/matchen/omgången planerats för att spel ska vara giltiga, förutom för spelerbjudanden där resultat föreligger före avbrott och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser och kommer då att avgöras enligt det befintliga resultatet.

c. Resultat för dessa erbjudanden kommer enbart att ta hänsyn till kontohändelser som uppkommit på grund av spelet i fråga. Resultat relaterade till walkover samt till andra beslut enligt klausulerna 2, 3 och 4 i <Avsnitt B, Paragraf 5> kommer inte att övervägas.

d. Skulle ovan nämnda kriterier inte avgöra dessa erbjudanden kommer följande kriterier att progressivt användas för att avgöra erbjudandet:

(i) tillämpliga sportspecifika regler enligt <Avsnitt C>,
(ii) regler för avgörande av resultat enligt <Avsnitt B, Paragraf 5>.

Spel kommer att ogiltigförklaras om det ändå inte går att fastställa ett vinnande resultat.

2) "Grand Salami" är där det går att spela på det totala antalet angivna händelser (t.ex. Totalt antal mål, totalt antal runs) som sker i en samling med matcher/evenemang under en viss omgång/dag/matchdag. Alla relevanta matcher/evenemang måste slutföras för att spelen ska gälla, utom vid resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

2) Över/under spel gällande placering av deltagare gällande prestationer/evenemang måste tolkas enligt följande: "Över" avser en sämre eller lägre placering, medan "under" avser en bättre eller högre placering. Exempel: Ett spel gällande en spelares placering i en turnering med en över/underlinje på 2,5 kommer att avgöras som under om spelaren placerar sig på första eller andra plats. Alla andra placeringar kommer att avgöras som över.

3) Spel gällande "kvartstid/halvtid/period X" avser resultat/ställning som uppnåtts inom relevant tidsperiod och inkluderar inga andra poäng/mål/evenemang från andra delar av evenemanget/matchen. Spel på denna marknad annulleras om matchen spelas med ett format som gör det omöjligt att bestämma utfall baserat på tidsperioderna som angivits i erbjudandet.

4) Spel gällande "resultat vid slutet av kvartstid/halvtid/period X" avser resultatet i matchen/evenemanget efter avslutning av den angivna tidsperioden och kommer att beakta alla poäng/mål/evenemang från tidigare delar av evenemanget/matchen. Spel på denna marknad annulleras om matchen spelas med ett format som gör det omöjligt att bestämma utfall baserat på tidsperioderna som angivits i erbjudandet.

5) Spel gällande "först till X poäng/först till X mål..." och liknande erbjudanden avser det lag/den deltagare som först når det specifika antalet poäng/mål/händelser. Om erbjudandet anger en tidsperiod (eller någon annan tidsbegränsning) kommer det inte att inkludera några andra poäng/mål/evenemang från andra delar av evenemanget/matchen som inte är relaterade till den nämnda tidsperioden. Om den angivna ställningen inte skulle nås inom den angivna tidsperioden (om sådan anges), kommer alla spel att förklaras annullerade, försåvitt odds för en sådan händelse inte har publicerats inom marknaden.

6) Spel gällande "vinnare av poäng X/gör nästa mål" och liknande erbjudanden avser att laget/deltagaren placerar sig/vinner angiven händelse. För avgörande av de här erbjudandena kommer inga evenemang som skett före de angivna händelserna att beaktas. Om den angivna händelsen inte skulle uppnås/vinnas inom den angivna tidsperioden (om sådan anges), kommer alla spel att förklaras annullerade, försåvitt odds för en sådan händelse inte har publicerats inom marknaden.

7) Spel som refererar till en viss händelse i en förutbestämd tidsordning, t.ex. "Första kortet" eller "Nästa lag som får strafftid" kommer att avgöras som annullerat om det inte går att utan rimligt tvivel avgöra vinstresultatet, t.ex. om spelare från olika lag får ett kort vid samma spelavbrott.

8) "Det lag som gör mål först och vinner" avser att det/den angivna laget/deltagaren gör det första målet i matchen och sedan vinner matchen. Om det inte skulle bli några mål i matchen kommer alla spel att avgöras som annullerade.

9) All referenser till "inga insläppta mål"/"utestängningar” anger att det/den angivna laget/deltagaren inte får släppa in några mål/medge några poäng under matchen/den relevanta tidsperioden.

10) "Lag som vinner från lägre ställning" anger att det/den angivna laget/deltagaren vinner matchen efter att ha legat efter med minst 1 mål/poäng någon gång under matchen/den relevanta tidsperioden.

11) Alla referenser till att ett lag/en deltagare vinner alla halvlekar/perioder (t.ex. lag som vinner båda halvlekar) avser att det angivna laget måste göra fler mål/poäng än sin motståndare under alla de angivna halvlekarna/perioderna i matchen.

12) Alla referenser till "tilläggstid" avser den tid som visas av den utsedda funktionären och inte den faktiska speltiden.

13) Avgörande av spel gällande erbjudanden som "Matchens lirare", "Mest värdefulla spelare" osv. kommer, om inte annat anges, att baseras på tävlingsorganisatörernas beslut.

14) Avgörande av spel som refererar till termer som "avgörande mål" kommer att avgöras baserat på vem som gör det mål som vid matchens/den oavgjorda matchens (enligt vad som är tillämpligt) slut visar sig skapa en otvetydig ledning, där alla efterföljande mål visar sig vara irrelevanta när det gäller det slutgiltiga resultatet. För spel som ska avgöras som "JA" måste den angivna spelarens lag förklaras som vinnare av matchen i fråga (om det gäller en match) eller måste gå vidare till nästa omgång/vinna tävlingen. Antal mål i ordinarie tid och extratid räknas, men inte straffskott.

15) Spel gällande evenemang med ett urval episoder som skulle kunna förekomma i en match (t.ex. "vad kommer att hända spelaren först?" med alternativen "göra mål, gult/rött kort, utbyte) kommer att avgöras som annullerat om ingen av de angivna händelserna/resultaten förekommer, försåvitt odds för en sådan händelse inte har publicerats inom marknaden.

16) Vid avgörande av överföringsspel kommer även spelare som anlitats av klubben enligt utlåningsavtal att beaktas.

17) Spel som refererar till ledarförändringar refererar till personen som har rollen som huvudcoach/lagledare (enligt vad som är tillämpligt) och som av någon anledning avgår/förlorar sin ställning. Spel är giltiga även i fall där en gemensam ansvarig (om sådan finns) avgår och kommer att avgöras i enlighet med detta. Om inga fler förändringar sker mellan tiden spelet placeras och det sista evenemanget i ligan (utom för slutspel, utslagning, efter säsongen osv.) kommer spel placerade efter den sista ledarförändringen (om sådan sker) att annulleras, om inte ett lämpligt alternativ för spel har erbjudits. Fotbollsmarknader betraktar och avgör i enlighet med det, en eventuell tillfällig/tjänsteförrättande huvudcoach/lagledare, som sedan det senaste bytet av huvudcoach/lagledare har lett laget under tio på varandra följande matcher.

18) Erbjudanden som refererar till vilket lag/vilken deltagare som kommer att uppnå en viss prestation gentemot ett annat lag/en annan deltagare (t.ex. nästa lag som slår Lag X), liksom erbjudanden som refererar till placering ett visst datum, kommer att stå kvar och avgöras oavsett om något evenemang eventuellt ändras och antal spel/omgångar som spelats.

19) Avgörande av spelerbjudande som gäller vilket lag/vilken deltagare som först klarar en specifik prestation mot andra lag/deltagare.(T.ex.: Lag som först gör mål under tävlingsomgång X kommer att baseras på tidsramen i respektive match där prestationen har klarats). Exempel: Lag A spelar på lördagen och gör sitt första mål under minut 43 medan Lag B spelar på söndagen och gör sitt första mål under minut 5, alltså kommer Lag B att vara vinnaren.

20) Från tid till annan kan operatören, efter eget gottfinnande och utan att det påverkar berörda händelser såsom det beskrivs i <Avsnitt A, Paragraf 5, Klausul 4>, besluta sig för att publicera erbjudande som antingen refererar till den enskilda prestationen av en deltagare/ett lag; eller erbjudanden vilka kombinerar potentiella resultat av två eller flera lag/deltagare (exempelvis: Utökade multiplar, förstärkta odds osv.), till ett högre odds än de som normalt finns tillgängliga. Operatören reserverar sig rätten att återkalla sådana erbjudanden, redigera respektive odds och genomföra ytterligare ändringar som operatören kan finna nödvändiga efter eget gottfinnande. Avgörande av dessa erbjudanden kommer att baseras på följande kriterier i angiven ordning:

21) Såtillvida inte särskilt angivet refererar erbjudandet endast till angiven(na) dag(ar) och/eller nästa officiella match/evenemang/runda (om tillämpligt) där angivna deltagare/lag är planerade att delta i vid tidpunkten som erbjudandet publicerades;

22) Resultat avgörs enligt respektive sports specifika regler. Alla relaterade evenemang måste slutföras såsom schemalagts inom tillämpliga tidsramar för att spel ska kvarstå försåvitt inte något annat resultat i erbjudandet skulle obestridligt bestämma resultatet av erbjudandet på ett sådant sätt att slutförande (eller avsaknad av slutförande) av andra evenemang angivna i erbjudandet inte skulle påverka resultatet av erbjudandet. Sådana marknader kommer att avgöras i enlighet med redan bestämda resultat;

23) Om inte annat uttrycks explicit inom erbjudandet, vid avgörande av resultatet tas bara hänsyn till händelser som härrör från det aktuella spelet. Resultat som hänför sig till s.k. walk-overs, protester, ändringar av det första officiella beslutet osv. kommer inte att beaktas. Spel kommer att ogiltigförklaras om det skulle bli omöjligt att utpeka ett vinnande resultat i enlighet med respektive sports specifika regler;

24) Alla konnotationer relaterade till erbjudandet måste vara fullständiga och obestridligt uppföljda för att anses som vinnande, oavsett eventuell konflikt med sportspecifika regler eller med någon potentiell tolkning som baseras på tidigare eller nuvarande presentationer av erbjudanden relaterade till evenemang i den specifika sporten och på sättet dessa normalt presenteras i operatörens regler och villkor. När så är tillämpligt, om erbjudandet innehåller något utfall vars resultat överensstämmer exakt med linjerna Över/Under eller Spread (s.k. PUSH) ska det inte betraktas att det angivna händelser har skett utan att resultera i att spelet avgörs som FÖRLORAT.

Medan alla nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits av operatören för att säkerställa en överlägsen användarupplevelse, måste man förstå att marknaderna kan variera på ett sådant sätt att vid någon given tidpunkt dessa inte utgör ett förbättrat värdet jämförbart med tillhörande spelerbjudanden som är aktuellt närvarande i operatörens Sports Book. Alla spel fortsätter att gälla oavsett dessa eventuella variationer.

25) Under utvalda händelser tillhandahåller operatören användarna med funktioner för att spela på kombinationer av utfall och händelser från samma evenemang (s.k. Intraevenemangskombinationer), antingen genom företablerade kombinationer som finns i dennes regler och villkor (förutom Utökade multiplar, Förstärkta odds osv. för vilka <Avsnitt B, Paragraf 3, Klausul 21> tillämpas), eller genom funktionen [Bet_Builder]. En sådan funktionalitet existerar endast genom operatörens eget gottfinnande och utan att det påverkar berörda händelser såsom beskrivs i <Avsnitt A, Paragraf 5, Klausul 4>. Avgörande kommer att baseras på respektive sports specifika regler. Alla angivna händelser måste ha uppfyllts helt för att spelet ska betraktas som vinnande och slutligen utbetalats till avtalat odds. Insatser kommer att återbetalas om någon del av kombinationen avgörs som OGILTIGT. Där så är tillämpligt, om kombinationen innehåller något utfall vars resultat överensstämmer exakt med vald linje Över/Under eller Spread (s.k. PUSH), ska sådan del av kombinationen avlägsnas från avgörandeberäkningen och spel kommer att betalas ut endast beaktande de andra delarna av kombinationen.

26) “Teaser+” ger användaren möjlighet att tilldela samma förinställda antal poäng till alla resultat som är närvarande i en parlay (kombination) som innehåller Spreads (Handikapp), Totaler (Över/Under) eller en kombination av båda. Exempelvis: Användaren kombinerar NFL-lag X +6.5 poäng i en parlay med Över 41 poäng i NFL-matchen mellan Lag Y och Lag Z. Genom att välja alternativet ”Teaser+ Amerikansk fotboll 6 poäng” omräknas linjer och odds till en parlay som innehåller Lag X +12.5 poäng (tidigare +6.5) kombinerat med Över 35 poäng (tidigare Över 41). Skulle någon del av spelet på “Teaser+” avgöras som ogiltigt (push), kommer det valet att exkluderas från parlayen och beräkningen av odds/utbetalning kommer att återigen justeras i enlighet med reglerna.

27) Spel som refererar till ”Resten av matchen” eller liknande kommer att betrakta endast resultat och händelser som erhållits från tidpunkten för vadslagningen till slutet på den angivna tidsramen, och därmed inte betrakta eventuella händelser som registrerats före tidpunkten som vadet slogs och accepterades.

28) Spel på specifika tidsramar/intervall (exempelvis: Matchresultat mellan 60:00 och 89:59) kommer endast att betrakta resultat och händelser som har ackumulerats under den specificerade tidsramen/intervallet. Avgörandet kommer inte att ta hänsyn till eventuella andra poäng/mål/evenemang sammanställda från andra delar av evenemanget/matchen utanför den specificerade tidsramen/intervallet, inklusive tilläggstid, om inte sådant anges.

4. Systemspel

1) I pre match-spel och "Livebetting” går det att kombinera upp till tolv (12) olika erbjudanden på en enda kupong. Baserat på de här tolv erbjudandena kan kontoinnehavare välja antal enkel, dubbel, trippel osv.

2) Operatören förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande begränsa mängden kombinationer på grund av det som kallas utfallsberoende/relaterade oförutsedda händelser, enligt definition i <Avsnitt A, Paragraf 5, Klausul 4> liksom på grund av andra faktorer.

3) Det går att inkludera en eller flera matcher som "bankers" vilket betyder att de valda matcherna/evenemangen kommer att inkluderas på alla kuponger.

4) "Trixie" är en kombination som inkluderar en trippel och tre dubblar från ett urval av tre matcher.

5) En “Patent” är en kombination, som innehåller en trippel, tre dubblar och tre singlar från tre valda matcher.

6) En "Yankee" är en kombination som inkluderar en fyrling, fyra tripplar och sex dubblar från ett urval av fyra matcher.

7) En ”Canadian” (en ”Super Yankee”) är en kombination, som innehåller en femling, fem fyrlingar, tio tripplar och tio dubblar från fem valda matcher.

8) En ”Heinz” är en kombination, som innehåller en sexling, sex femlingar, 15 fyrlingar, 20 tripplar och 15 dubblar från sex valda matcher.

9) En ”Super Heinz” är en kombination, som innehåller en sjuling, sju sexlingar, 21 femlingar, 35 fyrlingar, 35 tripplar och 21 dubblar från sju valda matcher.

10) En ”Goliath” är en kombination, som innehåller en åttling, åtta sjulingar, 28 sexlingar, 56 femlingar, 70 fyrlingar, 56 tripplar och 28 dubblar från åtta valda matcher.

Där så är nödvändigt kommer den andra siffran efter decimalkomma i oddset att visas avrundad uppåt till närmaste decimal i kontoinnehavarens satsningshistorik. Utbetalningen kommer däremot att ske baserat på de faktiska oddsen multiplicerat med insatsen, utan beaktande av den förutnämnda avrundningen.

5. Avgörande av resultat

1) Vid avgörande av resultat kommer operatören att göra sitt yttersta för att hålla sig till förstahandsinformation (under eller precis efter att evenemanget har slutförts), via TV-sändningar, strömmande (internet och via andra källor) liksom från officiella webbplatser. Om denna information inte skulle finnas med i förstahandsvisning och/eller officiella källor och/eller om ett uppenbart misstag förekommer i informationen från ovanstående källor, kommer avgörandet av spelerbjudandet att baseras på andra offentliga källor. Avgörande av spel, försåvitt ett klart och verifierbart fel inte observeras i det första officiella resultatet, kommer inte att inkludera förändringar som sker på grund av och/eller kan härledas till - dock utan att begränsas till - diskvalificeringar, straff, protester, sub judice-resultat och/eller senare ändringar av det officiella resultatet efter att evenemanget har slutförts och resultat, inklusive preliminärt resultat, har meddelats.

2) a. För spel som gäller marknader över mer än en omgång/etapp (t.ex. säsongsspel) kan enbart ändringar av spel som inte avgjorts övervägas. Sådana åtgärder måste tillkännages av den arrangerande organisationen innan den sista planerade omgången/etappen genomförs för att kunna övervägas. Eventuella ändringar gjorda efter detta datum, eller som på annat sätt gäller spel som redan avgjorts utifrån händelser under händelsen/tävlingen kommer inte att övervägas.

b. Försåvitt inte annat har angivits i erbjudandet, underförstås av de officiella tävlingsreglerna eller har publicerats i förhand såsom det officiella formatet för detta specifika evenemang, alla förändringar från standardformatet för sporten/evenemang/tävlingen som resulterar i att operatören erbjuder odds/linjer/totaler som är inkonsekventa med det reviderade spelformatet kommer att resultera i att de spel som påverkas av formatändringen ogiltigförklaras.

c. Erbjudanden där formatet förändras utesluter inte att den styrande organisationen förklarar en vinnare (t.ex. säsongsvinnare), oavsett om spel fortsätter eller ej, reviderad längd på säsongen/tävlingen osv. kommer att avgöras enligt det resultatet som kungörs av den styrande organisationen under förutsättning att sådant resultat kungörs inom de tidsramar som anges nedan och är konsekvent med de odds/linjer/totaler som var tillgängliga vid tiden för publiceringen av erbjudandet.

d. Följande bestämmelser för avgörande ska tillämpas i sådana fall: (i) Om den styrande organisationen skulle förklara ett relevant utfall inom tre (3) månader från det att den senaste matchen spelades innan avbrottet (antingen slutställning, annullering eller avsikter att återuppta spelet), kommer det att beslutas om marknaderna på motsvarande sätt;
(ii) I den händelse att ingen(t) tillämplig(t) officiell kommunikation/resultat kungörs is inom tre (3) månader från det att den senaste matchen spelades innan avbrottet, kommer marknaderna att avgöras i enlighet med senast tillgängliga ställning/ranking, oavsett antalet matcher som har spelats/aktuell etapp/fas av tävlingen; (iii) Marknader som hänvisar till om ett lag/en deltagare kommer att nå nästa fas av tävlingen (exempelvis: slutspel) kommer att avgöras som ogiltiga om det skulle bli några förändringar av formatet/antalet deltagare som planerats att delta i just den fasen eller om just den fasen inte spelas alls, försåvitt inte ett utfall baserat på marknadens konnotationer vid tidpunkten för publicering av spelet redan har beslutats och förändringen av antalet tillämpliga matcher inte påverkar erbjudandets utfall;
(iv) Marknader vars odds beror/baseras på att ett fullständigt schema av matcher spelas (exempelvis: Över/Under antalet vinster under den ordinarie säsongen/poäng i ligan), kommer att ogiltigförklaras om antalet matcher som spelas är annorlunda än det som ursprungligen planerades vid tidpunkten för publicering av spelet, försåvitt inte ett utfall redan har beslutats och förändringen av antalet tillämpliga matcher inte påverkar erbjudandets utfall.

3) Händelser som inte har sanktionerats och/eller erkänts av matchens/evenemangets funktionärer (t.ex. underkända mål) kommer inte att beaktas när det gäller avgörandet av spelet. Som en allmän regel gäller, att så till vida erbjudandet inte specificerar annat, avgör operatören erbjudanden baserade på den exakta tid som spelflödet avbröts/återupptogs (när tillämpligt) under händelsen i fråga (t.ex. bollen lämnade spelplanen för ett inkast/målspark eller korsade mållinjen) eller spelet avbryts av domaren, vilket som än händer först. Satsningar som syftar på ackumuleringen av en viss händelse (t.ex. totalt antal hörnor) och/eller genomförandet av en viss åtgärd, kommer att kräva att nämnda händelse faktiskt äger rum under det tidsintervall som angivits (t.ex. hörna läggs). I sådana fall, bör händelsen endast belönas och inte tas i betraktning för avräkningsändamål..

2) Alla spelerbjudanden relaterade till matcher/evenemang som inte spelas alls eller som tilldelas ett resultat genom ett walk over-beslut kommer att förklaras som annullerade

3) Om ett evenemang avbryts, kommer alla spelerbjudanden som avgjorts före avbrottet och inte skulle kunna ändras oavsett framtida evenemang att avgöras enligt det fastställda resultatet. Skulle det avbrutna evenemanget innan återupptas inom 12 h från dessa starttidpunkt kommer alla vilande erbjudanden som är relaterade till evenemanget att stämmas av som ogiltiga.

4) Om ett evenemang avbryts och planeras börja om från början, kommer alla spel som placerats före den ursprungliga matchen som inte kunde avgöras genom resultatet från matchen före avbrottet att förklaras som annullerade oavsett om och när matchen fortsätter.

5) Försåvitt inte anges i de sportspecifika reglerna eller i anslutning till spelerbjudandet, specifika evenemang som utgör del av turneringar/tävlingar som inte hålls, uppskjuts och/eller omplaneras för en tid/ett datum större än 12 h i förhållande den senast planerade tidpunkten som kungjorts av den styrande organisation på grund av dåligt väder, publikproblem eller liknande situationer kommer att ogiltigförklaras med följande undantag, i vilka spel kommer att kvarstå som giltiga:

a. Evenemang vars starttider inte har officiellt bekräftats ännu av den styrande organisationen vid tidpunkten för spelets ingående;
b. Evenemang som har flyttats på grund av schemakonflikter/TV-sändningar men som ska spelas på samma matchdag/matchvecka/runda (när så är tillämpligt) och där förändringen inte ändrar ordningen på officiella spelscheman för någon av deltagarna i erbjudandet;
c. Evenemang vars starttider som flyttas framåt men kvarstår att spelas inom samma matchdag/matchvecka/runda (när så är tillämpligt) och, utan att det påverkar tidigare spel och liknande händelser som definieras i <Avsnitt A, Paragraf 5.4>, modifierar förändringen inte ordningen för officiella spelscheman for någon av deltagarna i erbjudandet.

För att undvika tvivel om definitionen av samma matchdag/matchvecka/runda ska den tolkas som ordningen för spelscheman som bestämts av den styrande organisationen genom vilken varje specifik match representerar en matchdag/matchvecka/runda. Skulle denna ordning inte upprätthållas och följden av spelscheman förändras på ett sätt att matcher mot andra lag planeras emellan så mycket att det angivna spelschemat upphör att vara nästa officiella engagemang i den specifika turneringen/ligan/tävlingen för alla inblandade lag, kommer det att betraktas som att inte vara del av samma matchdag/matchvecka/runda och erbjudanden kommer att ogiltigförklaras. Det ovanstående tillämpas inte på säsongsspel som kommer att kvarstå som giltiga under förutsättning att turneringen/ligan/tävlingen hålls och bestäms under säsongen/året som den hänvisar till, oavsett eventuella datumförändringar. Vad gäller slutspelsserier eller andra matchserier som är planerade att konfrontera 2 lag under 2 eller fler matcher, en eventuell omplanering av en enda match kommer att betraktas som att vara del av samma matchdag oavsett längden av omplaneringen, under förutsättning att ordningen för hemma- och bortaspelsscheman i serien inte modifieras och det angivna spelschemat används under serien. I övriga fall kommer spel att ogiltigförklaras.

6) För evenemang som inte slutförts före sin normala sluttid och där resultat därför förklaras genom beslut av organisationen högst 12 timmar efter evenemangets start, kommer operatören att använda det meddelade beslutet som officiellt resultat för följande spelerbjudanden: match, oavgjort inget spel och dubbelchans, försåvitt det meddelade beslutet inte förändrar resultatet för sagda spelerbjudanden vid tiden för avbrottet. I sådana fall kommer insatserna att återbetalas. Alla andra erbjudanden som refereras till sammanställning av vissa händelser (totalt antal mål, handikapp osv.) kommer att förklaras som annullerade, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

7) Alla spelerbjudanden relaterade till ofullständiga matcher/evenemang, där den officiella styrande organisationen inte tidigare erkänts (t.ex. klubb-vänskapsmatcher) kommer att förklaras som annullerade om inte minst 90 % av den fastställda normala tiden/fulltid spelas, se [Avsnitt B, Paragraf 1.1]. Om matchen/evenemanget skulle avbrytas efter att 90 % av tiden slutförts, kommer avgörandet att baseras på aktuell ställning vid tiden för avbrottet.

8) Avgörande av spelerbjudanden, så som, men inte begränsat till, skott, skott på mål, har bollen, assist, returer osv. kommer att baseras enligt den definition som den officiella styrande organisationen meddelar beträffande sagda statistik. I fall där det finns otvetydiga bevis för en personlig tolkning av sådana termer, kommer operatören inte att erkänna några klagomål gällande dessa.

9) Operatören förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande tillämpa Tattersalls regel 4, som förklaras i <Avsnitt B, Paragraf 6>, beträffande alla tävlingar. Detta kommer att anges i samband med spelerbjudandet och/eller den relevanta sportspecifika regeln.

10) Inga återbetalningar av spel kommer att gälla, även om vinstresultatet för en match/ett evenemang är en deltagare/ett resultat som inte har angivits i spelsyfte. Kontoinnehavaren har möjlighet att för alla spel be om ett pris för en icke-angiven deltagare/resultat. Operatören förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande godkänna eller avslå sådan begäran.

11) Om en deltagare skulle diskvalificeras/dra sig ur/förbjudas delta i en efterföljande del/skede av ett evenemang/en tävling, kommer diskvalificeringen att anses har skett vid den tidpunkt då deltagaren togs ur evenemanget. Inga ändringar av tidigare resultat kommer att ske, oavsett modifieringar på grund av nämnda handling. Spel som ingåtts efter det att en diskvalificerad deltagare senast deltog i evenemanget kommer att ogiltigförklaras.

12) Om två eller flera deltagare delar samma slutposition och inga odds har erbjudits för ett oavgjort resultat, kommer utbetalningen att beräknas genom att dividera oddsen med antalet deltagare som delar de specifika placeringarna och avgöras i enlighet därmed. Utbetalningen kommer alltid att bli åtminstone lika med insatsen, utom i fall av "Head to Heads", se <Avsnitt B, Paragraf 2.5> och <Avsnitt B, Paragraf 5.19>.

13) I "gruppspel" (även kallat "bäst av X") måste alla angivna deltagare påbörja evenemanget för att spelet ska stå.

14) I "gruppspel" (aven kallat "bäst av X") måste åtminstone en deltagare i urvalslistan lyckas avsluta evenemanget för att spelet ska stå. Om detta inte skulle ske och den styrande organisationen inte följer speciella kriterier för tie-break, kommer spelen att förklaras som annullerade.

15) I en "head to head" mellan två eller tre deltagare, måste alla angivna deltagare påbörja den omgång/det evenemang spelet refererar till för att spelen ska betraktas som giltiga.

16) I en "head to head" mellan två deltagare, kommer alla spel att återbetalas om båda deltagarna delar på samma plats/ställning eller elimineras i samma stadium av tävlingen, om inte den styrande organisationen följer speciella procedurer för tie-break, då dessa i sådana fall kommer att gälla.

17) I en "head to head" mellan tre deltagare och mer än ett vinnande resultat, kommer oddsen att divideras med resultaten som delar den vinnande ställningen, oavsett om nettoresultatet är lägre än kontoinnehavarens insats.

18) Om en "head to head" erbjuds mellan olika omgångar/stadier, måste alla deltagare delta i den följande omgången/stadiet för att spelen ska vara giltiga. Skulle någon deltagare som har angivits i erbjudandet inte delta i fortsättningen, kommer spel som ingåtts efter den senaste tidpunkten som deltagaren var aktiv i evenemanget att ogiltigförklaras.

19) Om inte annat specifikt anges kommer operatören, när organisatören anser det lämpligt att inkludera nödvändiga omgångar, matcher eller serier av matcher (t.ex. slutspel, spel till slut, eftersäsongen) efter den så kallade normala säsongen för att kunna avgöra position, ligavinnare, uppflyttning/nedflyttning osv., att beakta resultat från dessa matcher för avgörande av spel som refererar till den slutliga ligaplaceringen, uppflyttningen, nedflyttningen osv. Säsongsspel gällande vilket lag som kommer att vinna t.ex. NHL kommer att referera till vinnare av Stanley Cup.

20) Erbjudanden som gäller en eller flera personers/lags prestationer i förhållande till varandra under en viss tid/tävling, kommer endast att avgöras baserat på de angivna deltagarnas resultat, utan beaktande av andra deltagare i samma tävling/evenemang.

21) Om inte annat specifikt anges, kommer inga erbjudanden som refererar till en enstaka spelares prestation i en viss nationell liga (t.ex. totalt antal mål av spelare X i liga Y) eller "head to head" spelerbjudanden som involverar två spelares prestationer i en nationell liga, att beakta dessa händelser under eventuella slutspel/spel till slut/efter säsongen, eller andra matcher eller serier av matcher som äger rum efter den så kallade normala säsongen.

22) Erbjudanden som relaterar till antalet gånger/händelser som skett/uppnåtts av ett visst lag, antingen en enda match i en viss nationell liga (t.ex. totalt antal mål gjorda av lag X), eller "head to head"-spelerbjudanden som involverar två lags prestationer i nationella ligor (t.ex. mest strafftid i liga X - lag Y jämfört med lag Z), eller en kumulativ ligaprestation (t.ex. lag som får flest gula kort i liga X) kommer, om inte annat anges, inte att beakta dessa händelser om de sker under eventuella slutspel/spel till slut/efter säsongen eller andra matcher eller serier av matcher som äger rum efter den så kallade normala säsongen.

23) Spel Vad gäller erbjudanden som refererar till en enstaka spelares prestation i en viss nationell liga (t.ex. totalt antal mål av spelare X i liga Y) eller "head to head" spelerbjudanden som involverar två spelares prestationer i en nationell ligas, försåvitt ett utfall inte redan har uppnåtts, kommer spel att ogiltigförklaras om någon av följande händelser sker för någon tillhörande deltagare: (i) är inte del av matchdagens laguppställning för den klubb/det lag hen är berättigad till vid tidpunkten för spelets ingående i 50 % eller mer av de kvarstående tillämplig matcherna av någon orsak, (ii) inte deltar i åtminstone ytterligare en match efter det spelet har ingåtts, (iii) får samma totalsumma som en annan spelare, försåvitt ett oavgjort alternativ inte har erbjudits. Andra sportspecifika villkor kan komma att tillämpas, se respektive sports avsnitt.

24) Spelerbjudanden gällande en enstaka spelares prestation i ett visst evenemang (t.ex. totalt antal mål gjorda av spelare X i en internationell turnering) eller "head to head"-spelerbjudanden som involverar två spelares prestation i specifika evenemang kommer om något av följande skulle inträffa för någon av deltagarna i urvalslistan att betraktas som annullerade: (i) deltar inte alls i evenemanget; (ii) deltar inte i åtminstone en ytterligare match efter det att spelet placerats, (iii) uppnår samma antal som den andra deltagaren, försåvitt ett oavgjort alternativ inte har erbjudits.

25) Operatören kan under vissa specifika evenemang komma att besluta sig för att erbjuda spel gällande ett begränsat urval av deltagare och kan också inkludera spelalternativ som "vilken som helst annan", "fältet" eller liknande. Det här alternativet inkluderar alla icke angivna deltagare utom dem som specifikt anges som tillgängliga.

26) Erbjudanden som specifikt refererar till en eller flera deltagares prestation i ett visst evenemang (t.ex. spelare X jämfört med fältet) ska betraktas som annullerade om den/de angivna deltagaren/deltagarna inte deltar i tävlingen.

27) Alla typer av kvalificeringar före huvudevenemanget betraktas som en giltig del av tävlingen. Därför kan en deltagare som elimineras i kvalificeringsstadiet anses förlora mot någon som är förkvalificerad eller är framgångsrik i kvalificeringsdelen.

28) Spelerbjudanden som ursprungligen kräver att deltagaren/deltagarna tävlar i två eller flera stadier/deltävlingar för att flyttas upp till följande skede/omgång av en tävling, kommer att förbli giltiga oavsett uppskjutning/flyttning av de faktiska matchdatumen, förutsatt att matchen/matcherna i fråga faktiskt äger rum inom ramen för tävlingen.

29) Ett spel gällande "kvalificering" som ursprungligen endast kräver ett stadium/en deltävling för att flyttas upp till följande skede/omgång i en tävling (inklusive alla eventuella förlängningar/tilläggsmatcher, t.ex. omspel) kommer att förklaras som annullerade om matchen i fråga inte avgörs inom 12 timmar efter den förmodade starttiden.

30) Skulle ett evenemang flyttas från dess ursprungligen annonserade plats och/eller underlag, kommer detta inte att behandlas som en orsak till att spelen ska ogiltigförklaras försåvitt inte (i) de sportspecifika reglerna dikterar det och/eller den nya plats på vilken evenemanget anordnas är normal ”hemmaplan” för endera av deltagarna i matchen. Som en allmän princip kommer operatören att referera till hemmalaget (värden) och bortalaget (besökaren) i enlighet med definitionen som meddelats av den styrande organisationen för den specifika matchen/tävlingen. Spel på matcher som spelas på så kallade ”neutrala planer” kommer att kvarstå som giltiga oavsett om sådan information har detaljerat i spelerbjudandet och/eller placeringen av lagen på oddstavlan/displayen. I fall när det finns en diskrepans mellan placeringen av lagen/deltagarna på den officiella webbplatsen och deras placering på oddstavlan/displayen och denna diskrepans förorsakar en väsentlig effekt på oddset i matchen/tävlingen, kommer operatören att ogiltigförklara de påverkade spelen. En sådan eventualitet kommer endast att beaktas i de fall där diskrepansen has en avgörande och synligt effekt på oddset. Exempelvis, i fall av bytta hemma- och bortalag i en ishockeymatch kommer operatören att ogiltigförklara spelen. Dock kommer operatören att godkänna spel som gjorts på evenemang där den så kallade hemmaplansfördelen inte betraktas samt i fall av neutral plan. Exempel på sådana fall innefattar, men är inte begränsade till, tennisturneringar, MMA-matcher, singeltävlingar i allmänhet eller specifika evenemang så som finalen/sista etapperna av lagtävlingar som hålls på förhandsbestämda platser, såsom Super Bowl, NCAA:s final 4 eller den italienska fotbollscupfinalen, även om platsen kan bedömas som en potentiellt normal ”hemmaplan” för de inblandade lagen. I sådana fall kommer sagda evenemang att betraktas såsom spelade på neutral plan och all spel är giltiga oavsett placeringen av lagen/deltagarna på den officiella webbplatsen och deras placering på oddstavlan/displayen.

31) Information som hänvisar till lagens kön, åldersgrupp och ungdomslag, liksom olika definitioner av reservlag (t.ex. B- och C-lag) ska behandlas som tilläggsinformation. Inkluderandet av (eller frånvaron av) och riktigheten hos sådan information kommer inte att betraktas som tillräcklig orsak för annullering av erbjudandena som relaterar till matchen/evenemanget, förutsatt att detta inte medför en uppenbar inkonsekvens i de erbjudna oddsen.

32) Emedan operatören vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera en så korrekt återgivning som möjligt av alla komponenter som är involverade i ett spelerbjudande, kan man anta att vissa benämningar kan återges på ett annorlunda sätt på grund av andra tolkningar vid översättning till andra språk. Sådana språkliga diskrepanser kommer inte att betraktas som tillräcklig orsak för annullering av erbjudandena som relaterar till matchen/evenemanget, om detta inte medför osäkerhet hos andra deltagare. Det samma gäller för benämningar som hänvisar till evenemang, lagnamn, sponsornamn osv.

33) Vid spel där det refereras till tidsramar, bör dessa tolkas på följande sätt: "inom de första 30 minuterna" kommer att inkludera allt som händer fram till och med 0 timmar 29 minuter och 59 sekunder; "mellan 10 och 20 minuter" kommer att inkludera allt som händer från 10 minuter och 0 sekunder till 19 minuter och 59 sekunder.

34) Om inte annat angivits antingen i anslutning till spelerbjudandet eller i sportspecifika regler krävs för spel som refererar till evenemang/matcher som inkluderar decimaler (t.ex. 88,5 minuter eller X,5 omgångar) att hela heltalet hos den angivna perioden slutförs för att spel ska betraktas som vunna. Exempel: ett spel gällande Över/Under 88,5 minuter i en tennismatch kommer att avgöras som "över" endast om minst 89 minuter slutförs.

35) Operatören bekräftar att vissa spel kan kräva avrundning uppåt av procenttal, enheter eller andra kriterier som avgör spelet. Om detta skulle vara fallet förbehåller operatören sig rätten att justera och göra ett avgörande i enlighet med detta. 36) Eventuella referenser till mål gjorda av specifika spelare kommer om inte annat anges inte att räknas om de definieras som självmål (i eget mål).

37) Alla referenser till förbund, nationella eller liknande, kommer att definieras av styrande organisation.

38) Eventuella medaljer som vinns av ett lag/en nation vid en tävling, kommer att räknas som en (1) enda medalj, oavsett antalet medlemmar i laget.

39) Erbjudanden som referera till individuella spelares prestanda under en särskild period/turnering (exempelvis: totala antalet mål gjorda av spelare X under VM) eller jämförelsen av 2 individuella spelaren under en säsong (exempelvis: vilken av spelare X eller Y kommer att göra flest mål under säsongen) erfordrar att all angivna individer ska vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig på erbjudandet efter spelets acceptans för att spelet ska vara giltigt. .

40) Erbjudande om huruvida vissa personer kommer att inneha en viss befattning/titel/jobb ett visst datum (t.ex. minister X är fortfarande minister per datum Y, spelare/manager är fortfarande kvar hos lag Z per datum Z) gäller om personen i fråga innehar (eller utnämns till) den angivna befattningen/rollen under hela tiden från tidpunkten då spelet läggs till angiven deadline. Om personen av något skäl lämnar befattningen före angiven deadline avgörs spelet som att händelsen inte inträffat. Detta gäller även i de fall personen utnämns/skriver på igen för samma befattning/titel/roll och även om personen på angiven deadline innehar samma befattning/titel/jobb som spelet gäller. Avgörande av spel tar även hänsyn till spelare som skriver på som lån.

41) All spel som refererar till ”slagning” av rekord kräver att den angivna händelsen uppfylls helt. Att tangera rekordet kommer inte att betraktas som att ha uppfyllt prestationen. Endast de angivna händelserna kommer att betraktas för avgörande ändamål.

6. Tattersalls regel 4

1) I fall där en löpare eller deltagare utgår, kommer de återstående löparna eller deltagarna att minskas i enlighet med den så kallade Tattersalls regel 4.

a. Vinstspel:

• Aktuella odds för den utgående löparen/avdrag i procent på nettovinsten

1,30 och under 75 %
1,31 till 1,40 70 %
1,41 till 1,53 65 %
1,54 till 1,62 60 %
1,63 till 1,80 55 %
1,81 till 1,95 50 %
1,96 till 2,20 45 %
2,21 till 2,50 40 %
2,51 till 2,75 35 %
2,76 till 3,25 30 %
3,26 till 4,00 25 %
4,01 till 5,00 20 %
5,01 till 6,50 15 %
6,51 till 10,00 10 %
10,01 till 15,00 5 %
15,01 och över Inga avdrag görs

b. Placeringsspel:

• Aktuella odds för den utgående löparen/avdrag i procent på nettovinsten
1,06 och under 55 %
1,07 till 1,14 45 %
1,15 till 1,25 40 %
1,26 till 1,52 30 %
1,53 till 1,85 25 %
1,86 till 2,40 20 %
2,41 till 3,15 15 %
3,16 till 4,00 10 %
4,01 till 5,00 5 %
5,01 och över Inga avdrag görs

2) I fall där två eller flera löpare eller deltagare utgår, ska den totala minskningen inte överstiga 75%. Avdraget baseras i det här fallet på de utgående löparnas sammanlagda odds.

C. Regler och begränsningar för specifika sporter/kategorier

1. Olympiska spel och mästerskap

1) Alla villkor som anges i det här avsnittet har prioritet över eventuella andra regler och villkor.

2) Alla spel är giltiga förutsatt att evenemanget äger rum och avgörs under mästerskapet och det år det refererar till, oavsett om platsen ändras.

3) Den tidigare klausulen gäller för erbjudanden som rimligtvis uppfyller följande kriterier: a. spelet refererar till evenemang som planeras för finalskedet av evenemang som utgör en del av OS, världsmästerskap eller kontinentala tävlingar; b. finalskedet av evenemanget är tidsbegränsat.

2. Amerikansk fotboll

1) Om inte annat anges avgörs alla spel gällande amerikansk fotboll baserat på resultatet efter så kallad extratid (övertid).

2) Alla erbjudanden på ”match” kommer endast att betraktas som giltiga om det återstår mindre än 5 min av schemalagt spel i fjärde kvarten/andra halvlek, det som är tillämpligt. Undantag kommer att göras för dem vars där resultatet har beslutats före avbrottet och omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang, som kommer att avgöras enligt det beslutade resultatet.

3) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: Antalet passningsyards som kastats av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att kasta flest passningsyards), kräver att alla de angivna individerna deltar i åtminstone ett ytterligare spel i matchen efter att spelet har godkänts för att spelen ska kvarstå.

4) Försåvitt det inte anges specifikt i eller underförstås av erbjudandets natur, kommer avgörandet av säsongspel att baseras på ställningar, definitioner och regler för att avgöra oavgjorda ställningar enligt NFL.com, eller den officiella webbplatsen för tävlingen (det som är tillämpligt).

5) Försåvitt annat inte anges ska en typisk NFL-vecka/-omgång betraktas som att hända från torsdag till påföljande onsdag, enligt lokal stadiontid. Alla evenemang/erbjudanden som inte slutförs inom de ovannämnda tidsramen kommer att ogiltigförklaras, förutom de erbjudanden vars resultat redan har bestämts och inte möjligen kan förändras oavsett framtida evenemang, och som kommer att avgöras i enlighet med det beslutade resultatet. Spel som refererar till evenemang som har förflyttats inom samma vecka/omgång kommer att kvarstå försåvitt sagda evenemang spelas inom ovannämnda tidsram.

6) Spelerbjudanden om matchdag/vecka är möjligheter att spela på prestationer och resultat för ett förutbestämt urval av händelser för lag och/eller enskilda spelare i en samling av matcher/evenemang på en specifik vecka/runda/dag/matchdag (exempelvis: Totalt antal poäng i matcher från en specifik Conference, laget med högsta/lägsta poäng, spelarmarknader för antalet yards)- Alla tillämpliga matcher/evenemang (inklusive eventuella omläggningar för matchstart inom den tidigare nämnda tidsramen) måste slutföras och valideras på den specifika veckan/rundan/dagen/matchdagen för att spelen ska vara giltiga, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet. Dessutom kräver erbjudanden som refererar till angivna spelares prestationer att alla de angivna spelarna deltar i åtminstone ett ytterligare spel i matchen efter att spelet har godkänts för att spelen ska kvarstå.

7) Säsongsspel, oavsett om de inkluderar resultat som uppnåtts under slutspel eller ej, såväl som erbjudanden som refererar till vissa lags eller spelares prestationer kommer att kvarstå som giltiga även vid spelaröverföringar, lagförflyttningar, namnförändringar, säsongslängd eller förändringar i slutspelsformat som sker någon gång under säsongen.

8) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Totalt antal passningsyards from Spelare X under Slutspelet) eller vid jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vem av Spelare X eller Spelare Y kommer att göra flest touchdowns under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla angivna individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. .

9) Spel på dubbelt resultat (dvs. att förutsäga resultatet i halvtid kombinerat med resultatet i slutet av den fjärde kvarten) kommer inte att ta hänsyn till eventuellt resultat som härrör från förlängning. Marknader för första/nästa offensiv avgörs baserade på första/nästa offensiv från spelstart (scrimmage) (såsom tillämpligt), förutom straff (penalties). Om en avspark (kick-off) returneras till en touchdown, kommer vad att avgöras med resultatet av nästa avspark. För avgörande ändamål kommer misslyckade (incomplete)/brutna (intercepted) passningar, tacklingar (sacks) eller fummel (fumble) på/av quarterback att betraktas som passningsspel (pass play), försåvitt quarterbacken inte har passerat bollinjen (line of scrimmage), när det kommer att betraktas som springspel (run play). Fummel på utbyten med runningback kommer att betraktas som rusningsspel.

10) Marknader för första/nästa offensiv avgörs baserade på första/nästa offensiv från spelstart (scrimmage) (såsom tillämpligt), förutom straff (penalties). Om en avspark (kick-off) returneras till en touchdown, kommer vad att avgöras med resultatet av nästa avspark. För avgörande ändamål kommer misslyckade (incomplete)/brutna (intercepted) passningar, tacklingar (sacks) eller fummel (fumble) på/av quarterback att betraktas som passningsspel (pass play), försåvitt quarterbacken inte har passerat bollinjen (line of scrimmage), när det kommer att betraktas som springspel (run play). Fummel på utbyten med runningback kommer att betraktas som rusningsspel.

11) Avgörande av erbjudanden som refererar till ”Offensiva yards” baseras på nettoantalet yards, inklusive eventuellt förlorade yards på grund av tackling av quarterbacken.

12) Erbjudanden som refererar till om något lag gör poäng ett specificerat antal konsekutiva gånger kommer att betrakta poäng som har åstadkommits under eventuell förlängning, men exkluderar eventuella PAT:s (poäng efter touchdown eller konverteringar av 2 poäng).

13) Erbjudanden för ”Lag som tar första/nästa timeout” kommer inte att beakta för avgörande ändamål någon timeout som har förlorats genom någon annan åtgärd eller misslyckade utmaningar, tränarutmaningar och/eller skador.

14) Avgörande av alla bestraffningserbjudanden kommer att baseras på att bestraffningen accepteras. Avböjda bestraffningar räknas inte.

15) Spel som refererar till resultatet av en viss attack (drive) kommer att avgöras som ogiltigt vid inkomplett attack. I de fall när Lag A har bollen och fumlar så att bollen återtas av Lag B som i sin tur fumlar den tillbaka till Lag A, kommer utgången att avgöras som omvänt bollinnehav (turnover). Omvänt bollinnehav efter misslyckat fjärde försök (failed 4th Down attempt) kommer också att betraktas som omvänt bollinnehav. Om en punt fumlas av det mottagande laget och återtas av det avsparkande laget kommer spelet att avgöras som punt.

16) Erbjudanden om huruvida ett första försök kommer att lyckas (1st Down) hänvisar endast till att det lag som för närvarande har bollen uppnår detta resultat. Marknaden avgörs som “JA” om en ny uppsättning av försök lyckas genom antingen spel (run), passning (inklusive fall med touchdown som resultat) eller ett straff som medför automatiskt första försök. Självmål (safety) eller sparkmål (field goal) (oavsett om sparkmålet resulterar i poäng eller inte), fummel (fumbles) eller någon annan förändring i bollinnehav kommer att avgöras som ”NEJ”. Något försök som spelas om på grund av icke-automatiska straff kommer inte att betraktas för avgörande ändamål, försåvitt den inte sker när det fattas 5 yards eller mindre.

17) Avgöranden av vilket lag som kommer att få flest passnings- (passing) / spring- (rushing) yards kommer att baseras på bruttoantalet yards, inklusive eventuella negativa yards vid rusning.

18) För avgörande ändamål kommer spel på spelare som utför touchdown att erfordra att den angivna spelaren tillhör den aktiva laguppställningen i matchen. Satsningar på spelare som inte är med på den aktiva laguppställningen kommer att återbetalas. I fall med passningar till touchdown (passing touchdowns) med tillägget ”Touchdown passes” kommer endast spelaren som tar emot passningen att betraktas som den som utför touchdown.

19) Erbjudanden om spel på Spelare och andra statistikbaserade erbjudanden kommer att avgöras enligt de officiella matchrapporter som publiceras efter matchen av den styrande organisationen.

20) Försåvitt annat inte anges i samband med spelerbjudandet kommer spel på resultat som relaterar till andra halvlek endast ta hänsyn till poäng och händelser som förtecknas/uppnås under den angivna tidsramen och kommer inte att betrakta poäng och händelser som förtecknas/uppnås under en eventuell förlängning.

21) Erbjudanden som hänförs till utförande tacklingar kommer att avgöras endast enligt tacklingar som utförts vid ordinarie defensiva spel. Det bestäms i den sluta försvarsstatistiken i den officiella matchboken.

3. Friidrott

1) Om inte annat anges avgörs alla spel gällande friidrott baserat på resultatet efter tävlingens final. Om ingen av de angivna deltagarna deltar i finalstadiet, kommer alla spel att annulleras om inte den styrande organisationen följer speciella procedurer för slutplacering. I sådana fall kommer dessa att betraktas som giltiga.

2) Alla spelerbjudanden kommer att avgöras baserat på det första officiella resultat som meddelas. Däremot kommer operatören att beakta och rätta/korrigera rättning i enlighet med eventuella ändringar av det officiella resultatet som meddelas inom 24 timmar efter att evenemanget ägt rum. För att en sådan eventualitet ska beaktas måste protesten kunna härledas till händelser som helt och hållet äger rum under evenemanget, så som övertramp, knuffar eller falskt överlämnande vid stafettlopp osv. Inga dopingfall kommer att beaktas. Det resultat som finns tillgängligt vid slutet av den förutnämnda 24-timmarsperioden kommer att betraktas som bindande oavsett senare protester, ändringar av officiella resultat osv.

3) Om en eller flera deltagare deltar i olika lopp under tävlingen, kommer alla head to head-erbjudanden mellan dem att betraktas som annullerade om inte åtminstone en av dem kvalificeras i ett senare skede av tävlingen.

4) En deltagare som diskvalificeras på grund av överträdelse vid starten (tjuvstart) kommer att anses ha deltagit i evenemanget.

5) Operatören förbehåller sig rätten att tillämpa Tattersalls regel 4 i händelse av icke-startande deltagare i alla friidrottsevenemang.

4. Australisk fotboll

1) Om inget uttryckligen anges, om en match eller annan specificerad period (t.ex. 1:a halvlek, 3:e kvarten, etc.) slutar oavgjort kommer alla spel att avgöras enligt den så kallade ”Dead Heat”-regeln, se <Avsnitt B, Paragraf 5.14> . I sådana fall skall utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats.

2) Om inget annat anges kommer alla spel som gäller matcher att avgöras på resultatet i slutet av den fjärde kvarten (normal tid).

3) För erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet poäng som görs av Spelare X) kommer insatserna att betalas tillbaka, om spelaren inte finns med bland de inledande 22. För alla erbjudanden som jämför två spelare (head to head matchups) kommer insatserna att betalas tillbaka om endera av spelarna inte finns med bland de inledande 22.

4) Första målgörare i match/1:a kvart - spel ogiltigförklaras för spelare som inte är med bland de startande 22. Spel på Första målgörare i matchen kräver inte att mål görs i första kvarten. Skulle inget mål göras i den angivna perioden räknas alla spel som ogiltiga, försåvitt det inte finns ett erbjudande för ”inget mål”.

5) Första målgörare i andra, tredje eller fjärde kvarten - Alla spel kvarstår, oberoende av spelarens deltagande (eller icke-deltagande) i den angivna kvarten och i matchen. Skulle inget mål göras i den angivna kvarten avgörs alla spel som ogiltiga.

6)”Wire-to-Wire”-spel hänförs till vilket lag (om något) som leder matchen i slutet av varje kvart.

7) Skulle några omspel/extra matcher krävas för att bestämma någon position i klassificeringen, ligavinnare, etc. kommer resultaten som härrör från dessa omspel/extra matcher att användas för avgörande av de aktuella spelen.

8) För matchspel på en Grand Final är spel specifika för den kommande matchen som ska spelas eller den aktuella matchen när det gäller live betting. Spel kommer inte att föras över till något omspel och en ny marknad skapas för eventuella efterföljande matcher.

9) Vid avgörande av spel som relaterar till prestationer av två eller flera individer/lag över en fastställd tidsram/tävling kommer etapperna för eliminering inom ”finalen” att beaktas vid avgörandet. Skulle två lag elimineras i samma etapp kommer laget som slutade högst på AFL-stegen vid slutet av den ordinarie säsongen att anses ha uppnått en bättre position.

10) Alla spel kvarstår, oavsett byte av spelplats.

11) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: totalt antal poäng som görs av Spelare X under slutspelet) eller jämförande prestationer av två enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: vilken av Spelare X eller Spelare Y kommer att göra flest poäng under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla angivna individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats, för att spelet ska kvarstå.

12) För alla erbjudanden om tidpunkt för mål (exempelvis: tidpunkt för första målet) inräknas inte tidsavbrott. Alla spel avgörs i enlighet med matchens tidslinje på den officiella AFL-webbplatsen (inga tidsavbrott, löpande tid inberäknas, klockan räknar uppåt).

13) För alla erbjudanden om kvart med högsta målgörande kommer utfallet “samma antal” att avgöras för alla två (eller flera) kvartar som är lika höga.

14) För alla säsongserbjudanden som avgörs efter avslutad ordinarie säsong används den officiella stegplaceringen som bestämmande faktor (dvs. procentandel bestämmer delade placeringar). På samma sätt, för erbjudandet “lag med flest förluster”, i händelse att två eller lag registreras för samma antal förluster kommer vinnaren att bedömas som det lag som har den lägsta stegplaceringen ((dvs. procentandel bestämmer delade placeringar).

5. Drönarracing

1) Spel avgörs i enlighet med publicering av realtidslopp och klassificering såsom visat på TV/allmänt flöde vid tidpunkten för prispallen eller i slutet på heatet/semifinalen/finalen/nivån (det som är tillämpligt). Om information nödvändig för att kunna avgöra erbjudandet saknas/inte visas och/eller är ofullständig kommer den första officiella information på den officiella webplatsen att vara bindande, oavsett efterföljande uppflyttningar, degraderingar, överklaganden och/eller påföljder efter den session/nivå som spelet hänförs till har avslutats.

I händelse av uppgivna/ofullständiga evenemang kommer alla erbjudanden vars utfall redan har bestämts innan spelet avbröts, och ingen ytterligare fortsättning på spelet skulle kunna generera ett annorlunda utfall, att bedömas som giltiga och avgöras på motsvarande sätt.

2) Evenemang som förkortas på grund av väderlek eller andra situationer men som bedöms officiella av den styrande organisationen kommer att avgöras på motsvarande sätt, oavsett eventuella förändringar som sagda organisation kan komma att utföra på grund av den ofullständiga nivån.

3) Om en/ett heat/semifinal/final/nivå startas om från början kommer spel att kvarstå och avgöras i enlighet med resultat som meddelas åter omstarten, förutom de spel vars utfall redan har bestämts.

4) För avgörande ändamål betraktas en pilot som har deltagit i ett heat att ha deltagit i semifinalen/finalen/nivån.

5) Vid spel på "Head to Head” måste alla angivna piloter delta i åtminstone ett heat för att spel ska kvarstå, oavsett om en pilot lyckas få en officiell tid

6) Vid spel på "Outright" eller "Place” kommer inga återbetalningar att tillämpas för de piloter som inte deltar av någon anledning i den/det heat/semifinal/final/nivå som erbjudandet hänförs till.

6. Baseboll

1) Om inte annat anges bestäms spel på baseboll på basis av resultatet efter en eventuell extra innings och oberoende av antalet extra innings som har spelats, enligt förklaring från respektive organiserande förbund. I händelse av oavgjort efter eventuella extra innings kommer spel på matchen att avgöras som ogiltiga.

2) Ett spel förklaras som ogiltigförklarat vid inställd eller uppskjuten match som inte påbörjats, eller i fall där resultatet inte meddelats inom tolv timmar efter den planerade starttiden.

3) Spel gällande "matcher” (så kallad Moneyline) avgörs enligt reglerna från respektive styrande organisation.

4) "Handikapp", "Över/Under" och "Udda/Jämnt" och alla andra marknader, inklusive marknader för spelares prestationer, förutom Moneyline, erfordrar att alla schemalagda innings slutförs, eller åtminstone 8,5 innings om hemmalaget leder, för att spelet ska kvarstå. Detta gäller alla erbjudanden utom för dem där resultatet har beslutats före avbrottet och omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

5) Med undantag för de erbjudanden där starten/deltagandet av de(n) angivne(a) kastaren(na) är specifikt nödvändigt för att marknaden ska bedömas som giltig, (exempelvis: angiven kastare Moneyline), vemhelst som är utvald som startande kastare av endera laget har ingen betydelse för hur erbjudanden avgörs.

6) Beträffande avgöranden anses spel gällande "första halvan" hänsyfta på resultatet från de första fem omgångarna. Alla fem omgångar måste slutföras för att spelen ska gälla, utom vid resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet. För matcher som spelas enligt ett schemalagt, förkortat format, kommer de första halva innings att förkortas på motsvarande sätt, exempelvis spel på "första hälften” i en match med 7 innings hänvisar till utfall som hänförs till de första 4 innings.

7) För ”Live Betting”-erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet hits av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att ha flest hits), kräver att alla de angivna individerna deltar i åtminstone ett ytterligare spel i matchen efter att spelet har godkänts för att spelen ska kvarstå.

Alla ”Pre-Match”-marknader som omfattar slagmän erfordrar att spelaren ska vara angiven i den inledande laguppställningen och uppträda vid slagplattan åtminstone en gång. De som omfattar kastare erfordrar att spelaren kastar åtminstone ett kast för att spel ska kvarstå. Erbjudanden som hänförs till presentationer från en eller flera spelare under en given match erfordrar att alla angivna spelare är med i inledande laguppställningen för att spel ska kvarstå.

8) Försåvitt det inte anges specifikt i eller underförstås av erbjudandets natur, kommer avgörandet av säsongspel att baseras på ställningar, definitioner och regler för att avgöra oavgjorda ställningar enligt MLB.com, eller den officiella webbplatsen för tävlingen (det som är tillämpligt). Om inte annat anges omfattar ackumulerade summor av sådana spel eventuella förlängningar (exempelvis extra innings). Spel på “Head to Head” och Över/Under som omfattar presentationerna från en eller flera spelaren i turneringen betraktas som giltiga under förutsättning att alla angivna spelare deltar i turneringen någon gång för att spel ska kvarstå.

9) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: totalt antal runs utförda av Spelare X under slutspelet) eller jämförande prestationer av 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: vilken av Spelare X eller Spelare Y kommer att slå flest hits under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla angivna individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå.

10) Säsongsspel, oavsett om de inkluderar resultat som uppnåtts under slutspel eller ej, såväl som erbjudanden som refererar till vissa lags eller spelares prestationer kommer att kvarstå som giltiga även vid spelaröverföringar, lagförflyttningar, namnförändringar, säsongslängd eller förändringar i slutspelsformat som sker någon gång under säsongen.

11) Spel på resultat från en viss period (exempelvis Inning X) eller händelser som skett under en tidsbegränsad period erfordrar att den angivna perioden ska slutföras med undantag för de erbjudanden som innefattar ett resultat som redan har bestämts innan ett eventuellt avbrott och/eller en eventuell fortsättning av matchen inte möjligtvis kan resultera i en utgång som är olik sagda erbjuden, kommer att avgöras enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För avgörande ändamål kommer varje Inning (inklusive eventuella extra innings) som inte erfordrar att hemmalaget slår ytterligare, eller överhuvudtaget, att betraktas som att ha avslutats på ett naturligt sätt och alla spel som refererar till denna inning (exempelvis: resultatet av inning X, handikapp (spread) för inning X, Över/Under (totala) antalet runs eller hits i Inning X) kommer att kvarstå med undantag av de som specifikt refererar till en enda prestation av hemmalaget i den specificerade inningen (exempelvis: Över/Under (totala) antalet runs som utförts av hemmalaget i Inning X) kommer att avgöras som ogiltiga om hemmalaget inte slår alls under den angivna inningen.

12) Under vissa evenemang kan operatören besluta om att erbjuda marknader som relaterar till resultat av en serie konsekutiva matcher under den ordinarie säsongen mellan de angivna lagen under de angivna tidsramarna. Avgörande kommer att inkludera resultat som härrör från eventuella dubbelmöten försåvitt de spelas inom den angivna tidsramen. I de fall där inget oavgjort resultat har tillhandahållits för vadslagning kommer spelen att avgöras som ogiltiga om båda de angivna lagen vinner samma antal matcher. Alla schemalagda matcher måste slutföras enligt reglerna från den styrande organisationen för att spelen ska kvarstå, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

13) Erbjudanden som jämför eller förtecknar resultat och händelser som har uppnåtts/utförts av lagen eller spelare som deltar i olika matcher där de inte möts (exempel: lag som gör flest runs i sin respektive match) erfordrar att alla tillämpliga matcher har slutförts enligt reglerna från den styrande organisationen för att spelen ska kvarstå, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet. I de fall där inget oavgjort resultat har tillhandahållits för vadslagning kommer spelen att avgöras som ogiltiga om båda de angivna lagen uppnår/utför samma antal.

14) Resultat av serievinnare avgörs i enlighet med vilket lag som vinner flest matcher i matchserien (inklusive eventuella ”doubleheaders”) som spelas inom den angivna tidsramen. Spel ogiltigförklaras om lagen vinner samma antal matcher. Alla schemalagda matcher måste slutföras enligt reglerna från den styrande organisationen för att spel ska kvarstå, förutom dem som avgjordes innan övergivandet och som inte möjligtvis kunde förändras oavsett framtida händelser, vilka kommer att avgöras i enlighet med det fastställda resultatet.

7. Basketboll

1) Ett spel gällande basketboll avgörs om inte annat anges baserat på resultatet efter en potentiell förlängning (tilläggstid), om inte annat anges.

2) Spel som hänförs till matchresultatet (även kallat “Moneyline”) från oavgjorda situationer som avgörs genom åtminstone två inbördes möten har erbjudandet “Inklusive förlängning” ogiltigförklarat om matchen slutar oavgjort och inget ytterligare spel sker i denna specifika match. Övriga marknader (totaler, handikapp osv.) kommer att avgöras på normalt sätt baserat på resultatet vid matchens slut.

3) I oavgjorda matcher med flera delar, kommer alla poäng som samlas in under en övertidsperiod att räknas in beträffande det slutliga avgörandet för matchen i fråga.

4) För erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet poäng som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att ta flest returer), kräver att alla de angivna individerna deltar i åtminstone ett ytterligare spel i matchen efter att spelet har godkänts för att spelen ska kvarstå.

5) Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar (t.ex. poäng, returer, assist osv.) kommer att avgöras baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar.

6) Alla erbjudanden på matcher i NBA och NCAA kommer endast att betraktas som giltiga om det återstår mindre än 5 minuters spel i fjärde kvarten/andra halvlek, det som är tillämpligt. Undantag kommer att göras för dem vars där resultatet har beslutats före avbrottet och omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang, som kommer att avgöras enligt det beslutade resultatet.

7) Säsongsspel, oavsett om de inkluderar resultat som uppnåtts under slutspel eller ej, såväl som erbjudanden som refererar till vissa lags eller spelares prestationer kommer att kvarstå som giltiga även vid spelaröverföringar, lagförflyttningar, namnförändringar, säsongslängd eller förändringar i slutspelsformat som sker någon gång under säsongen.

8) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Totalt antal poäng som görs av Spelare X under slutspelet) eller jämförande prestationer av 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att ta flest returer under den ordinarie säsongen), kräver att alla de angivna individerna måste vara aktiva deltagare i åtminstone ytterligare en match tillämpligt för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelen ska kvarstå. .

9) Spel på dubbelt resultat (dvs. att förutsäga resultatet i halvtid kombinerat med resultatet i slutet av den fjärde kvarten) kommer inte att ta hänsyn till eventuellt resultat som härrör från förlängning.

10) Försåvitt annat inte anges i samband med spelerbjudandet kommer spel på resultat som relaterar till andra halvlek endast ta hänsyn till poäng och händelser som förtecknas/uppnås under den angivna tidsramen och kommer inte att betrakta poäng och händelser som förtecknas/uppnås under en eventuell förlängning.]

11) För avgörande ändamål betraktas att en ”dubbel-dubbel” har skett om en spelare registrerar 10 eller fler i åtminstone 2 av dessa kategorier i en enkel match (inklusive under eventuell förlängning): Gjorda antal poäng, alla vunna returer, poänggivande passningar, bollstölder och/eller blockerade skott. En ”trippel-dubbel” betraktas ha skett om en spelare registrerar 10 eller fler i åtminstone 3 av de ovannämnda kategorierna i en enkel match (inklusive under eventuell förlängning).

12) För 3 x 3 basketboll: Erbjudanden om “Över/Under” och "Handikapp" för icke avslutade matcher i vilka resultatet redan har bestämts innan spelet avbröts och/eller en eventuell fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, avgörs baserat på resultatet som uppnåtts innan avbrottet. För att beräkna dessa avgöranden kommer det minsta antalet händelser, som skulle behövas för att föra erbjudandet till sitt naturliga slutförande, att läggas till vid behov beroende på matchformatet. Om denna beräkning skulle generera en situation där inga möjliga förändringar skulle kunna påverka resultatet av erbjudandet kommer det att avgöras som sådant. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.

8. Beachvolleyboll

1) En match/erbjudande måste slutföras inom turneringens ramverk för att spelen ska gälla oberoende av ändringar i schema, förutsättningar osv.

2) "Match"-spelerbjudanden baseras på generella principer om avancemang i turneringar eller turneringsvinster beroende på i vilket skede matchen går. Laget som går vidare till nästa omgång eller vinner turneringen anses vinnare i spelet oberoende av matchens varaktighet, tillbakadragande, diskvalificeringar, etc. Dessa spel kräver att minst ett set ska färdigspelas för att gälla.

3) "Över/Under"-erbjudanden på icke slutförda matcher/turneringar där resultatet redan är avgjort före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden krävs att det minimala antal händelser som skulle krävas för att spelet skulle få sin naturliga upplösning läggs till vid behov beroende på antal set som matchen är avsedd att spelas. Skulle beräkningen leda till en situation där inga möjliga förändringar kan påverka resultatet för erbjudandet avgörs spelet så. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

4) "Handicap"-spel kräver att alla planerade set spelas för att spelen ska gälla med undantag i händelse av att resultatet redan är klart före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

5) Alla "Rätt resultat", "Udda/jämn" och de erbjudanden som gäller vinnare av en specifik period i matchen (t.ex. lag att vinna första set) kräver att motsvarande del av matchen slutförs.

9. Boxning

1) Alla erbjudanden kommer att avgöras omedelbart enligt det officiella resultatet från relevant styrande organisation efter meddelande från ringdomaren i slutet av matchen. Inga förändringar som görs till det officiella resultatet efter det först har annonserats kommer att beaktas förutom de vilka den officiella organisationen utför för att korrigera klara fall av mänskliga fel som gjorts av ringspeakern..

2) Beträffande avgörande, kommer matchen att bedömas som slutförd vid slutet av föregående rond i fall matchen av någon anledning avbryts mellan ronderna, t.ex. tillbakadragande före början av en rond, diskvalificering, underlåtenhet att reagera på gong-gongen. För alla erbjudanden om “Att gå hela vägen”, för att de ska avgöras som Ja måste det officiellt schemalagda antalet ronder slutföras helt. I händelse av ett tekniskt beslut innan slutet av officiellt schemalagda antalet ronder kommer alla spel att avgöras som vinst på beslut.

3) Erbjudanden för matcher som förklaras som "no contest" eller "technical draw" (innan slutförandet av fyra hela ronder) kommer att förklaras annullerade, utom vid resultat som fastställts före beslutet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

4) Om antalet ronder i en match ändras av någon orsak, mellan tidpunkten för spelets acceptans och den faktiska matchen, kommer erbjudanden som specifikt refererar till ronder, så som "rondspel", "rondgrupper", "över/under", "vinnarmetod” och "gå hela matchen" att ogiltigförklaras.

5) Beträffande avgörande refererar spel gällande ronder eller rondgrupper på att en boxare vinner genom KO (knockout), TKO (teknisk knockout) eller diskvalificering under ronden eller rondgruppen i fråga. För avgörande ändamål, vadslagning på ronder eller grupper av ronder hänförs till att en kämpe vinner på KO (knockout), TKO (teknisk knockout) eller diskvalificering under denna rond eller grupp av ronder. Om, av någon orsak, ett beslut på poäng utdelas innan det fullständiga antalet ronder har slutförts (tekniskt beslut), kommer erbjudanden på sådant som “alternativ rondvadslagning”, “grupp av ronder” och “Över/Under” att ogiltigförklaras, försåvitt resultatet inte redan har bestämts. .

6) Spel på rond/matchs varaktighet gäller den faktiska tid som går i ronden/matchen, om tillämpligt, beroende på planerad varaktighet för rond/match. Exempelvis ett spel på Över 4,5 totala ronder i en boxningsmatch avgörs som Över så snart en och en halv minut (1 minut 30 sekunder) har gått av femte ronden.

7) Alla bekräftade matcher måste ha slutförts kl. 23:59 lokal tid den påföljande dagen för att spelen ska kvarstå. Alla ändringar av matchplats kommer att betraktas som giltiga skäl för att ogiltigförklara spelen.

8) För erbjudanden där ett oavgjort resultat är möjligt men odds inte har erbjudits för en sådan utgång kommer spelen att avgöras som ogiltiga om det officiella resultatet förklaras som sådant. För avgörande ändamål av matcher, vars resultat förklaras som antingen majoritetsavgjort eller delat oavgjort, kommer resultatet att betraktas som oavgjort och erbjudandena kommer att avgöras i enlighet med det.

9) Avgöranden som baseras på statistikbaserade erbjudanden såsom ”Boxare X som kommer att slås ned” eller liknande kommer avgöras som baserade på resultatet som förklaras av domaren.

10. Cricket

a. Allmänna cricketregler

1) I fall där inga odds har erbjudits för oavgjort och matchen/spelerbjudandet slutar oavgjort kommer spel att avgöras enligt den så kallade regeln för dött lopp där utbetalningen beräknas efter det att oddsen har delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. I tävlingar där andra medel används för att bestämma en vinnare efter oavgjort (exempelvis: ”Bowl out” eller ”Super over”) kommer erbjudandena att avgöras på grundval av resultatet efter att sådana förlängningar är avslutade. Det enda undantaget till denna regel är för spel på matchodds i test-/förstaklass-/3-, 4- eller 5-dagsmatcher där ett eventuellt oavgjort resultat (där båda lagen har slutfört två ’innings vardera’ och har samma antal poäng) kommer att ogiltigförklara spelet.

2) För spel på “Total Runs Over X” (Över/Under & Udda/Jämnt) är ’extras’ och ’penalty runs’ (enligt matchprotokollet) inkluderade för avgörande ändamål. Spel ogiltigförklaras om en ’over’ inte slutförs, försåvitt inte ett resultat redan har beslutats eller om denna ’over’ har nått sitt ‘naturliga slutförande’ (t.ex. slut på ’innings’/förklaring). Marknaden refererar endast till angivna ’overs’ (exempelvis “5:e over” refererar till den femte ’over’, dvs. den ’over’ som följer direkt på den fjärde).

3) För spel på “Total Runs Delivery X” (Över/Under & Udda/Jämnt) är ’extras’ (men inte ’penalty runs’) enligt matchprotokollet inkluderade för avgörande ändamål. ’Deliveries’ räknas från början av en ’over’ och ytterligare ’deliveries’ (som resulterar från ‘extras’) kommer att räknas konsekutivt och separat (t.ex. om ’delivery’ 1 är ’wide’, kommer nästa boll att betraktas som ’delivery’ 2).

4) För spel på “Boundary Over X” (Ja/Nej) kommer alla fall när bollen slår i eller passerar gränsen oavsett om bollen härrör från slaget att bedömas som gräns. Detta inkluderar ’wides’, ’byes’, ’leg byes’ och ’overthrows’ (t.ex. alla fall där en boll i spel slår i eller passerar gränsen ska avgöras som JA för denna ’over’). 4 ’runs’ som är “all run” mellan grindar ska inte räknas som gräns. Spel ogiltigförklaras om en ’over’ inte slutförs, försåvitt inte ett resultat redan har beslutats eller om denna ’over’ har nått sitt ‘naturliga slutförande’ (t.ex. slut på ’innings’/förklaring). Marknaden refererar endast till angivna ’overs’ (exempelvis “5:e over” refererar till den femte ’over’, dvs. den ’over’ som följer direkt på den fjärde).

5) För spel på “Wicket Over X” (Ja/Nej) måste en ’over’ vara helt slutförd för att spelen ska kvarstå, försåvitt inte en grind redan har fallit eller denna ’innings’ har nått sitt naturliga slut (t.ex. ’innings end’ eller förklaring)..

6) För spel på "Total Wides” (Över/Under) kommer avgörande att baseras på antalet ’runs’ som givit poäng från ’wides’ och inte antalet ’wides’ som har kastats. Exempelvis, om en ’single wide delivery’ når gränsen ska den räknas som 5 ’total wides’.

7) För spel på “Method of Dismissal” kommer spel att ogiltigförklaras om endera spelare drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak, innan grinden faller eller det inte finns fler grindar.

8) För spel på "Most Run Outs” kommer avgörande att baseras på det slående laget inte fältlaget. (Exempelvis, ’run outs’ räknas för det lag vars spelare är utslagen).

9) För spel på “udda/jämnt” måste en boll kastas för att spelen ska kvarstå.

10) För alla spel som innefattar ’ducks’ är en ’duck’ definierad som en spelare som ersätts efter att ha åstadkommit noll ’runs’. Alla spelare som inte ersätts på grund av noll ’runs’ betraktas inte som ’ducks’.

11) För spel på “Maiden in Match” betraktas en ’maiden’ som en ’over’ som kastats utan att någon ’run’ har registrerats. Endast slutförda ’overs’ med noll ’runs’ räknas. Åtminstone 1 ’over’ måste kastas för att spel ska kvarstå. För avgörande ändamål tillämpas inte ’leg byes’ och ’byes’ på detta spelerbjudande, i enlighet med matchprotokollet.

12) För spel på alla “4-poängare” inklusive men inte begränsat till det totala antalet 4-poängare, flest 4-poängare & spelares totala antal 4-poängare; kommer eventuella ‘all run’ 4-poängare inte att räknas mot summan. ’Over-throws’ som uppnår gränsen och utdelas till slagmannen kommer att räknas. ”No-balls” som når gränsen från slaget och tilldelas slagmannen räknas. ”Leg-byes” och ”byes” som når gränsen inkluderas inte. "Wides” som når gränsen inkluderas inte.

13)’Penalty runs’ som utdelats kommer att räknas mot ’overs’, ’interval’ och ’innings’ för avgörande ändamål, i enlighet med matchprotokollet. Om ’penalty runs’ inte utdelas till en viss ’over’ kommer de endast att räknas mot ’innings runs’.

b. Cricket Regler för Spelare

1) Spel på "Top Run Scorer" och "Top Wicket Taker" (inklusive alla varianter av hemmalag, bortalag, första ’innings’ och andra ’innings’) som läggs på någon spelare som inte ingår i startelvan kommer att ogiltigförklaras. Spel på spelare som är utvalda men inte varken slår eller spelar på fältet kommer att avgöras som förlorare.

I händelse av oavgjort kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.

a) Dessutom, för alla matcher med begränsat antal ’overs’ kommer följande att tillämpas. Spel erfordrar att åtminstone 20 ’overs’ ska kastas per innings av en endagsmatch, försåvitt inte ett lag är helt utslaget eller matchen är avslutad, eller åtminstone 5 ’overs’ ska kastas per innings av en Twenty 20-match, T10- eller Hundred-match, försåvitt inte ett lag är helt utslaget eller matchen är avslutad.

b) Dessutom, för alla test- och 4-/5-dagsmatcher kommer följande att tillämpas. Spel erfordrar att 50 ’overs’ ska avslutas för att spel ska kvarstå, försåvitt inte innings har nått sitt naturliga slut (inklusive ‘Förklarad innings’).

c) Alla spel på “Top Wicket Taker” ska avgöras enbart på antalet grindar som har tagits oavsett antalet runs som har utförts.

d) Alla spel på “Top Wicket Taker” kommer att ogiltigförklaras om ingen grind tas av någon kastare i denna innings.

e) Denna regel exkluderar alla turnerings- eller seriemarknader enligt vad som anges i <Avsnitt C, Paragraf 10.5>.

2) Spel på “matchens lirare” som lagts på någon spelare som inte finns med i startelvan ogiltigförklaras. Spel på spelare som är utvalda men varken slår eller bowlar kommer att avgöras som förlorare. I händelse av oavgjort kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.

3) Spel på “Next Man Out” och “First Batsman Dismissed” kommer att ogiltigförklaras om antingen spelare drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak innan grinden faller eller det inte finns några ytterligare grindar. De båda angivna slagmännen måste slå vid fallet för nominerad grind för att spelen ska kvarstå.

4) Inbördes möten med “Most Runs” (2-way & 3-way) erfordrar att båda/alla spelarna når slaglinjen när en boll kastas, men det är inte nödvändigt att de möter bollen eller att de citerade spelarna har slagit tillsammans. I andra fall kommer spelen att ogiltigförklaras. I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.

5) Inbördes möten med “Most Wickets” (2-way & 3-way) erfordrar att båda/alla spelarna bowlar åtminstone 1 boll för att spelen ska kvarstå. I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.

6) Spel på “spelarprestation” som lagts på någon spelare som inte finns med i startelvan ogiltigförklaras. Avgöranden baseras på följande poängbaserade system:

· 1 poäng per ’run’ som vinns (endast slagman);
· 10 poäng per uppnådd ’catch’ (endast ’fielder’ eller ’wicket keeper’);
· 20 poäng per grind (endast ’bowler’);
· 25 poäng per ’stumping’ (endast ’wicket keeper’).

Dessutom, för alla matcher med begränsade ’overs’, kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från angivet standardantal ’overs’ i en Twenty 20-match eller någon annan match med begränsat antal av ’overs’. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det.

7) Spel på “Player to take 5 or more Wickets/Player’s Total Wickets/Player to take a wicket” som läggs på någon spelare som inte ingår i startelvan kommer att ogiltigförklaras. Spel kommer också att ogiltigförklaras om en spelare inte bowlar en boll.

8) Spel på “Player to take make a Duck” (Ja/Nej) erfordrar att spelaren når slaglinjen när en boll kastas, men inte nödvändigtvis står framför en boll.

9) "För spel på “Player to score Fastest 50/Century” kommer avgörande att baseras på det minsta antalet bollar som använts för att uppstå milstolpen (antingen 50 ’runs’ eller 100 ’runs’). I händelse av oavgjort kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.

10) För spel på “Race to X Runs” måste spelarna påbörja slagningen för att spelen ska kvarstå.

11) Spel på “Player’s Total Runs/Player’s Total 4s/Player’s Total 6s” (Över/Under) erfordrar att spelaren når slaglinjen när en boll kastas, men inte nödvändigtvis står framför en boll. I de fall där slagmannens innings avslutas på grund av vädret eller dåligt ljus kommer alla resultat som inte har bestämts att ogiltigförklaras. Ett resultat bedöms som beslutat om en slagman har passerat det totala antalet ’runs’ för vilket spelet accepterades, har avfärdats eller en ’innings’ har avslutats/deklarerats. Exempelvis, om en slagmans poäng är 50 ‘Not-Out’ när match eller ’innings’ avslutas på grund av dåligt ljus eller regn, kommer alla spel på 50.5 ’runs’ att ogiltigförklaras försåvitt matchen inte har uppnått sitt naturliga slut. Dock kommer alla spel på över 49.5 ’runs’ att betraktas som vinnare medan spel på under 49.5 ’runs’ att avgöras som förlorare. Om en slagman drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak ska hans resultat i slutet på hans lags innings betraktas som resultatet för det spelet. Dessutom, för alla matcher med begränsade ’overs’, kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det angivet standardantal ’overs’ i en Twenty 20-match eller någon annan match med begränsat antal av ’overs’. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det.

12) Spel på “Spelare som gör 50/halvsekel” (Ja/Nej) erfordrar att spelaren når slaglinjen när en boll kastas, men inte nödvändigtvis står framför en boll. En spelare bedöms som att ha gjort 50 poäng eller ett ’halvsekel’ om hans resultat är 50 eller fler ’runs’ oavsett om han uppnår ett ’sekel’ eller mer. I de fall när en slagmans innings avslutas på grund av väder eller dåligt ljus kommer alla spel vars resultat inte har bestämts att ogiltigförklaras, försåvitt inte matchen har uppnått sitt naturliga slut. Om en slagman drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak ska hans resultat i slutet på hans lags innings betraktas som resultatet för det spelet.

Dessutom, för alla matcher med begränsade ’overs’, om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (på spelare som gör 50) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda overs vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av ’overs’ att annullera spelet. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det.

13) Spel på “Spelare som gör 100/sekel/200/två sekel” (Ja/Nej) erfordrar att spelaren når slaglinjen när en boll kastas, men inte nödvändigtvis står framför en boll. En spelare bedöms som att ha gjort 100 poäng eller ett ’sekel’ om hans resultat är 100 eller fler ’runs’ oavsett om han uppnår ett ’dubbelsekel’ eller mer. På liknande sätt bedöms en spelare att ha gjort 200 poäng eller ett ’dubbelsekel’ om hans resultat är 200 eller fler ’runs’. I de fall där slagmannens innings avslutas på grund av vädret eller dåligt ljus kommer alla resultat som inte har bestämts att ogiltigförklaras. Om en slagman drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak ska hans resultat i slutet på hans lags innings betraktas som resultatet för det spelet. Dessutom, för alla matcher med begränsade ’overs’, om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (på spelare som gör 100/200) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av ’overs’ att annullera spelet. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det.

c. Cricket med begränsade 'overs'

1) Om en match flyttas till en ’reservdag’, kommer alla spel fortfarande att vara giltiga om matchen påbörjas inom 48 h från den ursprungligen schemalagda starttiden. 2) Spel på matchodds (inbördes möte) betalas enligt det officiella resultatet. I händelse av oavgjort kommer reglerna för dött lopp som förklaras i Klausul 1 för de allmänna reglerna för cricket att tillämpas, försåvitt en påföljande metod för avgörande inte anges för att bestämma vinnaren (t.ex. ’super over’ eller ’bowl-off’), i vilket utgången avgörs enligt resultatet av denna metod. Om matchen förklaras som 'no-result’ kommer alla vilande spel att ogiltigförklaras.

3) Om någon ‘Super Over’ eller avgörande metod erfordras, kommer eventuella ’runs’, ’wickets’ eller annan ’stat’ som sker i denna ‘super Over’/avgörande metod inte att räknas för någon spelmarknad (förutom matchresultat), inklusive spelerbjudanden på spelare och lagsummor (t.ex. ’top batsman’/bowlare, ’player runs’, ’total 6’s’, ’to take at least X wickets’). Denna regel tillämpas inte på specifika spelerbjudanden som refererar till ‘super overs’ (t.ex. ’Super Over Total Runs’).

4) För spel på “matchhandikapp / vinstmarginal” kommer avgörandet att bero på om det vinnande laget slår som etta eller tvåa. Om laget som slår som etta vinner kommer ’runs handicap’ att används för avgörande. Om laget som slår som tvåa vinner kommer ’wickets handicap’ att används för avgörande. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det angivet standardantal ’overs’ i en Twenty 20-match eller någon annan match med begränsat antal av ’overs’.

5) För “Highest 1st 6/15 Overs” kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ i match minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs’ vid tidpunkten när spelet accepterades (oavsett standard eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det. I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i Klausul 1 av de allmänna reglerna för cricket att tillämpas.

6) För spel på “Highest Total 1st X Overs” kommer att ogiltigförklaras om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det.

7) “Highest Opening Partnership” erfordrar att båda sidorna slutför sina öppningspartnerskap med undantag för sådana situationer när en utgång redan har beslutats. Ett öppningspartnerskap betraktas ha påbörjats så snart som den första bollen kastas i ett lags ’innings’ och pågår till fallet av den första grinden eller, om ingen första grind faller, denna ’innings’ når sitt naturliga slut. I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i Klausul 1 av de allmänna reglerna för cricket att tillämpas. Dessutom kommer alla spel (på högsta öppningspartnerskap) att förklaras som ogiltiga om antalet ’overs’ i matchen minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks (oavsett om det var normalt eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det.

8) För spel på “Fall of Next Wicket” & “Opening Partnership” (Över/Under), om någon slagman drar sig ur på grund av skada eller n[gon annan orsak innan ett resultat har bestämts kommer alla spel att ogiltigförklaras; spel som ingåtts efter den första bollen för det nya partnerskapet kommer att kvarstå. Ett resultat bedöms som beslutat om det totala partnerskapet har passerat det totala antalet “runs” för vilket spelet accepterades. Om ett lag uppnår sitt mål kommer summan som har uppnåtts av det slående laget att bli resultatet på marknaden. Om ett partnerskap avbryts på grund av vädret kommer all spel att kvarstå om det inte blir något ytterligare spel i matchen. I sådana fall kommer spel för vilka ett resultat inte har bestämts att ogiltigförklaras. Vad gäller talet för en ’over’ när nästa grind faller, så kommer en eventuellt erbjuden halva att referera till heltalet för denna ’over’ och inte det specifika antalet bollar som har kastats i varje ’over’ (exempelvis över/under 5.5 refererar till antingen ‘någon ’delivery’ i över 5 & tidigare’ eller ‘någon ’delivery’ i över 6 & senare’). Dessutom kommer alla spel (på F.O.W.) att förklaras som ogiltiga om antalet ’overs’ i matchen minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks (oavsett om det var normalt eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det.

9) För spel på “Total Runs – Innings X” (Over/Under) (t.ex. totala antalet ’runs’ för ett lag), kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ i en minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades (oavsett standard eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det. För att undvika tvivel: Alla spel som har lagts efter det att antalet ”overs” har minskats kommer att kvarstå, försåvitt det inte sker ännu en minskning.

10) För spel på “Total Runs – Innings X, Overs X-X” (Över/Under) (t.ex. totalt antal ’runs’ – hemmalag, ’overs’ 1-15) kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ i en minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades (oavsett standard eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det. För att undvika tvivel: Alla spel som har lagts efter det att antalet ”overs” har minskats kommer att kvarstå, försåvitt det inte sker ännu en minskning.

11) För spel på “Total antal 4-poängare/6-poängare/Boundaries/Wickets” (Over/Under) kommer alla spel att förklaras som ogiltiga om antalet ’overs’ i matchen minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs i matchen vid tidpunkten när spelet ingicks (oavsett om det var normalt eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det. ”Leg-byes” och ”byes” som når/passerar gränsen räknas inte in i det totala antalet 4-poängare/6-poängare. "Wides” som når gränsen räknas inte. ”No-balls” som når gränsen från slaget och tilldelas slagmannen räknas.

12) För spel på “Most Fours/Sixes/Wides/Run-outs/Boundaries/Ducks/Extras”, om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (flest 'X’) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av overs att annullera spel på (flest ‘X’). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det. ”Leg-byes” och ”byes” som når/passerar gränsen räknas inte in i det totala antalet 4-poängare/6-poängare. I händelse av oavgjort, om ingen vinst vid oavgjort erbjöds, kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i Klausul 1 i de allmänna cricketreglerna att tillämpas.

13) För spel på “Totalt antal Wides/Run-outs/Ducks/Extras/Stumpings” (Över/Under) kommer alla spel att förklaras som ogiltiga om antalet ’overs’ i matchen minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs’ i matchen vid tidpunkten när spelet ingicks (oavsett om det var normalt eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det. För wides och extras kommer avgörandet att inkludera antal gjorda runs från wides och inte endast antalet wides som har kastats.

14) För spel på “Highest Individual Score”, kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ i match minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det angivet standardantal ’overs’ i en Twenty 20-match eller någon annan match med begränsat antal av ’overs’, försåvitt inte ett ’sekel’ har registrerats

15) För spel på “Team of Top Run Scorer”, om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (på laget med spelaren med flest runs) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda overs vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av overs att annullera spelet. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det. I händelse av oavgjort, om ingen vinst vid oavgjort erbjöds, kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i Klausul 1 i de allmänna cricketreglerna att tillämpas.

16) För spel på “Fifty/Century in Match” (Ja/Nej), om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (på 50/100 runs i matchen) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av overs att annullera spel på 50-Poängare/100-poängare. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det.

17) För “Highest Total Runs in an Over/Maximum Runs in an Over” (Över/Under) kommer spel att avgöras för det största antalet ’runs’ (inklusive ’extras’) som registrerats i någon ’over’ av en ’innings’ i matchen. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om antalet ”overs” minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ”overs” vid tidpunkten som spelet accepterades (oavsett standard eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avgöras i enlighet med det.

d. Testmatcher/First Class-matcher/3-, 4- eller 5-dagsmatcher

1) Om en match är officiellt avbruten (t.ex. på grund av dåliga planförhållanden) blir alla obestämda spel ogiltigförklarade.

2) För spel på “matchodds” i test-/förstaklass-/3-, 4- eller 5-dagsmatcher, i händelse av oavgjort (där båda lagen har slutfört två ’innings’ vardera och har samma poäng) kommer spelen att ogiltigförklaras och insatserna att återbetalas. I Test- och First Class-matcher avgörs matchvinnaren enligt vad som bestäms av tävlingens officiella styrande organisation. Om den förklarar att matchen har slutat oavgjort kommer endast spel på oavgjort att vinna på 3-vägs matchoddsmarknaden, medan spel på att endera laget vinner matchen kommer att förloras.

3) För spel på “oavgjort inget spel”, i händelse av oavgjort kommer spelen att ogiltigförklaras och insatserna att återbetalas.

4) För spel på “dubbelchans”, i händelse av oavgjort där båda lagen har slutfört två innings vardera och har fått exakt samma antal runs kommer spel att ogiltigförklaras och därigenom återbetalas

5) För spel på “flest poäng” kommer erbjudandena att avgöras baserade på vem som har tilldelats flest poäng för matchen (t.ex. Sheffield Shield). I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.

6) Spel på högsta öppningspartnerskap erfordrar att båda sidorna slutför sina öppningspartnerskap med undantaget för de situationer där ett resultat redan har beslutats. Försåvitt annat inte anges refererar högsta öppningspartnerskap endast till den första ’innings’ för vardera laget. I händelse av oavgjort, om inget pris för oavgjort har erbjudits, kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.

7) I spel som gäller “Fall of Next Wicket” och “Opening Partnership” (Över/Under), om någon slagman drar sig ur på grund av skada eller någon ann orsak innan ett resultat har bestämts kommer alla spel att ogiltigförklaras. Ett resultat bedöms som beslutat om det totala antalet innings har passerat det totala antalet ’runs’ för vilket spelet accepterades. Om ett lag deklarerar eller uppnår sitt mål kommer summan som har uppnåtts av det slående laget att bli resultatet på marknaden. Om ett partnerskap avbryts på grund av vädret kommer all spel att kvarstå om det inte blir något ytterligare spel i matchen. I sådana fall kommer spel för vilka ett resultat inte har bestämts att ogiltigförklaras. ’Extras’ och ’penalty runs’ som har utdelats innan en grind föll eller under partnerskapet, i enlighet med matchprotokollet, kommer att räknas. Vad gäller talet för en ’over’ när nästa grind faller, så kommer en eventuellt erbjuden halva att referera till heltalet för denna ’over’ och inte det specifika antalet bollar som har kastats i varje ’over’ (exempelvis över/under 5.5 refererar till antingen ‘någon ’delivery’ i över 5 & tidigare’ eller ‘någon ’delivery’ i över 6 & senare’).

8) För spel på “Total Runs - Innings X” (Över/Under) (t.ex. totala antalet ’runs’ för ett lag) kommer de att ogiltigförklaras om 50 ’overs’ inte har kastats, försåvitt inte denna ’innings’ uppnår sitt naturliga avslut eller deklareras. Om en innings deklareras vid någon tidpunkt kommer avgörandet att ske på den förklarade summan. ’Extras’ och ’penalty runs’ som tilldelas under ’innings’, i enlighet med matchprotokollet, kommer att räknas..

9) Spel på “Session Runs” erfordrar att 20 ’overs’ kastas under sessionen för att spel ska kvarstå. Spelen avgörs med antalet ’runs’ under sessionen oavsett vilket lag som tar poäng i dessa ’runs’. ’Extras’ och ’penalty runs’ som tilldelas under sessionen, i enlighet med matchprotokollet, kommer att räknas.

10) Spel på “Session Wickets” erfordrar att 20 ’overs’ kastas under sessionen för att spel ska kvarstå. Spelen avgörs med antalet ’wickets’ under sessionen oavsett vilket lag som förlorar dem.

11) För alla spel som innefattar “Session” kommer följande definition av sessioner att tillämpas på dagsmatcher.

• Dag X, session 1 (Från matchstart till lunch)
• Dag X, session 2 (Efter lunch till eftermiddagste)
• Dag X, session 3 (Efter eftermiddagste till matchen slutar för dagen)

De följande definitionerna av varje session kommer att tillämpas på dags-/kvällsmatcher.

• Dag X, session 1 (Från matchstart till eftermiddagste)
• Dag X, session 2 (Efter eftermiddagste till middag)
• Dag X, session 3 (Efter middagste till matchen slutar för dagen)

12) För spel på “Test Match Finish”, om en match slutar oavgjort kommer vinnaren att bedömas som ‘Dag 5, Session 3’. Om en match är officiellt avbruten (t.ex. på grund av dåliga planförhållanden) blir alla spel ogiltigförklarade.

13) För spel på “Team to Lead after First Innings” erfordras det att båda har lagen har kastat ut eller deklarerat sin första ’innings’ för att spelen ska kvarstå. I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.

14) Erbjudanden på “First Innings Century” erfordrar att 50 ’overs’ har kastats, försåvitt inte ett resultat redan har bestämts eller denna ’innings’ har nått sitt naturliga slut (inklusive deklarerade ’innings’).

15) För spel på "Fifty/Century/Double Century in match" i antingen test- eller förstaklassmatcher, kommer de att ogiltigförklaras i dragna matcher där antalet ’overs’ är mindre än 200, försåvitt inte ett resultat redan har beslutats.

16) För spel på "Fifty/Century/Double Century in match" i ‘Home/Away 1st Innings’ i antingen test- eller förstaklassmatcher, kommer de att ogiltigförklaras försåvitt inte ’innings’ uppnår sitt naturliga avslut (inklusive ‘deklarerad innings’) eller ett resultat redan har beslutats.

17) För spel på "Fifty/Century/Double Century in match" i respektive första innings i antingen test- eller förstaklassmatcher, kommer de att ogiltigförklaras försåvitt inte båda ’innings’ uppnår sina naturliga avslut (inklusive ‘deklarerad innings’) eller ett resultat redan har beslutats.

18) För spel på "Fifty/Century/Double Century in match" i ‘Home/Away 2nd Innings’ i antingen test- eller förstaklassmatcher, kommer de att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ är mindre än 50, försåvitt inte ett resultat redan har beslutats.

19) Spel på “Lag med spelaren som gör flest runs” avgörs för mest antal ’runs’ i antingen första eller andra innings av endera laget, dvs. laget med spelaren som åstadkommer högst antal ’runs’ i matchen oberoende av det kompletta matchresultatet. Spel kommer att ogiltigförklaras i oavgjorda matcher där antalet kastade ’overs’ är mindre än 200. I händelse av oavgjort kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.

e. Serie-/Turneringsspel

1) Om inget odds erbjuds för oavgjort i spel på “Serievinnare” och serien är oavgjord, kommer alla spel att ogiltigförklaras, försåvitt en regel för dött lopp inte har specificerats (såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1>).

2) Om en turnering inte slutförs men vinnare förklaras av den styrande organisationen kommer spel att betalas för de(n) förklarade vinnaren(na). Reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> kan komma att tillämpas. Om ingen vinnare förklaras kommer alla spel att ogiltigförklaras.

3) Alla spel på turneringar innefattar finaler/slutspel, försåvitt annat inte anges.

4) För spel på “Series Score” (korrekt serieresultat), om, av någon orsak, antalet matcher i en serie ändras och det inte speglar det antal som förutsågs i erbjudandet kommer alla spel att ogiltigförklaras.

5) För spel på “Top Series Run Scorer/Wicket Taker” och “Top Tournament Batsman/Bowler”, när matchen slutar kommer reglerna för dött lopp att tillämpas, enligt förklaring i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1>. Ingen återbetalning kommer att utföras för spelare som inte deltagit. Åtminstone en match måste slutföras i turneringen/serien för att spelen ska kvarstå.

6) Spel som refererar till prestationer från en viss spelare/visst lag i en serie/turnering kommer inte att ta hänsyn till någon statistisk som har ackumulerats från uppvärmningsmatcher.

7) För spel på “Series Handicap” kommer all avgörande att ske för resultatet av ’series score’ och inte de ’runs’ som registrerats i serien. Om, av någon orsak, antalet matcher i en serie ändras kommer alla spel att ogiltigförklaras.

8) För spel på “To Win a Test in Series” och “Total Test Wins/Draws”, om av någon anledning antalet matcher i en serie ändras kommer alla spel att ogiltigförklaras med undantag för de situationer där en utgång redan har bestämts.

11. Curling

1) Avgörande av alla spel som refererar till curling kommer om inte annat specifikt anges att baseras på resultatet efter eventuella extra omgångar.

12. Cykelsport (tävlingsbana och väg)

1) Avgörande av erbjudanden kommer att baseras på cyklist/lag som uppnår bästa placering i slutet av etappen/evenemanget.

2) Den avgörande faktorn beträffande rättning av spel kommer att vara bäst placering i det specifika evenemanget enligt vad som anges av den officiella organisationen vid podiepresentationen, oavsett eventuella efterföljande diskvalificeringar, ändringar av det officiella resultatet osv.

3) Alla spel gällande "head to head" och "över/under" som gäller en eller flera cyklisters prestation under en/ett evenemang/etapp betraktas som giltiga, förutsatt att alla angivna cyklister startar evenemanget/etappen i fråga och att åtminstone en av dem slutför evenemanget/etappen i fråga.

4) Spel som refererar till resultatet efter att evenemanget slutförts kräver att det specifika evenemanget helt och hållet slutförs annars kommer spelen att ogiltigförklaras om inte resultat redan fastställts. Om det totala antalet etapper i ett lopp inte slutförs helt, eller om organisatören bestämmer sig för att ta bort resultat från vissa etapper för att beräkna det officiella resultatet kommer spel att gälla förutsatt att antalet borttagna etapper inte överstiger 25 % av det i förväg beslutade antalet etapper (undantaget prolog) vid tävlingens början.

5) Alla spel kommer att gälla förutsatt att evenemanget, eller den relativa etapp som spelet gäller, slutförs inom samma år om inte andra överenskommelser har gjorts.

6) Spel på prestationer i vissa etapper gäller oberoende av ändringar av rutten som organisatören anser nödvändiga att överväga och verkställa inför etappen. Undantag till detta är de fall om en etapp med en viss karaktär (t.ex. bergsetapp) ändras av organisatören, före etappens start, till en etapp med annan karaktär (t.ex. tempolopp eller landsvägslopp). I sådana fall kommer spel som lagts före tillkännagivandet av förändringen att ogiltigförklaras.

7) För ett spel på lag/cyklist prestation (som totalt antal etappvinster för lag/cyklist under Tour X) eller "Head to Head"-spel med erbjudanden som involverar två cyklisters/lags prestationer i specifika evenemang kommer händelser i evenemangen inte att räknas i resultatet om de har någon av följande beteckningar: prolog, lagtempolopp.

13. Cykelcross

1) Regler och villkor för cykelsport gäller där så är tillämpligt.

14. Fotboll

1) Första/Nästa målskytt - spelet gäller att en specifik spelare gör det angivna målet inom den tillämpliga tidsramen, eller är första/nästa målskytt för sitt lag (t.ex. "Första mål för lag X"). Spel kommer att ogiltigförklaras för spelare som inte deltar i matchen eller som kommer in på plan efter att det angivna målet har gjorts. Självmål räknas inte för detta spelerbjudande. Om målet som spelerbjudandet refererar till anses vara självmål, kommer nästa spelare som gör mål som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar räknas som vinnande resultat. Om inga mål (eller ytterligare mål om tillämpligt) görs som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar avgörs alla spel som förlorade, försåvitt inte ett tillämpligt alternativ har angivits inom erbjudandet.

2) Sista målskytt - spelet gäller att en specifik spelare gör matchens sista mål, antingen inom en specifik tidsperiod av evenemanget (t.ex. "Sista mål i matchen" eller "Sista mål i första halvlek") eller att vara sista målskytt för sitt lag (t.ex. "Sista mål – lag X"). Spel kommer att ogiltigförklaras för spelare som inte deltar i matchen över huvud taget. I alla andra fall förblir spel giltiga oberoende av tidpunkt för utbyte/inbyte av spelaren. Självmål räknas inte för detta spelerbjudande. Om målet som spelerbjudandet refererar till anses vara självmål, kommer föregående spelare som gör mål som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar räknas som vinnande resultat. Om inga mål (eller tidigare mål om tillämpligt) görs som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar avgörs alla spel som förlorade.

3) "Scorecast" och "Matchcast" är där det går att spela samtidigt på en viss händelse (t.ex. första målskytt) i kombination med en annan i samma eller ett relaterat evenemang (t.ex. rätt resultat i matchen). Om spelerbjudandet gäller Första målskytt eller Sista målskytt gäller villkor i <Avsnitt C, Paragraf 14.1> och <Avsnitt C, Paragraf 14.2>, om tillämpliga. Spel kommer att ogiltigförklaras för spelare som inte deltar i matchen över huvud taget. I alla andra fall förblir spel giltiga oberoende av tidpunkt för utbyte/inbyte av spelaren. Självmål räkas inte för avgörande av detta erbjudande.

4) Om inte annat specificerats, eller indikerats i samband med spelerbjudandet, erfordrar alla spel som gjorts före matchstart som relaterar till om viss(a) spelare lyckas göra ett antal mål att de(n) angivna spelaren(na) spelar från matchstart för att spelet ska vara giltigt. Liknande typer av vad som utförs efter den relevanta matchen har börjat kommer att avgöras som ogiltigt om de(n) angivna spelaren(na) inte deltar mer i matchen, av någon orsak, efter det att vadet har accepterats. Självmål kommer aldrig att räknas som mål för någon vald spelare..

5) För spel som relaterar till gula/röda kort, varningspoäng osv kommer endast kort som visas för spelare som vid tidpunkten är på planen att vara giltiga för rättning. Kort, disciplinära åtgärder, avstängningar för någon som vid tillfället för sanktionen inte är eller inte borde vara aktivt spelande på planen, liksom disciplinära åtgärder som sker efter att spelet officiellt har slutförts kommer inte att beaktas.

6) Försåvitt annat inte anges eller indikeras i samband med spelerbjudandet, erfordrar att alla disciplinärt relaterade spel som görs innan matchstart att de(n) enskilda (t.ex. gult kort, rött kort, antalet fouls) att de(n) angivna spelaren(na) spelar från början av matchen för att de ska vara giltiga. Liknande typer av vad som utförs efter den relevanta matchen har börjat kommer att avgöras som ogiltigt om de(n) angivna spelaren(na) inte deltar mer i matchen, av någon orsak, efter det att vadet har accepterats.

7) "Varningspoäng" ackumuleras enligt följande regler: Gult kort = 10 poäng, rött kort = 25 poäng. Maximalt antal poäng för en spelare är 35.

8) För erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet mål som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest mål), kräver att alla de angivna individerna spelar från början av matchen för att spelen ska kvarstå.

9) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: antalet mål gjorda av Spelare X under VM) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest mål), erfordrar att alla angivna individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. .

10) Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar (t.ex. mål, hörnor, kort straff osv.) kommer att avgöras baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. extratid), men inte straffsparksläggningar..

11) Om inte annat specifikt har angivits, kommer alla spel som refererar till att ett visst lag vinner ett antal/urval av troféer under samma säsong, att baseras på det specifika lagets prestation i följande tävlingar: nationell liga, tydlig motsvarighet till FA Cup och League Cup samt Champions League eller Europa League. Andra troféer (t.ex. nationella och europeiska Super Cup, World Club Cup) räknas inte.

12) "Nationell dubbel" betraktas som lagets seger i tydlig motsvarighet i respektive nationell liga och FA Cup.

13) För avräkningsändamål, satsningar som hänvisar till antalet kort som visas av domaren kommer att räknas enligt följande:

· Gult kort = 1
· Rött kort = 2
· Ett gult och ett rött = 3
· Två gula kort och ett rött = 3

Maximalt antal kort för en spelare är 3 kort. Endast kort som visas för spelare som för närvarande är berättigade enligt C.14.5 kommer att beaktas.

14) Spel på om en viss spelare lyckas göra mål från en viss del på planen (t.ex. från utanför straffområdet) avgörs baserat på bollens position vid tidpunkten för spelarens tillslag på bollen, oberoende av riktningsändringar som kan ske av bollbanan efter tillslaget. För tydlighetens skull tillhör linjerna som markerar ett områdes gräns det område som de markerar, dvs om ett tillslag sker med bollen i luften ovanför, eller i beröring av, nämnda linje anses inte skottet kommit från utanför straffområdet.

15) Spel på om (en) viss(a) spelare ska pricka överliggaren, stolpen eller någon annan del på ställningen som markerar målområdet regleras endast såsom uppfyllt om en sådan prestation inte resulterar direkt i att ett mål tilldöms exakt efter att bollen träffar en del av målställningen. Regleringen kommer endast att beakta skott som riktats mot målställningen som försvaras av motståndarna i de(n) förtecknade spelarens(nas) lag. Om en spelare skjuter ett skott som träffar det mål som hens lag försvarar kommer det inte att betraktas som en uppfylld prestation.

16) Under vissa evenemang kan operatören besluta att erbjuda spel med ett minskat urval deltagare (t.ex. någon icke namngiven spelare i lag X) eller en enstaka deltagare som representerar hela laget (t.ex. någon spelare i lag X). Vad gäller avgörande i båda fallen anses alla icke namngivna spelare som startande (och avgörs som sådan) inklusive avbytare oberoende av om de deltar i matchen eller inte.

17) Spel på prestationer av spelare som startat matchen som avbytare kommer att ogiltigförklaras vare sig spelaren är namngiven i startelvan eller inte deltar alls i matchen.

18) Vid erbjudanden såsom Nästa målgörare, Nästa spelare som får ett kort, Nästa målgörande passning eller Matchens lirare kommer spel att ogiltigförklaras om den utvalda spelaren inte deltar alls i matchen eller inte har haft någon möjlighet att utföra något under den angivna tidsramen. Resultatet för dessa erbjudanden inkluderar alla resultat som åstadkommits under eventuell stopptid, men inte under avgörande straffsparksläggning.

19) Spel på “Nästa målgivande passning” för ett särskilt mål kommer att avgöras som ogiltigt om den styrande organisationen förklarar att det specifika målet skedde utan målgivande passning, ett självmål och/eller inga fler mål görs i matchen under den angivna tidsramen. Resultatet för detta erbjudande inkluderar alla mål som gjorts under eventuell övertid, men inte under avgörande straffsparksläggning.

20) Vad som hänför sig till mål på straffsparkar och / eller resultat kommer att regleras enligt om resultatet tillkom på matchplanen och enligt reglerna för det specifika scenariot samt i frågan om avgörande straffsparksläggning att den förblir gällande oavsett formatet som den styrande organisationen valt för den avgörande straffsparksläggningen. Vad är giltigt om straffsparken beordras att slås om och regleringen kommer att ske beroende på resultatet av den straffspark som slogs om.

Som en allmän princip, reglering baseras på konceptet att om inte straffsparken resulterar i ett godkänt mål (med följande reglering), ska den första person / objekt / plats (det som är tillämpligt) som bollen först träffar betraktas som det vinnande resultatet, oavsett om bollen träffar någon annan person / objekt i sin bana efter en tidigare avledning. De följande exemplen har förberetts som en allmän riktlinje för reglering:

”Mål" är det vinnande resultatet i de följande scenarierna för en lyckad straffsparksläggning:

· Alla straffsparkar som resulterar i mål utan att bollen har avletts.
· Målvakten tar på bollen men den hamnar i målet;
· Bollen tar i trävirket innan den hamnar i målet.

”Räddning" är det vinnande resultatet i de följande scenarierna för en misslyckad straffsparksläggning:

· Målvakten omdirigerar bollen till utanför målet;
· Målvakten omdirigerar bollen i stolpe / överliggare.

”Trävirke" är det vinnande resultatet i de följande scenarierna för en misslyckad straffsparksläggning:

21) Bollen tar i trävirket innan den rörs / räddas av målvakten;

22) Bollen tar i trävirket och hamnar sedan utanför målställningen.

”Någon annan miss" är det vinnande resultatet om bollen, utan att ha avletts av vare sig målvakt eller trävirke, hamnar utanför målställningen:

Undantag från de ovan nämnda scenarierna är om, i en avgörande straffsparksläggning, bollen först träffar trävirket, sedan träffar målvakten och hamnar i målet; en sådan straffspark kommer att betraktas som mål om denna situation uppträder under den del av matchen som inte är en avgörande straffsparksläggning, men straffsparksläggaren kommer att betraktas som om han missade chansen att göra mål och "träffa trävirket" kommer att betraktas som det vinnande resultatet.

23) Alla beslut som fattas av en videoassisterande domare (VAD) som ej överensstämmer med det ursprungliga resultatet som har sanktionerats av domarna på planen (inklusive icke-beslut såsom att låta spelet fortsätta innan videogranskning sker), och som därför förändrar resultatet för att alla vad som har ingåtts i tidsintervallet mellan ursprungsincidentens faktiska händelse och domarens slutgiltiga beslut om händelsen ska bedömas som ogiltiga, för så vitt det specifika odds som erbjudits inte påverkas av användningen av VAD eller har redan räknats in i det odds som erbjudits vid tiden för vadets acceptans. Reglering av alla andra orelaterade vaderbjudanden, inklusive de som bestäms av något spel mellan tidpunkten för ursprungsincidenten och beslutet som följer på VAD-granskningen och som inte påverkas / förändras av DAR-beslutet, står fast.

För resultatändamål ska VAD-granskningar och de beslut som härrör från sådana granskningar, betraktas som ha ägt rum vid tidpunkten för ursprungsincidenten, för vilken VAD eventuellt skulle ha använts om spelet inte hade avbrutits omedelbart. <Operatören> förbehåller sig rätten, att i enlighet med <Avsnitt A, Paragraf 6.2>, att omvända tidigare reglerade erbjudanden i de fall där regleringen blir felaktig som en följd av domarens slutliga beslut, för så vitt detta beslut tas och publiceras innan matchen är avslutad och / eller det förtecknade tidsintervallet.

För att undvika alla tvivel betraktar <Operatören> att VAD har använts om det förstås från domarens gester (ex. handgester eller att ha stoppat matchen för att granska incidenten själv) och / eller användningen av VAD bekräftas av matchrapporten som publiceras av den officiella organisationen. I de fall som det är oklart om VAD har använts på grund av avsaknad av TV-täckning och / eller motsägelsefulla rapporter, kommer <Operatören> att reglera vaden baserat på uppgifter inhämtade från flödesleverantörer och allmänt ansedda källor baserat på grundval av eget kapital.

24) För avgörande ändamål, marknader som hänvisar till lag som kommer att visas Nästa kort (varning) och / eller “Totalt antal kort” betrakta alltid ett Rött kort som två tillfällen för att ett kort kommer att visas och regleras i enlighet med det. De följande exemplen har förberetts som en allmän riktlinje för reglering:

• Första visade kort i en match är ett direkt Rött kort. Det drabbade laget regleras som vinnande val för erbjudandena: Kort nummer 1 och nummer 2;
• Första visade kort i en match är ett Gult kort följt av ett rakt Rött kort till samma spelare utan att ett andra gult kort visas. Det drabbade laget regleras som vinnande val för erbjudandena: Kort nummer 1, nummer 2 och nummer 3;
• Första visade kort i en match är ett Gult kort följt av ett andra Gult kort med ett påföljande Rött kort till samma spelare. Det drabbade laget regleras som vinnande val för erbjudandena: Kort nummer 1, nummer 2 och nummer 3;

25) Marknader som härrör till en viss spelare som kommer att vara den nästa att få ett kort (varning) förstås som och regleras som ordningen i vilken varje individuell spelare varnas / utvisas av domaren. Vilken kortfärg som visas av domaren har ingen betydelse vid regleringen av detta erbjudande och det avgörandet kriteriet är alltid den ordning i vilken den individuella spelaren har förts in i domarens bok. För regleringsändamål är det möjligt att en individuell spelare anges två gånger som “Nästa varnade spelare” eftersom dubbla varningar kan uppstå vid olika spelavbrott. Om två eller fler spelare varnas vid samma spelavbrott kommer vad på detta erbjudande att regleras som ogiltiga.

26) Varje hänvisning till “Frisparkar”, både uppträdande som ett enkelt resultat och en händelse, kommer också att betrakta tillfällen med domslut om offside samt alla andra brott, förutom de som bestraffas med straffspark.

27) Erbjudanden som refererar till specifika spelare som spelar hela matchen erfordrar att de(n) specifika spelaren(na) startar matchen för att vaden ska kvarstå. För avgörande ändamål kommer vaden att avgöras som ”JA” endast om de(n) specifika spelaren(na) inte byts ut eller utvisas under ordinarie tid. Eventuell tilläggstid betraktas inte.

15. Golf

1) Alla spel kommer att betraktas som giltiga så länge turneringen eller den relaterade rundan som spelet refererar till spelas inom samma sportsäsong och inom tre (3) månader från senast planerat datum (räknas i banans lokala tid), såsom kungörs av den styrande organisationen, oavsett eventuella uppskjutningar, utom i fall där annat har avtalats.

2) Alla spel som refererar till prestation under turnering, såsom, men inte begränsat till, vinnare, plats, ”Each way”, vinnare förutom X, gruppspel, bästa slutplacering för land, individs slutplacering osv., kommer att betraktas som giltiga så länge som det minsta antalet hål, tillämpligt för erbjudandet, enligt den styrande organisationen regler (t.ex. 36 hål för sanktionerade händelser på Europa-touren och 54 hål för sanktionerade händelser på PGA-touren), har spelats av de berättigade spelarna och ett officiellt resultat har förklarats av den sanktionerande organisationen.. Skulle ett turneringsformat ändras så att det innehåller färre rundor/hål än de ursprungligen planerade kommer alla spel som accepterats på erbjudanden efter det sista slaget på den sista slutförda rundan att ogiltigförklaras..

3) Spelerbjudanden som redan har avgjorts betraktas som giltiga spel även om 36 hål inte spelats och/eller ett officiellt resultat inte har meddelats av organisationen.

4) Alla resultat från officiellt sanktionerade slutspel kommer endast att räknas vid avgörandet av turneringserbjudandena. Försåvitt annat inte anges kommer erbjudanden som refererar till prestationer inom en viss runda inte att ta hänsyn till resultat från slutspel.

5) Spel gällande spelare som startar i turneringen men som frivilligt drar sig ur eller diskvalificeras, kommer att avgöras som förlorade spel, utom om resultatet av erbjudandet som spelet refererar till redan beslutats.

6) Alla spel gällande deltagare som inte deltar överhuvudtaget kommer att återbetalas.

7) I spel gällande vinnare som inkluderar ett begränsat urval av deltagare, så som bästa nation, gruppspel, bäst inbördes av sex spelare osv., förbehåller operatören sig rätten att tillämpa Tattersalls regel 4 för spelare som inte påbörjar tävlingen. Skulle det hända att alla spelare som anges i erbjudandet misslyckas att kvalificera sig kommer den spelare som var bäst placerad när kvalet slutar att dömas som vinnare. Reglerna för dött lopp kommer att tillämpas utom i de fall där ett slutspel har bestämt en bättre slutplacering, om tillämpligt.

8) Alla spelerbjudanden gällande "head to head" kräver att alla deltagare påbörjar evenemanget/rundan som spelet refererar till.

9) I spel gällande "head to head" med endast två spelare, kommer spel att ogiltigförklaras om båda deltagarna delar samma slutplacering och inget alternativ för oavgjort har erbjudits. I spel gällande "head to head" med tre spelare, om två eller flera deltagare skulle dela samma slutplacering, kommer insatserna att divideras i enlighet med <Avsnitt B, Paragraf 5.19>.

10) Rättning av spelerbjudanden gällande "head to head" och som involverar prestationen hos två eller flera spelare (t.ex. bästa slutplacering i en turnering) kommer att baseras på bästa slutplacering/lägsta poäng (enligt vad som är tillämpligt) som uppnås i det evenemang/den runda som spelet relaterar till.

11) Alla referenser till kvalificering/icke-kvalificering kräver en officiell kvalificering/icke-kvalificering från organisatörerna för att spelet ska vara giltigt. I fall med turneringar där spelarna elimineras under mer än en fas, kommer rättningen att baseras på om spelaren har kvalificerat sig eller inte efter den första kvalificeringsomgången.

12) Diskvalificering/avbrott av en spelare före kvalificeringen kommer att resultera i att spelaren anses ha missat kvalificeringen. Diskvalificering/avbrott efter kvalificeringen kommer inte att vara relevant när det gäller det ursprungliga rättning av erbjudanden gällande kvalificering.

13) I spel gällande "head to head" som baseras på bästa slutplacering i turneringen, där en spelare inte kvalificeras, kommer den andra spelaren att räknas som vinnare. Om ingen av deltagarna kvalificeras kommer spelaren med lägst poängantal vid kvalificeringen att betraktas som vinnare. Om ingen av spelarna kvalificeras och de har samma poängantal, kommer spelet att annulleras. En spelare som diskvalificeras efter kvalificeringsomgången, kommer att anses ha vunnit över en spelare som inte kvalificerats.

14) Alla referenser till "major" kommer att baseras på turneringen för säsongen i fråga och som PGA tillägnar sagda definition, oavsett ort, datum och andra förändringar.

15) Om spelet stoppas efter att en runda har påbörjats och den styrande organisationen beslutar att annullera alla handlingar som refererar till den rundan och startar om från noll eller avbryter helt sagda runda, kommer alla spel som lagts efter starten för den rundan för ”Tournament outright”, marknaden för ledaren efter rundan och marknaden för att missa/klara kvalet att ogiltigförklaras.

16) Spel som refererar till att en viss deltagare placerar sig inom ett speciellt intervall (exempelvis: Bästa 5/10/20/40) under en turnering kommer valet av turneringar eller någon särskild placering att avgöras enligt reglerna för “dött lopp” om deltagaren delar den specifika placeringen.

17) Erbjudanden som relaterar till att en viss deltagare befinner sig på ledartavlan vid en viss tidpunkt (exempelvis: Ledare vid slutet på Runda X) kommer att avgöras i enlighet med resultatet vid slutet av den angivna ronden/tidsramen. Reglerna om dött lopp tillämpas vid delade placeringar.

18) I turneringar där “modified Stable ford scoring” används kommer spel att avgöras enligt antalet gjorda poäng och inte antalet utförda slag. Angivna spelare måste slutföra åtminstone ett hål för att spel ska kvarstå, annars kommer de att ogiltigförklaras.

19) Avgörande av erbjudanden om så kallad “Action-betting” och liknande, inklusive, men inte begränsade till, “Fairways/greens i regelbundet antal slag/bunkers/vattenhinder”, kommer att ske på den exakta plats som bollen döms ha kommit att stanna. Spel kommer att avgöras enligt den officiella webbplatsen för den relevanta touren/evenemanget och kommer inga uppgifter för sådan avgörande att publiceras, kommer TV-bilder att användas för att avgöra utgången. De följande beskrivningarna och reglerna för avgörande tillhandahålls för erbjudanden för “Action-betting”:

· Fairway på regelbundet antal slag – Spel som refererar till att en spelares utslag på ett hål med par 4 eller par 5 bedöms som att bollen har stannat på den klippta delen av gräset som kallas för “fairway”;

· Green på regelbundet antal slag – Spel som refererar till att spelarens slag för att närma sig hålet bedöms som att bollen har stannat på den klippta delen av gräset som kallas för “green” på det regelbundna antalet slag, vilket underförstås enligt följande:

Regelbundet antal slag för hål med par 3: 1 slag
Regelbundet antal slag för hål med par 4: 2 slag
Regelbundet antal slag för hål med par 5: 3 slag

· Vattenhinder på hålet – Spel som refererar till att spelarens slag bedöms som att bollen har stannat inuti ett vattenhinder eller bortom den röda gränslinjen för ett vattenhinder och därmed inuti hindret.

· Bunker på hålet – Spel som refererar till att spelarens slag bedöms som att bollen har stannat inuti en sandbunker. Om det erfordras att spelaren måste stå i en sandbunker för att slå ett slag utanför sandbunkern kommer detta INTE att bedömas som om bollen har stannat inuti en sandbunker.

· Närmast flaggan vid regelbundet antal slag – Spel som refererar till den Spelare som hamnar närmast flaggan i sitt regelbundna slag. Bollen måste stanna på “green” för att det ska räknas. Om båda spelarna misslyckas att hamna på “green” med ett regelbundet antal slag kommer spelen att ogiltigförklaras.

Regelbundet antal slag för hål med par 3: 1 slag
Regelbundet antal slag för hål med par 4: 2 slag
Regelbundet antal slag för hål med par 5: 3 slag

20) Reglerna för “dött lopp” kommer att tillämpas på erbjudanden med “Vinner förutom X/namngiven(na) spelare” om 2 eller fler deltagare delar tillämpliga placeringar. Spelen ogiltigförklaras om de nämnda spelarna inte deltar i tävlingen.

21) Spel på “Vinstmarginal” erfordrar att åtminstone 36 hål av tävlingen spelas för att vad ska kvarstå.

22) I erbjudanden för “Straight Forecast” måste de utvalda deltagarna slutföra turneringen på första och andra plats, i den ordning de har angivits. Reglerna för dött lopp kommer tillämpas vid oavgjort. Båda de angivna spelarna måste slå ut åtminstone ytterligare en gång efter det att spelet har accepterats för att det ska kvarstå.

23) Spel på “Vinnande resultat” erfordrar att alla schemalagda hålen i turneringen har slutförts. En eventuell minskning av antalet hål kommer att ogiltigförklara erbjudandet.

24) Spel på “Hole in One under turneringen” erfordrar att åtminstone 36 hål av tävlingen spelas för att spelen ska kvarstå försåvitt inte utgången redan har bestämts och i sådana fall kommer att avgöras i enlighet med det. Spel på “Hole in One Runda X” erfordrar att hela rundan måste slutföras av alla spelare för att spelen ska kvarstå försåvitt inte utgången redan har bestämts och i sådana fall kommer att avgöras i enlighet med det.

25) Spel som refererar till att en spelare “leder från början till slut” erfordrar att den angivna individen är högst på ledartavlan (inklusive eventuella oavgjorda placeringar) vid slutet på alla schemalagda rundor av turneringen. En eventuell minskning av antalet schemalagda hål/rundor kommer att ogiltigförklara spelen.

26) “Vinnaren slår birdie/par/bogey på 72:a hålet” refererar till den slutliga vinnarens prestation på hål 18 i runda 4. Spelen kommer att ogiltigförklaras om det sker en minskning av antalet schemalagda hål/rundor under turneringen. I de fall som används “Shotgun Start” i runda 4 kommer spelen att ogiltigförklaras.

27) “Vinnaren kommer att spela i finalrundans gruppering” refererar till huruvida den slutliga vinnaren kommer att härröra från de 2-bolls- eller 3-bollspar som har schemalagts att slå ut som sist enligt utslagstidpunkterna som har publicerats av den officiella organisationen.

28) För säsongsspel om spelare som vinner på ett angivet tourschema under ett angivet kalenderår. · Spelare måste spela minst 10 evenemang på denna tour för att spel ska kvarstå, annrs ogiltigförklaras de.
· Endast individuella evenemang räknas, inga lagevenemang. Ska hamna bland de 5, 10 eller 20 bästa i individuella eller ALLA majors under ett angivet kalenderår. Reglerna om dött lopp tillämpas vi delade positioner.

16. Handboll

1) För erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet poäng som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y som kommer att ta flest poäng), kräver att alla de angivna individerna tar en aktiv del i den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå.

2) Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar kommer att rättas baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. tilläggstid), men inte straffskott.

3) Avgörande av spel gällande spelare i en specifik match baseras på resultat efter slutet av andra halvleken (ordinarie tid) om inte annat angivits.

4) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: antalet mål gjorda av Spelare X under VM) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest mål under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla angivna individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. .

17. Trav och galopp

1) För stora evenemang i hästkapplöpningskalendern kan marknader Ante-Post erbjudas. För att ett spel ska betraktas som gjort i Ante-Post ska det läggas innan den sista förklaringsetappen. Spel bedöms som “all-in, run or not”, varför spel på non-runners inte om kommer att ogiltigförklaras. Ej heller tillämpas Tattersalls Rule 4, försåvitt så inte anges specifikt.

2) Spel gällande "head to head" där åtminstone en häst slutför kapplöpningen rättas baserat på det officiellt meddelade resultatet från den styrande organisationen.

3) Ett spel gällande head to head där ingen av hästarna får ett officiellt resultat kommer att förklaras som annullerat.

4) Ett spel gällande head to head där båda hästarna registreras med samma officiella tid, kommer att rättas baserat på vilken häst som i resultatet noteras som vinnare över den andra hästen; om det inte går att avgöra vilken häst som vunnit över den andra enligt resultatet, kommer spelet att förklaras som annullerat.

5) Ett vad på Head-to-Head (Inbördes placering mellan två deltagare) och/eller Triple Head (inbördes placering mellan tre deltagare) förklaras ogiltigt i den händelse att:

a. Alla deltagande hästar misslyckas att slutföra loppet; och/eller

b. Ingen av de deltagande hästarna tilldelas någon prissumma. ’Prissumma’ förstås som penningskalan som utdelas beroende på deltagarens prestanda i det angivna loppet. For avgörande ändamål ska belopp som tilldelas deltagare av någon annan orsak förutom deras klassificering (exempelvis deltagande/framträdande) inte betraktas som 'prissumma'.

6) I fall av tryckfel gällande information som, men inte begränsat till, lopp- och startnummer, loppets namn, samt metod eller distans för start, kommer spelet fortfarande att betraktas som giltigt, förutsatt att alla angivna hästar deltar i samma lopp under samma evenemang.

7) Alla spel gäller det angivna loppet. Om loppet inte skulle köras/slutföras på utsatt datum kommer alla spel som lagts efter 00.00 CET utsatt dag att ogiltigförklaras. Spel lagda före 00.00 CET utsatt dag gäller förutsatt att loppet körs under utsatt år.

18. Ishockey

1) Lag-/matchmarknader som inte hänförs till en specifik tidsram (exempelvis period 1, ordinarie tid osv.) innefattar också utfallen som härrör från eventuell förlängning och avgörande straffläggning för att avgöra utfallet. Det lag som vinner under förlängning/avgörande straffläggning kommer endast att krediteras för att ha gjort ett mål, oavsett antalet mål som gjorts under sådan förlängning/avgörande straffläggning.

2) För erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet mål som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest mål), kräver att alla de angivna individerna är aktiva deltagare (tillbringar tid på isen, om det inte omnämns av den lämpliga organisationen kommer avgörandet att ske om spelaren ingår i laguppställningen) i den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå..

3) Avgörande av spel gällande spelar- och lagmarknader (Mål, Målgörande passning, Poäng, Straffminuter, Skott på mål osv.) avgörs baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Om inte annat anges kommer sådana spel att avgörs inklusive eventuella förlängningar, men inte avgörande straffslagsläggning.

4) Alla erbjudanden om matcher i NHL och NCAA kommer endast att betraktas som giltiga om det återstår mindre än 5 min av schemalagt spel i den tredje perioden. Undantag kommer att göras för dem vars där resultatet har beslutats före avbrottet och omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang, som kommer att avgöras enligt det beslutade resultatet.

5) Försåvitt det inte anges specifikt i eller underförstås av erbjudandets natur, kommer avgörandet av säsongspel att baseras på ställningar, definitioner och regler för att avgöra oavgjorda ställningar enligt den officiella webbplatsen för tävlingen (det som är tillämpligt).

6) Säsongsspel, oavsett om de inkluderar resultat som uppnåtts under slutspel eller ej, såväl som erbjudanden som refererar till vissa lags eller spelares prestationer kommer att kvarstå som giltiga även vid spelaröverföringar, lagförflyttningar eller namnförändringar någon gång under säsongen.

7) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: antalet mål gjorda av Spelare X under slutspelet) eller vid jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: vilken av Spelare X eller Spelare Y kommer att göra flest poäng under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla angivna individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. .

8) Erbjudanden om spel på Spelare och andra statistikbaserade erbjudanden kommer att avgöras enligt de officiella matchrapporter som publiceras efter matchen av den styrande organisationen.

19. Motorsport

1) Detta avsnitt gäller för alla sporter relaterade till motortävlingar, så som: Formel 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuit Racing, Touring Cars, DTM, Enduro, Rally, Rally-cross, Motorcykel, Superbike.

2) Spel rättas enligt meddelande av live tider och placeringar på TV vid podiepresentation, eller i slutet av omgången/tävlingen/evenemanget (enligt vad som är tillämpligt). Om den information som krävs för rättning av erbjudandet skulle saknas/inte skulle visas och/eller vara ofullständig, kommer den första officiella informationen på den officiella webbplatsen att anses som bindande, oavsett efterföljande uppflyttningar, nedflyttningar, överklaganden och/eller straff som äger rum efter att omgången/tävlingen som spelet refererar till har avslutats.

3) Evenemang som förkortas på grund av väderförhållanden eller andra omständigheter, men som betraktas som officiella av den styrande organisationen, kommer att avgöras i enlighet med detta, oavsett eventuella förändringar som dessa organisationer kan komma att genomföra på grund av att tävlingen inte slutförts.

4) Om ett evenemang/en tävling/en omgång/ett varv/ett lopp startas om från början, kommer spelen att vara giltiga och kommer att rättas enligt resultatet som meddelas efter omstarten, utom vid spel där resultatet redan har fastställts.

5) Beträffande avgörande, kommer en förare som deltagit i en officiellt sanktionerad övnings- eller kvalificeringsomgång att anses ha deltagit i evenemanget, oavsett om han deltar i själva tävlingen.

6) I spel gällande "head to head" måste alla angivna deltagare delta i omgången som spelet refererar till för att spelet ska vara giltigt, oavsett om en förare lyckas få en officiell tid.

7) I spel gällande "vinnare" eller "plats" kommer inga återbetalningar att ske på deltagare som av någon anledning inte deltar i omgången/evenemanget/mästerskapet som erbjudandet refererar till.

8) Avgörande av eventuella erbjudanden som refererar till "avslutad tävling" kommer att baseras på de officiella regler som instiftats av den styrande organisationen.

9) Ett spel gällande "head to head" där ingen av förarna slutför tävlingen, kommer att avgöras på basen av flest slutförda varv. I fall där deltagarna inte slutför tävlingen och registreras med samma antal varv, kommer spelet att förklaras som annullerat, utom i Rally, där åtminstone en av de angivna deltagarna måste slutföra evenemanget för att spelet inte ska förklaras som annullerat.

10) Tidsstraff meddelade av den styrande organisationen under kvalificeringsomgång(ar) kommer att räknas. Inga andra grid demotion/promotion kommer att beaktas.

11) En tävling kommer att betraktas som påbörjad när uppvärmningsvarvet startar (där så är tillämpligt), därmed anses alla förare som deltar i uppvärmningsvarvet ha startat. I fall där en deltagare vars start försenas, eller som startar tävlingen från depån, kommer deltagaren också att anses ha deltagit.

12) Avgörande av säsongsmarknaderna kommer att beakta placering som meddelats direkt efter att säsongens sista tävling avslutats, inklusive eventuella beslut som fattas av den styrande organisationen under säsongen, förutsatt att sådant beslut meddelats före säsongens sista tävling. Eventuella beslut (även efter överklagande) som fattas efter att den sista förutbestämda tävlingen avslutats är irrelevanta.

13) Alla spel som refererar till lagprestationer kommer att vara giltiga oavsett om förare byts ut.

14) Spel kommer att vara giltiga oavsett ändringar av kalender/plats/bana, så länge tävlingen/evenemanget äger rum inom samma år/säsong, oavsett eventuella uppskjutanden, kalenderordningar osv, utom beträffande spel som placerats efter kl. 00:00 CET måndagen den vecka då tävlingen/evenemanget är inplanerat, vilka kommer att återbetalas om tävlingen/evenemanget/omgången som erbjudandet refererar till inte äger rum inom 7 dagar efter det datum som var inplanerat vid tillfället då spelet placerades.

15) Spel som refererar till specifika lagprestationer under tävlingen, kräver att det ursprungligen fastställda antalet fordon från varje lag påbörjar tävlingen för att spelen ska vara giltiga, annars kommer de att förklaras som annullerade (t.ex. måste två bilar från varje lag starta tävlingen i Formel 1).

16) Avgörande av spel som inkluderar "Safety Car" tar inte hänsyn till de tillfällen där det faktiska loppet startar bakom "Safety Car".

17) Avgörande av spelerbjudande gällande första förare/bil att bryta baseras på det varv som föraren anses ha brutit loppet. Om två eller flera förare bryter under samma varv avgörs loppet enligt <Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 14>.

18) Vad på Första förare / Nästa förare att ge upp under loppet inberäknar endast resultat orsakade efter den officiella starten på loppet. Alla uppgivningar / uteslutningar innan loppets faktiska start (inklusive de som sker under uppvärmningsvarvet) betraktas inte för regleringsändamål.

20. Netball

1) Om inte annat anges kommer avgörande av spel att baseras på resultatet efter den så kallade extra- (tilläggs-) tiden.

2) “Margin Betting”- och “Half/Time Full Time”-erbjudanden fastställs vid utfallet i slutet av 80 minuters spel.

3) En match måste slutföras för att spelen ska gälla, utom vid resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida händelser, som kommer att avgöras enligt det gällande resultatet.

4) För erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet poäng som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att ta flest poäng), kräver att alla de angivna individerna deltar i åtminstone ett ytterligare spel i matchen efter att spelet har godkänts för att spelen ska kvarstå.

5) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer under en viss period (exempelvis: antalet poäng som görs av Spelare X under den ordinarie säsongen) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under säsongens förlopp (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att ta flest poäng under den ordinarie säsongen), kräver att alla de angivna individerna är aktiva deltagare i åtminstone ytterligare en tillämplig match för att spelen ska kvarstå.

21. Boboll (finsk baseboll)

1) Alla spel gällande boboll avgörs baserat på resultatet efter de två första omgångarna. Eventuella resultat från förlängningsperioder (t.ex. Supervuoropari) kommer, om inte annat anges, inte att beaktas

22. Rugby League

1) Om inte annat anges är avgörande av spel på Rugby League fastställda på basis av resultatet efter den så kallade extra- (tilläggs-) tiden eller på Golden Point-regeln, beroende på vilket som gäller.

2) “Margin Betting”- och “Half/Time Full Time”-erbjudanden fastställs med utfallet i slutet av 80 minuters spel.

3) Vissa tävlingar/evenemang kan ha erbjudanden som är relevanta för en viss period/match som kan sluta med oavgjort, antingen i slutet av de normala 80 minuternas spel eller efter att den eventuella extra- (över-) tiden har spelats. I sådana fall bestäms spel utifrån den så kallade ”Dead Heat”-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. .

4) Try Scorers (First/Last/Anytime/Team) – Alla spel inkluderar eventuell extra- (över-) tid. Alla spel på spelare under speldag 17 står fast oberoende av spelarens deltagande (eller icke-deltagande) i matchen. Insatser på spelare som inte ingår i speldag 17 återbetalas.

5) Om inte annat anges kommer erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer under en enskild match (exempelvis: Totalt antal tries som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchen (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest tries), kräver att alla de angivna individerna delar från början på den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå.

6) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Totalt antal tries som görs av Spelare X under Världscupen) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest tries under den ordinarie säsongen), kräver att alla de angivna individerna är aktiva deltagare i åtminstone ytterligare en matchen som är tillämplig för erbjudandet för att spelen ska kvarstå. . Avgörande av liknande spel kommer att baseras på resultatet efter eventuell förlängning, försåvitt inte annat anges.

7) Alla spel kvarstår, oavsett byte av spelplats.

23. Rugby Union

1) Om inget annat anges kommer alla spel på matchen och lagens prestationer, etc. att fastställas i enlighet med resultatet i slutet av andra halvlek (efter 80 minuters spel).

2) Vissa tävlingar/evenemang kan ha erbjudanden som är relevanta för en viss period/match som kan sluta med oavgjort, antingen i slutet av de normala 80 minuternas spel eller efter att den eventuella extra- (över-) tiden har spelats. I sådana fall bestäms spel utifrån den så kallade ”Dead Heat”-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. .

3) Try Scorers (First/Last/Anytime/Team) – Alla spel inkluderar eventuell extra- (tilläggs-) tid. Ny text i 3) .

4) Om inte annat anges kommer erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer under en enskild match (exempelvis: totalt antal tries som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchen (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest tries), kräver att alla de angivna individerna delar från början på den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå.

5) Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: totalt antal tries som görs av Spelare X under Världscupen) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest tries under den ordinarie säsongen), kräver att alla de angivna individerna är aktiva deltagare i åtminstone ytterligare en match som är tillämplig för erbjudandet för att spelen ska kvarstå. . Avgörande av liknande spel kommer att baseras på resultatet efter eventuell förlängning, försåvitt inte annat anges.

6) Alla spel kvarstår, oavsett byte av spelplats.

24. Lacrosse

1) Ett tvåpoängsmål räknas som två mål.

2) “Totalt antal mål” hänförs till summan av slutresultatet.

3) För spelarerbjudanden är antalet mål gjorda av spelaren lika med skillnaden mellan antal poäng och antal målgivande passningar.

4) Inga återbetalningar på vinstodds.

5) Alla matcher måste spela hela 60 minuter för att spel ska vara giltiga.

6) Förlängning ingår för vadslagningsändamål om det inte finns någon linje för oavgjort.

25. Speedway

1) Alla erbjudanden kommer att rättas baserat på det officiella resultat som meddelas av den styrande organisationen vid slutet av det sista inplanerade loppet. Inga efterföljande uppflyttningar, nedflyttningar, överklaganden och/eller straff som äger rum efter att evenemanget som spelet refererar till har avslutats kommer att beaktas.

2) Spel gällande "match" mellan två lag/förare rättas enligt det officiella resultatet, oavsett antalet slutförda lopp.

3) Erbjudanden gällande "över/under" vid oavslutade matcher/evenemang, där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, kommer att rättas baserat på det resultat som uppnåtts vid tiden för avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden, kommer minimum antal händelser som skulle behövas för att erbjudandet ska få ett resultat att läggas till efter behov, beroende på antal omgångar som är inplanerade för matchen. Om denna beräkning skulle skapa en situation där inga möjliga utbyten skulle kunna påverka resultatet för erbjudandet, kommer erbjudandet att rättas enligt detta. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.

4) Erbjudanden gällande "handicap" kräver att alla inplanerade lopp slutförs för att spelen ska vara giltiga, utom vid evenemang där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där vidare fortsättning av spelet inte skulle kunna ge ett annat resultat för sagda erbjudande, vilket då kommer att rättas enligt detta. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.

5) Alla spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera förares prestation under ett evenemang/lopp betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna förare deltar i åtminstone ett lopp.

6) Spel som refererar till ett specifikt lopp kräver att det specifika loppet slutförs och att alla angivna deltagare deltar i loppet i fråga för att spelen ska vara giltiga.

26. Surfing

1) Alla spel står fast, oberoende av senareläggning, byte av lokaler, etc., under förutsättning att evenemanget hålls inom den officiella väntetiden som deklarerats av den styrande organisationen.

2) ”Matchups” som refererar till prestationer av en eller flera surfare anses giltiga under förutsättning att alla angivna surfare startar i det angivna heatet/evenemanget.

3) Vissa tävlingar/evenemang kan ha erbjudanden som är relevanta för prestationer i ett evenemang där två eller flera angivna surfare elimineras i samma etapp. I sådana fall bestäms spel utifrån den så kallade ”Dead Heat”-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. Om en sådan bestämmelse finns kommer den att anges i samband med spelerbjudandet.

27. Simning

1) Om inte annat anges avgörs alla spel gällande simning baserat på resultatet efter tävlingens final. Om ingen av de angivna deltagarna deltar i finalstadiet, kommer alla spel att annulleras om inte den styrande organisationen följer speciella procedurer för tie-break. I sådana fall kommer dessa att betraktas som giltiga.

2) Alla spelerbjudanden kommer att rättas baserat på det första officiella resultat som meddelas. Däremot kommer operatören att avgöra/korrigera avgörande i enlighet med eventuella ändringar av det officiella resultatet som meddelas inom 24 timmar efter att evenemanget ägt rum. För att en sådan eventualitet ska beaktas måste protesten kunna härledas till händelser som helt och hållet äger rum under evenemanget, så som körning utanför banan, eller tjuvstart vid stafettlopp osv. Inga dopingfall kommer att beaktas. Det resultat som finns tillgängligt vid slutet av den förutnämnda 24-timmarsperioden kommer att betraktas som bindande oavsett senare protester, ändringar av officiella resultat osv.

3) Om en eller flera deltagare deltar i olika lopp under tävlingen, kommer alla head to head-erbjudanden mellan dem att betraktas som annullerade om inte åtminstone en av dem kvalificeras i ett senare skede av tävlingen.

4) En deltagare som diskvalificeras på grund av överträdelse vid starten (tjuvstart) kommer att anses ha deltagit i evenemanget.

28. Tennis och racketsporter (badminton, bordtennis, jai-alai,

   padel, pickleball och squash)

1) Om inte annat anges, kommer alla spel att förbli giltiga så länge matchen/erbjudandet äger rum inom turneringen, oavsett eventuella ändringar (före eller under matchen) beträffande förhållanden (inomhus/utomhus) och/eller spelunderlag.

2) Spelerbjudanden gällande "match" baseras på den allmänna principen framsteg inom turneringen eller vinst av turneringen, beroende på vilken fas av tävlingen som matchen refererar till. Spelare/lag som går vidare till nästa omgång eller som vinner turneringen ska betraktas som vinnare i spelet, oavsett avbrott, diskvalificeringar osv. Dessa spel kräver att åtminstone ett set slutförs för att spelet ska vara giltigt..

3) Erbjudanden gällande "över/under" och "handicap" vid oavslutade matcher, där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, kommer att rättas baserat på det resultat som uppnåtts vid tiden för avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden, kommer minimum antal händelser som skulle behövas för att erbjudandet ska få ett resultat att läggas till efter behov, beroende på antal omgångar som är inplanerade för matchen. Om denna beräkning skulle skapa en situation där inga möjliga utbyten skulle kunna påverka resultatet för erbjudandet, kommer erbjudandet att rättas enligt detta. Följande exempel kan användas vid beaktandet:

• Exempel 1 - Över/Under: Ett avbrott sker i en match som inplanerats med tre set, med ställningen 7-6, 4-4. Erbjudandena: "Totalt games i set 2 - 9,5" (eller linjer som understiger detta antal) och "totalt spelade games i match - 22,5" (eller linjer som understiger detta antal) kommer att avgöras med "över"-spel som vinnare och "under"-spel som förlorare. Spel på "lines" som överstiger detta kommer att förklaras annullerade.

• Exempel 2 - Handikapp: Ett avbrott sker i början av det tredje setet i en match som inplanerats med fem set, vid ställningen 1-1. Spel på +2,5/-2,5 spel kommer att avgöras som vinnare respektive förlorare. Erbjudanden på "lines" som understiger detta kommer att ogiltigförklaras.

4) Alla spel på "rätt resultat" (dvs. set-spel och game-spel), "udda/jämn" och erbjudanden som refererar till vinnaren av en viss period i matchen (t.ex. "vilken spelare kommer att vinna första set)" och "set 2 - game 6: vinnare" kräver att den relevanta delen av matchen slutförs.

5) Alla typer av erbjudanden som inte specificeras ovan, kräver att åtminstone ett set slutförs för att spelet ska vara giltigt, utom vid erbjudanden där resultatet redan avgjorts före spelet avbröts och där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat resultat.

6) Vid dubbelmatch kommer alla spel att ogiltigförklaras om någon av de angivna spelarna byts ut.

7) Alla referenser till "grand slam" kommer att baseras på turneringen för säsongen i fråga och som ITF tillägnar sagda definition, oavsett ort, datum och andra förändringar.

8) Spel på dubbelmatcher i etappen där alla möter alla i finalerna av Davis Cup, Billie Jean King Cup och ATP Cup kommer alltid att kvarstå, även om resultatet in matchen är 2-0. För alla andra matcher i Davis Cup, Billie Jean King Cup och ATP Cup kommer dubbelmatcherna att ogiltigförklaras om matchen redan har avgjorts.

9) Resultat som uppnåtts i "Pro Set" är enbart giltiga för följande erbjudanden: "Match", "Set Handicap", "Set Betting" och "Total Sets". Alla andra typer av erbjudanden ogiltigförklaras med undantag av erbjudanden där resultat redan är avgjorda. Om en match spelas i ett format eller antal set som är annorlunda än vad som avsågs när marknaden publicerades, kommer operatören att ogiltigförklara de marknader som tillämpas på X, Y och Z, försåvitt det nödvändiga antalet händelser inte redan har uppnåtts oavsett förändringen i formatet eller antalet set.

10) Som en allmän regel betraktas "tie-breaks” alltid som endast ett game, oavsett antalet poäng som behövs för vinst eller det format som används för "tie-break". De följande situationerna i "tie-break” kommer att avgöras som följer: • "Match tie-break": Spelas vanligtvis istället för avgörande set om båda spelarna har vunnit samma antal set. För avgörande ändamål betraktas det som ett fullt set såväl som ett game och behandlas i enlighet med det. Dock kommer det inte att betraktas som ett "tie-break” för avgörandet av de relevanta erbjudandena;

• "Tiebreak vid 6-6 i ett set, först till 7 poäng": För avgörande ändamål betraktas det som ett game och behandlas i enlighet med det, såväl som ett "tie-break” för avgörandet av de relevanta erbjudandena;

• "Tiebreak vid 6-6 i ett set, först till 10 poäng": För avgörande ändamål betraktas det som ett game och behandlas i enlighet med det, såväl som ett "tie-break” för avgörandet av de relevanta erbjudandena;

• "Tiebreak vid 12-12 i ett set, först till 7 poäng": För avgörande ändamål betraktas det som ett game och behandlas i enlighet med det, såväl som ett "tie-break” för avgörandet av de relevanta erbjudandena;• "Tiebreak vid 3-3 i ett set, först till 7 poäng" (så kallat snabbt 4-format): För avgörande ändamål betraktas det som ett game och behandlas i enlighet med det, såväl som ett "tie-break” för avgörandet av de relevanta erbjudandena;

• "Tiebreak till 10": En match som består endast av ett "tie-break” där den vinnande deltagaren är den första att uppnå 10 poäng och leda med en marginal på 2. Den betraktas både som ett "tie-break” och en full match för avgörandet av de relevanta erbjudandena.

Om någon match innehåller ett format på tie-break som inte anges ovan kommer erbjudanden att avgöras i enlighet med de definitioner som görs av ITF, eller i dess frånvaro, den närmaste principen i förhållande till ovanstående exempel.

11) Alla spel gällande vinst/plats och ”Each way” som refererar till turneringsvinnaren och som läggs mellan tidpunkten för den första publiceringen av huvudlottningen av den styrande organisationen och starten för tävlingen kommer att återbetalas om den angivna deltagaren inte deltar alls i turneringen. Undantag kommer att göras för eventuella deltagare som fortfarande är inblandade i kvaletapperna eftersom de kommer att betraktas som aktiva deltagare.

12) Spel på säsongsrelaterade prestationer (exempelvis “antalet Grand Slam-titlar” eller “hamnar bland de 20 bästa JA/NEJ”) kommer att ogiltigförklaras om spelaren inte deltar i minst fem evenemang med tilldelning av rankingpoäng under säsongen.

29. Volleyboll

1) Alla poäng som fås under så kallade "golden set" räknas inte för avgörande av erbjudanden relaterade till matchen i fråga, med undantag av spel relaterade till avancemang i turneringar och turneringstotaler.

2) För erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: Antalet poäng som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y som kommer att ta flest poäng), kräver att alla de angivna individerna tar en aktiv del i den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå.

3) Erbjudanden gällande "över/under" och "handicap" vid oavslutade matcher, där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, kommer att avgöras baserat på det resultat som uppnåtts vid tiden för avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden, kommer minimum antal händelser som skulle behövas för att erbjudandet ska få ett resultat att läggas till efter behov, beroende på antal omgångar som är inplanerade för matchen. Om denna beräkning skulle skapa en situation där inga möjliga utbyten skulle kunna påverka resultatet för erbjudandet, kommer erbjudandet att avgöras enligt detta. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.

4) Alla erbjudanden gällande "rätt resultat", "udda/jämnt" och erbjudanden som refererar till vinnaren av en viss period/tidsperiod i en match. Exempel: "Vilket lag vinner första set?" och "set 2 - först till 15 poäng" kräver att den relevanta delen av matchen slutförs.

5) Alla typer av erbjudanden som inte specificeras ovan, kräver att åtminstone ett set slutförs för att spelet ska vara giltigt, utom vid erbjudanden där resultatet redan avgjorts före spelet avbröts och där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat resultat.

6) Erbjudanden som hänförs till individuella spelarprestationer (exempelvis: totalt antal poäng gjorda av spelare X under VM) eller som jämför prestationer mellan två individuella spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: vem av spelare X och spelare Y gör flest poäng under den ordinarie säsongen) erfordrar att alla angivna individer är aktiva deltagare i åtminstone en match som är tillämplig för erbjudandet efter att ha spelet har godkänts, för att spelet ska kvarstå.

30. Vintersporter

1) Detta avsnitt gäller för följande sporter: Alpin skidåkning, skidskytte, längdskidor, fristil, nordisk kombination, kortbana på skridskor, backhoppning, snowboard och hastighetsåkning på skridskor.

2) Resultat från en tävling kommer att betraktas som giltigt om tävlingen förklaras som giltig för relevant kategori av den styrande organisationen för sporten i fråga. Detta gäller för evenemang som förkortas, t.ex. endast består av ett lopp/hopp i stället för två, eller ett evenemang som flyttas till annan plats.

3) Vid avbrutna/ofullständiga evenemang, kommer alla de erbjudanden där resultat redan fastställts före avbrottet och där ett fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat avgörande att betraktas som giltiga och kommer att avgöras enligt detta.

4) Alla erbjudanden kommer att betraktas som annullerade om det ursprungliga/angivna formatet för ett evenemang ändras helt och hållet, t.ex. backens höjd vid backhoppning, stil vid längdskidåkning osv.

5) Operatören förbehåller sig rätten att tillämpa Tattersalls regel 4 vid icke-start i ett erbjudande med "gruppspel" ("bäst av X").

6) Erbjudanden relaterade till specifika vintersportevenemang (undantaget exempelvis spel som gäller Overall klassificeringar, olympiska, världs- och kontinenttävlingar), erbjuds med uttalat förmodande att det specifika evenemanget är nästkommande evenemang i den specifika sporten/grenen. Om det specifika evenemanget av någon anledning flyttas och ett exakt likadant evenemang för sporten/grenen hålls på samma plats med början inom 72 timmar kommer spel att gälla för nästa planerade evenemang i sporten/grenen. Så om två separata lopp i samma sport/gren planerats till fredag och lördag och fredagstävlingen flyttas till lördag eller söndag kommer spel på fredagstävlingen att avgöras som nästa planerade evenemang, i detta fall lördagstävlingen. I de fall då enbart 1 evenemang är planerat för sporten/grenen och starttiden flyttas mindre än 72 timmar kommer spel att gälla och avgöras enligt detta. Om inget evenemang med samma förutsättningar inträffar under 72-timmarsperioden efter det ursprungligen planerade evenemanget kommer spel att ogiltigförklaras.

7) Vid "Head to Head" mellan två eller tre deltagare måste minst en av deltagarna slutföra avslutande lopp/etapp/hopp i erbjudandet för att spelet ska gälla. Sådant villkor gäller inte för Cross-country Sprint-evenemang, evenemang som innehåller olika elimineringsetapper eller backhoppning. I sådana fall avgörs erbjudande enligt officiell resultatlista oberoende av om de angivna deltagarna slutfört det avslutande loppet/etappen/hoppet.

8) Alla spelerbjudanden avgörs baserade på det första officiella resultat som presenteras. Dock kommer operatören att ta hänsyn till och avgöra/åter avgöra på motsvarande sätt som följd av eventuella förändringar av det officiella resultat som meddelas inom 24 timmar efter att evenemanget har ägt rum. För att sådana eventualiteter ska beaktas måste protester var tillämpbara på händelser enbart under evenemanget, exempelvis en linjeöverträdelse, knuff eller felaktig växling vid stafett osv. Inga dopingfall kommer att beaktas. Det tillgängliga resultatet i slutet på tidigare nämnda 24 timmar kommer att bedömas som bindande oavsett eventuella ytterligare protester, förändringar av det officiella resultatet osv.

31. Övrigt (icke-sport/special/politik)

1) Villkoren som anges i det här avsnittet gäller alla erbjudanden som rimligen inte skulle kunna klassificeras under de olika sportkategorierna (t.ex. TV-program, politik, priser, skönhetstävlingar, underhållning och liknande). Där så är tillämpligt och om inte annat anges i detta avsnitt eller i erbjudandet, kommer avgörande av dessa erbjudanden att baseras på operatörens regler i <Avsnitt B, Paragraf 5>.

2) Om inte annat anges nedan eller i samband med spelerbjudandet, kommer alla spel som inordnas under detta avsnitt att vara giltiga tills ett resultat förklaras officiellt, oavsett eventuella förseningar i meddelande, extra röstningsomgångar osv. som kan behövas för att resultatet ska kunna meddelas.

3) Alla öppna erbjudanden som involverar deltagare som drar sig ur/utesluts ur TV-program (antingen frivilligt eller efter organisatörens beslut) kommer att rättas som förlust. Om samma deltagare skulle komma tillbaka till samma tävling vid ett senare tillfälle, kommer han/hon att betraktas som en ny medtävlare och därmed kommer tidigare spel att rättas som förluster.

4) Spel som refererar till avlägsnande av en deltagare är endast giltiga för nästa inplanerade avsnitt. Alla ändringar av metoder för utgallring, antal och/eller ordningsföljd för deltagare som elimineras under samma program, liksom eventuella andra faktorer som inte rimligen kan förutsägas, kommer att medföra att spel som refererar till "nästa uteslutning" eller "nästa eliminering" annulleras.

5) Om programmet skulle avbrytas före en officiell vinnare utsetts, kommer spelen att avgöras som oavgjorda (dvs. dött lopp) mellan de tävlande som inte eliminerats. Spel på vinst/plats gällande tävlande som redan eliminerats kommer att avgöras som förlust.

6) a. Politiska marknader avgörs i enlighet med det bekräftade resultatet efter att det först publicerades av den regeringsorganisation som är ansvarig för hålla valet, inom den specifika jurisdiktionen, på sin/sitt officiella webbplats/sociala medium. .

b. Operatören förbehåller sig rätten att använda information som har samlats från ett samförstånd mellan erkända nationella programföretag för att avgöra marknader innan det officiella resultat som beskrivs i <Avsnitt C, Paragraf 31, Klausul 6(a)> kungörs och bekräftas. Varje offentlig eftergift av en motsatt utmanare kommer också att betraktas som skäl för att avgörande kan ske, i enlighet med <Avsnitt A, Paragraf 6, Klausul 2>.

c. Förändringar av förklarade eller publicerade officiella resultat som härrör från eventuella protester, dispyter, sub-judice resultat och/eller påföljande förändringar av det officiella resultatet efter att det har meddelats/bekräftats kommer inte att beaktas. .

32. Mixed Martial Arts

1) Alla erbjudanden kommer att avgöras omedelbart enligt det officiella resultatet från relevant styrande organisation efter meddelande från ringdomaren i slutet av matchen. Inga förändringar som görs till det officiella resultatet efter det först har annonserats kommer att beaktas förutom de vilka den officiella organisationen utför för att korrigera klara fall av mänskliga fel som gjorts av ringspeakern.

2) Försåvitt inte det är klart angivet att matcherna är obekräftade kommer spel endast att vara giltiga om matchen äger rum på det kort/datum för vilket den var annonserad oberoende av eventuell ändring av plats. Spel kommer att avgöras som ogiltiga om det finns något officiellt tillkännagivande från organisatören för ett uppskjutet datum, omplanering till ett annat kort eller förändring av kämpar även om sagda match kommer att äga rum såsom ursprungligen annonserats.

3) Med undantag för de fall som detaljeras i <Avsnitt C, Paragraf 33, Klausul 4> kommer tillägg eller avlägsnande av titelbestämmelser (exempelvis: en match som ursprungligen annonserades som en match som inte gällde en titel ändras till en titelmatch) eller förändringar i viktklasser såväl som om en av/båda kämparna misslyckas att klara av den förutbestämda vikten, kommer inte att resultera i att erbjudandena ogiltigförklaras om matchen äger rum på kortet som den hade annonserats för.

4) Om antalet ronder i en match ändras av någon orsak mellan tidpunkten för spelets acceptans och den faktiska matchen, kommer erbjudanden som specifikt refererar till ronder, så som "rondspel", "rondgrupper", "över/under", "segermetod” och "gå hela matchen” eller andra erbjudanden som skulle påverkas av en sådan förändring, att ogiltigförklaras.

5) För avgörande ändamål, om matchen avbryts av någon orsak mellan ronder, t.ex. uppgivande innan ronden påbörjas, diskvalifikation eller underlåtande att reagera på klockan, kommer matchen att bedömas som att ha avslutats vid slutet av den tidigare ronden.

6) Erbjudanden på match som förklaras som "no contest” , kommer att ogiltigförklaras, utom vid resultat som erbjöds för speländamål eller fastställts före beslutet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

7) De följande beskrivningarna ska betraktas som tillämpliga utgångar för olika scenarier:

 • “Slut”: En vinst genom KO (knockout), TKO (teknisk knockout), DQ (diskvalifikation), uppgivande, ‘kasta in handduken’ från någon kämpes hörna eller något domaringripande som förklarar endera av kämparna som ensam vinnare av matchen;

 • “Poäng/beslut”: Alla vinster som baseras på domarnas protokoll;

 • “Enhälligt beslut”: Ett beslut där alla domare förklarar samma kämpe som vinnare;

 • “Majoritetsbeslut”: Ett beslut där majoriteten av domarna förklarar samma kämpe som vinnare medan minoriteten av domarna förklarar matchen som oavgjord;

 • “Delat beslut”: Ett beslut där majoriteten av domarna förklarar en viss kämpe som vinnare medan minoriteten av domarna förklarar den andre kämpen som vinnare;

 • “Majoritetsoavgjort”: Ett beslut där majoriteten av domarna förklarar matchen som oavgjord medan minoriteten av domarna förklarar en av kämparna som vinnare;

 • “Delat oavgjort”: Ett beslut där alla domarnas protokoll förklarar ett annorlunda resultat av matchen och där ingen utgång dominerar över de andra.

8) En kamp kommer endast att betraktas att ha gått "hela vägen" om ett poäng-/domarbeslut utdelas efter att den fullständiga varaktigheten av alla schemalagda har uppnåtts.

Om ett beslut av domarna eller ringdomaren tilldelas innan den fullständiga varaktigheten av alla schemalagda har uppnåtts (tekniskt beslut eller ”no contest”), kommer erbjudanden på sådant som “alternativ rondvadslagning”, “grupp av ronder” och “Över/Under” att ogiltigförklaras, försåvitt resultatet inte redan har bestämts. För avgörande ändamål, vadslagning på ronder eller grupper av ronder hänförs till att en kämpe vinner på KO (knockout), TKO (teknisk knockout), diskvalificering eller uppgivande under denna rond eller grupp av ronder. I händelse av ett tekniskt beslut innan kamp har avslutats kommer alla spel att avgöras som “vinst på beslut”.

9) För erbjudanden där ett oavgjort resultat är möjligt men odds inte har erbjudits för en sådan utgång kommer spelen att avgöras som ogiltiga om det officiella resultatet förklaras som sådant. För avgörande ändamål av matcher, vars resultat förklaras som antingen majoritetsavgjort eller delat oavgjort, kommer resultatet att betraktas som oavgjort och erbjudandena kommer att avgöras i enlighet med det.

10) Spel som refererar till varaktigheten av rond/match representerar den faktiska tiden som ronden/matchen har pågått, det är som är tillämpligt, beroende på den schemalagda varaktigheten av ronden/matchen. Exempelvis, ett spel på Över 4.5 totala ronder kommer att avgöras som Över när den femte ronden har pågått i två minuter och trettio sekunder.

11) Avgöranden som baseras på statistikbaserade erbjudanden såsom ”kämpen som har flest nedslagningar” eller ”kämpen som har flest betydande slag” kommer att avgöras som baserade på resultaten som publiceras av den styrande organisationen eller den erkänt officiella partnern för sådan statistik. Avgörande kommer att baseras i enlighet med den definition som den styrande organisationen har publicerat i sagda statistik. . I de fall där båda kämparna förklaras ha uppnått samma resultat och en sådan utgång inte har varit tillgänglig som en möjlig utgång för speländamål kommer spel att ogiltigförklaras.

12) Marknader som jämför eller sammanställer olika matcher från samma kort såsom “Totalt antal KO/Tekniska KO på kortet” eller “Totalt antal matcher som slutar med beslut på kortet” kommer att indikera antalet matcher som erfordras äga rum på kortet eller ange det specifika avsnitt på kortet som spelet relaterar till. Spel kommer att kvarstå om någon tillämplig match kommer att annulleras men antalet matcher på kortet eller det tillämpliga specifika avsnittet fortsätter detsamma (exempelvis: ombokning, utbyte av kämpe eller underkort/preliminära matcher flyttas upp till huvudkortet). Om av någon orsak det angivna antalet matcher inte kommer att äga rum under kortet eller det specifika avsnittet på det för vilket spelet refererar till kommer spelet att ogiltigförklaras.

33. Snooker

1) En match/erbjudande måste slutföras inom turneringens ramverk för att spelen ska gälla oberoende av ändringar i schema osv.

2) "Match"-spelerbjudanden baseras på generella principer om avancemang i turneringar eller turneringsvinster beroende på i vilket skede matchen går. Spelaren som går vidare till nästa omgång eller vinner turneringen anses vinnare i spelerbjudandet oberoende av matchens varaktighet, tillbakadragande, diskvalificeringar, etc. Dessa spel kräver att minst en "frame" ska färdigspelas för att gälla.

3) "Över/Under"-erbjudanden på icke slutförda matcher/turneringar där resultatet redan är avgjort före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden krävs att det minimala antal händelser som skulle krävas för att spelet skulle få sin naturliga upplösning läggs till vid behov beroende på antal "frames" som matchen är avsedd att spelas. Skulle beräkningen leda till en situation där inga möjliga förändringar kan påverka resultatet för erbjudandet avgörs spelet så. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

4) "Handicap"-spel kräver att alla planerade "frames" spelas för att spelen ska gälla med undantag i händelse av att resultatet redan är klart före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

5) Alla "Rätt resultat", "Udda/jämn" och de erbjudanden som gäller vinnare av en specifik period i matchen (t.ex. "spelare att vinna första set" eller "spelare att först nå X frames") kräver att motsvarande del av matchen slutförs.

6) Alla typer av erbjudanden som inte specificerats ovan kräver att minst en "frame" slutförs för att spel ska gälla, med undantag för de som erbjuder resultat som redan är klart före avbrottet och fortsatt spel omöjligen kan förändra resultatet.

7) I händelse av ”re-rack” kommer alla spel på denna specifika ”frame” att ogiltigförklaras och en ny marknad kommer att öppnas. Ett undantag görs för de erbjudanden som innefattar ett resultat som redan har bestämts innan ”re-rack” och i vilken en eventuell fortsättning inte möjligtvis kan resultera i en annorlunda utgång.

Alla erbjudanden som hänförs till en “{x}+break” kommer att avgöras som JA för händelser med ett resultat på mer än och inklusive {x}. Exempelvis, erbjudandet “100+ Break in Frame 1” kommer att avgöras som JA om resultatet är exakt 100 i frame 1.

34. Dart

1) En match/erbjudande måste slutföras inom turneringens ramverk för att spelen ska gälla oberoende av ändringar i schema osv.

2) "Match"-spelerbjudanden baseras på generella principer om avancemang i turneringar eller turneringsvinster beroende på i vilket skede matchen går. Spelaren som går vidare till nästa omgång eller vinner turneringen anses vinnare i spelerbjudandet oberoende av matchens varaktighet, tillbakadragande, diskvalificeringar osv.

3) "Över/Under"-erbjudanden på icke slutförda matcher/turneringar där resultatet redan är avgjort före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden krävs att det minimala antal händelser som skulle krävas för att spelet skulle få sin naturliga upplösning läggs till vid behov beroende på antal "legs" som matchen är avsedd att spelas. Skulle beräkningen leda till en situation där inga möjliga förändringar kan påverka resultatet för erbjudandet avgörs spelet så. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

4) "Handicap"-spel kräver att alla planerade set spelas för att spelen ska gälla med undantag i händelse av att resultatet redan är klart före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

5) Alla "Rätt resultat", "Udda/jämn" och de erbjudanden som gäller vinnare av en specifik period i matchen (t.ex. "spelare att vinna första set" eller "spelare att först nå X set") kräver att motsvarande del av matchen slutförs

6) Alla typer av erbjudanden som inte specificerats ovan kräver att minst ett set slutförs för att spel ska gälla, med undantag för de som erbjuder resultat som redan är klart före avbrottet och fortsatt spel omöjligen kan förändra resultatet.

7) Erbjudanden som kombinerar en antal händelser med en specifik spelare inom en match/ett evenemang (exempelvis: ”King of the Oche”), kräver att alla konnotationer som hänförs till spelerbjudandet måste förstås och överensstämmas med otvivelaktigt. Om en eller flera delar av erbjudandet resulterar i oavgjort kommer spelet att avgöras som FÖRLORAT.

8) Alla erbjudanden som hänförs till en “{x}+checkout” kommer att avgöras som JA för händelser med ett resultat på åtminstone och inklusive {x}. Exempelvis, erbjudandet “100+Checkout – Leg 1” kommer att avgöras som JA om resultatet är exakt 100 i Leg 1.

D. Racing

1. Hästsport

a. Generella regler för hästsport

1) Alla villkor i detta avsnitt avser enbart hästsport och är prioriterade före alla andra regler och villkor.

2) Alla spel styrs av Tattersalls Rules of Betting så som de återges på http://www.tattersallscommittee.co.uk/. De reglerna gäller för betalning av spel om något skulle inträffa som inte omfattas av reglerna i detta avsnitt.

Betalningar baseras på det officiella resultat som föreligger vid tidpunkten för invägning. Eventuella förändringar efter att sådant resultat har tillkännagivits kommer inte att beaktas. I händelse av ett resultat som meddelas av hästkapplöpningsmyndigheten för lopp som äger rum i Storbritannien, Irland och Sydafrika, där det inledande resultatet/slutställningen är ändrad senare, kommer operatören att avgöra resultaten baserade på regeln ”först bortom målstolpen”. Eventuella följande förändringar kommer inte att tas hänsyn till förutom undantaget för fall där någon häst diskvalificeras på grund av för lätt vikt. I sådana fall kommer resultatet efter invägningen att räknas. För lopp som anordnas i andra länder än de tidigare nämnda, kommer det officiell resultatet som meddelas vid tidpunkten för invägning (eller liknande förfarande) att räknas.

3) Alla spel, med undantag av "Ante Post Betting" anses ogiltigt om loppet avblåses eller förklaras ogiltigt. Om loppet skjuts upp till en senare dag och "Final Declarations" gäller kommer alla spel att anses giltiga förutsatt att platsen för loppet i fråga inte ändras. I sådana andra fall kommer alla spel att ogiltigförklaras.

4) Eventuell referens till starttider som publiceras i anslutning till spel gäller enligt officiellt angiven lokal tid för loppet. Om inte annat anges i reglerna för hästsport gäller alla spel oberoende av eventuella förändringar fram till loppets starttid.

5) I händelse av tjuvstart eller någon annan händelse som kan leda till att ett lopp görs om kommer inte loppet att anses varit "under starters orders". I sådana fall återbetalas insatser för de alternativ som inte deltar när loppet görs om. Eventuella återbetalningar av återstående alternativ sker enligt Tattersalls Rule 4. Antalet deltagare när loppet görs om kommer att avgöra villkoren för "Place". Men ordinarie "Ante Post"-regler gäller för "Ante Post"-spel.

6) Om ett lopp skulle förklaras vara "No-Race" och görs om är alla insatser kvar för de hästar som deltar i loppet som görs om. Odds erbjudna för ett "No-Race" gäller när loppet görs om förutom för "non-runner" i vilka fall alla spel görs upp enligt Tattersalls Rule 4.

7) Betalningar för spel på hästar som antingen vägrar att komma ut ur startboxen eller på annat sätt vägrar att starta i ett National Hunt-lopp avgörs utifrån bedömningen som görs av officiella startern. Om den officiella startern bedömer hästen som deltagare kommer spel på den hästen att vara förlorade.

8) Ett lopp anses vara "walkover" om enbart en häst deltar i loppet.

9) "Walkovers" och ogiltiga lopp räknas som lopp men alla alternativ kommer att anses vara "non-runner".

b. Spelformerna "Win" och "Each Way"

1) Ett "Win"-spel är ett enstaka spel på ett valt alternativ som enbart kan anses som vunnet om den valda hästen vinner loppet.

2) Ett "Each Way"-spel (även kallat EW) innebär ett spel där det valda alternativet måste antingen vinna eller placera sig inom vinstvillkoren. Spelet är uppdelat i två delar ("Win"-delen och "Place"-delen) med lika stora insatser: alltså kostar ett 1 € EW-spel totalt 2 €.

3) Alla "Each Way"-spel styrs av Starting Price (även kallat S.P.) placeringsvillkor. Alltså avgörs placeringsvillkoren (1/4, 1/5 och antal platser spelade) av det antal hästar som är "under starters orders" och inte av antalet deltagare när spelet placerats.

4) Följande är villkoren för "Each Way"-spel:

1. Handicaplöpning:
2-4 deltagare = enbart vinnare
5-7 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2
8-11 deltagare = 1/5 av oddset 1, 2, 3
15. eltagare = 1/4 av oddset 1, 2, 3
16 ller fler deltagare = 1/4 av oddset 1, 2, 3, 4

2. Icke handicaplöpning:
2-4 deltagare = enbart vinnare
5-7 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2
8 eller fler deltagare = 1/5 av oddset 1, 2, 3

5) Alla "Each-Way"-dubblar, -tripplar, etc. betalas vinst efter vinst plats efter plats.

6) "Betting Without" avser möjligheten att spela på om en viss häst kommer att kunna nå en viss slutplacering (vinnare eller plats) om de angivna hästarna skulle exkluderas från beräkningen av de officiella resultaten.

7) "Each Way"-villkoren för "Betting Without" baseras på det antal deltagare som faktiskt deltar i loppet efter att de angivna hästarna har exkluderats från det totala antalet deltagare.

8) Tattersalls Rule 4-avdrag gäller i händelse av "non-runners" inom "Betting Without".

c. Odds – Early, Board och Starting

1) Det går att välja på två (2) oddsalternativ: oddset vid tidpunkten för spelet eller Starting Price (SP). SP avser odds för det valda alternativet vid loppets start. Om spel skulle kunna placeras under loppet beräknas SP på senast tillgängliga odds för alternativet. Observera att SP inte är tillgängligt för Ante Post (AP)-spel.

2) Early Prices (EP) är odds som erbjuds på dagen för evenemanget. De erbjuds oftast mellan 8.00 och 10.00 på dagen för evenemanget fram till 15 minuter före loppets start. Det kan förekomma tillfällen (som lördagslopp och stortävlingar) där så snart de slutliga tillkännagivandena är gjorda EP erbjuds utifrån andra tidsramar än de som nämns ovan.

3) Alternativen till SP, Board Prices (BP) eller Industry Prices (IP) visas oftast ungefär 15 minuter före loppets start.

4) Alla spel, förutom de som placerats som SP, ger betalning baserat på det odds som tagits vid tidpunkten för spelet och enligt de andra regler som finns i detta avsnitt.

5) Insatser som placerats som EP och BP återbetalas om en häst dras tillbaka "not under orders". Odds på hästar i samma lopp beräknas med avdrag enligt Tattersalls Rule 4(c), om tillämpligt.

6) I händelse av tillbakadragande som leder till att en ny marknad bildas. Alla spel som placerats som EP eller BP före den nya marknaden beräknas med avdrag enligt Tattersalls Rule 4(c), om tillämpligt.

7) Spel accepteras i lopp med två (2) eller fler deltagare för namngivna alternativ på det aktuella "Board/Show Prices" så som de sänds till vår tjänst från den officiella informationstjänsten (PA),

8) Om ett felaktigt odds skulle erbjudas kommer alla spel som placerats på resultat med felaktiga odds att ogiltigförklaras.

9) I de fall då Tattersalls Rule 4 är tillämplig efter att en häst inte kommit till start kommer inga ytterligare spel att placeras till "Board/Show Price" såvida en ny marknad inte bildats.

10) Hästar som erbjuds som "Price Boosts", "Knockouts" etc. kommer också att få avdrag enligt Tattersalls Rule 4 och det finns tillämplig "non-runner" i loppet.

11) Alla referenser till tidsramar, oddstillgänglighet, etc. ska anses som vägledande och är inte bindande. Operatören reserverar sig rätten att ändra sådana tidsramar, utge odds och även att stänga tillgång till något lopp eller spelalternativ utifrån eget godtycke.

d. Unnamed Favourite-spel

"Unnamed Favourite" (fav) och "Unnamed Second Favourite" (2fav) gäller för alternativ avgjorda enligt följande:

i. Hästen med lägst odds i SP anses vara "Unnamed Favourite".

ii. Om SP har två hästar med lägst odds är det hästen med lägst nummer i loppet som anses vara "Unnamed Favourite".

iii. Om inte häst dras tillbaka "not under orders" men fortfarande är favorit enligt SP kommer hästen anses vara non-runner.

iv. I händelse av "walkover" efter att marknaden har visat alla spel kommer alla spel att ogiltigförklaras.

e. Tattersalls Rule 4

1) Tattersalls Rule 4 gäller i fall då en häst dras tillbaka "under starters orders" eller om hästen av startern officiellt bedömts inte ha deltagit i loppet.

2) Tattersalls Rule 4 drar av en bestämd summa från vinnande spel för att kompensera för att en häst dras tillbaka i ett visst lopp. Storleken på avdraget avgörs av det odds (Early eller Board/Show) som hästen har vid tidpunkten då den dras tillbaka.

3) Avdrag av odds på de återstående hästarna görs enligt följande:

#DecimaloddsBråkdelsoddsNettoavdrag
1.1,12 eller lägre1/9 eller mindre90 %
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1185 %
3.1,20 - 1,271/5 - 1/480 %
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2575 %
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2570 %
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2565 %
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2060 %
8.1,67 - 1,834/6 - 4/555 %
9.1,84 - 1,995/6 - 49 - 5050 %
10.2,00 - 2,24Lika - 31/2545 %
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2540 %
12.2,60 - 2,798/5 - 7/435 %
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1030 %
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/125 %
15.4,20 - 5,4016/5 - 22/520 %
16.5,50 - 6,999/2 - 23/415 %
17.7,00 - 10,996/1 - 9/110 %
18.11,00 och högre10/1 och högreInget avdrag

4) Tabellerna ovan inkluderar odds angivna både i decimal- och bråkdelsformat. I de fall då decimalalternativet inte täcks av bråkdelsmotsvarighet reserverar operatören sig rätten att göra avdrag enligt Tattersalls Rule 4 baserat på decimaltabellen.

5) Användning av Tattersalls Rule 4 på spel placerade på EP baseras på EP för den häst som dras tillbaka vid tidpunkten då spelet placerades oberoende av odds vid tidpunkten då hästen dras tillbaka.

6) Lopp med mer än en häst som dras tillbaka har ett max avdrag på 90c per 1 €.

7) Om det totala avdraget på marknaden där spelet lagts är 5c per 1 € och enbart en häst dras tillbaka kommer avdraget inte att räknas som koncession. Men om två eller fler hästar dras tillbaka kommer ackumulerat avdrag enligt Rule 4 att göras.

f. Ante Post-spel

1) För att ett spel ska anses vara Ante Post (AP)-spel ska det vara placerat före deklarationsstadiet dagen före, vanligtvis 48 timmar före start av Flat-lopp och National Hunt-lopp.

2) AP-insatser på hästar som inte deltar i loppet återbetalas inte och Tattersalls Rule 4 gäller inte såvida inte annat specifikt meddelats.

3) Om minst en av nedanstående händelser inträffar kommer alla AP-spel att ogiltigförklaras:

i. Loppet ställs in;
ii. Loppet är officiellt ogiltigförklarat;
iii. Förutsättningarna för loppet ändras efter att spelen har placerats (enligt Tattersalls Rules);
iv. En häst lottas bort enligt The Jockey Club Rules of Racing;
v. Platsen eller underlaget ändras (exempelvis Turf till Dirt/All Weather eller vice versa);
vi. Anmälningar till loppet tas emot på nytt.

4) Förutom de händelser som återges i detta avsnitt anses alla AP-spel giltiga så länge som loppet, som spelet gäller för, går inom 14 hela dagar från den ursprungliga starttiden såvida förutsättningarna för loppet inte förändrats. Sådana förutsättningar inkluderar att det omplanerade loppet går på samma bana, gäller samma distans och att loppet inte öppnats på nytt för nya anmälningar. Om det omplanerade loppet inte uppfyller kriterierna ovan kommer samtliga AP-spel att ogiltigförklaras.

5) AP-spel betalas enligt odds- och platsvillkor som gäller då spelet accepteras. Om ett spel accepteras med fel odds- eller platsvillkor reserverar sig operatören rätten att, utifrån eget godtycke, bedöma spelet som ogiltigt.

g. Forecast- och Tricast-spel

1. Forecast- och Tricast-spel – Allmänna regler

a. Forecasts är tillgängliga och accepteras för lopp med tre eller fler deltagare.

b. Tricasts accepteras för lopp där en officiell datorberäknad Tricast-utdelning fastslagits.

c. Om ingen utdelning fastslagits anses spel vara rak datorberäknad forecast på alternativ valda att sluta på första och andra plats medan tredje plats ignoreras.

d. Forecast-spel betalas som rak datorberäknad SP forecast-vinst. Om, av någon anledning, SP forecast-vinst inte betalas anses spelen ogiltiga.

e. Forecast-spel måste alltid vara namngivna. Inga spel på icke namngivna favoriter accepteras och om sådana skulle tas av misstag kommer de att ogiltigförklaras.

f. Spel ogiltigförklaras för Forecast- och Tricast-spel med "non-runner".

2. Straight Forecast

Straight Forecast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för hästarna som blir etta och tvåa i ett lopp.

3. Reverse Forecast

Reverse Forecast gör det möjligt att spela på hästarna som blir etta och två i loppet oberoende av inbördes placering. Kostnaden för spelet är dubbelt gentemot Straight Forecast eftersom det kan anses vara samma som två Straight Forecast-spel.

4. Combination Forecast

Combination Forecast gör det möjligt att välja tre eller fler alternativ i ett visst lopp. För att spelet ska anses vunnet ska två av de valda hästarna bli etta och två i loppet oberoende av inbördes placering

5. Tricast

Tricast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för hästarna som blir etta, tvåa och trea i loppet.

6. Combination Tricast

Combination Tricast gör det möjligt att spela på hästarna som blir etta, tvåa och trea i loppet oberoende av inbördes placering.

h. "Place Only"-spel

Operatören reserverar sig rätten att erbjuda en "Place Only"-marknad för vissa lopp. Sådana spel betalas på samma sätt som "Place"-delen i "Each Way"-spel.

1) Om en häst dras tillbaka "not under orders" kommer alla insatser på den hästen att återbetalas. Avdrag enligt tabeller för Rule 4 nedan gäller. Avdragen baseras på "Place Only"-oddset vid tidpunkten för att hästen dras tillbaka och gäller för "Place Only"-marknaden.

2) Antal platser som betalas avgörs av deklarationer på dagen för loppet. Om antalet platser minskas på grund av minskning av antal deltagare kommer, gällande "Place Only"-spel, antalet platser som betalas att förbli oförändrat. Men om antalet deltagare är lika eller mindre än det antal platser som erbjuds kommer spel på denna marknad att ogiltigförklaras och insatserna att återbetalas. 3) Avdrag av odds på de återstående hästarna görs enligt följande:

#DecimaloddsBråkdelsoddsNettoavdrag för andraplatsNettoavdrag för tredjeplatsNettoavdrag för fjärdeplats (eller högre)
1.1,12 eller lägre1/9 eller mindre45 %30 %20 %
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1140 %30 %20 %
3.1,20 - 1,271/5 - 1/440 %25 %20 %
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2535 %25 %20 %
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2535 %25 %15 %
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2530 %20 %15 %
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2030 %20 %15 %
8.1,67 - 1,834/6 - 4/525 %20 %15 %
9.1,84 - 1,995/6 - 49/5025 %15 %10 %
10.2,00 - 2,24Lika - 31/2520 %15 %10 %
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2520 %15 %10 %
12.2,60 - 2,798/5 - 7/415 %10 %10 %
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1015 %10 %0 %
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/110 %10 %0 %
15.4,20 - 5,1916/5 - 4/110 %0 %0 %
16.5,20 och högre21/5 och högreInget avdragInget avdragInget avdrag

4) Tabellerna ovan inkluderar odds angivna både i decimal- och bråkdelsformat. I de fall då decimalalternativet inte täcks av bråkdelsmotsvarighet reserverar operatören sig rätten att göra avdrag enligt Tattersalls Rule 4 baserat på decimaltabellen.

i. Specialer

1. Jockeyspecialer

Jockeyspecialer gör det möjligt att spela på en namngiven jockey att rida en häst som antingen vinner eller placerar sig i ett bestämt antal lopp under ett visst evenemang, om tillämpligt.

a. I händelse av att en jockey som är planerad för tre eller färre ritter har minst en non-runner kommer Jockey Accumulator-marknaden att ogiltigförklaras. Sådana förutsättningar gäller såvida inte erbjudande betalas oberoende av resultat för loppet med non-runner. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

b. Jockey Accumulator-marknader på jockeys som är planerade för minst fyra ritter förblir giltiga såvida inte jockeyn har två eller fler non-runners. I sådana fall ogiltigförklaras spel på denna marknad. Sådana förutsättningar gäller såvida inte erbjudande betalas oberoende av resultat för loppet med non-runner. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

c. "Place"-marknader betalas enligt Place-villkoren som gäller för respektive lopp.

d. Odds för andra Jockeyspecialer, undantaget "Jockey Accumulator", kräver att jockeyn vinner (eller placerar sig i, om tillämpligt) samtliga angivna lopp.

e. I händelse av non-runners i Jockeyspecialer för vissa lopp kommer spel att ogiltigförklaras.

f. Jockeyspecialer baseras enbart på en jockeys bokade ritter. Om en jockey rider ytterligare ritter under ett evenemang kommer dessa INTE att räknas för spelet.

2. Cross Card Jockeyspecialer

Cross Card Jockeyspecialer gör det möjligt att spela på namngivna jockeys som båda måste rida en häst som antingen vinner eller placerar sig i ett bestämt antal lopp under ett visst evenemang, om tillämpligt.

a. I händelse av att ett eller fler av mötena inte fullföljs kommer spel att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

b. Regler för Jockeyspecialer gäller

3. Tränarspecialer

Tränarspecialer gör det möjligt att spela på en namngiven tränare vars hästar antingen vinner eller placerar sig i ett bestämt antal lopp under ett visst evenemang, om tillämpligt.

a. Regler för Jockeyspecialer gäller

4. Distansspel – Generella regler (gäller för alla distansspel)

a. Resultat för att vinna distansspel anses vara den officiellt meddelade distansen mellan första- och andraplacerade hästen förbi målstolpen förutsatt att hästarna sprungit korrekt bana och burit korrekt vikt.

b. Följande terminologi gäller för Distansspel:

 • "Nose" = 0,05 av en längd
 • "Short Head" = 0,1 av en längd
 • "Head" = 0,2 av en längd
 • "Neck" = 0,3 av en längd
 • "Half a length" = 0,5 av en längd
 • "Three quarters" = 0,75 av en längd

c. Max antal längder i varje lopp är 12 längder för Flat-lopp och 30 längder för National Hunt-lopp.

5. "Meeting Winning" distansspel

a. "Meeting Winning" distansspel gör det möjligt att spela på den totala vinstdistansen för ett visst möte.

b. I händelse av "Walkover" eller om inget officiellt resultat meddelas (exempelvis att inga hästar kommer i mål) kommer följande längder att läggas till: fem längder för Flat-lopp och 12 längder för National Hunt-lopp.

c. Om ett möte inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

d. Operatören reserverar sig rätten att, utifrån eget godtycke, erbjuda spel för ett visst antal möten under en angiven dag/period. Om något av de angivna mötena inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

6. "Race Winning" distansspel

a. "Race Winning" distansspel gör det möjligt att spela på vinstdistansen i ett visst lopp.

b. I händelse av "Walkover" eller om inget officiellt resultat meddelas (exempelvis att inga hästar kommer i mål) kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras.

7. "Horse Winning" distansspel

a. "Horse Winning" distansspel gör det möjligt att spela på att en viss häst vinner ett angivet lopp med en viss distans.

b. I händelse av "Walkover" eller att hästen i fråga förklaras non-runner kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras.

c. Om den valda hästen inte vinner loppet kommer alla spel på denna marknad att vara förlorade.

8. Hästsport i kombination med andra sporter

a. Helt utifrån operatörens eget godtycke kan denne besluta att erbjuda förutbestämda kombinationer av hästsport och andra sporter.

b. Om inte annat angivits inkluderar kombinationer en häst som vinner ett visst lopp tillsammans med ett lag/idrottare som vinner en specifik match/tävling.

c. I händelse av att någon av de valda hästarna är non-runners kommer alla spel att ogiltigförklaras.

d. Om inte annat angivits gäller regler för avgörande som beskrivs i <Avsnitt B, Paragraf 5> vid inställda/uppskjutna sportevenemang (icke hästsport).

9. TV specialmarknader

a. Alla TV specialmarknader gäller enbart för lopp som visas live på mark-TV i Storbritannien.

b. Om inte annat angivits i samband med spelerbjudandet gäller generella regler för hästsport.

10. Ante Post-specialer

a. Utifrån operatörens eget godtycke kan olika marknader, liknande men inte begränsade till "Daily Specials", erbjudas baserade på långvariga Ante Post-lopp.

b. Om inte annat angivits i samband med spelerbjudandet gäller generella regler för Ante Post.

11. "Match"-spel

a. Spelen gäller vilken av de angivna hästarna som har den bästa placeringen vid loppets slut eller vid ett förutbestämt stadie.

b. Alla marknader rättas baserat på officiella resultat.

c. Skulle ingen av de angivna hästarna klara att fullfölja loppet kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.

d. I händelse av att minst en (1) av de angivna hästarna är non-runner kommer alla spel att ogiltigförklaras.

12. "Daily Favourites"-spel

a. "Daily Favourites" står för spel på ett specifikt antal "Favourites" till "Win" eller "Place" (om tillämpligt) vid ett angivet möte.

b. Marknader för "Place"-favoriter betalas enligt villkoren för "Place" och respektive lopp i mötet.

c. Om SP har mer än en häst med lägst odds är det hästen med lägst nummer i loppet som anses vara "Favourite". I händelse att angiven "Favourite” dras tillbaka och ingen ny marknad bildas kommer hästen med lägst nummer i loppet att anses vara "Favourite".

d. I fall då det är fyra deltagare eller färre måste "Favourite" vinna loppet för "Place".

e. I händelse att ett eller flera lopp inte fullföljs kommer spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

13. "Daily Accumulator"-spel

a. Daily Accumulators avser spel på om namngivna hästar/favoriter kommer att vinna eller placera sig i sina respektive lopp, om tillämpligt.

b. Place Accumulators rättas enligt villkoren för "Place" och respektive lopp i mötet.

c. I händelse av att något av de valda alternativen är non-runners kommer alla spel att ogiltigförklaras.

1. Reserver

1) I lopp där Reserver anges att ersätta non-runners reserverar sig operatören rätten att, utifrån eget godtycke, använda Early Prices för reservhästar.

2) Odds på Reserver som springer i loppet används för att kompensera gentemot avdrag enligt Tattersalls Rule 4 som skulle tillämpas på non-runners.

3) Det blir inga avdrag enligt Tattersalls Rule 4 på reserver som har Early Prices och i slutändan blir non-runners. Detta är inte tillämpligt i fall där, efter att banan meddelats (45 minuter före loppets start), en reserv tar plats för en häst som dras tillbaka och därmed anses vara en officiell deltagare. Givet ovannämnd deadline och hästen dras tillbaka gäller avdrag enligt Tattersalls Rule 4.

2. Internationella lopp

1) Detta avsnitt gäller lopp utanför Storbritannien och Irland. Om dessa regler skulle vara oklara och/eller ofullständiga ska avgörandet ske enligt de regler som finns i avsnittet om hästsport. 2) Alla lopp avgörs baserat på de officiella resultat som meddelas av den lokala hästsportorganisationen samma dag som loppet går, inklusive eventuella ändringar efter slutgiltiga frågor och protester från steward. Avgörandet tar även hänsyn till ytterligare regler som gäller enligt relevant lokal organisation/ansvarig kommitté. 3) Om bransch-Starting Price (SP) finns, avgörs spel enligt dessa priser med undantag av spel som lagts som Early Prices (EP). I sådana fall avgörs spel enligt EP. Om inga bransch-SP är tillgängliga avgörs spel enligt Pari-Mutuel/Tote-odds. 3. USA Kapplöpning

1) Detta avsnitt hänvisar till lopp som hålls i USA och Kanada. I de fall att dessa regler är oklara och/eller ofullständiga kommer avgörande att baseras på de andra reglerna som anges i avsnittet Hästkapplöpning.

2) Alla lopp avgörs baserat på det officiella resultatet som meddelas av den lokala hästkapplöpningsmyndigheten på dagen för loppet, inklusive eventuella tillägg som utförts efter slutliga förfrågningar och invändningar från hästförvaltaren. Slutliga tillägg till det officiella resultatet, inklusive eventuella förändringar till resultaten gjorda vid senare tidpunkt kommer inte att beaktas.

3) Vad som hållits på SP kommer att avgöras på branschens startpris (SP). Vad som hållits på Tidiga priser (Early Prices, EP) kommer att avgöras på det EP-pris som antagits. I de fall när det inte finns något bransch-SP tillgängligt kommer vad på SP att avgöras till det senaste EP-priset tillgängligt innan loppets start. Om inga EP-pris fanns tillgängliga kommer vad på SP att avgöras i enlighet med oddset US Pari-Mutuel/Tote.

4) Skulle inga bransch-SP finnas tillgängliga, inget EP tas och/eller ingen utdelning deklareras av US Pari-Mutuel/Tote, kommer vadet att avgöras som ogiltigt.

5) Alla vadhållningar på nordamerikanska kapplöpningar kommer att avgöras endast i enlighet med hästens namn och tillhörande ryttare kommer inte att beaktas för avgörande ändamål. Därför, när flera hästar löper med samma nummerlapp, ett vad på någon sådan häst betraktas som ett vad på endast det nämnda valet och kommer inte att inkludera några andra val med samma nummerlapp.

6) Vad på Each Way (både vinnare och plats) kommer att avgöras genom att det används samma termer som för kapplöpningar i Storbritannien och Irland, tillämpade på relevant SP eller EP.

7) Regel 4 kommer att tillämpas vid behov och för avdrag kommer att tillämpas samma termer som för kapplöpningar i Storbritannien och Irland.

8) Vaden kvarstår om lopp tas ‘bort från gräs’, och/eller när lopp som schemalagts för att äga rum på gräs flyttas till grus- eller allvädersbanor.

9) Vad på Plats (två eller tre första hästar) kommer att avgöras med branschutdelning. Om ingen branschutdelning deklareras, kommer vad på Plats att avgöras med utdelningar enligt lokal US Pari-Mutuel/Tote.

2. Greyhounds

a. Allmänna regler för Greyhounds

1) Alla villkor i detta avsnitt avser enbart Greyhounds och är prioriterade före alla andra regler och villkor.

2) Operatören publicerar vanligtvis odds för alla evenemang som omfattas av BAGS (Bookmakers Afternoon Greyhound Service). Operatören reserverar sig rätten att ändra sådana erbjudanden genom att lägga till eller ta bort evenemang, oberoende av om loppen som lagts till/tagits bort omfattas av BAGS.

3) Avgöranden baseras på officiella resultat som meddelats av den styrande organisationen. Eventuella förändringar efter att sådant resultat har tillkännagivits kommer inte att beaktas.

4) Alla spel, med undantag av "Ante Post Betting" anses ogiltigt om loppet avblåses eller förklaras ogiltigt.

5) Eventuell referens till starttider som publiceras i anslutning till spel gäller enligt officiellt angiven lokal tid för loppet. Om inte annat anges i reglerna för Greyhounds gäller alla spel oberoende av eventuella förändringar fram till loppets starttid.

6) Om ett lopp skulle förklaras vara "No-Race" och görs om är alla insatser kvar för de greyhounds som deltar i loppet som görs om. Odds erbjudna för ett "No-Race" gäller när loppet görs om förutom för "non-runner" i vilka fall alla spel görs upp enligt Tattersalls Rule 4.

b. Spelformerna "Win" och "Each Way"

1) Ett "Win"-spel är ett enstaka spel på ett valt alternativ som enbart kan anses som vunnet om vald greyhound vinner loppet.

2) Ett "Each Way"-spel (även kallat EW) innebär ett spel där det valda alternativet måste antingen vinna eller placera sig inom vinstvillkoren. Spelet är uppdelat i två delar ("Win"-delen och "Place"-delen) med lika stora insatser. Alltså kostar ett 1 € EW-spel totalt 2 €.

3) Alla "Each Way"-spel styrs av Starting Price (även kallat S.P.) placeringsvillkor. Alltså avgörs placeringsvillkoren (1/4, 1/5 och antal platser spelade) av det antal greyhounds som startar loppet och inte av antalet deltagare när spelet placerats.

4) Följande är villkoren för "Each Way"-spel:

2-4 deltagare = Win enbart
6. deltagare = 1/4 av oddset 1, 2

5) Alla spel på deltagare som inte fullföljer anses vara förlorade spel.

6) Om antalet greyhounds som fullföljer loppet är mindre än vad som tidigare angivits i placeringsvillkoren kommer enbart de deltagare som fått officiell placering att betraktas som vinnande alternativ.

7) Alla "Each-Way"-dubblar, -tripplar, etc. betalas vinst efter vinst plats efter plats.

8) Each-Way-spel accepteras även på Unnamed Favourites.

9) "Betting Without" avser möjligheten att spela på om en viss greyhound kommer att kunna nå högsta slutplacering om angiven greyhound skulle exkluderas från beräkningen av de officiella resultaten.

10) "Each Way"-villkoren för "Betting Without" baseras på det antal deltagare som faktiskt deltar i loppet efter att angivna greyhounds har exkluderats från det totala antalet deltagare.

11) Tattersalls Rule 4-avdrag gäller i händelse av "non-runners" inom "Betting Without".

12) Om en greyhound blir non-runner efter att live show kommit fram från banan kommer spel på det alternativet att ogiltigförklaras. Spel på återstående deltagare gäller med avdrag enligt Rule 4.

c. Odds – Board och Starting

1) Det går att välja på två (2) oddsalternativ: oddset vid tidpunkten för spelet eller Starting Price (SP). SP avser odds för det valda alternativet vid loppets start. Om spel skulle kunna placeras under loppet beräknas SP på senast tillgängliga odds för alternativet. Observera att SP inte är tillgängligt för Ante Post (AP)-spel.

2) Alternativen till SP, Board Prices (BP) eller Industry Prices (IP) visas oftast ungefär 5 minuter före loppets start. Alla spel placerade som BP eller IP SP ger betalning baserat på det odds som tagits vid tidpunkten för spelet och enligt de andra regler som finns i detta avsnitt.

3) Spel accepteras i lopp med två (2) eller fler deltagare för namngivna alternativ på det aktuella "Board/Show Prices" så som de sänds till vår tjänst från den officiella informationstjänsten (PA),

4) Om ett felaktigt odds skulle sändas kommer alla spel som placerats på resultat med felaktiga odds att ogiltigförklaras.

5) Alla referenser till tidsramar, oddstillgänglighet, etc. ska anses som vägledande och är inte bindande. Operatören reserverar sig rätten att ändra sådana tidsramar, utge odds och även att stänga tillgång till något lopp eller spelalternativ utifrån eget godtycke.

d. Unnamed Favourite-spel

1) Spel accepteras enbart på "Unnamed Favourite". "Unnamed Favourite" (fav) gäller för alternativ avgjorda enligt följande:

a. Greyhound med lägst odds i SP anses vara "Unnamed Favourite".

b. Om SP har två greyhounds med lägst odds är greyhound med lägst nummer i loppet som anses vara "Unnamed Favourite".

2) Om inte specificerat, och en bana har mer än ett möte under samma dag, kommer spelet att gälla för nästa möte som springs efter att spelet har accepterats.

e. Tattersalls Rule 4

1) Tattersalls Rule 4 gäller i fall då en greyhound antingen dras tillbaka eller av startern officiellt bedömts inte ha deltagit i loppet.

2) Tattersalls Rule 4 drar av en bestämd summa från vinnande spel för att kompensera för att en häst dras tillbaka i ett visst lopp. Storleken på avdraget avgörs av det odds (Early eller Board/Show) som hästen har vid tidpunkten då den dras tillbaka.

3) Avdrag av odds på återstående greyhounds görs enligt följande:

#DecimaloddsBråkdelsoddsNettoavdrag
1.1,12 eller lägre1/9 eller mindre90 %
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1185 %
3.1,20 - 1,271/5 - 1/480 %
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2575 %
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2570 %
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2565 %
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2060 %
8.1,67 - 1,834/6 - 4/555 %
9.1,84 - 1,995/6 - 49 - 5050 %
10.2,00 - 2,24Lika - 31/2545 %
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2540 %
12.2,60 - 2,798/5 - 7/435 %
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1030 %
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/125 %
15.4,20 - 5,4016/5 - 22/520 %
16.5,50 - 6,999/2 - 23/415 %
17.7,00 - 10,99 6/1 - 9/1 10 %
18.11,00 och högre 10/1 och högre Inget avdrag

4) Tabellerna ovan inkluderar odds angivna både i decimal- och bråkdelsformat. I de fall då decimalalternativet inte täcks av bråkdelsmotsvarighet reserverar operatören sig rätten att göra avdrag enligt Tattersalls Rule 4 baserat på decimaltabellen.

5) Lopp med mer än en häst som dras tillbaka har ett max avdrag på 90c per 1 €.

f. Ante Post-spel

1) För att ett spel ska anses vara Ante Post (AP)-spel ska det vara placerat före Final Declarations för loppet.

2) AP-insatser på greyhounds som inte deltar i loppet återbetalas inte och Tattersalls Rule 4 gäller inte såvida inte annat specifikt meddelats.

3) Om minst en av nedanstående händelser inträffar kommer alla AP-spel att ogiltigförklaras:

a. Loppet ställs in;
b. Loppet är officiellt ogiltigförklarat;
c. Förutsättningarna för loppet ändras efter att spelen har placerats (enligt Tattersalls Rules).

4) Förutom de händelser som återges ovan anses alla AP-spel giltiga så länge som loppet, som spelet gäller för, går inom 14 hela dagar från den ursprungliga starttiden såvida inte annat överenskommits.

5) AP-spel betalas enligt odds- och platsvillkor som gäller då spelet accepteras. Om ett spel accepteras med fel odds- eller platsvillkor reserverar sig operatören rätten att, utifrån eget godtycke, bedöma spelet som ogiltigt och återbetala insats.

g. Forecast- och Tricast-spel

1. Forecast- och Tricast-spel – Allmänna regler

a. Forecasts är tillgängliga och accepteras för lopp med tre eller fler deltagare. Alla spel tagna för lopp med färre deltagare kommer att ogiltigförklaras.

b. Tricasts accepteras för lopp där en officiell datorberäknad Tricast-utdelning fastslagits.

c. Om ingen utdelning fastslagits anses spel vara rak datorberäknad forecast på alternativ valda att sluta på första och andra plats medan tredje plats ignoreras.

d. Forecast-spel betalas som rak datorberäknad SP forecast-vinst. Om, av någon anledning, SP forecast-vinst inte betalas anses spelen ogiltiga.

e. AP-spel betalas enligt odds- och platsvillkor som gäller då spelet accepteras. Om ett spel accepteras med fel odds- eller platsvillkor reserverar sig operatören rätten att, utifrån eget godtycke, bedöma spelet som ogiltigt och återbetala insatser.

f. Spel ogiltigförklaras för Forecast- och Tricast-spel med "non-runner".

2. Straight Forecast

Straight Forecast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för de greyhounds som blir etta och tvåa i ett lopp.

3. Reverse Forecast

Reverse Forecast gör det möjligt att spela på de greyhounds som blir etta och tvåa i loppet oberoende av inbördes placering. Kostnaden för spelet är dubbelt gentemot Straight Forecast eftersom det kan anses vara samma som två Straight Forecast-spel.

4. Combination Forecast

Combination Forecast gör det möjligt att välja tre eller fler alternativ i ett visst lopp. För att spelet ska anses vunnet ska två av valda greyhounds bli etta och tvåa i loppet oberoende av inbördes placering

5. Tricast

Tricast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för de greyhounds som blir etta, tvåa och trea i loppet.

6. Combination Tricast

Combination Tricast gör det möjligt att spela på de greyhounds som blir etta, tvåa och trea i loppet oberoende av inbördes placering.

h. Distansspel

1. Generella regler (gäller för alla distansspel)

a. Resultat för vinnande distansspel anses vara den officiellt meddelade distansen mellan de greyhounds som är etta och tvåa förbi stolpen och har fullföljt loppet.

b. Följande terminologi gäller för Distansspel:

 • "Nose" = 0,05 av en längd
 • "Short Head" = 0,1 av en längd
 • "Head" = 0,2 av en längd
 • "Neck" = 0,3 av en längd
 • "Half a length" = 0,5 av en längd
 • "Three quarters" = 0,75 av en längd

c. Max antal längder i ett lopp är 12 längder.

2. "Meeting Winning" distansspel

a. "Meeting Winning" distansspel gör det möjligt att spela på den totala vinstdistansen för ett visst möte.

b. Om ett möte inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

c. Operatören reserverar sig rätten att, utifrån eget godtycke, erbjuda spel för att visst antal möten under en angiven dag/period. Om något av de angivna mötena inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

3. "Race Winning" distansspel

a. "Race Winning" distansspel gör det möjligt att spela på vinstdistansen i ett visst lopp.

b. Om inget officiellt resultat meddelas kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.

4. "Greyhound Winning" distansspel

a. "Greyhound Winning" distansspel gör det möjligt att spela på att en viss greyhound vinner ett angivet lopp med en viss distans.

b. Om inget officiellt resultat meddelas kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.

c. Om vald greyhound inte vinner loppet kommer alla spel på denna marknad att vara förlorade.

i. Trap Challenge

1) "Trap Challenge" är spel på vilken "trap" som kommer att ha flest vinnande greyhounds på ett angivet möte och/eller under ett specifikt antal lopp.

2) Alla spel som gäller "Trap Challenge" gäller oberoende av tomma "traps", "reserves" eller ogiltiga lopp förutsatt att minst hälften av de specificerade loppen genomförts och resultaten offentliggjorts.

3) För avgörande av "Trap Challenge" och om två eller flera greyhounds döms som segrare i ett lopp kommer alla greyhounds på första plats (och deras respektive "traps") att anses ha vunnit loppet i fråga.

4) Om två eller flera "traps" delar slutplacering avgörs spelet enligt "Dead Heat"-regeln enligt definition i <Avsnitt B, Paragraf 5.14>.

5) Spel som refererar till Racing Post Greyhound TV (RPGTV) Flying Four Selections kommer att ogiltigförklaras om något av de inblandade loppen avgörs som ogiltigt, försåvitt resultatet inte redan har bestämts. Eventuellt ”dött lopp” om första plats kommer också att betraktas som vinnare.

E-sport

####A. Inledning

1) Operatören förbehåller sig rätten att innefatta och behandla som e-sport, erbjudanden om evenemang relaterade till spel/genrer som inte listas i de påföljande reglerna som rimligen passar sagda beskrivning. Tidigare eller framtida iterationer av el/genre som utgör del av samma serie kommer att behandlas enligt reglerna relaterade till denna/detta specifika spel/genre som närvarande i dessa Villkor, oavsett någon annorlunda numrering och/eller benämning. Om det skulle hända att en/ett spel, genre, evenemang och/eller erbjudande relaterad(t) till det inte är specifikt listad(t) i dessa Villkor kommer ett avgörande för sådana erbjudanden att baseras på de allmänna principer som har etablerats i Villkoren.

2) När hen ingår ett spel med operatören godkänner kontoinnehavaren att ha läst, förstått och kommer att följa de Villkor som anges i detta avsnitt såväl som de andra Villkor som styr användningen av operatörens webbplats.

3) Försåvitt det inte är specifikt angivet i detta avsnitt kommer reglerna som finns i operatörens allmänna Villkor att tillämpas. I händelse av tvetydighet ska prioritet gälla i följande ordning:

i. Regler och villkor som har publicerats i samband med ett erbjudande och/eller en kampanj;
ii. E-sports matchspecifika regler (om de är tillämpbara);
iii. E-sports genrespecifika regler;
iv. E-sports allmänna regler för resultatsavgörande;
v. Operatörens allmänna villkor.

4) Skulle inte någon av de ovanstående tillhandahålla en lämplig lösning förbehåller operatören sig rätten, efter ett gottfinnande, att avgöra erbjudanden på individuell basis av rättvisa, genom att hålla sig till allmänt accepterade normer, vanor och definitioner.

B. Allmänna regler för avgörande av resultat

1) Vid avgörande av resultat kommer operatören göra sitt yttersta för att hålla sig till förstahandsinformation (under eller exakt efter evenemanget har slutförts) från organisatörsförbundet genom spelutsändningen och alla tillhörande räkneverk som den kan visa, spelets API och den officiella webbplatsen. Om denna information är konfliktfylld, omstridd och/eller utelämnad från förstahandsvisning såväl som officiella källor och/eller det finns ett uppenbart fel i den information som ingår i ovanstående källor kommer avgörandet av spelerbjudandet att baseras på andra offentliga källor.

2) Spelavgöranden innefattar inga förändringar som härrör från och/eller hänförs till, men inte är begränsade till: diskvalificeringar, bestraffningar, protester, underrättsliga resultat och/eller successiva förändringar av det officiella resultatet efter det att evenemanget har slutförts och ett resultat har meddelats, inklusive preliminärt. För spel som hänför sig till tävlingar som sträcker sig över mer än en runda/etapp (exempelvis: turneringsspel), endast ändringar som påverkar spel vars avgörande inte har beslutats ännu kommer att beaktas. Följande exempel tillhandahålls som en allmän vägledning om hur sådana spel skulle behandlas i händelse av jämförbara situationer: Ett spel på om ett lag når semifinal i en turnering ska betraktas som uppfyllt när organisatörsförbundet bedömer det som sådant, även om samma lag diskvalificeras från turneringen i en senare etapp, oavsett orsaken till det.

3) Samtidigt som alla systematiska försiktighetsåtgärder har vidtagits för att representera den mest trogna återgivningen av evenemanget såsom schemalagts av det styrande förbundet ska alla hänvisningar till den ordning i vilken deltagarna visas, platser osv. enbart betraktas som i informationssyfte. Växling av hemma-/bortadeltagare såväl som tidigare meddelade platser kommer inte att anses som giltiga skäl för annullering av spel som har ingåtts.

4) Before eller under en/ett evenemang/match kan operatören besluta att visa aktuella och tidigare resultat, räkneverk och annan statistik relaterade till erbjudandet. Det ska underförstås att operatören tillhandahåller sådana data enbart ur informationssyfte och erkänner inte eller godkänner något som helst ansvar för exaktheten hos sådana data. Alla data som presenteras i detta sammanhang måste behandlas som inofficiella och eventuella felaktigheter kommer inte att anses som giltiga skäl för annullering av spel som har ingåtts.

5) Skulle namnet på någon(t) deltagare/evenemang/spel ha stavats fel och/eller ha förändrats kommer spel att fortsätta vara giltigt förutsatt att at det är någorlunda tydligt, och kan fastställas genom ansedda källor, att objektet för spelet är detsamma vad avser deltagarna/evenemanget/spelet.

6) Tidsfristen (stopptiden) som visas på webbplatsen ska enbart betraktas ur informationssyfte. operatören förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, avbryta, helt eller delvis, vadslagningen när helst det anses nödvändigt.

7) Operatören förbehåller sig rätten, helt efter eget gottfinnande, att ogiltigförklara spel om någon av följande situationer uppstår:

i. Operatören upplever fördröjningar i att mottaga data-/bildströmmar från någon av sina källor/leverantörer vilket resulterar i att operatören presenterar odds som inte återspeglar det aktuella tillståndet för spelet;

ii. Det är någorlunda uppenbart att spel har ingåtts från konton som hade åtkomst till data-/bildströmmar som inte var tillgänglig vid den tidpunkten för operatören;

iii. Spel som har ingåtts efter att någon deltagare har fått en tillräcklig fördel för att förändra oddsen för något erbjudande, även om det endast är teoretiskt, utan att sagda odds har justerats för att återspegla det aktuella tillståndet för spelet.

8) Om en match påbörjas vid en annorlunda tidpunkt än den som anges på webbplatsen kommer detta inte att anses som giltigt skäl för att annullera spelet, förutsatt att just denna match är nästa match för båda lagen i samma turnering och gäller för den runda/etapp som den ursprungligen avsågs för.

9) Försåvitt det inte anges specifikt, om organisationsförbundet inkluderar någon/några nödvändig(a) extra rundor/förlängning, kvalmatch(er) eller matchserie(r) för att kunna fastställa någon klassificering och/eller matchresultat, kommer operatören att ta hänsyn till resultaten som härrör från de tillagda matcherna/rundorna/förlängningarna för avgörande ändamål av spel som hänför sig till sagda matcher/klassificering.

10) Alla spelerbjudanden relaterade till matcher, eller delar därav, som inte sker överhuvudtaget eller tilldelas ett resultat genom ett beslut om walk-over kommer att ogiltigförklaras. För avgörande ändamål betraktas handlingar inom en match (eller del därav) som ha inträffat om antingen matchklockan har startats eller närhelst en deltagare utför en handling i matchen som relateras den (eller del därav), vilket som än händer först.

11) Erbjudanden relaterade till matcher (eller delar därav) som överges av något skäl och inget resultat förkunnas av den officiella organisationen inom 36 h från verklig matchstart kommer att få sina insatser återbetalda för de spelerbjudanden vars resultat ännu inte har fastställts. Alla spelerbjudanden som avgjordes innan övergivandet och som inte möjligtvis kunde förändras oavsett framtida händelser kommer att avgöras i enlighet med det fastställda resultatet.

12) För alla erbjudanden om matchodds, serieresultat och lag som går vidare kommer det första officiella beslutet om resultatet av erbjudandet som tagits av det styrande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande att var den avgörande faktorn för spelavgörandet, inklusive, men inte begränsat till, eventuella beslut som innehåller diskvalificeringar, tillbakadraganden, eftergifter osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål. I de fall där erbjudandet slutar i ett oavgjort resultat och ett sådant resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadslagningsändamål, kommer insatserna att återbetalas.

13) Om det beslutas att en övergiven match (eller del därav) ska fortsätta inom 36 h från den ursprungliga starttiden, kommer alla spel som har ingåtts för den ursprungliga matchen att kvarstå och avgöras genom resultatet som härrör från den fortsatta matchen.

14) Om det beslutas att en övergiven match (eller del därav) ska starta om igen inom 36 h från den ursprungliga starttiden, kommer alla spel som har ingåtts för den ursprungliga matchen och som inte kunde avgöras genom resultatet som härrörde från matchen innan övergivandet att ogiltigförklaras.

15) Om det skulle hända att endera deltagaren deltar i en match från samma turnering mot en annan motståndare mellan tidpunkten för övergivandet och fortsättningen av den ursprungliga matchen, kommer alla vilande spel på den ursprungliga matchen att avgöras som ogiltiga oavsett resultatet som uppnås under fortsättningen av matchen.

16) Erbjudanden som hänför sig till turneringsresultat och/eller matcher/evenemang som schemalagts att sträckas över minst två dagar fortsätter att vara giltiga förutsatt att sagda evenemang betraktas som slutfört och ett officiellt resultat meddelas av den officiella organisationen inom det angivna året, oavsett aktuellt/framtida deltagande (eller avsaknad därav) från någon av de angivna och/eller tidigare meddelade deltagarna, försåvitt annat inte anges.

17) I händelse av matcher inte har avslutats innan sina naturliga slut och där ett resultat meddelas genom ett beslut från förbundet inom högst 36 h från det verkliga evenemangets start utan att matchen har fortsatt efter övergivandet, kommer operatören att använda det meddelade beslutet som det officiella resultatet för de erbjudanden som innehåller resultatet av matchen och/eller turneringsförloppet (exempelvis matchodds och att deltagare når nästa runda) förutsatt att det meddelade beslutet inte förändrar resultatet av sagda spelerbjudanden vid tidpunkten för övergivandet. I ett sådant fall kommer insatserna att betalas tillbaka. (Exempelvis, lag A leder med 2-0 i en match i bäst av fem kartor och lag B ger upp: Förbundet förklarar lag A som matchvinnare = spel kvarstår. Dock, om samma match i bäst av fem kartor övergavs vid resultatet 1-1 och förbundet förklarar endera laget som vinnare ska spelet ska betraktas som ogiltigt). Alla spelerbjudanden kommer att ogiltigförklaras förutom dem som avgjordes innan övergivandet och som inte möjligtvis kunde förändras oavsett framtida händelser, vilka kommer att avgöras i enlighet med det fastställda resultatet.

18) Avgörande av spelerbjudanden som är länkade till räkneverk (exempelvis totalt antal kills) och några andra erbjudanden relaterade till specifik terminologi kommer att beslutas i enlighet med den definition för vilken den officiella styrorganisationen meddelar sagda statistik. Försåvitt det inte backas upp med icke-motstridiga bevis, kommer operatören inte att erkänna några klagomål som härrör från en personlig tolkning av sådana termer.

19) Vid spel på "Vinnare" eller "Plats" kommer insatserna att återbetalas för deltagare/resultat som inte deltar eller drar sig ur ett evenemang innan början på hela evenemanget (inklusive kvalevenemang), försåvitt annat inte anges. operatören förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, att tillämpa Tattersalls regel 4, så som förklaras i <Avsnitt B, Paragraf 6>, för någon tävling och detta anges i förhållande till spelerbjudandet och/eller den relevanta sportspecifika regeln (tillgänglig på begäran).

20) Erbjudanden som hänför sig till en individuell deltagares prestanda i ett specifikt evenemang/tidsram (såsom turneringsframgång för lag X) erfordrar att de angivna deltagarna spelar en aktiv roll åtminstone en gång i en senare etapp av det tillämpbara evenemanget/tidsintervallet efter att spelet har ingåtts och/eller godkänts.

21) Inga återbetalningar av spel kommer att tillämpas, även om det vinnande resultat i en/ett match/evenemang är en/ett deltagare/resultat som inte har angivits för vadslagningsändamål. För alla spelerbjudanden har kontoinnehavaren möjlighet att be om ett pris för icke angivna deltagare/resultat. operatören förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att avvisa sådana begäranden.

22) Erbjudanden som konfronterar varandra prestanda för minst två deltagare under en specifik tidsram/tävling kommer endast att avgöras baserat på resultatet från de angivna deltagarna och inte ta hänsyn till alla andra deltagare i samma tävling/evenemang.

23) Ifall en deltagare diskvalificeras/undanhålls/bannlyses från att delta i en senare del/fas av en/ett evenemang/tävling oavsett orsaken till det, såväl som i händelse av frivilliga tillbakadraganden, ska diskvalificeringen betraktas att ha skett tidpunkten för det officiella tillkännagivandet. Inga förändringar kommer att göras av tidigare resultat, oavsett eventuella modifikationer på grund av sagda handlingar.

24) Vid spel på "Vinnare" eller "Plats", om minst två deltagare betraktas att ha uppnått samma resultat och organisatörsförbundet inte särskiljer i sin klassificering “regeln om dött lopp” såsom specificeras in operatörens allmänna Villkor för vadhållning på sporter, ska <Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 14> tillämpas.

25) Operatören kommer att betala tillbaka insatser på erbjudanden som jämför bedrifter/prestanda från två deltagare inom en angiven tidsram (exempelvis bästa slutplacering i turneringen, matchvinnare och vinnare av karta X] om något av följande förhållanden uppstår:

i. Inga odds erbjöds för ett ‘oavgjort’ resultat och ingen(t) avgörande förfarande/förlängning/extra runda används av organisatörsförbundet för resultat av en/ett match/erbjudande eller för att klassificera deltagare som har uppnått samma resultat;

ii. Någon av de angivna deltagarna spelar inte i någon senare etapp av det relaterade evenemanget (eller del därav) efter att spelet har ingåtts och/eller godkänts;

iii. Ingen av de angivna deltagarna ingår i den tillämpbara klassificeringen;

iv. ingen av de angivna deltagarna bedöms ha uppnått det angivna kravet efter att spelet har ingåtts och/eller godkänts och inga odds för sådant resultat har erbjudits.

26) Erbjudanden som jämför bedrifter/prestanda från tre deltagare kommer att behandlas såsom beskrivs i ovanstående Klausul med undantaget att om minst två deltagare delar den tillämpbara slutplaceringen kommer “regeln om dött lopp” såsom specificeras i operatörens allmänna Villkor för vadhållning på sporter <Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 14> att tillämpas.

27) Reglerna för spel på “Vinnare” och “Plats” tillämpas på erbjudanden som jämför bedrifter/prestanda av minst fyra deltagare, med undantag för de erbjudanden som specifikt anges som “Gruppvadslagning”. i sådana fall kommer insatserna att återbetalas om åtminstone en av de angivna deltagarna inte längre är aktivt inblandad, oavsett orsak, efter att spelet har ingåtts och/eller godkänts.

28) Försåvitt inte resultatet av erbjudandet redan har bestämts innan någon förändring meddelas, kommer spel som hänför sig till en kapplöpning till en viss händelse/summan av en viss händelse (exempelvis Första deltagare att vinna X rundor, Över/Under spelade kartor) eller marginaler/skillnader i avslutad händelse mellan deltagare (exempelvis karthandikapp, exakt kartresultat i matchen) att avgöras som ogiltigt om matchformatet är fullständigt förändrat på så sätt att det skulle förändra räkneverket för sådana händelser och deras respektive odds, inklusive, men inte är begränsat till, fall där antalet schemalagda kartor har förändrats från ett tidigare meddelat udda antal schemalagda kartor (exempelvis bäst av 1/3/5) till ett jämnt antal schemalagda kartor (exempelvis bäst av 2/4/6) och vice-versa. Spel kvarstår och avgörs i enlighet med de erbjudanden där den meddelade förändringen inte är relevant (exempelvis fortsätter matchodds att vara giltiga om antalet schemalagda kartor förändras från tidigare meddelade tre till fem kartor), eller resultatet av erbjudandet redan har avgjorts innan någon förändring meddelas. Följande exempel tillhandahålls som en allmän vägledning om hur sådana spel skulle behandlas i händelse av jämförbara situationer: Ett spel på “Vinner första kartan” fortsätter att vara giltigt om en match förändras från tre till fem kartor men ett spel Över/Under på totalt antal kartor i matchen skulle avgöras som ogiltigt i en liknande situation.

29) Om operatören felaktigt erbjuder odds och linjer som baseras på ett annorlunda antal kartor/matcher/rundor än det korrekt schemalagda antalet av dessa objekt kommer erbjudandena som hänför sig till en kapplöpning till en viss händelse/summan av en viss händelse (exempelvis Första deltagare att vinna X rundor och Över/Under spelade kartor) eller marginaler/skillnader i avslutad händelse mellan deltagare (exempelvis karthandikapp, exakt kartresultat i matchen) att avgöras som ogiltigt om matchformatet är fullständigt annorlunda på så sätt att det skulle förändra räkneverket för sådana händelser och deras respektive odds, inklusive, men inte begränsat till, fall där antalet schemalagda kartor beräknas på ett tidigare udda antal schemalagda kartor (exempelvis bäst av 1/3/5) istället för ett jämnt antal kartor (exempelvis bäst av 2/4/6) och vice-versa. Spel kvarstår och avgörs i enlighet med de erbjudanden där diskrepansen inte är relevant (exempelvis fortsätter matchodds att vara giltiga om antalet schemalagda kartor som erbjuds är tre i stället för stipulerade fem kartor), eller om resultatet av erbjudandet redan har avgjorts innan någon förändring meddelas. Följande exempel tillhandahålls som en allmän vägledning om hur sådana spel skulle behandlas i händelse av jämförbara situationer: Ett spel på “Vinner första kartan” fortsätter att vara giltigt om en match anges som tre i stället för fem kartor, men ett spel på Över/Under på totalt antal kartor i matchen skulle avgöras som ogiltigt i en liknande situation.

30) Vid specifika evenemang kan operatören besluta, helt efter eget gottfinnande, att erbjuda för vadslagningsändamål ett minskat urval av deltagare vilket skulle kunna innefatta vadslagningsalternativ såsom "något annat", "fältet" eller liknande. Detta alternativ inkluderar alla icke angivna deltagare förutom dem som nämns specifikt som tillgängliga. operatören förbehåller sig rätten att lista/specificera fler deltagare i en senare etapp. Om dessa nya, angivna deltagare vara det vinnande resultatet ska de betraktas som har varit icke angivna fram till den tidpunkt som de verkligen infördes i listan och avgöras i enlighet med det.

31) Erbjudanden som hänför sig specifikt till en deltagares prestanda i en/ett viss(t) evenemang/tidsram (exempelvis lag X mot Fältet eller vinnare förutom lag X) ska betraktas som ogiltiga om de nämnda deltagarna inte lyckas spela en aktiv roll åtminstone en gång i en senare etapp av det tillämpbara evenemanget/tidsintervallet efter att spelet har ingåtts och/eller godkänts.

32) Om en match påbörjas med ett annorlunda antal spelare än vad som omfattas av evenemangsbestämmelserna (exempelvis: endera laget påbörjar en match med endast fyra spelare i stället för det schemalagda fem spelare) kommer alla spel att ogiltigförklaras. Om endera laget förloras tillfälligtvis och/eller definitivt i matchen något antal spelare, efter att matchen har påbörjats med stipulerat antal deltagare enligt evenemangsbestämmelsen kommer spel att fortsätta att vara giltiga.

33) Spel på matcher/evenemang som innehåller deltagare som använder ett annorlunda/felaktigt smeknamn eller ett så kallat “smurfkonto” kvarstår, förutsatt att det inte blir någorlunda uppenbart att deltagaren som använder detta specifika smeknamn inte är den som avses. I sådana fall kommer spel att avgöras som ogiltiga.

34) Spel på ett lag ska betraktas som giltigt oavsett de individer som sagda lag använder som deltagare. Om organisatörsförbundet bedömer det som tillåtet att ett lag spelar med en vikarierande deltagare eller ersättningsspelare, kvarstår alla spel förutsatt att ett officiellt resultat meddelas.

35) Alla former av kval innan huvudturneringen (där sådant tillämpas) betraktas som en giltig del av denna tävling. På detta sätt ska alla deltagare som är utslagna i en kvalomgång betraktas som att ha förlorat till någon som är förkvalificerad eller har lyckats i kvalomgången.

36) Vad gäller spel där det hänförs till tidsramar ska de tolkas på följande sätt: “inom de första 30 min” innefattar allt som händer fram till 0 h 29 min 59 s; “mellan 10 och 20 min” innefattar allt som händer från 10 min 0 s fram till 19 min 59 s.

37) Alla spel som hänför sig till varaktighet representerar den faktiska tid som har förflutit i kartan/rundan/evenemanget, det som är tillämpbart. Exempelvis, ett spel på Över 30,5 min i en karta avgörs som Över när 30,5 min har förflutit i den angivna kartan.

38) Alla hänvisningar till “Vinnare” och/eller “Övre” spelplanen fortsätter att vara giltigt oavsett om huruvida kartor och/eller några andra fördelar tilldelas genom evenemangsreglerna till någon deltagare.

39) Fördelar som tilldelas via evenemangsstruktur ska betraktas för avgörande ändamål, försåvitt annat ej anges. Likväl ska alla hänvisningar till specifika index för kartor, spel osv. såsom de presenteras på webbplatsen alltid betraktas som relevanta för den fas i matchen som verkligen spelas. Exempel: i en match i bäst av tre kartor inleder lag A med en fördel på en karta, alla erbjudanden relaterad till karta nummer 1 hänförs i verkligheten till resultatet från matchens andra karta, dvs. den första karta som verkligen spelas.

2. Specifika genre-/spelregler

C. Skytt i första person (FPS)

Följande regler tillämpas för alla spel som kategoriseras som att tillhöra genren Skytt i första person (FPS). De innefattar, men är inte begränsade till, Call of Duty, CS:GO, Overwatch, Quake, Valorant och Rainbow Six. I de fall där specifika regler för något spel som allmänt också betraktas att tillhöra samma genre anges separat, kompletterar de, och ersätter (om så är tillämpbart), de genrespecifika reglerna. operatören förbehåller sig rätten att tillämpa de avgörande reglerna i denna genre på alla spel som inte anges ovan, men som allmänt betraktas som det.

1) Om förlängning/extra kartor/extra rundor erfordras för att avgöra matchresultatet (eller någon del därav), och försåvitt annat inte anges inom erbjudandet, ska resultatet som härrör från det tillagda spelet tas med i beräkningen för avgörande ändamål.

Detta tillämpas dock inte för korrekta resultatserbjudanden.

2) För matchodds, serieresultat, totalt antal kartor och karthandikapp, måste den första schemalagda kartan påbörjas för att spel ska kvarstå.

Undantag finns för alla kartor som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” och/eller “Övre” i spelplanen.

I sådana fall kommer sagda kartor att beaktas för avgörande ändamål.

3) För totalt antal kartor, karthandikapp, korrekt resultat, varaktighet, karta X, första X/först till X, ace, kills/kill-streak och spelar-kills måste alla delar av kartan/schemalagda kartor slutföras för att spel ska kvarstå. Om ett evenemang överges innan sitt naturliga slutförande, kommer spel på Över/Under på totalt antal kartor och på matchhandikapp att avgöras på normalt sätt om ett resultat som uppfyller spelerbjudandena har uppnåtts, i annat fall kommer de att ogiltigförklaras.

4) För korrekt resultat, måste alla ordinarie schemalagda kartor slutföras för att spel ska kvarstå.

5) För varaktighet kommer spelavgörande som hänför sig till varaktighet också att innefatta eventuell tid som erfordras att slutföra eventuell förlängning/extra kartor som är nödvändig för att slutföra den match (eller del därav), till vilket erbjudandet hänförs.

Alla kartor som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” och/eller “Övre” i spelplanen ska betraktas som “0” (noll) min för avgörande ändamål.

6) För karta X måste den angivna kartan slutföras för att spel ska kvarstå.

7) För Första X/först till X, som hänförs till spelerbjudandena om vilken av deltagarna som först ska krediteras för att ha åstadkommit/uppnått det angivna antalet fördefinierade händelser. Försåvitt ett oavgjort resultat (även kallat ingetdera laget) inte har erbjudits och ingendera av deltagarna uppnår det angivna antalet kommer insatserna att återbetalas.

8) För Ace hänförs spelerbjudandet till om huruvida en individuell deltagare krediteras för att på egen hand ha dödat hela motståndarlaget under någon runda i matchen, eller del därav, såsom specificeras i erbjudandet.

9) För spelerbjudanden om spelar-kills, som är länkade till räkneverk (exempelvis totalt antal kills) och alla andra erbjudanden relaterade till specifik terminologi kommer att beslutas i enlighet med den definition för vilken den officiella styrorganisationen meddelar sagda statistik. Försåvitt det inte backas upp med icke-motstridiga bevis, kommer operatören inte att lösa några klagomål som härrör från en personlig tolkning av sådana termer.

D. CS:GO/Valorant

1) För rundehandikapp och totalt antal rundor i CS:GO måste alla schemalagda rundor slutföras för att spel ska kvarstå.

Om matchen överges innan sitt naturliga slutförande, (oavsett eventuellt evenemangbeslut från det styrande förbundet), kommer spel att avgöras som ogiltiga, försåvitt inte de linjer för Över/Under eller rundehandikapp i vilka spelet har ingåtts redan har passerat tidpunkten för matchövergivandet.

I så fall avgörs spel i enlighet med resultatet som uppnåddes innan matchövergivandet.

2) För CS:GO I totalt antal rundor kommer alla kartor som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” och/eller “Övre” i spelplanen att betraktas som “0” (noll) min för avgörande ändamål.

3) För erbjudanden om runda X i CS:GO måste den angivna rundan slutföras för att spel ska kvarstå.

4) För kills-erbjudanden i CS:GO innefattas avgörande med alla kills som sker efter att en bomb har exploderat eller desarmerats mellan rundorna.

E. Onlinespel med flera spelare på en stridsarena (MOBA)

Följande regler tillämpas för alla spel som kategoriseras som att tillhöra genren Onlinespel med flera spelare på en stridsarena (MOBA). De innefattar, men är inte begränsade till, DOTA 2, King of Glory, League of Legends, Wild Rift, Mobile Legends, Smite och Vainglory. I de fall där specifika regler för något spel som allmänt också betraktas att tillhöra samma genre anges separat, kompletterar de, och ersätter (om så är tillämpbart), de genrespecifika reglerna. operatören förbehåller sig rätten att tillämpa de avgörande reglerna i denna genre på alla spel som inte anges ovan, men som allmänt betraktas som det.

1) För matchodds, serieresultat, totalt antal kartor och karthandikapp måste den första schemalagda kartan påbörjas för att spel ska kvarstå.

Undantag finns för alla kartor som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” och/eller “Övre” i spelplanen.

I sådana fall kommer sagda kartor att beaktas för avgörande ändamål.

2) För erbjudanden om totalt antal kartor, karthandikapp, korrekt resultat och karta X måste alla delar av kartan/schemalagda kartor slutföras för att spel ska kvarstå. Om ett evenemang överges innan sitt naturliga slutförande, kommer spel på Över/Under på totalt antal kartor och på matchhandikapp att avgöras på normalt sätt om ett resultat som uppfyller spelerbjudandena har uppnåtts, i annat fall kommer de att ogiltigförklaras.

3) För varaktighet erbjudanden om, första X/först till X och kills/kill-streak, måste alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs slutföras för att spel ska kvarstå, försåvitt resultatet inte redan har avgjorts innan spelet avbröts och ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

Alla kartor som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” i spelplanen ska betraktas som “0” (noll) min för varaktighetsändamål.

4) Spelerbjudanden om första X/först till X hänförs till vilken av deltagarna som först ska krediteras för att ha åstadkommit/uppnått det angivna antalet fördefinierade händelser.

Försåvitt ett oavgjort resultat (även kallat ingetdera laget) inte har erbjudits och ingendera av deltagarna uppnår det angivna antalet kommer insatserna att återbetalas.

5) För erbjudanden om kills/kill-streak tar alla spel endast ta hänsyn till kills som orsakats av motståndardeltagare, om så är tillämpbart.

Kills som orsakats utan ha styrts av motståndardeltagare kommer inte att räknas för avgörande ändamål.

6) Spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer: För avgörande ändamål av erbjudanden som hänförs till följande objekt, spelhändelser och icke-spelarfigurer måste alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs slutföras för att spel ska kvarstå försåvitt resultatet inte redan har avgjorts innan spelet avbröts och ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

• Målsättningar
• Uppnått nivåtak

Alla spel relaterade till målsättningar hänförs endast till kartspecifika målsättningar. Att vinna den faktiska kartan betraktas inte som en målsättning för avgörande ändamål.

Försåvitt ett oavgjort resultat (även kallat ingetdera laget) inte har erbjudits och ingendera av deltagarna uppnår det angivna antalet kommer insatserna att återbetalas.

Operatören förbehåller sig rätten att innefatta, förutom det ovanstående, andra spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer som inte anges, förutsatt att de passar någorlunda in i samma kategorier.

F. DOTA 2 + League of Legends (LoL)

1) För erbjudanden om härjningståg/ultra-kill, ace, assistanser och byggnader måste alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs slutföras för att spel ska kvarstå, försåvitt resultatet inte redan har avgjorts innan spelet avbröts och ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

2) Alla evenemang relaterade till erbjudanden om härjningståg/ultra-kill betraktas endast att skett om de meddelas i matchen (eller del därav till vilka spelet hänförs) genom en banderoll på skärmen.

3) Ace-erbjudanden i League of Legends hänförs till huruvida en individuell deltagare krediteras för att ha dödat den sista levande mästaren i motståndarlaget.

4) För assistanserbjudanden betraktas alla kartor som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” i spelplanen som “0” (noll) assistanser för avgörande ändamål.

5) För byggnadserbjudanden i DOTA 2 klassificeras de följande som “byggnader” i spelet: kaserner, helgedomar och torn. “Nekad” förstörelse av någon av de ovannämnda byggnaderna kommer också att beaktas för avgörande ändamål.

För byggnadserbjudanden i League of Legends klassificeras de följande som “byggnader” i spelet: Kanontorn, hämmare och förstörelse av sagda byggnader betraktas alltid att ha orsakats av motståndaren.

6) För avgörande ändamål av erbjudanden som hänförs till följande objekt, spelhändelser och icke-spelarfigurer måste alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs slutföras för att spel ska kvarstå försåvitt resultatet inte redan har avgjorts innan spelet avbröts och ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

DOTA 2:

• Aegis
• Tillbakaköp
• Kurir
• Gudomlig värja
• Megakryp
• Uppnått nivåtak
• Roshan
• Torn
• Kaserner

League of Legends:

• Baroner
• Drakar
• Uppnått nivåtak
• Sprickhärold
• Kanontorn
• Hämmare

Operatören förbehåller sig rätten att innefatta, förutom det ovanstående, andra spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer som inte anges, förutsatt att de passar någorlunda in i samma kategorier.

G. Slagsmålsspel

Följande regler tillämpas för alla spel som kategoriseras som att tillhöra genren Slagsmålsspel. De innefattar, men är inte begränsade till, Dragonball, Street Fighter, Super Smash Bros och Tekken. I de fall där specifika regler för något spel som allmänt också betraktas att tillhöra samma genre anges separat, kompletterar de, och ersätter (om så är tillämpbart), de genrespecifika reglerna. operatören förbehåller sig rätten att tillämpa de avgörande reglerna i denna genre på alla spel som inte anges ovan, men som allmänt betraktas som det.

1) För matchodds, serieresultat, totalt antal spel och spelhandikapp måste det första schemalagda spelet påbörjas för att spel ska kvarstå.

Undantag finns för alla spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” och/eller “Övre” i spelplanen.

I sådana fall kommer spelen att inkluderas för avgörande ändamål.

2) För totalt antal spel, spelhandikapp, korrekt resultat och spel X/runda X, måste alla delar av de schemalagda spelen slutföras för att spel ska kvarstå. Om ett evenemang överges innan sitt naturliga slutförande, kommer sådana spel på Över/Under på totalt antal spel och på spelhandikapp att avgöras på normalt sätt om ett resultat som uppfyller spelerbjudandena har uppnåtts, i annat fall kommer de att ogiltigförklaras.

3) För varaktighet och totalt antal rundor, måste alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs slutföras för att spel ska kvarstå försåvitt resultatet redan har avgjorts innan spelet avbröts och en eventuell ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

Eventuella spel/rundor som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” i spelplanen, ska betraktas som “0” (noll) rundor för avgörande ändamål.

4) För totalt antal rundor och rundehandikapp måste alla schemalagda rundor slutföras för att spel ska kvarstå. Om matchen överges innan sitt naturliga slutförande och oavsett eventuellt evenemangsbeslut av det styrande förbundet avgörs spel som ogiltiga försåvitt inte linjen för Över/Under på vilket spelet har ingåtts redan har passerat tidpunkten för matchövergivandet. I så fall avgörs spel i enlighet med resultatet som uppnåddes innan övergivandet.

H. Battle Royale

Följande regler tillämpas för alla spel som kategoriseras som att tillhöra genren Battle Royale. De innefattar, men är inte begränsade till, PUBG och Fortnite. I de fall där specifika regler för något spel som allmänt också betraktas att tillhöra samma genre anges separat, kompletterar de, och ersätter (om så är tillämpbart), de genrespecifika reglerna. Operatören förbehåller sig rätten att tillämpa de avgörande reglerna i denna genre på alla spel som inte anges ovan, men som allmänt betraktas som det.

1) För avgörande ändamål av matchvinnare kommer sista levande person/duo/trupp att betraktas som matchvinnare.

I serieresultat betraktas den person/duo/trupp som har ackumulerat flest poäng under seriematcherna som serievinnare.

Avgörande innefattar också eventuella extra kartor, 1 mot 1 och/eller eventuellt ytterligare spel om det styrande förbundet använder ett avgörande förfarande.

Om erbjudandet, efter eventuellt ytterligare avgörande förfarande, slutar i ett oavgjort resultat, där oavgjort inte har erbjudits för vadslagning, kommer insatserna att återbetalas.

2) För varaktighet, kills/elimineringar och första X/först till X, måste alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs slutföras för att spel ska kvarstå försåvitt inte resultatet redan har avgjorts innan spelet avbröts och eventuell ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

Erbjudanden om första X/först till X hänförs till vilken av deltagarna som först ska krediteras för att ha åstadkommit/uppnått det angivna antalet fördefinierade händelser.

Försåvitt ett oavgjort resultat (även kallat ingetdera laget) inte har erbjudits och ingendera av deltagarna uppnår det angivna antalet kommer insatserna att återbetalas.

3) För kills och elimineringar, endast kills/elimineringar orsakade av eller styrda av motståndardeltagare räknas för spelavgörande.

Kills/elimineringar som sker i den “röda zonen” räknas för avgörande ändamål, samtidigt som kills orsakade av något fordon kommer att tilldelas deltagaren som använde sagda fordon.

I. Realtidsstrategi (RTS)

Följande regler tillämpas för alla spel som kategoriseras som att tillhöra genren Realtidsstrategi (RTS). De innefattar, men är inte begränsade till, Starcraft 2 och Warcraft. I de fall där specifika regler för något spel som allmänt också betraktas att tillhöra samma genre anges separat, kompletterar de, och ersätter (om så är tillämpbart), de genrespecifika reglerna. Operatören förbehåller sig rätten att tillämpa de avgörande reglerna i denna genre på alla spel som inte anges ovan, men som allmänt betraktas som det.

1) För matchodds, serieresultat, totalt antal kartor och karthandikapp måste den första schemalagda kartan påbörjas för att spel ska kvarstå.

Undantag finns för alla kartor som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” och/eller “Övre” i spelplanen.

I sådana fall kommer sagda kartor att beaktas för avgörande ändamål.

2) Serieresultat hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av konsekutiva matcher/serier giltiga för samma runda/etapp som spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

3) Om någon karta spelas om på grund av ett dödläge bortses, resultatet från den inledande kartan och resultatet från den omspelade kartan räknas för avgörande ändamål.

För totalt antal kartor, en eventuell karta som spelas om på grund av ett dödläge räknas som endast en karta.

4) För totalt antal kartor och karthandikapp måste alla schemalagda kartor slutföras för att spel ska kvarstå. Om matchen överges innan sitt naturliga slutförande och oavsett eventuellt evenemangsbeslut av det styrande förbundet avgörs spelen som ogiltiga försåvitt inte linjen Över/Under på vilket spelet har ingåtts redan har passerat tidpunkten för matchövergivandet. I så fall avgörs i enlighet med resultatet som uppnåtts innan tidpunkten för matchövergivandet.

5) För korrekt resultat, varaktighet och karta X måste alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs slutföras för att spel ska kvarstå, försåvitt resultatet redan har avgjorts innan spelet avbröts, och ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

För varaktighet ska alla kartor som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” i spelplanen ska betraktas som “0” (noll) min för avgörande ändamål.

För karta X måste den angivna kartan slutföras för att spel ska kvarstå.

6) Första X/först till X hänförs till vilken av deltagarna som först ska krediteras för att ha åstadkommit/uppnått det angivna antalet a fördefinierade händelser.

Försåvitt ett oavgjort resultat (även kallat ingetdera laget) inte har erbjudits och ingendera av deltagarna uppnår det angivna antalet kommer insatserna att återbetalas.

J. Kortspel

Följande regler tillämpas för alla spel som kategoriseras som att tillhöra genren Kortspel. De innefattar, men är inte begränsade till, Artifact, Hearthstone och Magic: The Gathering. I de fall där specifika regler för något spel, som också allmänt betraktas som att utgöra del av samma genre, anges separat, kompletterar de och ersätter (om så är tillämpbart) de genrespecifika reglerna. Operatören förbehåller sig rätten att tillämpa de avgörande reglerna i denna genre på alla spel som inte anges ovan, men som allmänt betraktas som det.

1) För matchodds och spelhandikapp, om någon karta spelas om på grund av oavgjort, bortses resultatet från den inledande kartan och resultatet från den omspelade kartan räknas för avgörande ändamål.

För totalt antal kartor, en eventuellt spel som spelas om på grund av oavgjort räknas som endast en karta.

2) För totalt antal spel och spelhandikapp måste det första schemalagda spelet påbörjas för att spel ska kvarstå, med undantag för eventuella spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare som härrör från så kallade “Vinnare” i spelplanen. I sådana fall kommer sagda spel att beaktas för avgörande ändamål.

Alla spel som har schemalagts måste slutföras för att spel ska kvarstå. Om matchen överges innan sitt naturliga slutförande och oavsett eventuellt evenemangsbeslut av det styrande förbundet avgörs spel som ogiltiga försåvitt inte linjen för Över/Under på vilket spelet har ingåtts redan har passerat tidpunkten för matchövergivandet. I så fall avgörs spel i enlighet med resultatet som uppnåddes innan matchövergivandet.

3) I spel X, måste angivet spel slutföras för att spel ska kvarstå.

K. FIFA och Rocket League

L. FIFA:

1) För matchodds, totalt antal mål och spelhandikapp avgörs resultat avgörs baserat på resultatet som uppnåtts under ordinarie tid.

Försåvitt annat inte anges inom erbjudandet kommer resultat uppnådda under tilläggstid inte att betraktas för avgörande ändamål.

Om ett spel slutar oavgjort, utan att några odds har erbjudits för oavgjort, kommer insatserna att återbetalas.

2) För erbjudanden om lag som går vidare, om tilläggstid erfordras för att avgöra erbjudandet (försåvitt annat inte anges inom erbjudandet) inkluderas resultatet som härrör från det tillagda spelet för avgörande ändamål.

3) För erbjudanden om korrekt resultat kommer resultatet att avgöras baserat på resultatet som uppnåtts under ordinarie tid. Försåvitt annat inte anges inom erbjudandet kommer resultat uppnådda under tilläggstid inte att betraktas för avgörande ändamål.

4) För totalt antal mål erbjudanden, alla delar of matchen till vilket erbjudandet hänförs måste slutföras för att spel ska kvarstå försåvitt resultatet redan har avgjorts innan spelet avbröts och eventuellt ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

M. Rocket League:

1) För matchodds, serieresultat, handikapp, korrekt resultat och totalt antal mål, om förlängning behövs för att avgöra resultatet av matchen (eller någon del därav), och försåvitt annat inte anges inom erbjudandet, inkluderas resultatet som härrör från det tillagda spelet för avgörande ändamål.

Om ett spel slutar oavgjort, utan att några odds har erbjudits för oavgjort, kommer insatserna att återbetalas.

2) För erbjudanden om totalt antal mål och handikapp måste alla delar of matchen till vilket erbjudandet hänförs slutföras för att spel ska kvarstå, försåvitt resultatet inte redan har avgjorts innan spelet avbröts och ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

N. NBA 2K

1) För erbjudanden om lag som går vidare, om tilläggstid erfordras för att avgöra erbjudandet (försåvitt annat inte anges inom erbjudandet) inkluderas resultatet som härrör från det tillagda spelet för avgörande ändamål.

Om ett spel slutar oavgjort, utan att några odds har erbjudits för oavgjort, kommer insatserna att återbetalas.

2) För erbjudanden om totalt antal poäng avgörs resultat baserat på det totalt antalet gjorda poäng av de angivna deltagarna under den tillämpbara tidsramen.

För avgörande ändamål, och försåvitt annat ej anges, betraktas poäng gjorda under förlängning för avgörande ändamål på marknader som relateras till full tid.

Alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs måste slutföras för att spel ska kvarstå försåvitt resultatet redan har avgjorts innan spelet avbröts och ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

3) För handikapperbjudanden baseras resultatet på vad som uppnåtts efter att angivet handikapp/spread har lagts till/dragits ifrån (om så är tillämpbart) till det match-/period-/totala resultat som spelet hänförs till.

Under de förhållanden när resultatet efter justering av linjen för handikapp/spread är exakt lika med vadslagningslinjen kommer alla spel på detta erbjudande att ogiltigförklaras.

För avgörande ändamål, och försåvitt annat ej anges, betraktas poäng gjorda under förlängning för avgörande ändamål på marknader som relateras till full tid.

Alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs måste slutföras för att spel ska kvarstå.

4) För delar, intervall, första/nästa till X erbjudanden, vid spel på specifika tidsramar/-intervall (exempel: odds på kvarttids-/halvtidsresultat X, match resultat mellan minut X och minut Y eller “resten av matchen) betraktas endast resultat och händelser som har ackumulerats under den(t) angivna tidsramen/-intervallet, om så är tillämpbart. Avgörande tar inte hänsyn till några händelser från andra delar av evenemanget/matchen utanför den(t) angivna tidsramen/-intervallet, försåvitt det inte anges.

Spel på erbjudanden som hänför sig till ett specifikt resultat i matchen (exempel: Nästa lag som gör poäng eller kapplöpning till X poäng), hänförs till deltagarna som först gör poäng /uppnår den angivna målsättningen. Om erbjudandet anger en tidsram (eller någon annat periodbegränsning) betraktar avgörandet inga händelser från andra delar av evenemanget/matchen som inte hänförs till den nämnda tidsramen. Om det angivna resultatet inte uppnås/poäng görs inom den stipulerade tidsramen (om sådan finns) av någon av deltagarna, kommer alla spel att ogiltigförklaras, försåvitt ett oavgjort resultat inte har erbjudits has för vadslagning. Alla delar av matchen till vilket erbjudandet hänförs måste slutföras för att spel ska kvarstå försåvitt resultatet inte redan har avgjorts innan spelet avbröts och någon ytterligare fortsättning av spelet inte möjligtvis skulle kunna generera ett annat resultat.

Följ oss på:


Över 10 års erfarenhet18+ new

Roar Vegas Limited är ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lag med registreringsnummer C103736. Registrerad företagsadress är Roar Vegas Limited, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta, med telefonnummer +46812411501, samt e-postadress kundservice@leovegas.com.

Roar Vegas Limited är i Sverige licensierat av Spelinspektionen enligt beslut daterat 20 november 2023 i ärende 23Si808. LeoVegas.com drivs av Roar Vegas Limited och regleras i Sverige under en licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och en licens för att tillhandahålla vadhållning. Licenstiden är beviljad för fem år. Spelinspektionen är den tillsynsmyndighet som är ansvarig för licenser samt alla former av kommersiellt onlinespel i Sverige.

Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. Om du upplever några problem med ditt spelande kan du alltid kontakta Stödlinjen, en oberoende tredjepartshjälplinje, som ger stöd och råd på www.stodlinjen.se, eller på telefonnummer 020-81 91 00.