Integritetspolicy

Senast uppdaterad 21/10/2020
Version2.1.

INLEDNING

Välkommen till LeoVegas Gaming Plc:s integritetspolicy relaterad till de tjänster (t.ex. spel) som tillhandahålls av LeoVegas via www.leovegas.com och/eller aktuella lokala landskod webbplatser och/eller eventuella underwebbplatser och/eller associerade domäner (och/eller subdomäner) och eventuella relaterade programvaror (”webbplats”, ”hemsida”), där personuppgifter om dig behandlas av samma aktör.

LeoVegas Gaming Plc respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter och behandla dem i enlighet med gällande lagar – i synnerhet:

Den maltesiska dataskyddslagen (kapitel 586 i Maltas lagar) samt de olika dotterlagstiftning som utfärdas under densamma – ”DPA

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmänna dataskyddsförordningen) – ”GDPR”.

Denna integritetspolicy tillhandahålls i ett skiktat format, så du kan klicka igenom till de specifika områden som anges nedan. Sammanfattningsvis anser vi att följande information i integritetspolicyn är mest relevant för dig:

Syftet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänster, tillåta dig åtkomst till webbplatsen, efterleva våra rättsliga skyldigheter såsom penningtvättsbekämpning och ansvarsfullt spelande, upptäcka och förebygga bedrägerier samt utveckla vår verksamhet kommersiellt (t.ex. via direktmarknadsföring, analyser)

Personuppgiftsansvarig: När vi behandlar dina personuppgifter fungerar LeoVegas som personuppgiftsansvarig

Dina rättigheter: Du har ett antal rättigheter enligt gällande lagar, i synnerhet en rätt att göra invändningar mot behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse, såsom direktmarknadsföring av våra egna varor och tjänster, segmentering, lojalitetsprogram och riskhantering. Då vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke kan du dra tillbaka det när som helst. Du har också rätt att få tillgång till alla personuppgifter som behandlas och rätt att radera de data som inte längre är nödvändiga.

Konsekvenser av bearbetningen: Behandling av personuppgifter kommer att resultera i tillhandahållande av tjänster (eller förneka detsamma om vissa uppgifter inte tillhandahålls), ta emot marknadsföringskommunikation, segmentering med avseende på riskkategorier eller bonusar och liknande erbjudanden.

Vi rekommenderar dock att du läser hela denna integritetspolicy noggrant. För att underlätta din orientering är detta innehållet i denna integritetspolicy:

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

Syftet med denna integritetspolicy
Personuppgiftsansvarig
Kontaktuppgifter
Ändringar i integritetspolicyn.

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

Personuppgifter
Uppgifter erhållna från dig
Uppgifter erhållna från andra källor
Särskilda kategorier av personuppgifter
Om du inte tillhandahåller uppgifter
Användarnamn

3. VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Allmänna ändamål
Detaljerade ändamål och rättslig grund
Direktmarknadsföring

4. LAGRING

Kriterier som används för att bestämma lagringstiden
Information om våra lagringsperioder.

5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsbiträden
Godkända utlämnanden
Gruppföretag/andra varumärken för ansvarsfullt spelande
Gruppföretag/övriga varumärken för bekämpning av penningtvätt (AML)
Delning av uppgifter mellan varumärken för bekämpning av penningtvätt och ansvarsfullt spelande
Omstrukturering av företaget
Gemensamt personuppgiftsansvariga

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

7. DATASÄKERHET

8. DINA RÄTTIGHETER UNDER DATASKYDDSLAGAR

Rätt till åtkomst
Rätt till rättelse
Rätt till borttagning (rätt att bli bortglömd)
Rätt till begränsning av data
Rätt till dataöverföring
Rätt att göra invändningar mot viss behandling
Rätt att återkalla samtycke
ätt att framföra ett klagomål
Vad vi kan behöva från dig
Tidsgräns för svar
Olika varumärken.

9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING

Ansvarsfullt spelande, profilering
Bekämpning av penningtvätt, profilering
VIP-profilering
Direktmarknadsföringsprofilering
Risksegmentering
Sportspelsprofilering
Spelrekommendation

10. COOKIES

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

1.1. Syftet med denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom eller i samband med din användning av denna webbplats och våra tjänster.

I denna integritetspolicy anges detaljer och villkor för att samla in och behandla dina personuppgifter och information i enlighet med artiklarna 12 och 13 i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna webbplats är inte avsedd för barn, och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn (under 18 år).

1.2. Personuppgiftsansvarig

LeoVegas Gaming Plc är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (kallad ”LeoVegas”, ”Vi”, ”vi”, ”oss” eller ”våra” i denna integritetspolicy).

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta integritetsmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive eventuella önskemål om utövande av rättigheter, var vänlig kontakta oss eller dataskyddsombudet med hjälp av uppgifterna nedan.

1.3. Kontaktuppgifter

Vårt mål är att alltid vara så tydliga och öppna som möjligt, men skulle du ändå behöva något förtydligande om denna integritetspolicy eller en specifik rättslig grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för en specifik behandling, tillhandahåller vi gärna den information som du kan behöva.

Våra fullständiga detaljer är:

- Allmän e-postadress: privacy@leovegas.com
- E-postadress dataskyddsombud: dpo@leovegas.com
- Postadress: LeoVegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Ändringar i integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att ändra, modifiera, lägga till och/eller ta bort delar av denna integritetspolicy när som helst. Du kommer att informeras av oss i förväg om ändringar i denna integritetspolicy (liksom andra villkor som avser webbplatsen). Vi kommer också arkivera och lagra tidigare versioner av integritetspolicyn för din granskning på begäran.

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

2.1. Personuppgifter: betyder all information som identifierar dig som individ eller som avser en identifierbar individ.

När det inte är troligt eller möjligt för oss att använda anonyma och/eller anonymiserade uppgifter (på ett sätt som inte identifierar användare av webbplatsen eller kunder som använder våra tjänster), har vi ändå åtagit oss att alltid skydda din integritet och upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

2.2. Uppgifter erhållna från dig: Vi samlar in från dig, genom interaktion med dig eller genom din interaktion med oss eller våra tjänster, olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

a) Registreringsdata tillhandahållen av dig när du registrerar och/eller öppnar ditt medlemskonto (särskilt i enlighet med paragraf 2.1.6 i T&C) inklusive förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, födelsedatum, land där du har ett gällande personnummer där så godkänns eller krävs enligt lagen, kön, land.

b) Kontaktuppgifter omfattar fast adress, e-postadress och telefonnummer.

c) Identifierings- och verifieringsuppgifter (penningtvätt/granskning, s.k. Due Diligence/uppgifter om kundkännedom, s.k. KYC) som inkluderar ditt namn, efternamn, fast adress och bevis, ålder, nationalitet, familjemedlemmar, utbildning och kvalifikationer, skolor/universitet som du gått på, anställningshistoria och uppgifter, medverkan i media, finansiell statusinformation (t.ex. bankutdrag, inkomstkälla och källa till rikedom, skatteuppgifter), maskerade kreditkortsuppgifter, bevis på äganderätt av e-plånbok såsom Netller, Skrill, PayPal, Paysafe, personligt ID-nummer (PID) för svenska spelare, KYC-dokumentation (t.ex. ID-kort, fullmakt).

d) Uppgifter om ansvarsfullt spelande (RG) inklusive namn, efternamn, postnummer, e-postadress, telefonnummer, land, födelsedatum, land där du har ett gällande personnummer där så godkänns eller krävs enligt lagen, , godkända transaktioner (insättningar och uttag), nekade transaktioner (insättningar och uttag), identifierings- och verifieringsuppgifter, självuteslutningsuppgifter.

e) Självuteslutningsuppgifter inkluderar uppgifter som gäller dig och din självuteslutning, t.ex. dina registrerings- och kontaktuppgifter och dina självuteslutningsuppgifter, såsom anledning, start och datum, användning av självuteslutningsverktyg som uteslutningar, sessionsgräns, förlustgräns, satsningsgräns, insättningsgräns, verklighetskontroll.

f) Betalningsuppgifter omfattar uppgifter om bank-/betalkonto samt information avseende en transaktion såsom valuta, plats, belopp/värde, kund-IP, användar-ID, token.

g) Transaktions- och användningsdata genererad genom din användning av våra tjänster (t.ex. spelning av spel) och inkluderar betalningar till och från dig (insättningar, uttag, misslyckade insättningar och återkallade uttag) och andra detaljer om tjänster du har köpt från oss (till exempel satsningar, insatser(verkliga och bonus), vinster), datum och tid för transaktionerna, kontosaldon (bonus och verkligt), använda bonusar (konvertering och förverkande), bonusomsättning, bonusbalans, använda kanaler, spelade transaktionsspel, språk, land, kontosaldon.

h) Inloggningsuppgifter omfattar internetprotokoll (IP) adress, dina inloggningar (första inloggning senaste inloggning, senast misslyckade inloggning), inloggningslängd, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer av plug-in för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt våra tjänster.

i) Profildata omfattar interna anteckningar till ditt konto, intressen, preferenser, feedback, information om evenemang som du har deltagit i; dina önskemål om huruvida du vill delta i evenemang och vilken typ av evenemang du föredrar; eventuella bonus-/kontantrabattserbjudanden, eller bonuspreferenser du har erbjudits eller gynnats av; om du har fått några presenter, och dina preferenser angående vilken typ av gåvor du vill få; dina önskemål om kontaktkanaler; information om dina hobbyer och intressen.

j) Marknadsföringsuppgifter omfattar dina preferenser angående hur du tar emot marknadsföring från oss (välj/välj bort), samt dina kontakt- och registreringsuppgifter.

k) Övriga kommunikationsuppgifter som du tillhandahåller i kommunikationen med oss (via inspelade samtal, chattar, e-post eller sms) som kan innehålla olika uppgifter såsom dina avsikter, intressen, klagomål, preferenser, samt intern kommunikation och anteckningar.

l) Analysuppgifter inkluderar olika uppgifter som du tillhandahållit med avseende på din användning av vår webbplats och tjänster, såsom ditt spelar-ID, språk, plats, webbläsardata, använda kampanjer, kanaler som används, enhet, betalningsleverantör, transaktions- och användningsuppgifter och vid fall av förvärvsanalyser online även besökta sidor, klickade vykort, rulldjup. Vissa uppgifter samlas in med hjälp av cookies och/eller liknande spårteknik - se vidare avsnittet ”Cookies”.

2.3. Uppgifter från olika källor

2.3.1. Vi samlar in information för bekämpande av penningtvätt/finansiering av terrorism (CFT)-syften på bakgrunden av spelaren, som vi köper från tredjepartsleverantörer (privata företag som arbetar med de flesta offentliga källor), nämligen Bisnode, TransUnion International UK Limited (detta kommer inte att påverka ditt TransUnion-kreditbetyg negativt. Mer information om TransUnions integritetsmeddelande kan hittas här, GBG Group, HooYu Ltd (tidigare känd som 192.com Ltd) och som inkluderar information om spelare är en politiskt utsatt person och om några internationella och/eller finansiella sanktioner har ålagts och/eller information om något företags- eller egendomsägande, domstolsbedömning och/eller insolvens, och med avseende på svenska spelare även skatteinformation i syfte att fastställa källans källa och källa till förmögenhet under penningtvättsbekämpning-riskövervaknings- och due diligence-processen, vilken information samlas in via Bisnode Lubri AB. Dessutom används bakgrundsinformation genom att använda så kallade OSINT-analyser (Open Source Intelligence) insamlade från offentliga källor (t.ex. Google-sökning, alla sociala medietjänster såsom Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn och andra tjänster/webbplatser som pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/, https://www.ratsit.se/ ).

2.3.2. För att uppfylla våra lagliga skyldigheter enligt gällande lagar och licensvillkor, när tillämpligt, samlar vi även självuteslutande data från andra licensierade speloperatörer som tillhör samma grupp av företag som LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group). På samma sätt använder LeoVegas självuteslutningsdata som samlats in med avseende på andra varumärken under vilka LeoVegas driver sin licensierade spelverksamhet.

2.3.3. Om en spelare är registrerad på ett nationellt självuteslutningsregister (inkl. utan begränsning GAMSTOP, ROFUS, spelpaus.se, RUA) tas även vissa självuteslutningsuppgifter emot från ett sådant register. I synnerhet information om huruvida du är självutesluten eller ej. Denna information mottages när du loggar in. Registrering på ett sådant register innebär att du inte kan registrera dig hos LeoVegas och du kommer inte att kunna logga in på ditt medlemskonto. Du kommer inte heller att få några kommersiella meddelanden till dig personligen.

2.3.4. Profildata (hobbyer, intressen) samlas också in genom sökning av offentligt tillgängliga källor som Facebook, LinkedIn, Twitter och Instagram, Google-sökning.

2.3.5. För att förhindra och upptäcka bedrägeri och missbruk av våra system (t.ex. användning av VPN), vissa inloggningsdata, t.ex. IP-adress, enhetsmodell/-typ, webbläsarinformation, operativsystem och andra identifieringsdata från en enhet erhålls och bearbetas av oss genom att använda en tjänst av leverantör av bedrägeribekämpning från tredje part.

2.3.6. Vi får information om ditt sportrisksegment (Sports Risk Data) från vår Sportsbook-leverantör Kambi Group plc (”Kambi”). All information om dess bearbetningsaktiviteter kan hittas här: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice. Eftersom Kambi inte tar emot en spelares riktiga namn eller e-postadress och inte behandlar några personuppgifter från spelarna på en identifierad basis, vänligen kontakta oss om du har några frågor om hur Kambi behandlar din personliga information eller om du vill utöva något av dina registrerade rättigheter.

2.3.7. Med avseende på svenska spelare, för att förenkla registreringsförfarandet, kan en separat process – BankID – användas för identifiering och verifiering. Om en sådan process används, när det personliga identifieringsnumret (PID) tillhandahålls av dig vid anmälan och du har verifierats med bank ID, kommer personuppgifter (registrerings- och kontaktuppgifter) som namn, efternamn, födelsedatum och permanent adress automatiskt matas till spelarprofilen. Datakällan i det fallet är Bisnode Kredit AB och BankID-tjänsten som är tillgänglig via Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Sådana uppgifter används i enlighet med informationen i denna integritetspolicy. Vid en misslyckad kontoöppning (på grund av misslyckad verifiering via bank-ID eller på annat sätt) lagras PID i upp till 24 timmar och raderas därefter automatiskt från LeoVegas system.

2.3.8. För att förenkla registreringen kan en separat process – Facebook Connect/Google sign-In – användas för identifiering och verifiering. Om en sådan process används, efter att du har gett godkännande till åtkomst då du registrerar dig, kommer personuppgifter (registrerings- och kontaktuppgifter) som: namn, efternamn, födelsedatum, kommer e-post automatiskt att matas till spelarprofilen. Datakällan i det fallet är Facebook- eller Google-profilen som nås via Facebook eller Google, beroende på vilken tjänst som används). Sådana uppgifter används i enlighet med informationen i denna integritetspolicy.

2.4. Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter). Men av erfarenhet kan vi inte utesluta att du, efter eget gottfinnande, skickar oss sådana uppgifter i din kommunikation med oss.

Observera att även om ID-kort behandlas, så hanteras bilderna däri inte specifikt tekniskt för att tillåta eller bekräfta unik identifiering. Därför ska sådana uppgifter inte betraktas som biometriska uppgifter (särskild kategori av uppgifter).

2.5. Om du inte tillhandahåller personuppgifter

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte tillhandahåller de efterfrågade uppgifterna, kan vi kanske inte utföra det avtal vi har eller försöker ingå med dig (till exempel, att förse dig med våra tjänster).

2.6. Användarnamn

Se till att ditt användarnamn inte innehåller några personligt identifierbara uppgifter, eftersom användarnamnet delas med vissa partners och under delningen av användarnamnet betraktas det inte separat som personuppgift. Vänligen kontakta oss om ditt användarnamn innehåller personligt identifierbara uppgifter, så vi kan vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter och vägleda dig om hur du ändrar användarnamnet.

3. VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

3.1. Vi använder endast dina personuppgifter när lagen så tillåter. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

För att du ska kunna delta i spel, tillhandahålla tillhörande tjänster till dig

För att du ska kunna komma åt och använda webbplatsen

Av juridiska och rättsliga skäl, för att följa våra lagliga skyldigheter och licensvillkor, som exempelvis penningtvätt och ansvarsfullt spelande

För identifierings- och verifikationsändmål

För ändamål som utgör ett legitimt intresse för LeoVegas avseende direktmarknadsföring av egna liknande varor och tjänster via e-post enligt nedan; och

För ändamål som utgör ett legitimt intresse för LeoVegas angående direktmarknadsföring via telefonsamtal eller post som anges nedan

För analysändamål.

3.2. Detaljerade ändamål och rättslig grund

3.2.1. Nedan finns, i tabellformat, en beskrivning av alla möjliga sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, och på vilka rättsliga grunder. Vi har också identifierat vad våra berättigade intressen är där det är lämpligt. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter på mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet för vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grunden som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i de fall där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

3.2.2. Observera att nedanstående tabell beskriver den allmänna informationen om de personuppgifter vi behandlar. Vissa uppgiftskategorier och/eller syften kan variera i olika jurisdiktioner och/eller varumärken där LeoVegas tillhandahåller sina tjänster. Kontakta oss om du behöver ytterligare information om det specifika syftet för behandling eller uppgiftskategori i din jurisdiktion.

PrivacyPolicy3.2

3.3. Direktmarknadsföring

3.3.1. I enlighet med gällande lagar (inkl. lokala bestämmelser) och baserat på vårt legitima intresse eller ditt medgivande, kan LeoVegas ibland komma att informera dig om sina egna liknande produkter eller tjänster (inkl. utan begränsning, nya tjänster och kampanjer, bonusar och erbjudanden, VIP-upplevelser) via, såsom tillämpligt:

Elektronisk kommunikation (e-post eller sms) eller

Sociala medier eller

Aktiva telefonsamtal eller

Per post.

När LeoVegas förlitar sig på ett berättigat intresse ger det dig möjlighet att motsätta dig relaterad direktmarknadsföring när du registrerar dig på vår webbplats.

När man förlitar sig på samtycke kan samtycket beviljas av dig när du registrerar dig på vår webbplats.

I båda fallen kan du enkelt välja bort direktmarknadsföring om du inte vill motta sådana utskick, när som helst och utan kostnad, antingen genom att:

Aktivera den relevanta länken i slutet av ett elektroniskt meddelande, eller

Kontakta oss, eller

Informera den som ringer (i samband med ett telefonsamtal), eller

Ändra dina inställningar i din profil.

3.3.2. Observera att även om du motsätter dig att ta emot direktmarknadsföringsmaterial från tid till annan kan vi fortfarande behöva skicka dig vissa viktiga meddelanden som du inte kan välja bort.

4. LAGRING4.1. Kriterier som används för att bestämma lagringstiden: Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in dem, inklusive i syfte att uppfylla alla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.

Kriterierna vi använder för att bestämma vad som är ”nödvändigt” beror på vilken typ av personuppgifter som är aktuella. Vår normala praxis är att avgöra om det finns någon specifik EU-lagstiftning och/eller nationell lag (till exempel licenskrav, skattelagstiftning eller bolagsrätt) som tillåter eller till och med ålägger oss att behålla vissa personuppgifter under en viss tid (i så fall kommer vi att behålla personuppgifterna under den maximala perioden som anges i sådan lag) och om inte, om det finns lagar och/eller avtalsbestämmelser som kan åberopas mot oss av dig och/eller tredje part och i så fall vad förskrivningsperioderna för sådana åtgärder är. I det senare fallet kommer vi att behålla alla relevanta personuppgifter som vi kan behöva för att försvara oss mot eventuella anspråk, bestridande eller andra åtgärder från dig och/eller tredje part.

Om vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi antingen säkert radera eller anonymisera de aktuella personuppgifterna.

4.2. Information om våra lagringsperioder.

4.2.1. Nedan finns, i tabellformat, en beskrivning av alla möjliga lagringstider för uppgifter, och vilka rättsliga grunder vi förlitar oss på. Vi har också identifierat vad våra berättigade intressen är där det är lämpligt.

4.2.2. Observera att nedanstående tabell anger allmän information om lagringstiderna. Vissa perioder kan variera i olika jurisdiktioner. Kontakta oss om du behöver ytterligare information om det specifika syftet för behandling eller uppgiftskategori i din jurisdiktion.
PrivacyPolicy4.2

På grund av spelmyndigheters begränsningar som gäller användningen av flera konton, får spelare endast skapa och använda ett enda konto på LeoVegas-systemet enligt våra villkor, och därför, så länge vi för ovan nämnda ändamål lagrar alla spelarens personuppgifter, kan spelaren, efter att ett konto avslutas, bara öppna sitt befintliga konto igen, förutsatt att kontot får öppnas.

Enligt italiensk lagstiftning måste LeoVegas tillåta skapande av ett nytt konto till samma spelare (med samma registreringsnummer) efter 15 dagar om det tidigare har stängts på begäran av kunden. Om skattenumret läggs på en ”svartlista” av en viss anledning (inklusive men inte begränsat till bedrägerifall) kan operatören förhindra att ett nytt konto skapas med samma skattenummer.

Ytterligare detaljer om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy som du kan begära av oss genom att kontakta oss.

5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

5.1. Som LeoVegas affärspartner är leverantörer eller tjänsteleverantörer ansvariga för vissa delar av den övergripande funktionen eller driften av webbplatsen, spel och andra tjänster, behandlas personuppgifter också av dem för ovan nämnda ändamål på uppdrag av LeoVegas.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter för egna ändamål utan endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner, efter noggrann kontroll av dessa partner och på grundval av stränga databehandlingsavtal.

5.1.1. Uppgifter om kategorierna av de personuppgiftsbiträden för personuppgifterna

Spelleverantörer i syfte att tillhandahålla spel

Leverantör av Sportsbook-tjänst och riskhanteringsändamål

Betalningsleverantörer att utföra betalningstransaktioner (insättningar och uttag)

Marknadsföringsleverantörer att utföra vissa marknadsaktiviteter på uppdrag av LeoVegas

Marknadsföringspartners att utföra viss marknadsföring på uppdrag av LeoVegas

Marknadsföringskonsulter att ge marknadsföringsråd till LeoVegas

Tjänsteleverantörer som tekniskt möjliggör kommunikation med dig (via e-post, chatt, sms, telefon)

Tekniska leverantörer för att stödja funktionen på webbplatsen och våra tekniska system (både front- och backend)

Databasens administratörer för att upprätthålla databasens funktion

Leverantörer som tillhandahåller och/eller behandlar vissa uppgifter för bekämpning av penningtvätt för att uppfylla våra skyldigheter inom penningtvättsbekämpning

Tjänsteleverantörer avseende eller organisation och bokning av e-post, resor och/eller leverans av presenter och gåvor med avseende på vårt lojalitetsprogram

Leverantörer av molnbaserade tjänster, såsom lagring eller hosting av viss programvara

Tjänsteleverantörer för dataanalys och/eller affärsinformation

Kreditvärderingsinstitut, bedrägeribekämpningsorgan, penningtvättsorgan för bedrägeribekämpning och kontrolländamål, vid behandling av ditt medlemskonto och tillhörande transaktioner

Företag inom LeoVegas Mobile Gaming-gruppen för att tillhandahålla vissa tjänster/support med LeoVegas-funktioner

Professionella rådgivare [som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvariga] inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster.

5.2. Godkänt utlämnande: Om du misstänks ha brutit mot våra användarvillkor eller gällande lagar (till exempel när vi misstänker att ett brott kan ha begåtts), eller för att förhindra, upptäcka eller överträffa bedrägerier eller annan kriminell aktivitet, har LeoVegas rätt att:

vidarebefordra dina personuppgifter till myndigheterna

dela någon av dina personuppgifter till den relevanta spelregulatorn

dela dina personuppgifter med relevanta brottsbekämpande organ och/eller brottsutredningsorgan eller organisationer och bistå dessa med alla typer av undersökningar av ditt agerande

svara på stämningar i domstol eller order eller liknande officiell begäran om personuppgifter.

Med avseende på italienska spelare i självuteslutningsregistret Single-Exclusion of Self-Exclusion (RUA), är vi skyldiga – i enlighet med AAMS-bestämmelserna – omedelbart kommunicera alla data och all information till myndigheten om spelare som har bestämt sig för att använda sig av självuteslutningsverktyg, samt data och information om spelare som har valt att återaktivera spelkontot.

5.3. Gruppföretag/andra varumärken för ansvarsfullt spelande

Dina självuteslutningsuppgifter delas också med andra företag inom samma grupp, när så är tillämpligt, i syfte att uppfylla juridiska skyldigheter och våra licensvillkor. På samma sätt delar LeoVegas dina självuteslutningsuppgifter med andra varumärken under vilka de bedriver sin spelverksamhet.

5.4. Gruppföretag/övriga varumärken för bekämpning av penningtvätt

Dina identifikations- och verifieringsuppgifter som förnamn, efternamn, födelsedatum och postnummer delas, för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, med olika varumärken varunder LeoVegas bedriver spelverksamhet.

5.5. Delning av uppgifter mellan varumärken för bekämpning av penningtvätt och ansvarsfullt spelande

Dina identifierings- och verifieringsuppgifter, transaktions- och användningsuppgifter, registreringsuppgifter och kontaktuppgifter delas med och köps in, för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, via olika varumärken under vilka LeoVegas driver sin spelverksamhet.

5.6. Omstrukturering av företaget

Tredje part, inkl. alla företag som tillhör samma koncern som LeoVegas, till/med vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vårt företag, våra tillgångar eller våra verksamheter eller som ett resultat av omstrukturering. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slås samman med dem. Om vår verksamhet förändras kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.

5.7. Gemensamt personuppgiftsansvariga: Vissa uppgifter delas med andra parter, som agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga. Följande är detaljerna om kärnan i de samordnade arrangemangen:

Betalningsleverantör Citadel.

Följande uppgifter behandlas med Citadel som gemensamt personuppgiftsansvariga:

Registreringsuppgifter, betalningsuppgifter.

Kontaktuppgifter: Citadel Commerce (Malta) Ltd. (”Citadel”), med huvudkontor i Lvl 5, de Tigné, 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta som agent för Citadel Commerce UK Limited, vars kontaktuppgifter är support@citadelcommerce.com. Kärnan i avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar mellan LeoVegas och Citadel:

LeoVegas samlar in data (förutom sådana data som Citadel kan få från andra källor genom undersökningar) och informerar registrerade

Citadel svarar på registrerades begäran

Citadel registrerar och gör alla anmälningar om brott mot personuppgifter till tillsynsmyndigheter och/eller berörda personer som berörs när så krävs

Citadel utför konsekvensbedömningar för dataskydd och föregående samråd med en tillsynsmyndighet angående riskhantering vid behov.

Sportsbook-leverantör Kambi

Följande data behandlas med Kambi som gemensamt personuppgiftsansvariga: Transaktions- och användningsdata som: kön, första del av postnummer, valuta, språk, sista inlämningsmetod, kontobalans och vadslagningshistorik, spelar-ID för att tillhandahålla Sportsbook-tjänsterna. Kambi bearbetar inte spelarens riktiga namn eller e-postadress utan använder sig av ett pseudonymiserat ID för varje spelare.

Ytterligare information om Kambis behandling finns här: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

Kärnan i avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar mellan LeoVegas och Kambi:

LeoVegas delar transaktions- och användardata på pseudonymiserat sätt med Kambi för att tillhandahålla Sportsbook-tjänster

LeoVegas svarar på registrerade begäran

LeoVegas och Kambi fungerar också som gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller förändringar i sportrisksegmentet.

I andra fall fungerar varje part som ensam personuppgiftsansvarig. Vi kommer emellertid i alla fall att ansvara för att hantera eventuella frågor som spelarna kan ha med avseende på Kambis databehandling

Iovation

Följande uppgifter delas med Iovation: Inloggningsuppgifter som: Unik kontoidentifierare som representerar det konto slutanvändarna har hos LeoVegas, enhetsattribut för slutanvändarens elektroniska enhet inklusive IP-adress (Internet Protocol), inloggningar av slutanvändare (första inloggning, senaste inloggning, senaste misslyckade inloggning), loggvaraktighet, webbläsartyp och version, tidszon och plats, typ och version av webbläsarplugin, operativsystem, enhets-ID, IP-land, IP-region, IP-ISP relaterad till varje spelare

Kärnan i avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar mellan LeoVegas och Iovation:

LeoVegas och Iovation behandlar tillsammans personuppgifter i syfte att förebygga och undersöka bedrägerier

Iovation fungerar som en separat och oberoende styrenhet för följande aktiviteter:

- Förbättring av tjänster
- Maskininlärning
- Delande av uppgifter mellan olika operatörer/leverantörer

LeoVegas svarar på registrerade förfrågningar.

I andra fall fungerar varje part som ensam personuppgiftsansvarig. Vi kommer emellertid i alla fall att ansvara för att hantera eventuella frågor som spelarna kan ha med avseende på Iovations personuppgiftsbehandling.

Ytterligare information om Iovations behandlingsaktiviteter finns på https://www.iovation.com/legal/privacy

Om du vill utöva sådana rättigheter eller om du har några frågor eller kommentarer om dina personuppgifter, kontakta oss på privacy@iovation.com.

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Några av dina leverantörer och partners (enligt ovan) är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så att behandlingen av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter ut ur EES garanterar vi att en liknande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

Överföring av dina personuppgifter utförs till länder som har bedömts ge Europeiska kommissionen tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter För ytterligare information, se här

När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, vilket ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. För ytterligare information, se här.

Vänligen kontakta oss om du vill ha mer information om det särskilda tillvägagångssätt som vi använder när du överför dina personuppgifter ut från EES.

7. DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. För att efterleva GDPR säkerställer olika tekniska kontroller att uppgifter och information alltid krypteras under överföring och i vila genom att genomgående använda branschstandardiserade krypteringstekniker. Detta garanterar alltid sekretess och integritet. På organisationsnivå styrs hanteringen av all information av våra omfattande informationssäkerhetspolicyer. Detta kompletteras med ett medvetenhetsprogram för informationssäkerhet som är utformat för att specifikt säkerställa att vi tar tillvara bästa praxis när det gäller hantering av information.

Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till medarbetare, ombud, leverantörer och andra tredje parter som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.

Vi har infört förfaranden för att ta itu med eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.

8. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT LAGARNA OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

8.1. Din rätt till åtkomst

Du kan när som helst, med rimliga intervaller, be oss att bekräfta huruvida vi behandlar personuppgifter som berör dig, och om vi gör det har du rätt att få tillgång till dessa personuppgifter och till följande information:

Vilka personuppgifter vi har

Varför vi behandlar dem,

Vem vi lämnar ut dem till

Hur länge vi avser att behålla dem (om möjligt)

Om vi överför dem utomlands och de skyddsåtgärder vi tar för att skydda dem

Vilka dina rättigheter är

Hur du kan göra ett klagomål

Var vi fick dina personuppgifter från och

Om vi har utfört automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt relaterad information.

Det enklaste sättet att skaffa denna information är att aktivera funktionen ”Hämta mina uppgifter” i din profil. Du kommer att få en kopia av alla transaktionsuppgifter och en uttömmande sammanfattning av alla kategorier av uppgifter, deras källor och mottagare, alla behandlingsoperationer, syften och lagringsperioder. Om denna information inte är det du letade efter eller skulle önska få annan information, eller begära denna information via en annan kanal, kontakta oss på sar@leovegas.com. Detsamma gäller om denna funktion av någon anledning inte är tillgänglig (t.ex. av tekniska skäl) eller om du av någon anledning inte vill använda den ber vi dig skicka din begäran på sar@leovegas.com Vid sådan begäran kommer vi (utan att detta negativt påverkar andras rättigheter och friheter inklusive vårt eget) ge dig ytterligare information och/eller med en kopia av de personuppgifter som behandlas inom en månad efter mottagandet av begäran, vilken period får förlängas med två månader vid behov, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar. Vi kommer informera dig om sådan förlängning inom en månad efter mottagandet av förfrågan, tillsammans med orsakerna till förseningen.

8.2. Rätten till rättelse

Även om alla rimliga ansträngningar kommer att göras för att hålla dina personuppgifter uppdaterade, uppmanar vi dig att informera oss omedelbart om eventuella förändringar. Om det gäller din bostadsadress och ditt telefonnummer kan du meddela oss om ändringen genom att ändra personuppgifterna i din profil. Kontakta oss om ändringen avser uppgifter som inte kan ändras genom att ändra din profil. För detta ändamål har du rätt att be oss att korrigera felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig. Vi kan försöka verifiera riktigheten i uppgifterna innan vi åtgärdar det.

8.3. Rätten att radera (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter och vi ska tillmötesgå dig utan onödigt dröjsmål men endast i fall där:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller

Du har återkallat ditt samtycke (i de fall där vi behandlar med ditt samtycke) och vi har ingen annan laglig grund att behandla dina personuppgifter eller

Du har framgångsrikt utövat din rätt till invändning (som förklaras nedan) eller

Dina personuppgifter ska ha behandlats olagligen eller

Det finns en laglig skyldighet som vi är föremål för eller

Det finns särskilda omständigheter i samband med vissa barns rättigheter.

Vi är dock under inga omständigheter juridiskt bundna att uppfylla din borttagningsbegäran om hantering av dina personuppgifter är nödvändig av följande skäl:

För efterlevnad av en laglig skyldighet som vi är föremål för (inklusive men inte begränsat till våra uppgifter om lagring) eller

För upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

Det finns andra rättsliga skäl som ger oss rätt att vägra förfrågningar om radering, även om de två ovanstående är de mest sannolika skäl som vi kan åberopa för att neka sådana förfrågningar. Du kan begära raderingen genom att kontakta oss.

8.4. Rätten till begränsad uppgiftsbehandling

Du har rätt att be oss begränsa (det vill säga, lagra men inte hantera på annat sätt) dina personuppgifter, men endast om:

Korrektheten i dina personuppgifter är omtvistad (se rätten att rätta uppgifter ovan), under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna

Bearbetningen är olaglig, och Du motsätter dig radering av dina personuppgifter eller

Vi inte längre behöver personuppgifterna för de syften som de samlades in men du behöver personuppgifterna för att skapa, utöva eller försvara juridiska påståenden eller

Du har utövat din rätt att invända och verifiering av våra legitima skäl att överväga din invändning är pågående.

Efter din begäran om begränsning, förutom att lagra dina personuppgifter, kan vi bara hantera dina personuppgifter enligt följande:

Där vi har ditt samtycke eller

För upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav eller

För att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller

Av skäl av allmänt intresse.

Du kan begära begränsningen genom att kontakta oss.

8.5. Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att be oss tillhandahålla dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format eller (om det är tekniskt möjligt) att få de ”flyttade” direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt. Denna rätt gäller endast där:

Behandlingen baseras på ditt samtycke eller om utförandet av ett kontrakt med dig och

Bearbetningen utförs med automatiska medel.

I stor utsträckning kan du utöva denna rättighet genom att aktivera funktionaliteten att ”ladda ner mina uppgifter” i din profil. Kontakta oss om du har eventuella förfrågningar utöver de uppgifter som tillhandahålls eller om du vill att vi ska hjälpa dig med den faktiska överföringen av sådana uppgifter till annan operatör.

Kontakta oss om du är kund hos en annan speloperatör och vill att dina uppgifter ”flyttas” till oss. Observera i detta sammanhang, trots att du har rätt att använda portabilitet, förväntas du fortfarande ge alla registrerings- och kontaktuppgifter på grund av kraven i våra kundregistrerings /anmälningskrav.

8.6. Rätten att göra invändningar mot viss behandling

I de fall där vi endast hanterar dina personuppgifter när detta är 1.) nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning eller 2.) när behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som vi eller en tredje part bedriver (enligt vad som anges i tabellen i punkt 3.2 ovan), har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter av oss.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direktmarknadsföring.

För att undvika tvivel, när vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att utföra ett avtal, när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för eller när behandlingen är nödvändig för att skydda dina eller en annan fysisk persons vitala intressen, består inte den allmänna rätten att göra invändningar.

När det gäller direktmarknadsföring av egna varor och tjänster inkl. relaterad profilering, kan du närhelst invända mot sådan behandling genom att kontakta oss eller genom att välja dina inställningar på sidan Konto - inställningar.

8.7. Rätt att återkalla samtycke (när vi behandlar dina uppgifter på grundval av samtycke)

I de fall där vi behandlar på grundval av ditt samtycke (som vi aldrig kommer att förutsätta men som vi ska ha erhållit på ett tydligt och tydligt sätt från dig), DU HAR RÄTT ATT ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE NÄR SOM HELST och detta, på samma sätt som Du har gett det till oss.

Skulle du utöva din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (genom att skriva till oss på den fysiska eller e-postadressen nedan), kommer vi att avgöra om det i det skedet finns en alternativ rättslig grund för behandling av dina personuppgifter (till exempel på grundval av en laglig skyldighet som vi är föremål för) där vi skulle vara lagligt behöriga (eller till och med skyldiga) att behandla dina personuppgifter utan att behöva ditt samtycke och i så fall meddela dig i enlighet med detta.

När vi ber om sådana personuppgifter kan du alltid neka, men om du nekar att ge oss nödvändiga uppgifter som vi behöver för att tillhandahålla begärda tjänster, kommer vi inte nödvändigtvis kunna tillhandahålla dig sådana tjänster (speciellt om samtycke är den enda rättsliga grunden som är tillgänglig för oss).

För att förtydliga, samtycke är inte den enda grunden som tillåter oss att behandla dina personuppgifter. I det föregående avsnittet påpekade vi de olika grunderna som vi litar på när du behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål.

8.8. Rätten att inkomma med ett klagomål

Du har också rätt att lämna in klagomål till den behöriga datatillsynsmyndigheten. Den behöriga myndigheten i Malta är Office of the Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Vi ber vänligen att du försöker lösa eventuella problem som du kanske har med oss först (även om du har rätt att kontakta den behöriga myndigheten när som helst).

8.9. Vad kan vi behöva från dig

När du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss kan vi behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

8.10. Tidsfrist för svar

Vi försöker att svara på alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

8.11. ANDRA MÄRKEN

LeoVegas driver sin spelverksamhet även under andra märken och varumärken. I syfte att utöva dina rättigheter enligt ovan, och för att tydligheten och läsligheten av vårt svar ska kunna överensstämma, kommer vi initialt att följa förfrågningarna avseende uppgifter som behandlas under det varumärke som förfrågningen kom från. Om du önskar att dina önskemål ska följas med avseende på alla varumärken med avseende på vilken LeoVegas driver sin verksamhet, var god se till att flagga detta i din förfrågan.

9. AUTOMATISERAD BEHANDLING – PROFILERING

9.1. Viktig information om logiken som ligger bakom den automatiserade behandlingen för ansvarsfullt spel

LeoVegas är på grundval av gällande lagar och licensvillkor lagligt skyldiga att övervaka sina spelare för att identifiera personer som kan uppleva eller riskera att utveckla problem med sitt spel och samverka med dem för att erbjuda hjälp eller stöd. I detta syfte, och för att uppfylla denna skyldighet, använder LeoVegas historiska uppgifter som beskriver spelares beteende, i synnerhet vissa uppgifter om ansvarsfullt spelande, transaktions- och användningsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter (särskilt känsloläge som används i meddelande), för sina etablerade regler gällande vem som sannolikt kommer att lida av spelberoende och för att vidta relevanta åtgärder. Vårt tillvägagångssätt är baserat på ett klassificeringssystem som möjliggör tydlig tolkning av varför spelare klassificeras som potentiella spelberoende. Baserat på data som beskriver unika spelare, ger algoritmen oss en beräknad sannolikhet för spelberoende. Beslut, baserat på förutsägelsen, fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention.

9.2. Viktig information om logiken som ligger bakom den automatiserade hanteringen för bekämpning av penningtvätt

LeoVegas är, baserat på tillämpliga lagar och licensvillkor, juridiskt skyldiga att övervaka sina spelare för att identifiera potentiellt misstänkta aktiviteter avseende penningtvättsbekämpning/CFT. Baserat på data som beskriver spelarnas beteende, i synnerhet transaktions- och användningsuppgifter, föreslår algoritmen en riskprofil.

Beslut, baserat på förutsägelsen, fattas inte automatiskt utan kräver mänsklig intervention.

9.3. Betydande information om logiken involverad i den automatiska behandlingen för lojalitets /VIP- segmenteringsändamål

Genom att använda de historiska uppgifter som spelarna genererade under de första 2 dagarna, bedömer vi om du kommer att kvalificera dig för vårt VIP-/lojalitetsprogram. Denna modell används på nya spelare och beroende på deras engagemang i våra tjänster förutses VIP-statusen. Resultatet av modellen är en förutsägelse för huruvida spelaren blir en VIP. Förutom kön, land och ålder använder vi inte personligt identifierbar information som inmatning i modellen. Beslut, baserat på förutsägelsen, fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention. Processen är baserad på vår överensstämmelse med laglig skyldighet och med avseende på lojalitetserbjudanden, på legitima intressen hos LeoVegas för att tillhandahålla anpassad, kvalitetsupplevelse för spelarna och belöningens lojalitet hos spelarna. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra dina inställningar i ditt konto.

9.4. Betydande information om logik som är inblandad i automatiserad behandling med avseende på direktmarknadsföring

Genom att använda dina transaktions- och användningsdata, vissa registreringsuppgifter som kön, land, födelsedatum och din övergripande interaktion med våra tjänster analyserar och etablerar vi olika segment av kunderna. Dessa segment behandlas sedan manuellt för att säkerställa att vi erbjuder de mest lämpliga erbjudanden och bonusar till våra kunder. Dessa beslut fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention. Processen är baserad på LeoVegas legitima intresse när det gäller att erbjuda kundanpassad, kvalitetsupplevelse för spelarna och belöna lojaliteten hos spelarna. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra dina inställningar i ditt konto.

9.5. Betydande information om logik som är inblandad i automatiserad behandling med avseende på sportrisksegmentering

LeoVegas bearbetar din sportrisksegmentering manuellt som etablerats av Sportsbook-leverantören Kambi. Sportrisksegmentering skapas av Kambi på basis av automatiserad profilering som utförs av Kambi. De använder automatiserad bearbetning för att föreslå en riskprofil, men en sådan riskprofil bekräftas eller ändras av Kambis personal. I samband med tillhandahållandet av sina tjänster använder Kambi automatiserad riskhanteringsteknik för att bedöma risken för särskilda spelaktiviteter. Om du försöker spela på ett sätt som faller utanför parametrarna som är förknippade med din riskprofil flaggas insatsen till Kambis personal som granskar den. För att skydda dina rättigheter och intressen tillåter Kambi dig att bestrida alla beslut som de fattar om din riskprofilering eller att invända mot vår användning av profilering. För detta ändamål, kontakta oss (LeoVegas). Mer information om hantering som utförs av Kambi finns i Kambis integritetsmeddelande här: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

9.6. Betydande information om logik som är inblandad i automatiserad behandling med avseende på spelrekommendationer

Genom att använda dina transaktions- och användningsuppgifter ger vi dig en lista över spel som ligger i linje med din smak. Systemet avgör dina preferenser för olika spel och gör generella antaganden gällande nya spel. Med hjälp av de beräknade inställningarna kan en rangordnad lista över spel produceras som kan användas för rekommendationer.

Spelrekommendationerna skapas utan mänsklig inblandning. Processen är baserad på LeoVegas legitima intresse av att erbjuda spelarna en kundanpassad upplevelse av hög kvalitet.

10. COOKIES

Vår webbplats använder cookies, för mer information om vad cookies är, vilka cookies vi använder, hur och varför vi använder cookies och hur du kan styra vilka cookies som släpps, läser vår Cookiepolicy.

Promotion Image

91 miljoner i LeoJackpot.

100 gratisspinn utan omsättningskrav

TILL BONUSEN
LeoVegas Gaming plc. är ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lag med registreringsnummer C59314. Registrerad företagsadress är LeoVegas Gaming plc., Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta, med telefonnummer +356 993 942 68, samt e-postadress support-sv@leovegas.com.

LeoVegas Gaming plc är i Sverige licensierat av Spelinspektionen enligt beslut daterat 26 november 2018 i ärende 18Li7545. LeoVegas.com drivs av LeoVegas Gaming plc. och regleras i Sverige under en licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och en licens för att tillhandahålla vadhållning. Licenstiden är beviljad för fem år.

Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. Om du upplever några problem med ditt spelande kan du alltid kontakta Stödlinjen, en oberoende tredjepartshjälplinje, som ger stöd och råd på www.stodlinjen.se, eller på telefonnummer 020-81 91 00.