Privacy Policy

Senast uppdaterad den 25 oktober 2019 Version 1.6

Inledning
Välkommen till LeoVegas Gaming plc:s integritetspolicy relaterad till tillhandahållande av de tjänster (t.ex. spel) som LeoVegas tillhandahåller via www.leovegas.com och/eller några LeoVegas-webbplatser med lokal landskod och/eller några underwebbplatser och/eller associerade domäner (och/eller underdomäner) och eventuella relaterade programtillämpningar (”plats”, ”webbplats”) där personuppgifter som är relaterade till dig behandlas.

LeoVegas plc respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter och behandla dem i enlighet med gällande lagar – i synnerhet:

- Maltas Data Protection Act (Kapitel 586 i Maltas lagar) liksom dotterbolagslagstiftning utfärdade under samma ‘DPA’;
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter som upphäver direktiv 95/46/EU (allmän dataskyddsförordning) – ”GDPR.

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och/eller använder våra tjänster och förklarar dina rättigheter till integritet och hur lagen skyddar dig.

Även om vårt mål är att alltid vara så tydliga och öppna som möjligt inser vi att juridiska dokument ibland kan vara svåra att läsa. Tveka inte att kontakta oss för eventuella förtydliganden som du kan behöva. Om du exempelvis behöver förtydligande om en specifik rättslig grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för en specifik behandling kommer vi gärna att ge dig sådan information som du kanske behöver. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan, i synnerhet privacy@leovegas.com.

Denna integritetspolicy finns i ett skiktat format, så du kan klicka dig igenom de specifika områdena som anges nedan:

Vi rekommenderar dock att du läser hela denna integritetspolicy med omsorg. För att göra det enklare för dig att hitta vad du vill läsa om, är detta innehållet i denna integritetspolicy:

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
• Syftet med denna integritetspolicy
• Personuppgiftsansvarig
• Kontaktuppgifter
• Ändringar i integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG • Personuppgifter
• Uppgifter erhållna från dig
• Uppgifter från andra källor
• Särskilda personuppgiftskategorier
• Om du underlåter att tillhandahålla personuppgifter
• Användarnamn

3. VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
• Allmänna ändamål
• Detaljerade ändamål och rättslig grund
• Direktmarknadsföring av egna liknande varor och tjänster

4. LAGRING
• Kriterier som används för att fastställa lagringsperioder
• Detaljer om våra lagringsperioder

5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

• Detaljer om kategorierna av personuppgiftsbiträden för personuppgifterna
• Behörigt utlämnande
• Koncernföretag/för AML-ändamål
• Uppgiftsdelning avseende AML och ansvarsfullt spelande mellan varumärken
• Omstrukturering av företag
• Gemensamt personuppgiftsansvariga

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

7. DATASÄKERHET

8. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGAR

• Din rätt till åtkomst
• Din rätt till rättelse
• Din rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
• Din rätt till begränsning av behandling
• Din rätt till dataportabilitet
• Din rätt att göra invändningar mot viss behandling
• Din rätt att återkalla ditt samtycke (när vi behandlar dina uppgifter baserat på samtycke)
• Din rätt att framföra ett klagomål
• Vad vi kan behöva från dig
• Tidsgräns för svar

9. AUTOMATISERAD BEHANDLING - PROFILERING
• Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på ansvarsfullt spelande
• Meningsfull information om logiken i den automatiska behandlingen för AML-ändamål
• Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling för segmenteringsändamål
• Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på direktmarknadsföringssegment
• Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på sportrisksegment
• Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på spelrekommendation

10. COOKIES

Vi rekommenderar dock att du läser denna integritetspolicy noggrant i dess helhet.

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

1.1. Syftet med denna integritetspolicy Denna integritetspolicy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom eller i samband med din användning av denna webbplats och våra tjänster.

Denna integritetspolicy framställer detaljer och villkor för att samla in och behandla dina personuppgifter och ger dig information i enlighet med artikel 12, 13 och 20 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet uppgifter om barn (under 18 år).

1.2. Personuppgiftsansvarig LeoVegas Gaming plc är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (benämns ”LeoVegas”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna integritetspolicy).

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta sekretessmeddelande. Om du har frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive frågor om hur du kan utöva dina rättigheter kan du kontakta oss eller dataskyddsombudet med hjälp av de uppgifter som framställs nedan.

1.3. Kontaktuppgifter Vårt mål är visserligen att alltid vara så tydliga och öppna som möjligt, men om du skulle behöva något förtydligande om denna integritetspolicy eller en specifik rättslig grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för en specifik behandling kommer vi gärna att ge dig sådan information som du kanske behöver. Våra fullständiga uppgifter är:

Allmän e-postadress: privacy@leovegas.com
DPO e-postadress: dpo@leovegas.com
Reguljär postadress: Leovegas, Level 7, Plaza Business Center, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Ändringar i integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Vi förbehåller oss rätten att helt efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till och/eller ta bort delar av denna integritetspolicy när som helst. Du ska informeras av oss i förväg om ändringar i denna integritetspolicy (såväl som andra villkor som är relevanta för webbplatsen). Vi ska också arkivera och lagra tidigare versioner av integritetspolicyn för din granskning på begäran.


2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG2.1 Personuppgifter

Avser alla uppgifter som identifierar dig som individ eller som avser en identifierbar person.

När det inte är möjligt för oss att använda anonyma och/eller anonymiserade uppgifter (på ett sätt som inte identifierar någon användare av webbplatsen eller våra tjänsters kunder) åtar vi oss ändå att alltid skydda din integritet och säkerheten för dina personuppgifter.

2.2. Uppgifter erhållna från dig Genom interaktion med dig eller genom din interaktion med oss eller våra tjänster samlar vi in olika typer av personuppgifter om dig vilka vi har grupperat enligt följande:

a) Registreringsuppgifter som tillhandahålls av dig när du registrerar dig och/eller öppnar ditt medlemskonto (i synnerhet enligt klausul 2.1.6 i villkoren), inklusive förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande ID, födelsedatum, svenskt personnummer, kön och land.
b) Kontaktuppgifter omfattar fast adress, e-postadress och telefonnummer.
c) Identifierings- och verifieringsuppgifter (åtgärder mot pengatvätt/due diligence/KYC-data) som omfattar namn, efternamn, svenskt personnummer, fast adress och bevis, ålder, nationalitet, familjemedlemmar, examina och kvalifikationer, skolor/universitet som du har gått på, anställningshistorik och -information, medverkan i media, information om ekonomisk status (t.ex. kontoutdrag, inkomstkälla och förmögenhetskälla, taxeringsuppgifter), maskerade kreditkortsuppgifter, bevis på innehav av en e-plånbok som Neteller, Skrill, PayPal, Paysafe, svenskt personnummer, KYC-dokumentation (t.ex. ID-kort, fullmakt).
d) Uppgifter om ansvarsfullt spelande (RG), inklusive namn, efternamn, postnummer, e-postadress, telefonnummer, land, födelsedatum, svenskt personnummer, godkända transaktioner (insättningar och uttag), nekade transaktioner (insättningar och uttag), identifierings- och verifieringsuppgifter, självavstängningsuppgifter.
e) Självavstängningsuppgifter omfattar uppgifter som gäller dig och din självavstängning, t.ex. dina registrerings- och kontaktuppgifter och dina självavstängningsuppgifter, t.ex. anledning, start och datum, utnyttjande av självavstängningsverktyg som avstängningar, sessionsgräns, förlustgräns, insatsgräns, insättningsgräns och verklighetskontroll.
f) Betalningsuppgifter omfattar uppgifter om bank-/betalkonto, såväl som uppgifter avseende en transaktion som valuta, plats, belopp/värde, kund-IP, användar-ID, token.
g) Transaktions- och användningsuppgifter genererade genom din användning av våra tjänster (t.ex. spela spel) och omfattar betalningar till och från dig (insättningar, uttag, misslyckade insättningar och återkallade uttag) och andra detaljer om tjänster du har köpt från oss (t.ex. insatser (verkliga och bonus), vinster), transaktionernas datum och tid, kontosaldon (bonus och verkligt), använda bonusar (konvertering och förverkande), bonusomsättning, bonussaldon, använda kanaler, spelade transaktionsspel, språk, land, kontosaldon.
h) Inloggningsuppgifter omfattar IP-adress, dina inloggningar (första inloggning, senaste inloggning, senast misslyckade inloggning), inloggningars varaktighet, webbläsartyp och -version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av webbläsartillägg, operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter du använder för åtkomst till våra tjänster.
i) Profiluppgifter omfattar interna anteckningar om ditt konto, intressen, inställningar, feedback, information om evenemang som du har deltagit i, dina önskemål om huruvida du vill delta i evenemang och vilken typ av evenemang du föredrar, eventuella erbjudanden om bonus/kontantrabatt eller bonusönskemål som du har erbjudits eller dragit fördel av, om du har fått några gåvor eller dina önskemål om angående vilken typ av gåvor du vill få, dina önskemål avseende kontaktkanaler samt information om dina hobbyer och intressen.
j) Marknadsföringsuppgifter omfattar dina önskemål angående hur du vill ta emot marknadsföring från oss (välja/avbeställa), såväl som dina kontakt- och registreringsuppgifter.
k) Övriga kommunikationsuppgifter som tillhandahålls av dig i kommunikationen med oss (via inspelade samtal, chattar, e-post eller sms) som kan innehålla olika uppgifter som dina avsikter, intressen, klagomål och önskemål, såväl som intern kommunikation och anteckningar.
l) Statistikuppgifter omfattar olika uppgifter som tillhandahålls av dig och observeras med avseende på din användning av vår webbplats och våra tjänster, t.ex. spelar-ID, språk, plats, webbläsardata, använda kampanjer, använda kanaler, enhet, betalningsleverantör, transaktions- och användningsuppgifter och, i samband med statistik om online-inköp, även besökta sidor, klickade vykort, rullningsdjup. Vissa uppgifter samlas in med hjälp av kakor och/eller liknande spårningsteknik – läs i vidare avsnittet ”Cookies”.

2.3. Uppgifter från olika källor 2.3.1. Vi samlar in uppgifter för AML/CFT-ändamål om spelarens bakgrund, som vi hämtar från externa leverantörer (privata företag som huvudsakligen arbetar med offentliga källor), nämligen Bisnode, Call Validate, GBG Group och HooYu Ltd (tidigare känd som 192.com Ltd) som omfattar information om huruvida spelaren är en politiskt utsatt person och om några internationella och/eller ekonomiska sanktioner har införts och/eller uppgifter om innehav av företag eller egendom, domstolsbeslut och/eller insolvens samt med avseende på svenska spelare även beskattningsuppgifter i syfte att fastställa källan till pengar och källan till förmögenhet under AML-riskövervakningen och due diligence-processen. Dessa uppgifter anskaffas via Bisnode Kredit AB. Dessutom samlas bakgrundsuppgifter in, med hjälp av s.k. OSINT-analyser (Open Source Intelligence), från allmänt tillgängliga källor (t.ex. Google och sociala medietjänster som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn och andra tjänster/webbplatser som pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/ ), https://www.ratsit.se/, https://www.booli.se/, https://www.bostadsuppgifter.se/, https://www.allabolag.se/, https://www.lexbase.se/, https://www.merinfo.se/, https://www.hitta.se/ och https://www.bostadsdeal.se/en/).

2.3.2. För att uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt gällande lagar och licensvillkor (i synnerhet Gambling Act 2005) samlar vi även självavstängningsuppgifter från andra licensierade speloperatörer tillhörande samma grupp av företag som LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group), liksom Royal Panda Limited. För samma ändamål använder LeoVegas självavstängningsuppgifter som samlats in med avseende för andra varumärken under vilka LeoVegas driver sin licensierade spelverksamhet.

2.3.3. När det kommer till spelare från Storbritannien som är registrerade hos GAMSTOP (det brittiska systemet för nationell självavstängning), får vi visas självavstängningsuppgifter från GAMSTOP, såsom om du är/inte är eller har varit självavstängd tidigare. Denna informationen hämtas när du loggar in. Registrering hos GAMSTOP innebär inte att du omedelbart slutar ta emot kommunikation från LeoVegas Mobile Gaming Group, inklusive från konton som hålls hos LeoVegas Gaming plc och Royal Panda Limited. Kommunikationen upphör när du informerar oss att du har registrerat dig hos GAMSTOP, eller försöker logga in (vilket som än inträffar först).

2.3.4. När det kommer till spelare från Danmark som är registrerade hos ROFUS (registret över självavstängda personer), får vi vissa självavstängningsuppgifter som till exempel om du är/inte är eller har varit självavstängd tidigare. Denna information hämtas när du loggar in. Registrering hos ROFUS innebär inte att du omedelbart slutar ta emot kommunikation från LeoVegas Mobile Gaming Group, inklusive från konton som hålls hos LeoVegas Gaming plc och Royal Panda Limited. Kommunikationen upphör när du informerar oss att du har registrerat dig hos ROFUS, eller försöker logga in (vilket som än inträffar först).

2.3.5. Med avseende av spelare som är registrerade i det nationella självavstängningssystemet spelpaus.se får vi vissa självavstängningsuppgifter från dem som anger om du är/inte är självavstängd. Dessa uppgifter erhålls när du loggar in. Registrering på spelpaus.se kommer att innebära att du inte kan registrera dig hos LeoVegas och att du inte kan logga in på ditt medlemskonto. Vi kommer ej heller att skicka några reklammeddelanden direkt till dig.

2.3.6. Med avseende av italienska spelare som är registrerade med RUA, det italienska registret för självavstängda spelare, får vi viss självavstängningsdata från RUA som t.ex. om du är/ inte tidigare varit självstängd. Denna information tas emot när du loggar in. Registrering med RUA betyder att du inte kan öppna ett konto hos LeoVegas, eller logga in på ett redan existerande konto. Du kommer inte heller bli skickad direkt kommunikation.

2.3.7. Med avseende av spanska spelare som är registrerade med “Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego”, det spanska registret för självavstängda spelare, får vi viss självavstängningsdata från detta register som t.ex. om du är/ inte tidigare varit självstängd. Denna information tas emot när du loggar in. Registrering med detta register betyder att du inte kan öppna ett konto hos LeoVegas, eller logga in på ett redan existerande konto. Du kommer inte heller bli skickad direkt kommunikation.

2.3.8. Profiluppgifter (hobbyer, intressen) samlas också in genom sökning via allmänt tillgängliga källor som Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och Google.

2.3.9. I syfte att förhindra och upptäcka bedrägeri och missbruk av våra system (t.ex. användning av VPN) anskaffas och behandlas vissa inloggningsuppgifter, t.ex. IP-adress, enhetsmodell/-typ, webbläsarinformation, operativsystem och andra enhetsidentifieringsdata, av oss genom att använda tjänster från en extern leverantör av programvara för upptäckt av bedrägerier

2.3.10. Vi får information om ditt sportrisksegment (Sports Risk Data) från vår Sportsbook-leverantör Kambi Group plc (”Kambi”). All information om dess behandlingsaktiviteter finns på https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice. Eftersom Kambi inte erhåller en spelares riktiga namn eller e-postadress och inte behandlar några personuppgifter från spelarna på identifierad basis, bör du kontakta oss om du har frågor om hur Kambi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter för registrerade. Denna klausul gäller inte för spelare registrerade på gogocasino.com.

2.3.11. Gäller svenska spelare för att förenkla registreringsprocessen - BankID kommer att användas för identifierings- och verifieringsändamål. När LeoVegas har fått ditt personnummer eller motsvarande vid registrering och du har verifierats via BankID kommer personuppgifter (registrerings- och kontaktuppgifter) som omfattar för- och efternamn, födelsedatum och fast adress att läggas in automatiskt i spelarprofilen. I det fallet är Bisnode Kredit AB och BankID-tjänsten, som erhålls via Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), källorna till uppgifterna. Sådana uppgifter används enligt det som framställs i denna integritetspolicy. Om verifieringen misslyckas (via BankID eller på annat sätt) lagras personnummer under upp till 24 timmar och därefter raderas de automatiskt från LeoVegas system.

mo 2.4. Särskilda personuppgiftskategorier Vi samlar inte in några särskilda personuppgiftskategorier om dig (detta omfattar uppgifter om din rastillhörighet eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, uppgifter om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter). Vi samlar ej heller in uppgifter om domar i brottmål och brott. Våra erfarenheter visar dock att vi inte kan utesluta att du, efter eget gottfinnande, skickar in sådana uppgifter i kommunikation med oss.

Observera att även om ID-kort behandlas kommer bilder som ingår däri inte att behandlas på specifik teknisk väg för att medge eller bekräfta unik identifiering. Därför ska sådana uppgifter inte betraktas som biometriska uppgifter (särskild uppgiftskategori).

2.5. Om du underlåter att tillhandahålla personuppgifter Om vi måste samla in personuppgifter enligt lagen eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du underlåter att tillhandahålla de efterfrågade uppgifterna kan det hända att vi inte kan utföra det avtal vi har eller försöker ingå med dig (t.ex. för att förse dig med våra tjänster).

2.6. Användarnamn Se till att ditt användarnamn inte innehåller några personidentifierande uppgifter, eftersom användarnamnet delas med vissa partner och under delningen anses användarnamnet, separat, inte utgöra personuppgifter. Kontakta oss om ditt användarnamn innehåller dina personidentifierande uppgifter, så att vi kan göra lämpliga arrangemang för att skydda dina uppgifter och ge dig vägledning om hur du kan ändra användarnamnet.


3. VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER3.1. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när det är tillåtet enligt gällande lag. Vi kommer oftast att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:
- för att ge dig möjlighet att delta i spel och förse dig med stödtjänster
- för att ge dig möjlighet att få åtkomst till och använda webbplatsen
- för rättsliga och reglerande skäl, i syfte att efterleva rättsliga förpliktelser och licensvillkor som åtgärder mot pengatvätt och ansvarsfullt spelande
- för identifierings- och verifieringsändamål
- för ändamål som utgör LeoVegas berättigade intresse avseende direktmarknadsföring av dess egna liknande varor och tjänster via e-post så som framställs nedan
- för ändamål som utgör LeoVegas berättigade intresse avseende direktmarknadsföring via aktiva telefonsamtal eller reguljär post så som framställs nedan
- för statistiska ändamål

3.2. Detaljerade ändamål och rättslig grund Nedan har vi framställt en beskrivning, i tabellformat, av alla sätt som vi planerar att använda dina personuppgifter på och vilka av de rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där det är lämpligt. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för fler än en laglig grund beroende på det specifika ändamål som använder dina uppgifter för. Kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter om fler än en grund framställs i tabellen nedan.

Private Policy

3.3. Direktmarknadsföring av egna liknande varor och tjänster 3.3.1. Direktmarknadsföring av egna liknande varor och tjänster via e-post I enlighet med tillämpliga lagar och med stöd av reglering 9(2) i förordningar om behandling av personuppgifter (Electronic Communication sector) Reglemente (S.L. 586.01) och framträdande 47 i GDPR kan LeoVegas då och då informera dig via elektroniska meddelanden (e-post eller SMS) om dess egna liknande produkter eller tjänster (t.ex. eventuella ändringar på webbplatsen, nya spel, egna nya tjänster och erbjudanden). Du kan när som helst och utan kostnad avstå från en sådan tjänst, såsom är tillämpligt, genom att:
- aktivera den relevanta länken i slutet av ett sådant meddelande eller
- kontakta oss eller
- ändra inställningarna i din profil.

3.3.2. Direktmarknadsföringssamtal och -post I enlighet med tillämpliga lagar och med stöd av reglering 9(3) i förordningar om behandling av personuppgifter (Electronic Communication sector) Reglemente (S.L. 586.01) och framträdande 47 i GDPR, kan LeoVegas ringa dig eller skicka reguljär post till dig för direktmarknadsföringsändamål om du inte motsätter dig detta. Om du inte vill ta emot sådana direktmarknadsföringssamtal eller post kan du när som helst och utan kostnad avstå från en sådan tjänst genom att:
- kontakta oss eller
- informera uppringaren i händelse av ett telefonsamtal eller
- ändra inställningarna i din profil.

3.3.3. Observera att även om du avstår från att ta emot direktmarknadsföringsmaterial kan vi ibland fortfarande behöva skicka vissa viktiga meddelanden till dig som du inte kan avstå från.

3.3.4. Med särskild hänvisning till italienska spelare kan LeoVegas ibland informera dem om sina produkter eller tjänster (till exempel eventuella ändringar på webbplatsen, nya spel, nya tjänster och kampanjer, bonusar och erbjudanden, lojalitetsprogram/VIP-upplevelse) via e-post, SMS, live telefonsamtal eller post och endast om de tidigare gett samtycke för sådan kommunikation från oss (så kallad Opt-in). Sådant samtycke kan beviljas antingen när du registrerar dig på vår webbplats eller alternativt genom ändring av inställningar på ditt konto genom att välja en eller flera av de tillgängliga kanalerna (SMS, telefon, e-post, sociala medier, post). Det är underförstått att om du bestämmer dig för att inte ta emot någon kommunikation från oss, kommer du inte få information om senaste erbjudanden och bonusar relaterade till våra produkter och tjänster.

3.3.5. Med särskild hänvisning till brittiska spelare registrerade efter 31.10.2018 kan LeoVegas ibland informera dem om sina produkter eller tjänster (till exempel eventuella ändringar på webbplatsen, nya spel, nya tjänster och kampanjer, bonusar och erbjudanden, lojalitetsprogram/VIP-upplevelse) via e-post, SMS, live telefonsamtal eller post och endast om de tidigare gett samtycke för sådan kommunikation från oss (så kallad Opt-in). Sådant samtycke kan beviljas antingen när du registrerar dig på vår webbplats eller alternativt genom ändring av inställningar på ditt konto genom att välja en eller flera av de tillgängliga kanalerna (SMS, telefon, e-post, sociala medier, post). Det är underförstått att om du bestämmer dig för att inte ta emot någon kommunikation från oss, kommer du inte få information om senaste erbjudanden och bonusar relaterade till våra produkter och tjänster. Brittiska spelare registrerade innan 31.10.2018 kommer ta emot tidigare nämnd kampanjinformation endast via live telefonsamtal med förbehåll för deras samtycke.

3.3.6. Med en specifik hänvisning till indiska spelare registrerade efter 28/08/2019, kan LeoVegas informera dem då och då om sina produkter eller tjänster de erbjuder via e-post, SMS, live telefonsamtal eller vanlig post, endast, och exklusivt, om de godkänt och samtycker till att ta emot sådan kommunikation från oss (så kallad Opt-in). Sådant samtycke kan beviljas antingen vid registrering på vår webbplats eller alternativt genom att ändra inställningar på spelarens konto genom att välja en eller flera av de tillgängliga kanalerna (SMS, telefon, e-post, sociala medier, post). Det är underförstått att om du bestämmer dig för att inte ta emot någon kommunikation från oss, kommer de inte att uppdateras om de senaste erbjudandena och bonusarna relaterade till våra produkter och tjänster. De indiska spelarna som är registrerade före 28/08/2019 kommer att få ovan nämnda kampanjinformation baserat på vårt legitima intresse såvida de inte motsätter sig den.

3.3.7. Med hänvisning till svenska spelare kommer vi granska och analysera uppgifter från ditt medlemskonto och det nationella självavstängningssystemet (spelpaus.se) för att säkerställa att vi inte skickar ut något direktmarknadsföringsmaterial till dig om du är självavstängd.


4. LAGRING

4.1. Kriterier som används för att fastställa lagringsperioder: Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla alla rättsliga, bokföring- eller rapporteringskrav.

De kriterier vi använder för att fastställa vad som är ”nödvändigt” beror på de aktuella personuppgifternas beskaffenhet. Vår normala praxis är att fastställa om det finns någon specifik EU-lagstiftning och/eller nationell lag (t.ex. licenskrav, skattelagstiftning eller bolagsrätt) som tillåter eller till och med ålägger oss att lagra vissa personuppgifter under en viss tid (i så fall kommer vi att lagra personuppgifterna under den maximala period som anges i någon sådan lag) och om inte, om det finns lagar och/eller avtalsbestämmelser som kan åberopas mot oss av dig och/eller tredje part och i så fall vilka de föreskrivna perioderna för sådana åtgärder är. I det senare fallet kommer vi att lagra alla relevanta personuppgifter som vi kan behöva för att försvara oss mot eventuella anspråk, utmaningar eller andra åtgärder från dig och/eller tredje part.

Om dina personuppgifter inte längre krävs av oss kommer vi att antingen säkert radera eller anonymisera de aktuella personuppgifterna.

4.2. Detaljer om våra lagringsperioder Såvida inget annat anges i lokala regler lagrar vi dina uppgifter i enlighet med följande

PrivacyPolicy

På grund av begränsningar från spelmyndigheten som gäller användningen av flera konton får spelarna endast skapa och använda ett enda konto i LeoVegas-systemet enligt våra villkor. Därför kan spelaren, så länge vi för ovannämnda ändamål lagrar samtliga av spelarens personuppgifter, efter en stängning endast öppna sitt befintliga konto igen, förutsatt att kontot är kvalificerat för öppning.

Enligt italiensk lagstiftning måste LeoVegas tillåta skapandet av ett nytt konto till samma spelare (med samma skattenummer) 15 dagar efter att tidigare konto stängts av på kundförfrågan. Om skattenumret är svartlistat av någon särskild anledning (inkluderat men inte begränsat till bedrägeri), kan koncessionshavaren förhindra skapandet av ett nytt konto med samma skattenummer.

Ytterligare detaljer om lagringsperioder för olika delar av dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy som du kan begära av oss genom att kontakta oss.


5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER5.1. Som LeoVegas affärspartner är leverantörer eller tjänsteleverantörer ansvariga för vissa delar av den övergripande funktionen eller driften av webbplatsen, spel och andra tjänster. Personuppgifter behandlas också av dem för ovannämnda ändamål på uppdrag av LeoVegas.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar dina personuppgifters säkerhet och att de behandlar dem i enlighet med gällande lag. Vi tillåter inte våra tjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter för deras egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra anvisningar, efter noggrann kontroll av dessa partner och på grundval av stränga databehandlingsavtal.

5.1.1. Detaljer om kategorierna av personuppgiftsbiträden för personuppgifterna - spelleverantörer i syfte att tillhandahålla spel
- sportsbook–tjänsteleverantörer i syfte att tillhandahålla sportsbook-tjänster och för riskhanteringsändamål
- betalningsleverantörer för att utföra betalningstransaktioner (insättningar och uttag)
- marknadsföringsleverantörer för att utföra vissa marknadsföringsaktiviteter på uppdrag av LeoVegas
- marknadsföringspartners för att utföra vissa marknadsföringsaktiviteter på uppdrag av LeoVegas
- marknadsföringskonsulter för att ge LeoVegas marknadsföringsråd
- tjänsteleverantörer som tekniskt möjliggör kommunikation med dig (via e-post, chatt, sms, telefon)
- teknikleverantörer för att stödja funktionerna på webbplatsen och våra tekniska system (både frontend och backend)
- databasens teknikadministratörer för att upprätthålla databasens funktioner
- AML-leverantörer som tillhandahåller och/eller behandlar vissa uppgifter för att uppfylla våra AML-skyldigheter
- tjänsteleverantörer avseende arrangemang och/eller bokningse-post, leverans av presenter eller gåvor
- tjänsteleverantörer avseende eller organisation och bokningse-post, resor och/eller leverans av presenter med avseende av vårt lojalitetsprogram
- molntjänsteleverantörer för tillhandahållande av molnbaserade tjänster som lagring eller hosting av viss programvara
- tjänsteleverantörer för statistiska ändamål och/eller affärsintelligens
- kreditvärderingsinstitut, bedrägeribekämpningsorgan, penningtvättsorgan för upptäckt av bedrägerier och kontrolländamål, vid behandling av ditt medlemskonto och tillhörande transaktioner
- företag inom LeoVegas Mobile Gaming-koncernen för att tillhandahålla vissa tjänster/support med LeoVegas funktioner
- professionella rådgivare (som agerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvariga), inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster

5.2. Behörigt utlämnande Om du misstänks ha brutit mot våra villkor eller gällande lagar (t.ex. när vi misstänker att ett brott kan ha begåtts) eller i syfte att förhindra, upptäcka eller överträffa bedrägerier har LeoVegas rätt att: - vidarebefordra dina personuppgifter till myndigheterna,
- dela dina personuppgifter med den relevanta spelmyndigheten,
- dela dina personuppgifter med relevanta polismyndigheter och/eller brottsutredande organ samt hjälpa dessa med alla typer av utredningar om ditt agerande,
- besvara stämningar i domstol eller order eller liknande officiell begäran om personuppgifter; eller Om du misstänks ha brutit mot bestämmelser i Storbritanniens Gambling Act 2005, skall LeoVegas ha rätten att vidarebefordra dina personuppgifter till UK Gambling Commission och lämna eventuella uppgifter som UK Gambling Commission kan komma att begära.

När det gäller italienska spelare i det enskilda registret för självavstängning (RUA) är vi skyldiga att i enlighet med AAMS bestämmelser omgående meddela all data och uppgifter för spelare som bestämt sig för att använda självavstängningsverktyg, samt data och information för spelare som valt att återaktiverat ett stängt spelkonto till myndigheten.

5.3. Gruppföretag/andra varumärken för ansvarsfullt spelande avseende Med avseende för engelska spelare är dina självavstängningsuppgifter för att följa lagliga skyldigheter, särskilt Gambling Act 2005 och våra licensvillkor, som också delas med andra företag inom samma grupp vilka driver licensierad spelverksamhet, nämligen Royal Panda Limited. På samma sätt delar LeoVegas dina självavstängningsuppgifter med andra varumärken under vilka de bedriver sin spelverksamhet.

5.4. Uppgiftsdelning mellan varumärken för AML avseende Dina identifierings- och verifieringsuppgifter i utökad form med för- och efternamn, födelsedatum och postnummer kan, för att efterleva rättsliga förpliktelser, delas med andra företag i LeoVegas-koncernen.

5.5. Uppgiftsdelning avseende AML och ansvarsfullt spelande mellan varumärken Dina identifierings- och verifieringsuppgifter, transaktions- och användningsuppgifter, registreringsuppgifter och kontaktuppgifter kan, för att efterleva rättsliga förpliktelser, delas med andra företag i LeoVegas-koncernen.

5.6 Omstrukturering av företag Tredje parter, inklusive alla företag som tillhör samma koncern som LeoVegas, till vilka vi kan välja att sälja, överlåta eller slå samman delar av vårt företag, våra tillgångar eller våra verksamheter eller som ett resultat av omstrukturering. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slås samman med dem. För det fall vår verksamhet förändras och får nya ägare, kan de nya ägarna (i den utsträckning lagen tillåter) använda dina personuppgifter på samma sätt som framställs i detta integritetsmeddelande.

5.7. Gemensamt personuppgiftsansvariga Vissa uppgifter delas med andra parter, som agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga. Följande är detaljerna om kärnan i arrangemanget för gemensamt personuppgiftsansvariga:

- Betalningstjänsteleverantören Citadel Följande uppgifter behandlas med Citadel som gemensamt personuppgiftsansvariga: Registreringsuppgifter, betalningsuppgifter.

Kontaktuppgifter: Citadel Commerce (Malta) Ltd. (”Citadel”), med huvudkontor på Lvl 5, ”de Tigné”, 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta som ombud för Citadel Commerce UK Limited, vars kontaktuppgifter är support@citadelcommerce.com.

Kärnan i arrangemanget för gemensamt personuppgiftsansvariga mellan LeoVegas och Citadel: - LeoVegas samlar in uppgifter (utom de uppgifter som Citadel kan erhålla från andra källor via utredningar) och informerar registrerade,
- Citadel besvarar förfrågningar från registrerade,
- Citadel registrerar och lämnar alla meddelanden om brott mot personuppgifters integritet till tillsynsmyndigheter och/eller berörda registrerade när så behövs,
- Citadel genomför dataskyddsrelaterade bedömningar av inverkan och föregående konsultation med en tillsynsmyndighet avseende högriskbehandling om så behövs.

- Sportsbook-leverantören Kambi Följande uppgifter behandlas med Kambi som gemensamt personuppgiftsansvariga: Transaktions- och användningsuppgifter i omfattningen: kön, första delen av postnummer, valuta, språk, sista insättningsmetod, kontosaldo och insatshistorik, spelar-ID för att tillhandahålla sportsbook-tjänsterna. Kambi behandlar inte spelarens riktiga namn eller e-postadress utan använder ett pseudonymiserat ID för varje spelare.

Ytterligare information om Kambis behandlingsaktiviteter finns på https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

Kärnan i arrangemanget för gemensamt personuppgiftsansvariga mellan LeoVegas och Kambi: - LeoVegas delar transaktions- och användningsuppgifter på pseudonymiserat sätt med Kambi i syfte att tillhandahålla sportsbook-tjänster,
- LeoVegas besvarar förfrågningar från registrerade och
- LeoVegas och Kambi agerar också som gemensamt personuppgiftsansvariga med avseende på förändringar i sportrisksegmentet.

I andra fall agerar varje part som ensam personuppgiftsansvarig. Vi kommer dock i alla fall att ansvara för att hantera eventuella frågor som spelarna kan ha med avseende av Kambis databehandling. - Iovation Följande data delas med Iovation: Inloggningsdata i omfattningen av: Unik kontoidentifierare som representerar kontot användaren har med LeoVegas, enhetsattribut för användarens elektroniska enhet inklusive, internetprotokoll (IP) -adress, användarinloggningar (första logg i senaste inloggning, senast misslyckad inloggning), varaktighet på inloggningar, webbläsartyp och -version, tidszoninställning och plats, webbläsar-instickstyper och versioner, operativsystem, enhets-ID, IP-land, IP-region, IP-ISP relaterad till varje spelare Kärnan i det gemensamma kontrollarrangemanget mellan LeoVegas och Iovation: - LeoVegas och Iovation behandlar gemensamt personuppgifter i syfte att förebygga och utreda bedrägerier. - Iovation fungerar som en separat och oberoende controller för följande aktiviteter: - Förbättra tjänsterna. - Maskininlärning; - Dela data mellan olika operatörer / leverantörer - LeoVegas svarar på den registrerades begäran I andra fall agerar varje part som en gemensam kontrollant. Vi kommer alltid att ansvara för att hantera eventuella frågor som spelare kan ha med avseende på Iovations databehandlingsaktiviteter. Mer information om Iovations bearbetningsaktiviteter kan hittas på https://www.iovation.com/legal/privacy Om du vill utöva sådana rättigheter, eller om du har frågor eller kommentarer angående din personliga information, vänligen kontakta oss på privacy@iovation.com.


6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vissa leverantörer och partners (enligt ovan) är baserade utanför EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och därför kommer behandlingen av dina personuppgifter att innebära en överföring av uppgifter utanför EES. När vi överför dina personuppgifter till platsen utanför EES säkerställer vi att en motsvarande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras:
- överföring av dina personuppgifter genomförs till länder som av EU-kommissionen har bedömts tillhandahålla en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Ytterligare detaljer finns här
- När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal som har godkänts av EU-kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. Ytterligare detaljer finns här
- När vi använder leverantörer som är baserade i USA kan vi överföra uppgifter till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. Ytterligare detaljer finns här


Kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter till platser utanför EES.


7. DATASÄKERHET


Vi har upprättat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter blir föremål för oavsiktlig förlust, obehörig användning eller åtkomst, förändring eller utlämnande. I syfte att efterleva GDPR säkerställer olika tekniska kontroller att uppgifter och information alltid krypteras under överföring och i vila med hjälp av krypteringstekniker som uppfyller branschstandard. Detta säkerställer att sekretess och integritet alltid upprätthålls. På organisationsnivå regleras hanteringen av all information av våra omfattande informationssäkerhetspolicyer. Detta kompletteras med ett medvetenhetsprogram för informationssäkerhet som är utformat för att specifikt säkerställa att vi använder bästa praxis när det gäller hantering av information. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de medarbetare, ombud, uppdragstagare och andra tredje parter som har ett verksamhetsbehov av att känna till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra anvisningar och de är föremål för sekretesskyldighet. Vi har upprättat procedurer för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenter och vi kommer att underrätta dig och alla tillämpliga myndigheter om en incident, kräver lagen att vi gör det.


8. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGAR

8.1. Din rätt till åtkomst Du kan när som helst, med rimliga intervall, be oss att bekräfta att vi behandlar eller inte behandlar personuppgifter som berör dig och om vi gör det har du rätt att få åtkomst till dessa personuppgifter och till följande information:
- vilka personuppgifter vi har,
-varför vi behandlar dem,
-vem vi lämnar ut dem till,
-hur länge vi avser att behålla dem (om möjligt),
-om vi överför dem till utlandet och de skyddsåtgärder vi vidtar för att skydda dem,
-vilka dina rättigheter är,
-hur du kan lämna in ett klagomål,
-var vi erhöll dina personuppgifter från samt
-om vi har genomfört något automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering), såväl som relaterad information.

Det enklaste sättet att skaffa denna information är att aktivera funktionen ”Ladda ner min data” som du hittar under Historik. Du kommer att få en kopia av alla transaktionsuppgifter och en uttömmande sammanfattning av alla uppgiftskategorier, deras källor och mottagare, alla behandlingssystem, deras syften, och lagringsperioder. Om denna information inte är det du letade efter eller skulle om du vill erhålla annan information eller begära denna information i ett annat format, kan du kontakta oss på sar@leovegas.com. På liknande sätt gäller att om dessa funktioner av någon anledning inte är tillgängliga (t.ex. av tekniska skäl) eller om du oavsett orsak inte vill använda dem kan du skicka din förfrågan till oss på sar@leovegas.com.

Vid sådan begäran ska vi (utan att detta medför en negativ inverkan på andras rättigheter och friheter, inklusive våra egna) ge dig ytterligare information och/eller en kopia av de personuppgifter som behandlas inom en månad efter mottagandet av förfrågan. Denna period kan förlängas med två månader vid behov, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar. Vi ska informera dig om sådan förlängning inom en månad efter mottagandet av förfrågan, tillsammans med orsakerna till förseningen.

8.2. Din rätt till rättelse Även om alla rimliga ansträngningar kommer att utnyttjas för att hålla dina personuppgifter uppdaterade, uppmanar vi dig att informera oss omedelbart om eventuella ändringar. Om det gäller din bostadsadress och telefonnummer kan du meddela oss om ändringen genom att uppdatera din Profil med eventuella ändringar av personuppgifter. Om ändringen avser uppgifter som inte kan ändras genom att ändra din Profil måste du kontakta oss. För detta ändamål har du rätt att be oss att rätta felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig. Vi kan behöva utföra åtgärder för att verifiera uppgifternas korrekthet innan de rättas.

8.3. Din rätt till radering (rätt att bli bortglömd) Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter, och vi ska tillmötesgå din begäran utan dröjsmål, men endast om:

-personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller
-du har tagit tillbaka ditt samtycke (i de fall då vi behandlar dem baserat på ditt samtycke) och vi inte har någon annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter eller
-du har utövat din rätt att göra invändningar (se förklaringen nedan) framgångsrikt eller
-dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt eller
-det finns en rättslig förpliktelse som vi måste efterleva eller
-det förekommer särskilda omständigheter i samband med vissa rättighet för barn.

Oavsett fallet ska det inte vara juridiskt bindande för oss att efterleva din begäran om radering om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för: -efterlevnad av en rättslig förpliktelse som vi är föremål för (inklusive men inte begränsat till våra skyldigheter avseende uppgiftslagring) eller
-för att upprätta, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk.

Det finns andra rättsliga grunder som ger oss rätt att vägra en begäran om radering, även om de två ovanstående är de mest sannolika grunderna som vi kan åberopa för att neka en sådan begäran. Du kan begära radering genom att kontakta oss.

8.4. Din rätt till begränsning av behandling Du har rätt att be oss begränsa (dvs. lagra men inte behandla på annat sätt) behandlingen av dina personuppgifter, men endast om: -dina personuppgifters korrekthet ifrågasätts (se rätt till rättelse ovan) under en period som ger oss möjlighet att verifiera personuppgifternas korrekthet eller
- behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter eller
- vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som de samlades in för, men du behöver personuppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk eller
- du utövade din rätt att göra invändningar och verifiering av våra rättsliga grunder att åsidosätta dina invändningar pågår.
Efter din begäran om begränsning, med undantag för lagring av dina personuppgifter, har vi endast rätt att behandla dina personuppgifter:
- om vi har ditt samtycke eller
- för att upprätta, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk eller
- för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller
- på grund av viktigt allmänintresse.

Du kan begära begränsning genom att kontakta oss.

8.5. Din rätt till dataportabilitet Du har rätt att be oss att tillhandahålla dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format eller (om det är tekniskt möjligt) få det flyttat direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt. Denna rätt ska endast gälla om:
- behandlingen baseras på ditt samtycke eller på utförandet av ett avtal med dig och
- behandlingen genomförs automatiserat.


Du kan i stor utsträckning utöva denna rätt genom att aktivera funktionen ”Ladda ner min data" under 'Historik'. För varje begäran utöver de uppgifter som tillhandahålls på så sätt eller om du vill att vi ska hjälpa dig med den faktiska överföringen av sådana uppgifter till annan operatör bör du kontakta oss. Kontakta oss om du är kund hos en annan speloperatör och vill ha dina uppgifter flyttade till oss. Observera i detta sammanhang att trots någon rätt att använda portabilitet förväntas du fortfarande tillhandahålla alla registrerings- och kontaktuppgifter på grund av kraven i vår kundregistrerings-/anmälningsprocedur.

8.6. Din rätt att göra invändningar mot viss behandling I de fall där vi endast behandlar dina personuppgifter när detta är 1.) nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell behörighet som innehas av oss eller 2.) när behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (så som anges i tabellen i punkt 3.2 ovan) har du rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

När dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att göra invändningar när som helst mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket omfattar profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direktmarknadsföring.

Observera att när vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra ett avtal, när det är nödvändigt för efterlevnad av en rättslig förpliktelse som vi är föremål för eller när det är nödvändigt för att skydda dina eller en annan fysisk persons vitala intressen, ska denna allmänna rätt att göra invändningar inte existera. Med avseende direktmarknadsföring av egna varor och tjänster, inklusive relaterad profilering, kan du göra invändningar mot behandlingen när som helst, genom att kontakta oss eller genom att ändra dina inställningar på sidan Profil – Inställningar.

8.7. Din rätt att återkalla ditt samtycke (när vi behandlar dina uppgifter baserat på samtycke) I de fall då vi behandlar baserat på ditt samtycke **(som vi aldrig kommer att förutsätta)**, men som vi har erhållit på ett klart och tydligt sätt från dig, HAR DU RÄTT ATT ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE NÄR SOM HELST på samma sätt som du har lämnat det till oss.

Om du utövar din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (genom att skriva till oss på den fysiska adressen eller e-postadressen nedan) kommer vi att fastställa om det på det stadiet finns en alternativ rättslig grund för behandling av dina personuppgifter (t.ex. baserat på en rättslig förpliktelse som vi är föremål för) där vi skulle vara rättsligt behöriga (eller till och med skyldiga) att behandla dina personuppgifter utan att behöva ditt samtycke och i så fall meddela dig i enlighet därmed.

När vi ber om sådana personuppgifter kan du alltid neka, men om du nekar till att ge oss nödvändiga uppgifter som vi behöver för att tillhandahålla begärda tjänster kommer vi inte nödvändigtvis att kunna tillhandahålla dig sådana tjänster (i synnerhet om samtycke är den enda rättsliga grund som är tillgänglig för oss).

I klartext innebär detta att samtycke är inte den enda grund som ger oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter. I det föregående avsnittet beskrev vi de olika grunder som vi litar oss på när vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål.

8.8. Din rätt att framföra ett klagomål Du har också rätt att framföra klagomål till den tillämpliga tillsynsmyndigheten för dataskydd. Den behöriga myndigheten på Malta är Office of the Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Vi ber dig om att först försöka lösa eventuella tvister med oss (även om du, så som framställs ovan, har rätt att kontakta den behöriga myndigheten när som helst).

8.9. Vad vi kan behöva från dig När du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss kan vi behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att få dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare uppgifter i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

8.10. Tidsgräns för svar Vi försöker besvara alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort flera förfrågningar. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

8.11 OLIKA VARUMÄRKEN LeoVegas driver även sin spelverksamhet under andra varumärken. För att du ska kunna utöva dina rättigheter enligt ovan och för att tydligheten och läsbarheten av vårt svar ska överensstämma, kommer vi initialt följa förfrågningarna med avseende för uppgifter som behandlas under varumärket från vilken begäran ursprungligen kommer från. Om du önskar att din förfrågan ska följas med avseende av alla varumärken som LeoVegas driver verksamhet för, var god och nämn detta i din förfrågan.


9. AUTOMATISERAD BEHANDLING - PROFILERING9.1. Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på ansvarsfullt spelande Baserat på tillämpliga lagar och licensvillkor har LeoVegas en rättslig förpliktelse att övervaka sina spelare för att identifiera personer som kan uppleva eller riskerar att utveckla problem med sitt spelande och samverka med dem för att erbjuda hjälp eller stöd. För detta ändamål och för att uppfylla denna förpliktelse har LeoVegas, med hjälp av historiska data som beskriver spelares beteenden, i synnerhet vissa uppgifter om ansvarsfullt spelande, transaktions- och användningsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter, upprättat regler om vem som sannolikt kommer att drabbas av spelberoende som basis för att sedan vidta relevanta åtgärder. Vårt tillvägagångssätt är baserat klassificeringsträd, eftersom de möjliggör tydlig tolkning av varför spelare klassificeras som potentiella spelberoende. Baserat på data som beskriver unika spelare ger algoritmen oss en beräknad sannolikhet för spelberoende. Beslut som är baserade på förutsägelsen fattas inte automatiskt utan mänskligt ingripande.

9.2. Meningsfull information om logiken i den automatiska behandlingen för AML-ändamål LeoVegas är, på basis av tillämpliga lagar och licensvillkor, lagligt skyldiga att övervaka sina spelare för att identifiera potentiellt misstänkta aktiviteter angående AML / CFT. Baserat på data som beskriver spelarnas beteende, särskilt Transaktions- och användningsdata, föreslår algoritmen en riskprofil. Beslut på basis av förutsägelsen fattas inte automatiskt utan kräver mänsklig intervention.

9.3. Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling för segmenteringsändamål Genom att använda de historiska data som spelarna genererade under de två första dagarna bedömer vi vilket spelarsegment du kan tillhöra. Bortsett från kön, land och ålder använder vi inga andra personidentifierande uppgifter som data till modellen. Beslut som är baserade på förutsägelsen fattas inte automatiskt utan mänskligt ingripande. Processen är baserad på vår efterlevnad av en rättslig förpliktelse och med avseende på erbjudanden, på LeoVegas berättigade intresse av att tillhandahålla spelarna upplevelser med hög kvalitet. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra inställningarna i ditt konto.

9.4. Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på direktmarknadsföringssegment Genom att använda dina transaktions- och användningsuppgifter och vissa registreringsuppgifter som kön, land, födelsedatum och din övergripande interaktion med våra tjänster analyserar och upprättar vi olika segment med kunder. Dessa segment behandlas sedan manuellt för att säkerställa att vi erbjuder de erbjudanden som är lämpligast för våra kunder. Dessa beslut fattas inte automatiskt utan mänskligt ingripande. Processen är baserad på LeoVegas berättigade intresse med avseende på att erbjuda spelarna anpassade kvalitetsupplevelser. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra inställningarna i ditt konto.

9.5. Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på sportrisksegment LeoVegas behandlar dina sportrisksegment manuellt så som fastställs av sportsbook-leverantören Kambi. Sportrisksegmenten fastställs av Kambi baserat på automatiserad profilering som utförs av Kambi. De använder automatiserad behandling för att föreslå en riskprofil, men en sådan riskprofil bekräftas eller ändras av Kambis personal. I samband med tillhandahållandet av sina tjänster använder Kambi automatiserad riskhanteringsteknik för att bedöma risken för särskilda spelaktiviteter. Om du försöker göra en insats som hamnar utanför de parametrar som är förknippade med din riskprofil flaggas insatsen för granskning av Kambis personal. I syfte att skydda dina rättigheter och intressen ger Kambi dig möjlighet att ifrågasätta alla beslut som de fattar om din riskprofilering eller att göra invändningar mot vår användning av profilering. Kontakta oss (LeoVegas) i detta avseende. Mer information om behandlingsaktiviteter som utförs av Kambi finns i Kambis integritetsmeddelande här.

9.6. Betydande information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på spelrekommendation Genom att använda din transaktions- och användningsdata ger vi dig en lista över spel som är anpassade efter din preferens. Systemet bestämmer din affinitet mot olika spel och generaliserar dina inställningar till inte än visade spel. Genom att ranka de beräknade inställningarna beställs produktion av en lista över spel som sen kan användas för rekommendationer.

Spelrekommendationen produceras utan mänsklig intervention. Processen är baserad på LeoVegas legitima intresse när det gäller att tillhandahålla anpassad, kvalitativ upplevelse för spelarna.


10. COOKIES


Vår webbplats använder cookies. Om du behöver mer information om vad cookies är, vilka cookies vi använder, hur och varför vi använder cookies och hur du kan styra vilka cookies som släpps kan du läsa vår Cookie policy.

100 Cash Free Spins

i välkomstbonus!

SPELA HÄR

Stolt sponsor av:
LeoVegas Gaming plc. är ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lag med registreringsnummer C59314. Registrerad företagsadress är LeoVegas Gaming plc., Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta, med telefonnummer +356 993 942 68, samt e-postadress support-sv@leovegas.com.

LeoVegas Gaming plc är i Sverige licensierat av Spelinspektionen enligt beslut daterat 26 november 2018 i ärende 18Li7545. LeoVegas.com drivs av LeoVegas Gaming plc. och regleras i Sverige under en licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och en licens för att tillhandahålla vadhållning. Licenstiden är beviljad för fem år.

Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. Om du upplever några problem med ditt spelande kan du alltid kontakta Stödlinjen, en oberoende tredjepartshjälplinje, som ger stöd och råd på www.stodlinjen.se, eller på telefonnummer 020-81 91 00.