Privacy Policy

Senast uppdaterad 19:e november 2018 Version 1.3.

INTRODUKTION

Välkommen till LeoVegas Gaming plc's sekretesspolicy relaterad till tillhandahållande av tjänster (t.ex. Spel) från LeoVegas, tillhandahållna via www.leovegas.com och/eller via lokala LeoVegas-domännamn och/eller via underwebbplatser och/eller associerade domäner (och/eller subdomäner) samt eventuella relaterade programvaror ("webbplats", "hemsida"), där personuppgifter behandlas av dem i relation till dig.

LeoVegas Gaming plc respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter och bearbeta dem i enlighet med gällande lagar - särskilt:

Den Maltesisk dataskyddslagen (kapitel 586 i Maltas lagar) samt de olika dotterlagstiftningar som utfärdas under densamma - under ”DPA”;

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende för behandling av personuppgifter som om fri förflyttning av sådana uppgift3.3.1. er, samt om upphävande av Direktiv 95/46/EC (Allmänna dataskyddsförordningen) - "GDPR”.

Denna sekretesspolicy informerar dig om hur vi ser efter dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och/eller använder våra tjänster, samt förklarar dina rättigheter till integritet och hur lagen skyddar dig.

Även om vårt mål är att alltid vara så tydliga och öppna som möjligt förstår vi att juridiska dokument ibland kan vara svåra att läsa. Tveka inte att kontakta oss för eventuellt förtydligande som du kan behöva. Till exempel, om du behöver förtydligande på en specifik rättslig grund som vi förlitar oss på för att bearbeta dina personuppgifter för en specifik hantering, förser vi dig gärna med sådan information som du behöver. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan, i synnerhet privacy@leovegas.com.

Denna sekretesspolicy tillhandahålls i ett skiktat format, så du kan klicka dig igenom de specifika områdena som anges nedan. I sammanfattning av denna sekretesspolicy anser vi att denna information är mest relevant för dig:

Syftet med bearbetningen: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig med tjänsterna, tillåta dig åtkomst till webbplatsen, försäkra att vi följer våra lagliga skyldigheter såsom penningtvätt och ansvarsfullt spelande, för att upptäcka och förebygga bedrägerier samt att kommersiellt öka vår verksamhet ( t.ex. direktmarknadsföring, analyser);

Personuppgiftsansvarig: När du behandlar dina personuppgifter fungerar LeoVegas som personuppgiftsansvarig;

Dina rättigheter: Du har ett antal rättigheter enligt gällande lagar, i synnerhet en rätt till invändning som grundar sig på vårt berättigade intresse, såsom direkt marknadsföring av våra egna varor och tjänster, segmentering, lojalitetsprogram och riskhantering. När vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke kan du välja att upphäva ditt samtycke när som helst. Du har också rätt att få tillgång till alla personuppgifter som behandlas samt rätt att be oss radera de data som inte längre är nödvändiga;

Konsekvenser av bearbetningen: Behandling av personuppgifter kommer att resultera i tillhandahållande av tjänster (alternativt förneka detsamma om vissa uppgifter inte tillhandahålls), ta emot marknadsföringskommunikation, segmentering med avseende av riskkategorier, bonusar och liknande erbjudanden.

Vi rekommenderar dock att du läser hela denna sekretesspolicyn med omsorg. För att göra det enklare för dig att hitta vad du vill läsa om, är detta innehållet i denna sekretesspolicy:

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
Syftet med denna sekretesspolicy
Personuppgiftsansvarig
Kontaktuppgifter
Ändringar i sekretesspolicyn
2. DATA VI SAMLAR IN OM DIG
Personuppgifter
Uppgifter erhållna från dig
Uppgifter erhållna från andra källor
Särskilda kategorier av personuppgifter
Om du misslyckas med att tillhandahålla data
Användarnamn
3. VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
Allmänna ändamål
Detaljerade ändamål och rättslig grund
Direktmarknadsföring av egna liknande varor och tjänster
4. LAGRING
Kriterier som används för att bestämma lagringstiden
Detaljer om våra lagringsperioder
5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Personuppgiftsbiträde
Godkända avslöjanden
Gruppföretag/andra varumärken för ansvarsfullt spelande ändamål
Gruppföretag/övriga varumärken för AML-ändamål
Datadelning mellan varumärken för AML- och Ansvarsfullt spelande-användning
Företagsomstrukturering
Gemensamt personuppgiftsansvariga
6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
7. DATASÄKERHET
8. DINA RÄTTIGHETER UNDER DATASKYDDSLAGAR
Rätt till åtkomst
Rätt till rättelse
Rätt till borttagning (rätt att bli bortglömd)
Rätt till begränsning av data
Rätt till dataöverföring
Rätt att göra invändningar mot viss behandling
Rätt att återkalla samtycke
Rätt att framföra ett klagomål
Vad vi kan behöva från dig
Tidsgräns för svar
Olika varumärken
9. AUTOMATISK BEHANDLING - PROFILERING
Ansvarsfullt spelande-profilering
VIP-profilering
Direktmarknadsföringsprofilering
Risksegmentering Sportspelsprofilering
10. COOKIES

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR


1.1. Syftet Med Denna Sekretesspolicy

Målet med denna sekretesspolicy är att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom eller i samband med din användning av denna webbplats och våra tjänster.

I denna sekretesspolicy anges detaljer och villkor för att samla in och behandla dina personliga uppgifter och ger dig information i enlighet med artiklarna 12 och 13 och 20 i Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet uppgifter om barn (under 18 år).

1.2. Personuppgiftsansvarig

LeoVegas Gaming plc är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (kallad "LeoVegas", "Vi", "vi", "oss" eller "våra" i denna sekretesspolicy).

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som ansvarar för att övervaka frågor i samband med denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, inklusive eventuella önskemål om utövande av rättigheter, var vänlig kontakta oss eller DPO med hjälp av uppgifterna nedan.

1.3. Kontaktuppgifter

Även om vårt mål är att alltid vara så tydliga och öppna som möjligt, skulle du behöva något förtydligande om denna sekretesspolicy eller en specifik rättslig grund som vi förlitar oss på för att bearbeta dina personuppgifter för en specifik behandling, vill vi gärna förse dig med den information du kan tänkas behöva.

Våra fullständiga detaljer är:

Allmän e-postadress: privacy@leovegas.com E-postadress till DPO: dpo@leovegas.com Postadress: Leovegas, Level 7, Plaza Business Center, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Ändringar I Sekretesspolicyn Och Din Skyldighet Att Informera Oss Om Ändringar

Vi förbehåller oss rätten, med vårt eget gottfinnande, att ändra, modifiera, lägga till och/eller ta bort delar av denna sekretesspolicy när som helst. Du ska informeras av oss i förväg om ändringar i denna sekretesspolicy (liksom andra villkor som är relevanta för webbplatsen). Vi ska också arkivera och lagra tidigare versioner av sekretesspolicyn för din granskning på begäran.


2. DATA VI SAMLAR IN OM DIG


2.1. Personuppgifter

betyder all information som identifierar dig som individ eller som avser en identifierbar individ. När det inte är möjligt för oss att använda anonyma och/eller anonymiserade uppgifter (på ett sätt som inte identifierar någon användare av webbplatsen eller kunderna av våra tjänster), åtar Vi oss ändå att skydda din integritet och säkerheten för dina personuppgifter kontinuerligt.

2.2. Uppgifter erhållna från dig

Vi samlar in från dig, genom interaktion med dig eller genom din interaktion med oss eller våra tjänster, olika typer av personuppgifter om dig, vilka vi har grupperat tillsammans enligt följande:

a) Registreringsdata tillhandahållen av dig när du registrerar och/eller öppnar ditt medlemskonto (särskilt i enlighet med paragraf 2.1.6 i T&C) inklusive förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, födelsedatum, kön, land.

b) Kontaktinformation innehåller fast adress, e-postadress och telefonnummer.

c) Identifierings- och verifieringsdata (penningtvätt/Due Diligence/KYC-data) som inkluderar ditt namn, efternamn, fast adress och bevis, ålder, nationalitet, familjemedlemmar, examina och kvalifikationer, skolor/universitet som du gått på, anställningshistorik och information, medverkan i media, finansiell statusinformation (t.ex. bankutdrag, inkomstkälla och källa till rikedom, skatteinformation), maskerade kreditkortsuppgifter, bevis på äganderätt av e-plånbok som Neteller, Skrill, PayPal, Paysafe, fullständigt personnummer i fall av svenska spelare, KYC dokumentation (t.ex. ID-kort, fullmakt).

d) Ansvarsfullt spelande-data (RG) inklusive namn, efternamn, postnummer, e-postadress, telefonnummer, land, födelsedatum, godkända transaktioner (insättningar och uttag), nekade transaktioner (insättningar och uttag), identifierings- och verifieringsdata, självuteslutningsdata,

e) Självuteslutningsdata inkluderar data som gäller dig och din självuteslutning, t.ex. dina registrerings- och kontaktuppgifter och din självuteslutningsinformation, såsom anledning, start och datum, utnyttjande av självuteslutningsverktyg som uteslutningar, sessionsgräns, förlustgräns, satsningsgräns, insättningsgräns, verklighetskontroll.

f) Betalningsdata inkluderar uppgifter om bank-/betalkonto samt information avseende en transaktion såsom valuta, plats, belopp/värde, kund-IP, användar-ID, token.

g) Transaktions- och användningsdata genererad genom din användning av våra tjänster (t.ex. användande av spel) och inkluderar betalningar till och från dig (insättningar, uttag, misslyckade insättningar och återkallade uttag) och andra detaljer och tjänster du har tagit del av från oss (till exempel satsningar, insatser (verkliga och bonus), vinster), datum och tid för transaktionerna, kontosaldon (bonus och verkligt), använda bonusar (konvertering och förverkande), bonusomsättning, bonusbalans, använda kanaler, spelade transaktionsspel, språk, land, kontosaldon.

h) Inloggningsdata inkluderar internet protocol (IP) -adress, dina inloggningar (första inloggning senaste inloggning, senast misslyckade inloggning), varaktighet av loggar, webbläsartyp och -version, tidszon och inställning, plug-in typer och versioner för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt våra tjänster.

g) Inloggningslängd, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer av plug-in för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt våra tjänster.

i) Profildata inkluderar interna anteckningar till ditt konto, intressen, preferenser, feedback, information om evenemang som du har deltagit i; Dina önskemål om huruvida du vill delta i evenemang och vilken typ av evenemang du föredrar; Eventuella bonus-/cashback-erbjudanden, eller bonuspreferenser du har erbjudits eller gynnats av; Oavsett om du har fått några giveaways eller, och dina preferenser angående vilken typ av gåvor du vill få; Dina önskemål om kontaktkanaler; Information om dina hobbyer och intressen;

j) Marknadsföringsdata inkluderar dina preferenser angående hur du tar emot marknadsföring från oss (godkänn/neka), samt dina kontakt- och registreringsdata.

k) Övriga kommunikationsdata som tillhandahållits av dig i kommunikation med oss, som kan innehålla olika uppgifter som dina avsikter, intressen, klagomål, preferenser, samt intern kommunikation och anteckningar.

l) Analysdata inkluderar olika uppgifter utifrån din användning av vår webbplats och tjänster, såsom ditt spelar-ID, språk, plats, webbläsardata, kampanjer du tagit del av, kanaler som används, enhet, betalningsleverantör, transaktions- och användningsdata och om ackvisitionsanalyser online, även besökta sidor, klickade vykort, scroll-djup. Vissa uppgifter samlas in med hjälp av cookies och/eller liknande spårteknik - se vidare avsnitt "Cookies".

2.3. Data från olika källor

2.3.1. Vi samlar information i AML/CFT-syfte utifrån spelarens bakgrund, vilket samlas från tredjeparts-företag. Detta inkluderar privata företag som huvudsakligen arbetar med offentliga källor, som Bisnode, Call Validate, GBG Group och HooYu Ltd (tidigare känt som 192.com Ltd). Dessa källor innehåller information huruvida spelaren är en synlig politisk person och om någon internationell och/eller ekonomisk sanktion införts. Den inkluderar även information om bolags- eller egendomsägande, domstolsavgöranden och/eller betalningssvårigheter. Med våra Svenska spelare i åtanke inkluderas även också beskattningsinformation i syfte att etablera källan av medel och tillgångar under AMLs-riskövervakning och due diligence-processen. Informationen erhålls och lagras via Bisnode Kredit AB. Bakgrundsinformationen är även samlade med hjälp av så kallade OSINT-analyser (Open Source Intelligence) från allmänt tillgängliga källor såsom exempelvis sökning på Google, men även alla sociala mediatjänster som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. Detta likväl med andra tjänster/siter såsom pipl.com https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/

2.3.2. För att uppfylla våra lagliga skyldigheter enligt gällande lagar och licensvillkor (särskilt Gambling Act 2005) samlar vi även data om självututeslutning från andra licensierade speloperatörer som tillhör samma grupp av företag som LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group), nämligen Royal Panda Limited. På samma sätt använder LeoVegas självuteslutningsdata som samlats in med avseende av andra varumärken under vilka LeoVegas driver sin licensierade spelverksamhet.

2.3.3. När det gäller brittiska spelare som är registrerade hos GAMSTOP, UK National Online Exclusion Scheme, får vi vissa självuteslutningsdata från GAMSTOP, till exempel om du är/inte är eller inte tidigare varit självutesluten. Denna information fås när du loggar in. Registrering hos GAMSTOP betyder inte att du omedelbart slutar ta emot kommunikation från LeoVegas Mobile Gaming Group, inklusive konton som hålls hos LeoVegas Gaming plc och Royal Panda Limited. Kommunikationen upphör när du informerar oss att du har registrerat dig hos GAMSTOP, eller när du försöker logga in - beroende på vilket som inträffar först.

2.3.4. Med avseende på danska spelare som är registrerade hos ROFUS, Register of Self-Excluded Persons, får vi vissa självuteslutningsdata, till exempel om du är/inte är eller inte tidigare varit självutesluten. Denna information fås när du loggar in. Registrering hos ROFUS betyder inte att du omedelbart slutar ta emot kommunikation från LeoVegas Mobile Gaming Group, inklusive konton som hålls hos LeoVegas Gaming plc. Kommunikationen upphör när du informerar oss att du har registrerat dig hos ROFUS, eller när du försöker logga in - beroende på vilket som inträffar först.

2.3.5. Profildata (hobbies, intressen) samlas också in genom sökning av offentligt tillgängliga källor som Facebook, LinkedIn, Twitter och Instagram, Google-sökning.

2.3.6. För att förhindra och upptäcka bedrägeri och missbruk av våra system (t.ex. användning av VPN), vissa inloggningsdata, t.ex. IP-adress, enhetsmodell/-typ, webbläsarinformation, operativsystem och andra identifieringsdata från en enhet, erhålls och bearbetas detta av oss genom att använda mjukvara för bedrägeribekämpning från tredje part.

2.3.7. Vi får information om ditt sportrisksegment (Sports Risk Data) från vår sportsbookleverantör Kambi Group plc ("Kambi"). All information om deras bearbetningsaktiviteter kan hittas här. Eftersom Kambi inte samlar spelares riktiga namn eller e-postadress och inte behandlar några personuppgifter från spelarna på en identifierad basis, vänligen kontakta oss om du har några frågor om hur Kambi behandlar din personliga information eller om du vill utöva något av dina registrerade rättigheter.

2.3.8. Med svenska spelare i åtanke kan nu BankID användas i identifikation och verifikationssyfte. Detta är för att förenkla processen kring att skapa ett användarkonto, vilket nu stöds av BankID. Vid användning av detta, är du verifierad via BankID så snart du fyllt i ditt personnummer vid skapandet av ditt användarkonto. Personlig data (Registration and Contract Data) inkluderar för- och efternamn, födelsedatum samt adress och läggs automatiskt in i spelarens profil. Datakällan i detta fall är Bisnode Kredit AB (publ) och tjänsten BankID stöds av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Sådan data används i enlighet med informationen i denna sekretesspolicy. Vid en nekad eller ofullständig verifikation kommer personnumret att förvaras i upp till 24 timmar för att sedan tas bort automatiskt från LeoVegas system.

2.4. Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi samlar inte några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiös eller filosofisk tro, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter). Inte heller samlar vi in information om brottsliga domar och brott. Dock kan vi inte, utifrån vår erfarenhet utesluta att du, efter eget gottfinnande, skickar oss sådana uppgifter i kommunikation med oss.

Observera att även om ID-kort bearbetas, bearbetas bilderna däri inte specifikt tekniskt för att tillåta eller bekräfta unik identifiering. Därför ska sådana uppgifter inte betraktas som biometrisk data (särskild kategori av data).

2.5. Om Du Misslyckas Med Att Tillhandahålla Personuppgifter

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du misslyckas med att tillhandahålla den efterfrågade informationen, kan vi kanske inte utföra det kontrakt vi har eller försöker påbörja med dig (till exempel, att förse dig med våra tjänster).

2.6. Användarnamn

Se till att ditt användarnamn inte innehåller någon personligt identifierbar information, eftersom användarnamnet är delat med vissa partners och det under delningen av användarnamnet inte behandlas separat som personuppgifter. Vänligen kontakta oss om ditt användarnamn innehåller dina personligt identifierbara uppgifter, så vi kan göra lämpliga arrangemang för att skydda dina uppgifter och vägleda dig om hur du ändrar användarnamnet.


3. VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER


3.1. Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter oss det.

Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

För att du ska kunna delta i spel, tillhandahålla tillhörande tjänster till dig.

För att du ska kunna komma åt och använda webbplatsen.

Av juridiska och rättsliga skäl, för att följa våra lagliga skyldigheter och licensvillkor, som exempelvis penningtvätt och ansvarsfullt spelande.

För identifierings- och verifikationsändmål.

För ändamål som utgör ett legitimt intresse för LeoVegas avseende direktmarknadsföring av egna liknande varor och tjänster via e-post enligt nedan; och

För ändamål som utgör ett legitimt intresse för LeoVegas angående direktmarknadsföring via telefonsamtal eller post som anges nedan

För analysändamål

3.2. Detaljerade ändamål och rättslig grund

Vi har nedan, i tabellformat, en beskrivning för alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka av de rättsliga grunderna vi bygger på för att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där det är lämpligt. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet med vilket vi använder dina data. Vänligen kontakta oss om du behöver detaljer om den specifika rättsliga grunden som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

GDPR table1

3.3. Direktmarknadsföring Av Egna Likartade Varor Och Tjänster

3.3.1. Direktmarknadsföring av egna liknande produkter och tjänster via e-post I enlighet med gällande lagar och i beroende av regel 9(2) i förordningarna om behandling av personuppgifter (SL 586.01) och skäl 47 i GDPR kan LeoVegas informera dig utefter behov via elektronisk post (e-post eller SMS) om egna liknande produkter eller tjänster (till exempel eventuella ändringar på webbplatsen, nya spel, egna nya tjänster och kampanjer, bonusar och erbjudanden, lojalitetsprogram/VIP-upplevelse). Du kan när som helst och utan kostnad avstå från sådan tjänst, beroende på vad som är tillämpligt, antingen genom att:

Aktivera den relevanta länken i slutet av ett sådant meddelande, eller

Kontakta oss, eller

Ändra dina inställningar i din profil.

3.3.2. Direktmarknadsföringssamtal och post: I enlighet med gällande lagar och i beroende av regel 9(3) i förordningarna om behandling av personuppgifter (SL 586.01) samt skäl 47 i GDPR kan LeoVegas ringa dig eller skicka post till för direktmarknadsföringändamål, om du inte motsätter dig detta. Om du inte vill ta emot sådana direktmarknadsföringssamtal eller post, kan du när som helst och kostnadsfritt avstå från sådan tjänst antingen genom att:

Kontakta oss, eller

Informera den som ringer i samband med ett telefonsamtal, eller

Ändra dina inställningar i din profil.

3.3.3. Observera att även om du motsätter dig att du tar emot direktmarknadsföringsmaterial kan vi ibland fortfarande behöva skicka dig vissa viktiga meddelanden, vilka du inte kan välja bort.3.3.4. Med en särskild hänvisning till de italienska spelarna kan LeoVegas informera dem om sina produkter eller tjänster då och då (till exempel eventuella ändringar på sajten, nya spel, nya tjänster och kampanjer, bonusar och erbjudanden, lojalitetsprogram / VIP erfarenhet) via e-post, SMS, telefonsamtal eller vanlig post endast om de bestämt och samtyckt till att få sådan kommunikation från oss (så kallad Opt-in). Ett sådant samtycke kan beviljas antingen vid registrering på webbplatsen eller alternativt genom att ändra inställningar på spelarens konto genom att välja en eller flera av de tillgängliga kanalerna (SMS, Telefon, Email, Social Media, Post). Det är underförstått att om du väljer att inte ta emot någon kommunikation från oss, kommer du inte att uppdateras om de senaste erbjudanden och bonusar relaterade till våra produkter och tjänster.3.3.5. Med en särskild hänvisning till de brittiska spelare som registrerats efter 31/10/2018 kan LeoVegas informera dem om sina produkter eller tjänster (till exempel eventuella ändringar på sajten, nya spel, nya tjänster och kampanjer, bonusar och erbjudanden, lojalitetsprogram / VIP-erfarenhet) via e-post, SMS, live telefonsamtal eller vanlig post om de bestämt och samtyckt till att få sådan kommunikation från oss (så kallad Opt-in). Ett sådant samtycke kan beviljas antingen vid registrering på vår webbplats eller alternativt genom att ändra inställningar på spelarens konto genom att välja en eller flera av de tillgängliga kanalerna (SMS, Telefon, Email, Social Media, Post). Det är underförstått att om du bestämmer dig för att inte ta emot någon kommunikation från oss, kommer du inte att uppdateras om de senaste erbjudanden och bonusar relaterade till våra produkter och tjänster. De brittiska spelare som registrerats före 31/10/2018 kommer endast att få ovan nämnda kampanjinformation via live-samtal om de specifikt gett samtycke för live-samtal.


4. LAGRING


4.1. Kriterier som används för att bestämma lagringstiden

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, bland annat för att uppfylla alla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.

Kriterierna vi använder för att bestämma vad som är ”nödvändigt” beror på vilken typ av personuppgifter som är aktuella. Vår normala praxis är att avgöra om det finns någon specifik EU-lagstiftning och/eller nationell lag (till exempel licenskrav, skattelagstiftning eller bolagsrätt) som tillåter eller till och med ålägger oss att behålla vissa personuppgifter under en viss tid (i så fall kommer vi att behålla personuppgifterna under den maximala perioden som anges i någon sådan lag) och om inte, om det finns lagar och/eller avtalsbestämmelser som kan åberopas mot oss av dig och/eller tredje part och i så fall vad förskrivningsperioderna för sådana åtgärder är. I det senare fallet kommer vi att behålla alla relevanta personuppgifter som vi kan behöva för att försvara oss mot eventuella anspråk, utmaningar eller andra åtgärder från dig och/eller tredje part.

Om dina personuppgifter inte längre krävs av oss kommer vi antingen på ett säkert sätt radera eller anonymisera de aktuella personuppgifterna.

4.2. Detaljer om våra lagringsperioder

GDPRtable2

På grund av begränsningar från spelmyndighet som gäller användningen av flera konton får spelarna endast skapa och använda ett enda konto i LeoVegas-systemet enligt våra villkor, sålunda så länge vi för ovan nämnda ändamål lagrar alla spelarens personuppgifter kan spelaren, efter en stängning, bara öppna sitt befintliga konto igen, förutsatt att kontot är berättigat till att öppnas.

Enligt italiensk lagstiftning måste LeoVegas tillåta att ett nytt konto skapas till samma spelare (med samma skattnummer) efter 15 dagar om den tidigare har stängts efter kundförfrågan. Om skattenummer satts på en "svart lista" av särskild anledning (inkluderat men inte begränsat till bedrägerier) kan koncessionshavaren förhindra att ett nytt konto skapas kopplat till samma skattnummer.

Ytterligare detaljer om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy som du kan begära av oss genom att kontakta oss.


5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER


5.1. Som LeoVegas affärspartners är

leverantörer eller tjänsteleverantörer ansvariga för vissa delar av den övergripande funktionen eller driften av webbplatsen, spel och andra tjänster, behandlas personuppgifter också av dem för ovan nämnda ändamål på uppdrag av LeoVegas.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten av dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner, efter noggrann kontroll av dessa partners och på grundval av stränga databehandlingsavtal.

5.1.1. Detaljer om kategorierna av processorerna i personuppgifterna

Spelleverantörer i syfte att tillhandahålla spel.

Sportbooktjänstleverantör med syfte att tillhandahålla sportbookstjänst och riskhanteringsändamål.

Betalningsleverantörer att utföra betalningstransaktioner (insättningar och uttag).

Marknadsföringsleverantörer att utföra vissa marknadsaktiviteter på uppdrag av LeoVegas.

Marknadsföringspartners att utföra viss marknadsföring på uppdrag av LeoVegas.

Marknadsföringskonsulter att ge marknadsföringsråd till LeoVegas.

Tjänsteleverantörer som tekniskt möjliggör kommunikation med dig (via e-post, chatt, SMS, telefon).

Tekniska leverantörer för att stödja funktionen på webbplatsen och våra tekniska system (både front- och backend).

Databasens administratörer för att upprätthålla databasens funktion.

AML-leverantörer som tillhandahåller och/eller behandlar vissa uppgifter för att uppfylla våra AML-skyldigheter.

Tjänsteleverantörer avseende eller organisation och bokning av e-post, resor och/eller leverans av presenter och gåvor med avseende av vårt lojalitetsprogram.

Molntjänst-leverantörer för tillhandahållande av molnbaserade tjänster, såsom lagring eller hosting av viss programvara.

Tjänsteleverantörer i syfte att analysera data.

Kreditvärderingsinstitut, bedrägeribekämpningsorgan, penningtvättsorgan för bedrägeribekämpning och kontrolländamål, vid behandling av ditt medlemskonto och tillhörande transaktioner.

Företag inom LeoVegas Mobile Gaming-gruppen för att tillhandahålla vissa tjänster/support med LeoVegas-funktioner.

Professionella rådgivare [som processorer eller gemensamma kontrollanter] inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster.

5.2. Godkänt avslöjande

Om du misstänks ha brutit mot våra användarvillkor eller gällande lagar (till exempel när vi misstänker att ett brott kan ha begåtts), eller för att förhindra, upptäcka eller överträffa bedrägerier, har LeoVegas rätt att:

Vidarebefordra dina personuppgifter till myndigheterna;

Dela någon av dina personuppgifter till den relevanta spelregulatorn;

Dela dina personuppgifter med relevant brottsbekämpande organ och relevanta brottsutredningsorgan och hjälpa till med alla typer av undersökningar av ditt agerande.

Av svar på stämningar i domstol eller order eller liknande officiell begäran om personuppgifter; eller

Om du misstänks ha brutit mot bestämmelserna i UK Gambling Act 2005, ska LeoVegas ha rätt att vidarebefordra din personliga information till den brittiska spelkommissionen och lämna eventuella uppgifter som den brittiska spelkommissionen kan begära. När det gäller italienska spelare i Single Register of Self-Exclusion (RUA) är vi skyldiga att i enlighet med AAMS-bestämmelserna omedelbart kommunicera med myndigheten om alla uppgifter och uppgifter om spelare som har bestämt sig för att använda sig av uteslutningsverktyg för ansvarsfullt spelande, samt data och information om spelare som har valt den efterföljande återaktiveringen av spelkontot.

5.3. Gruppföretag/andra varumärken i mening för Ansvarsfullt Spelande

Din självuteslutningsdata är för att följa lagliga skyldigheter, särskilt skyldighet enligt spellagen 2005 och våra licensvillkor, som också delas med andra företag inom samma grupp, som driver licensierad spelverksamhet, nämligen Royal Panda Limited. På samma sätt delar LeoVegas dina självuteslutningsdata med andra varumärken under vilka de bedriver sin spelverksamhet.

5.4. Gruppföretag/övriga varumärken i mening för AML

Dina identifikations- och verifieringsuppgifter i fullständigt förnamn, efternamn, födelsedatum och postnummer är, för att överensstämma med lagliga skyldigheter, delade mellan olika varumärken under LeoVegas, som driver spelverksamheten.

5.5. Datadelning mellan varumärken för AML- och Ansvarsfullt spelande-användning

Dina identifierings- och verifieringsuppgifter, transaktions- och användningsuppgifter, registreringsuppgifter och kontaktuppgifter är till för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, och såväl delas med, som köps in via, olika varumärken under vilka LeoVegas driver sin spelverksamhet.

5.6. Omstrukturering av företag

Tredje part, inkl. alla företag som tillhör samma koncern som LeoVegas, /med vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vårt företag, våra tillgångar eller våra verksamheter eller som ett resultat av omstrukturering. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slås samman med dem. Om vår verksamhet förändras kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna dataskyddsförklaring.

5.7. Gemensamt personuppgiftsansvariga

Vissa uppgifter delas med andra parter, som agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga. Följande är detaljerna om kärnan i de samordnade arrangemangen:

5.8. Betalningsleverantör Citadel.

Följande data behandlas med Citadel som gemensamt personuppgiftsansvariga:

Registreringsdata, betalningsdata Kontaktuppgifter: Citadel Commerce (Malta) Ltd. ("Citadel"), med huvudkontor i Lvl 5, ‘de Tigné’, 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta som agent för Citadel Commerce UK Limited, vars kontaktuppgifter är support@citadelcommerce.com. Kärnan i det samordnade arrangemanget mellan LeoVegas och Citadel:

LeoVegas samlar in data (förutom sådana data som Citadel kan få från andra källor genom undersökningar) och informerar registrerade;

Citadel svarar på registrerades begäran;

Citadel registrerar och gör alla anmälningar om brott mot personuppgifter till tillsynsmyndigheter och/eller berörda personer som berörs när så krävs;

Citadel utför konsekvensbedömningar för dataskydd och föregående samråd med en tillsynsmyndighet angående riskhantering vid behov.

5.9. Sportsbookleverantör Kambi

Följande data behandlas med Kambi som gemensamt personuppgiftsansvariga: Transaktions- och användningsdata i omfattningen: kön, första del av postnummer, valuta, språk, sista insättningsmetod, kontobalans och spelhistorik, spelar-ID för att tillhandahålla Sportsbook-tjänsterna.

Kambi bearbetar inte spelarens riktiga namn eller e-postadress utan använder sig av ett pseudonymiserat ID för varje spelare.

Ytterligare information om Kambis bearbetningsaktiviteter finns här.

Kärnan i det samordnade arrangemanget mellan LeoVegas och Kambi:

LeoVegas delar transaktions- och användardata på pseudonymiserat sätt med Kambi för att tillhandahålla sportbook-tjänster;

LeoVegas svarar på registrerade begäran; och

LeoVegas och Kambi fungerar också som gemensamma kontrollanter när det gäller förändringar i sportrisksegmentet.

I andra fall fungerar varje part som ensam personuppgiftsansvarig. Vi kommer emellertid i alla fall att ansvara för att hantera eventuella frågor som spelarna kan ha med avseende på Kambis databehandling


6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR


6.1. Internationella Överföringar

Vissa av dina leverantörer och partners (enligt ovan) är baserade utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) så att behandlingen av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter ut ur EES garanterar vi att en liknande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

Överföring av dina personuppgifter utförs till länder som har bedömts ge Europeiska kommissionen tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. För ytterligare detaljer, se här.

När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, vilket ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. För ytterligare detaljer, se här.

När vi använder leverantörer som är baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För ytterligare detaljer, se här.

Vänligen kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter från EES.


7. DATASÄKERHET


7.1. Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. För att följa GDPR, säkerställer olika tekniska kontroller att data och information alltid krypteras under överföring och i vila genom att generellt använda branschstandardiserade krypteringstekniker.

Detta garanterar alltid konfidentialitet och integritet. På organisationsnivå styrs hanteringen av all information av våra omfattande informationssäkerhetspolicyer. Detta kompletteras med ett medvetenhetsprogram för informationssäkerhet som är utformat för att specifikt säkerställa att vi tar tillvara bästa praxis när det gäller hantering av information.

Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har “behov av att känna” krav. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt. Vi har infört procedurer för att ta itu med eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.


8. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT LAGEN OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER


8.1. Din rätt till åtkomst

Du kan när som helst med rimliga intervaller be oss att bekräfta huruvida vi behandlar personuppgifter som berör dig, och om vi är, har du rätt att få tillgång till dessa personuppgifter och till följande information:

Vilka personuppgifter vi har,

Varför vi behandlar dem,

Vem vi avslöjar dem till,

Hur länge vi avser att behålla dem (om möjligt),

Om vi överför dem utomlands och de skyddsåtgärder vi tar för att skydda dem,

Vilka dina rättigheter är,

Hur du kan göra ett klagomål,

Var vi fick dina personuppgifter från och

Om vi har utfört automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt relaterad information.

Det enklaste sättet att skaffa denna information är att aktivera funktionen "Hämta min data" i din profil. Du kommer att få en kopia av alla transaktionsuppgifter och en uttömmande sammanfattning av alla kategorier av data, deras källor och mottagare, alla bearbetningsoperationer, syften och lagringsperioder.

Om denna information inte är det du letade efter eller skulle önska få annan information, eller begära denna information via en annan kanal, kontakta oss på sar@leovegas.com.

Vidare, om den här funktionen av någon anledning inte är tillgänglig (t.ex. av tekniska skäl) eller om du inte vill använda den så ska du skicka oss ett meddelande om detta till sar@leovegas.com

Vid sådan begäran ska vi (utan att negativt påverka andras rättigheter och friheter inklusive vårt eget) ge dig ytterligare information och/eller med en kopia av de personuppgifter som behandlas inom en månad efter mottagandet av begäran, vilken period får förlängas med två månader vid behov, med hänsyn till komplexiteten och antalet begäranden. Vi ska informera dig om sådan förlängning inom en månad efter mottagandet av förfrågan, tillsammans med orsakerna till förseningen.

8.2. Rätten till rättelse

Även om alla rimliga ansträngningar kommer att göras för att hålla dina personuppgifter uppdaterade, vänligen uppmanas du att informera oss omedelbart vid ändring. Med hänsyn till din bostadsadress och telefonnummer kan du meddela oss om ändringen genom att ändra din profil om eventuella ändringar i din personliga data.

Om ändringen avser data som inte kan ändras genom att ändra din profil, vänligen kontakta oss. För detta ändamål har du rätt att be oss att korrigera felaktiga personuppgifter och att slutföra ofullständiga personuppgifter om dig. Vi kan försöka verifiera noggrannheten i uppgifterna innan vi åtgärdar det.

8.3. Rätten att radera (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter och vi ska tillmötesgå utan onödig dröjsmål men endast där:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in; eller

Du har återkallat ditt samtycke (i de fall där vi behandlar med ditt samtycke) och vi har ingen annan laglig grund att behandla dina personuppgifter; eller

Du har framgångsrikt utövat din rätt till invändning (som förklaras nedan); eller

Dina personuppgifter ska ha behandlats olagligen; eller

Det finns en laglig skyldighet som vi är föremål för; eller

Det finns särskilda omständigheter i samband med vissa barns rättigheter.

Under inga omständigheter är vi juridiskt bundna att följa er borttagningsförfrågan om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig:

För efterlevnad av en laglig skyldighet som vi är föremål för (inklusive men inte begränsat till våra uppgifter om lagring); eller

För upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

Det finns andra rättsliga skäl som ger oss rätt att vägra borttagningsförfrågningar, även om de två ovanstående fallen är de mest sannolika skäl som vi kan åberopa för att neka sådana förfrågningar. Du kan begära raderingen genom att kontakta oss.

8.4. Rätten till databegränsning

Du har rätt att fråga oss att begränsa (det vill säga, lagra men inte vidare behandla) dina personuppgifter, men endast där:

Noggrannheten i dina personuppgifter är omtvistad (se rätten till datarättelse ovan), för en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna; eller

Bearbetningen är olaglig, och Du motsätter dig radering av dina personuppgifter; eller

Vi inte längre behöver personuppgifterna för de syften som de samlades in men du behöver personuppgifterna för att skapa, utöva eller försvara juridiska påståenden; eller

Du har utövat din rätt att invända och verifiering av våra legitima skäl att överväga din invändning är pågående.

Efter din begäran om begränsning, förutom att lagra dina personuppgifter, kan vi bara behandla dina personuppgifter:

Där vi har ditt samtycke; eller

För upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav; eller

För att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter; eller

Av skäl av allmänt intresse.

Du kan begära begränsningen genom att kontakta oss.

8.5. Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att be oss att tillhandahålla dina personuppgifter (som du ska ha lämnat till oss) i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format eller (om det är tekniskt möjligt) för att få det "flyttat" direkt till en annan datakontrollant, förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt. Denna rätt gäller endast där:

Behandlingen baseras på ditt samtycke eller om utförandet av ett kontrakt med dig; och

Bearbetningen utförs med automatiska medel.

I stor utsträckning kan du anta detta rätt genom att aktivera "ladda ner min data" -funktionaliteten i din profil. För eventuella förfrågningar utöver de uppgifter som tillhandahålls eller om du vill att vi ska hjälpa dig med den faktiska överföringen av sådan information till annan operatör, vänligen kontakta oss.

Om du är kund hos en annan speloperatör och vill ha din data "flyttad" till oss, vänligen kontakta oss. Observera i detta sammanhang, trots att du har rätt att använda portabilitet, förväntas du fortfarande ge alla registrerings- och kontaktuppgifter på grund av kraven i våra kundregistrerings-/anmälningskrav.

8.6. Rätten till att invända mot viss behandling

I de fall där vi endast behandlar dina personuppgifter när det är 1.) nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som innehas av oss eller 2.) när behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som ålagts oss eller av en tredje part (enligt vad som anges i tabellen i punkt 3.2 ovan), har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss.

När dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att invända närsomhelst till behandlingen av dina personuppgifter, som inkluderar profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring.

För att undvika all tvivel, när vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att utföra ett kontrakt, när det är nödvändigt för att uppfylla en laglig skyldighet som vi är föremål för eller när behandlingen är nödvändig för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk person, denna allmänna rätt till invändning får inte uppstå.

När det gäller direktmarknadsföring av egna varor och tjänster inkl. relaterad profilering, kan du närsomhelst invända mot sådan behandling genom att kontakta oss eller genom att välja dina inställningar på sidan Konto - Inställningar.

8.7. Rätt att återkalla samtycke (när vi behandlar dina uppgifter på grundval av samtycke)

I de fall där vi behandlar på basis av ditt samtycke (som vi aldrig kommer att förutsätta men som vi ska ha erhållit på ett tydligt och tydligt sätt från dig), DU HAR RÄTTIGHETEN ATT DRA TILLBAKA DITT SAMTYCKE NÄRSOMHELST och detta, på samma sätt som Du har gett det till oss.

Skulle du utöva din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (genom att skriva till oss på den fysiska adressen eller e-postadressen nedan), kommer vi att avgöra om det i det skedet finns en alternativ rättslig grund för behandling av dina personuppgifter (till exempel på grundval av en laglig skyldighet som vi är föremål för) där vi skulle vara lagligt behöriga (eller till och med skyldiga) att behandla dina personuppgifter utan att behöva ditt samtycke och i så fall meddela dig i enlighet med detta.

När vi ber om sådana personuppgifter kan du alltid neka, men om du nekar att ge oss nödvändiga uppgifter som vi behöver för att tillhandahålla begärda tjänster, kan vi inte nödvändigtvis kunna tillhandahålla dig sådana tjänster (speciellt om samtycke är den enda rättsliga grunden som är tillgänglig för oss).

För att förtydliga, samtycke är inte den enda grunden som tillåter oss att behandla dina personuppgifter. I det föregående avsnittet påpekade vi de olika grunderna som vi litar på när du behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål.

8.8. Rätten att inkomma med ett klagomål

Du har också rätt att lämna in klagomål till den behöriga datatillsynsmyndigheten. Den behöriga myndigheten i Malta är Office of Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Vi ber vänligen att du försöker lösa eventuella problem som du kanske har med oss först (även om du har rätt att kontakta den behöriga myndigheten när som helst).

8.9. Vad Kan Vi Behöva Från Dig

När du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss kan vi behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att fråga dig för ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

8.10. Tidsfrist För Svar

Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

8.11. Annat Märke

LeoVegas driver sin spelverksamhet även under andra märken och varumärken. I syfte att utöva dina rättigheter enligt ovan, och för att tydligheten och läsligheten av vårt svar ska överensstämma, kommer vi initialt att följa förfrågningarna avseende data som behandlas under LeoVegas varumärke. Om du önskar att dina önskemål ska följas med avseende på alla varumärken med avseende på vilken LeoVegas driver sin verksamhet, se till att tydliggöra detta i din förfrågan.


9. AUTOMATISK BEHANDLING - PROFILERING


9.1. Betydande information om logiken involverad i den automatiska behandlingen för ansvarsfullt spelande-ändamål

LeoVegas är på grundval av gällande lagar och licensvillkor lagligt skyldiga att övervaka sina spelare för att identifiera personer som kan uppleva eller riskera att utveckla problem med sitt spel och samverka med dem för att erbjuda hjälp eller stöd. För detta ändamål och för att uppfylla denna skyldighet har LeoVegas fastställt regler om vem som sannolikt kommer att drabbas av spelberoende och sedan vidta relevanta åtgärder genom att använda historiska uppgifter som beskriver beteende hos spelare, i synnerhet vissa speldata för ansvarsfullt spelande, transaktions- och användningsdata och annan kommunikationsinformation (i synnerhet den ton som används i meddelandet).

Vårt tillvägagångssätt baseras på klassificeringsträd eftersom de tillåter tydlig tolkning av varför spelare klassificeras som potentiella spelmissbrukare. Baserat på data som beskriver unika spelare, ger algoritmen oss en beräknad sannolikhet för spelberoende. Beslut, baserat på förutsägelsen, fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention.

9.2. Betydande information om logiken involverad i den automatiska behandlingen för lojalitets-/VIP- segmenteringsändamål

Genom att använda de historiska data som spelare genererar under de första 2 dagarna, bedömer vi om du kommer att kvalificera dig för vårt VIP-/lojalitetsprogram. Denna modell används på nya spelare, och beroende på deras engagemang i våra tjänster, förutses VIP-statusen. Resultatet av modellen är en förutsägelse för huruvida spelaren blir en VIP. Bortsett från kön, land och ålder använder vi inte personligt identifierbar information som inmatning i modellen. Beslut, baserat på förutsägelsen, fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention.

Processen är baserad på vår överensstämmelse med laglig skyldighet och med avseende på lojalitetserbjudanden, på legitima intressen hos LeoVegas för att tillhandahålla anpassad, kvalitetsupplevelse för spelarna och belöningens lojalitet hos spelarna. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra dina inställningar i ditt konto.


9.3. Betydande information om logik som är inblandad i automatiserad behandling med avseende på direktmarknadsföring

Genom att använda dina transaktions- och användningsdata, vissa registreringsdata som kön, land, födelsedatum och din övergripande interaktion med våra tjänster analyserar och etablerar vi olika segment av kunderna. Dessa segment behandlas sedan manuellt för att säkerställa att vi erbjuder de mest lämpliga erbjudanden och bonusar till våra kunder. Dessa beslut fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention. Processen är baserad på LeoVegas legitima intresse när det gäller att erbjuda kundanpassad, kvalitetsupplevelse för spelarna och belöna lojaliteten hos spelarna. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra dina inställningar i ditt konto.


9.4. Betydande information om logik som är inblandad i automatiserad behandling med avseende på sportrisksegmentering

LeoVegas bearbetar din sportrisksegmentering manuellt som etablerats av sportbook-leverantören - Kambi. Sportrisksegmentering är etablerade av Kambi på basis av automatiserad profilering utförd av Kambi. De använder automatiserad bearbetning för att föreslå en riskprofil, men sådan riskprofil bekräftas eller ändras av Kambis personal. I samband med tillhandahållandet av sina tjänster använder Kambi automatiserad riskhanteringsteknik för att bedöma risken för särskilda spelaktiviteter.

Om du försöker lägga ett spel som faller utanför parametrarna som är förknippade med din riskprofil flaggas spelet för Kambis personal att granska. För att skydda dina rättigheter och intressen tillåter Kambi dig att bestrida alla beslut som de fattar om din riskprofilering eller att invända mot vår användning av profilering. För detta ändamål, kontakta oss (LeoVegas). Mer information om bearbetningsaktiviteter som utförs av Kambi finns i Kambis sekretessmeddelande här.


10. COOKIES


10.1. Cookies

Vår sida använder cookies, för mer information om vad cookies är, vilka cookies vi använder, hur och varför vi använder cookies och hur du kan styra vilka cookies som släpps, läser du i vår Cookie Policy.
Stolt sponsor av:


LeoVegas är ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lag med registreringsnummer C59314. Registrerad företagsadress LeoVegas Gaming plc Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta. LeoVegas Gaming plc är licensierat av Malta Gaming Authority och har följande licenser: MGA/CRP/237/2013 utfärdad den 6 december 2013 erbjuder Typ 1 speltjänster med följande godkända casinolicenser MGA/B2B/352/2016, MGA/B2B/187/2010, MGA/B2B/120/2006, MGA/B2B/139/2007, MGA/B2B/109/2004, MGA/B2B/112/2004, MGA/B2B/225/2012, MGA/B2B/137/2007, MGA/B2B/246/2013 och MGA/B2B/230/2012, samt Typ 2 speltjänster med följande godkända casinolicenser MGA/B2B/185/2010 och MGA/B2B/286/2014.LeoVegas.com drivs av LeoVegas Gaming plc och regleras i UK under casinolicens från Gambling Commission - UK License Number: 000-039198-R-319450-017 (ursprungligen utfärdad 1 november 2014), och bettinglicens från Gambling Commission - UK License Number: 000-039198-R-319450-017 (ursprungligen utfärdad 29 april 2016).LeoVegas opererar under casinolicens med nummer 15-1660384 utgiven den 3 oktober 2016 av Danska Spelmyndigheten (spillemyndigheden.dk/) som övervakar det operationella arbetet hos spelverksamheter. LeoVegas regleras även under bettinglicens med nummer 17-0700928 i Danmark utgiven den 29 juni 2017 av Danska Spelmyndigheten.
Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.