Indtast venligst en e-mailadresse.

Kundeservice

Regler:

Live Ultimate Texas Hold’em Regler

Reglerne herunder er standard spillereglerne for Ultimate Texas Hold’em, dog er det vigtigt at undersøge for specifikke regler, der muligvis eksistere for andre varianter af spillet. Det er spillerens ansvar, at indforstå sig med reglerne for det valgte spil før der placeres indsatser. Specifikke regler for hvert spil kan tilgås ved, at klikke på “Hjælp” og “Gevinstliste” ikonerne når spillet er åbent.

Formålet med spillet

Spillere konkurrere mod dealeren med det formål, at danne en fem-korts hånd (fra deres egen to kort og tre af de fem fremlagte kort), der rankerer højere end dealerens hånd. Dealeren skal have mindst et par for at kvalificere sig. Før Floppet, Turn og River og dealerens to kort er afsløret, skal spillerne placere en Ante og Blind. Derefter har de tre muligheder for, at lave et raise med et træk. Jo tidligere der raises, jo mere kan der risikeres og vindes. Der kan risikeres endnu mere med det valgfrie Trips bonus træk.

Spilleregler

Ultimate Texas Hold'em er en variant af den populære Texas Hold'em poker. Ultimate Texas Hold'em adskiller sig fra Texas Hold'em ved, at man spiller imod huset frem for mod andre spillere.

Målet i Ultimate Texas Hold'em er at slå dealerens hånd ved at få den bedst mulige femkorts hånd, som består af kort blandt to kort, som gives til spilleren, og fem fælles kort.

Et ubegrænset antal spillere kan spille samtidigt ved et Ultimate Texas Hold'em bord. Hver spiller kan kun indtage én plads ved bordet.

Ultimate Texas Hold'em spilles med et normalt kortspil med 52-kort (Jokere medregnes ikke). Kortene blandes efter hver runde.

Ved starten af hver runde placerer du en indsats på ANTE-indsatsstedet. Når du har foretaget din ANTE-indsats, vil en tilsvarende BLIND-indsats automatisk blive placeret af systemet.

Dealeren giver to kort med billedsiden op til dig og to kort med billedsiden nedad til sig selv. Efter en kort pause lægger dealeren tre fælleskort med forsiden opad på midten af bordet (det såkaldte "Flop"). Efter en pause giver dealeren de to sidste fælleskort (kaldet "Turn" og "River").

Både du og dealeren kan bruge de kort, I har på hånden, og fælleskortene til at sammenstille den bedste 5-korts hånd.

Når der er pauser i spillet, kan du vælge at PLAY eller CHECKE.

For at finde vinderen vil de stærkeste hænder blive dannet og sammenlignet for dig og dealeren ved anvendelse af fem ud af de syv tilgængelige kort.

Ekstra indsatser

TRIPS-INDSATSEN

TRIPS-indsatsen er en valgfri ekstraindsats, som du kan foretage, før runden starter. Du vinder på din TRIPS-indsats, når din endelige 5-korts hånd er tre ens eller bedre.

TRIPS-indsatsen placeres på det blinkende TRIPS-indsatssted, efter at din ANTE-indsats er blevet accepteret. Du vinder på din TRIPS-indsats med en hånd på tre ens eller bedre. Alle indsatser skal placeres inden indsatstiden udløber. Når indsatstiden er udløbet, vil dealeren begynde at give kortene. I løbet af spillerunden vil du få mulighed for at tage en række beslutninger, men disse beslutninger vil ikke påvirke udfaldet af din TRIPS-indsats.

Ved afslutningen af spillerunden, vil dealeren vende alle sine kort med forsiden opad og proklamere resultatet.

Vinderhænder

De enkelte kort rangeres i faldende orden: Es (højt eller lavt), Konge, Dame, Knægt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 og 2.

Et Es kan udgøre kortet med den højeste værdi i en Straight med E, K, D, Kn, 10 eller kortet med laveste værdi i en Straight med 5, 4, 3, 2, E.

Mulige hænder fra højeste udbetaling til laveste:

 • Royal Flush er en straight flush med Esset, Kongen, Damen, Knægten og tieren, alle i samme kulør.
 • Straight Flush er en hånd indeholdende fem kort i rækkefølge, alle i samme kulør, for eksempel: En Nier, Otter, Syver, Sekser og Femmer, alle i Hjerter.
 • Fire ens er en hånd, som indeholder alle fire kort af samme værdi og et tilfældigt andet kort. For eksempel vil fire esser i din hånd være fire ens. Fire ens med kort af højere værdi slår dem med lavere rangerende kort.
 • Fuldt hus er en hånd, som indeholder tre kort af samme værdi og to matchende kort af en anden værdi, for eksempel tre konger og to seksere. Indbyrdes imellem to fulde huse vil det med de højest rangerende tre ens kort vinde.
 • Flush er en hånd, hvor alle fem kort er af samme kulør, men ikke i rækkefølge, for eksempel fem kort, der alle er klør. To flush sammenlignes, som om de var Højt kort-hænder; det højest rangerende kort i hver hånd sammenlignes for at bestemme vinderen. Hvis begge hænder har det samme højeste kort, så sammenlignes de næsthøjest rangerende kort og så fremdeles, indtil der findes en forskel.
 • Straight er en hånd, som indeholder fem kort med værdi i rækkefølge fordelt på mindst to forskellige kuløer, for eksempel Nier, Otter, Syver, Sekser og Femmer i to eller flere kuløer. To straight rangeres ved at sammenligne det højeste kort af hver. To straight med det samme højeste kort er jævnbyrdige i værdi, idet farverne ikke anvendes til at adskille dem.
 • Tre ens er en hånd, som indeholder tre kort af samme værdi, plus to kort, som ikke er af denne værdi eller af samme værdi indbyrdes. For eksempel vil en spiller med tre konger i hånden have Tre ens. Tre ens af højere værdi slår Tre ens af lavere værdi. Hvis to hænder har Tre ens af samme værdi, sammenlignes de kort, der ikke deltager i hånden (kickers), for at finde en vinder.
 • To par er en hånd, som indeholder to kort af samme værdi, plus to kort af en anden værdi (som svarer til hinanden, men ikke til det første par), plus et hvilket som helst kort, der ikke svarer til disse to værdier. Et eksempel på dette kunne være at have to Esser og to Konger. Ved sammenligning af to hænder, der begge har to par, ser man først på det højest rangerende par i hver hånd, og det stærkeste par vinder. Hvis begge hænder har det samme top-par, sammenlignes det andet par af hver hånd. Hvis begge hænder har de samme to par, vil det sidste kort (Kicker) afgøre, hvem der vinder.
 • Et par er en hånd, som indeholder to kort af samme værdi (for eksempel to Konger), plus tre kort, som ikke er af denne værdi eller af samme værdi indbyrdes. Et par er den laveste hånd, som du kan få udbetaling for. Par af højere værdi slår par af lavere værdi. Hvis to hænder har par af samme værdi, vil de øvrige kort (Kickers) blive sammenlignet i faldende orden for at bestemme vinderen.
 • Højt kort er en pokerhånd, som består af hvilke fem kort som helst, som ikke lever op til nogen af kravene ovenfor. Egentlig udgør den ikke nogen hånd, og det eneste af nogen betydning i spillerens hånd er kortet med den højeste værdi.

Spilresultater

Kortgiveren skal have et par eller højere for at kvalificere sig.

Dealerens hånd og din hånd sammenlignes:

 • Hvis dealeren har den bedste hånd, taber du dine ANTE-, PLAY- og BLIND-indsatser og alle eventuelle ekstraindsatser.
 • Hvis spilleren har den bedste hånd, giver ANTE- og PLAY-indsatserne udbetalingBLIND-væddemålet afgøres i henhold til udtalingsreglerne for BLIND-indsatser.
 • Hvis du og dealeren står lige, tilbagebetales ANTE-, PLAY- og BLIND-indsatserne til dig (“Push”).

Hvis dealerens hånd ikke kvalificerer sig, tilbagebetales ANTE-indsatsen til dig (“Push”), og din hånd sammenlignes med dealerens hånd for at afgøre, om du skal have udbetaling på PLAY- og BLIND-indsatserne:

 • Hvis din hånd er højere end dealerens, tilbagebetales din ANTE-indsats til dig (“Push”), og du modtager PLAY- og BLIND-udbetalinger i henhold til udbetalingstabellerne.
 • Hvis dealerens hånd er højere end din, tilbagebetales din ANTE-indsats til dig (“Push”), men du modtager ingen PLAY- og BLIND-udbetalinger.
 • Hvis din hånd og dealerens hånd har samme værdi, tilbagebetales dine ANTE-, PLAY- og BLIND-indsatser til dig.


TRIPS-væddemålet afgøres, efter at dealerens hånd er blevet afsløret. Din TRIPS-udbetaling baseres på værdien af din bedste hånd og udbetalingstabellen for TRIPS. Udfaldet af spillet (om du eller dealeren vinder) har ingen indflydelse på TRIPS-udbetalingen. Du kan vinde på din TRIPS-indsats, ligegyldigt om du vælger PLAY eller FOLD.

Udbetalinger

BLIND

Hånd Udbetaling

Royal Flush 500:1

Straight Flush 50:1

Fire ens 10:1

Fuldt hus 3:1

Flush 1,5:1

Straight 1:1

Tre ens eller lavere Push

TRIPS

Hånd Udbetaling

Royal Flush 50:1

Straight Flush 40:1

Fire ens 30:1

Fuldt hus 8:1

Flush 7:1

Straight 4:1

Tre ens 3:1

Udbetalingen for Ante-indsatser er 1:1.

Udbetalingen for Play-indsatser er 1:1.

Tekniske fejl ugyldiggør alle udbetalinger og spil.

Tilbagebetaling til spilleren

Den teoretiske tilbagebetaling til spiller ved optimalt spil er:

 • Den samlede hovedindsats: 99,47%
 • Indledende hovedindsats: 97,82%
 • Trips bonus-indsats: 96,50%

Placer indsats

Panelet INDSATSGRÆNSER viser den mindste og største samlede indsats, som er tilladt ved bordet.

For at deltage i runden skal du have tilstrækkeligt med penge til at dække dine indsatser. Du kan se din aktuelle SALDO på skærmen.

TRAFIKLYSET fortæller dig om den aktuelle status i spillerunden ved at informere om, hvornår du kan gøre indsatser (GRØNT lys), hvornår indsatstiden næsten er forbi (GULT lys) og hvornår indsatstiden er udløbet (RØDT lys).

JETON-DISPLAY'ET gør det muligt at vælge værdien af hver jeton, som du ønsker at satse. Kun jetoner, som har en værdi, som kan dækkes af din aktuelle saldo, er tilgængelige. Dette display vil kun være oplyst og tilgængeligt, så længe der er indsatstid tilbage (lyset er grønt eller gult).

Når du har valgt en jeton, placerer du din indsats ved simpelthen at klikke/trykke på det indsatssted på spillebordet, der bærer navnet Ante eller navnet på den ekstra indsats, som du ønsker at gøre (hvis relevant). Hver gang du klikker/trykker på indsatsstedet, vil dit indsatsbeløb blive øget med værdien af den valgte jeton eller op til maksimumgrænsen for den indsatstype, du har valgt. Så snart du har nået maksimumgrænsen, vil højere beløb ikke blive accepteret for denne indsats, og en meddelelse vil blive vist over din indsats for at gøre dig opmærksom på, at du har satset det maksimale beløb.

BEMÆRK: Minimer ikke dit browservindue, og åbn ikke andre faner i din browser, mens der er indsatstid tilbage, og du har placeret indsatser på bordet. Sådanne handlinger vil blive opfattet, som om du forlader spillet, og dine indsatser vil derfor blive afvist i den aktuelle spillerunde.

Knappen FORDOBLING (2x) giver dig mulighed for hurtigt at fordoble din indsats. Knappen slås til, efter at du har placeret din indsats.

Knappen FORDOBLING (2x) gør det muligt at fordoble indsatsen op til maksimumgrænsen.

Du kan kun fordoble din indsats en gang.

Knappen GENTAG giver dig mulighed for at gentage alle indsatser fra den forudgående runde.

Knappen FORTRYD annullerer den seneste indsats, du har placeret.

Du kan trykke gentagne gange på knappen FORTRYD for at annullere indsatser en efter en i den omvendte rækkefølge af, hvordan de blev placeret. Bemærk, at indsatser kun kan annulleres, så længe der er indsatstid tilbage (GRØNT eller GULT lys).

Indikatoren INDSATS I ALT viser det samlede beløb for alle de indsatser, der er gjort i runden.

Tag en beslutning

Efter at du har fået dine kort, vil din kombination og vinduet "TAG EN BESLUTNING" blive vist.

Du skal beslutte, om du vil PLAY 4x eller PLAY 3x på din ANTE-indsats eller CHECKE. Hvis du vælger at PLAY 4x eller PLAY 3x, vil du ikke få nogen yderligere beslutningsmuligheder i løbet af spillerunden, og den relevante jeton-værdi (ANTE 4x eller ANTE 3x) vil blive placeret på PLAY-indsatsstedet. Hvis du vælger at CHECKE, vil du få yderligere beslutningsmuligheder i den aktuelle spillerunde. Hvis du ikke tager en beslutning, inden beslutningstiden udløber, checkes din hånd automatisk. Indsatstidsindikatoren vil vise beskeden: AUTO-CHECKET.

Tre fælleskort (kaldet “Floppet”) vises. Hvis du valgte CHECKE i det foregående trin, vil få mulighed for at PLAY 2x eller at CHECKE. Hvis du vælger at PLAY 2x, vil du ikke få nogen yderligere beslutningsmuligheder i spillerunden og den relevante jeton-værdi (ANTE 2x) vil blive placeret på PLAY-indsatsstedet. Hvis du vælger at CHECKE, vil du få yderligere beslutningsmuligheder i den aktuelle spillerunde. Hvis du ikke tager en beslutning, inden beslutningstiden udløber, checkes din hånd automatisk. Indsatstidsindikatoren vil vise beskeden: AUTO-CHECKET.

De to sidste fælleskort (kaldet "Turn" og "River") vises. Hvis du valgte at CHECKE i det foregående trin, får du mulighed for at PLAY 1x eller at FOLDE. Hvis du vælger at PLAY 1x, vil den relevante jeton-værdi blive placeret på PLAY-indsatsstedet. Hvis du vælger at FOLDE, vil der ikke blive placeret nogen PLAY-indsats, og du mister dine ANTE- og BLIND-indsatser.

Hvis beslutningstiden udløber, og du endnu ikke har taget en beslutning om at PLAY 1x eller FOLDE, vil din hånd blive foldet automatisk, og du vil tabe alle dine indsatser. Indsatstidsindikatoren vil vise beskeden: AUTO FOLDET.

Spilnummer

Hver spillerunde har et unikt SPILNUMMER.

Dette nummer angiver, hvornår runden begyndte i GMT i formatet time:minut:sekund. Henvis venligst til dette spilnummer (eller tag et screenshot af spilnummeret), hvis du ønsker at kontakte Kundeservice angående en bestemt runde.

Procedure ved fejl

Hvis der indtræffer en fejl i spillet, i spilsystemet eller i spilproceduren, vil spillerunden midlertidigt blive afbrudt, mens dealeren underretter den vagthavende leder. Sammen med de andre spillere vil du via chat eller via en pop-up-besked på skærmen modtage en besked, der gør opmærksom på, at sagen undersøges. Hvis den vagthavende leder med det samme kan rette fejlen, fortsætter spillerunden som normalt. Hvis problemet ikke kan løses med det samme, vil runden blive annulleret og alle indsatser vil blive betalt tilbage til de spillere, der deltog i den pågældende spillerunde.

Live Caribbean Stud Poker Regler

Reglerne herunder er standard spillereglerne for Caribbean Stud Poker, dog er det vigtigt at undersøge for specifikke regler, der muligvis eksistere for andre varianter af spillet. Det er spillerens ansvar, at indforstå sig med reglerne for det valgte spil før der placeres indsatser. Specifikke regler for hvert spil kan tilgås ved, at klikke på “Hjælp” og “Gevinstliste” ikonerne når spillet er åbent.

Formålet med spillet

Spillere bliver tildelt fem kort hver og konkurrere mod dealeren, som skal have et Es og en Konge eller højere for at kvalificere sig. Spillere skal raise eller fold før hele dealerens hånd er afsløret.

Spilleregler

Caribbean Stud Poker er en variant af den populære Texas Hold'em poker. Caribbean Stud Poker adskiller sig fra Texas Hold'em ved, at man spiller imod huset frem for mod andre spillere.

I Caribbean Stud Poker gælder det om at vinde over dealerens hånd ved at få den bedst mulige fem-korts hånd.

Et ubegrænset antal spillere kan spille samtidigt ved et Caribbean Stud Poker bord. Hver spiller kan kun indtage én plads ved bordet.

Caribbean Stud Poker spilles med et normalt 52-kort sæt (Jokere medregnes ikke). Der spilles kun én gang med et spil kort, efter hver spilomgang blandes kortene.

Spillerunden startes ved, at du placerer din første indsats på Ante-stedet. Dealeren vil nu give fem kort med forsiden opad til dig og et kort med forsiden opad samt fire kort med forsiden nedad til sig selv.

Du skal beslutte, om du vil CALL eller FOLD. Vælg CALL for at fortsætte runden ved at gøre en Call-indsats med den dobbelte værdi af din Ante-indsats. Vælg Fold for at afslutte runden, hvorved du giver afkald på din Ante-indsats.

Efter at du har taget din beslutning, vil dealeren afsløre sine fire resterende kort.

For at finde ud af hvem der har vundet, afgøres det, hvad der er den bedste hånd, der kan dannes af dine fem kort, hvorefter den sammenlignes med dealerens hånd.

Ekstra indsatser

5+1 BONUS

5+1 BONUS er en valgfri ekstraindsats. Du vinder på din 5+1 BONUS-indsats, når dine fem kort plus dealerens første opadvendte kort giver en fem-korts pokerhånd på Tre ens eller bedre.

Ved starten af hver spillerunde vil du få mulighed for at placere en 5+1 BONUS-indsats, efter at du har placeret en Ante-indsats, der er mindst lige så stor som minimumssummen. Efter at din Ante-indsats er blevet accepteret, vil indsatsstedet for 5+1 BONUS blive slået til og blinke.

Alle indsatser skal placeres inden indsatstiden udløber. Når først indsatstiden er udløbet, giver dealeren 5 opadvendte kort til spilleren og det første opadvendte kort til sig selv.

Derefter skal du beslutte, om du vil CALL eller FOLD, men denne beslutning har ingen betydning for udfaldet af din 5+1 BONUS-indsats.

Ved afslutningen af spillerunden, vil dealeren vende alle sine kort med forsiden opad og proklamere resultatet.

Jackpot-indsats

Jackpot-væddemålet er en frivillig ekstra indsats, som giver dig chance for at vinde en andel af den store, progressive jackpot! Størrelsen på den progressive jackpot vokser jævnt hen over tiden i takt med, at der foretages flere jackpot-indsatser af spillere ved flere forskellige deltagende casinoer. Til sidst udløses jackpotten, når en spiller, som har placeret en jackpot-indsats ved et deltagende bord får en Royal Flush.

Alle spillere, som har placeret en jackpot-indsats i den vindende spillerunde, deler det samlede beløb i den progressive jackpot. Størrelsen på din potentielle andel af den progressive jackpot er således baseret på alle de jackpot-indsatser, der er blevet placeret af spillere ved deltagende spilleborde i den aktuelle runde.

Den frivillige jackpot-indsats giver dig også chancen for at vinde en ekstra gevinst bestående af et fast beløb, når du selv får en hånd på Tre Ens eller højere. 

Ved starten af hver spillerunde placerer du den valgfrie jackpot-indsats i det runde felt med navnet “JACKPOT”, efter at du har placeret din ante-indstats, men før indsatstiden udløber.

Så snart din jackpot-indsats er blevet accepteret, vil den blive lagt til det samlede beløb i den progressive jackpot. Hver deltagende spiller placerer sin jackpot-indsats i den valuta, der bruges på hans/hendes casino, og det aktuelle beløb i den progressive jackpot og din potentielle andel af den progressive jackpot vises i din valuta i JACKPOT-udbetalingstabellen. Når du vinder en andel af den progressive jackpot, vil du blive betalt i din egen valuta. 

De faste gevinster for at få en god hånd (fra Tre Ens til Straight Flush) vises også i din egen valuta.

Din besluting om at KALDE eller FOLDE din hånd har ingen indflydelse på din mulighed for at vinde en andel af den progressive jackpot i den aktuelle spillerunde. 

Hvis spillerunden annulleres, vil din jackpot-indsats blive refunderet sammen med dine andre indsatser. Hvis du havde en hånd, der potentielt ville give dig en gevinst i henhold til JACKPOT-udbetalingstabellen i en annulleret spillerunde, vil din egen spiludbyder tage beslutning om at kompensere dig manuelt.

Vinderhænder

De enkelte kort rangeres i faldende orden: Es (højt eller lavt), Konge, Dame, Knægt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 og 2.

Et Es kan udgøre kortet med den højeste værdi i en Straight med E, K, D, Kn, 10 eller kortet med laveste værdi i en Straight med 5, 4, 3, 2, E. 

Mulige hænder fra højeste udbetaling til laveste: 

 • Royal Flush er en straight flush med Esset, Kongen, Damen, Knægten og tieren, alle i samme kulør.
 • Straight Flush er en hånd indeholdende fem kort i rækkefølge, alle i samme kulør, for eksempel: En Nier, Otter, Syver, Sekser og Femmer, alle i Hjerter.
 • Fire ens er en hånd, som indeholder alle fire kort af samme værdi og et tilfældigt andet kort. For eksempel vil fire esser i din hånd være fire ens. Fire ens med kort af højere værdi slår dem med lavere rangerende kort.
 • Fuldt hus er en hånd, som indeholder tre kort af samme værdi og to matchende kort af en anden værdi, for eksempel tre konger og to seksere. Indbyrdes imellem to fulde huse vil det med de højest rangerende tre ens kort vinde.
 • Flush er en hånd, hvor alle fem kort er af samme kulør, men ikke i rækkefølge, for eksempel fem kort, der alle er klør. To flush sammenlignes, som om de var Højt kort-hænder; det højest rangerende kort i hver hånd sammenlignes for at bestemme vinderen. Hvis begge hænder har det samme højeste kort, så sammenlignes de næsthøjest rangerende kort og så fremdeles, indtil der findes en forskel.
 • Straight er en hånd, som indeholder fem kort med værdi i rækkefølge fordelt på mindst to forskellige kuløer, for eksempel Nier, Otter, Syver, Sekser og Femmer i to eller flere kuløer. To straight rangeres ved at sammenligne det højeste kort af hver. To straight med det samme højeste kort er jævnbyrdige i værdi, idet farverne ikke anvendes til at adskille dem.
 • Tre ens er en hånd, som indeholder tre kort af samme værdi, plus to kort, som ikke er af denne værdi eller af samme værdi indbyrdes. For eksempel vil en spiller med tre konger i hånden have Tre ens. Tre ens af højere værdi slår Tre ens af lavere værdi. Hvis to hænder har Tre ens af samme værdi, sammenlignes de kort, der ikke deltager i hånden (kickers), for at finde en vinder.
 • To par er en hånd, som indeholder to kort af samme værdi, plus to kort af en anden værdi (som svarer til hinanden, men ikke til det første par), plus et hvilket som helst kort, der ikke svarer til disse to værdier. Et eksempel på dette kunne være at have to Esser og to Konger. Ved sammenligning af to hænder, der begge har to par, ser man først på det højest rangerende par i hver hånd, og det stærkeste par vinder. Hvis begge hænder har det samme top-par, sammenlignes det andet par af hver hånd. Hvis begge hænder har de samme to par, vil det sidste kort (Kicker) afgøre, hvem der vinder.
 • Et par er en hånd, som indeholder to kort af samme værdi (for eksempel to Konger), plus tre kort, som ikke er af denne værdi eller af samme værdi indbyrdes. Et par er den laveste hånd, som du kan få udbetaling for. Par af højere værdi slår par af lavere værdi. Hvis to hænder har par af samme værdi, vil de øvrige kort (Kickers) blive sammenlignet i faldende orden for at bestemme vinderen.
 • Højt kort er en pokerhånd, som består af hvilke fem kort som helst, som ikke lever op til nogen af kravene ovenfor. Egentlig udgør den ikke nogen hånd, og det eneste af nogen betydning i spillerens hånd er kortet med den højeste værdi.

Spilresultater

Dealeren skal have mindst et Es og en Konge eller et bedre kort for at kvalificere sig.

Med andre ord vil den laveste hånd, der kvalificerer sig, være Es, Konge, 4, 3, 2 og den højeste hånd, der ikke kvalificerer sig, vil være Es, Dronning, Knægt, 10, 9. Hvis dealeren ikke kvalificerer sig, vinder du penge på din Ante-indsats i forholdet 1:1, mens Call-indsatsen returneres til dig (push).

Hvis dealeren kvalificerer sig og slår din hånd, taber du både din Ante- og dine Call-indsats.

Hvis dealeren kvalificerer sig, og din hånd slår dealerens hånd, vinder du penge på din Ante-indsats i forholdet 1:1, mens Call-indsatsen giver udbetaling i henhold til den viste udbetalingstabel.

Hvis du og dealeren spiller uafgjort, returneres både din Ante- og din Call-indsats til dig (push).

Udbetalinger

CALL

Hånd Udbetaling

Royal Flush 100:1

Straight Flush 50:1

Four of a Kind 25:1

Full House 10:1

Flush 7:1

Straight 5:1

Three of a Kind 3:1

Two Pairs 2:1

One Pair or less 1:1

5+1 BONUS 

Hånd Udbetaling

Royal Flush 1000:1

Straight Flush 200:1

Four of a Kind 100:1

Full House 20:1

Flush 15:1

Straight 10:1

Three of a Kind 7:1

JACKPOT

Hånd Udbetaling

Royal Flush 100% of Jackpot*

Straight Flush 2500

Four of a Kind 250

Full House 50

Flush 25

Straight 10

Three of a Kind 3

*Den progressive jackpot, som anført i din egen valuta, er den øverste gevinst som deles mellem alle spillere som har placeret en jackpot-indsats i den vindende spillerunde. 

De gevinster, som du kan vinde individuelt for en hånd på Tre Ens eller højere (op til Straight Flush), er angivet i din egen valuta. 

Udbetalingen for Ante-indsatser er 1:1.

Tekniske fejl ugyldiggør alle udbetalinger og spil.

Tilbagebetaling til spilleren

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent er 96.30%.

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent på ante-indsatsen er 98.19%.

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent for 5+1 BONUS-indsatsen er 91.44%.

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent for JACKPOT-indsatsen er 81.84%.

Placer indsats

Panelet INDSATSGRÆNSER viser den mindste og største samlede indsats, som er tilladt ved bordet.

For at deltage i runden skal du have tilstrækkeligt med penge til at dække dine indsatser. Du kan se din aktuelle SALDO på skærmen. 

TRAFIKLYSET fortæller dig om den aktuelle status i spillerunden ved at informere om, hvornår du kan gøre indsatser (GRØNT lys), hvornår indsatstiden næsten er forbi (GULT lys) og hvornår indsatstiden er udløbet (RØDT lys). 

JETON-DISPLAY'ET gør det muligt at vælge værdien af hver jeton, som du ønsker at satse. Kun jetoner, som har en værdi, som kan dækkes af din aktuelle saldo, er tilgængelige. Dette display vil kun være oplyst og tilgængeligt, så længe der er indsatstid tilbage (lyset er grønt eller gult).

Når du har valgt en jeton, placerer du din indsats ved simpelthen at klikke/trykke på det indsatssted på spillebordet, der bærer navnet Ante eller navnet på den ekstra indsats, som du ønsker at gøre (hvis relevant). Hver gang du klikker/trykker på indsatsstedet, vil dit indsatsbeløb blive øget med værdien af den valgte jeton eller op til maksimumgrænsen for den indsatstype, du har valgt. Så snart du har nået maksimumgrænsen, vil højere beløb ikke blive accepteret for denne indsats, og en meddelelse vil blive vist over din indsats for at gøre dig opmærksom på, at du har satset det maksimale beløb.

BEMÆRK: Minimer ikke dit browservindue, og åbn ikke andre faner i din browser, mens der er indsatstid tilbage, og du har placeret indsatser på bordet. Sådanne handlinger vil blive opfattet, som om du forlader spillet, og dine indsatser vil derfor blive afvist i den aktuelle spillerunde.

Knappen FORDOBLING (2x) giver dig mulighed for hurtigt at fordoble din indsats. Knappen slås til, efter at du har placeret din indsats. 

Knappen FORDOBLING (2x) gør det muligt at fordoble indsatsen op til maksimumgrænsen.

Du kan kun fordoble din indsats en gang.

Knappen GENTAG giver dig mulighed for at gentage alle indsatser fra den forudgående runde.

Knappen FORTRYD annullerer den seneste indsats, du har placeret.

Du kan trykke gentagne gange på knappen FORTRYD for at annullere indsatser en efter en i den omvendte rækkefølge af, hvordan de blev placeret. Bemærk, at indsatser kun kan annulleres, så længe der er indsatstid tilbage (GRØNT eller GULT lys).

Indikatoren INDSATS I ALT viser det samlede beløb for alle de indsatser, der er gjort i runden.

Tag en beslutning

Efter at du har fået dine kort, vil din kombination og vinduet "TAG EN BESLUTNING" blive vist.

Du skal beslutte, om du vil CALL for at fortsætte runden eller FOLD for at afslutte runden og give afkald på dine indsatser.

Ved at klikke/trykke på CALL kan du fortsættte med at spille spillet og gøre kalde-indsatsen. Call-indsatsen anbringes automatisk på sin plads.

Ved at klikke/trykke på FOLD, vil du miste alle de indsatser, du har gjort, men du vil stadig se spillet blive spillet færdigt uden at deltage. Du vil være nødt til at vente til den næste spillerunde for at gøre dine indsatser.

Hvis beslutningstiden er udløbet, og du endnu ikke har taget en beslutning om at CALL eller FOLD, vil din hånd automatisk blive foldet, og du mister alle dine indsatser. Indsatstidsindikatoren vil vise beskeden: AUTO FOLDET.

Spilnummer

Hver spillerunde har et unikt SPILNUMMER.

Dette nummer angiver, hvornår runden begyndte i GMT i formatet time:minut:sekund. Henvis venligst til dette spilnummer (eller tag et screenshot af spilnummeret), hvis du ønsker at kontakte Kundeservice angående en bestemt runde.

Procedure ved fejl

Hvis der indtræffer en fejl i spillet, i spilsystemet eller i spilproceduren, vil spillerunden midlertidigt blive afbrudt, mens dealeren underretter den vagthavende leder. Sammen med de andre spillere vil du via chat eller via en pop-up-besked på skærmen modtage en besked, der gør opmærksom på, at sagen undersøges. Hvis den vagthavende leder med det samme kan rette fejlen, fortsætter spillerunden som normalt. Hvis problemet ikke kan løses med det samme, vil runden blive annulleret og alle indsatser vil blive betalt tilbage til de spillere, der deltog i den pågældende spillerunde.

Live Roulette Regler

Formålet med spillet

Formålet i Roulette er, at forudse nummeret som kuglen vil lande på ved at placere en eller flere indsatser, som dækker eller delvis dækker det pågældende nummer.

Spilbeskrivelse

Et standard roulettehjul er delt op i syvogtredive lommer med numre 0-36. Der er 18 røde numre, 18 sorte numre og 1 grønt nul (0).

Indsatser er placeret på det, som er kendt som “layoutet” og inkluderer både standard indsatstavle og racerbane områder. Tilgængelige indsatsområder bliver fremvist når valgt, mens mindste og højeste indsatser er indikeret i spilvinduet.

Hver spiller er ansvarlig for den korrekte placering af en gyldig kombination af jetoner på layoutet for, at kunne placere hans eller hendes indsats.

Indsatser skal kun blive dømt gyldige, hvor de er placeret, når dealeren annoncerer “Ikke Flere Indsatser” eller systemet indikerer, at indsatser er lukket.

Dealeren skal spinne den hvide kugle i den modsatte retning af hjulets rotation. Mindst tre fuldendte omdrejninger af kuglebanen er nødvendig for at gøre et spin gyldig. 

Hver indsats skal afgøres i nøje overensstemmelse med sin placering på layoutet, når kuglen lander i en lomme og derefter bliver genkendt af systemet og dealeren.

Når kuglen er landet i en lomme, skal dealeren annoncere det vindende nummer og en rive vil blive placeret på det respektive nummer på layoutet.

Når dealeren annoncerer resultatet af runden og riven er placeret, skal alle tabte indsatser indsamles og vindende indsatser udbetales af systemet automatisk.

Når det vindende nummer er det grønne nul, er alle ude-indsatser tabt.

Når indsatser er blevet udbetalt, vil en ny indsatsperiode begynde og spil genoptages.

Standard tilbagebetalingsprocenten (RTP) for Europæisk Roulette er 97,3%, dog kan den individuelle RTP for hvert spil tilgås via “Information” og “Hjælp” knapperne.

En systemfejl vil resultere i, at alle placerede væddemål erklæres ugyldig. 

Indsatstyper

Mange forskellige indsatstyper kan placeres i Roulette, og hver indsatstype dækker et bestemt interval af numre. Hver indsatstype har også sin egen udbetalingsrate.

Standard indsatstyper er opdelt i “Inde-indsatser” og “Ude-indsatser”, dog er yderligere indsatstyper med brug af roulette racerbanen på layoutet mulig.

Inde-indsatser

Indsatser placeret på tavlen i området, hvor de individuelle numre er indikeret og inkluderer:

 • Lige På-Indsatser; indsatser lavet på et enkelt nummer, inklusiv Nul (0), ved at placere jetoner helt indenfor den nummererede firkant. Standard bord udbetaler ved odds 35 til 1.   
 • Delte-Indsatser; indsatser lavet på to numre ved, at placere jetoner på en linje mellem de nummererede firkanter. Standard bord udbetaler ved odds 17 til 1.
 • Række / Gade-Indsats; indsatser lavet på tre numre i en række ved, at placere jetoner på den yderste kant af en række. Standard bord udbetaler ved odds 11 til 1.    
 • Hjørne / Firkant-Indsatser; indsatser lavet på fire numre ved, at placere jetoner på det punkt, hvor de fire tal mødes. Standard bord udbetaler ved odds 8 til 1.
 • Seks Linje / Double Gade-Indsatser; indsatser lavet på seks numre i to tilstødende rækker  ved, at placere jetoner på linjen, der adskiller de to rækker. Standard bord udbetaler ved odds 5 til 1.
 • Trio-Indsatser; indsatser lavet på tre numre inklusiv Nul (0) ved, at placere jetoner på hjørnet mellem de pågældende numre. Standard bord udbetaler ved odds 11 til 1.
 • Basket / Første Fire Numre-Indsatser; indsatser lavet på Nul (0) and numrene En (1), To (2) & Tre (3) ved, at placere indsatser på de yderste hjørner mellem 0-1 og 0-3. Standard bord udbetaler ved odds 8 til 1.

Ude-indsatser

Indsatser placeret helt indenfor kasserne, der tilstøder den nummererede tabel og inkluderer:

 • Røde / Sorte-Indsatser; indsatser lavet på enten de 18 røde eller 18 sorte numre. Standard bord udbetaler ved odds 1 til 1.
 • Atten-Indsatser; indsatser lavet på atten numre, enten 1-18 eller 19-36. Standard bord udbetaler ved odds 1 til 1.
 • Lige / Ulige-Indsatser; indsatser lavet på enten lige eller ulige numre. Standard bord udbetaler ved odds 1 til 1.
 • Dusin-Indsatser; indsatser lavet på enten de første (1-12), anden (13-24) eller tredje (25-36) dusin numre. Standard bord udbetaler ved odds 2 til 1.
 • Kolonne-Indsatser; indsatser lavet på en af de tre lodrette nummererede kolonner. Standard bord udbetaler ved odds 2 til 1.

Racerbane Indsatser

Ved at benytte roulette racerbanen, kan en serie af numre kendt som “Tiers”, “Orphelins” og “Voisins” også placeres.

Tiers du Cylindre /Petit Series

Denne indsats dækker tolv numre inklusiv 27, 33 og alle numrene, der ligger mellem dem. 

6 jetoner er placeret som følger: 

 • 1 jeton på 5/8 delt
 • 1 jeton på 10/11 delt
 • 1 jeton på 13/16 delt
 • 1 jeton på 23/24 delt
 • 1 jeton på 27/30 delt
 • 1 jeton på 33/36 delt 

Voisins du Zero / Grand Series

Denne indsats dækker sytten numre inklusiv 22, 25 og numrene, der ligger mellem dem samt nul. 9 jetoner er placeret som følger: 

 • 2 jetoner på 0/2/3 gade
 • 1 jetoner på 4/7 delt
 • 1 jeton på 12/15 delt
 • 1 jeton på 18/21 delt
 • 1 jeton på 19/22 delt
 • 2 jetoner på 25/26/28/29 hjørne
 • 1 jeton på 32/35 delt

Orphelins a Cheval

Denne indsats dækker otte number på de to segmenter af rouletten, der ikke er dækket af voisins du zero og tiers du cylindre. 5 jetoner er placeret som følger:

 • 1 jeton på 1 (lige på)
 • 1 jeton på 6/9 delt
 • 1 jeton på 14/17 delt
 • 1 jeton på 17/20 delt
 • 1 jeton på 31/34 delt

Jeu Zero

Denne indsats dækker nul og de seks numre tæt på nul på rouletten: 12, 35, 3, 26, 0, 32 og 15. 

4 jetoner er placeret som følger:

 • 1 jeton på 0/3 delt
 • 1 jeton på 12/15 delt
 • 1 jeton på 26 (lige på)
 • 1 jeton på 32/35 delt

Nabo-indsatser

En nabo-indsats dækker et specifikt nummer og andre numre på siderne af det specifikke nummer. Klik på et specifikt nummer på racerbanen for at placere en nabo-indsats,. En jeton vil blive placeret på det valgte nummer og på numre på begge sider af dette. Klik på den runde “-” eller “+” knap for at opjustere eller nedjustere antallet af naboer.

Reglerne angivet her er standard spilleregler for Roulette, dog er det vigtigt at undersøge for specifikke regler, der muligvis eksistere for andre varianter af spillet. Det er spillerens ansvar, at indforstå sig med reglerne for det valgte spil før der placeres indsatser. Specifikke regler for hvert spil kan tilgås ved, at klikke på “Hjælp” og “Gevinstliste” ikonerne når spillet er åbent.

Roulette Vilkår & Definitioner

Kugle - En lille kugle, standard hvid, som benyttes til at indikere det vindende nummer for hvert spin.

Kuglebane - Den udvendige kant af hjulet, hvor bolden først bliver spundet fra.

Nederste Bane - Det nederste område af hjulet, hvor kuglen falder i en lomme.

Kolonne - En lodret linje af kasser med tolv numre i på layoutet.

Dolly - En rive benyttet af dealeren til at markere det vindende nummer efter hvert spin.

Layout - Hele området af bordet hvor indsatser placeres.

Lommer - De individuelle rum, hvor kuglen lander. 

Racerbane - En ovalformet del af layoutet, hvor Tiers, Orphelins, Voisin og Neighbour indsatser er placeret.

Række - En vandret linje af kasser med tre numre i på layoutet.

Spin - Udførelsen af starten og afslutningen på en spillerunde.

Bord- Hele spilleområdet, inklusiv hjul og layout.

Hjul -  Den roterende cirkulære enhed, som benyttes til at spille spillet.

 

 

Spilleautomat Regler

Hver spilleautomat er unik og vi opfordrer vores spillere til, at gøre sig bekendte med reglerne for hver spilleautomat før der spilles.


Reglerne for hver af vores spilleautomater kan tilgås ved, at klikke på Hjælp eller Gevinstliste knapperne mens spillet er åben i enten For Sjov eller Rigtige Penge tilstand. [Screenshot nedenfor]

Casino Spilleregler

Reglerne for vores casinospil kan tilgås ved, at klikke på Hjælp eller Gevinstliste knapperne mens spillet er åben i enten For Sjov eller Rigtige Penge tilstand. [Screenshot nedenfor]    

Spil og Skrabelodder

Hos LeoVegas tilbyder vi mange chance-baserede spil som Skrabelodder, hvor held og ikke evner afgør, om du vinder eller tabe. Disse typer spil benytter en Tilfældig Tal Generator (RNG) og er underlagt deres egen særlige tilbagebetalingsprocent (RTP).

For at sikre integriteten af vores casinoprodukt og tilbyde en kvalitets spiloplevelse, er hvert spil blevet vurderet og godkendt af en uafhængig testmyndighed, hvor detaljer for hvert spil kan tilgås i spillets beskrivelse og detaljer.   

De særlige regler for disse spil kan tilgås ved, at vælge Hjælp og Gevinstliste knapperne i både For Sjov og Rigtige Penge tilstand. De mindste og højeste indsatser er unikke for hvert spil, og ingen af spillene kan spilles sammen med andre spillere.

For en fair spiloplevelse opfordres spillere til, at gøre sig bekendte med disse regler før der tilgås “Rigtige Penge” tilstand.

Live Blackjack Regler

Reglerne herunder er standard spillereglerne for Live Blackjack, dog er det vigtigt at undersøge for specifikke regler, der muligvis eksistere for andre varianter af spillet. Det er spillerens ansvar, at indforstå sig med reglerne for det valgte spil før der placeres indsatser. Specifikke regler for hvert spil kan tilgås ved, at klikke på “Hjælp”, “Information” og/eller “Gevinstliste” ikonerne når spillet er åbent.

Formålet med spillet

I LIVE BLACKJACK er målet at opnå en højere værdi af ens hånd end dealeren uden at komme over 21. Den bedste hånd er Blackjack - en hånd, hvor summen af de to første kort, der gives, er præcis 21 (et es + et billedekort eller en tier). Du spiller kun mod dealeren, ikke mod andre spillere.

 • Der spilles med 8 sæt kort.
 • Dealeren skal altid stå på 17.
 • Fordobling på de to første kort er altid mulig.
 • Split starthænder, der består af to kort med samme værdi.
 • Kun et split per hånd.
 • Der gives kun et enkelt yderligere kort til splittede esser.
 • Der kan ikke fordobles efter et split.
 • Der gives mulighed for Forsikring, hvis dealeren viser et es.
 • Blackjack giver udbetaling i forholdet 3 til 2.
 • Forsikring giver udbetaling i forholdet 2 til 1.
 • Spillet er uafgjort, når hænderne er lige.

Spilleregler

Dealeren er vært for spillet, og der kan deltage op til 7 spillere.

Spillet spilles med op til otte almindelige kortspil af 52 kort. Kortenes værdi er som følger:

 • Kort fra 2 til 10 har deres eget tal som værdi.
 • Billedkort (bønder, damer og konger) har alle værdien 10.
 • Esser kan have værdien 1 eller 11, alt efter hvad der er bedst for hånden. Bemærk, at en blød hånd rummer et es med værdien 11.

Når indsatstiden er slut, giver dealeren et kort med billedsiden opad til hver spiller. Der gives først til den spiller, der sidder til venstre for croupieren, hvorefter der fortsættes med uret og sluttes med croupieren. Derefter giver dealeren et til kort med billedsiden opad til hver spiller og et kort til sig selv med billedsiden nedad. Værdien af din starthånd vises ved siden af dine kort.

Blackjack

Hvis værdien af din oprindelige hånd med to kort er nøjagtig 21, har du Blackjack!

Forsikring

Hvis dealerens synlige kort er et es, har du mulighed for at købe en forsikring for sikre dig mod risikoen for at dealeren har blackjack i en situation, hvor du også selv har blackjack. Forsikringssummen er lig halvdelen af din hovedindsats og forsikringsindsatsen spilles uafhængigt af den indsats, du har gjort på din hånd. Hvis dealeren ikke har blackjack, fortsætter runden. Hvis dealeren har blackjack, men du ikke har blackjack, vinder dealerens hånd. Hvis både du og dealeren har blackjack, ender spillet uafgjort (push), og din indsats returneres. Bemærk, at hvis dealerens synlige kort er en tier eller et billedkort, vil du også få mulighed for at købe en forsikring, men dealeren vil ikke tjekke sit nedadvendte kort for at se om han har blackjack.

Fordobling, træk eller stå

Hvis dealeren efter at have tjekket sine to første kort ser, at han ikke har blackjack, har spillerne en efter en mulighed for at forbedre værdien af deres hænder, idet dealeren bevæger sig fra den ene til den anden med uret rundt om bordet. Hvis værdien af din starthånd ikke er 21, kan du vælge at Fordoble. I så fald vil du fordoble din indsats, hvorefter du kun vil modtage et enkelt yderligere kort. Alternativt kan du vælge at Trække for at modtage et yderligere kort, som lægges til værdien af din hånd. Du kan trække mere end en gang for at modtage yderligere kort, inden du beslutter dig for at Stå, når du er tilfreds med værdien af din hånd.

Split

Hvis din starthånd udgøres af et par med samme værdi, kan du vælge at Splitte parret i to selvstændige hænder, der hver spilles med en indsats, der svarer til din hovedindsats. Efter at du har modtaget et yderligere kort på hver hånd, kan du forbedre værdien af disse to hænder ved at trække, indtil du står. Hvis du splitter et par es, vil du dog kun modtage et enkelt yderligere kort til hver hånd uden mulighed for at trække.

Resultat

Hvis værdien af din hånd overstiger 21, går du død (bust) og taber din indsats. Når alle spillere er færdige, afslører dealeren værdien af sit nedadvendte kort. Dealeren skal trække på en hånd på 16 eller mindre og han skal stå på en hånd på "blød" 17 eller derover. Du vinder, hvis værdien af din endelige hånd er tættere på 21 end dealerens, eller hvis dealeren går død. Hvis værdien af din hånd er den samme som værdien af dealerens hånd, ender spillerunden uafgjort, og din indsats returneres. Blackjack slår en hånd på 21, der består af tre eller flere kort. Blackjack slår også en hånd på 21, der er opstået som resultat af et splittet par.

Ekstra indsatser

Dette Blackjack-spil inkluderer en række ekstra indsatser - Perfect Pairs og 21+3. Du kan gøre ekstra indsatser i kombination med din primære blackjack-indsats. Du har mulighed for at vinde på en hvilken som helst ekstra indsats, uanset om du senere vinder på din blackjack-indsats eller ej.

Perfect Pairs

En indsats på Perfect Pairs giver dig mulighed for at vinde, hvis dine to første kort er et hvilket som helst par – for eksempel to damer, to esser eller to 3’ere. Der er tre forskellige slags par, som har hver deres udbetalingsrate:

 • Perfekte par – samme tegn, f.eks. to spar es.
 • Par i kulører – forskellige tegn med samme kulør, f.eks. ruder 2 + hjerter 2.
 • Blandede par – forskellige tegn og kulør,f.eks. hjerter 10 + klør 10.

21+3

En indsats på 21+3 giver dig mulighed for at vinde, hvis dine to første kort plus dealerens opadvendte kort udgør en af de følgende vinderkombinationer (de samme som i poker), som har hver deres udbetalingsrate:

 • Suited Trips – tre identiske kort, f.eks. 3 hjerter dame.
 • Straight Flush – kort i numerisk rækkefølge og med samme tegn, f.eks. ruder 10, knægt og dame.
 • Tre ens – kort af samme værdi, men forskellige tegn, f.eks. 3 konger med forskellige tegn.
 • Straight – kort i numerisk rækkefølge, men med forskellige tegn, f.eks. spar 2 + klør 3 + hjerter 4.
 • Flush – kort med samme tegn, f.eks. spar 2, 6 og 10.

Bet Behind

Bet Behind-funktionen gør det muligt at satse på en anden spillers hånd. Du vil tage del i resultatet af den anden spillers hånd. Udbetalinger for Bet Behind de samme som for almindelige væddemål. Du kan anvende denne funktion uafhængigt af, om du sidder ved bordet med intention om at spille din egen hånd. Du kan dog ikke foretage et Bet Behind på din egen hånd. Når der er åbent for at indgå væddemål, placerer du indsatsen på et hvilket som helst aktiveret Bet Behind-indsatsted ud for en anden spillers plads. Lad cursoren svæve over et hvilket som helst Bet Behind-indsatssted for at se det totale antal spillere, der har indgået et Bet Behind-væddemål samt den samlede sum af indsatserne. Hvis du har indgået et Bet Behind-væddemål, og spilleren ved den pågældende plads beslutter ikke at deltage i runden, vil din indsats blive refunderet med det samme. Det navn, der vises ved hver plads, viser hvilken spiller, der tager alle beslutninger angående den pågældende hånd. Det er dog op til dig at beslutte, om du vil indgå et forsikrings-væddemål, hvis dealerens opadvendte kort er et es. Du kan også på forhånd beslutte, om du vil fordoble din indsats eller ej, hvis spilleren som du satser på, beslutter at fordoble eller splitte. Du kan senere ændre disse indstillinger ved at klikke på knappen indstillinger og derefter vælge fanebladet “BET BEHIND”. Du kan også fravælge "TILLAD ANDRE SPILLERE AT INDGÅ BET BEHIND-VÆDDEMÅL PÅ MINE HÆNDER", hvis du ønsker at forbyde andre spillere at indgå Bet Behind-væddemål på din hånd.

Udbetalinger

 • Blackjack giver udbetaling i forholdet 3:2.
 • En vinderhånd giver udbetaling i forholdet 1:1.
 • Hvis dealeren har blackjack, giver forsikringsindsatsen udbetaling i forholdet 2:1.

Perfect Pairs

Perfekte par 25:1

Par i kulører 12:1

Blandet par 6:1

21+3

Suited Trips 100:1

Straight Flush 40:1

Tre ens 30:1 Straight 10:1

Flush 5:1

Bemærk venligst, at enhver funktionsfejl annullerer spillerunden og alle udbetalinger i runden.

Tilbagebetaling til spilleren

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent er:

 • Blackjack – 99.28%.
 • Perfect Pairs-indsatser – 95.90%.
 • 21+3-indsatser – 96.30%.

Placer indsats

Panelet INDSATSGRÆNSER viser den mindste og største samlede indsats, som er tilladt ved bordet.

TRAFIKLYSET fortæller dig om den aktuelle status i spillerunden ved at informere om, hvornår du kan gøre indsatser (GRØNT lys), hvornår indsatstiden næsten er forbi (GULT lys) og hvornår indsatstiden er udløbet (RØDT lys).

JETON-DISPLAY'ET gør det muligt at vælge værdien af hver jeton, som du ønsker at satse. Kun jetoner, som har en værdi, som kan dækkes af din aktuelle saldo, er tilgængelige. Dette display vil kun være oplyst og tilgængeligt, så længe der er indsatstid tilbage (lyset er grønt eller gult).

Så snart du har valgt en jeton, kan du placere din indsats ved at klikke/trykke på indsatstedet på spillebordet. Hver gang du klikker/trykker på indsatsstedet, vil dit indsatsbeløb blive øget med værdien af den valgte jeton eller op til maksimumgrænsen for den indsatstype, du har valgt. Så snart du har nået maksimumgrænsen, vil højere beløb ikke blive accepteret for denne indsats, og en meddelelse vil blive vist over din indsats for at gøre dig opmærksom på, at du har satset det maksimale beløb.

BEMÆRK: Minimer ikke dit browservindue, og åbn ikke andre faner i din browser, mens der er indsatstid tilbage, og du har placeret indsatser på bordet. Sådanne handlinger vil blive opfattet, som om du forlader spillet, og dine indsatser vil derfor blive afvist i den aktuelle spillerunde.

Knappen FORDOBLING (2x) giver dig mulighed for hurtigt at fordoble din indsats. Knappen slås til, efter at du har placeret din indsats.

Knappen FORDOBLING (2x) gør det muligt at fordoble indsatsen op til maksimumgrænsen.

Du kan kun fordoble din indsats en gang.

FORDOBLING Knappen GENTAG giver dig mulighed for at gentage alle indsatser fra den forudgående runde. Denne knap er kun tilgængelig, før den første jeton er blevet placeret.

GENTAG Knappen FORTRYD annullerer den seneste indsats, du har placeret.

FORTRYD Du kan trykke gentagne gange på knappen FORTRYD for at annullere indsatser en efter en i den omvendte rækkefølge af, hvordan de blev placeret. Bemærk, at indsatser kun kan annulleres, så længe der er indsatstid tilbage (GRØNT eller GULT lys).

Indikatoren INDSATS I ALT viser det samlede beløb for alle de indsatser, der er gjort i runden.

Tag en beslutning

Så snart du har modtaget dine to første kort, dvs. inden dealeren kommer til dig, kan du tage en beslutning angående din hånd. Valgmulighederne vises ved din plads, og kun de valgmuligheder, som er tilgængelige i en given situation, vil være slået til.

Når det bliver din tur, vil dealeren reagere på den første beslutning, som du tog. Hvis du ikke allerede inden, det bliver din tur, har taget en beslutning, vil beslutningsvinduet nu dukke op i midten af skærmen. Trafiklysene vil informere dig om, hvor lang tid du har tilbage til at tage en beslutning.

Valgmulighederne vises som følger:

 • TRÆK: Grøn knap med et "+".
 • STÅ: Rød knap med et "-".
 • FORDOBLING: Gul knap med "x2" på.
 • SPLIT: Blå knap med modsatrettede pile.

Hvis du ikke har taget en beslutning, inden tiden er gået, vil dit manglende svar blive fortolket som om, du ønsker at stå på din aktuelle hånd.

Spilnummer

Hver spillerunde har et unikt SPILNUMMER.

Dette nummer angiver, hvornår runden begyndte i GMT i formatet time:minut:sekund. Henvis venligst til dette spilnummer (eller tag et screenshot af spilnummeret), hvis du ønsker at kontakte Kundeservice angående en bestemt runde.

Procedure ved fejl

Hvis der indtræffer en fejl i spillet, i spilsystemet eller i spilproceduren, vil spillerunden midlertidigt blive afbrudt, mens dealeren underretter den vagthavende leder. Sammen med de andre spillere vil du via chat eller via en pop-up-besked på skærmen modtage en besked, der gør opmærksom på, at sagen undersøges. Hvis den vagthavende leder med det samme kan rette fejlen, fortsætter spillerunden som normalt. Hvis problemet ikke kan løses med det samme, vil runden blive annulleret og alle indsatser vil blive betalt tilbage til de spillere, der deltog i den pågældende spillerunde.

Blanding

Spillet fortsætter indtil cut card'et bliver givet. Efterfølgende blandes kortene af enten en dealer eller en blander. Hvis der er et tilgængeligt blandebord, bruges der to kortsko med to sæt kort ved bordet. I dette tilfælde bytter dealeren om på skoene, og kortene blandes af en kortblander ved blandebordet, mens dealeren fortsætter spillerunden.

Live Baccarat Regler

Reglerne herunder er standard spillereglerne for Live Baccarat, dog er det vigtigt at undersøge for specifikke regler, der muligvis eksistere for andre varianter af spillet. Det er spillerens ansvar, at indforstå sig med reglerne for det valgte spil før der placeres indsatser. Specifikke regler for hvert spil kan tilgås ved, at klikke på “Hjælp” og “Gevinstliste” ikonerne når spillet er åbent.

Formålet med spillet

Formålet med LIVE BACCARAT er at forudsige, hvis hånd der kommer tættest på 9 og dermed vinder.

Spilleregler

Spillet ledes af en dealer og spilles med otte almindelige sæt spillekort a 52 kort. Kortenes værdi er som følger:

 • Es er det laveste kort med en værdi på 1 point.
 • Kortene fra 2 til 9 har den samme værdi som deres numeriske pålydende værdi.
 • 10'ere og billedkort (knægte, dronninger og konger) har alle værdien 0.

Det er kun kortenes numeriske værdi, der har betydning for selve Baccarat-væddemålet. Kortenes kulør (hjerter, spar, klør og ruder) spiller ingen rolle.

Inden kortene deles ud, skal du vædde på, om spilleren eller bankieren vinder runden ved at have en hånd, hvis værdi ligger nærmest på 9. Du har også mulighed for at vædde på, at runden ender uafgjort, hvilket sker hvis spilleren og bankieren har hænder med den samme værdi.

Dealeren begynder med at give to kort hver til spilleren og til bankieren.

Der gives to hænder i Baccarat: en hånd til spilleren og hånd en til bankieren.

Hvis spilleren og bankieren har hænder med den samme værdi, ender runden uafgjort. Indsatser på uafgjort vinder, mens indsatser på spilleren og bankieren push'er (returneres).

Hver hånds værdi beregnes ned at udelade tierne i en hånd, der ellers ville have en værdi på 11 eller mere. For eksempel har 7 og 9 kun værdien 6 i Baccarat (fordi 16-10=6). På samme måde vil et billedkort plus en nier have værdien 9.

Hvis spilleren og bankieren med det samme får en hånd på to kort med værdien 8 eller 9 ("naturligt" 8 eller 9), gives der ingen yderligere kort til nogen af hænderne.

Hvis spilleren og bankieren med det samme får en hånd på to kort med en værdi mellem 0 og 7, konsulteres "Reglen om det tredje kort" for at afgøre, om en eller begge hænder skal have et ekstra kort. Spilleren starter altid.

Spillerens hånd

H3 Spillerens initiale to-korts hånd

0-1-2-3-4-5 Spilleren trækker et tredje kort.

6-7 Spilleren står

8-9 ("naturligt") Intet tredje kort til nogen af hænderne.

Spiller betaler 1:1

Bankierens hånd

D – Træk; S – Stå Bankieren betaler 1:0.95 (5% kommission er opkrævet) Hvis spillerens hånd står på 6 eller 7, skal bankieren trække med en hånd på 3, 4 og 5, mens bankieren skal stå på en hånd på 6. Den, der kommer nærmest en samlet værdi på 9, vinder. Uafgjort betaler 8:1.

Ekstra indsatser

 • Player Pair - Giver udbetaling, hvis de to første kort, der gives til spilleren, udgør et par.
 • Banker Pair - Giver udbetaling, hvis de to første kort, der gives til bankieren, udgør et par.
 • Perfect Pair - Giver udbetaling 25:1, hvis to ens kort (både med hensyn til værdi og kulør) gives som de to første kort til enten spilleren eller bankieren.Giver udbetaling 200:1, hvis to ens kort (både med hensyn til værdi og kulør) gives som de to første kort til både spilleren og bankieren.
 • Either Pair - Giver udbetaling 5:1, hvis de to første kort, som gives enten til spilleren eller til bankieren, har samme værdi eller kulør.
 • Player Bonus - Giver udbetaling, hvis spilleren vinder runden på naturligt 8 eller 9 eller med mindst 4 point.
 • Banker Bonus - Giver udbetaling, hvis bankieren vinder runden på naturligt 8 eller 9 eller med mindst 4 point. 

Player/Banker Bonus

Odds for forskellige hænder

 • Ikke-naturlig hånd vinder med 9 points, 30:1
 • Ikke-naturlig hånd vinder med 8 points, 10:1
 • Ikke-naturlig hånd vinder med 7 points, 6:1
 • Ikke-naturlig hånd vinder med 6 points, 4:1
 • Ikke-naturlig hånd vinder med 5 points, 2:1
 • Ikke-naturlig hånd vinder med 4 points, 1:1
 • Naturlig sejr, 1:1
 • Naturligt uafgjort, push


Bemærk venligst, at enhver funktionsfejl annullerer spillerunden og alle udbetalinger i runden. Indsatserne vil blive returneret.

Tilbagebetaling til spilleren

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent for Live Baccarat er 98.94%.

Tabellen nedenfor viser tilbagebetalingsprocenten for de forskellige valgfrie ekstra indsatser.

Ekstra indsats Tilbagebetaling til spilleren

Banker Pair 89.64%

Player Pair 89.64%

Perfect Pair 91.95%

Either Pair 86.29%

Player Bonus 97.35%

Banker Bonus 90.63%

Placer indsats

Panelet INDSATSGRÆNSER viser den mindste og største samlede indsats, som er tilladt ved bordet.

For at deltage i runden skal du have tilstrækkeligt med penge til at dække dine indsatser. Du kan se din aktuelle SALDO på skærmen.

TRAFIKLYSET fortæller dig om den aktuelle status i spillerunden ved at informere om, hvornår du kan gøre indsatser (GRØNT lys), hvornår indsatstiden næsten er forbi (GULT lys) og hvornår indsatstiden er udløbet (RØDT lys).

JETON-DISPLAY'ET gør det muligt at vælge værdien af hver jeton, som du ønsker at satse. Kun jetoner, som har en værdi, som kan dækkes af din aktuelle saldo, er tilgængelige. Dette display vil kun være oplyst og tilgængeligt, så længe der er indsatstid tilbage (lyset er grønt eller gult).

Så snart du har valgt en jeton, kan du placere din indsats ved at klikke/trykke på indsatstedet på spillebordet. Hver gang du klikker/trykker på indsatsstedet, vil dit indsatsbeløb blive øget med værdien af den valgte jeton eller op til maksimumgrænsen for den indsatstype, du har valgt. Så snart du har nået maksimumgrænsen, vil højere beløb ikke blive accepteret for denne indsats, og en meddelelse vil blive vist over din indsats for at gøre dig opmærksom på, at du har satset det maksimale beløb.

BEMÆRK: Minimer ikke dit browservindue, og åbn ikke andre faner i din browser, mens der er indsatstid tilbage, og du har placeret indsatser på bordet. Sådanne handlinger vil blive opfattet, som om du forlader spillet, og dine indsatser vil derfor blive afvist i den aktuelle spillerunde.

Knappen FORDOBLING (2x) giver dig mulighed for hurtigt at fordoble din indsats. Knappen slås til, efter at du har placeret din indsats.

Knappen FORDOBLING (2x) gør det muligt at fordoble indsatsen op til maksimumgrænsen.

Du kan kun fordoble din indsats en gang.

Knappen GENTAG giver dig mulighed for at gentage alle indsatser fra den forudgående runde.

Knappen FORTRYD annullerer den seneste indsats, du har placeret.

Du kan trykke gentagne gange på knappen FORTRYD for at annullere indsatser en efter en i den omvendte rækkefølge af, hvordan de blev placeret. Bemærk, at indsatser kun kan annulleres, så længe der er indsatstid tilbage (GRØNT eller GULT lys).

Indikatoren INDSATS I ALT viser det samlede beløb for alle de indsatser, der er gjort i runden.

Spilnummer

Hver spillerunde har et unikt SPILNUMMER.

Dette nummer angiver, hvornår runden begyndte i GMT i formatet time:minut:sekund. Henvis venligst til dette spilnummer (eller tag et screenshot af spilnummeret), hvis du ønsker at kontakte Kundeservice angående en bestemt runde

Procedure ved fejl

Hvis der indtræffer en fejl i spillet, i spilsystemet eller i spilproceduren, vil spillerunden midlertidigt blive afbrudt, mens dealeren underretter den vagthavende leder. Sammen med de andre spillere vil du via chat eller via en pop-up-besked på skærmen modtage en besked, der gør opmærksom på, at sagen undersøges. Hvis den vagthavende leder med det samme kan rette fejlen, fortsætter spillerunden som normalt. Hvis problemet ikke kan løses med det samme, vil runden blive annulleret og alle indsatser vil blive betalt tilbage til de spillere, der deltog i den pågældende spillerunde.

Blanding

Spillet fortsætter indtil cut card'et bliver givet. Efterfølgende blandes kortene af enten en dealer eller en blander. Hvis der er et tilgængeligt blandebord, bruges der to kortsko med to sæt kort ved bordet. I dette tilfælde bytter dealeren om på skoene, og kortene blandes af en kortblander ved blandebordet, mens dealeren fortsætter spillerunden.

Casinoet i din hule hånd
med missioner og
kontantpræmier

Læs mere

Vi sponsorerer med stolthed:


LeoVegas Gaming plc er et selskab registreret i henhold til maltetisk lovgivning med registreringsnummeret C59314. Forretningsadresse: : LeoVegas Gaming plc, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta. LeoVegas Gaming plc er licenseret og reguleret af Malta Gaming Authority og har følgende licenser: MGA/CRP/237/2013 udstedt d. 6. december 2013, tilbyder Type 1 spiltjenester med de følgende godkendte casinolicenser MGA/B2B/352/2016, MGA/B2B/187/2010, MGA/B2B/120/2006, MGA/B2B/139/2007, MGA/B2B/109/2004, MGA/B2B/112/2004, MGA/B2B/225/2012, MGA/B2B/137/2007, MGA/B2B/246/2013 and MGA/B2B/230/2012, samt Type 2 med de følgende godkendte casinolicenser MGA/B2B/185/2010 and MGA/B2B/286/2014.LeoVegas.com drives af LeoVegas Gaming plc. i England under casino licens fra UK Gambling Commission - UK Licens nummer: 000-039198-R-319450-017 (oprindeligt udstedt 1. november 2014) og væddemåls licens fra UK Gambling Commission - UK Licens nummer: 000-039198-R-319450-017 (oprindeligt udstedt 29. april, 2016.)LeoVegas Gaming plc. opererer under casinolicens nummer 15-1660384 udstedt d. 3. Oktober 2016 af Spillemyndigheden (spillemyndigheden.dk/), som holder operationen af spiltjenester under tilsyn. LeoVegas Gaming plc. besidder også en spillelicens med nummer 17-0700928 udstedt i Danmark d. 29. Juni 2017 af Spillemyndigheden.
Spil kan være vanedannende. Spil ansvarligt.