Indtast venligst en e-mailadresse.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

Sidst opdateret d. 25. oktober 2019 Version 1.6.

INTRODUKTION

Velkommen til LeoVegas Gaming plc's privatlivspolitik vedrørende levering af tjenester fra LeoVegas (f.eks. spil), som er tilgængelige via www.leovegas.com og/eller andre LeoVegas-websteder med lokal landekode og/eller et hvilket som helst underordnet websted og/eller tilknyttede domæner (og/eller underdomæner) og eventuelle relaterede softwareprogrammer ("Site", "Websted"), hvor dine private og personlige oplysninger opbevares og behandles.

LeoVegas Gaming plc respekterer dit privatliv og forpligter sig til at beskytte dine personoplysninger og behandle dem i overensstemmelse med gældende lovgivning – især: • Den maltesiske databeskyttelseslov (kapitel 586 i Maltas lovgivning) samt forskellig subsidiær lovgivning udstedt under den samme – 'DPA'; • Forordning (EU) 2016/679 fra EU-parlamentet og fra Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om den fri bevægelighed af sådanne data, og ophæver Direktiv 95/46/EF (Generel forordning om databeskyttelse) – 'GDPR'.

Denne privatlivspolitik vil orientere dig om, hvordan vi indsamler, beskytter og opbevarer dine personlige oplysninger når du besøger vores websted og/eller bruger vores tjenester, samt oplyse dig om dine rettigheder, og hvordan lovgivningen beskytter dig.

Selvom vores mål altid er at være så tydelige og gennemskuelige som muligt, er vi klar over, at juridiske dokumenter nogle gange kan være svære at læse. Du må endelig kontakte os, hvis du har brug for yderligere præciseringer. Hvis du for eksempel har brug for at vide hvilket retsgrundlag vi benytter ved en specifik behandlingsproces af dine personlige oplysninger, stiller vi meget gerne sådanne oplysninger til rådighed. Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor, særligt relevant er: privacy@leovegas.com.

Denne fortrolighedspolitik er skabt i et lagdelt format, så du kan klikke videre til de specifikke områder, der er angivet herunder. Som en sammenfatning af nærværende fortrolighedspolitik mener vi, at disse oplysninger er de mest relevante for dig:

• Formål med behandling: Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig vores tjenester, for at kunne give dig adgang til webstedet, for at overholde vores juridiske forpligtelser i forhold til f.eks. anti-hvidvask og ansvarligt spil, for at forhindre svindel og for at få vores virksomhed til at vokse kommercielt (f.eks. direkte marketing, analyser);

• Dataansvarlighed: Ved behandling af dine personoplysninger fungerer LeoVegas som dataansvarlig;

• Dine rettigheder: Du har en række rettigheder ifølge gældende lovgivning, især en ret til at gøre indsigelse mod behandling og processer vedrørende dine personlige oplysninger, som er baseret på vores legitime interesser som f.eks. direkte marketing af vores egne varer og tjenester, segmentering, loyalitetsprogram og risikostyring. Når vi behandler dine data på grundlag af dit samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage. Du har også ret til at få adgang til alle de personoplysninger, som bliver behandlet, og ret til at slette data, der ikke længere er nødvendige;

• Konsekvenser af behandling: Behandling af personoplysninger vil resultere i levering af tjenester (eller nægtelse deraf, hvis visse data ikke leveres), modtagelse af marketingkommunikation, segmentering angående risikokategorier eller bonusser og tilsvarende tilbud.

Vi anbefaler imidlertid, at du læser hele denne fortrolighedspolitik omhyggeligt. For at gøre det nemmere for dig at orientere dig, er her indholdet i denne fortrolighedspolitik:

 1. VIGTIGE OPLYSNINGER – OG HVEM ER VI
  • Formål med denne fortrolighedspolitik
  • Dataansvarlig
  • Kontaktoplysninger
  • Ændringer af fortrolighedspolitikken
 2. DE DATA, VI INDSAMLER OM DIG
  • Personoplysninger
  • Data indhentet fra dig
  • Data indhentet fra andre kilder
  • Særlige kategorier af personoplysninger
  • Hvis du ikke leverer data
  • Brugernavn
 3. HVORFOR OG HVORDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
  • Generelle formål
  • Detaljerede formål og retsgrundlag
  • Direkte marketing af egne tilsvarende varer og tjenester
 4. OPBEVARING
  • Kriterier anvendt til at afgøre opbevaringsperioden
  • Yderligere oplysninger om vores opbevaringsperioder
 5. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
  • Databehandlere
  • Godkendte offentliggørelser
  • Koncernvirksomheder/andre brands til Ansvarligt Spil-formål
  • Koncernvirksomheder/andre brands til AML-formål
  • Datadeling mellem brands til AML- og ansvarligt spil-formål
  • Virksomhedsomstrukturering
  • Fælles dataansvarlige
 6. INTERNATIONALE OVERFØRSLER
 7. DATASIKKERHED
 8. DINE RETTIGHEDER UNDER DATABESKYTTELSESLOVGIVNINGEN
  • Ret til adgang
  • Ret til berigtigelse
  • Ret til sletning (ret til at blive glemt)
  • Ret til databegrænsning
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling
  • Ret til at trække samtykke tilbage
  • Ret til at indgive en klage
  • Det skal vi bruge fra dig
  • Tidsgrænse for svar
  • Forskellige brands
 9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING
  • Ansvarligt Spil-profilering
  • VIP-profilering
  • Direkte marketing-profilering
  • Profilering af Sportsrisikosegmenter
 10. COOKIES

1. Vigtige oplysninger – og hvem er vi

1.1. Formål med denne fortrolighedspolitik

Hensigten med denne fortrolighedspolitik er at give dig oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger gennem, eller i forening med din brug af dette websted og vores tjenester.

Denne fortrolighedspolitik præciserer detaljer og betingelser for indsamling og behandling af dine personlige oplysninger og giver dig oplysninger med hensyn til artikel 12 og 13 i 20 i Generel forordning om databeskyttelse (GDPR).

Dette websted er ikke henvendt til børn, og vi indsamler ikke bevidst data vedrørende børn (under 18 år gamle).

1.2. Dataansvarlig

LeoVegas Gaming plc er dataansvarlig og ansvarlig for dine personoplysninger (omtales som "LeoVegas", "Vi", "vi", "os" eller "vores" i denne fortrolighedspolitik).

Vi har udnævnt en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som er ansvarlig for at føre tilsyn med spørgsmål i forbindelse med denne fortrolighedspolitik. Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedserklæring, herunder eventuelle anmodninger om at benytte dig af dine rettigheder, bedes du kontakte os eller DPO'en ved hjælp af oplysningerne herunder.

1.3. Kontaktoplysninger

Selvom vores mål er altid at være så tydelige og transparente som muligt, vil vi meget gerne give dig oplysninger, som du måtte have behov for. Hvis du f.eks. har brug for præcisering af et specifikt retsgrundlag som vi anvender, ved behandling af dine personoplysninger i en bestemt behandlingsproces.

Vores fulde oplysninger er:

Generel e-mailadresse: privacy@leovegas.com DPO-e-mailadresse: dpo@leovegas.com Postadresse: Leovegas plc, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Ændringer af fortrolighedserklæringen og din pligt til at oplyse os om ændringer

Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre, modificere, tilføje og/eller fjerne dele af denne fortrolighedspolitik når som helst. Du vil på forhånd blive informeret af os, om eventuelle ændringer af denne fortrolighedspolitik (samt andre vilkår og betingelser, der er relevante for webstedet). Vi vil også arkivere og gemme tidligere versioner af fortrolighedspolitikken, som du kan gennemse efter anmodning.


2. De data, vi indsamler om dig

2.1. Personoplysninger: betyder alle oplysninger, der identificerer dig som individ, eller som relaterer til et identificerbart individ.

Hvis det ikke er muligt for os eller ikke kan lade sig gøre at bruge anonyme og/eller anonymiserede data (på en måde, der ikke identificerer nogen brugere af webstedet eller kunder til vores tjenester), er vi ikke desto mindre forpligtet til når som helst at beskytte dit privatliv og sikkerheden for dine personoplysninger.

2.2. Data indhentet fra dig: Vi indsamler fra dig, gennem interaktion med dig eller gennem din interaktion med os eller vores tjenester, forskellige typer personoplysninger om dig, som vi har grupperet på følgende måde:

a) Registreringsdata leveret af dig, når du tilmelder dig og/eller åbner din medlemskonto (især i vilkårene i Paragraf 2.1.6 i regler og vilkår) inkl. fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikationer, fødselsdato, med hensyn til svenske spillere, også personnummer [person-nummer], køn, land.
b) Kontaktdata inkluderer permanent adresse, e-mailadresse og telefonnumre.
c) Identifikations- og verifikationsdata (Anti-hvidvask/Due diligence/KYC-data), som inkluderer dit navn, efternavn, permanent adresse og dokumentation, alder, nationalitet, familiemedlemmer, uddannelser og kvalifikationer, skoler/universiteter, du har gået på, beskæftigelseshistorik og -oplysninger, medieinvolvering, oplysninger om økonomisk status (f.eks. kontoudtog, indkomstkilde og kilde til formue, oplysninger om skat), maskerede kreditkortoplysninger, dokumentation for e-wallet-ejerskab som f.eks. Neteller, Skrill, Paypal, Paysafe, personnummer, KYC-dokumentation (f.eks. id-kort, fuldmagt).
d) Ansvarligt spil-data (RG), inkl. navn, efternavn, postnummer, e-mail, telefonnummer, land, fødselsdato, med hensyn til svenske spillere, også personnummer [person-nummer], godkendte transaktioner (indskud og hævninger), afviste transaktioner (indskud og hævninger), identifikations- og verifikationsdata, selvudelukkelsesdata,
e) Selvudelukkelsesdata inkluderer data vedrørende dig og din selvudelukkelse som f.eks. dine registrerings- og kontaktdata og dine selvudelukkelsesoplysninger som f.eks. årsag, start og dato, anvendelse af selvudelukkelsesværktøjer som f.eks. udelukkelser, sessionsgrænse, tabsgrænse, indsatsgrænse, indskudsgrænse, virkelighedstjek.
f) Betalingsdata inkluderer bank-/betalingskonto oplysninger, samt oplysninger om en transaktion som f.eks. valuta, placering, beløb/værdi, klient-IP, bruger-id, token.
g) Transaktions- og brugsdata genereret gennem din brug af vores tjenester (f.eks. ved at spille spil) og inkluderer betalinger til og fra dig (indskud, hævninger, mislykkede indskud og omvendte hævninger) og andre oplysninger om tjenester, du har købt fra os (f.eks. indsatser, væddemål (reel og bonus), gevinster), dato og tidspunkt for transaktionerne, kontosaldi (bonus og reel), bonusser anvendt (omregning og fortabelse), bonusomsætning, bonussaldo, anvendte kanaler, spillede transaktionsspil, sprog, land, kontosaldi.
h) Logondata inkluderer internetprotokoladresse (IP-adresse), dine logonoplysninger (første logon, sidste logon, sidste mislykkede logon), varighed af logon, browsertype og -version, tidszoneindstilling og geografisk position, browser-plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til vores tjenester.
i) Profildata inkluderer interne bemærkninger til din konto, interesser, præferencer, feedback, information om begivenheder, du har deltaget i; dine præferencer i forhold til, om du ønsker at deltage i nogen begivenheder, og hvilken type begivenheder du foretrækker; eventuelle bonus/cashback-tilbud, eller bonuspræferencer du har fået tilbudt eller har udnyttet; om du har modtaget nogen foræringer eller gaver, og dine præferencer vedrørende den type gaver, du gerne vil modtage; dine præferencer i forhold til kontaktkanaler; information om dine hobbyer og interesser;
j) Marketingkommunikationsdata inkluderer dine præferencer for modtagelse af markedsføring fra os (vælg til/vælg fra) samt dine kontakt- og registreringsdata.
k) Andre kommunikationsdata leveret af dig i kommunikation med os (fra optagede telefonopkald, chats, e-mails eller sms’er), som kan inkludere forskellige data som f.eks. dine hensigter, interesser, klager, præferencer samt intern kommunikation og bemærkninger.
l) Analysedata inkluderer forskellige data leveret af dig, observeret med hensyn til din brug af vores websted og tjenester som f.eks. dit spiller-id, sprog, geografisk position, browserdata, anvendte kampagner, anvendte kanaler, enhed, betalingsudbyder, transaktions- og -brugsdata og i tilfælde af analyser af onlinekøb også besøgte sider, postkort, der blev klikket på og scroll-depth. Visse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies og/eller lignende trackingteknologi – se desuden også afsnittet "Cookies".


2.3. Data fra forskellige kilder

2.3.1. Vi indsamler oplysninger til AML/CFT-formål om spillerens baggrund, som vi indkøber fra tredjepartsudbydere (private firmaer, der primært arbejder med offentlige kilder), deriblandt Bisnode, Call Validate, GBG Group, HooYu Ltd (tidligere kendt som 192.com Ltd), og som inkluderer oplysninger om, hvorvidt spilleren er en politisk udsat person, og om der er pålagt eventuelle internationale og/eller økonomiske sanktioner og/eller oplysninger om eventuelt virksomheds- eller ejendomsejerskab, retskendelser og/eller insolvens, med hensyn til svenske spillere, vil der også blive indsamlet skattemæssige oplysninger med det formål at fastslå indkomst- og formuekilder under AML risiko overvågning og rettidig omhu-processer. Denne information er tilvejebragt af Bisnode Kredit AB. Derudover indsamles baggrundsoplysninger ved hjælp af såkaldte OSINT-analyser (Open-Source Intelligence) fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. Google-søgninger, alle sociale medie-tjenester som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn samt andre tjenester/websteder som pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/).

2.3.2. For at opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og licensbetingelser (især Gambling Act 2005) indsamler vi også selvudelukkelsesdata fra andre licenserede spiloperatører, der tilhører samme gruppe virksomheder som LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group), deriblandt Royal Panda Limited. Ligeledes og til samme formål bruger LeoVegas selvudelukkelsesdata indsamlet angående andre brands, under hvilke LeoVegas driver sin licenserede spilvirksomhed.


2.3.3. Med hensyn til britiske spillere, der er registreret hos GAMSTOP, den britiske nationale online selvudelukkelsesordning, modtager vi visse selvudelukkelsesdata fra GAMSTOP, f.eks. om du er, eller ikke er, eller tidligere har været selvudelukket. Disse oplysninger modtages, når du logger på. Registrering hos GAMSTOP betyder ikke, at du omgående vil stoppe med at modtage kommunikation fra LeoVegas Mobile Gaming Group, herunder konti hos LeoVegas Gaming plc og Royal Panda Limited. Kommunikationen ophører, når du orienterer os om, at du har registreret dig hos GAMSTOP, eller når du forsøger at logge på – hvad end der sker først.

2.3.4. Med hensyn til danske spillere, der er registreret hos ROFUS (Registeret Over Frivilligt Udelukkede Spillere), modtager vi visse selvudelukkelsesdata, f.eks. om du er, eller ikke er, eller tidligere har været selvudelukket. Disse oplysninger modtages, når du logger på. Registrering hos ROFUS betyder ikke, at du omgående vil stoppe med at modtage kommunikation fra LeoVegas Mobile Gaming Group, herunder konti hos LeoVegas Gaming plc. Kommunikationen ophører, når du orienterer os om, at du har registreret dig hos ROFUS, eller når du forsøger at logge på – hvad end der sker først.

2.3.5 Med hensyn til svenske spillere der er registreret i spelpaus.se, det nationale svenske selv-udelukkelsesregister, så modtager vi en vis mængde selv-udelukkelses data fra spelpaus.se, såsom hvorvidt du er selv-udelukket. Vi modtager denne information når du logger ind. Registrering hos spelpaus.se, vil betyde du ikke kan oprette dig hos LeoVegas og at du ikke vil kunne logge ind på din spillekonto. Du vil heller ikke modtage reklamer eller tilbud, sendt personligt til dig.

2.3.6 Med hensyn til italienske spillere der er registreret i RUA, det nationale italienske selv-udelukkelsesregister, så modtager vi en vis mængde selv-udelukkelses data fra RUA, såsom hvorvidt du er selv-udelukket. Vi modtager denne information når du logger ind. Registrering hos RUA, vil betyde du ikke kan oprette dig hos LeoVegas og at du ikke vil kunne logge ind på din spillekonto. Du vil heller ikke modtage reklamer eller tilbud, sendt personligt til dig.

2.3.7. Med hensyn til spanske spillere, der er registreret i “Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego”, (det nationale selvudelukkelsesprogram), modtager vi visse selvudelukkelses-data fra dette register: Dette kan være, om du er / ikke er eller tidligere har været selvudelukket. Disse oplysninger modtages, når du logger ind. Registrering i dette register betyder, at du ikke kan registrere dig hos LeoVegas, og at du ikke kan logge ind på din konto. Du vil heller ikke få tilsendt nogen kommercielle meddelelser, rettet til dig personligt. 2.3.8. Profildata (hobbyer, interesser) samles også ved søgning i offentligt tilgængelige kilder som f.eks. søgning på Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram eller Google.

2.3.9. For at forhindre og afsløre svindel og misbrug af vores systemer (f.eks. brug af VPN) indkøbes og behandles visse Logondata, f.eks. IP-adresse, enhedsmodel/-type, browseroplysninger, operativsystem og andre enhedsidentifikationsdata af os, ved hjælp af tjenesterne fra tredjepartsudbyder af software til afsløring af svindel.

2.3.10. Vi indhenter oplysninger om dit sportsrisikosegment (Sportsrisikodata) fra vores sportsbookmaker-udbyder Kambi Group plc ("Kambi"). Alle oplysninger om deres behandlingsaktiviteter kan findes her. Da Kambi ikke får en spillers rigtige navn eller e-mailadresse og ikke behandler personoplysninger om spillere på identificeret basis, bedes du kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål om, hvordan Kambi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af nogen af dine rettigheder som registreret. Denne klausul gælder ikke spillere registreret hos gogocasino.com.

2.3.11.Med hensyn til svenske spillere kan en separat proces, BankID, blive brugt til identifikation- og verifikationsprocesser, for at simplificere oprettelsen. Hvis en sådan proces benyttes, vil navn, efternavn, fødselsdato og permanent adresse automatisk overføres til spiller profilen, når du har indsendt dit personlige identifikationsnummer (PID) og du er blevet verificeret af BankID. Kilden til denne information vil være Bisnode Kredit AB og BankID, der tilgår denne information fra Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Denne data bruges som information beskrevet i denne privatlivspolitik. I tilfælde af at verifikationen ikke gennemføres (via BankID eller på anden vis), bliver PID opbevaret i 24 timer og slettes herefter automatisk fra LeoVegas’ systemer.


2.4. Særlige kategorier af personoplysninger

Vi indsamler ikke nogen Særlige kategorier af personoplysninger om dig (dette inkluderer oplysninger om din race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuel orientering, politiske holdninger, fagforeningsmedlemskab, oplysninger om dit helbred og genetiske og biometriske data). Vi indsamler heller ikke oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Baseret på vores erfaringer kan vi imidlertid ikke udelukke, at du efter eget valg sender os sådanne data i kommunikation med os.

Bemærk venligst, at selvom id-kort behandles, behandles billeder, der er indeholdt i dem, ikke specifikt teknisk for at tillade eller bekræfte unik identifikation. Derfor anses sådanne data ikke for biometriske data (særlig kategori af data).


2.5. Hvis du ikke leverer personoplysninger

Hvis vi har brug for at indsamle personoplysninger i henhold til loven eller vilkårene i en kontrakt, vi har med dig, og du ikke leverer de pågældende data efter anmodning, kan vi muligvis ikke opfylde den kontrakt, vi har eller forsøger at indgå med dig (f.eks. for at levere vores tjenester til dig).

2.6. Brugernavn

Sørg venligst for, at dit brugernavn ikke indeholder nogen personligt identificerbare oplysninger, idet brugernavnet deles med visse partnere, og i forhold til deling af brugernavnet anses dette ikke, i sig selv, for personoplysninger. Kontakt os venligst, hvis dit brugernavn indeholder dine personligt identificerbare data, så vi kan tage passende forholdsregler for at beskytte dine data og rådgive dig med hensyn til ændring af brugernavnet.


3. Hvorfor og hvordan bruger vi dine personoplysninger

3.1.Vi vil kun bruge dine personoplysninger, når loven tillader os at gøre det. Vi vil oftest bruge dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Til at tillade dig at deltage i spil for at tilbyde dig supplerende tjenester
Til at tillade dig at få adgang til og bruge webstedet
Til af lovmæssige og forordningsmæssige årsager, at opfylde vores juridiske forpligtelser og licensbetingelser som f.eks. anti-hvidvask og ansvarligt spil
Til identifikations- og verifikationsformål
Til formål, der udgør en legitim interesse for LeoVegas i forhold til direkte marketing af egne lignende varer og tjenester via elektronisk post som angivet nedenfor; og
Til formål, der udgør en legitim interesse for LeoVegas i forhold til direkte marketing via live telefonopkald eller brev som angivet nedenfor
Til analyseformål

3.2. Detaljerede formål og retsgrundlag:
Nedenfor har vi i tabelformat angivet en beskrivelse af alle de måder, hvorpå vi planlægger at bruge dine personoplysninger, og på hvilke retsgrundlag vi gør dette. Vi har også identificeret, hvad vores legitime interesser er, hvis det er relevant. Bemærk, at vi muligvis vil behandle dine personoplysninger af mere end én lovlig grund, afhængigt af det specifikke formål til hvilket vi bruger dine data. Kontakt os venligst, hvis du har brug for nærmere oplysninger om den specifikke juridiske grund, vi har til at behandle dine personoplysninger, hvis der er angivet mere end én grund i tabellen herunder.

Privacy Policy

3.3. Direkte marketing af egne tilsvarende varer og tjenester

3.3.1. Direkte marketing af egne tilsvarende produkter og tjenester via elektronisk post: I overensstemmelse med gældende lovgivning og i tillid til Forordning 9(2) i Behandling af Personoplysninger (Elektronisk Kommunikation-sektor) Forordninger (S.L. 586.01) og Sagsfremstilling 47 i GDPR vil LeoVegas muligvis fra tid til anden informere dig via elektronisk post (e-mail eller SMS) om sine egne tilsvarende produkter eller tjenester (f.eks. eventuelle ændringer på webstedet, nye spil, egne nye tjenester og kampagner, bonusser og tilbud, loyalitetsprogram/VIP-oplevelse). Du kan når som helst og gratis fravælge en sådan tjeneste, ved enten at:

Aktivere det relevante link i slutningen af en sådan meddelelse, eller ved at
Kontakte os, eller ved at
Ændre indstillingerne i din profil.


3.3.2. Live direkte marketing-opkald og breve: I overensstemmelse med gældende lovgivning og i tillid til Forordning 9(3) i Behandling af Personoplysninger (Elektronisk Kommunikation-sektor) Forordninger (S.L. 586.01) samt Sagsfremstilling 47 i GDPR vil LeoVegas muligvis ringe til dig eller sende dig breve til direkte marketing-formål, medmindre du fravælger dette. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne direkte marketing-opkald eller breve, kan du når som helst og gratis fravælge en sådan tjeneste ved enten at:

Kontakte os, eller ved at
Informere den, der ringer i tilfælde af et telefonopkald, eller ved at
Ændre indstillingerne i din profil.

3.3.3. Bemærk venligst, at selvom du gør indsigelse mod at modtage direkte marketingmateriale fra os, vil vi muligvis fra tid til anden alligevel sende dig visse vigtige kommunikationer, som du ikke kan fravælge.

3.3.4. For italienske spillere gælder: at LeoVegas fra tid til anden kan informere om produkter eller service tilbud (for eksempel angående ændringer på hjemmesiden, nye spil, nye tiltag og kampagner, bonusser og tilbud, loyalitetsprogram/VIP oplevelsen) via e-mail, SMS, opkald eller brevpost, udelukkende hvis de har takket ja til at modtage kommunikation fra os. Du takker ja til kommunikation fra os, enten ved registreringen på vores side, eller ved senere at ændre dine profilindstillinger. her skal du så vælge de kommunikationskanaler du ønsker vi benytter (SMS, telefon, e-mail, sociale medier eller brevpost.) Hvis du fravælger at modtage kommunikation, vil du ikke blive opdateret vedrørende de nyeste tilbud og bonusser i vores produkter og service.

3.3.5. For spillere i Storbritannien registreret efter den 31.10.2018: gælder at LeoVegas fra tid til anden kan informere om produkter eller servicetilbud (for eksempel angående ændringer på hjemmesiden, nye spil, nye tiltag og kampagner, bonusser og tilbud, loyalitetsprogram/VIP oplevelsen) via e-mail, SMS, opkald eller brevpost, udelukkende hvis de har takket ja til at modtage kommunikation fra os. Du takker ja til kommunikation fra os, enten ved registreringen på vores side, eller ved senere at ændre dine profilindstillinger. her skal du så vælge de kommunikationskanaler du ønsker vi benytter (SMS, telefon, e-mail, sociale medier eller brevpost.) Hvis du fravælger at modtage kommunikation, vil du ikke blive opdateret vedrørende de nyeste tilbud og bonusser i vores produkter og service. Spillere registreret i Storbritannien før 31.10.2018, vil udelukkende modtage ovenstående kommunikation ved telefonopkald, hvis de har givet samtykke til denne form for kommunikation.

3.3.6. Med hensyn til indiske spillere registreret efter 28/08/2019, kan LeoVegas informere dem fra tid til anden om dets produkt- og servicetilbud via email, SMS, telefon eller normal post kun og eksklusivt i tilfælde af, at de har givet samtykke til at modtage sådan kommunikation fra os (såkaldt Opt-in). Sådan samtykke kan gives enten ved at registrere sig på vores webside eller ved at ændre indstillinger på spillerens konto ved at vælge en eller flere tilgængelige kanaler (SMS, Telefon, Email, Sociale Medier, Post). Det forstås at, hvis du beslutter ikke at modtage nogen kommunikation fra os, så vil du ikke blive opdateret om de seneste tilbud og bonusser relateret til vores produkter og servicer. Indiske spillere registreret før 28/08/2019 vil modtage den ovennævnte kampagneinformation baseret på vores legitime interesse, medmindre de er imod det.

3.3.7. Med hensyn til svenske spillere, så gennemgår og analyserer vi data fra din spillekonto og det nationale selv-udelukkelses register (spelpaus.se), for at sikre vi ikke sender marketingsmateriale direkte til dig, hvis du er selv-udelukket.


4. Opbevaring

4.1. Kriterier anvendt til at afgøre opbevaringsperioden: Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål vi indsamlede dem til, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav.

De kriterier, vi bruger til at afgøre, hvad der er 'nødvendigt', afhænger af arten af de specifikke pågældende personoplysninger. Vores normale praksis er at afgøre, om der er nogen specifik EU-lovgivning og/eller nationale love (f.eks. licenskrav, skattelove eller selskabslovgivning), der tillader eller måske endda forpligter os til at bevare visse personoplysninger i en bestemt periode (i det tilfælde vil vi beholde personoplysningerne i den maksimale periode angivet i en sådan lov), og hvis ikke, om der er nogen love og/eller kontraktmæssige bestemmelser, som kan gøres gældende over for os af dig og/eller tredjeparter, og i så fald hvad de foreskrevne perioder for sådanne handlinger er. I det sidste tilfælde vil vi beholde eventuelle personoplysninger, som vi muligvis har brug for til at forsvare os mod eventuelle krav, indsigelser eller andre sådanne handlinger af dig og/eller tredjeparter.

Hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for os, vil vi enten slette eller anonymisere de pågældende personoplysninger.

4.2. Yderligere oplysninger om vores opbevaringsperioder

Privacy Policy Retention

Grundet spillemyndighedernes begrænsninger vedrørende brug af flere forskellige konti, er det kun tilladt for spillerne at oprette og bruge en enkelt konto på LeoVegas-systemet i henhold til vores regler og vilkår, og derfor kan spilleren, så længe vi opbevarer alle spillerens personoplysninger til ovennævnte formål, efter en lukning kun genåbne deres eksisterende konto, forudsat at kontoen er kvalificeret til at åbnes.

Ifølge italiensk lovgivning, skal LeoVegas tillade oprettelsen af en ny konto, for samme spiller (under samme skattenummer) efter 15 dage, hvis den tidligere konto er blevet lukket på spillerens anmodning. I tilfælde af at skattenummeret er sat på en ”black list” af forskellige årsager (inklusiv, men ikke begrænset til, bedrageri sager) kan en Concessionaire forhindre åbningen af en ny konto under samme skattenummer.

Der kan findes yderligere detaljer om opbevaringsperioder for forskellige aspekter af dine personoplysninger i vores opbevaringspolitik, som du kan få fra os efter anmodning, ved at kontakte os.


5. Modtagere af dine personoplysninger

5.1. Idet LeoVegas' forretningspartnere, leverandører eller tjenesteudbydere er ansvarlige for bestemte dele af den generelle funktion eller drift af webstedet, spil og andre tjenester, behandles personoplysninger også af dem til de ovennævnte formål, på vegne af LeoVegas.

Vi kræver, at alle tredjeparter respekterer sikkerheden for dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med loven. Vi tillader ikke vores tredjepartstjenesteudbydere at bruge dine personoplysninger til deres egne formål og tillader dem kun at behandle dine personoplysninger til specificerede formål og i overensstemmelse med vores instruktioner efter grundig vurdering af disse partnere og på grundlag af strenge databehandlingsaftaler

5.1.1. Yderligere oplysninger om kategorierne for databehandlere af personoplysningerne

• Spiludbydere med henblik på levering af spil • Sportsbookmakerudbydere med henblik på levering af sportsbookmakertjenester og risikostyringsformål • Betalingstjenesteudbydere for at udføre betalingstransaktioner (indskud og hævninger) • Marketingleverandører for at udføre bestemte marketingaktiviteter på vegne af LeoVegas • Marketingpartnere for at udføre bestemte marketingaktiviteter på vegne af LeoVegas • Marketingkonsulenter for at levere marketingrådgivning til LeoVegas • Tjenesteudbydere, som teknisk muliggør kommunikation med dig (via e-mail, chat, SMS, telefon) • Tekniske leverandører til support af funktionerne på webstedet og vores tekniske systemer (både front og back end) • Tekniske administratorer af databasen for at bevare databasens funktioner • AML-udbydere, der leverer og/eller behandler bestemte data med henblik på overholdelse af vores AML-forpligtelser • Tjenesteudbydere vedrørende eller organisering og bestilling af e-mails, ture og/eller levering af gaver, i forbindelse med vores loyalitetsprogram • Cloud-tjenesteudbydere til levering af cloud-baserede tjenester som f.eks. opbevaring eller hosting af bestemt software • Tjenesteudbydere med henblik på dataanalyse og/eller forretningsanalyse • Kreditvurderingsbureauer, svindelafsløringsbureauer, anti-hvidvaskbureauer til afsløring af svindel og kontrolformål ved behandling af din medlemskonto og tilknyttede transaktioner • Virksomheder i LeoVegas Mobile Gaming-koncernen med henblik på at levere bestemte tjenester/support med funktioner i LeoVegas • Professionelle rådgivere [der fungerer som databehandlere eller fælles dataansvarlige], herunder advokater, bankierer, revisorer og forsikringsfolk, som leverer rådgivning, banktjenester, juridiske, forsikringsmæssige og regnskabsmæssige tjenester.

5.2. Godkendt offentliggørelse: Hvis der er mistanke om, at du har krænket vores regler og vilkår, eller anden gældende lovgivning (hvis vi f.eks. har mistanke om, at der kan være blevet begået en forbrydelse), eller med henblik på at forebygge, afsløre eller bekæmpe svindel, har LeoVegas ret til at: • Videregive dine personoplysninger til myndighederne; • Dele dine personoplysninger med den relevante spilkontrolmyndighed; • Dele dine personoplysninger med relevante retshåndhævende myndigheder og/eller efterforskningsmyndigheder og hjælpe samme, med enhver type undersøgelse af dine handlinger. • Som svar på en hvilken som helst stævning eller ordre eller lignende anmodning om personoplysninger; eller

Hvis du er mistænkt for at have krænket bestemmelserne i den britiske Gambling Act 2005, har LeoVegas derudover ret til at videregive dine personlige oplysninger til den britiske spilkommission og skal videregive eventuelle detaljer, som den britiske spilkommission måtte anmode om.

Med hensyn til italienske spillere i Single Register of Self-Exclusion (RUA), er vi forpligtede under AAMS bestemmelser til, øjeblikkeligt at kommunikere enhver data og information angående spillere der beslutter at benytte selv-udelukkelses redskaber, såvel som data og information angående spillere der har besluttet at reaktivere deres spillekonto, til myndighederne.

5.3. Koncernvirksomheder/andre brands til ansvarligt spil-formål: Dine selvudelukkelsesdata bliver med henblik på overholdelse af juridiske forpligtelser, især forpligtelsen under Gambling Act 2005 og vores licensbetingelser, også delt med andre virksomheder inden for den samme koncern, som driver licenseret spilaktivitet, nemlig Royal Panda Limited. Til samme formål deler LeoVegas ligeledes dine selvudelukkelsesdata med andre brands, hvorunder der drives spilaktiviteter.

5.4. Koncernvirksomheder/andre brands til AML-formål: Dine identifikations- og verifikationsdata bestående af fornavn, efternavn, fødselsdato og postnummer deles, med henblik på overholdelse af juridiske forpligtelser, med forskellige brands under LeoVegas, som driver spilaktiviteter.

5.5. Datadeling mellem brands til AML- og ansvarligt spil-formål: Dine identifikations- og verifikationsdata, transaktions- og brugsdata, registreringsdata og kontaktdata deles med og indhentes via forskellige brands under LeoVegas, som driver spilaktiviteter, med henblik på overholdelse af juridiske forpligtelser.

5.6. Virksomhedsomstrukturering: Tredjeparter, inklusive eventuelle virksomheder, der tilhører den samme gruppe af virksomheder som LeoVegas, til eller med hvem vi måtte vælge at sælge, overføre eller fusionere dele af vores virksomhed, vores aktiver eller aktiviteter eller som et resultat af omstrukturering. Alternativt kan vi søge at opkøbe andre virksomheder eller at fusionere med dem. Hvis der sker en ændring af vores virksomhed, kan de nye ejere bruge dine personoplysninger på samme måde, som det er anført i denne fortrolighedserklæring.

5.7. Fælles dataansvarlige: Visse data deles med andre parter, der fungerer som fælles dataansvarlige. Følgende er oplysninger om essensen af fælles dataansvarlig-aftaler:

Betalingstjenesteudbyder Citadel. Følgende data behandles med Citadel som fælles dataansvarlige: Registreringsdata, betalingsdata Kontaktoplysninger: Citadel Commerce (Malta) Ltd. ("Citadel"), som har hovedsæde på Lvl 5, 'de Tigné', 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta som agent på vegne af Citadel Commerce UK Limited, hvis kontaktoplysninger er support@citadelcommerce.com . Essensen af den fælles dataansvarlig-aftale mellem LeoVegas og Citadel:
• LeoVegas indsamler data (undtagen sådanne data, som Citadel indhenter fra andre kilder gennem undersøgelser) og informerer registrerede;
• Citadel svarer på registreredes anmodninger;
• Citadel registrerer og sørger for alle beskeder om brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheder og/eller berørte registrerede, hvis relevant;
• Citadel udfører vurderinger af databeskyttelseseffekten og forudgående høring hos en tilsynsmyndighed vedrørende højrisikobehandling, hvis det er relevant.


Sportsbooksudbyder Kambi

Følgende data behandles med Kambi som fælles dataansvarlige: Transaktions- og brugsdata i følgende omfang: køn, første del af postnummeret, valuta, sprog, sidste indskudsmetode, kontosaldo og væddemålshistorik, Spiller-id med henblik på levering af sportsbookmakertjenesterne. Kambi behandler ikke en spillers rigtige navn eller e-mailadresse, men anvender et pseudonymiseret id for hver enkelt spiller.

Yderligere oplysninger om Kambis behandlingsaktiviteter kan findes her.


Essensen af den fælles dataansvarlig-aftale mellem LeoVegas og Kambi:
• LeoVegas deler transaktions- og brugsdata på pseudonymiseret vis med Kambi med henblik på levering af sportsbookmakertjenester;
• LeoVegas svarer på registreredes anmodninger; og
• LeoVegas og Kambi fungerer også som fælles dataansvarlige, når det drejer sig om ændringer af sportsrisikosegmentet.


I andre tilfælde fungerer hver enkelt part som den eneste dataansvarlige. Vi vil imidlertid i alle tilfælde være ansvarlige for håndtering af eventuelle spørgsmål, som spillerne måtte have vedrørende Kambis databehandlingsaktiviteter.


Iovation

Følgende data deles med Iovation: Indlogningsdata i følgende omfang: Unik kontoidenfikator, der repræsenterer konto slutbrugere hos LeoVegas, enhedsattributter af slutbrugerens elektroniske enhed inklusiv, internetprotokol (IP) adresse, slutbruger indlogninger (første indlogning og sidste indlogning, sidste mislykkede indlogning), varighed af indlogning, browser og version, tidszone indstilling og lokation, browser plug-in typer og versioner, operativsystem, enheds-ID, IP-land, IP ISP relateret til hver spiller.

Essensen af samarbejdsaftalen mellem LeoVegas og Iovation:

LeoVegas og Iovation behandler i fællesskab personoplysninger med det formål at forebygge og undersøge svindel. Iovation fungerer som en separat og uafhængig kontrollør for følgende aktiviteter: - Forbedring af servicer; - Maskinlæring; - Deling af data blandt forskellige operatører/udbydere LeoVegas svarer på den registreredes forespørgelser.

I andre tilfælde fungerer hver part som en alenestående kontrollør. Vi vil dog i alle tilfælde være ansvarlig for håndtering af forespørgsler, som spillere måtte have med hensyn til Iovation’s databehandlingsaktiviteter.

Yderligere information om Iovation’s processaktiviteter kan findes hos: https://www.iovation.com/legal/privacy

Hvis du ønsker at udøve sådan rettigheder eller har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende din personlige information, så kontakt os venligst på: privacy@iovation.com.6. Internationale overførsler

Nogle af dine leverandører og partnere (som angivet ovenfor) er hjemmehørende uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), så deres behandling af dine personoplysninger vil involvere en overførsel af data uden for EØS. Når vi overfører dine personoplysninger ud af EØS, sørger vi for et tilsvarende beskyttelsesniveau ved at sikre, at mindst én af følgende sikkerhedsforanstaltninger er implementeret:

Overførsel af dine personoplysninger foretages til lande, som EU-kommissionen anser for at levere et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger. Yderligere oplysninger kan findes her.
Hvis vi bruger bestemte tjenesteudbydere, vil vi muligvis bruge specifikke kontrakter godkendt af EU-kommissionen, som giver personoplysninger samme beskyttelse, som de har i Europa. Yderligere oplysninger kan findes her.
Hvis vi bruger udbydere, der er hjemmehørende i USA, vil vi muligvis overføre data til dem, hvis de er en del af Privacy Shield-aftalen, som kræver, at de leverer tilsvarende beskyttelse af personoplysninger, som deles mellem Europa og USA. Yderligere oplysninger kan findes her.

Kontakt os venligst, hvis du ønsker flere oplysninger om den specifikke mekanisme, vi anvender ved overførsel af dine personoplysninger ud af EØS.


7. Datasikkerhed

Vi har iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger går tabt ved et uheld, anvendes eller tilgås på uautoriseret vis, ændres eller videregives. For at overholde den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) sikrer forskellige tekniske kontrolforanstaltninger, at data og oplysninger altid er krypteret under overførslen og ellers ved hjælp af krypteringsteknikker, der altid lever op til branchestandarden. Dette sikrer fortrolighed og integritet på alle tidspunkter. På organisationsniveau styres håndteringen af alle oplysninger af vores omfattende politikker for informationssikkerhed. Dette suppleres af et informationssikkerhedsopmærksomheds-program designet specifikt til at sikre, at vi anvender de bedste sikkerhedspraksisser i forhold til håndtering af oplysninger. Derudover begrænser vi adgang til dine personoplysninger til de medarbejdere, agenter, entreprenører og andre tredjeparter, som har et need to know-forretningsbehov. De vil kun behandle dine personoplysninger efter vores anvisninger, og de er underlagt tavshedspligt. Vi har udarbejdet procedurer for håndtering af en eventuel mistanke om brud på persondatasikkerheden og vil give både dig og en eventuel relevant kontrolmyndighed besked om bruddet, hvis lovgivningen kræver det af os.


8. Dine rettigheder under databeskyttelseslovgivningen

8.1. Din ret til adgang Du kan når som helst, og med rimelige intervaller, bede os om at bekræfte om vi behandler personoplysninger, der bekymrer dig, og hvis vi gør, har du ret til at få adgang til de pågældende personoplysninger og til følgende oplysninger: • Hvilke personoplysninger vi har, • hvorfor vi behandler dem, • hvem vi videregiver dem til, • hvor længe vi har til hensigt at beholde dem (hvis muligt), • om vi overfører dem til udlandet, og de sikkerhedsforanstaltninger vi tager for at beskytte dem, • hvad dine rettigheder er, • hvordan du indgiver en klage, • hvor vi fik dine personoplysninger fra, og • om vi har foretaget nogen automatisk beslutningstagning (inkl. profilering) samt relaterede oplysninger.

Den nemmeste måde at få disse oplysninger på er at aktivere "Download mine data"-funktionen i din profil. Du får en kopi af alle dine transaktionsdata og en omfattende oversigt over alle kategorier af data, deres kilder og modtagere, alle behandlingsaktiviteter, formålet dermed og opbevaringsperioder. Hvis disse oplysninger ikke er, hvad du havde brug for, eller du vil have andre oplysninger eller vil anmode om disse oplysninger via en anden kanal, bedes du kontakte os på sar@leovegas.com. Hvis denne funktion af en eller anden årsag ikke er tilgængelig (f.eks. af tekniske grunde), eller du af en eller anden årsag ikke ønsker at bruge den, bedes du ligeledes sende os din anmodning på sar@leovegas.com

Efter en sådan anmodning vil vi (uden at det påvirker andres, herunder vores egne, rettigheder og privilegier på negativ vis) give dig sådanne yderligere oplysninger og/eller en kopi af de personoplysninger, der behandles, inden for én måned efter modtagelse af anmodningen, hvilken periode om nødvendigt kan blive forlænget med to måneder, idet vi tager hensyn til kompleksiteten og antallet af anmodningerne. Vi vil informere dig om en sådan forlængelse inden for én måned efter modtagelse af anmodningen, sammen med årsagerne til forsinkelsen.

8.2. Ret til berigtigelse Selvom vi vil gøre vores yderste for at holde dine personoplysninger opdaterede, bedes du venligst informere os omgående. Med hensyn til din bopælsadresse og dit telefonnummer kan du give os besked om ændringen ved at opdatere din profil med eventuelle ændringer af dine personoplysninger. Hvis ændringen vedrører data, som ikke kan opdateres ved at ændre din profil, bedes du kontakte os. Til det formål har du ret til at bede os om at rette unøjagtige personoplysninger og om at udfylde ufuldstændige personoplysninger vedrørende dig. Vi vil muligvis prøve at verificere nøjagtigheden af dataene, inden vi retter dem.

8.3. Ret til sletning (Retten til at blive glemt) Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, og vi vil efterleve dette uden unødig forsinkelse, men kun hvis: • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til; eller • Du har trukket dit samtykke tilbage (i de tilfælde, hvor vi behandler på grundlag af dit samtykke), og vi ikke har nogen lovlig grund til at behandle dine personoplysninger; eller • Du har med succes benyttet dig af din ret til at gøre indsigelse (som forklaret nedenfor); eller • Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt; eller • Der findes en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt; eller • Der findes særlige omstændigheder i forbindelse med visse børns rettigheder. Under alle omstændigheder vil vi ikke være juridisk forpligtet til at efterleve din anmodning om sletning, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige: • For at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (herunder, men ikke begrænset til vores dataopbevaringsforpligtelser); eller • til etablering, udøvelse af eller forsvar af retskrav. Der er andre juridiske grunde, der giver os ret til at afvise anmodninger om sletning, selvom de to ovenstående tilfælde er de mest sandsynlige grunde, vi kan påberåbe os for at afvise sådanne anmodninger. Du kan anmode om sletning ved at kontakte os.

8.4. Ret til databegrænsning

Du har ret til at bede os om at begrænse (dvs. gemme, men ikke behandle yderligere) dine personoplysninger, men kun hvis: • Nøjagtigheden af dine personoplysninger bestrides (se ret til databerigtigelse ovenfor), i en periode, der giver os mulighed for at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne; eller • Behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletningen af dine personoplysninger; eller • Vi ikke længere har brug for personoplysningerne til de formål, hvortil de blev indsamlet, men du har brug for personoplysningerne til etablering, udøvelse af eller forsvar af retskrav; eller • Du benyttede dig af din ret til at gøre indsigelse, og verifikation af vores retmæssige grunde til at tilsidesætte dine indvendinger er undervejs.

Efter din anmodning om begrænsning, undtagen for lagring af dine personoplysninger, vil vi muligvis kun behandle dine personoplysninger: • Hvis vi har dit samtykke; eller • Til etablering, udøvelse af eller forsvar af retskrav; eller • Til beskyttelse af rettighederne for en anden fysisk eller juridisk person; eller • Af hensyn til vigtige offentlige interesser.

Du kan anmode om begrænsning ved at kontakte os.

8.5. Ret til dataportabilitet Du har ret til at bede os om at levere dine personoplysninger (som du har givet os) til dig i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, eller (hvis det er teknisk muligt) at have dem 'overført' direkte til en anden dataansvarlig, hvis dette ikke påvirker andres rettigheder og privilegier negativt. Denne ret vil kun være gældende, hvis:


• Behandlingen er baseret på dit samtykke eller på opfyldelsen af en kontrakt med dig; og • Behandlingen udføres automatisk.

Du kan i høj grad udøve denne ret ved at aktivere "download mine data"-funktionen på din profil. For enhver anmodning ud over de data, der leveres på den måde, eller hvis du gerne vil have os til at hjælpe med den faktiske overførsel af sådanne data til en anden operatør, bedes du kontakte os. Hvis du er kunde hos en anden spiloperatør og gerne vil have dine data "overført" til os, bedes du kontakte os. I denne henseende bedes du bemærke, at til trods for en udnyttelse af retten til portabilitet forventes det stadig, at du leverer alle Registrerings- og Kontaktdata grundet kravene i vores kunderegistrerings-/tillmeldingsprocedure.

8.6. Ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling I de tilfælde, hvor vi kun behandler dine personoplysninger, når det er 1.) nødvendigt for at udføre en opgave, der skal udføres af hensyn til den offentlige interesse eller i forbindelse med udøvelse af den officielle bemyndigelse vi har fået overdraget, eller 2.) hvis behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, vi eller en tredjemand har (som angivet i tabellen i paragraf 3.2 ovenfor), har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af os. Når dine data behandles til direkte marketingformål, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvilket inkluderer profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte marketing. For at undgå enhver tvivl: Når vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt, når det er nødvendigt for overholdelse af en juridisk forpligtelse vi er underlagt, eller når behandling er nødvendig for at beskytte dine vigtige interesser, eller en anden fysisk persons vigtige interesser, vil denne generelle ret til at gøre indsigelse ikke bestå. Med hensyn til direkte marketing af vores egne varer og tjenester inkl. relateret profilering kan du når som helst gøre indsigelse mod sådan behandling ved at kontakte os eller ved at vælge dine præferencer på din konto under Profil – Indstillinger.

8.7. Ret til at trække samtykke tilbage (når vi behandler dine data på grundlag af samtykke) I de tilfælde, hvor vi behandler på grundlag af dit samtykke (hvilket vi aldrig vil antage, men som vi vil have fået på en klar og tydelig måde fra dig), HAR DU RET TIL AT TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE NÅR SOM HELST på samme måde, som du har givet det til os.

Hvis du benytter dig af din ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage (ved at skrive til os på den fysiske adresse eller e-mailadresse herunder), vil vi afgøre, om der på det pågældende tidspunkt eksisterer et alternativt retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger (f.eks. på grundlag af en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt), hvor vi ville være lovligt bemyndiget (eller måske oven i købet forpligtet) til at behandle dine personoplysninger uden at have dit samtykke, og i så fald vil vi give dig besked om dette.

Når vi beder dig om sådanne personoplysninger, kan du altid afvise anmodningen, men hvis du ikke giver os de nødvendige data, som vi skal bruge for at levere de ønskede tjenester, kan vi muligvis ikke levere sådanne tjenester til dig (især hvis samtykke er det eneste retsgrundlag, der er tilgængeligt for os).

Vi vil gerne præcisere, at samtykke ikke er det eneste, der tillader os at behandle dine personoplysninger. I det sidste forudgående afsnit herover angav vi adskillige grunde, som vi baserer vores behandling af dine personoplysninger til specifikke formål på.

8.8. Retten til at indgive en klage Du har også ret til at indgive klager til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Den ansvarlige myndighed i Malta er OIDPC (Office of the Information and Data Protection Commissioner). Vi beder dig venligst om, at du først forsøger at løse eventuelle problemer, du måtte have, med os (selvom du, som angivet ovenfor, har ret til at kontakte den ansvarlige myndighed når som helst).

8.9. Det skal vi bruge fra dig Når du benytter dig af dine rettigheder ved at kontakte os, vil vi muligvis bede dig om specifikke oplysninger, som kan hjælpe os med at bekræfte din identitet og kontrollere din ret til at få adgang til dine personoplysninger (eller til at benytte dig af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives til personer, der ikke har ret til at modtage dem. Vi vil muligvis også kontakte dig for at bede dig om yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning, så vi kan svare hurtigere.

8.10. Tidsgrænse for svar

Vi forsøger at svare på alle legitime anmodninger inden for én måned. Det kan af og til tage os mere end en måned, hvis din anmodning er særlig kompleks, eller hvis du har fremsat en række anmodninger. I det tilfælde vil vi give dig besked og holde dig opdateret.

8.11 Forskellige brands LeoVegas driver også spilvirksomhed under andre brands og varemærker. Hvis du vil benytte dig af dine rettigheder som angivet ovenfor, vil vi, for at sikre at vores svar er klart og forståeligt, først opfylde anmodningerne med hensyn til data behandlet under det brand forespørgslen oprindeligt kom fra. Hvis du ønsker, at dine anmodninger opfyldes med hensyn til alle brands, under hvilke LeoVegas driver virksomhed, bedes du sørge for at bemærke dette i din anmodning.


9. Automatisk behandling – profilering


9.1. Meningsfuld information om den logik, der er involveret i den automatiske behandling til ansvarligt spil-formål LeoVegas er, baseret på gældende lovgivning og licensbetingelser, juridisk forpligtet til at overvåge spillerne for at identificere personer der muligvis oplever, eller løber en risiko for, at udvikle problemer med deres spil, og interagere med dem for at tilbyde hjælp og support. Til det formål og for at opfylde denne forpligtelse har LeoVegas ved hjælp af historiske data, særligt ansvarligt spil-data, transaktioner- og brugerdata og anden kommunikationsdata (særligt hvilke følelser der udtrykkes i beskeder)der beskriver spilleres adfærd, udarbejdet retningslinjer for, hvem der sandsynligvis lider af ludomani, og træffer derefter relevante foranstaltninger. Vores tilgang er baseret på klassifikations-træet, fordi det tillader en tydelig tolkning af, hvorfor spillere klassificeres som potentielle ludomaner. Baseret på data, der beskriver unikke spillere, giver algoritmen os en estimeret sandsynlighed for ludomani. Beslutninger på grundlag af forudsigelsen tages ikke automatisk uden en menneskelig vurdering.

9.2. Meningsfuld information om den logik, der er involveret i den automatiske behandling til Anti-hvidvaskningsformål (AML-formål) LeoVegas er, på baggrund af de gældende love og licensvilkår, juridisk forpligtet til at overvåge sine spillere for at identificere potentielt mistænkelige aktiviteter vedrørende AML/CFT (anti-hvidvaskning / terrorbekæmpelse & finansiering). Baseret på data, der beskriver spillernes opførsel, især med hensyn til transaktions- og brugsdata, vil algoritmen indikere en risikoprofil.

Beslutninger baseret på denne sandsynlighed træffes ikke automatisk og kræver menneskelig indblanding.

9.3. Meningsfuld information om den logik, der er involveret i den automatiske behandling til loyalitets-/VIP-segmenteringsformål

Ved at anvende de historiske data, som spillere genererede i deres første 2 dage, vurderer vi, om du er kvalificeret til vores VIP-/loyalitetsprogram. Denne model anvendes på nye spillere, og afhængigt af deres engagement i vores tjenester forudsiges VIP-statussen. Resultatet af modellen er en forudsigelse af, om spilleren bliver en VIP. Ud over køn, land og alder bruger vi ikke personligt identificerbare oplysninger som input i modellen. Beslutninger på grundlag af forudsigelsen tages ikke automatisk uden en menneskelig vurdering. Behandlingen er baseret på vores opfyldelse af juridiske forpligtelser og med henblik på loyalitetstilbuddene, grundet legitim interesse fra LeoVegas i forhold til at levere skræddersyede kvalitetsoplevelser til spillerne og belønne spillernes loyalitet. Du kan gøre indsigelse mod sådan behandling ved at kontakte os eller ændre dine præferencer i din konto.

9.4. Meningsfuld information om den logik, der er involveret i automatisk behandling med hensyn til direkte marketing-segmenter Ved at anvende dine transaktions- og brugsdata, visse registreringsdata som f.eks. køn, land, fødselsdato og din samlede interaktion med vores tjenester, analyserer og udarbejder vi forskellige segmenter af kunder. Disse segmenter behandles derefter manuelt for at sikre, at vi tilbyder de mest passende tilbud og bonusser til vores kunder. Disse beslutninger tages ikke automatisk uden en menneskelig vurdering. Behandlingen er baseret på legitim interesse fra LeoVegas i forhold til at levere skræddersyede kvalitetsoplevelser til spillerne og belønne spillernes loyalitet. Du kan gøre indsigelse mod sådan behandling ved at kontakte os eller ændre dine præferencer i din konto.


9.5. Meningsfuld information om den logik, der er involveret i automatisk behandling med hensyn til sportsrisikosegmenter LeoVegas behandler manuelt dine sportsrisikosegmenter som fastlagt af sportsbookmakerudbyderen – Kambi. Sportsrisikosegmenterne fastlægges af Kambi på grundlag af automatisk profilering udført af Kambi. De bruger automatisk behandling til at foreslå en risikoprofil, men en sådan risikoprofil bekræftes eller suppleres imidlertid af Kambis medarbejdere. I forbindelse med levering af tjenester bruger Kambi automatisk risikostyringsteknologi til at vurdere risikoen for bestemte væddemålsaktiviteter. Hvis du ønsker at lave et væddemål, som falder uden for de parametre, der er tilknyttet din risikoprofil, markeres væddemålet, så Kambis medarbejdere kan tjekke det. For at beskytte dine rettigheder og interesser giver Kambi dig mulighed for at bestride enhver beslutning, som de tager om din risikoprofilering, eller for at gøre indsigelse mod vores brug af profilering. Til det formål bedes du kontakte os (LeoVegas). Du kan finde flere oplysninger om behandlingsaktiviteter udført af Kambi i Kambis fortrolighedserklæring her.

9.6. Meningsfuld information om den logik, der er involveret i automatisk behandling med hensyn til spil anbefalinger Ved brug af din transaktions og forbruger data, giver vi dig en liste over spil der passer til din smag. Systemet finder dit tilhørsforhold til forskellige spil og generaliserer dine præferencer angående usete spil. Ved at arrangere de systematisk skabte præferencer, produceres en liste af spil og denne kan så bruges som forslag.

Spilforslagene skabes uden menneskelig indblanding. Processen er baseret på LeoVegas’ legitime interesse i at skabe en skræddersyet, kvalitetsoplevelse for spillerne.


10. Cookies

Vores websted bruger cookies, og du kan få flere oplysninger om, hvad cookies er, hvilke cookies vi bruger, hvordan og hvorfor vi bruger cookies, og hvordan du kan bestemme, hvilke cookies der sættes, ved at læse vores Cookiepolitik.

Galaktisk velkomst!

Få 50 cash freespins uden indbetaling

LÆS MERE