Indtast venligst en e-mailadresse.

Regler og vilkår

Regler og vilkår for brug af tjenesteydelser på LeoVegas.com juli 2021 - V.1.26

CASINO

1. Generelt

1.1 Disse regler og vilkår gælder for din brug af spillene (som defineret nedenfor), det relaterede vedrørende computer, mobile eller andre platforme via webstedet www.leovegas.com, ("Hjemmesiden") og andre relaterede URL'er, der tilhører eller er licenseret til LeoVegas.

1.2 LeoVegas.com og tilknyttede varemærker tilhører LeoVegas Gaming plc, Malta registreringsnummer C59314 med registreret adresse ”Level 7, The Plaza Business-center, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta”.

1.3 LeoVegas Gaming plc ("LeoVegas"), er et selskab registreret på ”Niveau 7, The Plaza Business-center, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta”, i henhold til lovgivningen i Malta, med registreringsnummeret C59314. LeoVegas handler under navnet www.leovegas.com (og derfor skal enhver henvisning til LeoVegas eller www.leovegas.com, forstås som en henvisning til LeoVegas Gaming plc).

LeoVegas drives under den følgende licens, udstedt og reguleret af den Danske Spillemyndighed: licens nr. 15-1660384 (www.spillemyndigheden.dk). Den Danske Spillemyndighed er en regulerende myndighed:

LeoVegas drives under licens, og er reguleret af den Danske Spillemyndighed, licens nr. 15-1660384

LeoVegas tilbyder produkter fra andre udbydere som ikke har licens fra, og ikke er reguleret af ”UK Gambling Commission”, ”Malta Gaming Authority” eller den Danske Spillemyndighed. Disse supplerende produkter, udbydes af udbydere der ikke drives på Malta. Uanset hvilket produkt det drejer sig om, er alle indskud og udbetalinger udelukkende LeoVegas Gaming plc.’s ansvar, og de øvrige firmaer som leverer produkterne er udelukkende software-leverandører, har intet ansvar overfor spillerne, eller for forvaltning af midlerne på din medlemskonto.

1.4 LeoVegas er licenseret og reguleret af Danske Spillemyndighed, licens nr. 15-1660384

1. 5 Det kontraktlige forhold mellem den registrerede spiller og LeoVegas, er underlagt disse regler og vilkår og underlagt Maltas lovgivning.

1. 6 Disse regler og vilkår træder i kraft, så snart du klikker på "Opret konto" knappen. Ved at oprette og/eller åbne og/eller registrere en konto hos LeoVegas tilkendegiver du til LeoVegas at du har læst disse regler og vilkår, forstår dem og accepterer dem. Ved at bruge hjemmesiden eller spillene tilkendegiver du, at du er enig i disse regler og vilkår og forpligter dig til at overholde dem på alle tidspunkter, når du bruger LeoVegas webstedet og spillene der hører til.

1. 7 Du skal læse disse regler og vilkår omhyggeligt i deres helhed, før du klikker på "opret konto" knappen. Hvis du ikke er enig i alle regler og vilkår må du ikke bruge, eller fortsætte med at bruge, hjemmesiden.

1. 8 Du forstår og accepterer, at du er bundet af de regler og vilkår indeholdt heri, og at de kan ændres af os fra tid til anden.

1. 9 LeoVegas forbeholder sig retten til at ændre disse regler og vilkår og dermed ændre aftalen mellem dig og LeoVegas til enhver tid. Du vil få besked om ændringer i vilkår via e-mail forud for ændringen af vilkårene og før deres virkning træder i kraft. Såfremt du ikke ønsker at fortsætte med at bruge LeoVegas’ tjenester efter eventuelle ændringer i disse regler og vilkår, kan du udbetale alle midler til rådighed på din spillekonto og bede kundeservice lukke din konto.

1.10 Sådanne ændringer træder i kraft umiddelbart efter at være blevet lagt på www.leovegas.com, www.leovegas.com/dk, www.leovegas.dk eller enhver anden URL brugt af LeoVegas på tidspunktet for ændringen. Det er dit eget ansvar at gennemgå regler og vilkår, sammen med de særlige regler for de enkelte spil, du vælger at deltage i, for at forblive opdateret med alle ændringer, hver gang du spiller. Du kan nemt identificere, om disse regler og vilkår har ændret sig, ved at henvise til versionsnummeret og datoen for de aktuelle regler og vilkår anført ovenfor.

1.11 Regler og forklaringer for at deltage i nogen af LeoVegas’ spil, for vedligeholdelse af din konto med LeoVegas, og andre vigtige oplysninger findes i separate links på hjemmesiden, og er indarbejdet i disse regler og vilkår ved henvisning.

1.12 Enhver henvisning til LeoVegas’ spil i disse regler og vilkår, henviser til Casino og andre spil som fra tid til anden bliver tilgængelige på hjemmesiden. LeoVegas forbeholder sig retten til at tilføje og fjerne spil fra webstedet efter eget skøn.

1.13 Disse regler og vilkår kan offentliggøres på en række sprog til orientering og reference. Det er kun den danske version, der er retsgrundlaget for forholdet mellem dig og LeoVegas. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en ikke-dansk version og enhver anden version af disse regler og vilkår, skal den danske version være gældende for alle spillere der er registreret med en dansk konto.

1.14 Hvis du åbner eller forsøger at åbne mere end én konto, uanset årsagen, kan LeoVegas blokere eller lukke enhver, eller alle dine konti, efter eget skøn. LeoVegas forbeholder sig også retten til at tilbageholde indskud eller gevinster ved opdagelsen af dobbelte eller flere konti, efter eget skøn. Skulle LeoVegas beslutte at lade én konto være åben, vil det være den første konto, som du åbnede med LeoVegas, hvortil dine resterende indbetalinger, hvis nogen, vil blive overført til. LeoVegas fratrækker et administrationsgebyr på 10% (mindst 300 kr eller tilsvarende) for hver konto du har åbnet, samt eventuelle andre fradrag, der muligvis opkræves i overensstemmelse med disse regler og vilkår. Desuden, hvis du forsøger at åbne en ekstra konto efter din oprindelige konto var blevet lukket grundet ludomani, vil midler på din ekstra konto/konti straks gå tabt, og ingen gevinster udbetales under nogen omstændigheder.

1.15 LeoVegas forbeholder sig retten til at gemme alle de oplysninger du har opgivet som personoplysninger, i det omfang det kræves af loven. Du har ret til at få adgang til de personlige data vi har om dig.

1.16 LeoVegas forbeholder sig retten til at ændre præmien i kampagner, hvis den ikke kan leveres i tide grundet uforudsete omstændigheder. I sådanne tilfælde vil LeoVegas sørge for at den nye præmie er mindst ligeså god som den oprindelige.

2. Din medlemskonto

2.1 Registrering og åbning af din medlemskonto

2.1.1 For at deltage i enhver af LeoVegas’ spil om rigtige penge, skal du først registrere dig hos LeoVegas, oprette en konto (en "medlemskonto") og placere penge på din medlemskonto på den måde, der er fastsat på den følgende side www.leovegas.com.

2.1.3 Det er kun tilladt at have én medlemskonto på dette websted. Hvis du forsøger at åbne mere end én medlemskonto kan alle konti du forsøger at åbne blokeres eller lukkes.

2.1.4 Hvis du opdager, at du har mere end én medlemskonto under forskellige navne, skal du straks underrette LeoVegas.

2.1.5 En anmodning om at åbne en medlemskonto laves ved at udfylde tilmeldingsblanketten og sende den til LeoVegas online. LeoVegas forbeholder sig retten til at nægte at åbne en medlemskonto, uanset grunden. I overensstemmelse med den Danske Spillemyndighed er vi forpligtet til at foretage kontrol ved danske registreringer, både mod det danske CPR register (for at sikre, at CPR-nummeret, du har angivet, er korrekt) og mod Registeret af Frivilligt Udelukkede personer (ROFUS), hver gang du logger ind på din konto (for at sikre, at du ikke har selvudelukket dig siden sidste gang, du var logget på). Du accepterer, at vi kan behandle de oplysninger givet af dig på denne måde, i forbindelse med din tilmelding og din løbende kontakt med os.

2.1.6 Du skal indtaste alle obligatoriske informationer i din tilmeldingsblanket dvs. din alder, din identitet, din adresse og kontaktoplysninger, herunder en gyldig e-mailadresse, gyldigt mobiltelefonnummer, dit månedlige forventede forbrug, din bopæl, hvor du er fra, hvor du har til hensigt at få adgang til hjemmesiden fra, hvis andre steder end din bopæl, relevante betalingsoplysninger, som alle skal være sande og korrekte. Bemærk, at du skal være 18 år eller ældre, eller ældre end den minimum lovlige alder som fastsat i lovgivningen der gælder for dig, før du har lov til at deltage i spillene der tilbydes på hjemmesiden. Det er dit eget ansvar at sikre, at de oplysninger, du giver, er sande, fuldstændige og korrekte, og du repræsenterer hermed og garanterer for LeoVegas, at oplysningerne er pålidelige, fuldstændige og korrekte.

Du er hermed informeret om, at LeoVegas udfører kontrolprocedurer, enten selv eller via tredjepart, af indbetalende kunder. Du kan blive bedt om at give LeoVegas dokumenter under indbetalings- og/eller udbetalings fasen (eller begge), eller på ethvert andet tidspunkt på eget skøn af LeoVegas, såsom en kopi af dit pas eller anden identifikation dokumentation, som en del af LeoVegas KYC(kend-din-kunde) procedurer. LeoVegas kan desuden kræve dokumentation, som tidligere er opgivet og som senere ville have udløbet, eller ikke længere ville være gyldigt af den ene eller anden grund, eller anmode om yderligere KYC dokumentation for anden grund og til enhver tid. For at overholde lovgivningsmæssige krav forbeholder LeoVegas sig retten til at opbevare KYC og/eller anden dokumentation indsendt, i mindst 5 år efter afslutningen af kundeforhold. Din medlemskonto kan spærres eller lukkes hvis du ikke opgiver de ønskede oplysninger eller dokumenter, eller hvis sådanne oplysninger eller dokumenter, du giver, er/findes urigtige eller vildledende. LeoVegas forbeholder sig retten til at lukke din medlemskonto og tilbageholde midler på din medlemskonto, indtil LeoVegas kontrollen er afsluttet. Hvis det efter afslutningen af LeoVegas' verifikation har vist sig at du er mindreårig:

1.Vil LeoVegas returnere alle indbetalinger til dig, og ingen gevinster vil blive betalt;
2.Alle transaktioner foretaget mens du var mindreårig, vil blive annulleret, og alle relaterede midler indbetalt af dig, vil blive returneret med den betalingsmetode, der anvendes til indbetaling af sådanne midler, hvor det er muligt; og
3.Din medlemskonto vil blive lukket.

For alle kunder som registrerer en dansk konto; indtil det tidspunkt hvor LeoVegas har bekræftet din identitet vil du kun gives adgang til en midlertidig konto. Den midlertidige konto er underlagt følgende begrænsninger;

1.Den er kun tilgængelig i 30 dage
2. Du kan maksimalt indbetale op til 10 000 kr.
3. Det er ikke tilladt at foretage en udbetaling.

Din konto vil officielt blive aktiveret og begrænsningerne vil blive ophævet når dine oplysninger er blevet kontrolleret. Hvis du efter en måned ikke har bekræftet din idenditet, vil din midlertidige konto blive lukket. Ved deaktivering af en midlertidig konto returnerer LeoVegas dit resterende indestående til dig, og ingen gevinster vil blive udbetalt.

2.1.7 Som en del af registreringsprocessen skal du vælge dit brugernavn og adgangskode til dit login til hjemmesiden. Det er dit, og kun dit, eksklusive ansvar at sikre, at dine login detaljer opbevares forsvarligt. Du må ikke oplyse dine loginoplysninger til nogen. LeoVegas er ikke ansvarlig for misbrug af din medlemskonto af tredjemand grundet videregivelse, uanset om det var intentionelt eller ikke, hvad enten aktivt eller passivt, af dine login-oplysninger til tredjemand. Derudover hvis LeoVegas opdager eller har mistanke om, at en anden person bruger spillerens konto med undtagelse af dig, forbeholder LeoVegas sig retten til, at suspendere eller lukke kontoen og fastholde eventuelle midler efter eget skøn.

2.1.8 Det er ikke tilladt at overføre penge fra din medlemskonto til andre brugere eller modtage penge fra andre brugere til din medlemskonto, eller sælge, overføre og/eller erhverve konti til/fra andre spillere.

2.1.9 LeoVegas kan efter eget skøn og uden at skulle give nogen begrundelse, afvise at åbne en konto. LeoVegas kan efter eget skøn også beslutte at lukke en aktiv spillers konto. I tilfælde af dette, vil alle kontraktlige forpligtelser, der allerede er lavet, blive overholdt.

2.1.10 En inaktiv konto er en konto, der ikke har været gyldig i 12 måneder, som har en rigtig penge balance. En hvilende konto er en konto, der ikke har været adgang til i 30 måneder, som har en rigtig penge balance. LeoVegas vil kontakte dig, hvis din konto bliver inaktiv. For at inddrive dine midler fra en inaktiv, lukket, blokeret eller udelukket konto, kontakt venligst LeoVegas Customer Care Department (kundeservice) via email på support-dk@leovegas.com.

2.1.11 Alle transaktioner vil blive kontrolleret af vores personale dedikeret til formålet, i overensstemmelse med forebyggelse af hvidvaskning-af-penge love og regler, som gælder.

2.1.12 Enhver mistænkelig aktivitet på din konto kan føre til at du bliver indberettet til de relevante myndigheder og frysning af dine midler. Det kan også føre til lukning af din konto og konfiskering af dine midler.

2.2 Indbetalinger til din medlemskonto

2.2.1 Du kan deltage i et spil, hvis du har tilstrækkelige midler på din medlemskonto for en sådan deltagelse. LeoVegas vil ikke give dig nogen kredit for deltagelse i noget spil.

2.2.2 Alle nødvendige oplysninger til at indbetale penge på din medlemskonto, kan findes under "min konto" og "indbetal" sider af hjemmesiden. Du kan bruge nogle af de tilgængelige metoder som angivet på disse sider, og som kan ændres fra tid til anden. Bemærk, at nogle metoder, ikke vil være til rådighed i visse jurisdiktioner.

2.2.3 Afhængigt af den valgte indbetalings metode, kan sådanne indbetalinger pålægges gebyrer. For aktuelle gebyrer vedrørende deponering af midler, se "min konto" og "indbetalinger" for hver indbetalingsmetode. Din bank eller anden udbyder af betalingstjenester kan uafhængigt opkræve dig for bankoverførsler og andre betalingsmidler.

2.2.4 Vi accepterer betalinger i EUR, GBP, SEK, NZD, CAD, CHF, CZK, NOK, DKK og AUD. Bemærk, at eventuelle afgifter eller gebyrer for omveksling, betales af dig.

2.2.5 Ved brug af kredit- eller hævekort til indbetaling af midler vil dine midler kun gå igennem, når LeoVegas har modtaget en uigenkaldelig godkendelse og autorisationskode. Skulle LeoVegas ikke modtage en sådan godkendelse og kode, vil din konto ikke blive krediteret med disse midler.

2.2.6 LeoVegas forbeholder sig retten til at bruge yderligere procedurer og midler til at bekræfte din identitet ved indbetalinger til din medlemskonto.

2.2.7 LeoVegas yder ingen kredit for brug af sine tjenester.

2.2.8 Du må ikke behandle LeoVegas som en finansiel institution. Saldo på din medlemskonto er ikke rentebærende.

2.2.9 I overensstemmelse med den Danske Spillemyndigheds bedømmelsessystem som bliver offentliggjort fra tid til anden, tilbyder vi grundlæggende beskyttelse i forhold til de midler, vi holder på kontoen for dig. Det betyder, at kundemidler holdes på konti adskilt fra virksomhedsregnskaber, men de vil udgøre en del af aktiverne i virksomheden i tilfælde af insolvens. Eventuelle midler på din medlemskonto er ikke rentebærende.

2,3 Kontoadministration

2.3.1 Så snart din konto er verificeret med NemID vil den blive betragtet som en officiel konto. LeoVegas driver din medlemskonto, beregner de penge du har satset eller tilbudt at satse på et væddemål, som repræsenterer din potentielle eksponering til enhver tid ("reserverede beløb"), og beregner din "Tilgængelig til væddemål" saldo, fra tid til anden, samt afregning af indsatser gjort af dig med andre brugere, via din deltagelse i spillene.

2.3.2 Mængden af penge på din medlemskonto, som endnu ikke er blevet brugt til et væddemål er din "Tilgængelig til væddemål" saldo og vil bestemme din væddemålsgrænse.

2.3.3 LeoVegas’ beregninger af dit reserverede beløb, din "tilgængelig til væddemål" saldo og din gæld vil være endelig i henhold til denne aftale og, i mangel af en åbenbar fejl, vil ikke være underlagt nogen undersøgelse eller efterforskning.

2.3.4 LeoVegas vil både på et markedsgrundlag og generelt, modregne eventuelle tab mod eventuelle gevinster.

2.3.5 Enhver indbetaling lavet af dig til din medlemskonto, vil blive afholdt fra din anvendelse indtil du placerer et sats på et væddemål, eller accepterer et væddemål på hjemmesiden. LeoVegas vil derefter holde dette beløb, mens der afventes et resultat af væddemålet.

2.3.6 Når du har matchet et væddemål på LeoVegas hjemmeside, vil LeoVegas holde det satsede beløb, mens der afventes et resultat af begivenheden og erklæres en vinder. På dette tidspunkt er væddemålet bindende og kan ikke annulleres, ej heller kan ethvert beløb som LeoVegas holder i denne henseende, trækkes tilbage.

2.4 Udbetalinger

2.4.1 Når resultatet af et spil du deltager i er afgjort, eller hvor det ellers må være relevant, og LeoVegas har bekræftet det relevante resultat af en begivenhed, og har afviklet markedet, vil alle gevinster være til rådighed til brug på din medlemskonto.

2.4.2 Hvis LeoVegas ved en fejltagelse krediterer din medlemskonto med gevinster, der ikke tilhører dig, uanset om det skyldes en teknisk eller menneskelig fejl eller på anden måde, vil beløbet forblive LeoVegas’ ejendom og beløbet vil blive overført fra din medlemskonto. Hvis du har udbetalt midler der ikke tilhører dig, før LeoVegas er blevet opmærksom på fejlen, vil det fejlagtigt betalte beløb udgøre en gæld, som du har til LeoVegas, uden at det berører andre retslige midler eller andre handlinger, der kan være tilgængelige ved lov eller lignende. I tilfælde af en forkert kreditering, er du forpligtet til straks at underrette LeoVegas via e-mail.

2.4.3 LeoVegas foretager yderligere verificering vedrørende udbetaling, svarende til over 15 000 kr. og forbeholder sig retten til at udføre sådanne kontrolprocedurer, i tilfælde af lavere udbetalinger.

2.5 Udbetalinger fra din medlemskonto

2.5.1 Så snart din konto er verificeret med NemID, vil den blive betragtet som en officiel medlems konto og du kan derfra udbetale ethvert beløb op til "tilgængelig til udbetaling" saldoen på din LeoVegas medlemskonto, ved at udstede LeoVegas med en gyldig notifikation om udbetaling på webstedet.

2.5.2 Bemærk, at LeoVegas produkter forbruges øjeblikkeligt, når man spiller. Således kan LeoVegas ikke give returnering af varer, tilbagebetalinger eller annullere tjenester, når man spiller. Hvis du spiller et spil med rigtige penge, vil pengene blive trukket fra din medlemskonto med det samme.

2.5.3 For at frigøre din medlemskontos saldo og udbetale alle dine penge, skal du først annullere eventuelle væddemål eller andre handlinger, som du har lavet, der fortsat er udestående.

2.5.4 Meddelelser om udbetalinger skal ske via hjemmesiden. LeoVegas vil ikke acceptere anmodninger om udbetalinger lavet telefonisk eller via elektronisk post. Medarbejdere hos LeoVegas har ikke tilladelse til, at omgå disse instruktioner.

2.5.5 Såfremt din konto er verificeret med NemID, og du har indsendt dine identifikationsdokumenter (hvis relevant), vil LeoVegas behandle din anmodning om udbetaling inden for 5 arbejdsdage, hvor det er muligt.

2.5.6 LeoVegas vil kreditere din medlemskonto tilbage ved hjælp af samme metode, som du tidligere har brugt til indbetaling, når det er muligt. Ved udbetaling af midler, kan din egen bank eller anden betalingsudbyder opkræve et yderligere håndteringsgebyr. Disse gebyrer kan variere over tid.

2.5.7 LeoVegas kan anmode om identifikationsdokumenter for alle udbetalinger.

2.5.8 Inden udbetalinger behandles, vil din adfærd på hjemmesiden/brugen af spillene blive gennemgået for eventuelle uregelmæssige spillemønstre. Af hensyn til retfærdigt spil, er lige, nul eller lavt marginvæddemål eller lav-risiko væddemål, alle at betragte som uregelmæssige spillemønstre for bonus omsætningsformål. Andre eksempler på uregelmæssige spillemønstre for bonus omsætningsformål omfatter, men er ikke begrænset til, at placere enkelt spil lig med, eller over 30% eller mere af værdien af din samlede saldo (herunder enhver givet bonus) indtil omsætningskravet for bonussen er opfyldt. Skulle LeoVegas bedømme, at uregelmæssige spillemønstre har fundet sted, forbeholder casinoet sig retten til at tilbageholde enhver udbetaling og/eller konfiskere alle gevinster og bonusser.

2.5.9 I tilfælde af udbetalingsanmodninger vedrørende midler, der ikke er anvendt til omsætning, vil LeoVegas kun eftersende dine penge, når den udvidede procedure er blevet grundigt gennemført. LeoVegas vil tillægge en afgift på 5% på udbetalinger af et minimum af undefined, hvis det pågældende beløb ikke er blevet brugt mindst én gang til omsætning på www.leovegas.com.

2.5.10 Dette gælder for canadiske spillere og bonus kun. Spilleren anerkender, at ved at acceptere de gratis penge fra oprettelsen af deres konto, at de ikke kan udbetales, medmindre de regler og vilkår i forbindelse med disse er overholdt. For at kvalificere sig til en udbetaling af disse midler skal en minimum indbetaling foretages. Det mindste indbetalingsbeløb er $ 10, som skal omsættes mindst én gang. Omsætningskrav på x 35 gælder på gratis penge.

2.6 Lukning af din medlemskonto

2.6.1 Hvis du ønsker at lukke din konto, skal du sende en e-mail til support-dk@leovegas.com. Saldoen på kontoen vil blive gjort tilgængelig for udbetaling, og vil være betinget af et udbetalingsgebyr på op til 40 kr. på LeoVegas absolutte skøn. Beløbet vil blive oplyst til spilleren, når anmodning om udbetaling er foretaget. Denne udbetaling vil være betinget af verifikation af din identitet og indsendelse af de dokumenter, der kræves i disse regler og vilkår.

2.6.2 LeoVegas forbeholder sig retten til at lukke din medlemskonto og refundere din "Tilgængelig til udbetaling" saldo, med forbehold for fradrag af relevante udbetalingsgebyrer på op til 40 kr. på LeoVegas absolutte skøn. Beløbet vil blive oplyst til spilleren, når anmodning om udbetaling er foretaget.

2.6.3 Bonusser er normalt kun tilgængelige for brugere fra Danmark, Storbritannien, Finland, Norge, Østrig, Tyskland, Schweiz, New Zealand og Sverige, foruden eventuelle undtagelser fra særlige bonusser, der tilbydes på eget skøn af LeoVegas.

2.6.4 LeoVegas forbeholder sig retten til at tilbageholde og fjerne bonusser tildelt dig, hvis sådanne bonusser ikke er blevet brugt inden for 60 dage fra den dato, hvor de blev tildelt.

2.6.5 I tilfælde hvor en spiller bruger bonusmidler til, at spille på spil der ikke indgår i omsætningen af bonusser, forbeholder LeoVegas sig retten til at afvise udbetalinger, fjerne bonuspenge og fjerne gevinster uden varsel og låse alle konti fundet, som misbruger dette.

3. Dine forpligtelser som Bruger

3.1 Du erklærer og garanterer hermed at:

3.1.1 Du er over 18 år eller over den minimum lovlige alder som er fastsat i lovgivningen der gælder for dig, og under de love der gælder for dig, har du lov til at deltage i spillene, der tilbydes på hjemmesiden.

3.1.2 Du forstår fuldt ud, at det er helt og alene dit ansvar at forhøre dig og sikre, at du ikke bryder love, der gælder for dig ved at deltage i spillene;

3.1.3 Du skal bruge webstedet og din medlemskonto alene og udelukkende med henblik på din deltagelse i spillene og ikke for nogen økonomisk eller anden grund, din deltagelse i spillene vil udelukkende være i din personlige, ikke-professionelle kapacitet til rekreative og underholdnings-årsager kun;

3.1.4 Du tilmelder dig på dine vegne, og du deltager i spillene på egne vegne og ikke på vegne af en anden person eller virksomhed;

3.1.5 Du er ikke bosiddende i Afghanistan, Curacao, Cypern, Etiopien, Iran, Irak, Kuwait, Somalia, Syrien, USA eller Yemen eller en anden jurisdiktion, hvor din deltagelse vil være i strid med gældende lovgivning eller andre regler, herunder dem, der vedrører online spil. Du må ikke få adgang til, eller bruge LeoVegas hjemmeside, app/s og spil fra disse jurisdiktioner.

3.1.6 Alle oplysninger, som du giver LeoVegas i løbet af denne aftale er pålidelige, fuldstændige og korrekte, og at du straks meddeler LeoVegas om eventuelle ændringer af sådanne oplysninger;

3.1.7 Du er alene ansvarlig for at rapportere og tage forbehold for alle skatter, der gælder for dig i henhold til relevante love, for din deltagelse i spil, herunder eventuelle gevinster du modtager fra LeoVegas;

3.1.8 Alle penge, som du indbetaler på din medlemskonto er ikke behæftet med nogen ulovlighed, og navnlig, stammer ikke fra ulovlig virksomhed eller kilde;

3.1.9 Du forstår, at ved at deltage i spillene tager du risikoen for at tabe penge, der er indbetalt på din medlemskonto;

3.1.10 Du er ikke og må ikke være, involveret i nogen bedragerisk, hemmelig, fixing eller andre ulovlige aktiviteter i forhold til din eller tredjemands deltagelse i nogen af spillene og må ikke bruge software-støttede metoder, eller teknikker eller hardwareenheder i forbindelse med din deltagelse i spillene. LeoVegas forbeholder sig hermed retten til, at annullere eller lukke din medlemskonto, eller annullere eller opsige din deltagelse i et spil, i tilfælde af en sådan adfærd.

3.1.11 I forhold til ind- og udbetalinger af midler til og fra din medlemskonto, må du kun bruge midler, kreditkort og andre finansielle instrumenter, der er gyldige og lovligt tilhører dig.

3.1.12 Den computersoftware, som vi stiller til rådighed for dig, er ejet af LeoVegas eller andre tredjeparter og er beskyttet af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du må kun benytte softwaren til din egen personlige, rekreative brug i overensstemmelse med alle regler, vilkår og betingelser, som er fastsat i disse regler og vilkår og i overensstemmelse med alle gældende love, regler og bestemmelser.

3.1.13 Spil, der spilles på eller via hjemmesiden skal spilles på samme måde som spil, der spilles i ethvert andet miljø. Du skal være høflig overfor andre brugere og repræsentanter fra LeoVegas og skal undgå grove eller krænkende kommentarer, inklusive i chatrum.

4. Ansvarligt spil

4.1 Du kan på dit eget skøn vælge, at udelukke dig selv fra at spille spil på webstedet. For at blokere din LeoVegas konto skal du gå under din profil og vælge ansvarligt spil eller kontakte support-dk@leovegas.com.

4,2 Du kan også vælge at pålægge en spillegrænse (indbetalingsgrænse/ tabsgrænse/) på daglig/ ugentlig/ månedlig basis, på din medlemskonto. En dag starter ved 00:00 CET og slutter ved 23.59 CET. En kalenderuge begynder ved 00.00 CET hver mandag morgen og løber indtil 23.59 CET på en søndag. En måned starter kl. 00.00 CET d. 1. og løber frem til 23.59 CET den sidste dag i måneden (28 / 29., 30. eller 31.). For at sætte en ansvarligt spil grænse, skal du logge ind på din LeoVegas konto og under din profil kan du indstille, eller administrere dine grænser. Hvis du beslutter dig for at hæve en grænse, vil denne opdatering opstå øjeblikkeligt. Men hvis du er placeret i Danmark og beslutter at sænke en grænse, vil denne opdatering først finde sted efter 24 timer.

4.3 Vælger du selvudelukkelse som beskrevet ovenfor, og er du spiller udenfor Storbritannien, kan din medlemskonto blive åbnet når som helst du ønsker det, så længe du først har haft en syv (7) dages afkølingsperiode, inden du begynder at spille.

Under ganske særlige omstændigheder og kun efter LeoVegas’ eget skøn, kan LeoVegas åbne din medlemskonto øjeblikkeligt på din forespørgsel, uden den obligatoriske syv (7) dages afkølingsperiode.

Når først din medlemskonto er genåbnet, i overensstemmelse med den beskrevne procedure, er du selv ansvarlig for ethvert tab der opstår herefter, som resultat af din fortsatte brug af din medlemskonto og eventuelle tab vil under ingen omstændigheder blive refunderet af LeoVegas. Ingen medlemskonto vil blive genåbnet, hvis grunden til selvudelukkelse er angivet som ludomani. Hvis du vælger at selvudelukke dig hos os, vil du finde et link til Spillemyndighedernes Register af Selvudelukkede personer (ROFUS), hvor du kan registrere dig hos dem. LeoVegas tillader ikke spillere, som er ROFUS registrerede, at spille på siden.

5. LeoVegas Belønninger og VIP Program

5.1 LeoVegas forbeholder sig retten til at ændre vilkår og betingelser og regler for LeoVegas belønningsprogram til enhver tid, f.eks. ændre parametrene for beregning af point. Hvis LeoVegas har mistanke om, at du er involveret i ulovlige eller bedrageriske aktiviteter ved brug af LeoVegas belønnings- og VIP program eller i strid med disse regler og vilkår, kan LeoVegas fryse eller opsige din medlemskonto og/eller en beslægtet konto (f.eks. en henvist ven) ved LeoVegas’ absolutte skøn.

5.2 Når du har registreret dig, vil du automatisk blive medlem af LeoVegas’ belønnings- og VIP program. Når du spiller om rigtige penge vil du øge dit VIP niveau og har chancen for at tjene særlige belønninger.

5.3 VIP niveau er personligt og kan ikke overdrages til en anden.

6. Privatlivspolitik

LeoVegas behandler nogle af dine personlige data. For at forstå hvilke personlige data vi behandler, og hvordan vi bruger din personlige data, kan du læse vores Privatlivspolitik. Denne Privatlivspolitik vil informere dig om, hvordan vi opbevarer din personlige data, når du besøger vores webside og/eller bruger vores tjenester og fortæller dig om dine privat rettigheder og hvordan loven beskytter dig.

Selvom vores mål altid er at være så klare og gennemskuelige som muligt, forstår vi, at juridiske dokumenter nogle gange kan være svære at læse. Kontakt os gerne hvis du skulle have brug for nærmere forklaring.

Du skal være opmærksom på, at vores Privatlivspolitik er inkluderet med henvisning i vores Regler og vilkår.

7. Klager

7.1 Hvis du har en klage, kan du sende en email til kundeservice på support-dk@leovegas.com og vi vil vende tilbage til dig inden for 10 dage, medmindre eksterne faktorer forårsager forsinkelser.

7.2 LeoVegas vil gøre sin rimelige indsats for at løse et rapporteret anliggende omgående.

7.3 Hvis du har en forespørgsel vedrørende enhver transaktion eller websiden, kan du kontakte LeoVegas på support-dk@leovegas.com med detaljer om forespørgslen. Vi vil gennemgå enhver transaktion, der er blevet forespurgt om eller modstridt.

7.4 Bemærk, at mens LeoVegas er operatøren, der udbyder spillene til dig, har LeoVegas ikke leveret eller udviklet spillene og har derfor ikke ejerskab af eller ansvar for disse spil. Enhver forespørgsel eller klage relateret til spillenes måde at fungere på, skal adresseres til den relevante licensudstedende myndighed med henvisning til det specifikke spil.

7.5 For at beskytte dig og for at sikre den bedst mulige service til dig af LeoVegas, kan telefonsamtaler og anden relevant kommunikation mellem dig og LeoVegas blive optaget og/eller overvåget.

7.6 LeoVegas vil ikke tolerere nedsættende eller voldelig opførsel eller udtalelser, der er truende, vulgære, ærekrænkende eller på anden vis stødende. Hvis du opfører dig på en sådan måde over for LeoVegas’ medarbejdere, (som bestemt i LeoVegas’ egen mening), forbeholder LeoVegas sig retten til at suspendere og/eller lukke din konto og stoppe al kommunikation og/eller svar fra LeoVegas, og/eller tage yderligere foranstaltninger, som måtte anses for passende, herunder rapportering til relevante lokale myndigheder eller retshåndhævende agenturer.

7.7 I det omfang du ikke er tilfreds med vores svar, eller hvis en klage ikke kan løses, henvises du til Spillemyndighedens webside for næste trin: https://www.spillemyndigheden.dk/klagevejledning-spillere. En sekundær mulighed for at klage er tilgængelig via Online Dispute Resolution (ODR): http://ec.europa.eu/odr.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Du indtræder og bruger hjemmesiden og deltager i spil, på egen risiko. Webstedet og spillene leveres uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået.

8.2 Uden at det berører den generelle anvendelse af den foregående bestemmelse, LeoVegas, dets direktører, medarbejdere, partnere, serviceudbydere:

8.2.1 garanterer ikke, at softwaren, hjemmesiden eller spillene er egnede til deres formål;

8.2.2 garanterer ikke, at softwaren, hjemmesiden eller spillene er fri for fejl;

8.2.3 garanterer ikke, at hjemmesiderne og/eller spillene vil være tilgængelige uden afbrydelser;

8.2.4 er ikke ansvarlig for eventuelle tab, omkostninger, udgifter eller skader, hverken direkte, indirekte, specielle, følgeskader, tilfældige eller på anden måde, der opstår i forbindelse med din brug af hjemmesiderne, eller din deltagelse i spillene.

8.3 Du accepterer hermed fuldt ud at friholde og holde harmløs; LeoVegas, dets direktører, medarbejdere, partnere og serviceudbydere til enhver pris, omkostninger, tab, skader, krav og forpligtelser, der kan opstå i forbindelse med din brug af webstedet eller deltagelse i spillene uanset hvordan de er forårsaget.

9. Anti-hvidvask af penge rapportering

9.1 Hvis du bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter vedrørende et af spillene på hjemmesiden, skal du straks rapportere dette til LeoVegas.

9.2 LeoVegas kan suspendere, blokere eller lukke din medlemskonto og tilbageholde penge, hvis der er mistanke om hvidvaskning af penge. Dette sker i overensstemmelse med enhver gældende akt, i forebyggelse af hvidvaskning af penge loven.

10. Overtrædelser, sanktioner og opsigelse

10.1 Hvis du overtræder en bestemmelse i disse regler og vilkår, eller hvis LeoVegas har en rimelig grund til mistanke om, at du har overtrådt dem, forbeholder LeoVegas sig retten til ikke at åbne, suspendere, lukke din medlemskonto, tilbageholde penge på din medlemskonto (herunder eventuelt depositum) og anvende sådanne midler på din medlemskonto til at bilægge eventuelle skader, som opstår i den forbindelse.

10.2 Hvis LeoVegas har mistanke om, at du er involveret i ulovlige eller bedrageriske aktiviteter ved brug af hjemmesiden eller spillene; eller i strid med denne aftale; eller at du har problemer med kreditorer eller andet der på anden måde er skadelige for vores virksomhed, kan vi fastfryse eller opsige din medlemskonto eller annullere eventuelle væddemål på vores skøn.

For at forhindre ulovlig eller svigagtig aktivitet gennem brug af vores tjenester, kan vi efter vores skøn anmode om, at du ophører med at gøre brug af en VPN eller Proxy på din LeoVegas-konto. Hvis mistænkelig, ulovlig eller svigagtig aktivitet opdages på en konto, mens en VPN eller Proxy er eller var i brug, har vi ret til at blokere den nævnte konto og de midler, der opbevares derpå, baseret på vores vurdering af den pågældende aktivitet.

10.3 Du anerkender, at LeoVegas efter eget skøn kan beslutte at suspendere, eller permanent udelukke dig fra at bruge hjemmesiden, hvis du har overtrådt disse regler og vilkår, uden ret til erstatning eller andet for dig.

11. Intellektuel ejendom

11.1 LeoVegas Gaming plc, er eneejer af varemærket LeoVegas og LeoVegas logo. Enhver uautoriseret brug af LeoVegas varemærke, eller LeoVegas logoet kan føre til retsforfølgelse.

11.2 www.leovegas.com er Uniform Resource Locator (URL) af LeoVegas og ingen uautoriseret, kan gøre brug af denne URL på et andet websted eller en digital platform, uden vores forudgående skriftlige samtykke.

11.3 LeoVegas er ejeren, eller den retmæssige licenshaver af rettighederne til teknologien, softwaren og forretningssystemer, der anvendes inden for dette websted.

11.4 Indhold og struktur af LeoVegas’ hjemmeside er underlagt copyright © og databaserettigheder i navnet LeoVegas International, Malta. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsretten på denne hjemmeside, herunder al tekst, grafik, kode, filer og links tilhører LeoVegas International, Malta og webstedet, og må ikke reproduceres, overføres eller gemmes i helhed eller delvist uden vores skriftlige samtykke. Din tilmelding og brug af vores system giver således ikke nogen rettigheder overhovedet til den intellektuelle ejendom, der er indeholdt i vores system.

11.5 Links til webstedet og dets sider må ikke indgå på et andet websted, uden forudgående skriftligt samtykke fra LeoVegas.

11.6 Du accepterer ikke at bruge nogen automatisk, eller manuel anordning til at overvåge LeoVegas websider eller indhold derpå. Enhver uautoriseret brug eller reproduktion kan retsforfølges.

12. Lovvalg og konfliktløsning

LeoVegas drives under Danmarks love og bestemmelser. Brugere accepterer at domstolene i Danmark vil have eksklusiv jurisdiktion over enhver konflikt eller krav vedrørende disse regler og vilkår.

13. Adskillelse

Hvis nogen del af denne aftale erklæres ugyldig af loven, skal den resterende del af denne aftale forblive i kraft, medmindre udeladelsen af sådanne ugyldige dele resulterer i en fundamental ændring af en parts rettigheder eller forpligtelser.

14. Hele aftalen og formaliteten

14.1 LeoVegas forbeholder sig retten til at overdrage, eller på anden måde lovligt overføre denne aftale. Du vil ikke have ret til at overdrage eller på anden måde overføre denne aftale, uden LeoVegas’ forudgående skriftlige samtykke.

14.2 Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og LeoVegas med hensyn til hjemmesiden, bortset fra tilfælde af bedrageri, den erstatter alle tidligere eller samtidige meddelelser og forslag, hvad enten elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem dig og LeoVegas med hensyn til hjemmesiden.

14.3 En trykt udgave af denne aftale, og af enhver meddelelse, givet i elektronisk form, skal være tilladt i retssager eller administrative procedurer, baseret på eller i forbindelse med, denne aftale i samme omfang og på de samme betingelser, som andre forretningsdokumenter og optegnelser oprindeligt genereres og vedligeholdes i trykt form.

15. Generelle Spilleregler

15.1 Et væddemål kan kun placeres ved, at du registrerer dig. En indsats kan kun placeres, hvis du har tilstrækkelige midler på din LeoVegas konto.

15.2 LeoVegas forbeholder sig retten til, at stoppe med at udbyde et spil. Eventuelle væddemål placeret på et sådan spil, vil blive refunderet til de respektive spillere.

15.3 Væddemål vil blive styret af den version af regler og vilkår og spilleregler gyldige på tidspunktet, hvor satset blev accepteret.

15.4 Et væddemål anses for at være accepteret så snart det modtages på LeoVegas’ system og er valideret og behandlet. Bekræftelse sendes derefter til din enhed, eller computer med et unikt nummer og tids stempel.

15.5 LeoVegas forbeholder sig retten til at afvise at acceptere væddemål på ethvert spil, uden at give nogen grund.

15.6 Listen over alle væddemål og detaljerne, er tilgængelige for dig på hjemmesiden efter login.

15.7 Skulle LeoVegas beslutte at lukke din konto, vil væddemål der allerede er placeret, ikke blive annulleret, og du vil få udbetalt eventuelle gevinster, medmindre der er mistanke om bedragerisk aktivitet.

15.8 Et væddemål, som er blevet placeret og bekræftet, kan ikke ændres, trækkes tilbage eller annulleres af dig.

15.9 Når du placerer et eller flere væddemål anerkender du, at have læst og forstået til fulde, alle de vilkår og betingelser og spilleregler givet af LeoVegas som anført på webstedet.

15.10 Gevinster vil blive udbetalt til din konto, efter det endelige resultat er bekræftet. Dog forbeholder LeoVegas sig retten til at afsætte eventuelle gevinster hvis der foregår undersøgelser af resultatet af en begivenhed, som følge af en mistanke om kriminelle aktiviteter, der kan have påvirket resultatet af begivenheden. Hvis uregelmæssigheden bekræftes forbeholder LeoVegas sig retten til at annullere alle relaterede væddemål og deraf følgende eventuelle gevinster.

15.11 Skulle LeoVegas blive opmærksom på, at du har placeret en række væddemål fra forskellige konti du uregelmæssigt har åbnet, vil alle væddemål blive annulleret. LeoVegas forbeholder sig retten til at træffe yderligere foranstaltninger som skønnes nødvendige.

15.12 Hvis væddemål, som overstiger eventuelle fastsatte grænser, er fejlagtigt accepteret, vil det overskydende beløb blive set bort fra, og det satsede beløb, vil blive revideret, og forskellen betalt tilbage til parten og modparten af satsen.

15.13 Kommunikationsfejl kan lejlighedsvist ske. Væddemål bekræftes kun, når de er modtaget på LeoVegas servere i Malta. Skulle der være en pause i kommunikation efter du afgiver et væddemål, og det er blevet modtaget på LeoVegas servere, vil det stadig anses for at være gyldigt. Du vil blive informeret om, at det er blevet accepteret, når kommunikationen er genetableret, hvilket kan være efter væddemålet allerede kan være afgjort. Du vil modtage information om resultatet af væddemålet. Hvis væddemålet der er afgivet, ikke modtages på LeoVegas servere, så vil det ikke betragtes som gyldigt og væddemålsbeløbet vil ikke være taget fra din konto hos os.

15.14 Hvis spillet er begyndt men fejler, eller producerer et upræcist resultat som følge af fejl i spillets konto administrations software og/eller af spillet, og/eller af den tilfældige tal generator, vil alle indsatser og gevinster som kommer fra spillet blive annulleret, og spille saldoen vil forblive samme tilstand som forud starten af spillet.

15.15 Hvis du afbryder din session med LeoVegas under et aktivt spil, vil beløbet af indsatsen returneres til din spillekonto. Hvis det er relevant, vil mængder af ikke satsede indsatser returneres til din spillekonto, og bekræftede væddemål vil blive behandlet og gevinster vil blive krediteret til din spillekonto.

15.16 LeoVegas bestræber sig på ikke at lave fejl når vi citerer gevinstoversigten; hvis nogen fejl uforvarende er gjort, forbeholder LeoVegas sig retten til at ændre de udbetalingsforhold, selv når begivenheden er færdig (hvis relevant).

15.17 Hvis af en eller anden grund, LeoVegas fejlagtigt krediterer din saldo, er det dit ansvar straks at informere LeoVegas om fejlen, og tilbagebetale LeoVegas den forkerte balance.

15.18 I tilfælde af Software eller RNG funktionsfejl, vil væddemålet blive erklæret ugyldigt, og beløbet af væddemålet vil blive returneret til dig.

15.19 Tilbagebetalingspolitikken hos LeoVegas er, ikke at tilbagebetale. Det forbliver dog ledelsens skøn at afgøre, om en anmodning om tilbagebetaling, af en indbetaling skal overvejes.

15.20 Spilsystemet kan midlertidigt afbryde jackpotfunktionen på en automat, hvis vedligeholdelse af spilsystemet kræver det. Endvidere kan jackpotpuljer tages ned, og overflyttes til andre jackpotpuljer, hvis manglende aktivitet i det givne jackpot spil eller andre omstændigheder efter LeoVegas’ opfattelse nødvendiggør dette. Spilsystemet vil aldrig forringe den samlede jackpotpulje, uden at det er en bruger der har vundet gevinsten.

15.21 For detaljerede casino regler, henvises til afsnittet om casino reglerne.

Regler og vilkår for brug af tjenesteydelser på LeoVegas.com juni 2017 - V.1.12

SPORT

LeoVegas Gaming plc. besidder en spillelicens med nummer 17-0700928 udstedt i Danmark d. 29. Juni 2017 af Spillemyndigheden.


Alle regler og vilkår er en integreret del af aftalen mellem LeoVegas og kontohaver. Ved at indgå en kontrakt, accepterer kontohaver at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.

A. Betingelser for aftale

1. Introduktion

1) Disse regler og vilkår gælder for brug af LeoVegas Sportsbook. Når der placeres et væddemål hos LeoVegas ,indvilliger kontoholder dermed i, at kontoholder har læst, forstået og vil overholde disse herunder de generelle vilkår og betingelser til enhver tid gældende for LeoVegas, <here> klik.

2) Anvendelsen af denne Sports Book er underlagt de regler fra the Stipulated Regulator . Enhver beslutning, der er udstedt af the Stipulated Regulator , erstatter ethvert punkt, der er anført her.

3) Enhver tvist, der på nogen måde at brugen af denne Sports Book bør blive sendt til support@leovegas.com. Hvis svaret ikke anses for tilfredsstillende, kan en anmodning om fortrolig voldgift sendes til the Stipulated Regulator . Deres afgørelse er bindende og kan indtastes som en dom i enhver kompetent domstol.

4) LeoVegas forbeholder sig retten til at foretage ændringer på hjemmesiden, i væddemålsgrænser, udbetalingsgrænser og tilbud.

5) LeoVegas kan opdatere, ændre, redigere og supplere disse vilkår og betingelser til enhver tid.

6) Enhver henvisning i disse vilkår og betingelser til ord / objekter, der vises i ental gælder også for flertal. Henvisninger til køn er ikke-bindende, og at blive behandlet kun til orientering.

7) Hvor det er relevant, skal enhver henvisning til LeoVegass websted og dets indhold også betragtes som relevant for Casino-/offline-/landbaserede udbydere, herunder men ikke begrænset til selvbetjeningsterminaler (SST eller Self-Service Terminals), butikker (OTC eller Over The Counter) og egne enheder (BYOD elller Bring Youy Own Device).

2. Definitioner

1) "Fejl" er en fejltagelse, trykfejl, misforståelse, stavefejl, oversættelsesfejl, at der er hørt eller læst forkert, teknisk fejl, registreringsfejl, overførselsfejl, åbenlys fejl, force majeure og/eller lignende.

Eksempler på fejl inkluderer, men er ikke begrænset til:

• væddemål accepteret ved tekniske problemer, der normalt ikke ville være blevet accepteret;
• væddemål placeret på begivenheder/tilbud der allerede er blevet afgjort;
• væddemål på markeder/begivenheder med forkerte deltagere og/eller væddemål, der ikke er tilladte inden for den gældende jurisdiktion;
• væddemål placeret til odds der er væsentligt forskellige fra dem på det generelle marked, på tidspunktet væddemålet blev placeret på;
• væddemål tilbudt til odds der afspejler en forkert stillingssituation; eller odds der tydeligvis er forkerte i lyset af begivenheden, på tidspunktet for væddemålet

2) "Influence-spil" er en handling forbudt af LeoVegas, hvor en kontoholder, eller parter der handler i fællesskab med en kontoholder, kan influere på udfaldet af en kamp eller en event - direkte eller indirekte.

3) "Syndikat-spil" er en handling forbudt af LeoVegas, hvor kontoholdere handler i fællesskab for at placere en række af væddemål på den samme begivenhed eller konkurrence. Hvor der er bevis for, at kontoholdere handler i fællesskab på denne måde, forbeholder LeoVegas sig retten til at gøre de aktuelle væddemål ugyldige og/eller tilbageholde udbetalinger, mens sagen undersøges nærmere.

3. Accept af væddemål

1) Et væddemål er ugyldigt indtil det er godkendt og fremkommer i kontoholders væddemålshistorik. I tilfælde af usikkerhed, omkring gyldigheden af et væddemål, bedes kontoholder tjekke de åbne (afventende) væddemål eller kontakte kundeservice.

2) Så snart et væddemål er accepteret, forbliver det gyldigt og kan ikke tilbagetrækkes, medmindre det er accepteret ved en fejl. Det er kontoholderens ansvar at sørge for, at detaljerne, for et placeret væddemål, er korrekte. Under ingen omstændigheder accepterer LeoVegas noget ansvar for fejl (opfattede eller aktuelle), der stammer fra fejl, som de fremgår under <Section A, Para 2, Clause 1 >, eller fra enhver anden årsag, så som, men ikke begrænset til, forkert anførelse af odds/væddemål.

3) Opstår der uenighed om accepten af (eller manglen derpå) af enhver transaktion på kontoholders konto, baseres den endelige afgørelse af sagen på transaktions log-databasen.

4. Væddemåls- og betalingsgrænser

1) LeoVegas forbeholder sig retten til at begrænse nettoudbetalingen (udbetalingen efter indsatsen er blevet trukket fra) fra ethvert væddemål eller kombination af væddemål, der beløber sig til {Currency Value} for en enkelt kontoindehaver, for alle væddemål placeret eller afgjort indenfor 24 timer. Denne grænse kan være lavere afhængig af den specifikke sport, liga og spiltype. For mere information anbefales det at rådføre sig med de specifikke sportsgrænser i <Sektion C, punkt 32>.

2) Alle valg af væddemål er underlagt forudbestemte grænser sat alene efter LeoVegas s skøn og kan være mindre end den grænse, der er nævnt under <Section A, Para 4.1> og <Section C, Para 28>. Hvis denne grænse opnås, har kontoholderen ret til at bede om at få den forøget ved at anmode om det gennem LeoVegas s platform(e). LeoVegas forbeholder sig retten til at acceptere (helt eller delvist) eller afvise denne anmodning uden varsel og yderligere forklaring.

3)LeoVegas forbeholder sig retten til, alene efter eget skøn, at afvise alle, eller dele af ethvert efterspurgt væddemål. Dette inkluderer muligheden for, at et ”Systemvæddemål”, som defineret i < Section B, Para 4 >, ikke accepteres fuldt ud, hverken med hensyn til indsatser eller kombinationer inkluderet i disse ”Systemvæddemål”.

4) LeoVegas forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at begrænse eller afvise adgang (helt eller delvist) til brugerkontoen.

5) Alle placerede væddemål via enhver LeoVegas platform, inklusiv væddemål der kræver manuel godkendelse, kan blive påvirket af forsinkelser af forskellig varighed, før de accepteres. Sådan en forsinkelse fastlægges alene af LeoVegas .

6) LeoVegas forbeholder sig retten til at tilbageholde enhver betaling og/eller erklære væddemål ugyldige for en begivenhed (eller række af begivenheder), hvis der er nok bevis for, at et af følgende er sket:

(i) der er blevet stillet spørgsmålstegn ved integriteten af begivenheden;
(ii) der er blevet manipuleret med en eller flere præmier eller præmiepuljer;
(iii) der er foregået matchfixing, eller kampen undersøges for dette; (iv) Desuden skal resultater fastslås yderligere ved en tredjepartsorganisation, herunder men ikke begrænset til den organiserende forening og/eller det relevante tilsynsorgan.

Bevis for ovenstående kan være baseret på størrelse, mængde eller mønstrer af placerede væddemål hos LeoVegas på tværs af nogle eller alle spillesteder, samt modtagede oplysninger fra andre spiludbydere eller officielt anerkendte organisationer.

7) Alle tilbudte odds er underlagt udsving. Disse udsving bestemmes udelukkende efter LeoVegass eget skøn. Væddemål accepteres kun til de tilgængeligt fremkomne odds, på det tidspunkt væddemålet blev accepteret af LeoVegas, uden hensyntagen til noget andet krav, tidligere offentliggørelse på hjemmesiden eller noget medie der viser noget andet.

8) Alle udbetalingsberegninger i forbindelse med afgørelse af væddemål vil blive foretaget på baggrund af europæiske odds (decimaler), uanset ethvert andet format, der blev vist/valgt på det tidspunkt, hvor væddemålet blev placeret

5. Ophævelse (annullering) af væddemål

1) Et væddemål kan og vil blive erklæret ugyldigt og vil i så fald afgøres med odds på 1,00.

2) Et væddemål, foretaget som et akkumulerende væddemål, forbliver gyldigt, til trods for at en kamp eller begivenhed, som er en del af væddemålet, bliver erklæret ugyldig.

3) LeoVegas forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at erklære et væddemål helt eller delvist ugyldigt, hvis en af følgende omstændigheder er åbenlyst gældende:

a. Væddemål, der er blevet tilbudt, placeret og/eller accepteret ved en fejl og/eller med odds, der afviger væsentligt fra dem, der for øjeblikket er gældende andre steder på markedet;
b. Væddemål, der ellers ikke ville være blevet accepteret, blev placeret mens hjemmesiden oplevede et teknisk problem;
c. Influence-spil;
d. Syndikat-spil;
e. Et resultat er blevet direkte eller indirekte påvirket af kriminelle handlinger;
f. En offentlig udmelding har fundet sted i relation til væddemålet, hvilket betydeligt ændrer oddsene.

4) Beslægtede eventualiteter: Medmindre akkumulerende væddemål placeres via LeoVegass ’i tilfælde af’-kombinationsfunktionalitet eller eksplicit tilbydes som et specifikt tilbud, forbyder LeoVegas disse væddemål i de tilfælde, hvor de omfatter to eller flere resultater, der kan vise sig at være beslægtede (f.eks. ”Hold X bliver mestre, og spiller Y bliver top målscorer i samme liga). Hvis dette skulle ske, og selvom LeoVegas tager alle nødvendige forbehold for at forhindre sådanne muligheder, forbeholder LeoVegas sig retten til udelukkende efter eget skøn at erklære alle dele af det akkumulerende væddemål, der inkluderer de sammenhængende resultater, for ugyldige, i de tilfælde hvor oddsene ikke afspejler de beslægtede resultater.

5) Væddemål kan blive annulleret uanset om begivenheden er afgjort eller ej.

6) Efter placering af væddemål og andre annulleringsformer: LeoVegas bestræber sig på alle rimelige måder på at sikre den bedste brugeroplevelse, men hvis der skulle være markeder til rådighed for væddemål, efter disse skulle have været fjernet, eller med ukorrekte odds, forbeholder LeoVegas sig retten til at annullere alle væddemål, der er placeret under de ovennævnte omstændigheder i overensstemmelse med <Section A, Para 5.3>. Lignende situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

(i) 'Pre-match'-væddemål placeret/accepteret efter begivenheden er startet;
(ii) 'Live' væddemål placeret/accepteret med ukorrekte odds på grund af en forsinket eller svigtende 'live' dækning eller med odds, der repræsenterede et andet resultat end det faktiske;
(iii) Væddemål erklæres ugyldige i de tilfælde, hvor de placeres efter den sidste hændelse, hvor at en deltager/et resultat havde nogen chance for at påvirke kampens/begivenhedens resultat, der er gældende for det relevante marked, og en eventuel tilbagetrækning/diskvalificering/annullering/formatændring eller noget, der udelukker den/det relevante deltagers evne/resultatet i at påvirke det nævnte resultat;
(iv) Væddemål placeret med odds, der ikke afspejler, at en relateret begivenhed allerede var i gang, og hvor forholdene kunne have været ændret på en direkte og ubestridelig måde, eller efter at en begivenhed, der normalt kunne anses for at føre til resultatet, sker eller allerede er sket.

6. Ansvarsfraskrivelse og fortrinsret

1) LeoVegas forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at justere en udbetaling krediteret til en kontoholders konto, hvis det er tydeligt, at udbetalingen er blevet krediteret til kontoen ved en fejl.

2) For at kunne justere en unøjagtighed i kontoholderens balance, efter et beløb er blevet krediteret ved en fejl, forbeholder LeoVegas sig retten til, uden varsel, at foretage nødvendig handling indenfor rimelighedens grænser for at justere kontoholderens balance ved ændring, rettelse eller annullering af enhver efterfølgende transaktion på kontoholderens konto.

3) Enhver klage/uenighed, i forbindelse med afgørelsen af ethvert væddemål, skal være LeoVegas i hænde indenfor 14 dage, efter den oprindelige afgørelse, for at blive pålagt en fuld undersøgelse. Alle andre klager vil kun komme i betragtning, hvis utvivlsomme beviser af en unøjagtig afgørelse fremvises af kontoholderen. Sådanne beviser vil kun komme i betragtning, hvis de ikke på nogen måde kan tilskrives situationer beskrevet under <Section B, Para 5.2>.

4) LeoVegas forbeholder sig retten til, at suspendere adgang til kontoen indtil de afslutter de undersøgelser, de anser for nødvendige.

5) Disse regler gælder for alle transaktioner med LeoVegas Sportsbook og kan suppleres med andre regler. I tilfælde af uklarhed skal der tages hensyn til prioritering i følgende rækkefølge:

a. Regler og vilkår udgivet sammen med et tilbud og/eller en kampagne;
b. Hvis disse er utilstrækkelig, vil der blive refereret til de Generelle Sportsbook regler, med mindre de Specifikke sportsregler tilkendegiver andet.

6) I de tilfælde hvor det anses, at disse regler er utilstrækkelige, forbeholder LeoVegas sig retten til, efter eget skøn, at afgøre tilbud på individuel basis på grundlag af rimelighed og indenfor generelt accepterede væddemålsnormer, definitioner og praksis.

7) Tilpasning til andre sprog af disse regler & vilkår, eller enhver anden tekst med tilknytning til væddemålstilbud, er kun til orientering. LeoVegas påtager sig ikke noget ansvar for uforeneligheder mellem den danske version og versioner på ethvert andet sprog. Derfor, i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske udgave og den respektive oversættelse, er det den danske udgave der er bindende og vil være grundlaget for afgørelsen af tilbud.

8) Alle data, der leveres eller kan tilgås i eller fra eller der har relation til Sports book'en, kan udelukkende benyttes af kontoindehaveren til privat, ikke-kommerciel brug, og enhver brug af sådanne data til kommerciel brug - eller forsøg herpå - er strengt forbudt.

9) LeoVegas har ret til at håndhæve en kontraktbetingelse i relation til Sportsbogen overfor enhver kontoindehaver.

B. Generelle spilleregler

1. Fælles kommissorium

1) Med mindre anført sammen med væddemålstilbuddet, eller på anden vis i de generelle spillergeler, anses alle væddemål alene for gyldige for resultatet ved afslutningen af ”Ordinær spilletid” eller ”Fuld tid”. "Ordinær spilletid" eller ”Fuld tid” defineres som det fremlægges i de officielle regler udgivet af de respektive ledende associationer. I fodbold er ordinær spilletid f.eks. fastlagt til at være 90 minutter inklusiv tillægstid, og i ishockey er den fastlagt til perioder på 3 x 20 minutter. Skulle den ledende association, før eventen starter, beslutte, at denne event skal spilles med en anden varighed, vil dette blive betragtet som de officielle regler for begivenheden (U17 fodbold spilles f.eks. som 2 x 40 minutter). Ikke desto mindre er en sådan hændelse begrænset til den ”ordinære” spilletid og inkluderer ikke nogen forlængelse såsom ekstra tid eller overtid, med mindre det eksplicit er nævnt.

2) "Live Betting" er, hvor det er muligt at spille i løbet af en igangværende kamp eller event. LeoVegas vedkender sig ikke og påtager sig ikke noget ansvar, hvis det ikke er muligt at placere et væddemål, eller hvis live score opdateringen ikke er korrekt. Det er til enhver tid kontoholderens ansvar at være bevidst om kampen og begivenhederne omkring den, såsom aktuel stilling, forløb og hvor meget tid der er tilbage af kampen. LeoVegas påtager sig ikke noget ansvar for ændringer i Live Betting programmet eller afbrydelser af Live Betting tjenesten.

3) Funktionen [Udbetal] giver kontoindehaveren mulighed for at indløse et væddemål, som endnu ikke er afgjort, for sin aktuelle værdi. Funktionen tilbydes ved udvalgte begivenheder, både før kampen og live, samt på både enkelte og flere væddemål. Funktionen [Udbetal] kan ikke benyttes ved gratis væddemål. Anmodninger om [Udbetal] kan være underlagt den samme forsinkelsesprocedure som beskrevet i “Sektion A, afsnit 4.5”. Hvis det skulle ske, at spiltilbudet fjernes, eller odds ændres, under denne forsinkelse, vil [Udbetal]-anmodningen ikke blive accepteret, og kontoindehaveren vil få besked herom via en meddelelse på skærmen. LeoVegas forbeholder sig retten til at tilbyde sådan funktion udelukkende efter eget skøn og anerkender eller accepterer ikke noget ansvar overhovedet, hvis funktionen ikke tilbydes. Skulle en [Udbetal]-anmodning lykkedes, vil væddemålet blive afgjort straks, og eventuelle efterfølgende begivenheder, der opstår i forbindelse med væddemålet, vil ikke blive taget i betragtning. I tilfælde af en [Udbetal], der på noget tidspunkt mellem tidspunktet for den oprindelige placering og udbetalingen har oplevet en teknisk fejl eller prisfastsættelses- eller afviklingsfejl, forbeholder LeoVegas sig retten til at rette op på en sådan unøjagtighed i overensstemmelse med "Sektion A, afsnit 6.2” .

4) En "deltager" er et objekt, som er en del af en begivenhed. I "Head-to-Head" og "Triple-Head" er deltagerne kun nævnt som objekter, der er omfattet af den pågældende "Head-to-Head"- eller "Triple-Head"-begivenhed. Af hensyn til tydeligheden betragtes en "deltager" som en enkelt spiller, et hold eller en gruppe af individer, der er grupperet/opført sammen. Enhver henvisning til deltagere indenfor disse regler skal betragtes i overensstemmelse hermed, uanset om dens definition er i ental eller flertal.

5) Statistik og tekster offentliggjort på LeoVegas s hjemmeside skal ses som ekstra information, men LeoVegas vedkender sig ikke og påtager sig ikke noget ansvar, hvis informationen ikke er korrekt. Det er til enhver tid kontoholderens ansvar at være bevidst om de omstændigheder, der er relateret til eventen.

6) Teoretisk afkast i faste odds betting til afspilleren er givet ved odds fra alle mulige udfald i tilbuddet. Den teoretiske tilbagebetalingstid for en spiller på et væddemål med 3 resultater a, b og c kan beregnes på følgende måde.

Teoretisk % = 1 / (1 / "odds udfald a" + 1 / "odds udfald b" + 1 / "odds udfald c") x 100

2. Væddemålstyper

1) "Kamp" (også kendt som 1X2) er, hvor det er muligt at spille (helt eller delvist) på udfaldet af en kamp eller begivenhed. Mulighederne er: "1" = Hjemmeholdet/spiller 1 eller deltageren, der står opført til venstre; "X" = Uafgjort, valget i midten; "2" = Udeholdet/spiller 2 eller deltageren, der står opført til højre. I særlige tilfælde eller ved specifikke turneringer kan LeoVegas fremvise et spiltilbud i det såkaldte "amerikanske" format (dvs. udehold @ hjemmehold), hvor værtsholdet er opført efter det besøgende hold. Uanset holdenes placering på tavlen/spillekuponen hentyder henvisningerne "hjemme"- og "ude"-hold altid til de faktiske hold, der spiller henholdsvis hjemme (vært) og ude (besøgende) som afgjort af den officielle organisation.

2) "Korrekt resultat" (også kendt som Result Betting) er hvor det er muligt at spille (helt eller delvist) på udfaldet af en kamp eller event.

3) "Over/Under" er hvor det er muligt at spille (helt eller delvist) på antallet af en foruddefineret hændelse (f.eks. mål, point, hjørnespark, rebounds, udvisningsminutter osv.). Hvis det samlede antal anførte hændelser svarer til spillegrænsen, så erklæres alle væddemål på dette tilbud for ugyldige. For eksempel: Et tilbud, hvor spillegrænsen er 128.0 point, og kampen ender med resultatet 64-64, vil blive erklæret for ugyldigt.

4) "Lige/Ulige" er hvor det er muligt at spille (helt eller delvist) på antallet af en foruddefineret hændelse (f.eks. mål, point, hjørnespark, rebounds, udvisningsminutter osv.). "Lige" er 0, 2, 4 osv.; "Ulige" er 1, 3, 5 osv.

5) "Head-to-Head" og/eller "Triple-Head" er en konkurrence mellem to eller tre deltagere/udfald, der stammer fra enten en officielt organiseret event, eller som defineret af LeoVegas.

6) "Halvleg/Ordinær spilletid" er hvor det er muligt at placere et væddemål på resultatet ved halvleg, samt stillingen efter slutningen af den angivne tidsramme. F.eks. hvis hjemmeholdet ved halvleg fører med 1-0, og kampen ender 1-1, så er det vindende resultat 1/X. Væddemål på dette marked erklæres ugyldige, hvis kampen spilles i et format, hvor det er umuligt at bestemme et resultat baseret på de tidsrammer, der er angivet i tilbuddet.

7) "Periode betting" er hvor det er muligt, at spille på resultatet af hver separat periode af en kamp/event. F.eks. hvis perioderesultatet i en ishockeykamp er 2-0 / 0-1 / 1-1, så er vinderresultatet 1/2/X. Væddemål på dette marked erklæres ugyldige, hvis kampen spilles i et format, hvor det er umuligt at bestemme et resultat baseret på de tidsrammer, der er angivet i tilbuddet.

8) "Draw No Bet" (også kendt som Moneyline) er, hvor det er muligt at spille på enten "1" eller "2" som defineret under <Section B, Para 2.1>. Det er også almindeligt at referere til "Draw No Bet", i tilfælde hvor der ikke tilbydes odds for uafgjort. Indsatser refunderes, hvis den specifikke kamp/begivenhed ikke har en vinder/frembringer et resultat (f.eks. kampen ender uafgjort), eller hændelsen ikke forekommer (f.eks. første mål, Draw No Bet og kampen ender 0-0).

9) "Handicap" (også kendt som Spread) er, hvor det er muligt at satse på, om det valgte resultat bliver udfaldet, når det anførte handicap er tilføjet/fratrukket (efter relevans) kampen/perioden/det samlede resultat, som væddemålet refererer til. I de tilfælde, hvor resultatet efter tilpasningen af handicaplinjen er nøjagtigt lig med væddemålslinjen, bliver alle indsatser på dette tilbud erklæret ugyldige. Eksempel: Et væddemål på -3,0 mål vil blive erklæret ugyldigt, hvis det valgte hold vinder kampen med nøjagtigt 3 måls forskel (3-0,4-1, 5-2 osv.). Enhver henvisning i denne sektion til udtrykket ""margin"" skal forstås som resultatet som følge af subtraktionen af mål/point scoret af de 2 hold/deltagere." Medmindre andet er angivet, skal alle handicaps, der er angivet på LeoVegass webside, beregnes ud fra resultatet fra begyndelsen af den angivne kamp/periode til slutningen af den angivne kamp/periode. Det er dog sædvane, at der for visse handicap-væddemål i specifikke sportsgrene (Asian handicap i fodbold) kun tages hensyn til de resultater, der er opnået fra tidspunktet for væddemål til slutningen af den angivne tidsramme, idet der således ikke tages hensyn til eventuelle mål/point, før tiden, hvor væddemålet blev placeret og accepteret. Et hvilket som helst væddemål med disse karakteristika vil blive tydeligt vist på websiden og fremhævet i punterens spillehistorik med scoren på tidspunktet for væddemål.

Der er 3 forskellige "handicap-væddemål"-formater:
2-vejs handicap: Hold A (-1,5) mod Hold B (+1,5)
For eksempel:

Hold A gives et handicap på -1,5 mål i kampen. For at væddemålet skal vindes, skal Hold A vinde kampen med en margen, der er lig med eller højere end det anførte handicap (dvs. 2 mål eller flere). • Hold B gives et handicap på +1,5 mål i kampen. For at væddemålet skal vindes, skal Hold B enten vinde kampen, spille uafgjort eller ikke tabe med en margen, der er lig med eller højere end deres anførte fordel (dvs. tabe med en margen på 1 mål).

3-vejs handicap: Hold A (-2) Uafgjort (præcis 2) Hold B (+2)

For eksempel:

• Hold A gives et handicap på 2 mål i kampen. For at væddemålet skal vindes, skal Hold A vinde kampen med en margen, der er højere end det anførte handicap (dvs. 3 mål eller flere).
• Et uafgjort resultat vil være det sejrende resultat, hvis kampen ender med nøjagtigt den angivne margen (dvs. kampen slutter med et resultat såsom 2-0, 3-1 og 4-2).
• Hold B gives et handicap på 2 mål i kampen. For at væddemålet skal vindes, skal Hold B enten vinde kampen, spille uafgjort eller ikke tabe med en margen, der er lig med eller højere end deres anførte fordel (dvs. tabe med en margen på 1 mål).

Asian handicap: Hold A (-1,75) mod Hold B (+1,75)

For eksempel:

• Hold A gives et handicap på -1,75 mål i kampen. Dette betyder, at indsatsen opdeles i 2 lige store indsatser og placeret på resultaterne -1,5 og -2,0. For at væddemålet skal udbetales fuldt ud på de angivne odds, skal Hold A vinde kampen med en større margen end begge deres noterede handicap (dvs. en margin på 3 mål eller flere). I tilfælde af at Hold A vinder med en margin på kun 2 mål, vil væddemålet blive betragtet som delvist vundet med en fuld udbetaling på '-1,5'-delen af væddemålet og en tilbagebetaling på '-2,0'-siden, da resultatet på den del af væddemålet betragtes som "uafgjort". Hvis kampen giver et andet resultat, herunder en sejr til Hold A med kun en margin på 1 mål, tabes hele indsatsen.
• Hold B gives et handicap på +1,75 mål i kampen. Dette betyder, at indsatsen opdeles i 2 lige store indsatser og placeret på resultaterne +1,5 og +2,0. For at væddemålet skal udbetales fuldt ud på de angivne odds, skal Hold B enten vinde kampen, spille uafgjort eller ikke tabe med en margen, der er lig med eller større end nogen af deres listede fordele (dvs. tabe med en margin på 1 mål). I tilfælde af at Hold B taber med nøjagtigt en margin på 2 mål, betragtes væddemålet som delvist tabt med en tilbagebetaling på '-2,0'-delen af væddemålet og et tab på '-1,5'-delen af væddemålet. Hvis kampen giver et andet resultat, der resulterer i et nederlag til Hold B med en margen på 3 eller flere mål, tabes hele indsatsen.

10) "Dobbelt chance" er hvor det er muligt at spille samtidig (helt eller delvist) på to udfald af en kamp eller event. Mulighederne er: 1X, 12 og X2 med "1", "X" og "2" som defineret under <Section B, Para 2.1>.

11) "Vinderspil" eller "Placering" er hvor det er muligt at vælge fra en liste af alternativer og spille på muligheden for, at en deltager vinder eller opnår en specifik placering i klassifikationen i nævnte event/konkurrence. Hvis to eller flere deltagere deler den afsluttende placering, falder afgørelsen i forhold til definitionen under <Section B, Para 5.14>.

12) Et ”Each Way” væddemål (også kendt som EW) henviser til et væddemål, hvor valget skal være enten Vinder eller Placering inden for udbetalingsbetingelserne. Væddemålet er opdelt i to dele (”Vinder”-delen og ”Placering”-delen) hver med samme indsats. Afgørelse af sådanne væddemål tager hensyn til de gældende regler for ”Vinder” og ”Placering” væddemål, med andre ord de generelle spilleregler samt < Section B, Para 5, Clause 11 >.

13) ”Målminutter” er, hvor det er muligt at spille på summen af minutterne, hvor målene er blevet scoret. Når sådanne væddemål afgøres, anses mål, scoret i tillægstiden, som scoret i det 45. minut for første halvleg og i det 90. minut for anden halvlegs tillægstid. Selvmål gælder ikke i afgørelsen af individuelle spilleres målminutter.

3. Væddemåls-hjælpemidler

1) Fantasy/Fiktive "kampe" eller "Head to Heads" er underforstået match-ups, hvor præstationen fra to eller flere deltagere/hold, som ikke møder hinanden direkte i den samme kamp/event, bliver sammenlignet. Afgørelsen vil være baseret på antallet af gange hver deltager noteres for en foruddefineret hændelse (f.eks. et mål) i den respektive kamp. Følgende kriterier anvendes til afgøre denne type af tilbud:

a. Med mindre andet er nævnt, henviser væddemålene til den næste officielle kamp/begivenhed/runde (som relevant), som de anførte deltagere/hold er programsat til at deltage i. b. Alle relative kampe/begivenheder skal fuldføres samme dag/under samme session som kampen/begivenheden/runden er programsat til for at væddemål gælder, med undtagelse af de væddemål, hvor udfaldet er blevet afgjort før opgivelsen og ikke på nogen måde kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, der vil blive afgjort i overensstemmelse med det afgjorte udfald. c. Resultater for disse tilbud vil kun tage højde for hændelser fra det aktuelle spil. Der tages ikke hensyn til resultater fra walkovers samt andre afgørelser, som anført i afsnit 2, 3 og 4 i <Section B, Para 5>. d. Hvis ovennævnte kriterier er ufuldstændige til afgørelse af disse væddemål, vil der gradvist blive henvist til følgende kriterier for at afgøre tilbuddene: (i) De relevante generelle spilleregler som anført i <Section C>, (ii) Regler for resultatafgørelser som anført i <Section B, Para 5>.

Væddemål anses for ugyldige, hvis det stadig er umuligt at afgøre et vindende udfald.

2) "Grand Salami" er hvor det er muligt at spille på det samlede antal af nævnte hændelser (f.eks.: Det totale antal mål eller løb), der sker i en serie af kampe/events i løbet af en fastlagt runde/dag/kamp. Alle relaterede kampe/events skal færdiggøres for at væddemålet gælder, bortset fra de udfald der blev besluttet før frafaldet og som umuligt kunne have været anderledes uanset fremtidige handlinger, som vil blive afgjort på baggrund af det givne resultat.

3) Over/Under væddemål på klassificering af deltagere i præstationer/events skal forstås som følger: "Over" betyder en værre eller lavere placering, mens "Under" betyder en bedre eller højere placering. For eksempel: Et væddemål på en spillers placering i en turnering med en Over/Under linje på 2,5 vil blive afgjort som Under, hvis spilleren ender som nummer et eller to. Alle andre placeringer vil blive afgjort som Over.

4) Spil på "Kvart/Halv/Periode X" henviser til resultatet/stillingen, der er opnået indenfor den relevante tidsramme og inkluderer ikke andre point/mål/events fra andre dele af eventen/kampen. Væddemål på dette marked erklæres ugyldige, hvis kampen spilles i et format, hvor det er umuligt at bestemme et resultat baseret på de tidsrammer, der er angivet i tilbuddet.

5) Spil på "Resultater i slutningen af Kvart/Halv/Periode X" henviser til resultaterne for kampen/eventen efter afslutningen af den specificerede tidsramme og vil tage højde for alle andre point/mål/events fra tidligere dele af eventen/kampen. Væddemål på dette marked erklæres ugyldige, hvis kampen spilles i et format, hvor det er umuligt at bestemme et resultat baseret på de tidsrammer, der er angivet i tilbuddet.

6) Spil på "Først til X point/Først til X mål" og lignende tilbud henviser til holdet/deltageren, der først når det angivne antal point/mål/hændelser. Hvis tilbuddet angiver en tidsramme (eller en anden periodebegrænsning), vil det ikke inkludere andre point/mål/events opnået fra andre dele af eventen/kampen, der ikke er relateret til den nævnte tidsramme. Hvis det angivne resultat ikke opnås indenfor den fastlagte tidsramme (hvis der er en), vil alle væddemål blive erklæret ugyldige, med mindre der inden for markedet er angivet odds for en sådan eventualitet.

7) Spil på "Vinder af X point/Næste, der scorer X mål" og lignende tilbud henviser til holdet/deltageren der scorer/vinder den nævnte hændelse. For afgørelsen af disse tilbud vil ingen referencer til events, der skete før den nævnte hændelse, blive taget i betragtning. Hvis den nævnte hændelse ikke scores/vindes indenfor den fastlagte tidsramme (hvis der er en), vil alle væddemål blive erklæret ugyldige, med mindre der inden for markedet er angivet odds for en sådan eventualitet.

8) Spil der henviser til en specifik hændelse i en fastlagt rækkefølge, såsom “Første kort” eller “Næste hold der får en spiller udvist”, vil blive afgjort som ugyldige, hvis det ikke er muligt, uden rimelig tvivl, at beslutte vinderudfaldet, f.eks. i tilfælde af at spillere fra forskellige hold vises kort i samme afbrydelse af kampen.

9) "Scorer først og vinder" henviser til det anførte hold/den anførte deltager, der scorer det første registrede mål i kampen, og som derefter vinder kampen. Hvis der ikke scores nogen mål i kampen, vil alle væddemål blive afgjort som ugyldige.

10) Enhver reference til "clean sheet"/”Shoutout” indikerer, at der ikke er blevet scoret mod det anførte hold/den anførte deltager i løbet af kampen/inden for den relevante tidsramme.

11) "Vinder efter at have været bagud" henviser til, at det anførte hold/den anførte deltager vinder kampen efter at have været mindst 1 mål/point nede fra modstanderen på et hvilket som helst tidspunkt i kampen/inden for den relevante tidsramme.

12) Enhver henvisning til at et hold/en deltager vinder alle halvlege/perioder (f.eks. "Hold vinder begge halvlege") betyder, at det anførte hold/den anførte deltager skal score flere mål/point end modstanderen i løbet af alle de fastlagte halvlege/perioder af kampen.

13) Enhver henvisning til "Tillægstid" referer til tiden der vises af den udpegede person, og ikke til den aktuelle tid der spilles.

14) Afgørelser af væddemål på tilbud som "Kampens bedste spiller", "Mest værdifulde spiller" osv. vil være baseret på konkurrencearrangørernes beslutning, med mindre andet er nævnt.

15) Afgørelser af væddemål, der henviser til udtryk som "afgørende mål", vil blive bestemt ud fra den målscorer, som ved afslutningen af kampen viser sig at være den som forårsagede det afgørende forspring, hvorefter alle yderligere mål ville være irrelevante i forhold til det endelige resultat. For at et væddemål kan blive afgjort med "JA", skal den nævnte spillers hold blive erklæret vinder af den specifikke kamp (i tilfælde af én kamp) eller avancere til næste runde/vinde konkurrencen. Mål scoret i ordinær spilletid og overtid tæller, men ikke straffesparkskonkurrence.

16) Spil på events med en række af episoder, der kunne forekomme under en kamp, (f.eks. "Hvad sker der først for en spiller? Med muligheder som "Scorer et mål", "Får gult eller rødt kort", "Bliver udskiftet") afgøres som ugyldige, hvis ingen af de nævnte events/udfald forekommer, med mindre der inden for markedet er angivet odds for en sådan eventualitet.

17) Afgørelse af overførselsvæddemål tager også hensyn til spillere, der er blevet lånt til klubben.

18) Væddemål, der har med manager ændringer at gøre, henviser til den individuelle person, der er hovedtræner eller i managerrollen (alt afhængig af klubben), der træder af eller fjernes fra sin stilling af en hvilken som helst årsag. Væddemål er gyldige selv i tilfælde, hvor manageransvar er fordelt på to personer og den ene forlader sin stilling, og væddemålene vil blive afgjort derefter. I tilfælde af at der ikke sker flere ændringer i tiden fra væddemålet placeres og indtil den sidste ligakamp (uden slutspilskampe, knockoutkampe, kampe uden for sæson osv.), vil væddemålene, der blev placeret efter den sidste manager-ændring (hvis nogen), være ugyldige, med mindre en passende spillemulighed er blevet tilbudt. Markeder med spil på fodboldkampe vil blive afregnet i overensstemmelse hermed for enhver midlertidig/konstitueret hovedtræner/manager, der siden sidste ledelsesændring har anført holdet i 10 kampe i træk.

19) Tilbud der henviser til hvilket hold/deltager, der vil opnå et specifikt resultat mod et andet hold/deltager (f.eks. "Næste hold der slår hold X"), samt tilbud der henviser til inddelingen på en specifik dato, gælder og bliver afgjort, selvom en eventuel kamp eller antal af kampe/runder ændres.

20) Afgørelse af væddemål der henviser til, hvilket hold/deltager der først opnår en specifik præstation mod et eller flere andre hold eller deltagere (f.eks. hold scorer først i kamp på dag X), vil være baseret på tidspunktet i den respektive kamp, hvor præstationen er opnået. For eksempel: Hold A spiller lørdag og scorer deres første mål i det 43. minut, mens hold B spiller søndag og scorer deres første mål efter 5 minutter. Her afgøres hold B som vinder.

21) Fra tid til anden kan LeoVegas efter eget skøn og med forbehold for beslægtede eventualiteter, som beskrevet i <Section A, Para 5, Clause 4>, beslutte at offentliggøre tilbud, der enten henviser til en enkelt præstation for en deltager/et hold, eller tilbud, der kombinerer de potentielle resultater af 2 eller flere hold/deltagere (f.eks Enhanced Multiples, Boosted Odds osv.) til højere odds end de, der normalt tilbydes. LeoVegas forbeholder sig retten til at tilbagekalde sådanne tilbud, redigere de respektive odds og gennemføre eventuelle yderligere ændringer, som LeoVegas måtte finde nødvendig efter eget skøn. Afgørelsen af disse tilbud vil være baseret på følgende kriterier i den anførte rækkefølge:

  1. Medmindre andet er specifikt angivet, henviser væddemålet udelukkende til den/de anført(e) dag(e) eller til den næste officielle kamp/begivenhed/runde (som passende), som de anførte deltagere/hold er planlagt til at deltage i ved tidspunktet for offentliggørelsen;

  2. Resultater afgjort i henhold til respektive sportsspecifikke regler. Alle vedrørende begivenheder skal gennemføres som planlagt inden for de gældende tidsrammer, for at væddemål erklæres gyldige, medmindre noget andet resultat i tilbuddet ubestrideligt afgører resultatet af tilbuddet på en måde, der fuldførelsen (eller ved mangel derpå) af de andre begivenheder, der er anført i tilbuddet, ikke påvirker resultatet af tilbuddet. Sådanne markeder vil blive afgjort i overensstemmelse med de allerede afgjorte resultater;

  3. Med mindre det tydeligt er angivet i tilbuddet, vil resultaterne for disse tilbud kun tage højde for forekomster fra det aktuelle spil. Resultater, der kan henføres til "walk-overs", protester, ændringer til det første officielle resultat osv. tages ikke i betragtning. Indsatser refunderes, hvis det er umuligt at bestemme et afgørende resultat i overensstemmelse med de respektive sportsspecifikke regler;

  4. Alle bibetydninger i forbindelse med tilbuddet skal være fuldt ud og utvivlsomt overholdt, for at væddemålet betragtes som vundet uanset eventuelle konflikter med de sportsspecifikke regler eller med eventuelle fortolkninger baseret på tidligere eller en nuværende præsentation af tilbud relateret til begivenheder i den specifikke sportsgren samt den måde, disse normalt vises i LeoVegass sportsbook. Væddemål vil blive afgjort som ugyldige, hvis det stadig ikke er muligt at bestemme et vindende resultat.

Selvom LeoVegas har truffet alle nødvendige forholdsregler for at sikre en bedre brugeroplevelse, skal det forstås, at markederne kan ændre sig på en sådan måde, at disse ikke på et givet tidspunkt præsenterer en forbedret værdi, der kan sammenlignes med beslægtede tilbud på websiden på nuværende tidspunkt.

22) Ved udvalgte begivenheder tilbyder LeoVegas funktioner, som giver brugeren mulighed for at placere væddemål, der kombinerer resultater og hændelser fra samme begivenhed (fx intrabegivenhedskombinationer) enten gennem forudbestemte kombinationer til stede i udbyderens sportsbook (gælder ikke Enhanced Multiples, Boosted Odds osv., for hvilke <Section B, Para 3, Clause 21> er gældende) eller via [BetBuilder]-funktionaliteten. En sådan funktionalitet er kun til stede efter LeoVegass eget skøn og uden at dette berører relaterede eventualiteter som beskrevet i <Section A, Para 5, Clause 4>. Medmindre andet er angivet, enten i forbindelse med væddemålet eller i de sportsspecifikke regler, vil afgørelsen blive baseret på reglerne for den pågældende sportsgren, som væddemålet vedrører. Afgørelsen vil være baseret på de respektive sportsspecifikke regler. Alle opførte hændelser skal være fuldt ud opfyldt, for at væddemålet betragtes som opfyldt og for at udløse en udbetaling ifølge de anførte odds. Indsatser refunderes, hvis enhver del af kombinationen erklæres UGYLDIG. Hvis det er relevant, og hvis kombinationen indeholder et resultat, som er uafgjort i forhold til den valgte Over/Under- eller Spread-linje (også kaldet PUSH), vil den del af kombinationen blive fjernet fra beregningen af afgørelsen, hvorefter væddemålet udelukkende udbetales med hensyntagen til kombinationens andre dele.

23) "Teaser +" giver brugeren mulighed for at tildele samme forudbestemte antal point til alle resultater, der findes i et kombinationsvæddemål, der indeholder spredninger (handicap), samlede resultater/optællinger (over/under) eller en kombination af begge. For eksempel: Brugeren kombinerer NFL-hold X +6,5 point i et kombinationsvæddemål med over 41 point i NFL-kampen mellem hold Y og hold Z. Ved at vælge alternativet "Teaser + amerikansk fodbold 6 points", omregnes linjerne og oddsene til et kombinationsvæddemål med hold X + 12,5 point (tidligere +6,5) kombineret med over 35 point (tidligere over 41). Hvis nogen del af et væddemål på "Teaser +" bliver erklæret ugyldigt (push), vil det pågældende valg blive udlukket fra kombinationsvæddemålet, og beregningen af odds/udbetalingen vil blive justeret i overensstemmelse hermed.

24) Væddemål, der henviser til "Resten af kampen" eller lignende, tager kun hensyn til udfald og resultater, der er opnået fra tidspunktet for væddemålts placering til slutningen af den angivne tidsramme, idet der således ikke tages hensyn til eventuelle hændelser registreret, før tidspunktet, hvor væddemålet blev placeret og accepteret.

25) Væddemål på bestemte tidsrammer/intervaller (eksempel: Kampresultat mellem 60:00-89:59), tager kun hensyn til resultater og hændelser opnået i løbet af angivne tidsramme/interval. Afgørelsen vil ikke tage hensyn til andre point/mål/begivenheder opnået fra andre dele af begivenheden/kampen uden for angivne tidsramme/interval, herunder afbrydelse/tillægstid, medmindre andet er angivet.

4. Systemvæddemål

1) I væddemål før kampstart er det muligt at kombinere op til tolv (12) forskellige tilbud på en enkelt kupon. Baseret på disse tolv væddemål kan kontoholderne vælge deres eget antal af singler, doubler, tripler osv.

2) I Live Betting er det muligt at kombinere op til tolv (12) forskellige væddemål på en enkelt kupon som et akkumulerende væddemål. Kontoholderen kan vælge sin egen kombination af ”singles”, ”doubles”, ”trebles” osv., baseret på disse tolv væddemål.

3) LeoVegas forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at begrænse antallet af kombinationer på grund af udfaldsafhængighed, som det er defineret under <Section A, Para 5.4>, samt andre forhold.

4) Det er muligt at inkludere én eller flere kampe som såkaldte “bankers”, hvilket betyder, at den/de valgte kamp(e) vil blive inkluderet på alle kuponer.

5) En »Trixie 'er en kombination, der omfatter en diskant og tre doubler fra et udvalg af tre kampe.

6) En “Patent” er en kombination, som inkluderer én trippel, tre doubler og tre singler fra et udvalg af tre kampe.

7) En »Yankee« er en kombination, der omfatter en firedobbelte, fire tripler og seks doubler fra et udvalg af fire kampe.

8) En “Canadian” (også kendt som en “Super Yankee”) er en kombination som inkluderer én femling, fem firlinger, ti tripler og ti doubler fra et udvalg af fem kampe.

9) En “Heinz” er en kombination, som inkluderer én seksling, seks femlinger, 15 firlinger, 20 tripler og 15 doubler fra et udvalg af seks kampe.

10) En “Super Heinz” er en kombination, som inkluderer én syvling, syv sekslinger, 21 femlinger, 35 firlinger, 35 tripler og 21 doubler fra et udvalg af syv kampe.

11) En “Goliath” er en kombination, som inkluderer én otteling, otte syvlinger, 28 sekslinger, 56 femlinger, 70 firlinger, 56 trebler og 28 doubler fra et udvalg af otte kampe.

12) Til visningsformål, når det er nødvendigt, det andet ciffer efter kommaet af oddsene er vist som rundes op i kontoholderens bet historie til det nærmeste decimaltal. Udbetalingen vil dog ske på grundlag af de faktiske odds ganget med indsatsen, der ses bort fra den førnævnte afrunding.

5. Resultatafgørelse

1) Når resultater skal afgøres vil LeoVegas gøre deres bedste for at skaffe førstehåndsinformation (i løbet af eller umiddelbart efter eventen er afsluttet) fra tv-transmissioner, streaming (bl.a. internet-baseret) samt officielle hjemmesider. Skulle denne information blive undladt fra førstehåndssyn og/eller officielle kilder, og/eller der er en åbenlys fejl i informationer, der er inkluderet i ovenstående kilder, vil afgørelsen af væddemålstilbuddet blive baseret på andre offentlige kilder. Ikke desto mindre, og medmindre en klar og verificerbar fejl bemærkes i det første officielle resultat, vil afgørelsen af væddemål ikke omfatte ændringer, der stammer fra og/eller kan henføres til, men ikke begrænset til følgende: diskvalifikation, idømmelse af straffe, protester, underdomstolens resultater og/eller på hinanden følgende ændringer i det officielle resultat, efter at begivenheden er afsluttet, og et resultat er blevet annonceret - endda foreløbigt.

2) a. Afgørelse af markeder, der afholdes over mere end 1 runde/etape (F.eks.: sæsonvæddemål), vil kun medtage ændringer, der påvirker spil, hvis afvikling endnu ikke er afgjort. Sådanne foranstaltninger skal meddeles af den ledende association, inden den sidste planlagte runde/etape overvejes. Eventuelle ændringer, der foretages efter denne dato, eller på anden måde henviser til spil, der allerede er afgjort på baggrund af begivenheder, der sker under begivenheden/konkurrencen, vil ikke blive medtaget.

b. Medmindre andet er anført i væddemålet, underforstået i de officielle konkurrenceregler eller på forhånd annonceret som det officielle format for den pågældende begivenhed, vil enhver ændring fra sportens/begivenhedens/konkurrencens standardformat, der resulterer i, at LeoVegas tilbyder odds/linjer/totaler, som ikke er i overensstemmelse med det reviderede afspilningsformat, resultere i en annullering af væddemål, der påvirkes af formatændringen.

c. Væddemål, hvor formatændringen ikke udelukker, at organisationsforeningen erklærer en vinder (eks. sæsonvinder), uanset om spillet fortsætter eller ej, vil en revideret sæsonlængde/konkurrence osv. blive afgjort efter den ledende associations offentliggjorte resultat, hvis resultatet er udstedt i henhold til tidsrammerne anført nedenfor og er i overensstemmelse med de odds/linjer/totaler, der er tilgængelige på tidspunktet for væddemålets udgivelse.

d. Følgende bestemmelser for afgørelsen gælder i sådanne tilfælde:

(i) Hvis den ledende association erklærer et resultat, der er relevant for væddemålet, inden for 3 måneder fra den sidste kamp, der blev spillet før afbrydelsen (det være sig en endelige klassifikation, aflysning eller intention om at genoptage spillet), vil markederne blive bestemt i overensstemmelse hermed;
(ii) Hvis der ikke udstedes nogen relevant officiel meddelelse/resultat inden for 3 måneder fra den sidste kamp, der blev spillet før afbrydelsen, afgøres markederne i overensstemmelse med den sidste klassifikation/rengering, der er til rådighed, uanset antal spillede kampe/nuværende fase/fase af konkurrencen;
(iii) Markeder, der henviser til, om et hold/en deltager når en efterfølgende fase af konkurrencen (f.eks. slutspilkampe) afgøres som ugyldige, hvis der er ændringer i formatet/antallet af deltagere, der deltager i den pågældende fase, eller at den pågældende fase slet ikke spilles, medmindre et resultat baseret på markedskonnotationerne på tidspunktet for offentliggørelsen af spillet allerede er bestemt, og ændringen i antallet af gældende kampe ikke har nogen indflydelse på resultatet af væddemålet;
(iv) Markeder, hvor odds er afhængige/baseret på en fuld tidsplan for kampe, der spilles, overholdes (eksempel: over/under-sejre i den regulære sæson/point i ligaen), erklæres ugyldige, hvis antallet af spillede kampe ender med at differentiere fra det oprindeligt planlagte antal på tidspunktet for væddemålets udgivelse, medmindre et resultat allerede er bestemt, og ændringen i antallet af gældende kampe ikke påvirker resultatet af væddemålet.

3) Hændelser, der ikke er blevet sanktioneret og/eller anerkendt af kampens/begivenhedens kontrollanter (fx underkendte mål), bliver ikke taget til efterretning, når et væddemål afgøres. Som hovedregel, og medmindre tilbuddet angiver andet, afgør LeoVegas tilbud baseret på det nøjagtige tidspunkt, hvor spilforløbet blev afbrudt/genoptaget (efter relevans) af/efter den pågældende hændelse (fx en bold ude af spil pga. indkast/målspark eller krydser linjen for et mål), eller hvor spillet afbrydes af dommeren - alt efter hvad der forekommer først. Væddemål, der refererer til akkumuleringen af en bestemt forekomst (fx 'hjørnespark i alt') og/eller udførelsen af en bestemt handling, vil kræve, at forekomsten faktisk finder sted indenfor tidsintervallet angivet (fx at hjørnesparket udføres). I sådanne tilfælde vil hændelsen ikke blive betragtet, hvis den kun tildeles og ikke udføres.

4) Alle spiltilbud, der vedrører kampe/begivenheder der ikke finder sted overhovedet eller tildeles et resultat gennem en overgangsbeslutning, vil blive erklæret ugyldige.

5) I tilfælde af at en kamp opgives, kan ingen andre spiltilbud, der blev bestemt før dette, ændres, ligegyldigt hvad der fremtidigt sker, og vil blive afgjort i forhold til det givne resultat. Hvis den opgivne begivenhed ikke genoptages indenfor 12 timer efter starttidspunktet, erklæres alle afventende tilbud i forbindelse med arrangementet ugyldige.

6) I tilfælde af at en begivenhed opgives og planlægges til ny start, vil alle væddemål, der blev placeret før den oprindelige kamp, der ikke kunne afgøres af udfaldet fra spillet før opgivelsen, blive erklæret ugyldige, uanset om eller hvornår kampen fortsættes.

7) Medmindre andet er angivet enten i de sportsspecifikke regler eller i forbindelse med væddemålet, erklæres væddemål ugyldige i tilfælde af, at specifikke begivenheder, der indgår i turneringer/konkurrencer, som ikke afholdes, udsættes og/eller omlægges til en tid/dato, der er senere end 12 timer fra sidste planlagte tidspunkt, som offentliggjort af den ledende association på grund af dårligt vejr, problemer med publikum eller lignende scenarier. Følgende er undtagelser, hvor væddemål forbliver gyldige:

a. Begivenheder, hvor starttiderne endnu ikke er officielt bekræftet af den ledende association på tidspunktet for placeringen af væddemålet;

b. Begivenheder, der flyttes som følge af konflikt i planlægningen/tv-udsendelser, men som fortsat er planlagt til at blive afholdt inden for den samme kampdag/spilleuge/runde (alt efter hvad der er relevant), og ændringen ikke ændrer på rækkefølgen af officielle kampe for nogen af deltagerne i tilbuddet;

c. Begivenheder, hvor starttiden forventes (skubbes frem), men stadig er planlagt til at blive afholdt inden for den samme kampdag/spilleuge/runde (alt efter hvad der er relevant), og med forbehold for tidligere offentliggørelse og lignende begivenheder som defineret i <Section A, Para 5.6>, at ændringen ikke ændrer på rækkefølgen af officielle kampe for nogen af deltagerne i tilbuddet.

For at undgå tvivl skal definitionen af samme kampdag/spilleuge/runde fortolkes som rækkefølgen af kampe som bestemt af den ledende association, hvor hver specifik kamp repræsenterer en kampdag/spilleuge/runde. Hvis denne rækkefølge ikke opretholdes, og spillerækkefølgen af kampe ændres på en sådan måde, at kampe mod andre hold bliver lagt imellem i en sådan grad, at den anførte kamp ophører med at være den næste officielle i den pågældende turnering/liga/konkurrence for alle involverede hold, så vil kampen ikke længere blive betragtet som en del af den samme kampdag/spilleuge/runde, og væddemål erklæres derfor ugyldige. Ovenstående gælder ikke for sæsonspil, der forbliver gyldige, forudsat at turneringen/ligaen/konkurrencen afholdes og afgøres i løbet af den sæson/det år, den refererer til, uanset eventuelle ændringer i datoen. I tilfælde af sluspil-serier eller andre serier af kampe, hvor 2 hold konfrontere hinanden over 2 eller flere kampe, vil enhver ændring i planlægningen af en enkelt kamp blive betragtet som en del af den samme kampdag uanset forskellen i den omplanlagte periode, givet at rækkefølgen af hjemme- og udekampe i serien ikke ændres, og den anførte kamp finder sted inden for serien. Ellers erklæres væddemål for ugyldige

8) I tilfælde af at begivenheder ikke er afsluttet før deres naturlige afslutning, og hvis et resultat udstedes gennem afgørelse fra foreningen indenfor 12 timer fra den aktuelle begivenheds start, vil LeoVegas bruge den udstedte afgørelse som det officielle resultat for tilbud, der relaterer til kampens resultat, såsom Kamp, Draw No Bet og Dobbelt chance, såfremt den udstedte afgørelse ikke ændrer resultatet af de nævnte tilbud på opgivelsestidspunkt. I dette tilfælde vil indsatserne blive refunderet. Alle tilbud, der henviser til optællingen af særlige hændelser (eksempel: mål i alt, handicap osv.), vil blive erklæret ugyldige, bortset fra de, hvis udfald er blev besluttet før opgivelsen, og som umuligt kunne have været ændret uanset fremtidige begivenheder. Disse vil blive afgjort på baggrund af det afgjorte resultat.

9) Alle væddemålstilbud, der er relateret til uafsluttede kampe/events, hvor den officielle ledende styrelse ikke før har været anerkendt (f.eks. Club Friendlies), vil blive erklæret ugyldige, med mindre mindst 90% af den fastlagte ordinære spilletid er spillet, se <Section B, Para 1.1>. Skulle kampen/eventen blive opgivet efter 90% er afsluttet, vil afgørelsen blive baseret på den aktuelle stilling på tidspunktet, hvor kampen/eventen blev stoppet.

10) Afgørelse af væddemålstilbud såsom, men ikke begrænset til, skud, skud på mål, boldbesiddelse, assists, rebounds osv. vil blive baseret på definitionen, som den officielle ledende styrelse udgiver, omkring de omtalte statistikker. LeoVegas anerkender ikke nogle klager, der beror på personlig forståelse af sådanne termer, med mindre de bakkes op af ikke-modsigende beviser.

11) Når der placeres "Vinderspil" eller "Placering", vil ingen indsatser blive refunderet på deltagere/udfald, der ikke deltager i eller tages ud af en event (både før og under), med mindre andet er nævnt. LeoVegas forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at benytte Tattersalls regel 4, som forklaret under <Section B, Para 6>, ved enhver konkurrence, og dette vil blive pointeret i forbindelse med væddemålstilbuddet og/eller den relevante specifikke sportsregel.

12) Der gives ingen refundering fra væddemål, selv hvis det vindende udfald af en kamp/event er en deltager/udfald, der ikke er blevet nævnt i spil-henseende. På alle væddemålstilbud har kontoholderen mulighed for at spørge om prisen på en deltager/udfald, der ikke er nævnt. LeoVegas forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at afvise sådanne forespørgsler. 13) I tilfælde af at en deltager bliver diskvalificeret/tilbageholdt/bortvist fra deltagelse i en efterfølgende del/fase af en kamp/konkurrence, vil diskvalifikationen blive set som at have foregået på det tidspunkt deltageren blev fjernet fra eventen. Der vil ikke blive foretaget ændringer til tidligere resultater til trods for ændringer grundet omtalte handlinger.

14) Hvis to eller flere deltagere deler de relevante afsluttende placeringer, og der ikke er blevet tilbudt odds for et uafgjort resultat, beregnes udbetalingen ved at dividere indsatsen med antallet af deltagere, der deler de gældende afsluttende placeringer, og afregnes i overensstemmelse hermed. Udbetalingen vil altid som minimum være lig med indsatsen bortset fra “Head to Heads” (se <Sektion B, afsnit 2.5> samt <Sektion B, afsnit 5.19>).

15) I “gruppevæddemål” (som “Bedst af X”) skal alle nævnte deltagere påbegynde eventen, for at væddemål gælder.

16) I “gruppevæddemål” (som “Bedst af X”) skal mindst én deltager fra den valgte liste færdiggøre eventen med succes, for at væddemål gælder. Er dette ikke tilfældet, og den ledende association ikke følger specifikke tie-break krav, vil væddemålet blive erklæret ugyldigt.

17) I "Head to Head" mellem to eller tre deltagere skal alle nævnte deltagere påbegynde den specifikke runde/event, som væddemålet referer til, for at væddemål kan anses for at være gyldige.

18) I "Head to Head" mellem to deltagere vil alle væddemål blive refunderet, hvis begge deltagere deler samme position/score eller udelukkes på samme stadie af konkurrence, med mindre ledende associationer følger specifikke tie-break procedurer, og væddemålene vil i så fald være gyldige.

19) I "Head to Head" mellem tre deltagere og med mere end ét vindende udfald, vil oddsene blive delt mellem de udfald, der deler vinderplaceringen, uanset om net-udfaldet er lavere end kontoholderens indsats.

20) Hvis "Head to Head" tilbydes mellem forskellige runder/stadier, skal alle deltagere tage del i den kommende runde/stadiet for at væddemålene er gyldige. Hvis en deltager, der er anført i væddemålet, ikke deltager i en efterfølgende del, erklæres væddemål, der blev placeret sidste gang deltageren var aktiv i begivenheden, ugyldige.

21) Når den organiserende forening ser det passende, med mindre det er specificeret, at inkludere nødvendige runder, kampe, serier af kampe (fx slutspilkampe, knockoutkampe, kampe uden for sæson) efter afslutningen på den ordinære sæson for at bestemme klassifikation, ligavindere, oprykning/nedrykning osv., vil LeoVegas tage højde for resultaterne og udfaldene af disse kampe for at afgøre væddemålene i forbindelse med den afsluttende ligaklassifikation, oprykning, nedrykning osv. Fx vil sæsonvæddemål på holdet, der vinder NHL, referere til vindere af Stanley Cup.

22) Tilbud der konfronterer præstationerne fra to eller flere individer/hold i løbet af en fastlagt tidsramme/konkurrence, vil kun blive afgjort baseret på resultater fra de nævnte deltagere, og der ses bort fra alle andre deltagere i samme konkurrence/event.

23) Med mindre andet er nævnt, vil ingen tilbud, der henviser til en enkelt spillers præstation i en specifik national liga (såsom totale antal mål scoret af spiller X i liga Y) eller "Head to Head" væddemålstilbud med to spilleres præstationer i nationale ligaer, tage hensyn til disse events i løbet af eventuel slutspilskampe/knockoutkampe/kampe uden for sæson eller andre kampe eller serier af kampe, der ville foregå efter den såkaldte ordinære sæson.

24) Tilbud der er relateret til det totale antal af hændelser/events scoret/opnået af et bestemt hold, enten i en enkelt holdpræstation i en specifik national liga (såsom totale antal mål scoret af spiller X i liga Y) eller "Head to Head" væddemålstilbud med to spilleres præstationer i nationale ligaer (såsom flest udvisninger i liga X - hold Y mod hold Z) eller en samlet liga præstation (f.eks. hold der modtager flest gule kort i liga X) vil ikke tage hensyn til disse events i løbet af eventuel slutspilskampe/knockoutkampe/kampe uden for sæson eller andre kampe eller serier af kampe, der ville foregå efter den såkaldte ordinære sæson, med mindre andet er nævnt.

25) I et spiltilbud på en enkelt spillers præstation i en specifik national liga (såsom "Samlet antal mål scoret af spiller X i liga Y") eller et "Head to Head"-tilbud med to spilleres præstationer i nationale ligaer, og med mindre et resultat allerede er afgjort, vil indsatser blive refunderet, hvis nogen af de følgende hændelser sker for en af deltagerne: (i) deltager ikke i holdopstillingen for klubben/holdet, som de tilhører, efter væddemålet er blevet placeret, i 50 % eller mere af de resterende, gældende kampe – uanset årsg, (ii) deltager ikke i mindst én kamp mere, efter at væddemålet er placeret, (iii) opnår samme total som den anden deltager, medmindre der der er spillet på uafgjort. Andre sportsspecifikke betingelser kan være gældende. Se sektionen Sportsspecifik.

26) I et spilstilbud på en enkelt spillers præstations i en specifik begivenhed (såsom "Samlet antal mål scoret af spiller X i en international turnering") eller et "Head to Head"-tilbud med to spilleres præstationer i specifikke begivenheder, vil væddemålene blive erklæret ugyldige, hvis nogle af følgende hændelser sker for en af parterne på den valgte liste:

(i) deltager overhovedet ikke i begivenheden
(ii) deltager ikke i mindst endnu en kamp efter væddemålet er blevet placeret,
(iii) opnår samme antal som den anden deltager, undtagen hvis en mulighed for uafgjort er blevet tilbudt.

27) I løbet af specifikke events beslutter LeoVegas sig muligvis for at tilbyde spil på et begrænset antal deltagere, og vil måske også inkludere mulighed for spilmuligheder som "enhver anden", "feltet" eller lignende. Denne mulighed inkluderer alle ikke anførte deltagere, på nær dem der specifikt er nævnt som tilgængelige.

28) Tilbud der specifikt henviser til en deltagers/deltageres præstationer i en specifik event (f.eks. "Spiller X mod feltet") anses som ugyldige, hvis den/de nævnte deltagere ikke tager del i konkurrencen.

29) Enhver form for kvalifikation før hovedeventen anses for at være en gyldig del af den konkurrence. Derfor vil enhver deltager, der udskilles på kvalifikationsstadiet, blive anset for at have tabt til enhver der var kvalificeret på forhånd eller gennemfører kvalifikationsdelen.

30) Væddemålstilbud der almindeligvis kræver, at en deltager(e) konkurrerer i to eller flere stadier/etaper for at avancere til næste del/runde af en konkurrence, vil forblive gyldige på trods af enhver udsættelse/flyttelse af de aktuelle kampdatoer, hvis den omtalte kamp(e) faktisk finder sted indenfor tidsrammen for konkurrencen.

31) Et væddemål på "At kvalificere sig", der oprindeligt kun krævede et stadie/etape for at komme til næste del/runde i en konkurrence (inklusiv en eventuel forlængelse/ekstra kampe såsom omkamp), vil blive erklæret ugyldigt, hvis nævnte kamp ikke er afgjort indenfor mere end 12 timer fra det oprindelige starttidspunkt.

32) Hvis en begivenhed flyttes fra sit oprindeligt annoncerede sted, og/eller hvis spilfladen ændres, vil dette ikke blive behandlet som en årsag til, at tilbuddene erklæres ugyldige, medmindre (i) at de sportsspecifikke regler dikterer dette, og/eller det nye sted, hvor begivenheden afholdes, er den sædvanlige "hjemmebane" for én af deltagerne, der er involveret i kampen, med undtagelse af som beskrevet nedenfor. Som et generelt princip betegner LeoVegas hjemmeholdet (vært) og udeholdet (besøgende) i overensstemmelse med definitionen udstedt af den styrende forening for den pågældende kamp/konkurrence. Væddemål på kampe, der spilles på såkaldte "neutrale baner", forbliver gyldige, uanset om sådanne oplysninger er opført i tilbuddet, og/eller placeringen af holdene fremgår af spiltavlen/-skærmen. I de tilfælde, hvor der er en uoverensstemmelse mellem holdets/deltagernes placering på den officielle hjemmeside og deres placering på spiltavlen/-skærmen, og sådan uoverensstemmelse medfører en væsentlig indvirkning på oddsene i kampen/konkurrencen, vil LeoVegas erklære alle påvirkede væddemål ugyldige. En sådan mulighed overvejes kun i tilfælde, hvor uoverensstemmelsen har en væsentlig og synlig påvirkning på oddsene. For eksempel vil tilfælde af ombyttede hjemme- og udehold i en ishockeykamp resulterer i, at LeoVegas erklærer væddemålene ugyldige. Ikke desto mindre vil LeoVegas overveje gyldige væddemål på begivenheder, hvor den såkaldte hjemmebanefordel ikke overvejes, samt i tilfælde af neutrale spillesteder. Eksempler på sådanne tilfælde omfatter, men er ikke begrænset til, tennisturneringer, MMA-kampe, singleturneringer generelt eller specifikke begivenheder som slutfaser/sene faser af holdturneringer, der afholdes på forudbestemte spillesteder, såsom Superbowl, NCAA Final 4 eller finalen i den nationale italienske fodboldliga, selvom placeringen kan betragtes som en potentiel sædvanlig "hjemmebane" for en af de deltagende hold. I sådanne tilfælde anses disse begivenheder for at blive spillet på neutrale spillesteder, og alle væddemål vil være gældende uanset placeringen af holdene/deltagerne på den officielle hjemmeside og deres placering på spiltavlen/-skærmen..

33) Information der henviser til køn på holdene, aldersgrupper og ungdomshold samt forskellige definitioner af reservehold (f.eks. B og C hold) skal behandles som ekstra information. Inklusion (eller manglen på) og rigtigheden af sådan information vil ikke blive behandlet som en god nok grund til at erklære tilbuddene, der er relaterede til kampen/eventen, ugyldige, eftersom dette ikke giver anledning til en åbenlys uoverensstemmelse i de tilbudte odds.

34) Mens LeoVegas tager alle de nødvendige forbehold for at sikre den mest tro gengivelse af alle de involverede komponenter i et væddemålstilbud, må det formodes, at betegnelser kan blive fremstillet anderledes pga. de forskellige fortolkninger, der opstår ved tilpasning til et andet sprog. Sådanne sproglige uoverensstemmelser vil ikke blive set som en tilstrækkelig grund til at erklære tilbuddene relateret til kampen/eventen for ugyldige, eftersom det ikke skaber uoverensstemmelser med andre deltagere. Det samme gælder for betegnelser, der henviser til events, holdnavne, sponsornavne osv.

35) I tilfælde af væddemål, hvor der refereres til tidsrammer, skal de forstås på følgende måde: “indenfor de første 30 minutter” vil inkludere alt der sker indtil 0 timer, 29 minutter og 59 sekunder; “mellem 10 og 20 minutter” vil inkludere alt der sker fra 10 minutter og 0 sekunder til 19 minutter og 59 sekunder.

36) Med mindre nævnt i sammenhæng med væddemålstilbuddet, eller på anden vis i de generelle spilleregler, kræver væddemål, der henviser til en event/kampperiode med ufuldstændige hele tal (f.eks. 88,5 minutter eller X,5 runder), den fulde afslutning af det komplette hele tal for den anførte periode, for at de kan anses for at være vundne. For eksempel: Et væddemål på Over/Under 88,5 minutter i en tenniskamp vil kun blive afgjort som Over, hvis mindst 89 minutter spilles.

37) LeoVegas anerkender, at nogle væddemål kan kræve, at procenter, enheder eller andet rundes op, hvilket har betydning for afgørelsen af væddemålet. Er dette tilfældet forbeholder LeoVegas sig retten til at justere og afgøre derefter.

38) Enhver reference til mål, der scores af en bestemt spiller, tæller ikke med, hvis de defineres som selvmål, med mindre andet er nævnt.

39) Enhver reference til forbund, nationalitet eller lignende er underlagt definitionen fra den ledende association.

40) Enhver medalje, der vindes per konkurrence af et hold/land, vil tælle som én (1) enkelt medalje uanset antallet af spillere på holdet.

41) Tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen over/i en bestemt periode/turnering (eksempel: samlet antal mål scoret af spiller X under VM) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af sæsonen (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest mål i løbet af sæsonen), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for tilbuddet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter meddelelser om skader, transfers, handler mv. eller eventuelle nyheder, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen, således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige.

42) Tilbud på hvorvidt individer vil have specifikke positioner/titler/job på en specifik dato (f.eks. minister X er stadig minister på en angivet dato, en spiller/træner er stadig en del af hold Y på en anført dato) henviser til, at det pågældende individ besidder (eller alternativt udpeges til) den anførte position uden afbrydelser mellem tidspunktet for placering af væddemålet og den anførte deadline. Forlader individet, af en hvilken som helst årsag, positionen før den anførte deadline, anses udfaldet af væddemål som ikke af være forekommet. Dette gælder selv i tilfælde, hvor individet genindsættes/underskriver igen for samme position/titel/job, og selv hvis individet på den anførte deadline igen besidder samme position/titel/job, som væddemålet henviser til. Afgørelser tager også højde for spillere, der lånes ud.

43) Ethvert væddemål, der henviser til at en rekord "slås", kræver, at den opførte hændelse udføres fuldt ud. Hvis resultatet er det samme som rekorden, men rekorden ikke slås, betragtes hændelsen ikke som fuld udført. Kun den opførte hændelse tæller med i afgørelsen.

6. Tattersall's Regel 4

1) I tilfælde af en ikke-startende løber eller ikke-deltagende deltager, reduceres oddsene på de tilbageværende løbere eller deltagere i forhold til den såkaldte Tattersalls regel 4.

a. Vinder væddemål:

• Nuværende odds på ikke deltagende løbere Fratrækning i procent af nettogevinst

1,30 og mindre 75%
1,31 til 1,40 70%
1,41 til 1,53 65%
1,54 til 1,62 60%
1,63 til 1,80 55%
1,81 til 1,95 50%
1,96 til 2,20 45%
2,21 til 2,50 40%
2,51 til 2,75 35%
2,76 til 3,25 30%
3,26 til 4,00 25%
4,01 til 5,00 20%
5,01 til 6,50 15%
6,51 til 10,00 10%
10,01 til 15,00 5%
15,01 og højere Ingen fratrækning

b. Placeringsvæddemål:

• Nuværende odds på ikke deltagende løbere/ Fratrækning i procent af nettogevinst

1,06 og mindre 55%
1,07 til 1,14 45%
1,15 til 1,25 40%
1,26 til 1,52 30%
1,53 til 1,85 25%
1,86 til 2,40 20%
2,41 til 3,15 15%
3,16 til 4,00 10%
4,01 til 5,00 5%
5,01 og højere Ingen fratrækning

2) I tilfælde af to eller flere ikke-startende løbere eller ikke-deltagende deltagere, kan der ikke fratrækkes mere end 75%. Fratrækningen vil i dette tilfælde blive baseret på sammenlagte odds for de ikke-deltagende løbere.

7. Pool Betting

1) Den fuldstændige liste over Supertoto Vilkår og betingelser klik <here>.

2) Den fuldstændige liste over Superscore Vilkår og betingelser klik <here>.

8. Fantasy-point-væddemål

1) Tilbud, der relaterer til fantasy-point eller fantasy-konkurrencer afgøres ud fra DraftKings officielle fantasy-resultat som fastlagt i de daglige fantasy-regler og -resultater. For eventuelle tilbud, der vedrører fantasy-point, vil det 'klassiske' resultatsystem blive anvendt, medmindre andet er angivet.

2) Væddemål på antallet af fantasy-point opnået af en bestemt spiller i løbet af en kamp kræver, at den opførte spiller er en del af den aktive holdopstilling under kampen eller deltager i kampen (alt efter hvad der er relevant for sportsgrenen), for at væddemålet er gældende.

3) Tilbud på et konfronterende antal fantasy-point opnået af 2 spillere i løbet af en bestemt kamp/runde/kampdag/kampuge kræver, at alle opførte spillere er en del af deres respektive aktive holdopstilling under kampen eller deltager i kampen (alt efter hvad der er relevant for sportsgrenen), for at væddemålet er gældende. Indsatsen vil blive refunderet, hvis begge opførte spillere opnår samme antal fantasy-point i de gældende kampe.

4) I særlige tilfælde kan LeoVegas beslutte at tilbyde spil, der sammenligner antallet af fantasy-point opnået af et antal spillere grupperet sammen til spilformål i henhold til specifikke kriterier. Grupperingerne og deltagerene indenfor hver gruppe besluttes udelukkende af LeoVegas.

C. Sportspecifikke/kategoriregler

1. Olympiske begivenheder og mesterskaber

1) Alle de nævnte forhold i denne sektion har prioritet frem for enhver anden regel eller forhold.

2) Alle væddemål er gyldige forudsat at eventen afholdes og afgøres i løbet af mesterskabet og det år der refereres til, uanset om der ændres på afholdelsesstedet.

3) Dette forhold gælder for tilbud der rimeligt opfylder et af følgende kriterier:

a. væddemålet henviser til events, der er planlagt i det sidste stadie af events, der udgør en del af OL, verdens og nationale mesterskaber;
b. det sidste stadie af eventen er tidsbegrænset.

2. Amerikansk fodbold

1) Med mindre andet er nævnt, så afgøres alle væddemål på amerikansk fodbold på baggrund af resultaterne efter den såkaldte overtid.

2) Alle 'kamp'-tilbud vil kun blive betragtet som gyldige, hvis der er mindre end 5 minutters planlagt spil tilbage i 4. periode/2. halvleg, alt efter hvad der er relevant. Alle andre væddemål vil blive erklæret ugyldige, bortset fra de, hvis udfald er blev besluttet før opgivelsen, og hvor resultatet umuligt kunne være ændret uanset fremtidige begivenheder. Disse vil blive afgjort på baggrund af det afgjorte udfald.

3) Tilbud der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: passing yards i alt fra spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, opnår flest passing yards), kræver, at alle opførte spillere spiller en yderligere aktiv rolle i den aktuelle kamp, for at væddemålet gælder.

4) Afgørelsen af sæsonvæddemål vil blive baseret på klassifikationer, definitioner og regler for tiebreaks (anden løsning for at afgøre en vinder eller "anden vinderafgørelse") ifølge NFL.com eller turneringens officielle hjemmeside (alt efter hvad der er relevant), medmindre andet er specifikt angivet eller underforstået i tilbuddets karakteristika.

5) Medmindre andet er angivet, anses en typisk NFL-uge-/rundeplan som løbende fra torsdag til den følgende onsdag pr. stadionets lokale tid. Alle begivenheder/tilbud, der ikke er afsluttet indenfor ovennævnte tidsramme, erklæres ugyldige, med undtagelse af de tilbud, hvis resultater allerede er blevet afgjort og umuligt kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, som afgøres i henhold til det besluttede resultat. Væddemål på begivenheder, der er blevet omlagt indenfor samme uge/runde, forbliver gyldige, såfremt de nævnte begivenheder spilles indenfor ovennævnte tidsramme.

6) Med et prop-væddemål (forslagsvæddemål) over en kampdags/uge er det muligt at spille på begivenheder og resultater af et forudbestemt udvalg af hold og/eller individuelle spilleres hændelser i en gruppe af kampe/begivenheder i/på en bestemt uge/runde/dag/kampdag (eksempel: samlede point scoret i kampe i en bestemt conference, højeste/laveste scorende hold, spil på spilleropnåede yards osv.). Alle gældende kampe/begivenheder (herunder omlagte kampe/begivenheder, der spilles indenfor ovennævnte tidsramme) skal spilles til afslutning og være bekræftet til afholdelse i den angivne uge/runde/dag/kampdag, for at væddemålet gælder, med undtagelse af de væddemål, hvis resultater allerede er blevet afgjort og umuligt kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, som afgøres i henhold til det besluttede resultat. Derudover kræver tilbud, der henviser til præstationen af bestemte spillere, at alle de opførte spillere på et tidspunkt er aktive deltagere i den relevante kamp,for at væddemålet er gældende.

7) Sæsonvæddemål, uanset om disse omfatter resultater opnået i løbet af slutspil eller på anden måde, samt væddemål på bestemte hold- eller spillerpræstationer, forbliver gyldige uanset eventuelle spillerhandler, holdbevægelser, navneændringer, sæsonlængde eller ændringer i slutspilformatet på hvilket som helst tidspunkt i løbet af sæsonen.

8) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: passing yards i alt fra spiller X i slutspillet) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest touchdowns i løbet af den ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for tilbuddet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige.

9) Væddemål på et dobbeltresultat (dvs. forudsigelsen af resultatet ved halvleg kombineret med resultatet i slutningen af 4. periode) tager ikke højde for eventuelle resultater fra overtid.

10) Spil på første/næste offensive spil afgøres ud fra det første/næste offensive spil fra scrimmage (boldlinjen) (efter hvad der er gældende) uden strafbedømmelser. Hvis et kick-off returneres til en touchdown, vil væddemål blive afgjort med resultatet af det efterfølgende kick-off. I afgørelsen betragtes ufuldstændige/opfangede afleveringer, sacks (tackling af quarterbacken) eller boldtap som "pass play", medmindre quarterbacken har passeret boldlinjen, hvorefter det vil blive betragtet som "run play". Boldtap fra afleveringer til runningback vil blive betragtet som "run play".

11) Afgørelse af tilbud på "offensive yards" vil være baseret på nettotallet af yards, herunder tabte yards fra tacklinger.

12) Tilbud på et hold, der ubesvaret scorer et bestemt på hinanden efterfølgende antal gange, medtages scoringer under eventuel overtid, men PATs (point efter touchdowns eller 2 point-konverteringer) medregnes ikke.

13) For tilbud på "Hold der anmoder om første/næste timeout" tages der i afgørelsen ikke hensyn til eventuelle timeouts, der er gået tabt på andre måder, såsom indsigelser der fejler, trænerindsigelser og/eller skader.

14) Afgørelse af tilbud på strafidømmelser vil blive baseret på straffen, der accepteres. Afviste straffe tæller ikke.

15) Væddemål på resultatet af et bestemt "drive" (angreb), vil blive erklæret ugyldige, hvis et drive ikke gennemføres. I tilfælde hvor hold A har bolden og taber den, hvorefter den samles op af hold B, der igen taber den tilbage til hold A, vil resultatet blive afgjort som en "turnover" (boldskift). Boldskift på downs (4. down-forsøg mislykket) vil også blive betragtet som en "turnover". Skulle det ske, at et punt tabes af modtagerholdet og generobres af det offensive hold, vil væddemål blive afgjort som "punt".

16) Tilbud på, om hvorvidt en 1. down opnås, henviser udelukkende til, at det boldbesiddende hold opnår den anførte præstation. Markedet afgøres som "JA", hvis et nyt sæt "downs" opnås enten ved løb, aflevering (herunder tilfælde, hvor en touchdown scores som resultat) eller en automatisk 1. down-straf. "Safety", "field goal" (uanset om det field goal opnås ved scoring eller ej), kiks eller ændring i boldbesiddelse vil resultere i, at væddemålet afgøres som "NEJ". Enhver down, der spilles igen på grund af ikke-automatiske straffe vil ikke blive medtaget i afgørelsen, medmindre fejlen sker med 5 yards eller mindre tilbage.

17) Afgørelser for hvilket hold, der får mest passing/rushing yards, vil være baseret på bruttoantallet af yards kastet/løbet, herunder eventuelle negative yards for rushing (løb med bolden).

18) I afgørelsen af væddemål på scorede touchdowns er det et krav, at den opførte spiller skal være en del af den aktive holdopstilling for kampen. Indsatser på spillere, der ikke er med i den aktive holdopstilling, refunderes. I tilfælde af tilføjelsen af “touchdowns fra afleveringer” til “touchdown-afleveringer” betragtes kun spilleren, der griber afleveringen, som scoren af touchdownen.

19) Spiller-props og andre statistik-baserede tilbud vil blive afgjort i overensstemmelse med de officielle kamprapporter som offentliggøres af organisationsforeningen efter kampen.

20) Medmindre andet er angivet i forbindelse med tilbuddet, vil væddemål på resultater i forbindelse med 2. halvleg kun tage hensyn til point og hændelser optalt/opnået indenfor den angivne tidsramme; eventuelle point og hændelser optalt/opnået under eventuel overtid vil ikke blive betragtet.

3. Atletik

1) Med mindre andet er nævnt, så afgøres alle væddemål på atletik på baggrund af resultaterne efter det sidste stadie i konkurrencen. Hvis ingen af de nævnte deltagere er med i det sidste stadie, vil alle væddemål være ugyldige, med mindre den ledende association følger specifikke tie-break procedurer, og væddemålene vil i så fald være gyldige.

2) Alle væddemålstilbud vil blive afgjort baseret på de første officielle resultater der præsenteres. LeoVegas vil dog tage højde for og afgøre/gen-afgøre i overensstemmelse hermed, efter enhver ændring til det officielle resultat, der blev udstedt indenfor 24 timer efter begivenheden fandt sted. For at sådan en mulighed vil blive overvejet skal indsigelsen kunne tilskrives hændelser, der kun fandt sted for den begivenhed, såsom en linjeovertrædelse, skub eller en forkert overdragelse i stafet osv. Ingen dopingsager vil blive overvejet. Det tilgængelige resultat, efter de førnævnte 24 timer, vil være bindende uanset eventuelle fremtidige protester eller ændringer til de officielle regler osv.

3) Hvis to eller flere deltagere tager del i forskellige heats i løbet af konkurrencen, vil alle Head-to-Head tilbud mellem dem blive anset som ugyldige, med mindre der er et senere stadie i konkurrence, som mindst en af dem kvalificerer sig til.

4) En deltager, som er diskvalificeret pga. en overtrædelse af startproceduren (tyvstart), vil blive regnet for at have deltaget i eventen.

4. Australian Rules-fodbold

1) Hvis en kamp eller en specifik periode (f.eks. 1. halvleg, 3. quarter osv.) ender uafgjort, afgøres alle væddemål efter den såkaldte regel om "dødt-løb", medmindre andet er eksplicit anført. I et sådan tilfælde udregnes udbetalingen efter at oddsene er blevet delt og ganges dernæst med indsatsen, uanset om nettoudbetalingen er lavere end kontoholderens indsats.

2) Med mindre andet er nævnt, afgøres alle væddemål på kampe ud fra resultatet ved afslutningen af 4. quarter (ordinær tid).

3) Tilbud der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlet antal point scoret af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest point), kræver, at alle opførte spillere deltager fra kampstart, for at væddemålet gælder.

4) Første målscorer i kampen/1. quarter - Indsatser på spillere, der ikke er blandt de startende 21, refunderes. Væddemål på første målscorer i kampen kræver ikke at målet scores i 1. quarter. Scores der ikke noget mål i den anførte periode, afgøres alle væddemål som ugyldige.

5) Første målscorer i 2., 3. eller 4. quarter - Alle væddemål gælder uanset spillerens deltagelse (eller mangel derpå) i det anførte quarter og i kampen. Scores der ikke noget mål i det anførte quarter, afgøres alle væddemål som ugyldige.

6) "Wire-to-Wire" væddemål henviser til, hvilket hold der fører kampen ved afslutningen af hvert quarter (hvis relevant).

7) Kræves der omkamp/ekstra kampe for at besluttet en placering, vinderen af en liga osv. benyttes udfaldet fra disse omkampe/ekstra kampe til at afgøre det respektive væddemålstilbud.

8) For kampvæddemål på en finale er væddemål specifikke for den forestående kamp eller den nuværende kamp i tilfælde af live betting. Væddemål overføres ikke til omkampe og et nyt marked tilføjes for enhver efterfølgende kamp.

9) Ved afgørelse af tilbud på to eller flere individers/holds præstationer i løbet af en fastsat tidsramme/turnering, medtages elimineringsrunder i finalerne. Hvis to hold elimineres i samme runde, anses det hold med den højeste placering på AFL-listen i slutningen af den ordinære sæson som holdet, der har opnået den bedste placering.

10) Alle væddemål gælder uanset ændring i afholdelsesstedet.

11) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: samlet antal point scoret af spiller X i slutspillet) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest point i den ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for væddemålet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige.

5. Badminton

1) Anførte regler og vilkår for tennis gælder hvor relevant.

6. Baseball

1) Med mindre andet er nævnt, afgøres væddemål for baseball baseret på resultaterne efter eventuelle ekstra innings og uanset antallet af spillede innings som erklæret af den ledende association.

2) Et væddemål erklæres ugyldigt ved en aflyst eller udsat kamp, der ikke er startet, eller hvis resultatet ikke er blevet udsendt indenfor 12 timer efter det planlagte starttidspunkt.

3) "Kamp"-spil (eller Moneyline) kræver, at der spilles et minimum antal innings efter den relevante ledende associations regler, for at væddemålet er gyldigt. Væddemål vil blive erklæret ugyldige i tilfælde af uafgjort efter eventuelle ekstra innings. Alle andre tilbud som kunne blive afgjort rimeligt (fx "Over/Under", "Handicap" og "Lige/Ulige"), vil blive afgjort i forhold til resultaterne efter de ekstra innings.

4) "Handicap", "Over/Under", "Lige/Ulige" kræver, at alle planlagte innings gennemføres, eller mindst ½ inning mindre end antallet af planlagte innings, hvis hjemmeholdet er i fordel, for at væddemål er gyldigt. Dette gælder for alle tilbud, på nær dem hvor udfaldet er blevet besluttet før udsættelsen, og på ingen måde kunne have ændret fremtidige begivenheder. Disse vil blive afgjort i forhold til det givne udfald.

5) Navnet på den såkaldte "starting pitcher" er ikke relevant for, hvordan tilbud afgøres.

6) Med afgørelsen i hensigt refererer væddemål på "første del" til udfaldet fra de første 5 innings. Alle 5 innings skal færdiggøres, for at væddemålet gælder, bortset fra de tilbud, hvor udfaldet blev besluttet før udsættelsen, og som umuligt kunne have været anderledes uanset fremtidige events, som vil blive afgjort på baggrund af det givne udfald. Ved spil, der spilles i et planlagt, forkortet format, bliver innings i første halvleg afkortet i overensstemmelse hermed, for eksempel henviser "første halvleg"-spil i et 7 innings-spil til resultater opnået i de første 4 innings.

7) Tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlede træffere af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, opnår flest træffere), kræver, at alle opførte spillere spiller en yderligere aktiv rolle i den aktuelle kamp, for at væddemålet gælder.

8) Afgørelsen af sæsonvæddemål og samlede resultater af turneringer og slutspil vil blive baseret på klassifikationer, definitioner og regler for tiebreaks (anden løsning for at afgøre en vinder eller "anden vinderafgørelse") ifølge MLB.com eller turneringens officielle hjemmeside (alt efter hvad der er relevant), medmindre andet er specifikt angivet eller underforstået i tilbuddets karakteristika. Med mindre andet er nævnt, vil samlede beløb for sådanne væddemål inkludere eventuelle forlængelser (fx ekstra innings).

9) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: runs i alt scoret af spiller X i slutspillet) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, opnår flest runs i løbet af den ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for tilbuddet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige.

10) Sæsonvæddemål, uanset om disse omfatter resultater opnået i løbet af slutspil eller på anden måde, samt væddemål på bestemte hold- eller spillerpræstationer, forbliver gyldige uanset eventuelle spillerhandler, holdbevægelser, navneændringer, sæsonlængde eller ændringer i slutspilformatet på hvilket som helst tidspunkt i løbet af sæsonen.

11) Væddemål på udfaldet af en bestemt periode (fx inning X) eller hændelser opnået i løbet af en tidsbegrænset periode kræver, at den angivne periode gennemføres med undtagelse af de tilbud, hvis udfald allerede blev afgjort før en eventuel afbrydelsen og/eller en fortsættelse af spillet ikke på nogen måde kunne give et andet udfald for omtalte tilbud og vil blive afgjort som følge heraf. I afgørelsen anses enhver inning (herunder eventuel ekstra innings), som ikke kræver at hjemmeholdet skal være "inde" yderligere eller overhovedet, for at være naturligt afsluttet, og alle væddemål i forbindelse med den inning (eksempel: resultatet af inning X, handicap (spredning) i inning X, over/under (i alt) runs eller træffere i inning X) betragtes som gældende med undtagelse af dem, der specifikt refererer til den enkelte præstation af hjemmeholdet indenfor den angivne inning (eksempel: over/under (i alt) runs scoret af hjemholdet i inning X), som vil blive erklæret ugyldig, hvis hjemmearbejdet ikke er inde overhovedet i løbet af den angivne inning.

12) Under visse begivenheder kan LeoVegas beslutte at tilbyde spil på resultatet af en række sammenhængende kampe indenfor den ordinære sæson, der spilles mellem de opførte hold i løbet af angivne tidsrammer. Afgørelsen vil omfatte udfald fra eventuelle doubleheaders (to kampe mellem samme hold), så længe disse spilles inden for den angivne tidsramme. I tilfælde hvor et uafgjort udfald ikke kan spilles på, vil væddemål blive erklæret ugyldige, hvis begge de opførte hold vinder samme antal kampe. Alle planlagte kampe skal færdiggøres efter organisationsforeningens regler, for at væddemålet gælder, bortset fra de, hvis udfald er blev besluttet før opgivelsen, og hvor resultatet umuligt kunne være ændret uanset fremtidige begivenheder. Disse vil blive afgjort på baggrund af det afgjorte udfald.

13) Tilbud på konfronterende eller samlede resultater og hændelser opnået af hold eller spillere, der deltager i forskellige kampe, der ikke konfronterer hinanden (eksempel: Hold, der scorer flest runs i deres respektive kamp), kræver, at alle planlagte kampe skal færdiggøres efter organisationsforeningens regler, for at væddemålet gælder, bortset fra de, hvis udfald er blev besluttet før opgivelsen, og hvor resultatet umuligt kunne være ændret uanset fremtidige begivenheder. Disse vil blive afgjort på baggrund af det afgjorte udfald. I tilfælde hvor et uafgjort udfald ikke kan spilles på, vil væddemål blive erklæret ugyldige, hvis begge de opførte hold/deltagere opnår samme antal.

7. Basketball

1) Et væddemål på basketball afgøres på baggrund af resultaterne efter overtid, med mindre andet er nævnt.

2) Væddemål, der henviser til kampens udfald (såsom “moneyline”) fra uafgjort, der afgøres over to eller flere kampe, vil få det “inkluderende overtids” tilbud erklæret ugyldigt, i tilfælde af at kampe ender uafgjort, og der ikke spilles mere af den specifikke kamp.

3) Ved flere uafgjorte omgange vil alle point, indsamlet i løbet af overtiden, tælle i forhold til den endelige afgørelse af den specifikke kamp.

4) Tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlet antal point scoret af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, opnår flest rebounds), kræver, at alle opførte spillere spiller en yderligere aktiv rolle i den aktuelle kamp, for at væddemålet gælder.

5) Alle væddemål, der refererer til sammenlagte turneringstotaler (såsom point, rebounds, assists, osv.), vil blive afgjort på baggrund af officielle statistikker fra den ledende association. Med mindre andet er nævnt, vil samlede beløb for sådanne væddemål inkludere eventuelle forlængelser (f.eks. overtid).

6) Alle 'kamp'-tilbud på NBA- og NCAA-kampe vil kun blive betragtet som gyldige, hvis der er mindre end 5 minutters planlagt spil tilbage i 4. periode/2. halvleg, alt efter hvad der er relevant. Alle andre væddemål vil blive erklæret ugyldige, bortset fra de, hvis udfald er blev besluttet før opgivelsen, og hvor resultatet umuligt kunne være ændret uanset fremtidige begivenheder. Disse vil blive afgjort på baggrund af det afgjorte udfald.

7) Afgørelsen af sæsonvæddemål vil blive baseret på klassifikationer, definitioner og regler for tiebreaks (anden løsning for at afgøre en vinder eller "anden vinderafgørelse") ifølge NBA.com eller turneringens officielle hjemmeside (alt efter hvad der er relevant), medmindre andet er specifikt angivet eller underforstået i tilbuddets karakteristika.

8) Sæsonvæddemål, uanset om disse omfatter resultater opnået i løbet af slutspil eller på anden måde, samt væddemål på bestemte hold- eller spillerpræstationer, forbliver gyldige uanset eventuelle spillerhandler, holdbevægelser, navneændringer, sæsonlængde eller ændringer i slutspilformatet på hvilket som helst tidspunkt i løbet af sæsonen.

9) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: samlet antal point scoret af spiller X i slutspillet) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, vinder flest rebounds i løbet af den ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for tilbuddet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige.

10) Væddemål på et dobbeltresultat (dvs. forudsigelsen af resultatet ved halvleg kombineret med resultatet i slutningen af 4. periode) tager ikke højde for eventuelle resultater fra overtid.

11) Medmindre andet er angivet i forbindelse med tilbuddet, vil væddemål på resultater i forbindelse med 2. halvleg kun tage hensyn til point og hændelser optalt/opnået indenfor den angivne tidsramme; eventuelle point og hændelser optalt/opnået under eventuel overtid vil ikke blive betragtet.

12) I afgørelsen anses en ‘double-double’ for at være sket, hvis spilleren registrerer 10 eller flere i mindst 2 af disse kategorier i en enkelt kamp (herunder også i eventuel overtid): point scoret, ethvert antal rebounds vundet, assists, steals og/eller blokerede skud. En ‘triple-double’ anses for at være sket, hvis spilleren registrerer 10 eller flere i mindst 3 af de førnævnte kategorier i en enkelt kamp (herunder også i eventuel overtid).

8. Beachvolley

1) Alle væddemål forbliver gyldige, så længe kampen/tilbuddet spilles inden for turneringens tidsramme, uanset ændringer til program, forhold osv., med mindre der er blevet enighed om andet.

2) Væddemål på ”Kamp” er baseret på de generelle betingelser for turneringsfremgang eller turneringssejr, afhængig af hvilken del af turneringen kampen henviser til. Holdet, der fortsætter til næste runde eller vinder turneringen, anses som vinderen af væddemålet uanset kampens varighed, at nogen trækker sig, diskvalifikationer osv. Disse væddemål kræver, at mindst ét sæt fuldføres, for at væddemål gælder.

3)”Over/Under” tilbud på ufuldendte kampe/begivenheder, hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen, og/eller fortsat spil ikke kunne producere et andet udfald for nævnte tilbud, afgøres baseret på det opnåede resultat inden afbrydelsen. For beregningen af disse afgørelser vil det mindste antal nødvendige hændelser, for at bringe væddemålet til en naturlig afgørelse, blive tilføjet som nødvendigt, afhængigt af antallet af sæt, som kampen er programsat til. Hvis denne beregning giver en situation, hvor ingen mulige ændringer kan påvirke udfaldet af tilbuddet, afgøres det som sådan. Se eksempler fra tennis-sektionen.

4)”Handicap” tilbud kræver, at alle programsatte sæt fuldendes, for at væddemål gælder, undtagen i de tilfælde, hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen, og/eller yderligere forlængelse af spil umuligt kunne føre til et andet udfald for nævnte tilbud, der vil blive afgjort derefter. Se eksempler fra tennis-sektionen.

5) Alle ”Korrekt resultat”, ”Ulige/Lige” samt de tilbud der henviser til vindere af en specifik periode i kampen (f.eks. hold vinder første sæt) kræver, at den relevante del af kampen fuldendes.

9. Boksning

1) Alle tilbud afgøres øjeblikkeligt efter de officielle resultater fra det relevante styrende organ, når de erklæres fra bokseringen ved afslutningen af kampen. Ændringer af det annoncerede officielle resultat vil ikke blive taget i betragtning undtagen de, hvor den officielle organisation har til formål at rette op på tydelige tilfælde af menneskelige fejl begået af 'ring announceren'..

2) Med afgørelsen i hensigt vil kampen blive erklæret afsluttet fra forrige rundes ophør, hvis kampen afbrydes af en eller anden grund mellem runderne (f.eks. tilbagetrækning ved starten af runden, diskvalifikation, undlader at reagere på klokken osv.).

3) Tilbud på kampe erklæret som "no contest" eller "formelt uafgjort" vil blive erklæret ugyldige, bortset fra de tilbud hvor udfaldet blev afgjort før beslutningen, og som umuligt kunne have været anderledes uanset fremtidige events, som vil blive afgjort på baggrund af det givne udfald.

4) Hvis af den ene eller anden grund antallet af omgange i en kamp ændres mellem tidspunktet for væddemålets accept og den faktiske kamp, erklæres væddemål på omgange, såsom fx "Spil på omgang", "Gruppe af omgange", "Over/Under ", "Metoden hvorpå kampen vindes" og "Går tiden ud", som ugyldige.

5) Med afgørelsen i hensigt refererer væddemål på omgange eller grupper af omgange til, at en bokser vinder på KO (knockout), TKO (teknisk knockout) eller diskvalifikation i løbet af omgangen eller grupper af omgange. Hvis en pointafgørelse tildeles af en eller anden grund før afslutningen af alle de planlagte omgange, eller hvis en bokser diskvalificeres, vil væddemål afgøres ud fra omgangen, hvor kampen blev stoppet. Væddemål, der peger på "at vinde på point", vil kun være vindende, hvis samtlige omgange afsluttes.

6) For at en kamp bliver erklæret for afgjort på "point" (fx de forskellige definitioner af denne "afgørelse"), skal alle planlagte omgange være afsluttet. Alle andre beslutninger (fx KO, TKO, tilbagetrækning, diskvalifikation, reagerer ikke på klokken, hovedsammenstød, stød under bæltestedet osv.) vil blive afgjort, som hvis bokseren har vundet kampen uden en afgørelse som "før klokken".

7) Væddemål, der henviser til varigheden af en omgang/kamp, repræsenterer den tid, der rent faktisk er gået i omgangen/kampen, afhængig af den programsatte tid for omgangen/kampen. For eksempel: Et væddemål på over 4,5 omgange i alt i en boksekamp afgøres som Over, så snart 1,5 minutter er gået af 5. omgang.

8) En eventuel bekræftet kamp skal være afsluttet senest kl. 23:59 lokal tid den følgende dag, for at væddemål betragtes som gældende. Eventuelle ændringer i sted eller placering betragtes ikke som gyldige begrundelser for at erklære tilbuddene ugyldige.

9) I tilbud, hvor et uafgjort resultat er muligt, og der ikke er tilbudt odds for et sådant resultat, vil væddemål blive erklæret ugyldige, hvis det officielle resultat erklæres som sådan. I afgørelsen betragtes kampe, hvor resultatet erklæres som enten "Majority draw" (uafgjort ved flertalsbeslutning) eller "Split draw" (uafgjort ved uenighed), som uafgjorte, og væddemål vil blive afgjort i overensstemmelse hermed.

10) Afgørelse af statistikbaserede tilbud, såsom "Deltager X bliver slået til tælling" eller lignende, vil blive afgjort ud fra de resultater, der er angivet af dommeren; ingen personlig fortolkning vil blive anerkendt.

10. Cricket

a. Generelle cricketregler

1) I tilfælde hvor der ikke er tilbudt odds for et uafgjort resultat, og kampen/tilbuddet ender som uafgjort, vil væddemålene blive afgjort i henhold til den såkaldte "dødt løb"-regel, hvor udbetalingen beregnes efter, at oddsene er delt og ganget med indsatsen, uanset om nettoudbetalingen er lavere end kontohaverens andel. I konkurrencer, hvor andre midler bruges til at bestemme en vinder efter et uafgjort resultat ('Bowl out' eller 'Super over'), vil tilbuddene blive afgjort ud fra resultatet, efter at sådanne forlængelser er afsluttet. Den eneste undtagelse til denne regel er for "Kampodds"-væddemål i test-/førsteklasses-/3-, 4- eller 5-dags kampe, hvor "Kampodds"-væddemål vil blive erklæret ugyldige i tilfælde af et uafgjort resultat (hvor begge hold har gennemført to innings hver og har samme score).

2) For væddemål på "Runs i alt over X" (over/under & lige/ulige) inkluderes "extras" og "penalty runs" (efter kampens scorekort) i afgørelsen. Væddemål erklæres ugyldige, hvis overen ikke gennemføres, medmindre et resultat allerede er afgjort, eller hvis overen har nået sin 'naturlige afslutning' (fx innings slutning/erklæring). Spillet omfatter kun den opførte over (fx henviser "5. over" til over 5, dvs. den over der kommer direkte efter nummer 4).

3) For væddemål på "Runs kastet i alt X" (over/under & lige/ulige) inkluderes "extras" (men ikke "penalty runs") efter kampens scorekort i afgørelsen. Kast tælles fra starten af overen, og yderligere kast (som følge af 'extras') tælles efter hinanden og adskilt (fx hvis 1. kast er wide, anses den næste bold som 2. kast).

4) For væddemål på "Grænse over X" (ja/nej) betragtes ethvert tilfælde, hvor bolden rammer eller passerer grænsen - uanset om bolden kommer fra et slag med battet - som en grænse. Dette omfatter wides, byes, leg byes & overthrows (fx vil enhver forekomst af en bold i spil, der rammer eller passerer grænsen, afgøres som 'ja' for den pågældende over). 4 runs, der er "all run" mellem gærden, regnes ikke som en grænse. Væddemål erklæres ugyldige, hvis overen ikke gennemføres, medmindre et resultat allerede er afgjort, eller hvis overen har nået sin 'naturlige afslutning' (fx innings slutning/erklæring). Spillet omfatter kun den opførte over (fx henviser "5. over" til over 5, dvs. den over der kommer direkte efter nummer 4).

5) For væddemål på "Gærde over X" (ja/nej) skal overen være afsluttet, for at væddemålet er gældende, medmindre en gærde allerede er faldet, eller en innings når sin naturlige afslutning (fx innings slutning/erklæring).

6) For væddemål på "Wides i alt" (over/under) baseres afgørelsen på "runs" scoret fra "wides" og ikke antallet af kastede "wides". Fx hvis et enkelt wide kast når grænsen, tælles det som i alt 5 wides..

7) For væddemål på "Metode for dømt ude" erklæres væddemålet ugyldigt, hvis begge spillere trækker sig på grund af en skade eller af anden grund, inden gærdet falder, eller der ikke er flere gærder.

8) For væddemål på "Flest run outs" baseres afgørelsen på gærdeholdet ikke markholdet. (Fx tæller run outs for det hold, hvor spilleren, som bliver dømt ude, er på).

9) For væddemål på "Lige/ulige" skal bolden være kastet, før væddemålet gælder.

10) For alle væddemål på "ducks", defineres en "duck" som når en spiller dømmes ude for en score på nul runs. Enhver spiller, der er "not-out" med nul runs, betragtes ikke som en duck.

11) For væddemål på "Maiden in Match" betragtes en maiden som ethvert overkast uden nogen runs scoret. Kun afsluttede overs med nul runs tæller. Mindst 6 kast skal gennemføres, for at væddemålet gælder. I afgørelsen gælder leg-byes og byes ikke for dette tilbud - ifølge scorekortet.

12) For alle ”4’ere”-væddemå, herunder, men ikke begrænset til ”4’ere i alt”, ”flest 4’ere” og ”spillers 4ére i alt”, vil enhver "all run" 4'er ikke tælle med i det samlede resultat. Over-throws, der når grænsen og tildeles til slåeren, tæller. ”No-balls”, der når grænsen fra slåeren og tildeles slåeren, tæller. ”Leg-byes” og ”Byes”, der når grænsen, er ikke inkluderet. ”Wides”, der når grænsen, er ikke inkluderet.

13) Penalty runs tæller i afgørelsen som over, interval og innings - ifølge scorekortet. Hvis penalty runs ikke tildeles en bestemt over, tæller de kun som innings runs.

b. Limited Overs (inklusiv "One-Day Internationals", "Twenty20s" & "Domestic One-Day cricket")

1) Væddemål på "Bedste run-scorer" og "Bedste gærde-redder" (inklusive alle varianter af "Hjemmehold", "Udehold", "1. innings" og " 2. Innings"), der er placeret på enhver spiller, der ikke er blandt de 11 til start, vil blive erklæret ugyldige. Væddemål på spillere, der er valgt, men ikke spiller som slåer eller er i marken, afgøres som tabt.

I tilfælde af et uafgjort resultat gælder reglerne for dødt løb som angivet i <Section C, Para 10(a).1>.

a) Endvidere vil der for alle kampe med begrænsede overe gælde følgende:

Væddemål kræver, at der skal kastes mindst 20 overs pr. innings i en One Day-kamp, medmindre et hold er helt ude, eller kampen afsluttes, eller at der kastes mindst 5 overs pr. innings i en Twenty 20-, T10- eller 100-kamp, medmindre et hold er helt ude, eller kampen afsluttes

b) Endvidere vil der for alle testkampe og 4-/5-dags kampe gælde følgende:

Væddemål kræver, at der gennemføres 50 overs, for at væddemålet gælder, medmindre den pågældende innings har nået sin naturlige afslutning (herunder 'Innings erklæret').

c) Alle væddemål på "Bedste gærde-redder" afgøres udelukkende på antallet af reddede gærder uanset antallet af runs scoret imod holdet.

d) Alle væddemål på "Bedste gærde-redder" erklæres ugyldige, hvis ingen gærder reddes af enhver slåer i den innings.

2) Væddemål på "Man of the Match/Player of the Match", der er placeret på en spiller, der ikke er blandt de 11 til start, vil blive erklæret ugyldige. Væddemål på spillere, der vælges, men ikke spiller som slåer eller er i kaster, afgøres som tabt. I tilfælde af et uafgjort resultat gælder reglerne for dødt løb som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1>.

3) Væddemål på "Næste spiller ude" og "Første slåer ude" vil blive erklæret ugyldige, hvis en spiller trækker sig på grund af skade eller af enhver anden årsag, før gærden falder, eller hvis der ikke er flere gærder. Begge navngivne slåere skal være slåer, når den nominerede gærde falder, for at væddemålet gælder.

4) Matchups med "Flest runs" (2-vejs og 3-vejs) kræver, at begge/alle spillere når markeringslinjen, mens en bold kastes, selv om det ikke er nødvendigt, at de står over for en bold. De angivne spillere må heller ikke have slået sammen, ellers erklæres væddemålet ugyldigt. I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1>.

5) Matchups med "Flest gærder" (2-vejs og 3-vejs) kræver, at begge/alle spillere kaster mindst 1 bold, for at væddemålet gælder. I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1>.

6) Væddemål på "Spillerpræstation", der er placeret på en spiller, der ikke er blandt de 11 til start, vil blive erklæret ugyldige. Afgørelsen er baseret på følgende pointbaseret scoresystem:

· 1 point pr. run scoret (kun slåer);
· 10 points pr. kast foretaget (kun markspiller eller keeper);
· 20 points pr. gærde (kun kaster);
· 25 points pr. stumping (kun keeper).

Derudover vil alle væddemål blive erklæret ugyldige, hvis antallet af overs bliver reduceret på grund af vejret (eller af anden grund) fra det almindeligt planlagte antal overs i en Twenty 20-kamp eller en anden kamp med begrænsede overs. Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed.

7) For væddemål på "Spiller tager 5 eller flere gærder/spillers samlede antal gærder/Spiller tager en gærde", der er placeret på enhver spiller, der ikke er blandt de 11 til start, vil blive erklæret ugyldige. Væddemålet vil også være ugyldigt, hvis spilleren ikke kaster en bold.

8) For væddemål på "Spiller får en duck" (ja/nej) kræver det, at spilleren når markeringslinjen, mens en bold kastes, selv om det ikke er nødvendigt, at de står over for en bold.

9) For væddemål på "Spiller scorer hurtigste 50/century" baseres afgørelsen på det mindste antal bolde, der stås over for, for at nå resultatet (enten 50 eller 100 runs). I tilfælde af et uafgjort resultat gælder reglerne for dødt løb som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1>.

10) For væddemål på "Hurtigst til X runs" skal begge spillere åbne som slåere, for at væddemålet gælder.

11) For væddemål på "Spillers runs i alt/spillers 4'ere i alt/spillers 6'ere i alt" (over/under) kræver det, at spilleren når markeringslinjen, mens en bold kastes, selv om det ikke er nødvendigt, at de står over for en bold. I de tilfælde hvor en slåers innings afsluttes pga. vejret eller dårligt lys, vil alle væddemål, hvor et resultat ikke er blevet afgjort, blive erklæret ugyldige. Et resultat anses for at være afgjort, hvis en slåer har nået flere runs i alt, end det antal der fremgår af det accepterede væddemålet, at slåeren er blevet dømt ude, eller en innings er afsluttet/erklæring afsluttet. Hvis en slåers score fx står ved 50 'not-out', når et spil eller en innings afsluttes på grund af dårligt lys eller regn, vil alle væddemål på 50,5 runs blive erklæret ugyldige, medmindre spillet har nået sin naturlige afslutning. Alle væddemål på over 49,5 runs vil dog blive afgjort som vunden, mens væddemål på under 49,5 runs bliver afgjort som tabte. Hvis en slåer trækker sig pga. skade, vil hans score i slutningen af hans holds innings blive betragtet som resultatet for det væddemål. Derudover vil alle væddemål blive erklæret ugyldige, hvis antallet af overs bliver reduceret på grund af vejret (eller af anden grund) fra det almindeligt planlagte antal overs i en Twenty 20-kamp eller en anden kamp med begrænsede overs. Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed.

12) For væddemål på "Spiller scorer en 50/century" (ja/nej) kræver det, at spilleren når markeringslinjen, mens en bold kastes, selv om det ikke er nødvendigt, at de står over for en bold. En spiller anses for at have scoret 50 eller en 'half century', når spillerens score er 50 eller flere runs, uanset om spilleren scorer et centry eller mere. I de tilfælde hvor en slåers innings afsluttes pga. vejret eller dårligt lys, vil alle væddemål, hvor et resultat ikke er blevet afgjort, blive erklæret ugyldige, medmindre spillet har nået sin naturlige afslutning. Hvis en slåer trækker sig pga. skade eller af enhver anden årsag, vil hans score i slutningen af hans holds innings blive betragtet som resultatet for det væddemål.

Endvidere gælder det for alle kampe med begrænsede overs, at hvis regn (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept, så vil alle åbne væddemål (spiller scorer 50) blive erklæret ugyldige, såfremt reduktionen er 10 % eller flere overs end planlagt. Væddemål er stadig gældende, hvis reduktionen af planlagte overs er under 10 % ved tidspunktet for væddemålets indgåelse. Hvis et holds innings er 10 eller færre overs, vil enhver reduktion annullere vædemål. Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed.

13) For væddemål på "Spiller scorer en 100/century/200/dobbelt century" (ja/nej) kræver det, at spilleren når markeringslinjen, mens en bold kastes, selv om det ikke er nødvendigt, at de står over for en bold. En spiller anses for at have scoret 100 eller en 'century', når spillerens score er 100 eller flere runs, uanset om spilleren scorer et centry eller mere. Ligeledes anses en spiller for at have scoret 200 eller et "dobbelt century", når spillerens score er 200 eller flere runs. I de tilfælde hvor en slåers innings afsluttes pga. vejret eller dårligt lys, vil alle væddemål, hvor et resultat ikke er blevet afgjort, blive erklæret ugyldige. Hvis en slåer trækker sig pga. skade eller af enhver anden årsag, vil hans score i slutningen af hans holds innings blive betragtet som resultatet for det væddemål.

Endvidere gælder det for alle kampe med begrænsede overs, at hvis regn (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept, så vil alle åbne væddemål (spiller scorer 100/200) blive erklæret ugyldige, såfremt reduktionen er 10 % eller flere overs end planlagt. Væddemål er stadig gældende, hvis reduktionen af planlagte overs er under 10 % ved tidspunktet for væddemålets indgåelse. Hvis et holds innings er 10 eller færre overs, vil enhver reduktion annullere vædemål. Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed.

a. Testkampe/førsteklasses kampe (inklusiv national cricket f.eks. Sheffield Shield

1) Hvis en kamp overførs til en 'reserve'-dag, forbliver alle væddemål gyldige, så længe spillet begynder indenfor 48 timer af den oprindelige planlagte starttid.

2) Væddemål på kampodds (head to head) udbetales efter det officielle resultat. I tilfælde af et uafgjort resultat gælder reglerne for dødt løb som angivet i punkt 1 i de generelle regler for cricket, medmindre en efterfølgende metode til at afgøre en vinder bruges (fx super over eller bowl-off), i hvilket tilfælde udfaldet afgøres efter resultatet af denne metode. Hvis kampens udfald erklæres som et 'ikke-resultat', erklæres alle afventende væddemål ugyldige.

3) Hvis en "super over" eller anden løsning for at afgøre en vinder kræves, tæller ingen runs, gærder eller anden statistik, der kan forekomme i super over/en vinderafgørelse, som afgørelser for nogen væddemål (undtagen kampresultat), herunder væddemål på spillere og holdtotaler (fx bedste slåer/kaster, spillers runs, 6'ere i alt, spiller tager mindst X gærder). Denne regel gælder ikke for specifikke væddemålstilbud vedrørende "super overs" (fx super over runs i alt).

4) For væddemål på "Kamp-handicap/vindermargin" afhænger afgørelsen af, om det vindende hold er inde som nr. 1 eller 2. Hvis holdet, der er inde som nr. 1, vinder, dikterer runs-handicappet afgørelsen. Hvis holdet, der er inde som nr. 2, vinder, dikterer gærde-handicappet afgørelsen. Alle væddemål vil blive erklæret ugyldige, hvis antallet af overs bliver reduceret på grund af vejret (eller af anden grund) fra det almindeligt planlagte antal overs i en Twenty 20-kamp eller en anden kamp med begrænsede overs.

5) For væddemål på "Højeste første 6/15 overs" vil alle væddemål blive erklæret ugyldige, hvis antallet af overs bliver reduceret på grund af vejret (eller af anden grund) fra det almindeligt planlagte antal overs på tidspunktet for væddemålets accept (uanset almindeligt antal eller allerede reduceret antal). Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed. I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i punkt 1 i de generelle regler for cricket.

6) Væddemål på "Højeste første over i alt" erklæres ugyldige, hvis regn (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs i kampen bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed.

7) "Højeste åbningspartnerskab" kræver, at begge sider gennemfører deres åbningspartnerskaber med undtagelse af de situationer, hvor et resultat allerede er afgjort. Et åbningspartnerskab anses for at være begyndt, når den første bold er kastet i en holdinnings og varer indtil 1. gærde falder, eller hvis ingen 1. gærde falder, indtil den pågældende innings har nået sin naturlige afslutning. I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i punkt 1 i de generelle regler for cricket. Endvidere gælder det, at alle væddemål (på højeste åbningspartnerskab) erklæres ugyldige, hvis vejret (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs i kampen bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept (uanset om antallet er standard eller allerede reduceret). Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed.

8) For væddemål på "Næste gærdefald" og "Åbningspartnerskaber" (over/under) gælder det, at hvis den ene eller anden slåer trækker sig på grund af skade, før et resultat er blevet afgjort, vil alle væddemål placeret før trækningen, blive erklæret ugyldige; væddemål placeret efter den første bold i det nye partnerskab gælder stadig. Et resultat anses for at være afgjort, hvis partnerskab i alt er højere end runs i alt, hvortil væddemålet blev accepteret. Hvis et hold når deres mål, vil det samlede antal opnået af gærdeholdet være væddemålets resultat. Hvis et partnerskab afbrydes på grund af vejret, gælder alle væddemål stadig, medmindre kampen er spillet til ende. I så fald vil alle væddemål, hvor et resultat ikke er afgjort, blive erklæret ugyldige. I forhold til antallet af overs ved næste gærdefald, vil enhver "halve" forudsigelse henvise til det hele antal overs, ikke de specifikke bolde, der er kastet i hver over (fx henviser over/under 5,5 til enten ‘ethvert kast i over 5 og før’ eller ‘ethvert kast i over 6 og senere’). Endvidere gælder det, at alle væddemål (på næste gærdefald) erklæres ugyldige, hvis vejret (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs i kampen bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept (uanset om antallet er standard eller allerede reduceret). Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed.

9) For væddemål på "Runs i alt - innings X" (over/under) (fx Hold-runs i alt) gælder det, at alle væddemål bliver erklæret ugyldige, hvis antallet af overs bliver reduceret på grund af vejret (eller af anden grund) fra det almindeligt planlagte antal overs på tidspunktet for væddemålets accept (uanset almindeligt antal eller allerede reduceret antal). Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed. For at undgå tvivlsspørgsmål: Alle væddemål indgået, efter antallet af overs er blevet reduceret, vil være gældende, medmindre der er en yderligere reduktion.

10) For væddemål på "Runs i alt - innings X, overs X-X" (over/under) (fx Runs i alt - hjemmehold, overs 1-15) gælder det, at alle væddemål bliver erklæret ugyldige, hvis antallet af overs bliver reduceret på grund af vejret (eller af anden grund) fra det almindeligt planlagte antal overs på tidspunktet for væddemålets accept (uanset almindeligt antal eller allerede reduceret antal). Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed. For at undgå tvivlsspørgsmål: Alle væddemål indgået, efter antallet af overs er blevet reduceret, vil være gældende, medmindre der er en yderligere reduktion.

11) For væddemål på "4'ere/6'ere/grænser/gærder i alt" (over/under) gælder det, at alle erklæres ugyldige, hvis vejret (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs i kampen bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept (uanset om antallet er standard eller allerede reduceret). Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed. Leg-byes og byes, der når/passerer grænsen, tæller ikke som 4'ere og 6'ere. Overthrows tildelt slåeren tæller. ”Wides”, der når grænsen, tælles ikke. ”No-balls”, der når grænsen fra slåeren og tildeles slåeren, tælles.

12) For væddemål på “Flest firere/seksere/wides/run-outs/grænser/ducks/extras” gælder det, at hvis regn (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept, så vil alle åbne væddemål (på flest ’x’) blive erklæret ugyldige, såfremt reduktionen er 10 % eller flere overs end planlagt. Væddemål er stadig gyldige i de tilfælde, hvor reduktionen er mindre end 10 % overs end planlagt ved væddemålets accept. Hvis et holds innings er 10 overs eller mindre, vil enhver reduktion i overs gøre, at væddemål (på fleste 'x') blive erklæret ugyldige. Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed. Leg-byes og byes, der når/passerer grænsen, tæller ikke som 4'ere og 6'ere. I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i punkt 1 i de generelle regler for cricket.

13) For væddemål på “Wides/run-outs/ducks/extras/stumpings i alt” (over/under) gælder det, at hvis regn (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept, så vil alle åbne væddemål blive erklæret ugyldige (uanset om antallet er standard eller allerede reduceret). Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed. For væddemål på wides og extras baseres afgørelsen på "runs" scoret fra "wides" og ikke antallet af kastede "wides".

14) For væddemål på “Højeste individuelle score” gælder det, at alle væddemål vil blive erklæret ugyldige, hvis antallet af overs bliver reduceret på grund af vejret (eller af anden grund) fra det almindeligt planlagte antal overs i en Twenty 20-kamp eller en anden kamp med begrænsede overs, bortset fra hvis en "century" allerede er scoret.

15) For væddemål på “Bedste run-scorers hold” gælder det, at hvis regn (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept, så vil alle åbne væddemål (på bedste run-scorers hold) blive erklæret ugyldige, såfremt reduktionen er 10 % eller flere overs end det planlagte antal. Væddemål er stadig gyldige i de tilfælde, hvor reduktionen er mindre end 10 % overs end planlagt ved væddemålets accept. Hvis et holds innings er 10 overs eller mindre, vil enhver reduktion i overs gøre, at væddemålet erklæres ugyldigt. Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed. I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i punkt 1 i de generelle regler for cricket.

16) For væddemål på “Fifty/century scoret i kampen” gælder det, at hvis regn (eller anden forsinkelse) resulterer i, at antallet af overs bliver reduceret fra antallet, der oprindeligt var planlagt på tidspunktet for væddemålets accept, så vil alle åbne væddemål (på fifty/century scoret i kampen) blive erklæret ugyldige, såfremt reduktionen er 10 % eller flere overs end det planlagte antal. Væddemål er stadig gyldige i de tilfælde, hvor reduktionen er mindre end 10 % overs end planlagt ved væddemålets accept. Hvis et holds innings er 10 overs eller mindre, vil enhver reduktion i overs gøre, at væddemålet erklæres ugyldigt.

17) For væddemål på "Højeste runs i alt i en over/maksimum runs i en over" (over/under) gælder det, at væddemål vil blive afgjort på det største antal runs (inklusive extras) scoret i en over i begge innings i kampen. Alle væddemål erklæres ugyldige, hvis antallet af overs bliver reduceret på grund af vejret (eller af anden grund) fra det almindeligt planlagte antal overs på tidspunktet for væddemålets accept (uanset almindeligt antal eller allerede reduceret antal). Skulle udfaldet af sådanne tilbud allerede være afgjort inden afbrydelsen, og yderligere spil umuligt kan ændre udfaldet af sådanne væddemål, vil disse blive afgjort i overensstemmelse hermed.

b. Serie/turneringsvæddemål

1) Hvis en kamp officielt opgives (fx på grund af farlige baneforhold), erklæres alle uafgjorte væddemål ugyldige.

2) For væddemål på "Kampodds" i test-/førsteklasses-/3-, 4- eller 5-dags kampe gælder det, at "kampodds"-væddemål erklæres ugyldige, og indsatser refunderes, i tilfælde af et uafgjort resultat (hvor begge hold har gennemført to innings hver og har samme score).

3) For væddemål på "Draw No Bet" gælder det, at væddemål erklæres ugyldige, og indsatser refunderes, i tilfælde af et uafgjort resultat.

4) For væddemål på "Dobbelt chance" gælder det, at væddemål erklæres ugyldige, og indsatser refunderes, i tilfælde af et uafgjort resultat.

5) For væddemål på "Flest point" gælder det, at afgørelsen baseres på, hvem der får flest point tildelt i kampen (fx Sheffield Shield). I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1>.

6) Væddemål på "Højeste åbningspartnerskab" kræver, at begge sider gennemfører deres åbningspartnerskaber med undtagelse af de situationer, hvor et resultat allerede er afgjort. Medmindre andet er angivet, henviser højeste åbningspartnerskab kun til hvert holds første innings. I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1>. 7) For væddemål på "Næste gærdefald" og "Åbningspartnerskaber" (over/under) gælder det, at hvis den ene eller anden slåer trækker sig på grund af skade, før et resultat er blevet afgjort, vil alle væddemål blive erklæret ugyldige. Et resultat anses for at være afgjort, hvis innings i alt er højere end runs i alt, hvortil væddemålet blev accepteret. Hvis et hold erklærer eller når deres mål, vil det samlede antal opnået af gærdeholdet være væddemålets resultat. Hvis et partnerskab afbrydes på grund af vejret, gælder alle væddemål stadig, medmindre kampen er spillet til ende. I så fald vil alle væddemål, hvor et resultat ikke er afgjort, blive erklæret ugyldige. Extras og penalty runs, der tildeles før gærdefald eller under partnerskabet ifølge kampens scorekort, tæller.

I forhold til antallet af overs ved næste gærdefald, vil enhver "halve" forudsigelse henvise til det hele antal overs, ikke de specifikke bolde, der er kastet i hver over (fx henviser over/under 5,5 til enten ‘ethvert kast i over 5 og før’ eller ‘ethvert kast i over 6 og senere’).

8) For væddemål på "Runs i alt - innings X" (over/under) (fx Hold-runs i alt) gælder det, at alle væddemål erklæres ugyldige, hvis der ikke kastes 50 overs, medmindre en innings har nået sin naturlige afslutning eller erklæres. Hvis en innings på noget tidspunkt erklæres, afgøres væddemål på grundlag af det erklærede resultat. Extras og penalty runs, der tildeles i løbet af innings ifølge kampens scorekort, tæller.

9) Væddemål på "Runs i session" kræver, at der kastes 20 overs i en session, før at væddemålet gælder. Væddemål afgøres på det samlede antal runs i sessionen, uanset hvilket hold der scorer de pågældende runs. Extras og penalty runs, der tildeles i løbet af sessionen ifølge kampens scorekort, tæller.

10) Væddemål på "Gærder i session" kræver, at der kastes 20 overs i en session, før at væddemålet gælder. Væddemål afgøres på det samlede antal tabte gærder i sessionen, uanset hvilket hold der taber dem.

11) Følgende definition af hver session gælder for alle væddemål i forbindelse med "session":

· Dag X, session 1 (spilstart indtil frokost)
· Dag X, session 2 (frokost indtil aftensmad)
· Dag X, session 3 (aftensmad indtil stumps/spilafvikling for den dag)

Følgende definition af hver session gælder for dag/nat-kampe:

· Dag X, session 1 (spilstart indtil frokost)
· Dag X, session 2 (frokost indtil aftensmad)
· Dag X, session 3 (aftensmad indtil stumps/spilafvikling for den dag)

For væddemål på "Testkamp slutter" gælder det, at hvis kampen slutter uafgjort, anses vinderresultatet som"dag 5, session 3". Hvis en kamp officielt opgives (fx på grund af farlige baneforhold), erklæres alle væddemål ugyldige.

12) For væddemål på "Hold der fører efter første innings" gælder det, at begge hold skal være kastet ud eller have erklæret deres første innings, for at væddemålet gælder. I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1>.

13) Tilbud på "Century i første innings" kræver, at der kastes 50 overs, medmindre et resultat allerede er fastslået, eller inningsen har nået sin 'naturlige afslutning' (herunder innings erklæret).

14) For væddemål på "Fifty/century/dobbelt century scoret i kampen" i enten en test- eller førsteklasseskamp gælder det, at væddemål erklæres ugyldige i kampe med et uafgjort resultat, hvor antallet af kastede overs er mindre end 200, medmindre et resultat allerede er fastslået.

15) For væddemål på "Fifty/century/dobbelt century scoret i kampen" i 'Hjemme/ude i 1. innings' i enten en test- eller førsteklasseskamp gælder det, at væddemål erklæres ugyldige, medmindre inningsen har nået sin 'naturlige afslutning' (herunder 'innings erklæret'), eller et resultat allerede er fastslået.

16) For væddemål på "Fifty/century/dobbelt century scoret i kampen" i en af de 1. innings i enten en test- eller førsteklasseskamp gælder det, at væddemål erklæres ugyldige, medmindre begge innings når deres 'naturlige afslutning' (herunder 'innings erklæret'), eller et resultat allerede er fastslået.

17) For væddemål på "Fifty/century/dobbelt century scoret i kampen" i 'Hjemme/ude i 2. innings' i enten en test- eller førsteklasseskamp gælder det, at væddemål erklæres ugyldige, hvis antallet af kastede overs i den pågældende innings er mindre end 50, medmindre et resultat allerede er fastslået.

18) Væddemål på "Bedste run-scorers hold" vil blive afgjort ifølge den højeste run-scorer for begge hold i enten 1. eller 2. innings, dvs. holdet med den højeste individuelle run-scorer i kampen uanset kampens samlede resultat. Væddemål erklæres ugyldige ved et uafgjort resultat, hvis antallet af kastede overs er mindre end 200. I tilfælde af et uafgjort resultat, og hvis en gevinst for et sådan resultat ikke tilbydes, gælder reglerne for dødt løb som angivet i <Section C, Para 10(a).1>. e.

1) Hvis væddemålet ikke tilbyder odds for et uafgjort resultat på et "Serievinder"-væddemål, og serien ender uafgjort, erklæres alle væddemål ugyldige, medmindre reglerne for dødt løb er gældende (som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1>).

2) Hvis en turnering ikke er afsluttet, men det styrende organ erklærer en vinder eller flere vindere, udbetales væddemål efter den/de erklærede vinder(e). Reglerne for dødt løb som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1> kan være gældende. Hvis ingen vinder erklæres, vil alle væddemål blive afgjort som ugyldige.

3) Alle turneringsspil inkluderer finaler/slutspil, medmindre andet er angivet..

4) For væddemål på "Serie-resultat" (korrekt serie-resultat) gælder det, at hvis antallet af kampe i en serie af en eller anden grund ændres og ikke afspejler det antal, der forventes i spiltilbuddet, erklæres alle væddemål ugyldige.

5) For væddemål på "Seriens bedste run-scorer/gærde-tager" og "Bedste slåer/kaster i turneringen" gælder det, at hvis resultatet er uafgjort, vil reglerne for dødt løb som angivet i <Sektion C, afsnit 10 (a).1> være gældende. Der vil ikke blive udbetalt refusion for væddemål på spillere, der ikke deltager. Mindst en kamp skal afsluttes i turneringen/serien, for at væddemålet gælder.

6) Væddemål på en bestemt spiller/holdes præstationer i en serie/ turnering tager ikke højde for statistik indhentet fra opvarmningskampe.

7) For væddemål på "Serie-handicap" gælder at, at alle væddemål afgøres efter "serie-resultatet", ikke runs scoret i serien. Hvis antallet af kampe i en serie af en eller anden grund ændres, erklæres alle væddemål ugyldige.

8) For væddemål på "Vinder en test i serien" gælder det, at hvis antallet af kampe i en serie af en eller anden grund ændres, erklæres alle væddemål ugyldige med undtagelse af de situationer, hvor et resultat allerede er afgjort.

11. Curling

1) Afregning af alle spil omhandlende Curling vil blive baseret på resultatet efter eventuelle ekstra innings, medmindre det specifikt er angivet.

12. Cykling (bane & landevej)

1) Afgørelse af tilbud vil blive baseret på rytteren/holdet, der opnår den højeste placering ved afslutningen af omgangen/eventen.

2) Den afgørende faktor, ved afgørelse af væddemål, vil være den højeste placering i den specificerede event, som anført af den officielle organisation på tidspunktet for podiumpræsentationen, ligegyldigt efterfølgende diskvalifikationer, ændringer i officielle resultater osv.

3) Alle "Head to Head" og “Over/Under” væddemål med præstation fra en eller flere ryttere i en event/omgang anses for gyldige, hvis alle anførte ryttere starter ved den event/omgang og mindst én færdiggør den nævnte event/omgang.

4) Væddemål, der henviser til udfaldet ved afslutningen af eventen, kræver, at den specifikke event helt afsluttes, ellers vil væddemål blive erklæret ugyldige, med mindre resultatet allerede er afgjort. Hvis det komplette antal omgange i en event ikke fuldendes, eller hvis arrangørerne beslutter at fjerne resultatet fra visse omgange fra beregningen af det officielle resultat, så erklæres væddemål for gyldige, hvis antallet af ikke medregnede omgange ikke overgår 25 % af de allerede etablerede antal omgange (eksklusiv prolog) ved starten af løbet.

5) Alle væddemål erklæres gyldige, hvis eventen, eller den respektive omgang/etape væddemålet henviser til, fuldføres inden for samme år, med mindre der opnås enighed om andre ordninger.

6) Væddemål på præstationer for specifikke etaper gælder uanset ændringer i rute, som arrangøren kan tage højde for og pålægge under etapen. Som undtagelse til dette er tilfældet, hvor etapen, der har en særlig karakter (f.eks. bjergetape), ændres af arrangørerne, før etapen starter, til en etape af en anden særlig karakter (f.eks. enkeltstart). I et sådan tilfælde erklæres væddemål, der blev placerest før annonceringen af ændringen i etapen, for ugyldige.

7) Et holds eller en rytters præstation i en specifik event (som samlede etapesejre af hold/rytter X i Tour Y) eller ”Head to Head” væddemålstilbud med to rytteres/holds præstationer i specifikke events, hændelser under events, med en af følgende benævnelser, gælder ikke i forhold til afgørelsen, med mindre andet er nævnt: Prolog, enkeltstart.

13. Cyclo-Cross

1) Anførte regler og vilkår for cykling gælder hvor relevant.

14. Fodbold

1) Første/næste målscorer - væddemålet henviser til en specifik spiller som den anførte målscorer inden for den gældende tidsramme eller som den første målscorer for sit hold (f.eks. ”Første målscorer for Hold X”). Indsatser vil blive refunderet for spillere, der ikke tager del i kampen eller kommer ind på banen, efter det første mål er blevet scoret. Selvmål gælder ikke for afgørelse af dette tilbud. Hvis målet, væddemålet henviser til, anses som et selvmål, anses den næste spiller, der scorer et mål, der ikke er et selvmål og som overholder væddemålets parametre, som det vindende udfald. Hvis ingen mål (eller ingen yderligere mål) scores, der ikke er selvmål og opfylder væddemålets parametre, anses alle væddemål som tabte, medmindre en anden gældende mulighed er inkluderet i tilbuddet.

2) Sidste målscorer - væddemålet henviser til en specifik spiller som den sidste målscorer i kampen enten inden for en specifik tidsramme af eventen (f.eks. ”Sidste mål i kampen” eller ”Sidste mål i 2. halvleg”), eller som sidste målscorer for sit hold (f.eks. ”Sidste målscorer for Hold X”). Indsatser bliver refunderet for spillere, der ikke tager del i kampen overhovedet. I alle andre tilfælde forbliver væddemål gyldige, uanset tidspunktet for inkludering/udskiftning af spilleren. Selvmål gælder ikke for afgørelse af dette tilbud. Hvis målet, væddemålet henviser til, anses som et selvmål, anses den forrige spiller, der scorede et mål, der ikke var et selvmål og som overholdt væddemålets parametre, som det vindende udfald. Hvis ingen mål (eller ingen forrige mål) er blevet scoret, der ikke er selvmål og opfylder væddemålets parametre, anses alle væddemål som tabte.

3) "Scorecast" og ”Matchcast”er væddemål, hvor det er muligt at spille samtidig på specifikke hændelser (f.eks. første målscorer) kombineret med en anden hændelse fra samme event eller en relateret event (f.eks. korrekt score i kampen eller kampens udfald). Hvis væddemålet henviser til første eller sidste målscorer, gælder betingelserne i <Section C, Para 14.1> og <Section C, Para 14.2>, hvor relevant. Indsatser redunderes for spillere, der ikke deltager i kampen overhovedet. I alle andre tilfælde forbliver væddemål gyldige, uanset tidspunktet for inkludering/udskiftning af spilleren. Selvmål gælder ikke for afgørelsen af dette væddemål.

4) Medmindre andet er angivet eller nævnt i forbindelse med spiltilbuddet, kræves det, at alle væddemål placeret før kampstart, der henviser til, om en/flere bestemt spiller(e) vil kunne score et antal mål, at den/de opførte spillere deltager fra kampstart, for at væddemålet gælder. Lignende typer væddemål, der er placeret efter, at den relevante kamp er startet, vil blive erklæret ugyldige, hvis den/de opførte spiller(e) ikke tager yderligere del i kampen uanset årsag efter væddemålets accept. Selvmål tæller aldrig som et scoret mål for nogle af spillerne.

5) For alle væddemål relateret til gule/røde kort, booking point osv. gælder det, at kun kort vist til spillere, som på det tidspunkt er på banen, er gyldige med henvisning afgørelsen. Der ses bort fra kort, disciplinære handlinger, udvisninger pålagt ethvert andet individ, som i øjeblikket ikke er, eller ikke burde være, aktiv spiller på banen, samt hvad angår disciplinære handlinger efter kampens officielle afslutning.

6) Medmindre andet er angivet eller nævnt i forbindelse med spiltilbuddet, kræves det, at alle væddemål placeret før kampstart, der henviser til individuelle disciplinære handlinger (fx gult kort, rødt kort, antal fejl), at den/de opførte spillere deltager fra kampstart, for at væddemålet gælder. Lignende typer væddemål, der er placeret efter, at den relevante kamp er startet, vil blive erklæret ugyldige, hvis den/de opførte spiller(e) ikke tager yderligere del i kampen uanset årsag efter væddemålets accept.

7) "Booking point” udregnes i forhold til de følgende regler: Gult kort = 10 point, rødt kort = 25 point. Det maksimale antal point for en spiller er 35.

8) Tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlet antal mål scoret af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest mål), kræver, at alle opførte spillere deltager fra kampstart, for at væddemålet gælder.

9) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: Samlet antal mål scoret af spiller X under VM) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest mål i ligaen) kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for tilbuddet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige.

10) Alle væddemål, der refererer til sammenlagte turneringstotaler (såsom mål, hjørnespark, kort, advarsler osv.), vil blive afgjort på baggrund af officielle statistikker fra den ledende association. Med mindre andet er nævnt, vil samlede beløb for sådanne væddemål inkludere forlængelser (f.eks. overtid) men ikke straffesparkskonkurrence.

11) Med mindre andet er nævnt, så vil alle væddemål, der refererer til at et specifikt hold vinder et antal pokaler i samme sæson, være baseret på det specifikke holds præstation indenfor de følgende konkurrencer: National liga, den tilsyneladende tilsvarende til FA Cup og League Cup samt Champions League og Europa League. Andre pokaler (f.eks. nationale og European Super Cup, World Club Cup) gælder ikke.

12) "Domestic Double" anses for at være holdets sejr i den tilsyneladende tilsvarende til de respektive nationale ligaer og FA Cup.

13) For afviklingsformål tælles væddemål, der refererer til antallet af kort, der vises af dommeren, som følger:"

· Gult kort = 1
· Rødt kort = 2
· Et gult og et rødt = 3
· To gule kort og et rødt = 3

Det maksimale antal kort til en spiller er 3 kort. Kun kort, der vises til spillere, der for øjeblikket er berettigede efter C.14.5, tages i betragtning.

1) Væddemål på hvorvidt en eller flere specifikke spillere scorer fra et bestemt sted på banen (f.eks. uden for straffesparksfeltet) afgøres baseret på boldens placering, når spilleren sparker, uanset hvem eller hvad bolden kan ramme efter det endelige skud. Det forstås, at linjerne der skitserer straffesparksfeltet anses for at være en del af dette område på banen. Derfor, hvis skuddet falder, mens bolden er lige oppe over eller delvist rører en af disse linjer, så anses skuddet ikke for at være kommet fra uden for feltet.

2) Væddemål vedrørende, om en eller flere bestemte spillere vil formå at ramme overliggeren, målstangen eller nogen anden del af rammen, der skitserer målområdet, vil kun blive afgjort som en vellykket bedrift, hvis skuddet ikke direkte resulterer i et mål umiddelbart efter, bolden rammer en del af målrammen. Afgørelser vil kun medtage skud rettet mod den målramme, der forsvares af modstanderne til den eller de anførte spilleres hold. Hvis en spiller har et skud, som rammer den stang, som deres hold forsvarer, vil det ikke blive anset som at have formået en sådan bedrift.

3) Under visse begivenheder kan LeoVegas beslutte at tilbyde et reduceret udvalg af deltagere (f.eks. ”enhver ikke anført spiller fra hold X”) eller en enkelt deltager som repræsentation for hele holdet (f.eks. ”enhver spiller fra hold X”). I begge tilfælde anses ikke anførte spillere som startende (og afgøres herefter), herunder reservespillere, hvad enten de deltager i kampen eller ej.

4) Væddemål på præstation fra spillere, der starter kampen på bænken, afgøres som ugyldige, hvis spilleren enten anføres i startopstillingen eller slet ikke deltager i kampen.

5) For tilbud på f.eks. næste målscorer; næste spiller, der får et gult eller rødt kort; næste assist og man of the Match gælder det, at indsatser refunderes, hvis den valgte spiller slet ikke deltog i kampen eller slet ikke have mulighed for at opnå et sådan resultat i løbet af den anførte tidsramme.

6) Væddemål vedrørende "Næste assist" for et bestemt mål bliver afgjort som ugyldige, hvis den ledende association erklærer, at det bestemte mål var uassisteret, det bestemte mål er et selvmål, og/eller der ikke scores flere mål i kampen i løbet af den anførte tidsramme.

7) Væddemål, der refererer til straffesparkskonvertering, og/eller slutresultatet vil blive afgjort i henhold til det slutresultat, der fandt sted på banen ifølge de regler, der leder det bestemte scenarie, og i tilfælde af straffesparkskonkurrencer vil forblive gyldige uanset det format, som blev anvendt af den ledende association under straffesparkskonkurrencen. Væddemål forbliver gyldige, hvis det beordres, at straffesparket skal tages igen, og vil blive afgjort med det slutresultat, som opnås fra det nye straffespark. Som et generelt princip vil afgørelsen blive baseret på det koncept, at medmindre straffesparket resulterer i et mål (og afgjort tilsvarende), vil den første person/genstand/sted (som det er relevant), som bolden rører ved først efter at være blevet sparket, blive anset som det vindende slutresultat, og der ses bort fra alle andre personer/genstande, som bolden efterfølgende rammer på sin vej efter tidligere afledning, hvis nogen. Følgende eksempler fremsættes som en generel retningslinje til afgørelse: "Mål" vil være det vindende slutresultat ved følgende scenarier, hvor straffesparket er en forbier:

· Et straffespark, der ender som et mål uden at blive afledt;
· Målmanden rører straffesparket, men bolden ender som et mål;
· Straffesparket rører ved træværket, inden bolden ende i målet.

"Redning" vil være det vindende slutresultat ved følgende scenarier, hvor straffesparket er en forbier:

· Målmanden afleder straffesparket uden for målrammen;
· Målmanden afleder straffesparket over på målstangen/overliggeren.

"Træværk" vil være det vindende slutresultat ved følgende scenarier med mislykkede straffespark:

1) Straffespark rammer træværket, inden målmanden rører bolden/redder skuddet;
2) Straffespark rammer træværket, og bolden ryger uden for målrammen.

"Alle andre forbiere" vil være det vindende slutresultat i tilfælde af et straffespark, hvor hverken

målmand eller træværk afleder det, og bolden ender uden for målrammen:

Undtagelse til ovennævnte scenarier vil være straffesparkskonkurrencer, hvor bolden rammer træværket, rammer målmanden og ender i målet, da et sådant straffespark vil blive anset som scoret, men hvis denne situation forekommer under nogen anden del af kampen, som ikke er en straffesparkskonkurrence, vil spilleren, som tager straffesparket, blive anset for ikke at have scoret, og "at ramme træværket" vil blive anset som det vindende slutresultat.

21) Alle beslutninger taget af Video Assistant Referee (VAR), som er i strid med den originale beslutning godkendt af officials på banen (heriblandt ikke-beslutninger såsom at lade spillet fortsætte, inden videoen blev set igennem), hvormed den underforståede kamptilstand på det tidspunkt, hvor væddemålet blev placeret, vil resultere i, at alle væddemål, der blev placeret inden for tidsrammen mellem den originale hændelses reelle forekomst og dommerens endelige beslutning i forbindelse med hændelsen, anses som ugyldige, medmindre brugen af VAR ikke påvirker oddsene for det bestemte væddemål, eller der allerede er gjort rede for dem i de odds, der blev tilbudt på tidspunktet for accept af væddemålet. Afgørelse af alle andre urelaterede væddemål, herunder dem, der afgøres af spil mellem tidspunktet for den originale hændelse og beslutningen efter VAR-gennemgang, som ikke påvirkes/ændres af VAR-beslutningen, vil forblive gyldige.

Til formål for resultater skal VAR-gennemgange – og de beslutninger, der tages som følge af disse gennemgange - anses for at have fundet sted på tidspunktet for den originale hændelse, hvor VAR i sidste ende ville blive brugt, selv om kampen ikke blev afbrudt med det samme. <Operatøren> forbeholder sig retten til, i overensstemmelse med <Paragraf A, punkt 6.2>, til at omstøde alle tidligere afgjorte væddemål, hvor afgørelsen bliver unøjagtig efter dommerens endelige beslutning, forudsat at denne beslutning tages og kommunikeres inden kampens afslutning og/eller den anførte tidsramme.

For at undgå enhver tvivl vil <operatøren> anse VAR'en som benyttet, hvis det er underforstået ud fra dommerens gestikulationer (f.eks. håndbevægelser, der stopper kampen, så de selv kan gennemse hændelsen), og/eller brugen af VAR bekræftes af kamprapporten, som udgives af den officielle organisation. I tilfælde hvor det er uklart, om VAR'en er blevet benyttet som følge af manglende TV-dækning og/eller modstridende rapporter, vil <operatøren> afgøre væddemålene ud fra information taget fra feedudbydere og generelt velrenommerede online kilder på baggrund af retfærdighed.

22) Til afgørelsesformål vil markeder, der refererer til hold, der vil få det næste gule eller røde kort (booking) og/eller "Kort i alt", altid anse et rødt kort som 2 kort og vil blive afgjort tilsvarende. Følgende eksempler fremsættes som en retningslinje:

• Det første kort, der vises i en kamp, er et rødt kort. Det hold, som får tildelt kortet, vil blive afgjort som det vindende valg til de væddemål: Kort nr. 1 og nr. 2;
• Det første kort, der vises i en kamp, er et gult kort efterfulgt af et rødt kort til den samme spiller, uden at endnu et gult kort vises. Det hold, som får tildelt kortene, vil blive afgjort som det vindende valg til de væddemål: Kort nr. 1, nr. 2 og nr. 3;
• Det første kort, der vises i en kamp, er et gult kort efterfulgt af endnu et gult kort med det efterfølgende røde kort til den samme spiller. Det hold, som får tildelt kortene, vil blive afgjort som det vindende valg til de væddemål: Kort nr. 1, nr. 2 og nr. 3.

23) Markeder, der refererer til, hvilken bestemt spiller som vil blive den næste til at blive booket/modtage et kort, skal anses som og afgøres ifølge den hændelsesrækkefølge, som hver enkelt spiller bliver booket/sendt af banen af dommeren. Den kortfarve, som dommeren viser, vil ikke blive overvejet til afgørelsen af dette væddemål, og de afgørende kriterier vil altid være den rækkefølge, som den enkelte spiller anses for at være blevet noteret i dommerens bog. Til afgørelsesformål er det muligt for en enkelt spiller at blive anført to gange som den "Næste spiller, der får et gult eller rødt kort", så længe begge bookinger forekommer under forskellige afbrydelser af kampen. Hvis 2 eller flere spillere bookes under den samme afbrydelse af kampen, vil væddemål herpå blive afgjort som ugyldige.

24) Alle referencer til "Frispark", både når de præsenteres som et enkelt slutresultat og som en forekomst, vil også tage hensyn til tilfælde med offside og alle andre overtrædelser med undtagelse af dem, der godtgøres med et straffespark.

25) Tilbud der henviser til en/flere specifik(ke) spiller(e), der spiller under hele kampen, kræver, at den eller de spiller(e) starter inde, for at væddemålet er gældende. I afgørelsen vil væddemål kun blive afgjort som JA, hvis den/de angivne spiller(e) ikke udskiftes eller sendes fra banen i ordinær spilletid (kun). Eventuel overtid tæller ikke.

15. Golf

1) Alle væddemål vil være gyldige, når turneringen, eller den vedrørende runde, som væddemålet referer til, spilles inden for det samme år den samme sæson og inden for 3 måneder fra den sidste planlagte dato (ifølge banens lokaltid), som udstedt af den ledende association, uanset forsinkelser, med mindre der er blevet enighed om andet.

2) Alle væddemål, der henviser til en turneringspræstation (herunder, men ikke begrænset til vinder, placering, både vinder og placering, vinder uden X, gruppevæddemål, bedste nationalitet, individuel afsluttende placering osv.), vil være gyldige, så længe det af tilbuddet og af den ledende associations regler anførte minimale antal huller (f.eks. 36 huller for European Tour-turneringer eller 54 huller for PGA-turneringer) er blevet spillet af kvalificerede spillere, og et officielt resultat er blevet erklæret af tilsynsorganet. Hvis turnerings format ændres, så der spilles færre runder/huller end oprindeligt planlagt, vil alle indsatser accepteret på sådanne betingelser efter sidste skud eller sidste afsluttede runde blive erklæret ugyldige.

3) Væddemål, der allerede er blevet afgjort, anses for gyldige væddemål, selvom der ikke er blevet spillet 36 timer, og/eller der ikke er blevet udstedt et officielt resultat fra organisationen.

4) Ethvert resultat, der stammer fra officielt sanktionerede slutspilkampe, tæller kun med i afgørelsen af turneringstilbud. Medmindre andet er angivet, vil tilbud, der henviser til en præstationen i en bestemt runde eller ved et bestemt hul, ikke tage højde for resultater som følge af slutspil.

5) Væddemål på spillere, der starter i turneringen, men frivilligt trækker sig eller bliver diskvalificeret, vil blive afgjort som tabende væddemål, med mindre resultatet af tilbuddet, som væddemålet henviser til, allerede er afgjort.

6) Alle væddemål, der placeres på deltagere, som ikke deltager, refunderes.

7) I væddemål på 'X som vinder', der omfatter et begrænset udvalg af deltagere, såsom bedste nationalitet, gruppevæddemål osv., forbeholder LeoVegas sig retten til, at anvende Tattersalls regel 4 på enhver deltager, der ikke starter. Skulle det være tilfældet, at alle spillere, der er opført i spiltilbuddet "ikke kommer i betragtning", bliver spilleren med den bedste placering på det tidspunkt, hvor "betragtningen" blev foretaget, betragtes som vinder. Reglerne for dødt løb gælder, undtagen i de tilfælde, hvor slutspilkampe har givet en bedre afsluttende placering.

8) Alle "Head to Head" væddemålstilbud kræver, at alle deltagere starter i den event/runde, som væddemålet refererer til.

9) I "Head to Head" væddemål med blot to personer, vil indsatser blive refunderet, hvis begge deltagere deler samme afsluttende placering, og der ikke er tilbudt nogen uafgjort placering. Hvis to eller flere deltagere i "Head to Head" væddemål med tre spillere, deler den samme afsluttende placering, vil indsatser blive delt i forhold til <Section B, Para 5.19>.

10) Afgørelse af "Head to Head" væddemålstilbud, der involverer præstationen for to eller flere spillere (f.eks. "Bedste afsluttende placering i turneringen"), vil blive baseret på den bedste afsluttende placering/laveste score (som det gælder) opnået i den gældende event/runde, som væddemålet refererer til.

11) Enhver reference til at Klare/Ikke klare "cuttet" kræver en officiel udelukkelse/cut bragt i stand af arrangørerne, for at væddemålet gælder. I tilfælde af turneringer, hvor spillere udelukkes i løbet af mere end én fase, vil afgørelsen blive baseret på, om hvorvidt spillere er kvalificeret eller ej efter det første cut.

12) Diskvalificering/udelukkelse af en spiller før cuttet, vil resultere i at spilleren anses for ikke at have klaret cuttet. Diskvalificering/udelukkelse efter cuttet vil være irrelevant i forhold til den oprindelige afgørelse af tilbuddet for "at klare cuttet".

13) I "Head to Heads", baseret på den bedste afsluttende placering i turneringen, vil den anden spiller, i tilfælde af at en spiller ikke klarer cuttet, blive erklæret for vinder. Hvis ingen af deltagerne klarer cuttet, vil den spiller, med den laveste score ved cuttet, blive anset som vinder. Skulle ingen af spillerne klare cuttet med samme score, så er væddemålet ugyldigt. En spiller, der diskvalificeres efter cuttet, anses for at have slået en spiller, der ikke klarede cuttet.

14) Enhver reference til "Majors" vil blive baseret på turneringerne for den specifikke sæson, for hvilken PGA tilskriver omtalte definition uanset stedet, datoen eller andre ændringer.

15) Hvis spillet stoppes, efter en runde er startet, og den styrende forening beslutter at annullere alle handlinger, der henviser til den runde, og starte forfra eller helt afbryde den nævnte runde, erklæres alle væddemål placeret efter starten af denne runde for hele turneringen: spil på fører efter 1. runde og kvalificerer/kvalificerer, som ugyldige.

16) Væddemål, der henviser til en bestemt deltager, der placeres indenfor en forudbestemt placering (eksempel: top 5/10/20/40) i en turnering, udvalg af turneringer eller en bestemt klassifikation, vil blive afgjort efter reglerne for "dødt løb" reglerne, hvis deltageren deler den pågældende placering med en anden deltager.

17) Tilbud der henviser til en deltager, der optager en bestemt placering på førertavlen på et bestemt tidspunkt (eksempel: fører i slutningen af runde X), afgøres i overensstemmelse med resultatet i slutningen af den angivne runde/tidsramme. Reglerne for dødt løb gælder for eventuelle delte placeringer.

18) I turneringer hvor den "modificerede Stableford-scoring" anvendes, afgøres væddemål efter point scoret og ikke antal slag. Opførte spillere skal gennemføre mindst 1 hul for at væddemål gælder, ellers erklæres de ugyldige.

19) Afgørelse af såkaldte "Handlingsvæddemål" og lignende, herunder men ikke begrænset til "Fairways/Greens efter bestemmelser/bunkere/vandgrave", foretages på det nøjagtige sted, hvor bolden anses for at have stoppet. Væddemål afregnes i henhold til den officielle hjemmeside for den involverede tour/begivenhed, og hvis ingen oplysninger om en sådan afgørelse offentliggøres, vil TV-billeder blive brugt til at afgøre udfaldet. Følgende beskrivelse og afregningsregler er fastsat for "Handlingsvæddemål":

· Fairway efter bestemmelserne - væddemålet henviser til en spillerens tee-skud på et par 4 eller par 5 hul, der anses for at have stoppet på det stykke græs, der er kendt som "fairwayen";
· Green efter bestemmelserne - væddemålet henviser til en spillerens anslag, der anses for at have stoppet på det stykke græs, der er kendt som "greenen" i det efter bestemmelserne antal slag, som skal forstås som følger:

Antal slag efter bestemmelserne for par 3 huller: 1 slag
Antal slag efter bestemmelserne for par 4 huller: 2 slag
Antal slag efter bestemmelserne for par 5 huller: 3 slag

· Vandgrav ved hullet - væddemålet henviser til en spillerens slag, der anses for at have stoppet i en vandgrav eller indenfor en vandgravs røde grænselinie og dermed indenfor graven.
· Bunker ved hullet - væddemålet henviser til en spillerens slag, der anses for at have stoppet i en sandbunker. Hvis en spiller er nødt til at stå indenfor en sandbunker for at spille et slag, der ligger udenfor sandbunkeren, vil skuddet IKKE blive betragtet som stoppet i en sandbunker.
· Nærmeste flag efter bestemmelserne - væddemålet henviser til en spilleren, hvis bold stopper nærmest flaget efter taget slag efter bestemmelserne. Bolden skal stoppe på greenen for at tælle. Hvis begge spilleres slag ikke stopper indenfor greenen efter bestemmelserne, erklæres væddemål ugyldige.

Antal slag efter bestemmelserne for par 3 huller: 1 slag
Antal slag efter bestemmelserne for par 4 huller: 2 slag
Antal slag efter bestemmelserne for par 5 huller: 3 slag

20) Reglerne for "dødt løb" gælder for væddemål på "Vinder uden X/navngiven/navngivne spiller(e)", hvis 2 eller flere deltagere deler gældende placeringer. Væddemålet erklæres ugyldige, hvis spilleren ikke deltager i turneringen.

21) For væddemål på "Vindermargin" skal der spilles mindst 36 huller i turneringen, for at væddemålet gælder.

22) For tilbud på "Placeringsforudsigelse" gælder det, at de udvalgte deltagere skal afslutte turneringen på 1. og 2. pladsen i den rækkefølge, de er opført på. Reglerne for dødt løb gælder ved et eventuelt uafgjort resultat. Begge opførte spillere skal tee off mindst en gang mere, efter væddemål er blevet accepteret, for at væddemålet gælder.

23) Væddemål på "Vinderresultat" kræver, at alle planlagte huller i turneringen gennemføres. En eventuel reducering af huller vil resultere i, at tilbuddet erklæres ugyldigt.

24) For væddemål på "Hole in One i turneringen" skal der spilles mindst 36 huller i turneringen, for at væddemålet gælder, medmindre resultatet allerede er afgjort. I så fald bliver væddemålet afgjort i overensstemmelse hermed. For væddemål på "Hole in One i runde X" skal hele runden gennemføres af alle spillere, for at væddemålet gælder, medmindre resultatet allerede er afgjort. I så fald bliver væddemålet afgjort i overensstemmelse hermed.

25) Væddemål, der henviser til, at en bestemt spiller bliver "Wire to Wire-vinder", kræver, at den opførte spiller fører på førertavlen (inklusive eventuelle delte placeringer) i slutningen af hver og alle planlagte turneringsrunder. Enhver reduktion i antallet af planlagte huller/runder resulterer i, at væddemålet erklæres ugyldigt.

26) "Vinder får birdie/par/bogey på 72. hul" henviser til den endelige vinder af turneringens præstation på vedkommendes 18. hul i 4. runde. Væddemål erklæres ugyldige, hvis antallet af planlagte huller/runder af turneringen reduceres. I situationer hvor spillet åbnes som "Shotgun Start" i 4. runde erklæres alle væddemål ugyldige.

27) "Vinder spiller i finalegruppen" henviser til, om den endelige turneringsvinder stammer fra 2-bold- eller 3-bold-parringerne, der efter planen skal tee off sidst i henhold til tee-tiderne udstedt af den officielle organisation.

16. Håndbold

1) Tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlet antal point scoret af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest point), kræver, at alle opførte spillere spiller en yderligere aktiv rolle i den aktuelle kamp, for at væddemålet gælder.

2) Alle væddemål, der refererer til sammenlagte turneringstotaler, vil blive afgjort på baggrund af officielle statistikker fra den ledende association. Med mindre andet er nævnt, vil samlede beløb for sådanne væddemål inkludere eventuelle forlængelser (f.eks. overtid) men ikke straffesparkskonkurrence.

3) Afgørelse af spillerrelaterede væddemål i en specifik kamp baseres på resultatet efter afslutningen af 2. halvleg (ordinær spilletid), med mindre andet er nævnt.

4) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: Samlet antal mål scoret af spiller X under VM) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest mål i den ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for tilbuddet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige.

17. Horse Racing (Turf & Trav)

1) Et Head-to-Head væddemål, hvor mindst en hest fuldfører løbet, bliver afgjort på grundlag af det officielle resultat er udstedt af den regerende forening.

2) En Head-to-Head væddemål, hvor begge heste ikke få et officielt resultat er erklæret ugyldig.

3) En Head-to-Head væddemål, hvor begge heste er optaget med det samme officielle tid bestemmes på grundlag af hvilken hest, der i resultatet som har placeret foran den anden hest, hvis det er umuligt at fastslå, om en hest er foran den anden hest på basis af resultatet, bliver væddemålet erklæret ugyldigt.

4)

a. Et Head-to-Head og/eller Triple-Head væddemål erklæres ugyldigt når:

b. Ingen deltagende heste færdiggør løbet, og/ellerb. Ingen af de deltagende heste tildeles en kontant gevinst. "Kontant gevinst" skal forstås som den tildelte tarif afhængigt af deltagerens præstation i det angivne lø

c. Til afgørelsesformål vil beløb tildelt deltagere af alle andre årsager end deres klassificering (f.eks. deltagelse/fremtræden) ikke blive anset som "kontante gevinster".

5) I tilfælde af trykfejl vedrørende oplysninger, såsom, men ikke begrænset til, race og start numre, race navne, startmetoder eller afstande, vil væddemålet stadig kan anses for gyldig, da alle børsnoterede heste deltager i samme løb i samme møde.

6) Alle væddemål henviser til det anførte løb/møde. Hvis løbet/mødet ikke afholdes/fuldendes inden for den programsatte dato, afgøres alle væddemål, placeret efter kl. 00.00 CET på den programsatte dag, som ugyldige. Væddemål placeret før kl. 00.00 CET på den programsatte dag forbliver gyldige, hvis løbet/mødet afholdes inden for det programsatte år.

18. Ishockey

1) Med mindre andet er nævnt, vil markeder blive afgjort på baggrund af resultater og statistik efter afslutningen eventuelle forlængelser (f.eks. overtid, straffeslagskonkurrence osv.).

2) Tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlet antal mål scoret af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest mål), kræver, at alle opførte spillere spiller en yderligere aktiv rolle i den aktuelle kamp, for at væddemålet gælder.

3) Afgørelse af spiller- og holdrelaterede væddemål (såsom antal mål, oplæg, point, minutter, skud på mål osv.) afgøres på baggrund af officielle resultater og statistik fra den ledende association. Hvis ikke andet er angivet, vil eventuelle forlængelser (f.eks. overtid) indgå i afgørelsen af sådanne væddemål – dog ikke straffeslagskonkurrencer.

4)”Over/Under” væddemål, der henviser til samlet antal mål scoret i kampen inklusiv eventuelle mål i overtid eller straffeslagskonkurrence, afgøres som gældende for kun ”1” mål scoret af hvert hold under ethvert antal spillede overtid eller straffeslagskonkurrencer. Følgende eksempler kan tages i betragtning:

• Eksempel 1 – Over/Under (ordinær spilletid): Kampen ender 2-2 ved afslutningen af 3. periode. Samlede antal mål afgøres som 2-2 (4 mål i alt).
• Eksempel 2 – Over/Under (inklusiv overtid og straffeslagskonkurrence): Kampen ender 2-2 ved afslutningen af 3. periode og Hold A scorer i overtiden. Samlede antal mål afgøres som 3-2 (5 mål i alt).
• Eksempel 3 – Over/Under (inklusiv overtid og straffeslagskonkurrence): Kampen ender 2-2 ved afslutningen af 3. periode. Overtiden ender 0-0, men Hold A scorer 1 mål og Hold B scorer 2 mål i straffeslagskonkurrencen. Samlede antal mål afgøres som 2-3 (5 mål i alt).

5) Alle 'kamp'-tilbud på NHL- og NCAA-kampe vil kun blive betragtet som gyldige, hvis der er mindre end 5 minutters planlagt spil tilbage i 3. periode. Alle andre væddemål vil blive erklæret ugyldige, bortset fra de, hvis udfald er blev besluttet før opgivelsen, og hvor resultatet umuligt kunne være ændret uanset fremtidige begivenheder. Disse vil blive afgjort på baggrund af det afgjorte udfald.

6) Alle "kamp"-væddemål på ishockey afgøres efter resultatet ved afslutningen af ordinær spilletid (dvs. slutningen af 3. periode), medmindre andet er udtrykkeligt angivet eller underforstået i tilbuddet.

7) Afgørelsen af sæsonvæddemål vil blive baseret på klassifikationer, definitioner og regler for tiebreaks (anden løsning for at afgøre en vinder eller "anden vinderafgørelse") ifølge NHL.com eller turneringens officielle hjemmeside (alt efter hvad der er relevant), medmindre andet er specifikt angivet eller underforstået i tilbuddets karakteristika.

8) Sæsonvæddemål, uanset om disse omfatter resultater opnået i løbet af slutspil eller på anden måde, samt væddemål på bestemte hold- eller spillerpræstationer, forbliver gyldige uanset eventuelle spillerhandler, holdbevægelser eller navneændringer på hvilket som helst tidspunkt i løbet af sæsonen.

9) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: samlet antal mål scoret af spiller X i slutspillet) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest point i den ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for væddemålet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/, handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige.

10) Spiller-props og andre statistik-baserede tilbud vil blive afgjort i overensstemmelse med de officielle kamprapporter som offentliggøres af organisationsforeningen efter kampen.

19. Motorsport

1) Denne sektion gælder for alt sport relateret til motorløb såsom: Formel 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuit Racing, Touring Cars, DTM, Endurance, Rally, Rally-cross, motorcykel, Superbike.

2) Væddemål afgøres i forhold til offentliggørelsen af tidtagning og klassifikation, som vist på tv på tidspunktet for podium præsentationer, eller ved afslutningen af sessionen/løbet/eventen (som det gælder). Hvis informationen, der kræves for at afgøre væddemålet mangler eller ikke vises og/eller er ufuldstændig, vil den første officielle information på den officielle side være bindende, uanset efterfølgende avancering, degradering, appelsager og/eller tidstraf tildelt efter afslutningen af sessionen/løbet, som væddemålet refererer til.

3) Events, der forkortes pga. vejrforhold eller andre situationer, men som erklæres officielle af den ledende association, afgøres derefter, uanset ændringer der måtte komme fra nævnte association grundet det ufuldstændige løb.

4) Hvis en event/løb/session/omgang/heat bliver genstartet fra start af, vil væddemålet gælde og vil blive afgjort i forhold til resultatet der udgives efter genstart, bortset fra de væddemål hvor udfaldet allerede er afgjort.

5) Med afgørelsen i hensigt anses en fører, som har taget del i en officielt sanktioneret handling eller kvalifikationssession, for at have deltaget i eventen uanset hans eventuelle deltagelse i det aktuelle løb.

6) I "Head-to-Head" væddemål skal alle anførte deltagere tage del i sessionen, som væddemålet refererer, til for at væddemål gælder, uanset om føreren formår at få en officiel tid.

7) I vinderspil er der ingen refunderinger for de deltagere, som ikke deltager af en eller anden grund i sessionen/eventen/mesterskabet, som væddemålet refererer til.

8) Afgørelse af ethvert tilbud, der refererer til "løbets afslutning" vil blive baseret på officielle bestemmelser fra den ledende association.

9) Et "Head to Head" væddemål, hvor ingen af de to førere formår at færdiggøre løbet, afgøres baseret på flest afsluttede omgange. I tilfælde af at deltagere ikke formår at færdiggøre løbet, og tilskrives samme antal omgange, erklæres væddemålet for ugyldigt, på nær i tilfælde af Rally hvor mindst én af de anførte deltagere skal færdiggøre eventen, ellers vil væddemålene blive erklærede ugyldige.

10) Tidstraffe tildelt af den ledende association, i løbet af den/de kvalificerende sessioner, tæller. Andre grid avanceringer/degraderinger ses der bort fra.

11) Et løb anses for at have startet, når opvarmningsheatet starter (hvor det gælder), og alle førere der tager del i opvarmningsheatet anses derfor for at have startet. I tilfælde af at en deltagers start er forsinket, eller starter løbet fra pit-banen, anses deltageren også for at have deltaget.

12) Afgørelse af sæsonmarkeder tager højde for klassifikationen, der udgives direkte efter færdiggørelsen af det sidste løb i sæsonen, inklusiv enhver afgørelse der tages af den organiserende association i løbet af sæsonen, hvis den omtalte beslutning udgives før det sidste løb i sæsonen. Enhver afgørelse (selv ved appel), der tages efter afslutningen af de sidste fastlagte løb, anses for at være irrelevant.

13) Alle væddemål, der refererer til holdpræstationer, vil gælde uanset førerændringer.

14) Væddemål gælder, uanset enhver ændring for program/sted/distrikt, når blot løbet/eventen afholdes indenfor samme år/sæson uanset forsinkelse, kalenderorden osv. undtagen for de væddemål placeret efter 00:00 CET på mandagen i den uge, hvor løbet/eventen er planlagt, som vil blive refunderet hvis løbet/eventen/sessionen, tilbuddet refererer til, ikke bliver holdt indenfor 7 dage fra den planlagte dato, på tidspunktet hvor væddemålet blev placeret.

15) Væddemål, der refererer til specifikke holdpræstationer under løbet, kræver det oprindelige fastlagte antal af biler fra hvert hold til at starte løbet for at væddemål gælder, ellers vil de blive erklæret ugyldige (f.eks. Formel 1, to biler fra hvert hold skal starte i løbet).

16) Afgørelse af væddemål, der henviser til inkluderingen af ”safety car”, tager ikke hensyn til de tilfælde, hvor det aktuelle løb starter bag ved ”safety car”.

17) Afgørelse af væddemål op at den første fører/bil trækker sig, baseres på den aktuelle omgang, hvor føreren anses for at have trukket sig fra løbet. Derfor, hvis to eller flere førere trækker sig under den samme omgang, afgøres væddemål i forhold til <Section B, Para 5, Clause 14>.

18) Væddemål vedrørende Første/næste racerkører, der vil trække sig under løbet, vil kun omfatte de slutresultater, der opnås efter løbets officielle start. Alle udmeldinger om tilbagetrækning før starten af GP'et (herunder udmeldinger under opvarmningsomgangen) vil ikke blive medtaget i afgørelsen.

20. Kurvebold

1) Med mindre andet er nævnt, så afgøres alle væddemål på baggrund af resultaterne efter den såkaldte overtid.

2) "Margen-væddemål" og tilbud på "Halvleg/Fuld tid" afgøres ud fra udfaldet ved afslutningen af 80 minutters spil.

3) En kamp skal fuldendes, for at væddemål gælder, bortset fra de tilbud hvor udfaldet blev afgjort før udsættelsen, og som umuligt kunne have været anderledes uanset fremtidige begivenheder, som dermed vil blive afgjort på baggrund af det givne udfald.

4) Tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlet antal point scoret af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest point), kræver, at alle opførte spillere spiller en yderligere aktiv rolle i den aktuelle kamp, for at væddemålet gælder.

5) Tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen over en bestemt periode (eksempel: samlet antal point scoret af spiller X i den ordinære sæson) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af sæsonen (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest point i ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for væddemålet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende.

21. Boball (finsk baseball)

1) Alle væddemål på Boball afgøres baseret på resultaterne efter de første to runder (innings). Medmindre andet er nævnt, tages der ikke højde for resultater, der stammer fra forlængede perioder (f.eks. Supervuoropari).

22. Rugby League

1) Med mindre andet er nævnt, så afgøres alle væddemål på Rugby League på baggrund af resultaterne efter den såkaldte overtid eller regel om Golden Point, hvis relevant.

2) "Margen-væddemål" og tilbud på "Halvleg/Fuld tid" afgøres ud fra udfaldet ved afslutningen af 80 minutters spil.

3) Visse konkurrencer/begivenheder kan have tilbud, der er relevante for en særlig periode/kamp, der kan ende uafgjort, enten efter de ordinære 80 minutters spil eller endda efter overtid. I et sådan tilfælde afgøres væddemål efter den såkaldte regel om "dødt løb", hvor udbetalingen udregnes efter, at oddsene er blevet delt, og dernæst ganges med indsatsen uanset om nettoudbetalingen er lavere end kontoholderens indsats. Hvis en sådan situation opstår, anføres det sammen med væddemålstilbuddet.

4) Tryscorer (første/sidste/når som helst/hold) – Alle væddemål inkluderer en hvilken som helst potentiel overtid. Væddemål, placeret på spillere på spilledag 17, gælder, uanset spillerens deltagelse (eller mangel herpå) i kampen. Indsatser på spillere, der ikke er inkluderet på spilledag 17, refunderes.

5) Medmindre andet er angivet, kræver tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlet antal tries scoret af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest tries), at alle opførte spillere deltager fra kampstart, for at væddemålet gælder.

6) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: Samlet antal tries scoret af spiller X under VM) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest tries i den ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for væddemålet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige. Afgørelse af lignende væddemål vil være baseret på resultatet efter eventuel overtid, med mindre andet er nævnt.

7) Alle væddemål gælder uanset ændring i afholdelsesstedet.

23. Rugby Union

1) Med mindre andet er nævnt, afgøres alle væddemål, der henviser til kampen og holdpræstation osv., i overensstemmelse med resultatet ved afslutningen af 2. halvleg (efter 80 minutters spil).

2) Visse konkurrencer/begivenheder kan have tilbud, der er relevante for en særlig periode/kamp, der kan ende uafgjort, enten efter de ordinære 80 minutters spil eller endda efter overtid. I et sådan tilfælde afgøres væddemål efter den såkaldte regel om "dødt løb", hvor udbetalingen udregnes efter, at oddsene er blevet delt, og dernæst ganges med indsatsen uanset om nettoudbetalingen er lavere end kontoholderens indsats. Hvis en sådan situation opstår, anføres det sammen med væddemålstilbuddet.

3) Tryscorer (første/sidste/når som helst/hold) – Alle væddemål inkluderer en hvilken som helst potentiel overtid. Væddemål, placeret på spillere på spilledag 22, gælder, uanset spillerens deltagelse (eller mangel herpå) i kampen. Indsatser på spillere, der ikke er inkluderet på spilledag 22, refunderes.

4) Medmindre andet er angivet, kræver tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlet antal tries scoret af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest tries), at alle opførte spillere deltager fra kampstart, for at væddemålet gælder.

5) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: Samlet antal tries scoret af spiller X under VM) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest tries i den ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for væddemålet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige. Afgørelse af lignende væddemål vil være baseret på resultatet efter eventuel overtid, med mindre andet er nævnt.

6) Alle væddemål gælder uanset ændring i afholdelsesstedet.

24. Squash

1) Alle regler og vilkår for tennis gælder hvor relevant.

25. Speedway

1) Alle tilbud vil blive afgjort baseret på det officielle resultat erklæret af den ledende association ved afslutningen af det sidste planlagte heat. Der ses bort fra efterfølgende avanceringer, degradering, appelsager og/eller tidstraf efter afslutningen af eventen, som væddemålet refererer til.

2) "Væddemål på kampe" mellem to hold/førere afgøres i forhold til de officielle resultater uanset antallet af fuldførte heats.

3) “Over/Under” tilbud på uafsluttede kampe/events, hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen, og/eller hvor en fortsættelse af spillet ikke på nogen måde kunne give et anderledes resultat for omtalte tilbud, vil blive afgjort ud fra det opnåede resultat indtil afbrydelsen. Til udregningen af disse afgørelser vil det minimale antal af hændelser, der skulle være nødvendige for at få en naturlig afslutning på tilbuddet, blive tilføjet, som det er nødvendigt, afhængig af antallet af heats, der er planlagt for kampen. Skulle denne udregning resultere i en situation, hvor ingen mulige ændringer kunne påvirke udfaldet af tilbuddet, vil det blive afgjort herefter. Referer til tennis-sektionen for eksempler.

4) “Handicap” tilbud kræver, at alle planlagte heats fuldføres for at væddemålet gælder undtagen i de tilfælde hvor udfaldet, som allerede blev afgjort før afbrydelsen og/eller en fortsættelse af spillet ikke på nogen måde kunne give et andet udfald for omtalte tilbud og vil blive afgjort som følge heraf. Referer til tennis-sektionen for eksempler.

5) Alle "Head to Head" og “Over/Under” væddemål med præstation fra en eller flere ryttere i en event/heat anses for gyldige, hvis alle nævnte førere deltager i mindst ét heat, for at væddemålet gælder.

6) Væddemål, der refererer til et specifikt heat, kræver, at det specifikke heat fuldføres og at alle anførte deltagere deltager i pågældende heat, for at væddemålet gælder.

26. Surfing

1) Alle væddemål gælder, uanset udsættelse, ændring i afholdelsesstedet osv., hvis begivenheden afholdes inden for den officielle periode for ventetid, som erklæret af den ledende styrelse.

2) Matchups, der henviser til præstationen for en eller flere surfere, anses som gyldige, hvis alle anførte surfere starter i de anførte heat/begivenheder.

3) Visse konkurrencer/begivenheder kan have tilbud, der er relevante for præstationen i en begivenhed, hvor to eller flere anførte surfere elimineres på samme stadie. I et sådan tilfælde afgøres væddemål efter den såkaldte regel om "dødt løb", hvor udbetalingen udregnes efter, at oddsene er blevet delt, og dernæst ganges med indsatsen uanset om nettoudbetalingen er lavere end kontoholderens indsats. Hvis en sådan situation opstår, anføres det sammen med væddemålstilbuddet.

27. Svømning

1) Med mindre andet er nævnt, så afgøres alle væddemål på svømning på baggrund af resultaterne efter det sidste stadie i konkurrencen. Hvis ingen af de nævnte deltagere er med i det sidste stadie, vil alle væddemål være ugyldige, med mindre den ledende association følger specifikke tie-break procedurer, og væddemålene vil i så fald være gyldige.

2) Alle væddemålstilbud vil blive afgjort baseret på de første officielle resultater der præsenteres. LeoVegas vil dog tage højde for, og afgøre/gen-afgøre herefter, enhver ændring til det officielle resultat, der blev udstedt indenfor 24 timer efter eventen fandt sted. For at sådan en mulighed vil blive overvejet skal indsigelsen kunne tilskrives hændelser, der kun forekom for den event, såsom en baneovertrædelse, for tidlig start i stafet osv. Ingen dopingsager vil blive overvejet. Det tilgængelige resultat, efter de førnævnte 24 timer, vil være bindende uanset eventuelle fremtidige protester eller ændringer til de officielle regler osv.

3) Hvis to eller flere deltagere tager del i forskellige heats i løbet af konkurrencen, vil alle Head-to-Head tilbud mellem dem blive anset som ugyldige, med mindre der er et senere stadie i konkurrence, som mindst en af dem kvalificerer sig til.

4) En deltager, som er diskvalificeret pga. overtrædelse af startproceduren (tyvstart), vil blive regnet for at have deltaget i eventen.

28. Tennis og ketsjersport (badminton, racketlon, squash og bordtennis)

1) Alle væddemål forbliver gyldige så længe kampen/tilbuddet spilles indenfor turneringsrammen uanset ændringer (enten før eller i løbet af kampen) i forholdene (indendørs/udendørs) og/eller i overfladetypen, med mindre der er blevet enighed om andet.

2) "Kamp"-væddemål er baseret på det generelle princip om turneringsfremgang eller turneringssejr alt afhængig af den fase i konkurrencen, som kampen refererer til. Spilleren/holdet, der avancerer til næste runde eller vinder turneringen, anses for vinderen af væddemålet uanset kampens længde, at spillere trækker sig, diskvalifikationer osv. Disse væddemål kræver at mindst ét sæt fuldføres, for at væddemålet gælder.

3) “Over/Under” og "Handicap" tilbud på uafsluttede kampe hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet, og/eller hvor en fortsættelse af spillet ikke på nogen måde kunne give et anderledes resultat for nævnte tilbud, vil blive afgjort ud fra det opnåede resultat indtil afbrydelsen. Til udregningen af disse afgørelser vil det minimale antal af hændelser, der skulle være nødvendige for at få en naturlig afslutning på tilbuddet, blive tilføjet, som det er nødvendigt, afhængig af antallet af heats, der er planlagt for kampen. Skulle denne udregning resultere i en situation, hvor ingen mulige ændringer kunne påvirke udfaldet af tilbuddet, vil det blive afgjort herefter. De følgende eksempler kan tages i betragtning:

• Eksempel 1 - Over/Under: Der sker en afbrydelse i kampen, der er planlagt til at vare tre sæt, og resultatet er 7-6, 4-4. Tilbuddene: “Totale partier sæt 2 – 9,5” (eller enhver linje lavere end det beløb) & “Totale antal partier spillet i kampen – 22,5” (eller enhver linje lavere end det beløb) vil blive afgjort med “Over” væddemål som vindende og “Under” væddemål som tabende. Væddemål på linjer højere end det, vil blive afgjort som ugyldige.
• Eksempel 2 - Handicap: En spiller trækker sig ved starten af tredje sæt, i en kamp der er planlagt til 5 sæt, og stillingen er 1-1. Væddemål på +2,5/-2,5 sæt vil blive afgjort henholdsvis som vindere og tabere. Væddemål på linjer lavere end det beløb, vil blive afgjort som ugyldige.

4) Alle “Korrekt score” (det vil sige sæt-væddemål og parti-væddemål), “Lige/Ulige” og de tilbud der refererer til vinderen af en specifik periode i kampen (f.eks. “Hvilken spiller vinder det første sæt?” og “Sæt 2 – 6. parti: vinder”) kræver at den relevante del af kampen fuldføres.

5) Alle typer af tilbud, der ikke er specificeret ovenfor, kræver at mindst ét sæt fuldføres, for at væddemålet gælder, bortset fra de tilbud hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet, og en fortsættelse af spillet ikke på nogen måde kunne give et andet udfald.

6) I double-kampe vil alle væddemål blive erklæret ugyldige, hvis nogle af de nævnte spillere erstattes.

7) Enhver reference til "Grand Slams" vil blive baseret på turneringerne for den specifikke sæson for hvilken ITF tilskriver omtalte definition uanset stedet, datoen eller andre ændringer.

8) Med mindre andet er nævnt, vil alle væddemål på Davis Cup kampe være ugyldige i tilfælde af at det besluttes, at kampen spilles i et andet format end “bedst af 5 sæt” (såsom bedst af 3 sæt).

9) Tilbud vedrørende Davis Cup tilbydes med den eksplicitte antagelse, at den specifikke match-up vil udgøre en del af de såkaldte “rubbers” for næste tilgængelige single-session, som normalt består af to single-kampe per session. Alle væddemål annulleres for kampe, der er tilsigtet første eller anden rubber (normalt fredags single-kampe), som har ændret de anførte spillere, uanset det faktum at det samme møde faktisk kunne ske i løbet af andre match-ups i den samme runde.

10) Resultater fra ”Pro Set” er kun gyldige efter følgende tilbud: ”Kamp”, ”Sæt-handicap”, ”Sæt-væddemål” og ”Samlet antal sæt”. Alle andre typer af tilbud afgøres som ugyldige med undtagelse af tilbud på udfald, der allerede er afgjort.

11) Som hovedregel betragtes "tiebreaks" (anden løsning for at afgøre en vinder eller "anden vinderafgørelse") altid kun som 1 spil, uanset antallet af point, der er nødvendige for at vinde, eller uanset formatet af den pågældende anden vinderafgørelse. Følgende scenarier med en anden vinderafgørelse vil blive afgjort som følger:

• "Anden vinderafgørelse i en kamp": Spilles normalt i stedet for et afgørende sæt, hvis begge deltagere har vundet samme antal sæt. I afgørelsen anses dette som et komplet sæt såvel som en kamp og tælles i overensstemmelse hermed. Det anses dog ikke som en anden vinderafgørelse i afgørelsen af de relevante tilbud;
• "Anden vinderafgørelse ved 6-6 i et sæt, første der får 7 point": I afgørelsen anses dette for at være 1 kamp og tæller i overensstemmelse hermed samt en anden vinderafgørelse til afgørelsen af de relevante tilbud;
• "Anden vinderafgørelse ved 6-6 i et sæt, første der får 10 point": I afgørelsen anses dette for at være 1 kamp og tæller i overensstemmelse hermed samt en anden vinderafgørelse til afgørelsen af de relevante tilbud; • "Anden vinderafgørelse ved 12-12 i et sæt, første der får 7 point": I afgørelsen anses dette for at være 1 kamp og tæller i overensstemmelse hermed samt en anden vinderafgørelse til afgørelsen af de relevante tilbud;
• "Anden vinderafgørelse ved 3-3 i et sæt, første der får 7 point" (også kendt som Hurtig 4-format): I afgørelsen anses dette for at være 1 kamp og tæller i overensstemmelse hermed samt en anden vinderafgørelse til afgørelsen af de relevante tilbud;
• "Anden vinderafgørelse ved 10 point": En kamp, der udelukkende spilles som en anden vinderafgørelse, hvor vinderen er den første der når 10 point med en 2-point førermargin. Dette betragtes både som en anden vinderafgørelse og som en komplet kamp i afgørelsen af de relevante tilbud.

29. Volleyball

1) Ethvert point, der opnås i løbet af det såkaldte “Golden Sæt”, vil ikke tælle med i afgørelsen af den specifikke kamp, med undtagelse af væddemål, der henviser til turneringsfremgang og totaler for turneringen.

2) Afgørelse af spillerrelaterede væddemål i kampe/events/turneringer vil være baseret på resultatet efter eventuel overtid, med mindre andet er nævnt.

3) Tilbud, der henviser til individuelle spillers præstationen i en enkelt kamp (eksempel: samlet antal point scoret af spiller X) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en kamp (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest point), kræver, at alle opførte spillere spiller en yderligere aktiv rolle i den aktuelle kamp, for at væddemålet gælder.

4) “Over/Under” og "Handicap" tilbud på uafsluttede kampe hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet, og/eller hvor en fortsættelse af spillet ikke på nogen måde kunne give et anderledes resultat for nævnte tilbud, vil blive afgjort ud fra det opnåede resultat indtil afbrydelsen. Til udregningen af disse afgørelser vil det minimale antal af hændelser, der skulle være nødvendige for at få en naturlig afslutning på tilbuddet, blive tilføjet, som det er nødvendigt, afhængig af antallet af heats, der er planlagt for kampen. Skulle denne udregning resultere i en situation, hvor ingen mulige ændringer kunne påvirke udfaldet af tilbuddet, vil det blive afgjort herefter. Referer til tennis-sektionen for eksempler.

5) Alle “Korrekt score” tilbud, “Lige/Ulige”, og de tilbud der refererer til vinderen af en specifik periode i kampen (f.eks. “Hvilket hold vinder 1. sæt?” og “2. sæt – først til 15 point” kræver at den relevante del af kampen fuldføres.

6) Alle typer af tilbud, der ikke er specificeret ovenfor, kræver at mindst ét sæt fuldføres, for at væddemålet gælder, bortset fra de tilbud hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet, og en fortsættelse af spillet ikke på nogen måde kunne give et andet udfald.

7) Tilbud på individuelle spillers præstationer (eksempel: Samlet antal point scoret af spiller X under VM) eller konfronterende præstationer fra 2 individuelle spillere i løbet af en bestemt periode/turnering/sæson (eksempel: Hvilken af spillerne, spiller X eller spiller Y, scorer flest point i den ordinære sæson), kræver, at alle opførte personer skal være en aktiv deltager i mindst en kamp mere, der er gældende for væddemålet, efter væddemålets placering, for at væddemålet er gældende. Væddemål placeret efter eventuelle meddelelser, som selv potentielt kan reducere antallet af kampe, som enhver opført spillerer kan deltage i indenfor konkurrencen (fx nyheder om skader/transfers/handler mv.), således at oddsene - endda teoretisk - ændres til fordel for et bestemt resultat, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere den aktuelle tilstand af væddemålet, vil blive erklæret ugyldige.

30. Vintersport

1) Denne sektion gælder for følgende sportsgrene: Alpine discipliner, biatlon (skiskydning), langrend, Freestyle, nordiske discipliner, Short Track, skihop, snowboard & hurtigløb på skøjter.

2) Resultater fra en konkurrence vil være gyldige, hvis konkurrencen bliver erklæret gyldig for den relevante kategori af den ledende association for den sportsgren. Dette gælder i tilfælde af at eventen afkortes, så som kun at indeholde ét løb/hop i stedet for to, eller en event flyttes til et andet sted.

3) I tilfælde af aflyste/uafsluttede events vil alle de tilbud, hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet, og hvor en fortsættelse af spillet ikke på nogen måde kunne give et anderledes resultat, blive afgjort derefter.

4) Alle tilbud afgøres som ugyldige, hvis det originale format for en event ændres fuldstændigt, såsom størrelsen af en bakke i skihop, stilen for langrend osv.

5) LeoVegas forbeholder sig retten til, at anvende Tattersalls regel 4 i tilfælde af, at der er en der ikke starter i et “gruppevæddemål” ("Bedst af X").

6) Væddemål relateret til specifikke vintersportsbegivenheder (eksklusiv for eksempel væddemål, der henviser til samlet klassifikation, OL, VM eller mesterskaber for kontinenter) tilbydes med den eksplicitte antagelse, at den specifikke event er den næste afholdte event i den specifikke sport/disciplin. Flyttes den specifikke event, af en hvilken som helst årsag, og en fuldstændig lignende event for den sport/disciplin afholdes på samme og inden for 72 timer, gælder væddemålet for denne næste programsatte event i den sport/disciplin. Derfor, hvis f.eks. to separate løb fra den samme sport/disciplin er programsat til fredag og lørdag og fredagens konkurrence flyttes til lørdag eller søndag, afgøres væddemål på fredagens konkurrence i overensstemmelse med den næste programsatte event, i dette tilfælde lørdagens events. I tilfælde, hvor der kun er 1 event programsat inden for den sport/disciplin, og starttidspunktet er om mindre end 72 timer, forbliver væddemål gyldige og afgøres derefter. Hvis ingen anden event med samme konnotation afholdes inden for 72 timer efter den oprindeligt programsatte tid, afgøres væddemål som ugyldige.

7) I ”Head to Head” mellem to eller tre deltagere skal mindst én af de anførte deltagere fuldende finalerunden/løbet/springet, som væddemålet henviser til, for at væddemål anses som gyldige. En sådan bestemmelse gælder ikke for langrend sprint, der inkluderer forskellige elimineringsfaser, samt skihop. I sådanne tilfælde baseres afgørelser på officiel klassificering uanset om ingen af de anførte deltagere fuldender finalerunden/løbet/springet.

31. Andet (ikke sport/specielle væddemål)

1) Vilkårene i denne sektion refererer til alle tilbud, som ikke på fornuftig vis kunne klassificeres under de forskellige sportsgrene (f.eks. tv-programmer, politik, priser, skønhedskonkurrencer, underholdning og lignende). Når det er relevant, og med mindre andet er nævnt i denne sektion eller i tilbuddet, vil afgørelsen af disse tilbud blive baseret på LeoVegas s regler under <Section B, Para 5>.

2) Med mindre andet er nævnt nedenfor eller i sammenhæng med det tilbudte væddemål, er alle væddemål, der falder ind under denne sektion, gyldige, indtil et resultat officielt bliver erklæret uanset forsinkelser i annonceringen, ekstra stemmerunder osv., som kunne være nødvendige for annonceringen af udfaldet.

3) Alle åbne tilbud, der involverer deltagere, som trækker sig/er blevet smidt ud fra et tv-show (enten frivilligt eller efter ledelsens beslutning), vil blive afgjort som tabte. Skulle den samme deltager vende tilbage til den samme konkurrence på en senere dato, vil han/hun blive betragtet som en ny deltager, og tidligere væddemål vil blive afgjort som tabte.

4) Væddemål, der refererer til fjernelsen af en deltager, gælder kun for det næste planlagte show. Ændringer til metoden for udskillelse, beløbet og/eller opstillingen af udelukkede deltagere i løbet af samme program eller andre faktorer, der ikke var forventede, vil medføre at væddemål, der referer til "næste udskillelse" eller "næste udelukkelse", bliver ugyldige.

5) I tilfælde af at showet slutter, før en officiel vinder er fundet, vil væddemål blive afgjort som uafgjorte (f.eks. dødt løb) mellem deltagerne, der ikke var blevet udskilt. Vinder/placeringsvæddemål på deltagere, der allerede er udskilt, vil blive afgjort som tabte.

6) a. Markeder for politik vil blive afgjort i overensstemmelse med det bekræftede resultat 12 timer efter, at det først blev offentliggjort af det offentlige organ, der er ansvarlig for at afholde valget inden for den pågældende valgkreds/det pågældende geografiske område, på sin officielle hjemmeside/sociale medier. Når et relevant offentligt organ erklærer et officielt resultat, og resultatet forbliver bekræftet i 12 timer, vil det i bund og grund udgøre grundlaget for afgørelsen uanset eventuelle protester, tvister, afgørelser fra underdomstole og/eller efterfølgende ændringer af det officielle resultat.

b. For at maksimere brugeroplevelsen forbeholder LeoVegas sig retten til udelukkende efter eget skøn at bruge oplysninger, der er indsamlet fra generelt velrenommerede og historisk nøjagtige kilder, med det formål at afvikle markederne, før det officielle resultat, som beskrevet i <Section C, Para 31, Clause 6(a)>, proklameres og bekræftes. I de sjældne tilfælde, hvor der efter den endelige offentliggørelse og bekræftelse af det første officielle resultat findes en uoverensstemmelse, der ændrer resultatet af markedet, vil LeoVegas rette op på fejlen og honorere eventuelle vindende væddemål efter det officielle resultat, og samtidig implementere alle nødvendige ændringer i overensstemmelse med <Section A, Para 6, Clause 2>. Ændringer, der stammer fra eventuelle protester, tvister, afgørelser fra underdomstole resultater og/eller efterfølgende ændringer af det officielle resultat, efter at det er blevet udsendt/bekræftet, vil ikke blive overvejet.

32. Specifikke sportsgrænser

1) Som nævnt i Sektion A, punkt 4.1, forbeholder LeoVegas sig retten til at begrænse nettoudbetalingen (udbetalingen efter indsatsen er fratrukket) på ethvert væddemål eller kombination af væddemål eller for enhver gruppe af kontoholdere, der handler sammen.

2) Med mindre det eksplicit er nævnt, vil der ses bort fra gevinster, der overstiger grænserne nedenfor.

3) Grænser varierer i forhold til sporten, typen af kombination og typen af væddemål. Hvis et væddemål indeholder en kombination af tilbud fra forskellige typer af sport/kategorier/kampe og/eller væddemålstyper, vil udbetalingen være begrænset til det laveste niveau inkluderet i kombinationen, som beskrevet nedenfor.

1. Fodbold:

a. Grænsen på €250.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) OL, VM og mesterskaber for kontinenter for mænd styret af FIFA eller UEFA, inklusiv kvalifikationsrunder;
(ii) Internationale klubturneringer for mænd styret af FIFA eller UEFA inklusiv kvalifikationsrunder;
(iii) Enhver national liga på topniveau for mænd i ethvert af følgende lande: Danmark, England, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Skotland, Sverige & Spanien;
(iv) Enhver national hovedpokalturnering for mænd i ethvert af følgende lande: Danmark, England, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Skotland, Sverige & Spanien.

Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(v) Alle andre internationale turneringer;
(vi) Alle andre internationale klubturneringer;
(vii) Nationale ligaer på top-niveau i ethvert andet land;
(viii) National hovedpokalturnering i ethvert andet land;
(ix) Enhver national liga på 2. niveau for mænd i følgende lande: Danmark, England, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Sverige & Spanien;
(x) Enhver international venskabskamp reguleret af FIFA.

Grænsen på €50.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til enhver anden fodboldkamp på nær strandfodbold & Futsal.

b. Alle væddemål relateret til spillere (inklusiv gult/rødt kort), spillerskift, managere, disciplinære handlinger, hjørnespark, skud på mål og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en konkurrence/kamp, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

2. Basketball a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) NBA, Euroleague, OL, VM og mesterskaber for kontinenter for mænd styret af FIBA.

b. Grænsen på €50.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet basketball-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

3. Ishockey

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) NHL, OL, VM og mesterskaber for kontinenter for mænd styret af IIHF.
(ii) Enhver national liga på topniveau for mænd i ethvert af følgende lande: Finland & Sverige.

b. Grænsen på €50.000 gælder for alle kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet ishockey-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

4. Håndbold

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) OL, VM og mesterskaber for kontinenter for mænd styret af IHF.

b. Grænsen på €25.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet håndbold-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

5. Volleyball

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) OL, VM og mesterskaber for kontinenter for mænd styret af FIVB.

b. Grænsen på €25.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet volleyball-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

6. Tennis

a. Grænsen på €150.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) Grand Slam turneringer fra 3. runde og frem

Grænsen på €75.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) ATP- & WTA-turneringer fra kvartfinaler og frem.

c. Grænsen på €40.000 gælder for alle andre konkurrence/kamp-relaterede væddemål.

7. Amerikansk fodbold & baseball

a. Grænsen på €50.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) NFL & MLB

Grænsen på €25.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet amerikansk fodbold- eller baseball-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

8. Australian Rules

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) AFL.

b. Grænsen på €25.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet Australian Rules-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

9. Cricket

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) Internationale kampe & nationale topligaer.

b. Grænsen på €50.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet cricket-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

10. Dart

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) Enhver begivenhed der vises på tv i Storbritannien.

b. Grænsen på €50.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet dart-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

11. Golf

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) Majors, WGC, PGA, European & LPGA Tour; Ryder & Solheim Cup.

b. Grænsen på €25.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet golf-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

12. Rugby League

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) Nationale topligaer i Storbritannien, NRL og internationale turneringen for mænd styret af RLIF.

b. Grænsen på €50.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet Rugby League-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

13. Rugby Union

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) Nationale topligaer i Australien, New Zealand & Storbritannien og international turneringer for mænd styret af IRB.

b. Grænsen på €50.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet Rugby Union-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

14. Snooker

a. Grænsen på €100.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) Enhver begivenhed der vises på tv i Storbritannien.

b. Grænsen på €50.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet snooker-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

15. Motorsport

a. Grænsen på €50.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til en af følgende kategorier:

(i) Formel 1, MotoGP, Moto 2 & Moto 3.

b. Grænsen på €25.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål, der hører til ethvert andet motorsport-tilbud.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

16. Andre sportsgrene

a. Grænsen på €40.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål inden for følgende sportsgrene: Atletik, bandy, boksning, cykling, eSports, trav & vintersport.

b. Grænsen på €25.000 gælder for alle konkurrence/kamp-relaterede væddemål inden for alle andre sportsgrene.

c. Alle væddemål relateret til spillere, spillerskift, managere, disciplinære handlinger og andre tilbud, der ikke er afgørende for udfaldet af en kamp/liga/turnering, vil blive behandlet som PR & nyhedsvæddemål og er underlagt de samme grænser.

17. Non-sport, poker, PR & nyhedsvæddemål

a. Grænsen på €10.000 gælder for ethvert tilbud relateret til denne kategori. Dette vil også inkludere sportsrelaterede tilbud såsom spillerskift, næste manager osv.

33. Mixed Martial Arts

1) Alle tilbud afgøres øjeblikkeligt efter de officielle resultater fra det relevante styrende organ, når de erklæres fra bokseringen ved afslutningen af kampen. Ændringer af det annoncerede officielle resultat vil ikke blive taget i betragtning undtagen de, hvor den officielle organisation har til formål at rette op på tydelige tilfælde af menneskelige fejl begået af 'ring announceren'.

2) Medmindre det klart er angivet, at kampene ikke er bekræftede, anses væddemålene kun som gyldige, hvis kampen finder sted på det/den annoncerede kort/dato uanset eventuelle ændringer i sted/placering. Væddemål vil blive erklæret ugyldige, hvis det officielt offentliggøres fra det styrende organ, at kampen udskydes til en anden dato, omlægges til et andet kort, eller deltagerne skiftes ud, også selvom kampen ender med at blive afholdt som oprindeligt annonceret.

3) Tilføjelsen eller fjernelsen af titelbestemmelser (fx hvis en kamp, der oprindeligt blev annonceret som en ikke-titelkamp, bliver ændret til en titelkamp) eller ændringer i vægtklasser, såvel som hvis den ene deltager/begge deltagere undlader at kvalificere sig til den forudbestemte vægt, vil ikke resultere i, at tilbudene erklæres ugyldige, så længe kampen finder sted på det annoncerede kort, med undtagelse af de tilfælde, der er beskrevet i <Sektion C, afsnit 33, punkt 4>.

4) Hvis af den ene eller anden grund antallet af omgange i en kamp ændres mellem tidspunktet for væddemålets accept og den faktiske kamp, vil tilbud på omgange, såsom fx "Spil på omgang", "Gruppe af omgange", "Over/Under ", "Metoden hvorpå kampen vindes" og "Går tiden ud" eller andre tilbud, som påvirkes af sådanne ændringer, blive erklæret ugyldige.

5) I afgørelsen anses kampen blive erklæret afsluttet fra forrige omgangs ophør, hvis kampen afbrydes af en eller anden grund mellem omgangene (fx tilbagetrækning ved starten af runden, diskvalifikation, undlader at reagere på klokken osv.).

6) Tilbud på kampe erklæret som "no contest", eller hvor ingen deltager erklæres som den eneste vinder, vil blive erklæret ugyldige bortset fra de tilbud, hvor sådanne udfald blev tilbudt som spil, eller hvor disse tilbud, hvor udfaldet blev afgjort før beslutningen, og som umuligt kunne have været anderledes uanset fremtidige begivenheder, som vil blive afgjort på baggrund af det givne udfald.

7) Følgende beskrivelser betragtes som gældende resultater for de forskellige scenarier:

· “Afslutning”: En sejr ved KO (knockout), TKO (teknisk knockout), DQ (diskvalifikation, submission, 'kaster håndklædet i ringen' fra en af deltagernes hjørner, eller ethvert stop af dommeren, som erklærer én af deltagerne som den eneste vinder af kampen.
· “Point/afgørelse”: Enhver sejr ifølge dommernes scorekort;
· “Enstemmig afgørelse”: En afgørelse, hvor alle dommere erklærer den samme deltager som vinderen;
· “Flertalsafgørelse”: En afgørelse, hvor flertallet af dommerne erklærer samme deltager som vinderen, mens et mindretal af dommerne erklærer kampen som uafgjort;
· “Majority draw”: En afgørelse, hvor flertallet af dommerne erklærer kampen som uafgjort, mens et mindretal af dommerne erklærer en af deltagerne som vinderen;
· “Split draw”: En afgørelse, hvor hver dommers scorekort erklærer et uforeneligt udfald af kampen, hvor ingen beslutning overtrumfer den anden.

8) En kamp betragtes kun som ”gået fuld tid”, hvis en point-/dommerbeslutning tildeles, efter at den fulde varighed af alle planlagte runder er afsluttet. Ethvert scenarie, hvor en point-/dommerafgørelse tildeles, før det fulde antal planlagte runder er afsluttet (f.eks. at kampen afbrydes før tid på grund af et hovedsammenstød), betragtes ikke som ”gået fuld tid”, og kampen vil blive betragtes som afsluttet på det tidspunkt/i den runde, hvor kampen blev stoppet og afgjort i overensstemmelse hermed. Væddemål på ”Afgørelsesmetode” erklæres som ugyldige ved kampe, der slutter med en point-/dommerafgørelse, før den fulde varighed af alle planlagte runder er afsluttet og/eller kampe, der erklæres som "no contest”, medmindre tilbuddet omfatter spil på et relevant resultat.

9) I tilbud, hvor et uafgjort resultat er muligt, og der ikke er tilbudt odds for et sådant resultat, vil væddemål blive erklæret ugyldige, hvis det officielle resultat erklæres som sådan. I afgørelsen betragtes kampe, hvor resultatet erklæres som enten "Majority draw" (uafgjort ved flertalsbeslutning) eller "Split draw" (uafgjort ved uenighed), som uafgjorte, og væddemål vil blive afgjort i overensstemmelse hermed.

10) Væddemål på varighed af omgange/kampen henviser til den faktiske forløbet tid i omgangen/kampen (efter relevans) afhængigt af den planlagte varighed af omgange/kampen. For eksempel vil et væddemål på over 4,5 minutter på en bane blive afgjort som 'over' på det tidspunkt, hvor der er forløbet 2 minutter og 30 sekunder af 5. omgang.

11) Afregning af statistikbaserede tilbud som fx "Deltager med flest takedowns" eller "Deltager får flest betydningsfulde slag" vil blive afgjort på baggrund af resultaterne udstedt af den styrende organisation eller dets anerkendte officielle partner for sådan statistik. Afregningen vil blive baseret på den definition, som det officielle styrende organ udsteder de nævnte statistikker efter. Medmindre det understøttes af beviser uden uoverensstemmelser, vil LeoVegas ikke anerkende nogen klager som følge af en personlig fortolkning af en sådan terminologi. I tilfælde hvor begge deltagere erklæres at have opnået det samme resultat, og hvor det pågældende udfald ikke har været et muligt resultat for afgørelse af væddemålet, vil indsatsen blive refunderet.

12) Spil på konfronterende eller antal forskellige kampe fra samme kort, såsom "KO'er/TKO'er i alt på kortet" eller "Samlet antal kampe på kortet, der slutter på afgørelse", angiver antallet af kampe der skal finde sted på et kort, eller viser tydeligt den del af kortet, som væddemålet vedrører. Væddemål forbliver gyldige, hvis en hvilken som helst gældende kamp annulleres, men antallet af kampe på kortet eller kampens gældende specifikke afsnit forbliver de samme (eksempel: ombookning, deltager erstattet, eller underkort/indledende kampe skubbes til hovedkortet). Hvis det opførte antal kampe af den ene eller anden grund ikke finder sted under kortet eller det specifikke afsnit, som væddemålet henviser til, erklæres væddemålet ugyldigt.

34. Snooker

1) Alle væddemål forbliver gyldige så længe kampen/tilbuddet spilles inden for turneringes struktur, uanset ændringer i program osv., med mindre der er blevet enighed om andet.

2)”Kamp” væddemål er baseret på det generelle princip for turneringsfremgang eller turneringssejr, afhængig af hvilken fase af turneringen kampen henviser til. Spilleren, der går videre til næste runde eller vinder turneringen, anses som vinderen af væddemålet uanset kampens varighed, at spillere trækker sig, diskvalificeringer osv. Disse væddemål kræver, at mindst én frame fuldføres, for at væddemål gælder.

3)”Over/Under” tilbud på ufuldstændige kampe/events, hvor udfaldet allerede er afgjort, før afbrydelsen og/eller en fortsættelse af spillet på ingen måde kunne give et andet udfald for nævnte tilbud, afgøres baseret på resultatet opnået indtil afbrydelsen opstod. For beregningen af disse afgørelser tilføjes det mindste antal nødvendige hændelser for en naturlig konklusion som nødvendigt afhængig af antallet af frames, kampen er programsat til. Giver denne beregning en situation, hvor ingen mulig ændring kan påvirke udfaldet af tilbuddet, afgøres det derefter. Se eksempler fra tennis-sektionen.

4)”Handicap” tilbud kræver, at alle programsatte frames fuldendes, for at væddemål står, undtagen de events, hvor udfaldet allerede er afgjort, før afbrydelsen og/eller fortsat spil ikke på nogen måde kan producere et andet udfald for nævnte tilbud, der afgøres derefter. Se eksempler fra tennis-sektionen.

5) Alle ”Korrekt score”, ”Ulige/Lige” og de tilbud, der henviser til vinderen af en specifik periode i kampen (f.eks. ”Spiller vinder første frame” eller ”Første spiller der når X frames”) kræver, at den relevante del af kampen fuldendes.

6) Alle typer af tilbud, der ikke er nævnt ovenfor, kræver, at mindst én frame fuldendes, for at væddemål gælder, undtagen for de tilbud, hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet og fortsat spil ikke på nogen måde kan producere et andet udfald.

7) Hvis framen startes om (re-rack) erklæres alle afventende væddemål på den pågældende frame ugyldige, og et nyt væddemål åbnes. Der gøres en undtagelse for de tilbud, hvor resultatet allerede er afgjort inden omstarten, og hvis enhver videre forlængelse af spillet umuligt kunne medvirke til et andet resultat.

35. Dart

1) Alle væddemål forbliver gyldige så længe kampen/tilbuddet spilles inden for turneringes struktur, uanset ændringer i program osv., med mindre der er blevet enighed om andet.

2)”Kamp” væddemål er baseret på det generelle princip for turneringsfremgang eller turneringssejr, afhængig af hvilken fase af turneringen kampen henviser til. Spilleren, der går videre til næste runde eller vinder turneringen, anses som vinderen af væddemålet uanset kampens varighed, at spillere trækker sig, diskvalificeringer osv.

3)”Over/Under” tilbud på ufuldstændige kampe/events, hvor udfaldet allerede er afgjort, før afbrydelsen og/eller en fortsættelse af spillet på ingen måde kunne give et andet udfald for nævnte tilbud, afgøres baseret på resultatet opnået indtil afbrydelsen opstod. For beregningen af disse afgørelser tilføjes det mindste antal nødvendige hændelser for en naturlig konklusion som nødvendigt afhængig af antallet af legs, kampen er programsat til. Giver denne beregning en situation, hvor ingen mulig ændring kan påvirke udfaldet af tilbuddet, afgøres det derefter. Se eksempler fra tennis-sektionen.

4)”Handicap” tilbud kræver, at alle programsatte sæt fuldendes, for at væddemål står, undtagen de events, hvor udfaldet allerede er afgjort, før afbrydelsen og/eller fortsat spil ikke på nogen måde kan producere et andet udfald for nævnte tilbud, der afgøres derefter. Se eksempler fra tennis-sektionen.

5) Alle ”Korrekt score”, ”Ulige/Lige” og de tilbud, der henviser til vinderen af en specifik periode i kampen (f.eks. ”Spiller vinder første sæt” eller ”Første spiller der når X sæt”) kræver, at den relevante del af kampen fuldendes.

6) Alle typer af tilbud, der ikke er nævnt ovenfor, kræver, at mindst ét sæt fuldendes, for at væddemål gælder, undtagen for de tilbud, hvor udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet og fortsat spil ikke på nogen måde kan producere et andet udfald.

7) Tilbud, der kombinerer en række hændeler af/fra en bestemt spiller inden for en kamp/begivenhed (f.eks. King of the Oche osv.), kræver, at alle bibetydninger i forbindelse med tilbuddet er overholdet fuldt ud og utvivlsomt. Hvis én eller flere dele af tilbuddet ender med uafgjort, afgøres væddemålet som TABT.

D. Væddeløb

1. Hestevæddeløb

a. Generelle regler for hestevæddeløb

1) Alle de nævnte forhold i denne sektion gælder kun for hestevæddeløb og har prioritet frem for enhver anden regel eller forhold.

2) Alle væddemål reguleres af Tattersalls regler for væddemål som beskrevet på http://www.tattersallscommittee.co.uk/. Disse regler bestemmer afgørelsen af væddemål, hvis der opstår en situation, som ikke er dækket ind under reglerne i denne sektion.

3) Afgørelser vil blive baseret på det officielle resultat udstedt på indvejningstidspunktet. Eventuelle ændringer, efter at et sådant resultat er blevet annonceret, tages ikke i betragtning. I tilfælde af at en dommerundersøgelse i løb afholdt i Storbritannien, Irland og Sydafrika fører til, at det oprindelige resultat/den afsluttende rækkefølge derpå ændres, vil LeoVegas afgøre resultaterne baseret på reglen "Første forbi målstregen". Eventuelle efterfølgende ændringer vil ikke blive betragtet i afgørelsen med undtagelse af tilfælde, hvor en eventuel hest diskvalificeres, på grund af at den ikke vejer nok. I sådanne tilfælde vil resultatet efter indvejningen tælle. For løb afholdt i andre lande udover de ovennævnte, tæller det officielle resultat udstedt på indvejningstidspunktet (eller lignende lokal procedure).

4) Alle væddemål, med undtagelse af "ante-post væddemål", anses som ugyldige, hvis løbet opgives eller erklæres ugyldigt. Hvis løbet udsættes til et senere tidspunkt, og den endelige tilmelding gælder, anses alle væddemål som gyldige, forudsat at stedet for løbet, ikke er ændret. I et sådan tilfælde, erklæres alle væddemål for ugyldige.

5) Enhver offentlig reference til starttidspunkter, i forbindelse med et hvilket som helst væddemålstilbud, henviser til den officielle programsatte løbstid i lokal tid. Med mindre andet er nævnt i reglerne for hestevæddeløb, gælder alle væddemål uanset eventuelle ændringer til løbet ved start.

6) I tilfælde af ugyldig start, eller en hvilken som helst anden hændelse, der ville resultere i at løbet gøres om, vil løbet ikke blive anset som at have været "under starterens kommando". I et sådan tilfælde refunderes indsatser på valg, der ikke var en del af det nye løb. En hvilken som helst tilbagebetaling på de resterende valg, vil være underlagt Tattersalls regel 4. Antallet af heste, der deltager i det nye løb, vil fastsætte betingelserne for 'Placering'. Almindelige ante-post regler gælder dog for ante-post væddemål.

7) Erklæres et løb som "Ugyldigt løb" og et nyt løb sættes i stand, gælder alle væddemål for de heste, der deltager i det nye løb. De odds der tilbydes for et "Ugyldigt løb" gælder for det nye løb, med mindre der er en hest, som betragtet som havende "ikke startet", i hvilket tilfælde alle væddemål afgøres efter Tattersalls regel 4.

8) Afgørelse af væddemål på heste, der enten nægter at komme ud af startboksen eller nægter at starte i steeplechase, baseres på erklæringen fra den officielle starter. Hvis den officielle starter erklærer hesten som en del af løbet, vil væddemål på den hest, blive afgjort som tabte.

9) Et løb anses som "walkover", når kun én hest deltager i løbet.

10) "Walkovers og annullerede løb gælder som løb, men ethvert involveret valg, vil blive behandlet som havende "ikke startet".

b. Vinder-væddemål & Each Way

1) Et "Vinder"-væddemål er en enkelt indsats på det foretrukne valg, hvilket kun anses som vundet, hvis den valgte hest vinder løbet.

2) Et "Each Way"-væddemål (EW) henviser til et væddemål, hvor det foretrukne valg enten skal vinde eller opnå placering inden for udbetalingsbetingelserne. Væddemålet er opdelt i to dele ("Vinder"-delen og "Placering"-delen) med samme indsats: derfor koster et €1 EW-væddemål i alt €2.

3) Alle "Each Way"-væddemål bestemmes ud fra Starting Price (SP) placeringsbetingelserne. Derfor bestemmes placeringsbetingelser (1/4, 1/5 og antal pladser betalt) af antallet af heste, der kommer "under starterens kommando" og ikke af antallet af anmeldte heste, da væddemålet blev placeret.

4) Følgende er betingelserne for "Each Way"-væddemål:

1. Handicap-løb:

2-4 heste = Kun Vinder
5-7 heste = 1/4 odds 1, 2
8-11 heste = 1/5 odds 1, 2, 3
12-15 heste = 1/4 odds 1, 2, 3
16 eller flere heste = 1/4 odds 1, 2, 3, 4

2. Ikke-handicap-løb:

2-4 heste = Kun Vinder
5-7 heste = 1/4 odds 1, 2
8 eller flere heste = 1/5 odds 1, 2, 3

5) Alle Each-Way Doubles, Trebles, osv., afgøres vinder til vinder, placering til placering.

6) “Betting Without” henviser til muligheden for at spille på om en specifik hest vil kunne opnå en specifik afsluttende placering (Vinder eller Placering), hvis de anførte heste bliver ekskluderet fra udberegningen af de officielle resultater.

7) ‘Each Way’ betingelser for “Betting Without” markeder vil være baseret på antallet af heste, der faktisk deltager i løbet, efter anførte heste er ekskluderet fra det samlede antal heste.

8) Tattersalls regel 4 reduktioner gælder i tilfælde af non-runners inden for “Betting Without” markeder.

c. Odds - Early, Board og Starting

1) Det er muligt at vælge blandt to (2) odds-muligheder: odds, på tidspunktet væddemålet blev placeret, eller Starting Price (SP). SP henviser til odds for det foretrukne valg, ved starten af løbet (startodds). Hvis det er muligt at spille under løbet, udregnes SP baseret på de senest tilgængelige odds, for det valg. Bemærk, SP ikke er tilgængelig for ante-post (AP) væddemål.

2) Early Prices (EP) er de tilbudte odds på dagen for begivenheden (tidlige odds). Disse tilbydes almindeligvis mellem kl. 8 og 10 på dagen for begivenheden og indtil 15 minutter før starten af løbet. Der kan være tilfælde (såsom lørdagsløb og meget vigtige løb), hvor EP, så snart den endelig tilmelding er kendt, tilbydes inden for andre tidsrammer, end de ovenfor nævnte.

3) Alternativet til SP, Board Prices (BP) eller Industry Prices (IP), vises normalt omkring 15 minutter før løbet.

4) Væddemål, andre end dem placeret med SP, vil resultere i, at afgørelsen baseres på odds fra det tidspunkt væddemålet blev placeret, og er underlagt de andre regler i dette afsnit.

5) Indsatser, placeret med EP og BP, vil blive refunderet, hvis en hest trækkes ud "ikke under kommando". Odds på heste inden for samme løb, vil være underlagt Tattersalls regel 4(c) reduktioner, hvis relevant.

6) I tilfælde hvor udtrædelsen resulterer i udformningen af et nyt marked. Alle væddemål med EP eller BP, før det nye marked, vil være underlagt Tattersalls regel 4(c) reduktioner, hvis relevant.

7) Væddemål accepteres for løb med to (2) eller flere heste for nævnte valg med de aktuelle "Board/Show Prices" som overført til vores tjeneste af den officielle informationstjeneste (PA).

8) Hvis fejlagtige odds overføres, afgøres alle væddemål på udfald med forkerte odds som ugyldige, og indsatser refunderes.

9) I tilfælde hvor Tattersalls regel 4 er relevant, efter udtrædelsen af en hest, vil ingen yderligere væddemål blive accepteret for “Board/Show Price”, med mindre et nyt marked er opstået.

10) Heste, der tilbydes som “Price Boosts”, “Knockouts” osv., vil også være underlagt regel 4 reduktioner, hvis der er en gældende non-runner i løbet.

11) Enhver henvisning til tidsramme, pristilgængelighed osv. vil blive anset som vejledende og ikke bindende. LeoVegas forbeholder sig retten til at ændre en sådan tidsramme, udstede odds samt at suspendere tilgængelighed for ethvert løb eller væddemålsmulighed, efter eget skøn.

d. Unavngivne favorit-væddemål

“Unavngiven favorit” (fav) og “Unavngiven anden favorit” (2fav) henviser til valg, der tages baseret på følgende:

1) Hesten, der har de laveste odds i SP, anses som “Unavngiven favorit”.

2) Hvis SP viser to heste med laveste odds, vil hesten med det laveste løbsnummer blive anset som “Unavngiven favorit”.

3) Hvis en hest trækkes ud "ikke under kommando", men stadig vender tilbage som favorit ifølge SP, behandles hesten som "non-runner".

4) I tilfælde af "walkover", efter markedet er blevet vist, afgøres alle væddemål som ugyldige.

e. Tattersalls regel 4

1) Tattersalls Rule 4 kan anvendes i tilfælde, hvor en hest trækkes ud og ikke kommer under starterens kommando, eller officielt vurderes af starteren til ikke at have deltaget i løbet.

2) Tattersalls regel 4 trækker en fastlagt værdi fra vindervæddemål for at kompensere for tilbagetrækningen af en hest i det specifikke løb. Størrelsen på reduktionen bestemmes af de odds (Early eller Board/Show), hesten har på tidspunktet for tilbagetrækningen.

3) Fratrækkelse på odds for de resterende heste er baseret på følgende:

#Decimal-oddsBrøk-oddsNetto-reduktion
1.1,12 eller lavere1/9 eller kortere90%
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1185%
3.1,20 - 1,271/5 - 1/480%
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2575%
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2570%
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2565%
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2060%
8.1,67 - 1,834/6 - 4/555%
9.1,84 - 1,995/6 - 49 - 5050%
10.2,00 - 2,24Lige - 31/2545%
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2540%
12.2,60 - 2,798/5 - 7/435%
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1030%
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/125%
15.4,20 - 5,4016/5 - 22/520%
16.5,50 - 6,999/2 - 23/415%
17.7,00 - 10,996/1 - 9/110%
18.11,00 og højere10/1 og højereIngen reduktion

4) Skemaerne, der henvises til oven for, inkluderer odds i både decimal- og brøk-format. I tilfælde af at decimal-mulighederne ikke er dækket ind af deres tilsvarende brøk, forbeholder LeoVegas sig retten til at tage Tattersalls regel 4 reduktioner i anvendelse baseret på decimal-skemaet.

5) Anvendelsen af Tattersalls regel 4 på væddemål placeret med EP, vil være baseret på EP for den tilbagetrukne hest på tidspunktet væddemålet blev placeret, uanset odds på tidspunktet for hestens udtrædelse.

6) Løb, der involverer mere end én reduktion, vil være underlagt en maksimal reduktion på 90c per €1.

Hvor den samlede reducering for markedet, hvor væddemålene blev placeret, er 5c af € og kun én hest har trukket sig, opgives reduceringen. Hvis to eller flere heste trækkes ud, anvendes dog en akkumulerende regel 4-reduktion.

7) Med mindre andet er nævnt, gælder regler for afgørelse som beskrevet i <Section B, Para 5> i tilfælde af opgivede/udsatte sportsbegivenheder (med undtagelse af hestevæddeløb).

f. Ante-post væddemål

1) For at et væddemål kan anses som ante-post væddemål (AP), skal det placeres før tilmeldingsstadiet natten over. Sådanne erklæringer træder for det meste i kraft 48 timer før løbet starter for fladløb, og 24 timer før løbet starter for steeplechase.

2) AP-indsatser på heste, der ikke deltager i løbet, refunderes ikke og Tattersalls regel 4 gælder ikke, med mindre eksplicit nævnt.

3) Hvis mindst én af følgende hændelser sker, vil alle AP-væddemål blive erklæret ugyldige:

(i) Løbet opgives;
(ii) Løbet erklæres officielt ugyldigt;
(iii) Løbets omstændigheder ændres, efter væddemål er placeret (som defineret under Tattersalls regler);
(iv) En hest udtrækkes under The Jockey Club løbsregler;
(v) Løbsstedet eller banens overflade ændres (f.eks. græs til jord eller omvendt);
(vi) Adgangene til løbet genåbnes.

4) Bortset fra tilfælde anført i denne sektion, vil alle AP-væddemål blive erklæret gyldige, så længe løbet starter inden for 14 fulde dage, fra da løbet oprindeligt blev programsat, så længe vilkårene for løbet forbliver de samme. Sådanne vilkår inkluderer, at det omlagte løb løbes på samme bane, over samme distance og at løbet ikke genåbnes for nye deltagere. Overholder det omlagte løb ikke disse kriterier, afgøres alle AP-væddemål som ugyldige.

5) AP-væddemål afgøres med gældende odds og placeringsbetingelser, da væddemålet blev accepteret. Hvis et væddemål accepteres med forkerte odds eller placeringsbetingelser, forbeholder LeoVegas sig retten til, efter eget skøn, at afgøre væddemålet som ugyldigt, og indsatserne refunderes.

g. –cast væddemål

1. Forecast- & Tricast-væddemål – Generelle regler

a. Forecasts gøres tilgængelige og accepteres i løb med 3 eller flere heste. b. Tricasts accepteres i løb, hvor et officielt computergenereret Tricast udbytte erklæres. c. Hvis der ikke erklæres noget udbytte, vil væddemålet blive anset som computergenereret straight forecast på de foretrukne valg for første- og andenpladsen, mens der ses bort fra tredjepladsen. d. Forecast-væddemål afgøres i overensstemmelse med computergenereret SP straight forecast udbytte. Hvis Forecast SP udbytte, af en hvilken som helst årsag, ikke gives, anses væddemål som ugyldige. e. Forecast-væddemål skal altid navngives. Ingen væddemål på unavngiven favoritter accepteres, og tages disse ved en fejl, vil de blive annulleret. f. Indsatser refunderes for Forecast- og Tricast-væddemål, der involverer en non-runner.

2. Straight Forecast

Straight Forecast er, hvor det er muligt at spille på den præcise afsluttende rækkefølge af heste på første- og andenpladsen.

3. Reverse Forecast

Reverse Tricast er, hvor det er muligt at spille på den første og anden bedst placerede hest i et løb, uanset den afsluttende rækkefølge. Prisen på dette væddemål er det dobbelte i forhold til Straight Forecast, eftersom sådan et væddemål, kan blive anset som 2 Straight Forecast væddemål.

4. Combination Forecast

Combination Forecast er, når det er muligt at foretage 3 eller flere valg i et specifikt løb. For at væddemål anses som vundet, skal 2 af de valgte heste ende på første- og andenpladsen, uanset rækkefølgen.

5. Tricast

Tricast er, hvor det er muligt at spille på den præcise afsluttende rækkefølge af heste på første-, anden- og tredjepladsen i et løb.

6. Combination Tricast

Combination Tricast er, hvor det er muligt at spille på den første, anden og tredje bedst placerede hest i et løb, uanset den afsluttende rækkefølge.

h. ‘Placering alene’-væddemål

LeoVegas forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at tilbyde et ‘Placering alene’ marked for visse løb. Sådanne væddemål afgøres på samme måde som ‘Placering’-delen i et “Each Way”-væddemål.

1) Hvis en hest trækkes ud "ikke under kommando", refunderes alle indsatser på den hest. Reduktioner, i overensstemmelse med regel 4-skemaerne nedenfor, gælder. Disse reduktioner baseres på ‘Placering alene’ odds fra tidspunktet for udtrædelsen og gælder for ‘Placering alene’ markedet.

2) Antallet af betalte pladser afgøres af tilmeldinger på dagen for løbet. Hvis antallet af pladser reduceres, pga. en reducering i antallet af heste, forbliver antallet af betalte pladser uændret af hensyn til "Placering alene" væddemål. Hvis antallet af heste dog er det samme eller mindre end antallet af pladser, der tilbydes, erklæres væddemål på dette marked ugyldige, og indsatser refunderes.

3) Reduktioner af odds for de resterende heste er baseret på følgende:

#Decimal-oddsBrøk-oddsNetto-reduktion for andenpladsenNetto-reduktion for tredjepladsenNetto-reduktion for fjerdepladsen (eller mere)
1.1,12 eller lavere1/9 eller kortere45%30%20%
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1140%30%20%
3.1,20 - 1,271/5 - 1/440%25%20%
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2535%25%20%
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2535%25%15%
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2530%20%15%
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2030%20%15%
8.1,67 - 1,834/6 - 4/525%20%15%
9.1,84 - 1,995/6 - 49/5025%15%10%
10.2,00 - 2,24Lige - 31/2520%15%10%
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2520%15%10%
12.2,60 - 2,798/5 - 7/415%10%10%
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1015%10%0%
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/110%10%0%
15.4,20 - 5,1916/5 - 4/110%0%0%
16.5,20 og højere21/5 og højereIngen reduktionIngen reduktionIngen reduktion

4) Skemaerne, der henvises til oven for, inkluderer odds i både decimal- og brøk-format. I tilfælde af at decimal-mulighederne ikke er dækket ind af deres tilsvarende brøk, forbeholder LeoVegas sig retten til at tage de 4 reduktioner i anvendelse baseret på decimal-skemaet.

i. Særlige væddemål

1. Jockey-specials

Jockey-specials er, hvor det er muligt at spille på, at en jockey rider på en hest, der enten vinder eller opnår placering i et vist antal løb i et specifikt træf, hvor relevant.

a. I tilfælde af, at en jockey, der er sat til at deltage i 3 eller færre løb, har mindst 1 non-runner, afgøres jockey akkumulator-markedet som ugyldigt. Sådan bestemmelse gælder, med mindre tilbuddet kan afgøres uanset udfaldet af løbet med denne non-runner. I disse tilfælde afgøres væddemål i forhold til det givne udfald.

b. Jockey akkumulator-markeder på jockeys sat til at deltage i mindst 4 løb, vil forblive gyldige, med mindre jockeyen har 2 eller flere non-runners. I et sådan tilfælde erklæres væddemål på dette marked ugyldige. Sådan bestemmelse gælder, med mindre tilbuddet kan afgøres uanset udfaldet af løbet med denne non-runner. I disse tilfælde afgøres væddemål i forhold til det givne udfald.

c. “Placering”-markeder afgøres i overensstemmelse med placeringsbetingelser gældende for det løb.

d. Odds på andre jockey-specials, med undtagelse af ‘Jockey akkumulator’, kræver at jockeyen vinder (eller opnår placering, som relevant) i alle de anførte løb.

e. I tilfælde af non-runners i jockey-specials på specifikke løb, afgøres væddemål som ugyldige.

2. Cross Card jockey-specials

Cross Card jockey-specials er, hvor det er muligt at spille på, at nævnte jockeys begge skal ride på heste, der enten vinder eller opnår placering i et vist antal løb i et specifikt træf, hvor relevant.

a. I tilfælde at 1 eller flere af træffende ikke fuldendes, afgøres væddemål som ugyldige. Sådan bestemmelse gælder, med mindre alle tilbud, der blev bestemt før opgivelsen og ikke kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, vil gøre det muligt at afgøre sådanne markeder. I disse tilfælde afgøres væddemål i forhold til det givne udfald.

b. Regler for jockey-specials gælder.

3. Træner-specials

Træner-specials er, hvor det er muligt at spille på, at en træner har heste, der enten vinder eller opnår placering i et vist antal løb ved et specifikt træf, hvor relevant.

a. Regler for jockey-specials gælder.

4. Distance-væddemål - Generelle regler (gælder for alle distance-væddemål)

a. Resultater for vindende distance-væddemål vil blive anset som den officielt erklærede distance mellem den første og anden bedst placerede hest, givet at de har fulgt det rette forløb og havde den korrekte vægt.

b. Den følgende terminologi gælder for ‘Distance-væddemål’:

• “Næse” = 0,05 længde
• “Kort hoved” = 0,1 længde
• “Hoved” = 0,2 længde
• “Hals” = 0,3 længde
• ‘1/2 længde’ = 0,5 længde
• “3/4 længde” = 0,75 længde

c. Det maksimale antal ‘længder’ i et løb er 12 længder for fladløb og 30 længder for Steeplechase.

5. ‘Meeting Winning’ distance-væddemål

a. ‘Meeting Winning’ distance-væddemål er, hvor det er muligt, at spille på den samlede vinderdistance i et specifikt træf.

b. I tilfælde af ‘walkover’, eller hvis intet officielt resultat erklæres (f.eks.: ingen heste fuldender), tilføjes følgende længder til totalen: 5 længder for fladløb og 12 længder for steeplechase.

c. Hvis et træf inkluderer 1 eller flere løb, der enten er blevet opgivet eller erklæret ugyldigt, vil alle væddemål på dette marked blive erklæret ugyldige. Sådan bestemmelse gælder, med mindre alle tilbud, der blev bestemt før opgivelsen og ikke kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, vil gøre det muligt at afgøre sådanne markeder. I disse tilfælde afgøres væddemål i forhold til det givne udfald.

d. LeoVegas forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at tilbyde væddemål for et særligt antal træf på/i en anført dag/periode. Hvis et af de anførte træf inkluderer 1 eller flere løb, der enten er blevet opgivet eller erklæret ugyldigt, vil alle væddemål på dette marked blive erklærede ugyldige. Sådan bestemmelse gælder, med mindre alle tilbud, der blev bestemt før opgivelsen og ikke kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, vil gøre det muligt at afgøre sådanne markeder. I disse tilfælde afgøres væddemål i forhold til det givne udfald.

6. ‘Race Winning’ distance-væddemål

a. ‘Race Winning’ distance-væddemål er, hvor det er muligt at spille på vinderdistancen i et specifikt løb.

b. I tilfælde af ‘walkover’, eller hvis intet officielt resultat erklæres (f.eks.: ingen heste fuldender), erklæres alle væddemål på dette marked for ugyldige.

7. ‘Horse Winning’ distance-væddemål

a. ‘Horse Winning’ distance-væddemål er, hvor det er muligt at spille på, at en specifik hest vinder et anført løb med en specifik distance.

b. I tilfælde af "walkover", eller den specifikke hest erklæres som non-runner, erklæres alle væddemål for dette marked for ugyldige.

c. Hvis den valgte hest ikke vinder løbet, afgøres alle væddemål på dette marked som tabte.

8. Hestevæddeløb i kombination med en hvilken som helst anden sportsgren

a. Det kan, alene efter LeoVegass eget skøn, muligvis blive besluttet, at tilbyde forudbestemte kombinationer mellem hestevæddeløb og andre sportsgrene.

b. Med mindre andet er nævnt, inkluderer kombinationer en hest, der vinder et specifikt løb, sammen med et hold/en atlet(er), der vinder en specifik kamp.

c. I tilfælde af at en af de valgte heste er non-runner, afgøres væddemål som ugyldige, og indsatserne refunderes.

d. Med mindre andet er nævnt, gælder regler for afgørelse, som beskrevet i <Sektion X, punkt Y> og <Sektion X, punkt Y> i tilfælde af opgivet/udsat sportsbegivenhed (ikke hestevæddeløb).

9. Tv-special markeder

a. Alle tv-special markeder henviser kun til løb, der vises live på landsdækkende tv i Storbritannien.

b. Med mindre andet er nævnt, i sammenhæng med dette væddemålstilbud, gælder almindelige regler for hestevæddeløb.

10. Ante-post specials

a. Efter LeoVegass eget skøn kan forskellige markeder, der ligner men ikke er begrænset til “daglige specials”, blive tilbudt, baseret på længerevarende ante-post løb. b. Med mindre andet er nævnt, i sammenhæng med dette væddemålstilbud, gælder almindelige regler for ante-post.

11. ‘Match’-væddemål

a. Væddemål henviser til hvilke af de anførte heste, der vil have den bedste afsluttende placering ved afslutningen på løbet, eller efter et forudbestemt stadie.

b. Alle markeder vil blive afgjort baseret på de officielle resultater.

c. Hvis det ikke lykkes for nogen af de anførte heste, at afslutte løbet, erklæres alle løb for markedet ugyldige.

d. I tilfælde af at mindst én (1) af de anførte heste er en non-runner, erklæres alle væddemål for ugyldige.

12. ‘Daglige favoritter’-væddemål

a. De daglige favoritter henviser til væddemål på, at et specifikt antal favoritter enten vinder eller opnår placering (som relevant) i et anført træf.

b. Markeder, der henviser til “Placering”-favoritter, vil blive afgjort i overensstemmelse med placeringsbetingelserne for det respektive løb i træffet.

c. Hvis SP viser mere end 1 hest med laveste odds, vil hesten med det laveste løbsnummer blive anset som “Favorit”. I tilfælde af at den erklærede "Favorit" trækkes ud, og intet nyt marked formes, erklæres den anden hest, med det laveste løbsnummer, som "Favorit".

d. I tilfælde, hvor der er 4 heste eller mindre, skal “Favoritten” vinde løbet af hensyn til “Placering”.

e. I tilfælde af at 1 eller flere løb ikke fuldendes, erklæres væddemål for dette marked for ugyldige. Sådan bestemmelse gælder, med mindre alle tilbud, der blev bestemt før opgivelsen og ikke kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, vil gøre det muligt at afgøre sådanne markeder. I disse tilfælde afgøres væddemål i forhold til det givne udfald.

13. ‘Daglige akkumulator’-væddemål

a. De daglige akkumulatorer henviser til væddemål på, om de angivne heste/favoritter vinder eller opnår placering i deres respektive løb, som relevant.

b. Placerings-akkumulatorer vil blive afgjort i overensstemmelse med placeringsbetingelserne for det respektive løb i træffet.

c. I tilfælde af at ethvert af de valgte valg er non-runners, erklæres alle væddemål for ugyldige, og indsatser refunderes.

j. Reserver

I løb, hvor reserver erklæres til at erstatte non-runners, forbeholder LeoVegas sig retten til, efter eget skøn, at vurdere Early Prices for reserveheste.

1) Odds på reserver, der deltager i løbet, bruges til at kompensere mod Tattersalls regel 4 reduktioner, der vil gælde for non-runners.

2) Der vil ikke være nogen Tattersalls regel 4 reduktion på reserver, der har Early Prices tilgængelige og ender med at blive non-runners. Sådan bestemmelse gælder ikke i tilfælde, hvor en reserve, efter bane tilmeldingsstadiet er ovre (45 minutter før programsat start for løbet), overtager pladsen for en fratrådt hest, og derfor anses som en officiel deltager. I overensstemmelse med tidligere nævnte deadline, gælder Tattersalls regel 4 reduktioner, hvis en reservehest trækkes ud.

k. Maksimale gevinster

1) Selvom der kan være tilfælde, hvor den potentielle udbetaling fra accepterede væddemål, kan overstige den maksimale gevinstgrænse, vil den eventuelle nettoudbetaling stadig være begrænset til nedenstående anførte grænser.

2) De følgende grænser gælder for alle valg, der dækkes af en fuldstændig officiel informationstjeneste (f.eks.: PA):

a. Grænsen på €100.000 gælder for løb afholdt i Storbritannien & Irland;

b. Grænsen på €100.000 gælder for gruppe 1 løb, der ikke afholdes i Storbritannien & Irland;

c. Grænsen på €25.000 gælder for løb afholdt i alle andre lande;

d. Grænsen på €25.000 gælder for alle markeder anført under afsnit “i” (Særlige væddemål).

3) De anførte beløb herunder anses som de maksimale nettobeløb, der kan vindes på en enkelt dag. For at gøre det tydeligere, anses en enkelt dag som de løb, der starter mellem 00:00 CET og 23:59 CET.

4) Hvis et væddemål indeholder en kombination af begivenheder, der falder under andre kategorier/lande, eller er kombineret med andre sportsgrene, der ikke er anført i denne sektion, vil den gældende grænse for den specifikke kombination altid blive anset som den laveste blandt de pågældende. For en oversigt over LeoVegass sportsspecifikke grænser, bedes du <klikke her>.

l. Internationale løb

1) Denne sektion henviser til løb afholdt uden for Storbritannien og Irland. I tilfælde hvor disse regler er uklare og/eller ufuldstændige, baseres afgørelsen på de andre regler i sektionen Hestevæddeløb.

2) Alle løb afgøres baseret på det officielle resultat fra den lokale myndighed for hestevæddeløb på løbsdagen, herunder er inkluderet ændringer efter eventuelle undersøgelser og indsigelser fra stewarden. Afgørelsen tager også højde for yderligere regler påført af den relevante lokale autoritet/organisationskomité.

3) Skulle en Industry Starting Price (SP) være tilgængelig afgøres væddemål i overensstemmelse med den pris, med undtagelse af væddemål placeret til Early Prices (EP). I sådanne tilfælde afgøres væddemål som EP. I tilfælde hvor ingen SP for er tilgængelig, afgøres væddemål som Pari-Mutuel/Tote odds.

m. Internationale løb

1) Abc

2) Alle løb afgøres på baggrund af det officielle resultat udgivet af den lokale hestevæddeløbsmyndighed på dagen for væddeløbet, herunder alle ændringer, der er trådt i kraft efter eventuelle steward-henvendelser og andre indsigelser. Eventuelle ændringer af det officielle resultat, herunder alle ændringer af resultaterne foretaget på et senere tidspunkt, vil ikke blive medtaget i afgørelsen.

3) Væddemål placeret på SP vil blive afgjort til branchens startpris (SP). Væddemål placeret til en tidlig pris (EP) vil blive afgjort til den EP-pris. I tilfælde hvor der ikke er nogen branche-SP tilgængelige, vil SP-væddemål blive afgjort til den sidste EP-pris, som var tilgængelig, inden løbet startede. Hvis der ikke er nogen EP'er tilgængelige, vil SP-væddemål blive afgjort i henhold til de amerikanske Pari-Mutuel/Tote odds.

4) Hvis det amerikanske Pari-Mutuel/Tote ikke returnerer nogen branche-SP'er, ikke tager nogen EP'er. og/eller ikke erklærer nogen dividender, vil væddemålet blive afgjort som ugyldigt.

5) Alle amerikanske hestevæddeløb vil udelukkende blive afgjort i henhold til hestens navn, og parrede løber vil ikke blive medtaget i afgørelsen. Når flere heste løber med samme nummer, vil et væddemål på en sådan hest derfor kun blive anset som et væddemål på det navngivne valg og vil ikke omfatte nogen andre valg med samme nummer.

6) Each-way væddemål vil blive afgjort ved hjælp af de samme Each-way vilkår, der anvendes til britisk og irsk hestevæddeløb, anvendt ud fra den relevante SP eller EP.

7) Regel 4 vil være gældende, hvor det er nødvendigt, og fradrag vil blive anvendt ud fra de samme vilkår, som er gældende for britisk og irsk hestevæddeløb.

8) Væddemål vil være gyldige, hvis løb tages "af græs", og/eller hvor løb er planlagt til at løbe på græs, men skiftes til jord eller AW-overflade.

9) Forecast og tricasts vil blive afgjort på baggrund af branchedividenden. Hvis der ikke er erklæret nogen branchedividende, vil Forecast og Tricasts blive afgjort på baggrund af de lokale amerikanske US Pari-Mutuel/Tote dividender.

2. Væddeløbshunde

a. Generelle regler for væddeløbshunde

1) Alle de nævnte forhold i denne sektion gælder kun for væddeløbshunde og har prioritet frem for enhver anden regel eller forhold.

2) LeoVegas vil normalt offentliggøre odds for alle begivenheder, der dækkes af BAGS http://www.bagsracing.com/. LeoVegas forbeholder sig retten til at ændre sådanne tilbud, ved at tilføje eller fjerne begivenheder, uanset om løbene, der tilføjes/fjernes, dækkes af BAGS.

3) Afgørelser baseres på det officielle resultat udsendt af dommeren. Der tages ikke hensyn til ændringer, efter et sådan resultat er blevet annonceret.

4) Alle væddemål, med undtagelse af "ante-post væddemål", anses som ugyldige, hvis løbet opgives eller erklæres ugyldigt.

5) Enhver offentlig reference til starttidspunkter, i forbindelse med et hvilket som helst væddemålstilbud, henviser til den officielle programsatte løbstid i lokal tid. Med mindre andet er nævnt under reglerne for væddeløbshunde, gælder alle væddemål uanset eventuelle ændringer til løbet ved start.

6) Erklæres et løb som "Ugyldigt løb", og et nyt løb sættes i stand, gælder alle væddemål for de væddeløbshunde, der deltager i det nye løb. De odds der tilbydes for et "Ugyldigt løb" gælder for det nye løb, med mindre der er en non-runner, i hvilket tilfælde væddemål afgøres efter Tattersalls regel 4.

b. Vinder-væddemål & Each Way-væddemål

1) Et "Vinder"-væddemål er en enkelt indsats på det foretrukne valg, hvilket kun anses som vundet, hvis den valgte væddeløbshund vinder løbet.

2) Et "Each Way"-væddemål (EW) henviser til et væddemål, hvor det foretrukne valg enten vinder eller når placering inden for udbetalingsbetingelserne. Væddemålet er opdelt i to dele ("Vinder"-delen og "Placering"-delen) med samme indsats: Derfor koster et €1 EW-væddemål i alt €2.

3) Alle "Each Way"-væddemål bestemmes ud fra Starting Price (SP) placeringsbetingelserne. Derfor bestemmes placeringsbetingelserne (1/4, 1/5 og antal pladser betalt) af antallet af væddeløbshunde, der faktisk starter i løbet, og ikke af antallet af erklærede væddeløbshunde, da væddemålet blev placeret.

4) Følgende er betingelserne for "Each Way"-væddemål:

2-4 hunde = Kun Vinder
5-6 hunde = 1/4 odds 1, 2

5) Alle væddemål, på væddeløbshunde der ikke fuldender, anses som tabende væddemål.

6) Hvis antallet af væddeløbshunde, der fuldender løbet, er lavere end antallet af placeringsbetingelser, som anført tidligere, vil kun de officielt placerede væddeløbshunde blive anset som vindende valg.

7) Alle Each-Way Doubles, Trebles, osv., afgøres vinder til vinder, placering til placering.

8) Each-Way-væddemål accepteres også på Unavngivne favoritter.

9) “Betting Without” henviser til muligheden for at spille på, om en specifik væddeløbshund vil kunne opnå den højeste afsluttende placering, hvis den anførte væddeløbshund bliver ekskluderet fra beregningen af de officielle resultater.

10) ‘Each Way’-betingelser for “Betting Without” markeder vil være baseret på antallet af væddeløbshunde, der faktisk deltager i løbet, efter anførte væddeløbshunde er ekskluderet fra det samlede antal hunde.

11) Tattersalls regel 4 reduktioner gælder i tilfælde af non-runners inden for “Betting Without” markeder.

12) Hvis en væddeløbshund bliver non-runner, efter live show odds fra banen, erklæres væddemål på det valg for ugyldige. Væddemål på de resterende væddeløbshunde, vil være underlagt en regel 4 reduktion.

c. Odds - Board og Starting

1) Det er muligt at vælge blandt to (2) odds-muligheder: odds, på tidspunktet væddemålet blev placeret, eller Starting Price (SP). SP henviser til odds for det foretrukne valgt, ved starten af løbet (startodds). Hvis det er muligt at spille under løbet, udregnes SP baseret på de senest tilgængelige odds, for det valg. Bemærk, at SP ikke er tilgængelig for ante-post (AP) væddemål.

2) Alternativet til SP, Board Prices (BP) eller Industry Prices (IP), vises normalt omkring 5 minutter før løbet. Væddemål på BP eller IP SP vil resultere i, at afgørelsen baseres på odds fra det tidspunkt væddemålet blev placeret, og er underlagt de andre regler i dette afsnit.

3) Væddemål accepteres for løb med to (2) eller flere væddeløbshunde for nævnte valg med aktuelle "Board/Show Prices" som overført til vores tjeneste af den officielle informationstjeneste (PA).

4) Hvis fejlagtige odds overføres, afgøres alle væddemål på udfald med forkerte odds som ugyldige, og indsatser refunderes.

5) Enhver henvisning til tidsramme, pristilgængelighed osv. vil blive anset som vejledende og ikke bindende. LeoVegas forbeholder sig retten til at ændre en sådan tidsramme, udstede odds samt at suspendere tilgængelighed for ethvert løb eller væddemålsmulighed, efter eget skøn.

d. Unavngivne favorit-væddemål

1) Væddemål accepteres kun på den “Unavngivne favorit”. “Unavngiven favorit” (fav) henviser til valg, der tages baseret på følgende:

a. Væddeløbshunden, der har de laveste odds i SP, anses som “Unavngiven favorit".

b. Hvis SP viser to væddeløbshunde med laveste odds, vil væddeløbshunden med det laveste løbsnummer blive anset som “Unavngiven favorit”.

2) I tilfælde af der finder mere end ét træf sted på samme dag, henviser væddemålet til det næste træf, der finder sted, efter væddemålet er accepteret, med mindre andet er nævnt.

e. Tattersalls regel 4

1) Tattersalls Rule 4 kan anvendes i tilfælde, hvor en væddeløbshund enten trækkes ud, eller officielt vurderes af starteren til ikke at have deltaget i løbet.

2) Tattersalls regel 4 trækker en fastlagt værdi fra vindervæddemål for at kompensere for tilbagetrækningen af en væddeløbshund i det specifikke løb. Størrelsen på reduktionen bestemmes af de odds (Early eller Board/Show), hunden har på tidspunktet for tilbagetrækningen.

3) Reduktioner af odds for de resterende væddeløbshunde er baseret på følgende:

#Decimal-oddsBrøk-oddsNetto-reduktion
1.1,12 eller lavere1/9 eller kortere90%
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1185%
3.1,20 - 1,271/5 - 1/480%
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2575%
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2570%
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2565%
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2060%
8.1,67 - 1,834/6 - 4/555%
9.1,84 - 1,995/6 - 49 - 5050%
10.2,00 - 2,24Lige - 31/2545%
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2540%
12.2,60 - 2,798/5 - 7/435%
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1030%
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/125%
15.4,20 - 5,4016/5 - 22/520%
16.5,50 - 6,999/2 - 23/415%
17.7,00 - 10,996/1 - 9/110%
18.11,00 og højere10/1 og højereIngen reduktion

4) Skemaerne, der henvises til oven for, inkluderer odds i både decimal- og brøk-format. I tilfælde af at decimal-mulighederne ikke er dækket ind af deres tilsvarende brøk, forbeholder LeoVegas sig retten til at tage Tattersalls regel 4 reduktioner i anvendelse baseret på decimal-skemaet.

5) Løb, der involverer mere end én reduktion, vil være underlagt en maksimal reduktion på 90c per €1.

f. Ante-post væddemål

1) For at et væddemål kan anses som ante-post væddemål (AP), skal det placeres før den endelige tilmelding er kendt for løbet.

2) AP-indsatser på væddeløbshunde, der ikke deltager løbet, refunderes ikke og Tattersalls regel 4 gælder ikke, med mindre eksplicit nævnt.

3) Hvis mindst én af følgende hændelser sker, vil alle AP-væddemål blive erklæret ugyldige:

a. Løbet opgives; b. Løbet erklæres officielt ugyldigt; c. Løbets omstændigheder ændres, efter væddemål er placeret (som defineret under Tattersalls regler).

4) Bortset fra ovenstående tilfælde, vil alle AP-væddemål blive erklæret gyldige, så længe løbet, væddemålene henviser til, starter inden for 14 fulde dage, fra da løbet oprindeligt blev programsat, med mindre der er blevet aftalt andet.

5) AP-væddemål afgøres efter de pris- og placeringsbetingelser, der er gældende på tidspunktet for accept af væddemålet. Hvis et væddemål accepteres med forkerte odds eller placeringsbetingelser, forbeholder LeoVegas sig ret til efter eget skøn at erklære væddemålet ugyldig og refundere indsatsen.

g. –cast væddemål

1. Forecast- & Tricast-væddemål – Generelle regler

a. Forecasts gøres tilgængelige og accepteres i løb med 3 eller flere hunde. Væddemål, der indeholder færre hunde, vil blive afgjort som ugyldige.

b. Tricasts accepteres for løb, hvor et officielt computergeneretet Tricast udbytte erklæres.

c. Hvis der ikke erklæres noget udbytte, vil væddemålet blive anset som computergenereret straight forecast på de foretrukne valg for første- og andenpladsen, mens der ses bort fra tredjepladsen.

d. Forecast-væddemål afgøres i overensstemmelse med computergenereret SP straight forecast udbytte. Hvis Forecast SP udbytte, af en hvilken som helst årsag, ikke gives, anses væddemål som ugyldige.

e. Væddemål på forudsigelser skal altid navngives. Væddemål på unavngivne favoritter accepteres ikke, og hvis sådanne væddemål accepteres ved en fejltagelse, erklæres de ugyldige.

2. Straight Forecast

Straight Forecast er, hvor det er muligt at spille på den præcise afsluttende rækkefølge af væddeløbshunde på første- og andenpladsen.

3. Reverse Forecast

Reverse Tricast er, hvor det er muligt at spille på den første og anden bedst placerede væddeløbshund i et løb, uanset den afsluttende rækkefølge. Prisen på dette væddemål er det dobbelte i forhold til Straight Forecast, eftersom sådan et væddemål, kan blive anset som 2 Straight Forecast væddemål.

4. Combination Forecast

Combination Forecast er, når det er muligt at foretage 3 eller flere valg i et specifikt løb. For at væddemål anses som vundet, skal 2 af de valgte væddeløbshunde ende på første- og andenpladsen, uanset rækkefølgen.

5. Tricast

Tricast er, hvor det er muligt at spille på den præcise afsluttende rækkefølge af væddeløbshunde på første-, anden- og tredjepladsen i et løb.

6. Combination Tricast

Combination Tricast er, hvor det er muligt at spille på den første, anden og tredje bedst placerede væddeløbshunde i et løb, uanset den afsluttende rækkefølge.

h. Distance-væddemål

1. Generelle regler (gælder for alle distance-væddemål)

a. Resultater for vindende distance-væddemål vil blive anset som den officielt erklærede distance mellem den første og anden bedst placerede væddeløbshund, der krydser målstregen og fuldender løbet.

b. Den følgende terminologi gælder for ‘Distance-væddemål’

• “Næse” = 0,05 længde
• “Kort hoved” = 0,1 længde
• “Hoved” = 0,2 længde
• “Hals” = 0,3 længde
• ‘1/2 længde’ = 0,5 længde
• “3/4 længde” = 0,75 længde

c. Det maksimale antal ‘længder’ i hvert løb er 12 længder.

2. ‘Meeting Winning’ distance-væddemål

a. ‘Meeting Winning’ distance-væddemål er, hvor det er muligt at spille på den samlede vinderdistance i et specifikt træf.

b. Hvis et træf inkluderer 1 eller flere løb, der enten er blevet opgivet eller erklæret ugyldigt, vil alle væddemål på dette marked blive erklærede ugyldige. Sådan bestemmelse gælder, med mindre alle tilbud, der blev bestemt før opgivelsen og ikke kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, vil gøre det muligt at afgøre sådanne markeder. I disse tilfælde afgøres væddemål i forhold til det givne udfald.

d. LeoVegas forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at tilbyde væddemål, der henviser til et specifikt antal træf på/i en anført dag/periode. Hvis et af de anførte træf inkluderer 1 eller flere løb, der enten er blevet opgivet eller erklæret ugyldigt, vil alle væddemål på dette marked blive erklærede ugyldige. Sådan bestemmelse gælder, med mindre alle tilbud, der blev bestemt før opgivelsen og ikke kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, vil gøre det muligt at afgøre sådanne markeder. I disse tilfælde afgøres væddemål i forhold til det givne udfald.

3. ‘Race Winning’ distance-væddemål

a. ‘Race Winning’ distance-væddemål er, hvor det er muligt at spille på vinderdistancen i et specifikt løb.

b. I tilfælde af at intet officielt resultat erklæres, erklæres væddemål for dette marked for ugyldige.

4. ‘Greyhound Winning’ distance-væddemål

a. ‘Greyhound Winning’ distance-væddemål er, hvor det er muligt at spille på at en specifik væddeløbshund vinder et anført løb med en specifik distance.

b. I tilfælde af at intet officielt resultat erklæres, erklæres væddemål for dette marked for ugyldige.

c. Hvis den valgte væddeløbshund ikke vinder løbet, afgøres alle væddemål på dette marked som tabte.

i. Maksimale gevinster

1) Selvom der kan være tilfælde, hvor den potentielle udbetaling fra accepterede væddemål, kan overstige den maksimale gevinstgrænse, vil den eventuelle nettoudbetaling stadig være begrænset til nedenstående anførte grænser.

2) Grænsen på €25.000 gælder for løb, der dækkes af en fuldstændig officiel informationstjeneste (f.eks.: PA).

3) De anførte beløb ovenfor anses som de maksimale nettobeløb, der kan vindes på en enkelt dag. For at gøre det tydeligere, anses en enkelt dag som de løb, der starter mellem 00:00 CET og 23:59 CET.

j. Trap Challenge

1) ”Trap Challenge” er, hvor det er muligt at spille på hvilken startboks der har flest vindende væddeløbshunde ved et anført stævne og/eller for et specifikt antal løb.

2) Alle væddemål, der henviser til ”Trap Challenge”, står uanset tomme startbokse, ”reserver” eller ugyldige løb, hvis mindst halvdelen af de specificerede løb er blevet fuldendt og deres resultater offentliggjorte

3) For ”Trap Challenge” afgørelser, hvor to eller flere væddeløbshunde erklæres som vindere af et løb, anses alle væddeløbshunde på førstepladsen (og deres respektive startbokse) som at have vundet det specificerede løb.

4) Hvis to eller flere startbokse deler den afsluttende placering, afgøres væddemålet baseret på den såkaldte regel for ”dødt løb” som defineret i <Sektion B, Para 5.14>.

5) Væddemål på Racing Post Greyhound TV's (RPGTV) "Flyvende fire", vil blive erklæret ugyldige, hvis ethvert af de involverede løb bliver afgjort som ugyldige, medmindre resultatet allerede er afgjort. Ethvert tilfælde af "dødt løb" for førstepladsen vil også blive anset som vinder.

E. eSports

1. Aftalebetingelser

A. Introduktion

1) Væddemål på udfald af eSport forstås at omfatte konkurrencevideospil med én eller flere spillere i en både online- og/eller offline-opsætning. En liste over de spil, som dækkes i denne sektion, kan findes i <Sektion 2> af disse regler og vilkår.

2) LeoVegas forbeholder sig retten til at medtage og behandle tilbud på begivenheder relateret til spil, der ikke er opført i ovennævnte forbehold, som eSport, i det omfang, at de i rimelig grad passer til den nævnte beskrivelse. Tidligere eller fremtidige iterationer af spil, der indgår i samme serie, behandles efter reglerne for det pågældende spil, som nævnes i disse regler og vilkår, uanset eventuel anden nummerering og/eller benævnelse. Skulle det være tilfældet, at et spil, en begivenhed og/eller tilbud, der er relateret til det, ikke er specifikt opført i disse regler og vilkår, vil afviklingen af sådanne tilbud blive baseret på de generelle principper, der er fastsat i disse regler og vilkår.

3) Når du placerer et væddemål hos LeoVegas, accepterer kontoindehaveren, at de har læst, forstået og overholder de regler og vilkår, der beskrives i denne sektion, samt de øvrige regler og vilkår for brugen af LeoVegass hjemmeside.

4) Medmindre andet er angivet i denne sektion, gælder reglerne i LeoVegass generelle regler og vilkår. I tilfælde af tvetydighed prioriteres der i følgende rækkefølge:

i. Regler og vilkår udgivet sammen med et tilbud og/eller en kampagne, ii. spil-specifikke regler for eSport, iii. generelle regler vedrørende resultatafgørelse for eSport, iv. LeoVegas generelle regler og vilkår.

5) I de tilfælde hvor det anses, at ingen af de ovennævnte regler er tilstrækkelige, forbeholder LeoVegas sig retten til efter eget skøn at afgøre tilbud på individuel basis på grundlag af rimelighed og indenfor generelt accepterede væddemålsnormer, definitioner og praksis.

B. generelle regler vedrørende resultatafgørelse

1) Ved afgørelse af resultater vil LeoVegas gøre sit yderste for at indhente førstehåndsinformation (under eller præcis efter at begivenheden er afsluttet) fra organisationsforeningen via spiludsendelsen og eventuelle relevante viste counters, spil-API og den officielle hjemmeside. Skulle disse oplysninger være i konflikt med, omstridte og/eller udeladte fra førstehåndsvisningen samt officielle kilder, og/eller der er en åbenlys fejl i de oplysninger, der er indeholdt i kilderne ovenfor, vil afgørelsen af væddemålene være baseret på andre offentlige kilder.

2) Afgørelser af væddemål vil ikke inkludere eventuelle ændringer, der skyldes og/eller kan henføres til (men ikke begrænset til): diskvalifikationer, strafidømmelser, protester, underdømte resultater og/eller på hinanden følgende ændringer i det officielle resultat, efter arrangementet er afsluttet, og et resultat (endda et foreløbigt) er blevet annonceret. For væddemål, der henviser til konkurrencer, der spænder over mere end én runde/trin (fx: turneringsvæddemål), vil kun der tages hensyn til ændringer, der påvirker væddemål, som ikke er afgjort. Følgende eksempel gives som en generel retningslinje for, hvordan sådanne spil vil blive behandlet i tilfælde af sammenlignelige situationer: Et væddemål, på at et hold når semifinalen i en turnering, vil blive anset for at være opnået, når organisationsforeningen anser det som sådan, selvom det samme hold diskvalificeres fra turneringen på et senere tidspunkt af nogen anden grund.

3) Enhver henvisning til ord/elementer, der omtales i ental, gælder også i flertal. Som sådan skal udtrykket "deltager", "konkurrent" eller lignende forstås både som en enkeltperson og et hold, der repræsenterer en enkelt enhed.

4) Mens alle systematiske forholdsregler er blevet indført for at repræsentere den mest trofaste gengivelse af begivenheden som planlagt af den styrende forening, skal enhver henvisning til den rækkefølge, hvori deltagerne er vist, spillesteder mv. betragtes som udelukkende som orientering. Skift af deltagere på hjemme-/udehold samt skift af tidligere annoncerede spillesteder vil ikke blive betragtet som en gyldig grund til annullering af placerede væddemål.

5) Før eller under en begivenhed/kamp kan LeoVegas beslutte at vise aktuelle og tidligere resultater, counters og anden statistik relateret til tilbuddet. Det skal forstås, at LeoVegas kun leverer sådanne data til orientering og anerkender eller accepterer ikke noget ansvar for nøjagtigheden af sådanne data. Alle data, der præsenteres i denne henseende, skal behandles som uofficielle, og enhver unøjagtighed betragtes ikke som gyldig grund til annullering af placerede væddemål.

6) Hvis navnet på en deltager/begivenhed/spil bliver stavet forkert og/eller ændret, vil væddemål forblive gyldige, hvis det er rimeligt klart, og hvis det via velrenommerede kilder kan fastslås, at det, som væddemålet er lagt på, er det samme som den/det tiltænkte deltager/begivenhed/spil.

7) Den deadline (cut-off-tidspunkt), der vises på hjemmesiden, er kun til orientering. LeoVegas forbeholder sig retten til efter eget skøn at suspendere væddemålshandlingen (helt eller delvist) når som helst, de finder det nødvendigt.

8) Uanset de starttider, der vises på hjemmesiden, gælder de regler, der er nævnt i LeoVegass generelle regler og vilkår, nemlig de beskrevet i <Sektion A, afsnit 2 til 6 >, der omhandler gyldigheden eller manglen deraf af placerede og/eller accepterede væddemål.

9) Uden indskrænkning og i tillæg til ovenstående bestemmelse forbeholder LeoVegas sig ret til udelukkende efter eget skøn at erklære væddemål ugyldige, hvis en af følgende situationer opstår:

i. hvis LeoVegas oplever forsinkelse (lag) i at modtage data-/billedstreams fra nogen af sine kilder/udbydere, som resulterer i, at LeoVegas præsenterer odds, der ikke afspejler den aktuelle tilstand af væddemålet,

ii. hvis det er rimeligt indlysende, at væddemål er blevet placeret fra konti, der har adgang til data-/billedstreams, der på det tidspunkt ikke var tilgængelige for LeoVegas,

iii. hvis væddemål er blevet placeret, efter at en deltager har opnået en tilstrækkelig fordel til at ændre ethvert tilbuds odds, uanset om dette blot er teoretisk, uden at oddsene er blevet justeret til at reflektere væddemålets aktuelle tilstand.

10) Skulle det ske, at en kamp starter på et andet tidspunkt end det, der er angivet på hjemmesiden, betragtes dette ikke som gyldig grund til at annullere væddemålene, idet den samme kamp er den næste afholdte for begge hold indenfor samme turnering og er gyldig for den runde/etape, der oprindeligt var beregnet.

11) Medmindre det specifikt er angivet, gælder det, at hvis organisationsforeningen anser det for hensigtsmæssigt at inkludere nødvendig(e) ekstra runder/overtid eller én eller flere kvalifikationskampe for at bestemme eventuelle klassificeringer og/eller resultater, skal LeoVegas tage hensyn til resultater og udfald af de/den tilføjede kampe/runder/overtid ved afvikling af væddemål, der henviser til den pågældende kamp/klassificering.

12) Alle væddemål, der vedrører kampe eller dele deraf, som overhovedet ikke afholdes eller bliver tildelt et resultat gennem en overgangsbeslutning, erklæres ugyldige. Til afviklingsformål anses en handling indenfor en kamp (eller en del heraf) for at have fundet sted, enten når spilleuret er startet, eller når en deltager udfører en handling i spillet, der vedrører kampen (eller en del heraf), alt efter hvad der forekommer først.

13) Tilbud vedrørende kampe, eller dele deraf, som opgives uanset årsag, og uden at et resultat erklæres af den officielle organisation indenfor 36 timer fra den aktuelle kampstart, vil få indsatsen refunderet på de væddemål, der ikke er afgjort. Alle væddemål, der er blevet afgjort før opgivelsen, og som muligvis ikke kunne ændres uanset fremtidige begivenheder, afgøres i henhold til det afgjorte resultat.

14) Hvis det besluttes, at en opgivet kamp (eller en del deraf) fortsættes indenfor 36 timer efter den oprindelige starttid, vil alle placerede væddemål på den oprindelige kamp stadig være gældende og vil blive afgjort iht. resultatet af den fortsatte kamp.

15) Hvis det besluttes, at en forladt kamp (eller en del deraf) genstartes indenfor 36 timer efter den oprindelige starttid, vil alle placerede væddemål på den oprindelige kamp, hvis spilresultatet ikke kunne afgøres før opgivelsen, blive erklæret ugyldige.

16) Skulle det være tilfældet, at en af deltagerne er involveret i en kamp fra samme turnering med en anden modstander mellem opgivelsestidspunktet og fortsættelsen af den oprindelige kamp, vil alle afventende væddemål på den oprindelige kamp blive erklæret ugyldige, uanset det opnåede resultat fra kampfortsættelsen.

17) Tilbud, der vedrører turneringsresultater og/eller kampe/begivenheder, der efter planen løber over 2 eller flere dage, forbliver gyldige, såfremt den nævnte begivenhed anses for afsluttet, og et officielt resultat offentliggøres af den officielle organisation indenfor det angivne år, uanset nuværende/fremtidig deltagelse (eller mangel heraf) af enhver opført og/eller tidligere annonceret deltager, medmindre andet er angivet.

18) I tilfælde af at kampe ikke er afsluttet før deres naturlige konklusion, og hvis et resultat udstedes gennem afgørelse fra foreningen indenfor 36 timer fra den aktuelle begivenhedens start, uden at en kamp er fortsat efter opgivelsen, vil LeoVegas bruge den udstedte afgørelse som det officielle resultat for tilbuddet om resultatet af kampens og/eller turneringens fremskridt (fx Kamp-odds og Deltager går videre til næste runde), såfremt den udstedte afgørelse ikke ændrer resultatet af de nævnte væddemål på opgivelsestidspunkt. I dette tilfælde vil indsatserne blive refunderet. (Fx hold A fører med 2 baner i en 'bedst ud af 5'-kamp, og hold B erkender nederlag: Foreningen erklærer hold A som vindere af kampen = væddemål er gældende. Hvis imidlertid den samme 'bedst ud af 5'-kamp blev opgivet med resultatet 1-1, og foreningen ikke erklærer nogen af holdene som vinder, erklæres væddemålene ugyldige). Alle andre tilbud vil blive erklæret ugyldige, bortset fra de, hvis udfald er blev besluttet før opgivelsen, og som umuligt kunne have været ændret uanset fremtidige begivenheder. Disse vil blive afgjort på baggrund af det afgjorte resultat.

19) Afgørelse af væddemål i forbindelse med counters (fx total kills) og andre tilbud relateret til bestemt terminologi vil blive afgjort i henhold til den definition, hvormed det officielle styrende organ udsteder statistikken. Medmindre det understøttes af beviser uden uoverensstemmelser, vil LeoVegas ikke anerkende nogen klager som følge af en personlig fortolkning af en sådan terminologi.

20) Ved placering af væddemål på "Vinderspil" eller "Placering" vil der ikke blive udbetalt refusion på væddemål på deltagere/udfald, der ikke deltager, diskvalificeres og/eller melde sig ud fra en begivenhed (både før og under), uanset årsag, medmindre andet er angivet. LeoVegas forbeholder sig retten til efter eget skøn at anvende Tattersalls regel 4, som beskrevet i LeoVegass generelle regler og vilkår<Sektion B, afsnit 6>, på enhver konkurrence, og dette vil blive angivet i overensstemmelse med væddemålstilbuddet.

21) Tilbud, der vedrører en enkelt deltagers præstationer i en bestemt begivenhed/indenfor en bestemt tidsramme (som fx Turneringsfremgang af hold X) kræver, at den opførte deltager spiller en aktiv del mindst én gang i et efterfølgende stadie af den relevante begivenhed/tidsramme, efter at væddemålet er placeret og/eller accepteret.

22) Der gives ingen refundering fra væddemål, selv hvis det vindende udfald af en kamp/begivenhed er en deltager/udfald, der ikke er blevet nævnt i våddemålshenseende. På alle væddemålstilbud har kontoindehaveren mulighed for at spørge om prisen på en deltager/udfald, der ikke er opført. LeoVegas forbeholder sig retten til efter eget skøn at afvise sådanne forespørgsler.

23) Tilbud der konfronterer præstationerne fra to eller flere deltagere over en fastlagt tidsramme/konkurrence, vil kun blive afgjort baseret på resultater fra de nævnte deltagere, og der ses bort fra alle andre deltagere i samme konkurrence/begivenhed.

24) Hvis en deltager af en hvilken som helst årsag diskvalificeres, tilbageholdes eller på anden måde forbydes fra at deltage i en efterfølgende del/fase af en begivenhed/konkurrence, eller trækker sig frivilligt, anses diskvalifikationen/udeblivelsen for at have fundet sted på det tidspunkt, det officielt meddelelses. Der vil ikke blive foretaget ændringer i tidligere resultater til trods for ændringer grundet omtalte handlinger.

25) Ved placering af væddemål på "Vinderspil" eller "Placering", gælder reglerne for "dødt løb" som angivet i LeoVegass generelle regler og vilkår <Sektion B, afsnit 5, forbehold 14>, hvis to eller flere deltagere anses for at have opnået det samme resultat, og organisationsforeningen ikke skelner i deres klassifikation.

26) LeoVegas refunderer indsatser på tilbud der sammenligner to deltageres resultater/præstationer indenfor en bestemt tidsramme (fx 'Bedste afsluttende placering i turneringen', 'Vinder af kampen', Vinder af bane X), hvis en af følgende omstændigheder er gældende:

i. Der blev ikke givet nogen odds på et "uafgjort" resultat, og organisationsforeningen ikke har benyttet resultatskabende procedurer/overtid/ekstra runder til at afgøre en kamp/tilbud eller klassificere deltagere, der opnåede samme resultat.

ii. Enhver af de opførte deltagere spiller ikke nogen yderligere rolle i et senere stadie af den omtalte begivenhed/dele heraf, efter at væddemålet er blevet placeret og/eller accepteret,

iii. Ingen af de opførte deltagere er inkluderet i den gældende klassifikation,

iv. Ingen af de opførte deltagere anses for at have opnået det specificerede krav, efter at væddemålet er blevet placeret og/eller accepteret, og der er ikke givet nogen odds for et sådant resultat.

27) Tilbud, der sammenligner tre deltagers resultater/præstationer, behandles som beskrevet i ovenstående forbehold, med undtagelse af, at hvis to eller flere deltagere deler den gældende afsluttende placering, gælder reglerne for "dødt løb" som angivet i LeoVegass generelle regler og vilkår <Sektion B, afsnit 5, forbehold 14>.

28) Reglerne for væddemål på "Vinderspil" eller "Placering" gælder for tilbud der sammenligner fire deltageres resultater/præstationer med undtagelse af tilbud, der specifikt er opført som "gruppevæddemål". I sådanne tilfælde vil indsatser blive refunderet, hvis mindst en af de opførte deltagere af en eller anden grund ikke længere er aktivt involveret, efter at indsatsen er blevet placeret og/eller accepteret.

29) Medmindre udfaldet af tilbuddet allerede er afgjort før en ændring er annonceret, vil væddemål, der vedrører et løb til en bestemt hændelse/akkumuleringen af en bestemt forekomst (fx 'Første deltager til at vinde X runder', 'Over/Under baner spillet') eller margen/forskel på fuldførte forekomster mellem deltagere (fx 'Bane-handicap', 'Kampens nøjagtige banescore'), blive erklæret ugyldige, hvis formatet for kampen helt ændres på en måde, der ændrer antallet for omtalte forekomster og deres respektive odds, herunder men ikke begrænset til tilfælde, hvor antallet af planlagte baner ændres fra det tidligere annonceret ulige antal planlagte baner (fx 'bedst ud af 1/3/5') til et lige antal planlagte baner (fx 'bedst ud af 2/4/6') og omvendt. Væddemål gælder og vil blive afgjort i overensstemmelse hermed for de tilbud, hvor den annoncerede ændring ikke er relevant (fx vil kamp-oddsene forblive gyldige, hvis antallet af planlagte baner ændres fra et tidligere annonceret antal på 3 baner til 5 baner), eller hvis udfaldet af tilbuddet allerede er blevet afgjort, inden en ændring er annonceret. Følgende eksempel gives som en generel retningslinje for, hvordan sådanne spil vil blive behandlet i tilfælde af sammenlignelige situationer: Et væddemål på "Vinder 1. bane" forbliver gyldigt, hvis en kamp ændres fra 3 til 5 baner, men et Over/Under-væddemål på 'Baner i alt' i kampen vil blive erklæret ugyldigt i et lignende scenario.

30) Hvis LeoVegas fejlagtigt tilbyder odds og linjer baseret på et andet antal baner/spil/spillerunder end det korrekt annoncerede antal hændelser, vil væddemål, der vedrører et løb til en bestemt hændelse/akkumuleringen af en bestemt forekomst (fx 'Første deltager til at vinde X runder', 'Over/Under baner spillet') eller margen/forskel på fuldførte forekomster mellem deltagere (fx 'Bane-handicap', 'Kampens nøjagtige banescore'), blive erklæret ugyldige, hvis formatet for kampen helt ændres på en måde, der ændrer antallet for omtalte forekomster og deres respektive odds, herunder men ikke begrænset til tilfælde, hvor antallet af planlagte baner ændres fra det tidligere annonceret ulige antal planlagte baner (fx 'bedst ud af 1/3/5') til et lige antal planlagte baner (fx 'bedst ud af 2/4/6') og omvendt. Væddemål gælder og vil blive afgjort i overensstemmelse hermed for de tilbud, hvor ændringen ikke er relevant (fx vil kamp-oddsene forblive gyldige, hvis antallet af planlagte baner ændres fra et tidligere annonceret antal på 5 baner til 3 baner), eller hvis udfaldet af tilbuddet allerede er blevet afgjort, inden en ændring er annonceret. Følgende eksempel gives som en generel retningslinje for, hvordan sådanne spil vil blive behandlet i tilfælde af sammenlignelige situationer: Et væddemål på "Vinder 1. bane" forbliver gyldigt, hvis en kamp ændres fra 5 til 3 baner, men et Over/Under-væddemål på 'Baner i alt' i kampen vil blive erklæret ugyldigt i et lignende scenario.

31) I løbet af specifikke begivenheder kan LeoVegas udelukkende efter eget skøn beslutte sig for at tilbyde væddemål på et begrænset antal deltagere, og som måske vil inkludere spilmuligheder som 'Enhver anden', 'Feltet' eller lignende. Denne mulighed inkluderer alle ikke anførte deltagere, på nær dem der specifikt er nævnt som tilgængelige. LeoVegas forbeholder sig retten til at opføre/angive flere deltagere på et senere tidspunkt. Hvis disse nyopførte deltagere er blandt det vindende udfald, vil de blive betragtet som værende uopførte, indtil det tidspunkt de faktisk er blevet introduceret på listen, og afgøres i overensstemmelse hermed.

32) Tilbud, der specifikt omtaler en deltagers præstationer i en bestemt begivenhed/over en fastlagt tidsramme (fx 'Hold X mod Feltet' eller 'Vinder uden hold X'), skal betragtes som ugyldige, hvis de nævnte deltagere undlader at spille en aktiv del mindst én gang i et efterfølgende stadie af den relevante begivenhed/tidsramme, efter at væddemålet er placeret og/eller accepteret.

33) Hvis en kamp starter med et andet antal spillere end det, der er omfattet af begivenhedens fastlagte regler (fx: et ah holdene starter en kamp med kun 4 spillere i stedet for de planlagte 5 spillere), vil alle væddemål blive erklæret ugyldige. Hvis et af holdene midlertidigt og/eller permanent mister ethvert antal spillere, efter at kampen er startet med det opførte antal deltagere i henhold til arrangementets regulering, forblive væddemål gyldige.

34) Væddemål på kampe/begivenheder, med deltagere der bruger et andet/forkert kaldenavn eller bruger en såkaldt "smurf-konto" vil forblive gyldige, forudsat at det ikke er eller bliver rimeligt indlysende, at deltageren, der bruger det pågældende kaldenavn, ikke er den tiltænkte deltager. I sådanne tilfælde vil væddemål blive afgjort som ugyldige.

35) Væddemål på hold skal betragtes som gyldige uanset de personer, der benyttes af holdet som deltagere. Hvis organisationsforeningen tillader, at et hold spiller med en stand-in eller erstatningsspiller, vil alle væddemål forblive gyldige, såfremt et officielt resultat udstedes.

36) Enhver form for kvalifikation før hovedturneringen (hvor det gælder) anses for at være en gyldig del af konkurrencen. Således vil enhver deltager, der elimineres på kvalifikationsstadiet, betragtes som at tabe til enhver, der er prækvalificeret eller gennemfører kvalifikationsstadiet.

37) I tilfælde af væddemål, hvor der refereres til tidsrammer, skal de forstås på følgende måde: "indenfor de første 30 minutter" vil inkludere alt der sker indtil 0 timer, 29 minutter og 59 sekunder, "mellem 10 og 20 minutter" vil inkludere alt der sker fra 10 minutter og 0 sekunder til 19 minutter og 59 sekunder.

38) Ethvert væddemål, der vedrører varighed, repræsenterer den faktiske tid forløbet på banen/ i runden/begivenheden, som det er relevant. For eksempel vil et væddemål på 'Over 30,5 minutter' på en bane blive afgjort som 'Over' på det tidspunkt, hvor der er spillet tredive og et halvt minut på den pågældende bane.

39) Enhver henvisning til 'Vinder' og/eller 'Øvre' gruppe vil forblive gyldig, uanset om 'Baner' og/eller andre fordele tildeles en deltager efter turneringens regler.

40) Fordele tildelt fra tilrettelæggelsen af en begivenhed vil blive betragtet i afgørelsen, medmindre andet er angivet. Ikke desto mindre vil enhver henvisning til bestemte indekser af baner, spil osv., der præsenteres på stedet, altid blive betragtet som relevant for den kampfase, der rent faktisk spilles. Eksempel: I en bedst ud af 3 baner-kamp, hvor hold A starter med en banefordel, vil eventuelle tilbud, der henviser til den bane, faktisk henvise til resultater fra kampens anden bane, dvs. den første bane, der rent faktisk skal spilles.

2. Spil-/genre-specifikke regler

A. FPS

Følgende regler gælder for alle spil, der kategoriseres som tilhørende FPS-genren (First Person Shooter). Disse omfatter, men er ikke begrænset til, Call of Duty, CS: GO, Overwatch, Quake og Rainbow Six. I de tilfælde, hvor regler, der er specifikke for et spil, som også generelt anses for at være en del af samme genre, er anført adskilt, vil disse supplere og erstatte (hvis relevant) de genre-specifikke regler. LeoVegas forbeholder sig retten til at anvende afregningsreglerne for denne genre i alle spil, der ikke er nævnt ovenfor, og som generelt anerkendes som sådan.

(i) Kamp-odds

• Hvis overtid/ekstra baner er nødvendigt for at afgøre resultatet af kampen (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Den første planlagte bane skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' og/eller 'øvre' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet. (ii) Seriens udfald

• Væddemål henviser til det samlede resultat, der hidrører fra enhver kombination af på hinanden følgende kampe/serier gældende for samme runde/stadie, der spilles mellem de samme deltagere indenfor samme turnering.

• Hvis overtid/ekstra baner er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Den første planlagte bane i alle kampe, der er inkluderet i serien, skal starte, for at væddemål gælder.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(iii) Baner i alt

• Hvis overtid/ekstra baner er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Den første planlagte bane skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' og/eller 'øvre' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte baner skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(iv) Bane-handicap

• Hvis overtid/ekstra baner er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Den første planlagte bane skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' og/eller 'øvre' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte baner skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(v) Korrekt stilling

• Eventuel overtid/ekstra baner, der er nødvendige for at afgøre resultatet af kampen (eller en del heraf), medtages ikke i afgørelsen.

• Alle planlagte baner skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(vi) Varighed

• Afgørelse af væddemål, der henviser til varighed, vil også omfatte enhver tid, det kræves for at gennemføre eventuel overtid/ekstra baner, som er nødvendig for at afslutte kampen (eller en del heraf), som tilbuddet vedrører.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Enhver bane, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' og/eller 'øvre' gruppe, tæller som "0" (nul) minutter i afgørelsen.

(vii) Bane X

• Hvis overtid/ekstra baner er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Den opførte bane skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(viii) Først X/Første til X

• Væddemål henviser til, hvilken af deltagerne, der er den første, som tilskrives at have opnået/nået det angivne antal af en foruddefineret forekomst. Medmindre et uafgjort resultat (dvs. hverken det ene eller andet hold vinder) er tilbudt, vil indsatsen blive refunderet, hvis ingen af deltagerne når det angivne antal.

• Hvis overtid/ekstra baner er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(ix) Es

• Væddemål henviser til, om en enkelt deltager tilskrives egenhændigt at have dræbt hele modstanderholdet i enhver runde i kampen eller en del heraf, som angivet i tilbuddet.

• Hvis overtid/ekstra baner er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(x) Kills/Kill-streak

• Hvis overtid/ekstra baner er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(xi) Spiller-kills

• Væddemål henviser til antallet af kills (dræbte modstandere) den angivne spiller tilskrives i kampen eller en del deraf, som angivet i tilbuddet.

• Hvis overtid/ekstra baner er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

B. MOBA

Følgende regler gælder for alle spil, der kategoriseres som tilhørende MOBA-genren (Multiplayer Online Battle Arena). Disse omfatter, men er ikke begrænset til, DOTA 2, Heroes of Newerth, Heroes of the Storm, King of Glory, League of Legends, Smite og Vainglory. I de tilfælde, hvor regler, der er specifikke for et spil, som også generelt anses for at være en del af samme genre, er anført adskilt, vil disse supplere og erstatte (hvis relevant) de genre-specifikke regler. LeoVegas forbeholder sig retten til at anvende afregningsreglerne for denne genre i alle spil, der ikke er nævnt ovenfor, og som generelt anerkendes som sådan.

(i) Kampodds

• Den første planlagte bane skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(ii) Seriens udfald

• Væddemål henviser til det samlede resultat, der hidrører fra enhver kombination af på hinanden følgende kampe/serier gældende for samme runde/stadie, der spilles mellem de samme deltagere indenfor samme turnering.

• Den første planlagte bane i alle kampe, der er inkluderet i serien, skal starte, for at væddemål gælder.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

(iii) Baner i alt

• Den første planlagte bane skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte baner skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(iv) Bane-handicap

• Den første planlagte bane skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte baner skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(v) Korrekt score

• Alle planlagte baner skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(vi) Varighed

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Enhver bane, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe, tæller som "0" (nul) minutter i afgørelsen.

(vii) Bane X

• Den opførte bane skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(viii) Først X/Første til X

• Væddemål henviser til, hvilken af deltagerne, der er den første, som tilskrives at have opnået/nået det angivne antal af en foruddefineret forekomst. Medmindre et uafgjort resultat (dvs. hverken det ene eller andet hold vinder) er tilbudt, vil indsatsen blive refunderet, hvis ingen af deltagerne når det angivne antal.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(ix) Kills/Kill-streak

• Alle væddemål, der henviser til Kills og/eller Kill-streak, vil kun medtage kills påført af modstanderholdets deltagere, som det er relevant. Kills påført af noget, der ikke kontrolleres af modstanderholdets deltagere, tæller ikke med i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(x) Spilforekomster, genstande og NPC'er (karakterer ikke styret af spillere)

• I afgørelsen af tilbud, der henviser til følgende genstande, spilforekomster og NPC'er, er det et krav, at alle dele af kampen, som tilbuddet vedrører, skal være gennemført, for at væddemål gælder, medmindre udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet og enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

  • Mål
  • At højeste niveau nås

Alle væddemål, der henviser til mål, henviser udelukkende til de bane-specifikke mål. At vinde den egentlige bane betragtes ikke som et mål og tæller ikke med i afgørelsen. Medmindre et uafgjort resultat (dvs. hverken det ene eller andet hold vinder) er tilbudt, vil indsatsen blive refunderet, hvis ingen af deltagerne når det angivne antal.

• LeoVegas forbeholder sig retten til sammen med ovenstående at inkludere andre spilforekomster, genstande og NPC'er, der ikke er opført ovenfor, så længe de i rimelig grad passer i samme kategori som ovenstående.

C. Kampspil

Følgende regler gælder for alle spil, der kategoriseres som tilhørende kampspilgenren. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, Dragonball, Street Fighter, Super Smash Bros og Tekken. I de tilfælde, hvor regler, der er specifikke for et spil, som også generelt anses for at være en del af samme genre, er anført adskilt, vil disse supplere og erstatte (hvis relevant) de genre-specifikke regler. LeoVegas forbeholder sig retten til at anvende afregningsreglerne for denne genre i alle spil, der ikke er nævnt ovenfor, og som generelt anerkendes som sådan.

(i) Kampodds

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle spil, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(ii) Seriens udfald

• Væddemål henviser til det samlede resultat, der hidrører fra enhver kombination af på hinanden følgende kampe/serier gældende for samme runde/stadie, der spilles mellem de samme deltagere indenfor samme turnering.

• Det første planlagte spil i alle kampe, der er inkluderet i serien, skal starte, for at væddemål gælder.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(iii) Spil i alt

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(iv) Spil-handicap

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(v) Korrekt score

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(vi) Varighed

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Ethvert spil, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe, tæller som "0" (nul) minutter i afgørelsen.

(vii) Spil X/Runde X

• Det/den opførte spil/runde (efter relevans) skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(viii) Runder i alt

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

• Ethvert/enhver spil/runde, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe, tæller som "0" (nul) runder i afgørelsen.

(ix) Runde-handicap

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

D. Battle Royale

Følgende regler gælder for alle spil, der kategoriseres som tilhørende Battle Royale-genren. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, PUBG og Fortnite. I de tilfælde, hvor regler, der er specifikke for et spil, som også generelt anses for at være en del af samme genre, er anført adskilt, vil disse supplere og erstatte (hvis relevant) de genre-specifikke regler. LeoVegas forbeholder sig retten til at anvende afregningsreglerne for denne genre i alle spil, der ikke er nævnt ovenfor, og som generelt anerkendes som sådan.

(i) Kampvinder

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I afgørelsen anses den sidste tilbageværende mand/duo/gruppe som vinder af kampen.

(ii) Seriens udfald

• Væddemål henviser til det samlede resultat, der hidrører fra enhver kombination af på hinanden følgende kampe/serier gældende for samme runde/stadie, der spilles mellem de samme deltagere indenfor samme turnering. I afgørelsen betragtes den/det mand/duo/hold, som har akkumuleret flest point i serien, som vinder af serien. I afgørelsen medtages også eventuelle ekstra baner, 1 vs 1 og/eller eventuelt ekstra spil, som den styrende forening tilføjer for at opnå et afgørende resultat.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• Hvis det skulle ske, at tilbudet ender i et uafgjort resultat, efter den styrende forening har tillagt omkamp/overtid/ekstra spil el.lign., og et uafgjort resultat ikke har været tilbudt som et muligt resultat for væddemålet, refunderes indsatsen.

(iii) Varighed

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til (herunder ekstra foranstaltninger, som den styrende forening kan beslutte at tilføje for at opnå et afgørende resultat), skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(iv) Først X/Første til X

• Væddemål henviser til, hvilken af deltagerne, der er den første, som tilskrives at have opnået/nået det angivne antal af en foruddefineret forekomst. Medmindre et uafgjort resultat (dvs. hverken det ene eller andet hold vinder) er tilbudt, vil indsatsen blive refunderet, hvis ingen af deltagerne når det angivne antal.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(v) Kills/elimineringer

• Alle væddemål, der henviser til Kills, elimineringer og/eller streaks, der relaterer hertil, vil kun medtage kills/elimineringer påført af modstanderholdets deltagere, som det er relevant. Kills/elimineringer påført af noget, der ikke kontrolleres af modstanderholdets deltagere, tæller ikke med i afgørelsen.

• Som hovedregel vil kills/elimineringer i den "røde zone" ikke tælle med i afgørelsen, mens kills forårsaget af køre-/fartøjer tilskrives den spiller, der førte det pågældende køre-/fartøj.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

E. RTS

Følgende regler gælder for alle spil, der kategoriseres som tilhørende RTS-genren. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, Starcraft 2 og Warcraft. I de tilfælde, hvor regler, der er specifikke for et spil, som også generelt anses for at være en del af samme genre, er anført adskilt, vil disse supplere og erstatte (hvis relevant) de genre-specifikke regler. LeoVegas forbeholder sig retten til at anvende afregningsreglerne for denne genre i alle spil, der ikke er nævnt ovenfor, og som generelt anerkendes som sådan.

(i) Kamp-odds

• Den første planlagte bane skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• Hvis en bane går til omkamp på grund af uafgjort resultat, vil resultatet fra den oprindelige bane blive kasseret, og resultatet fra den nye bane spillet i omkampen tæller med i afgørelsen.

(ii) Seriens udfald

• Væddemål henviser til det samlede resultat, der hidrører fra enhver kombination af på hinanden følgende kampe/serier gældende for samme runde/stadie, der spilles mellem de samme deltagere indenfor samme turnering.

• Den første planlagte bane i alle kampe, der er inkluderet i serien, skal starte, for at væddemål gælder.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• Hvis en bane går til omkamp på grund af uafgjort resultat, vil resultatet fra den oprindelige bane blive kasseret, og resultatet fra den nye bane spillet i omkampen tæller med i afgørelsen.

(iii) Baner i alt

• Den første planlagte bane skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Alle baner, som går til omkamp på grund af uafgjort resultat, tæller kun som én bane.

• Alle planlagte baner skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(iv) Bane-handicap

• Den første planlagte bane skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Hvis en bane går til omkamp på grund af uafgjort resultat, vil resultatet fra den oprindelige bane blive kasseret, og resultatet fra den nye bane spillet i omkampen tæller med i afgørelsen.

• Alle planlagte baner skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(v) Korrekt score

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Hvis en bane går til omkamp på grund af uafgjort resultat, vil resultatet fra den oprindelige bane blive kasseret, og resultatet fra den nye bane spillet i omkampen tæller med i afgørelsen.

(vi) Varighed

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Hvis en bane går til omkamp på grund af uafgjort resultat, vil resultatet fra banen i omkampen blive kasseret, og kun resultatet fra den oprindeligt spillede bane tæller med i afgørelsen.

• Enhver bane, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe, tæller som "0" (nul) minutter i afgørelsen.

(vii) Bane X • Den opførte bane skal fuldføres, for at væddemål gælder.

• Hvis en bane går til omkamp på grund af uafgjort resultat, vil resultatet fra den oprindelige bane blive kasseret, og resultatet fra den nye bane spillet i omkampen tæller med i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(viii) Først X/Første til X

• Væddemål henviser til, hvilken af deltagerne, der er den første, som tilskrives at have opnået/nået det angivne antal af en foruddefineret forekomst. Medmindre et uafgjort resultat (dvs. hverken det ene eller andet hold vinder) er tilbudt, vil indsatsen blive refunderet, hvis ingen af deltagerne når det angivne antal.

• Hvis en bane går til omkamp på grund af uafgjort resultat, vil resultatet fra banen i omkampen blive kasseret, og kun resultatet fra den oprindeligt spillede bane tæller med i afgørelsen.

F. Kortspil

Følgende regler gælder for alle spil, der kategoriseres som tilhørende kortspilgenren. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, Artifact, Heathstone og Magic: The Gathering. I de tilfælde, hvor regler, der er specifikke for et spil, som også generelt anses for at være en del af samme genre, er anført adskilt, vil disse supplere og erstatte (hvis relevant) de genre-specifikke regler. LeoVegas forbeholder sig retten til at anvende afregningsreglerne for denne genre i alle spil, der ikke er nævnt ovenfor, og som generelt anerkendes som sådan.

(i) Kampodds

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen..

• Hvis et spil går til omkamp på grund af uafgjort resultat, vil resultatet fra det oprindelige spil blive kasseret, og resultatet fra omkampen tæller med i afgørelsen.

(ii) Spil i alt

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle spil, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Alle spil, som går til omkamp på grund af uafgjort resultat, tæller kun som ét spil.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(iii) Spil-handicap

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle spil, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Hvis et spil går til omkamp på grund af uafgjort resultat, vil resultatet fra det oprindelige spil blive kasseret, og resultatet fra omkampen tæller med i afgørelsen.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(iv) Spil X

• Det opførte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder.

G. CS: GO

(i) Runder i alt

• Hvis overtid/ekstra runder er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

• Hvis der i tilbuddet henvises til 'Full Buy' (fuldt køb), skal 'Full Buy' udføres, for at væddemål skal gælde.

• Enhver bane, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe, tæller som "0" (nul) runder i afgørelsen.

(ii) Runde-handicap

• Hvis overtid/ekstra runder er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

• Hvis der i tilbuddet henvises til 'Full Buy' (fuldt køb), skal 'Full Buy' udføres, for at væddemål skal gælde.

(iii) Runde X

• Hvis overtid/ekstra runder er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Hvis der i tilbuddet henvises til 'Full Buy' (fuldt køb), skal 'Full Buy' udføres, for at væddemål skal gælde.

• Den opførte runde skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(iv) Kills

• Afgørelsen vil omfatte eventuelle kills, der sker efter en bombe eksploderer eller er desarmeret mellem runder.

H. DOTA 2

(i) Rampage/ Ultra-Kill

• Alle væddemål relateret til Rampage/Ultra-Kill vil kun blive betragtet som sket, hvis det bliver annonceret i kampen (eller den del af det, som væddemålet henviser til) via skærmbanneret.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(ii) Assists

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Enhver bane, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe, tæller som "0" (nul) assists i afgørelsen.

(iii) Bygninger

• I afgørelsen klassificeres følgende strukturer i spillet som "bygninger": Barracks (barrakker), Shrines (helligdomme) og Towers (tårne). 'Denied' ødelæggelse (hvor 'dødsstødet' gives af en spiller på holdet, som ejer bygningen) af enhver af de førnævnte bygninger vil også blive medtaget i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(iv) Spilforekomster, genstande og NPC'er (karakterer ikke styret af spillere)

• I afgørelsen af tilbud, der henviser til følgende genstande, spilforekomster og NPC'er, er det et krav, at alle dele af kampen, som tilbuddet vedrører, skal være gennemført, for at væddemål gælder, medmindre udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet og enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Aegis
• Tilbagekøb
• Courier
• Divine Rapier
• Mega-creeps
• At højeste niveau nås
• Roshans

• LeoVegas forbeholder sig retten til sammen med ovenstående at inkludere andre spilforekomster, genstande og NPC'er, der ikke er opført ovenfor, så længe de i rimelig grad passer i samme kategori som ovenstående.

I. FIFA

(i) Kampodds

• Resultaterne afgøres ud fra de opnåede resultater i løbet af ordinær spilletid. Medmindre andet er angivet i tilbuddet, vil resultater opnået i overtid/forlænget spilletid ikke blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(ii) Hold går videre

• Hvis overtid/forlænget spilletid er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet, og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

(iii) Mål i alt

• Resultaterne afgøres ud fra de opnåede resultater i løbet af ordinær spilletid. Medmindre andet er angivet i tilbuddet, vil resultater opnået i overtid/forlænget spilletid ikke blive medtaget i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(iv) Handicap

• Resultaterne afgøres ud fra de opnåede resultater i løbet af ordinær spilletid. Medmindre andet er angivet i tilbuddet, vil resultater opnået i overtid/forlænget spilletid ikke blive medtaget i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(v) Korrekt score

• Resultaterne afgøres ud fra de opnåede resultater i løbet af ordinær spilletid. Medmindre andet er angivet i tilbuddet, vil resultater opnået i overtid/forlænget spilletid ikke blive medtaget i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder.

J. League of Legends

(i) Ace

• Væddemålet henviser til, hvorvidt en enkelt deltager tilskrives at have dræbt modstanderholdets sidste tilbageværende champion.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(ii) Assists

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Enhver bane, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder'-gruppe, tæller som "0" (nul) assists i afgørelsen.

(iii) Bygninger

• I afgørelsen klassificeres følgende strukturer i spillet som "bygninger": Turrets (tårne) og Inhibitors (hæmmere) og enhver ødelæggelse af de nævnte bygninger vil altid blive anset for at være blevet påført af modstanderne.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(iv) Spilforekomster, genstande og NPC'er (karakterer ikke styret af spillere)

• I afgørelsen af tilbud, der henviser til følgende genstande, spilforekomster og NPC'er, er det et krav, at alle dele af kampen, som tilbuddet vedrører, skal være gennemført, for at væddemål gælder, medmindre udfaldet allerede er afgjort før afbrydelsen af spillet og enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Baroner
• Drager
• At højeste niveau nås
• Rift Herald

• LeoVegas forbeholder sig retten til sammen med ovenstående at inkludere andre spilforekomster, genstande og NPC'er, der ikke er opført ovenfor, så længe de i rimelig grad passer i samme kategori som ovenstående.

K. Rocket League

(i) Kamp-odds

• Hvis overtid er nødvendigt for at afgøre resultatet af kampen (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(ii) Seriens udfald

• Hvis overtid er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet, og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

(iii) Mål i alt

• Hvis overtid er nødvendigt for at afgøre resultatet af kampen (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(iv) Handicap

• Hvis overtid er nødvendigt for at afgøre resultatet af kampen (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(v) Korrekt stilling

• Hvis overtid er nødvendigt for at afgøre resultatet af kampen (eller en del heraf), og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder.

L. NBA 2K

(i) Kampodds

• Medmindre andet er angivet i tilbuddet, vil resultater opnået under en eventuel overtid ikke blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(ii) Hold går videre

• Hvis overtid er nødvendigt for at afgøre resultatet af tilbuddet, og medmindre andet er angivet i tilbuddet, medtages resultaterne fra den øgede spilletid i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

(iii) Point i alt

• Resultater afgøres ud fra det samlede antal point scoret af de opførte deltagere indenfor den gældende tidsramme. I afgørelsen vil point scoret i løbet af overtid blive betragtet for spil på fuld tid, medmindre andet er angivet.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

(iv) Handicap

• Resultaterne afgøres ud fra de opnåede resultater, når opførte handicap/spredning er tilføjet/fratrukket (efter relevans) kampen/perioden/det samlede resultat, som væddemålet henviser til. I de tilfælde, hvor resultatet efter tilpasningen af handicap-/spredningslinjen er nøjagtigt lig med væddemålslinjen, vil alle indsatser på dette tilbud blive erklæret ugyldige. I afgørelsen vil point scoret i løbet af overtid blive betragtet for spil på fuld tid, medmindre andet er angivet.

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(v) Delvise, intervaller, Først/Næste til X

• Væddemål på bestemte tidsrammer/intervaller (eksempel: Odds på resultat efter periode/halvleg X , kampresultat mellem minut X og minut Y eller "Resten af kampen"), vil kun betragte resultater og hændelser opnået i løbet af den/det angivne tidsramme/interval som gældende. Afgørelsen vil ikke tage hensyn til andre hændelser opnået i andre dele af begivenheden/kampen udenfor den/det angivne tidsramme/interval, medmindre andet er angivet.

• Væddemål på tilbud, der henviser til et bestemt kampresultat (eksempel: Næste hold der scorer eller Først til X point) henviser til de deltagere, der først scorer/når det angivne antal point først. Hvis tilbuddet angiver en tidsramme (eller en anden periodebegrænsning), vil det ikke inkludere andre hændelser opnået fra andre dele af begivenheden/kampen, der ikke er relateret til den nævnte tidsramme. Hvis det opførte resultat ikke nås indenfor den fastsatte tidsramme (hvis nogen) af nogen af deltagerne, erklæres alle væddemål ugyldige, medmindre spil på et uafgjort resultat er tilbudt. Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

M. Street Fighter

(i) Kamp-odds

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle spil der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(ii) Seriens udfald

• Væddemål henviser til det samlede resultat, der hidrører fra enhver kombination af på hinanden følgende kampe/serier gældende for samme runde/stadie, der spilles mellem de samme deltagere indenfor samme turnering.

• Det første planlagte spil i alle kampe, der er inkluderet i serien, skal starte, for at væddemål gælder.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(iii) Samlet antal spil

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(iv) Spil-handicap

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(v) Korrekt stilling

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(vi) Varighed

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Ethvert spil, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe, tæller som "0" (nul) minutter i afgørelsen.

(vii) Spil X/Runde X

• Det/den opførte spil/runde (som der er relevant) skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(viii) Omgange i alt

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

• Ethvert/enhver spil/runde, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe, tæller som "0" (nul) runder i afgørelsen.

(ix) Rundt handicap

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

N. Super Smash Bros

(i) Kamp-odds

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle spil der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(ii) Seriens udfald

• Væddemål henviser til det samlede resultat, der hidrører fra enhver kombination af på hinanden følgende kampe/serier gældende for samme runde/stadie, der spilles mellem de samme deltagere indenfor samme turnering.

• Det første planlagte spil i alle kampe, der er inkluderet i serien, skal starte, for at væddemål gælder.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(iii) Samlet antal spil

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(iv) Spil-handicap

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(v) Korrekt stilling

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(vi) Varighed

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Ethvert spil, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe, tæller som "0" (nul) minutter i afgørelsen.

(vii) Spil X/Runde X

• Det/den opførte spil/runde (som der er relevant) skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(viii) Omgange i alt

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

• Ethvert/enhver spil/runde, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe, tæller som "0" (nul) runder i afgørelsen.

(ix) Rundt handicap

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

O. Tekken

(i) Kamp-odds

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle spil der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(ii) Seriens udfald

• Væddemål henviser til det samlede resultat, der hidrører fra enhver kombination af på hinanden følgende kampe/serier gældende for samme runde/stadie, der spilles mellem de samme deltagere indenfor samme turnering.

• Det første planlagte spil i alle kampe, der er inkluderet i serien, skal starte, for at væddemål gælder.

• Den første officielle afgørelse af tilbuddets resultat, der er udstedt af den styrende forening indenfor 36 timer efter afslutningen/opgivelsen af kampen, er den afgørende faktor for afgørelsen af væddemål, herunder, men ikke begrænset til beslutninger, der involverer diskvalifikation, tilbagetrækning, erkendelse af nederlag osv., som vil blive medtaget i afgørelsen.

• I tilfælde hvor tilbuddet slutter med et uafgjort resultat, og hvor resultatet ikke er et muligt resultat for afgørelse af væddemål, vil indsatsen blive refunderet.

(iii) Samlet antal spil

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse spil blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(iv) Spil-handicap

• Det første planlagte spil skal starte, for at væddemål gælder, med undtagelse af eventuelle baner, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe. I sådanne tilfælde vil disse baner blive medtaget i afgørelsen.

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

(v) Korrekt stilling

• Alle planlagte spil skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(vi) Varighed

• Alle dele af kampen, som tilbuddet henviser til, skal fuldføres, for at væddemål gælder, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort før spillets afbrydelse, og medmindre enhver videre forlængelse af spillet på nogen måde kunne medvirke til et andet resultat.

• Ethvert spil, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe, tæller som "0" (nul) minutter i afgørelsen.

(vii) Spil X/Runde X

• Det/den opførte spil/runde (som der er relevant) skal fuldføres, for at væddemål gælder.

(viii) Omgange i alt

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for over/under, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet overskredet inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

• Ethvert/enhver spil/runde, der efter begivenhedens regler tildeles deltagere i den såkaldte 'vinder' gruppe, tæller som "0" (nul) runder i afgørelsen.

(ix) Rundt handicap

• Alle planlagte runder skal fuldføres, for at væddemål gælder. Hvis kampen opgives inden dens naturlige afslutning, vil væddemål blive afgjort som ugyldige, uanset eventuelle beslutninger fra den styrende forening, medmindre linjen for handicap, som væddemålet er blevet placeret på, er blevet afgjort inden tidspunktet for kampen opgivelse. Hvis dette er tilfældet, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med de opnåede resultater indtil tidspunktet for kampens opgivelse.

Promotion Image

Op til 1.000 kr. i kontanter

på første indbetaling!

LÆS MERE