Sanna historien om Roulette & dess företrädare | LeoVegas

Ursprunget till Roulette i historien om spel

Först och främst vill vi börja med att klargöra en sak. Födelsen av det mest älskade casinospelet hände inte med hjälp av en enda person, utan snarare från en sammansmältning av en rad olika hasardspel som utvecklades i Europa på 1500- och 1700-talet. Det finns många felaktigheter på internet gällande ursprunget av detta spel, vilket är varför vi har för avsikt att upplysa våra läsare om spelhistorien, och i synnerhet om den sanna historien om Roulette!

Antonio Lamagna, spelexpert och författare till boken “Da zero a trentasei - Guida completa alla roulette”, översatt till: “Från noll till trettiosex - Den kompletta guiden om Roulette”, tar oss igenom denna recension av roulettens historia och introducerar oss till spelets “företrädare”. De spel som historiskt sett har inspirerat och utformats en efter en, alla med strukturella element likt de Roulette har, inklusive dess regler och speltekniker.

Vi börjar omedelbart med en mycket viktig punkt, men kom även ihåg att du kan uppleva flera olika versioner av Roulette hos LeoVegas via knappen nedan.

SPELA HÄR

Vem uppfann Roulette?

Det rapporteras ofta om att den franska fysikern och filosofen Blaise Pascal som levde på 1700-talet spelade en central roll i uppfinnandet av detta spel, men detta påstående är fullkomligt felaktigt och är resultatet av en dålig tolkning.

Även om det är sant att Pascal skrev en avhandling om “Roulette”, är det också sant att han med denna term tänkte beskriva en cykloid, vilket på italienska kallas för “rulletta” eller “polare mobile”, vilket egentligen betyder kurva! Det faktum att Pascal därför kan ha skapat Roulette är ett rent antagande eftersom hans avhandling avser kurvornas geometri och inte har något att göra med Roulette-spelet, vilket är något Antonio Lamagna lägger stor vikt på.

En annan spekulation är att Roulette uppfanns år 1843 av Françoise Blanc, den berömda franske affärsmannen som ägde casinot i Bad Homburg och Monte Carlo. Även om Blanc hade förtjänsten att förnya roulettestrukturen genom att ta bort rutan med dubbla nollor (han skapade därför det som fortfarande kallas “Fransk Roulette med enkelnolla”), hade spelet utan tvekan funnits under en tid redan.

Som vi redan nämnt var födelsen av Roulette inte något från en enskild individ utan härstammar från utvecklingen av en serie andra rekreationsaktiviteter för spel under tidigare århundraden (som vi kommer se på inom kort), där folk brukade spela på gatan med pengar.

Historien om Roulette och dess företrädare

Som Lamagna vidsträckt illustrerat i sitt arbete dedikerat till Roulette påverkades spelets funktion och villkor grundläggande av en serie andra tidigare existerande spel som utvecklades till något invecklat över tid. Låt oss se hur det hela sattes ihop!

Rota Fortunae

Det allra första vittnesmålet om ett hjul som liknar Roulette kan spåras tillbaka till den grekisk-romerska tidsåldern. I själva verket är Rota Fortunae bland de första pålitliga företrädarna till Roulette, och naturligtvis för lyckohjulet. Detta är fortfarande den tidigaste versionen som historiker anser vara den första formen av underhållning och spel i antika Rom.

På den tiden användes istället ett vagnshjul som var horisontellt stöttat av en pivot, vars ekrar delade upp hjulet i olika sektioner där legionärer och kämpar sedan satsade pengar tillsammans.

Även känt bland grekiska krigare var en variant som involverade användandet av en sköld istället för vagnshjul, där man använde spjutspetsen för att snurra på skölden. Genom tarotkort och ikonografiska representationer som kommit till oss från medeltiden vet vi att Rota Fortunae sedan fördes vidare under hundratals år! rota_fortunae_roulette.jfif

Girella

Rota Fortunae, eller "Lyckohjulet", genomgick flera ändringar över tid, samtidigt som det behöll ett liknande grundkoncept. I modern tid, i synnerhet kring 1500-talet, spreds ett spel kallat Girella som var särskilt populärt i Italien. I det här fallet blev hjulet snurrat vinkelrätt med marken, vilket gjorde att fler spelare kunde se rotationen och därmed förvandlades det till en riktig gruppaktivitet som involverade spel.

I Girella gör även de traditionella färgerna röd och svart första framträdandet, förmodligen för att bättre skilja de olika delarna av hjulet för de första åskådarna.

Lotto Reale eller Biribissi

Ett annat spel vilket i Italien lätt kan betraktas som en avlägsen släkting till Roulette är Lotto Reale, också känt under namnet Biribissi. Detta spel bestod inte av ett hjul, utan snarare en simpel hopfällbar bricka med 36 rutor. Det var sedan dekorerat med olika nummer och ikoner.

Spelare kunde placera sina insatser på hela siffror, men inte bara det utan det var också vanligt att satsa på rött eller vitt, jämnt eller udda samt många andra bekanta Roulette-kombinationer! Dessutom, baserat på framställandet av bordet var det dessutom möjligt att fokusera på de faktiska ritningarna, som var av till exempel kvinnor, män, fåglar, blommor etc. lotto_reale.jfif

Hoca

En annan form av italienskt spel som Roulette ärvt flera element från är Hoca, och i synnerhet ärvdes den roterande plattan, kulan och nollan. Spelare kunde spela på de siffror som visades i hål belägna längs ytterkanten av skålen, varefter kulan kastades in medan skålen snurrade i motsatt riktning. Det nummer kulan landade på utsåg vinnande spel, såvida det inte var nummer 0 då det innebar att banken vann och samlade in alla insatser! Påminner det om något du känner till?

Boule

Boule å andra sidan var ett annat spel från 1800-talet men med rent franskt ursprung, vilket påminner mycket om dagens Roulette, både med tanke på strukturen av skålen och speltekniken. På en platta fanns det två koncentriska cirklar, var och en med 18 hål numrerade från ett till nio där då varje nummer återfanns fyra gånger var. Nummer fem antog funktionen som nollan gör i dagens Roulette, och om kulan hamnade där samlade banken omedelbart in alla insatser.

Boule blev aldrig särskilt populärt eftersom croupieren hade en distinkt fördel gentemot spelarna med tanke på att det fanns fyra femmor. Vid varje spinn fanns det fyra chanser för femman att landa vilket då innebar att alla spelare förlorade!

Roly Poly och E-O spelet (Even-Odd)

Roly Poly och spelet Even-Odd spred sig i början av 1700-talet i Storbritannien och ska också betraktas som autentisk föregångare till Roulette. Speciellt eftersom det med stor sannolikhet var det första spelet som introducerade att kasta kulan i en cylinder. Källorna till det här är faktiskt motsägelsefulla, men det går att anta att båda spelen använde samma regler och endast namnet var annorlunda för att kringgå lagen som förbjöd spel.

Således föddes E-O spelet, det vill säga Even (Jämnt) och Odd (Udda), från fotspåren av föregångaren Roly Poly. Inuti cylindern fanns 20 sektioner markerade “jämnt” och 20 sektioner markerade “udda”, plus två sektioner med nummer noll. Spelare kunde därför bara placera två typer av spel; jämnt eller udda, medan banken vann om kulan landade på noll.

Utvecklingen av Roulette

Även om spel utövades redan under romartiden sågs en särskilt snabb spridning under 600- och 700-talet. Under samma period började många hasardspel klassificeras som “förbjudna spel” och förflyttades snart till hemliga spelhålor och privata klubbar, bortom prästernas och statens ögon.

Spel fördömdes ett i taget och skrevs in i ett register där det var nödvändigt att ange namnet och reglerna för spelet. Just av denna anledning har vi idag tillräckligt med dokumentation för att visa att Roulette inte föddes tack vare en “uppfinning”, utan tack vare den ständiga förändring och namnändring av andra populära hasardspel på den tiden, från vilka Roulette uppenbarligen fått sina grunder. För att undvika förbudet mot spel räckte det helt enkelt med att ge spelet nytt namn och ändra spelinstruktionerna en del.

Många liknande spel utvecklades, fast med olika namn. Det gjordes helt enkelt för att hindra det faktum att de vid den tidpunkten var olagliga (se till exempel historien om Roly Poly och Even-Odd). Av samma anledning bevittnar vi också under samma period en snabbare spridning där historiska källor bekräftar att Biribissi utövades och reglerades redan 1665 i hertigdömet Savoy, men anlände till Frankrike med namnet Biribi så snart spelet blev olagligt i Italien.

Pascal uppfann inte Roulette!

Genom att känna till de här uppgifterna vet vi säkert att Roulette föddes i slutet på 1800-talet, men det var varken Pascal eller Blanc som uppfann spelet. Sammanfattningsvis påminner Lamagna oss om att:

"Om vi verkligen vill hitta ett samband mellan Blaise Pascal och Roulette kan vi understryka att Pascal arbetade länge med utformningen av en evighetsmaskin. Han ville uppfinna en mekanism som skulle tillåta att ett hjul först sköts på för att aldrig stanna igen. Av just den anledningen försökte han uppfinna ett system som minskar friktionen, och bland dem, en motor med kullager - ett system likt det som fortfarande gör det möjligt för dagens Roulette-hjul att snurra så pass länge utan att stanna. Men låt oss säga det en gång för alla: Blaise Pascal uppfann inte Roulette!”

Gillade du den här artikeln? Glöm inte bort att kolla in fler inlägg i vår blogg samt att kolla in de Roulette-spel vi har att erbjuda våra spelare.

Artikel publicerad: 31/01/2020

VÅRA PARTNERS

Följ oss på:


Över 10 års erfarenhet18+ new

Roar Vegas Limited är ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lag med registreringsnummer C103736. Registrerad företagsadress är Roar Vegas Limited, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta, med telefonnummer +46812411501, samt e-postadress kundservice@leovegas.com.

Roar Vegas Limited är i Sverige licensierat av Spelinspektionen enligt beslut daterat 20 november 2023 i ärende 23Si808. LeoVegas.com drivs av Roar Vegas Limited och regleras i Sverige under en licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och en licens för att tillhandahålla vadhållning. Licenstiden är beviljad för fem år. Spelinspektionen är den tillsynsmyndighet som är ansvarig för licenser samt alla former av kommersiellt onlinespel i Sverige.

Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. Om du upplever några problem med ditt spelande kan du alltid kontakta Stödlinjen, en oberoende tredjepartshjälplinje, som ger stöd och råd på www.stodlinjen.se, eller på telefonnummer 020-81 91 00.