Takaisin
Moniveto | Kattava opas monivetoon LeoVegas blogissa

Moniveto - vedonlyöntiopas

Moniveto on yleinen vetotyyppi urheiluvedonlyönnissä. Monivedossa lyödään vetoa useamman ottelun lopputuloksesta, mikä tekee vedonlyönnistä haastavaa. Mikäli moniveto ei ole ennestään tuttu vedonlyönnin muoto tai jos kaipaat muuten vaan lisätietoja siihen liittyen, olet saapunut oikeaan paikkaan. Lue kattava oppaamme koskien monivetoa, ja aloita veikkaaminen LeoVegasilla.

Mikä on moniveto?

Nimensä mukaisesti moniveto koostuu monesta eri vedosta, jotka kohdistuvat useampaan eri otteluun tai urheilutapahtumaan. Kaikkein yleisimmin moniveto sisältää kaksi tai kolme kohdetta, mutta lajista ja tilanteesta riippuen niitä voi olla toki enemmänkin. Koska moniveto sisältää useampia kohteita, siinä on myös korkeampi voittokerroin. On tärkeää huomioida, että monivedoksi ei lasketa useampaa vetoa liittyen samaan otteluun, vaan tällöin kyseessä on täysin eri vetotyyppi.

Moniveto on vedonlyöntialustalla nykyäänniin suosittu vaihtoehto, että siinä on tarjolla jo varsin laaja kohdevalikoima. Pääasiallisesti monivetokohteet keskittyvät kuitenkin jalkapallon ja jääkiekon kaltaisiin lajeihin ja niissä kaikkein suurimpiin liigoihin ja sarjoihin.

Miten moniveto toimii?

Mikäli tulosveto on ennestään tuttu termi, ei moniveto ole siitä kovinkaan kaukana. Tarvittaessa monivetoon löytyy runsaasti ohjeita, mutta jos vedonlyönti on periaatteiltaan tuttua puuhaa, ei monivedonkaan pitäisi olla hankalaa. Kaikkein yksinkertaisimmillaan monivetoa voidaan kuvailla tulosvedoksi, mutta hieman laajemmassa mittakaavassa. Siinä tavoitteena on veikata kahden, kolmen tai useamman ottelun lopputulosta sen sijaan, että veto keskittyisi ainoastaan yhteen otteluun kuten yksinkertaisessa tulosvedossa.

Samaan tapaan kuin tulosvedossa, myös monivedossa vedonlyöjän tavoitteena on onnistua veikkaamaan oikein määrättyjen pelien tulokset. Pelaaja voi veikata yksittäisiä rivejä tai useamman tuloksen järjestelmiä oman valintansa mukaisesti. Hyvin klassinen esimerkki on se, että pelaaja veikkaa kahden tai kolmen eri jalkapallo-ottelun maalien lukumäärää. Vaihtoehtoisesti vetoa voi lyödä vaikkapa siitä, mitkä ovat liigassa pelattavien viiden seuraavan ottelun voittajajoukkueet.

Moniveto ei ole helppo vetotyyppi, sillä mitä useammasta ottelusta on kyse, sitä hankalampaa on osua vedonlyönnissä oikeaan. Monivedon kiinnostavuutta lisää kuitenkin se, että voittokertoimet nousevat sitä suuremmaksi, mitä enemmän otteluita moniveto sisältää.

Monivedon säännöt ja ohjeet

Moniveto toimii käytännössä kuten mikä tahansa muu vetotyyppi. Moniveto alkaa sillä, että pelaaja valitsee haluamansa kohteet, tutustuu tarjolla oleviin kertoimiin ja asettaa panoksensa määrättyihin lopputuloksiin. Yleensä vedon on astuttava voimaan ennen ottelun tai urheilutapahtuman alkamista. Esimerkiksi kansainvälisessä jalkapalloturnauksessa moniveto on mahdollista laittaa vetämään viikkoja ennen tapahtuman alkua. Toisaalta monet asettavat vedon vasta juuri ennen tietyn ottelun alkamista tai jopa sen aikana, mikäli tarjolla on live-vedonlyönnin mahdollisuus. On kuitenkin syytä huomioida, että tavallisimmin moniveto sisältää vain varsinaisella peliajalla saavutetut tulokset.

Vedonlyönnin ajoitus kannattaa huomioida kertoimia tarkasteltaessa, sillä usein käsitys potentiaalisista menestyjistä ja häviäjistä muodostuu turnauksen aikana. Toisinaan voi käydä niinkin, että vahvat ennakkosuosikit putoavat pelistä pois odottamattoman aikaisin. Monet vedonlyöjät haluavatkin sen vuoksi hieman seurata tilannetta ennen monivetoon panostamista.

Kun panokset on asetettu haluttuihin vetokohteisiin, on seuraavaksi aika jäädä seuraamaan, kuinka otteluissa lopulta käy.

Monivetotulokset päivittyvät sivustolle reaaliajassa, joten vedonlyöjän on helppo käydä tarkistamassa tilanne. Sivustolta näkee nopeasti myös sen, onko oma veto osunut oikeaan ja paljonko rahaa on sen myötä mahdollisesti onnistunut voittamaan.

Vinkit monivetoon

Entä mitä ohjeita tai vinkkejä monivetoon on tarjolla? Kuten vedonlyönnissä ylipäätään, myös monivetoa harkitsevat ovat usein kiinnostuneita kuulemaan parhaat monivetovihjeet. Erilaisia vinkkejä ja ohjeita löytyy pilvin pimein, ja jokaisen on itse valittava niistä omalla kohdallaan toimivimmat.

Usein monivedossa pärjäävät mukavasti innokkaat penkkiurheilijat, joilla on jonkinlainen näppituntuma lajiin ja jotka pystyvät sen pohjalta arvioimaan todennäköisimmät lopputulokset. Moniveto ei kuitenkaan ole yksinomaan kokeneiden vedonlyöjien vetotyyppi, vaan se sopii kenelle tahansa veikkaamisesta kiinnostuneelle.

Alla esitetään kolme yleisesti hyödyllistä vedonlyöntivinkkiä, joista voi olla apua monivedoissa.

  1. Pyri valitsemaan vedonlyöntikohteet vahvuuksiesi mukaan.

Vaikka vedonlyönnissä harrastetaan paljon myös umpimähkään veikkaamista, on todennäköisyys onnistumiseen suurempi, mikäli itsellä on jonkinlainen käsitys ottelun asetelmista ja osapuolten voittomahdollisuuksista.

  1. Pidä tuloksistasi kirjaa.

Koska monivedossa lyödään vetoa useammasta ottelusta ja pidemmällä aikavälillä, ei välttämättä ole helppoa pysyä kartalla omasta tasosta ja menestyksestä. Monivedossa menestyminen vaatii usein kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, sillä osumia ei todennäköisesti tule yhtä tiheään tahtiin kuin joissain muissa vedoissa. Tästä syystä onkin järkevää pitää kirjaa vedonlyöntituloksistaan, jolloin oma menestystaso on helpompi hahmottaa pitkällä aikavälillä.

  1. Suosituimmat monivetovihjeet saattavat muuttua käyttökelvottomiksi.

Netissä on tarjolla lähes loputtomiin erilaisia vinkkejä ja vihjeitä monivetoon. Usein saattaa kuitenkin käydä niin, että paljon hehkutettu suosikki tai lupaava altavastaaja saavat suhteettoman suuren suosion vedonlyöjien keskuudessa, jolloin niiden kerroin voi vääristyä. Monesti saattaakin olla kannattavampaa tehdä erilainen päätös ja panostaa muunlaiseen ratkaisuun.

Monivedon voittoluokat

Monivedossa voittoluokat määräytyvät veikattujen otteluiden lukumäärän mukaan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että monivetoon sisältyy ainoastaan yksi voittoluokka. Käytännössä se merkitsee, että veikkaajan on veikattava oikein kaikki vedon sisältämien otteluiden lopputulokset. Mikäli yksi valinnoista menee pieleen, häviää pelaaja silloin koko vedon, vaikka muut veikkaukset olisivatkin osuneet oikeaan. Tämän vuoksi monivetoon liittyykin korkeampi riski kuin yksittäisiin tulosvetoihin.

Mikäli moniveto pitää sisällään neljä tai useampia otteluita, puhutaan silloin kuitenkin supermonivedosta, johon sisältyy yleensä kaksi voittoluokkaa. Näin ollen pelaaja voi voittaa jommankumman tai molempien voittoluokkien mukaiset voitot riippuen siitä, osuuko veikkaus oikeaan.

Supermonivedon säännöt

Vedonlyöntialustalla voi monivedon ohessa törmätä myös termiin “supermoniveto”. Siinä missä moniveto käsittää tyypillisesti 2–3 ottelua, on supermoniveto vieläkin kattavampi vetotyyppi – usein supermonivetoon sisältyy 4–6 ottelua. Koska otteluiden määrä on tavallista monivetoa suurempi, supermonivetoon sisältyy yleensä kaksi voittoluokkaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka veikkaus menee yhdessä ottelussa pieleen, vedossa on silti mahdollista saavuttaa voittoja toisen voittoluokan mukaisesti.

Muilta osin supermoniveto ei poikkea tavallisesta monivedosta. Ei myöskään ole olemassa yksiselitteistä vastausta kysymykseen siitä, onko onnistuminen helpompaa monivedossa vai supermonivedossa. Monivedossa voittoluokkia on yksi, mutta toisaalta supermonivedon kaksi voittoluokkaa on suhteutettu vetoon sisältyvien otteluiden määrään.

Monivedon kertoimet

Monivedossa on kyse useamman ottelun tulosten veikkaamisesta. Single-vetoihin verrattuna veikkauksessa onnistuminen on haastavampaa, mikä heijastuu myös monivedon kertoimiin.

Tulosvetoon ja useimpiin muihinkin vetotyyppeihin verrattuna monivedon kertoimet ovat usein huomattavasti korkeampia, ja mitä enemmän otteluita veto sisältää, sitä korkeammiksi nousevat myös kertoimet. Ei ole mitenkään epätavallista, että monivedon kerroin huitelee jopa sadoissa tuhansissa, mutta tämä on täysin tilannekohtaista ja monivedossa kertoimien haarukka voi olla hyvinkin laaja.

Monivedossa pelaaja yhdistelee eri otteluiden kertoimia, ja veikkauksen osuessa oikeaan myös voittosumma on suurempi kuin jos vedot asettaisi erikseen kuhunkin kohteeseen. Tämä johtuu siitä, että pelaajan on osuttava oikeaan kaikissa valinnoissaan, jotta monivedolla olisi mahdollista voittaa.

Mitä LeoVegasin urheiluvedonlyöntiin ja kertoimiin tulee, esitetään kaikki kertoimet sivustolla olevalla vedonlyöntikohteiden listalla helppolukuisessa muodossa. Kertoimien esitysmuoto vaihtelee maantieteellisestä sijainnista riippuen. Euroopassa suositaan laajalti desimaaleja, kun taas Isossa-Britanniassa yleisempi esitysmuoto on murtoluku. Yhdysvalloissa sen sijaan käytössä on tavallisimmin niin kutsuttu moneyline, johon viitataan myös amerikkalaisena kertoimena.

Monivedon parhaat kohteet

Monivedossa vedonlyöntikohteiden listalla voi nähdä monia eri lajeja, mutta kenties parhaiten siihen soveltuvat jalkapallo ja jääkiekko. On kuitenkin selvää, että mitä suurempaan suosioon moniveto nousee, sitä enemmän vaihtoehtoja on tarjolla vedonlyöntiin. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita salibandy, joka on hiljalleen vahvistanut jalansijaansa monivetokohteiden joukossa. Verrattain suosittuja lajeja monivedossa ovat myös pesäpallo ja raviurheilu.

Moniveto - Usein kysytyt kysymykset

Miten tehdä moniveto?

Aivan aluksi vedonlyöntialustalla on valittava haluttu laji ja sopiva vedonlyöntikohde, kuten vaikkapa Valioliiga jalkapallossa tai NHL jääkiekossa. Sen jälkeen siirrytään valitsemaan valikosta vetotyyppi – tässä tapauksessa moniveto. Mikäli vedonlyönnin kohteena ovat esimerkiksi kolmen seuraavan ottelun voittavat joukkueet, voi ne valita luettelosta ja lisätä vetolipukkeeseen. Lopuksi täytyy syöttää panoksen määrä, jolloin järjestelmä laskee kertoimien mukaiset potentiaaliset voittosummat veikkausten osuessa oikeaan.

Kenen kannattaa pelata monivetoa?

Moniveto sopii yhtä lailla sekä kokeneemmille että ensikertalaisille. On hyvä tiedostaa, että vedonlyöntiin liittyy aina myös sattumanvaraisuus, sillä urheilussa voi tapahtua yllätyksiä ja odottamattomia tilanteita. Vaikka kokeneemmat penkkiurheilijat voivat hyötyä lajitietämyksestään ja tehdä hyvinkin valistuneita ja todennäköisiä veikkauksia, ei se tarkoita sitä, etteivätkö aloittelijatkin voisi pärjätä monivedossa.

Miten monivedossa voittaa?

Moniveto on voittava silloin, kun kaikki valinnat ovat menneet nappiin. Yhdenkin väärin menneen veikkauksen myötä moniveto johtaa tappioon. Vaikka kaksi kolmesta veikkauksesta osuisi oikeaan, ei se riitä, jos veikkaus menee pieleen kolmannen vedonlyöntikohteen osalta. Monivedossa voittaminen ei ole läpihuutojuttu, ja juuri sen haasteellisuuden vuoksi monivetoon sisällytetäänkin usein huomattavasti korkeammat kertoimet verrattuna siihen, että vedot asettaisi erikseen.

Kuinka monivedon kertoimet määritellään?

Monivedossa kunkin valinnan kertoimet kerrotaan toistensa kesken, jolloin saadaan laskettua vedon kokonaiskerroin ja panoksella mahdollisesti saavutettava voittosumma. Vedonlyöjän ei kuitenkaan tarvitse itse näistä huolehtia. LeoVegasin vedonlyöntisivustolla jokaisen vetokohteen voittokertoimet on laskettu valmiiksi ja ne ovat selkeästi esillä, jotta pelaajan on halutessaan helppo vertailla niitä keskenään.

Mistä monivedon tulokset näkee?

Monivedon tulokset näkee kätevästi suoraan LeoVegasin vedonlyöntisivustolta. Tulokset päivittyvät sinne saman tien, joten halutessaan lopputuloksen ja mahdollisen voiton voi käydä tarkistamassa vaikka heti ottelun päätyttyä. Toki myös viralliset tulospalvelut tarjoavat vaihtoehtoisen tiedonlähteen pelien tilanteen tarkistamiseen.

LYÖ VETOA NETISSÄ

Tutustu myös näihin artikkeleihin:

Aasialainen Tasoitus

Pitkäveto

Tulosveto

Voittajaveto

Moneyline