Anna sähköpostiosoite
Pakollinen tieto

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Päivitetty: 25.10.2019 Versio 1.6.

JOHDANTO

Tämä on LeoVegas Gaming Plc:n tietosuojakäytäntö, joka koskee LeoVegasin palveluita (esim. pelejä), joita tarjotaan osoitteessa www.leovegas.com ja/tai maakohtaisilla LeoVegas-sivustoilla ja/tai alasivustoilla ja/tai muissa verkkotunnuksissa (ja/tai aliverkkotunnuksissa), sekä niihin liittyviä muita ohjelmistosovelluksia (”sivusto”, ”verkkosivusto”), joilla LeoVegas käsittelee sinuun liittyviä henkilötietoja.

LeoVegas Gaming Plc kunnioittaa tietosuojaasi ja on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi ja käsittelemään niitä sovellettavien lakien mukaisesti, joita ovat esimerkiksi

Maltan tietosuojalaki (”Data Protection Act”, Maltan lainsäädännön luku 586) sekä siihen liittyvät muut säädökset – ”DPA”;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (Yleinen tietosuoja-asetus) – ”GDPR-asetus”.

Tässä tietosuojakäytännössä selitämme, miten huolehdimme henkilötiedoistasi, kun käyt sivustollamme ja/tai käytät palveluitamme, sekä kerromme tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua.

Vaikka pyrimmekin aina mahdollisimman selkeään ja avoimeen viestintään, ymmärrämme, että lakiteksti voi joskus olla vaikealukuista. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset selvennystä johonkin asiaan. Jos esimerkiksi tarvitset selvennystä tarkasta oikeusperusteesta, jonka perusteella käsittelemme henkilötietojasi tietyllä käsittelytoimella, annamme mielellämme lisätietoja asiasta. Löydät alta yhteystietomme, kuten sähköpostiosoitteemme privacy@leovegas.com.

Tämä tietosuojakäytäntö on esitetty kerroksiin jäsennellyssä muodossa, joka sisältää alla kuvatut osa-alueet. Seuraavassa tietosuojakäytännön yhteenvedossa olemme kuvanneet mielestämme käyttäjän kannalta oleellisimmat tiedot:

Käsittelyn tarkoitus: Me käsittelemme henkilötietojasi tarkoituksena tarjota sinulle palveluita ja antaa sinulle pääsy sivustolle, noudattaa juridisia velvollisuuksiamme liittyen esimerkiksi rahanpesun torjuntaan ja vastuulliseen pelaamiseen, tunnistaa ja estää petoksia sekä kasvattaa liiketoimintaamme (esim. suoramarkkinoinnilla ja analyyseilla);

Rekisterinpitäjä: LeoVegas toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä;

Oikeutesi: Sinulla on sovellettavien lakien nojalla useita oikeuksia ja erityisesti oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa käsittelyä, kuten tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointia, segmentointia, kanta-asiakasohjelmaa ja riskienhallintaa. Käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, ja voit peruuttaa antamasi suostumuksen koska tahansa. Sinulla on myös oikeus saada pääsy kaikkiin käsiteltäviin henkilötietoihin sekä oikeus sellaisten tietojen poistamiseen, joita ei enää tarvita;

Käsittelyn vaikutukset: Henkilötietojen käsittely johtaa palveluiden tarjoamiseen (tai siitä kieltäytymiseen, mikäli tiettyjä tietoja ei anneta), markkinointiviestien vastaanottoon, segmentointiin riskiluokituksen perusteella tai bonuksiin ja muihin samankaltaisiin tarjouksiin.

Suosittelemme kuitenkin, että tutustut koko tietosuojakäytäntöön huolellisesti. Lukemisen helpottamiseksi löydät alta tämän tietosuojakäytännön sisällysluettelon:

 1. TÄRKEÄÄ TIETOA TÄSTÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄ JA MEISTÄ
  • Tämän tietosuojakäytännön tarkoitus
  • Rekisterinpitäjä
  • Yhteystiedot
  • Tietosuojakäytännön muutokset
 2. SINUA KOSKEVAT TIEDOT, JOITA KERÄÄMME
  • Henkilötiedot
  • Sinulta hankittavat tiedot
  • Muista lähteistä hankittavat tiedot
  • Henkilötietojen erityisryhmät
  • Jos et anna tietoja
  • Käyttäjänimi
 3. MIKSI JA MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI
  • Yleiset tarkoitukset
  • Yksityiskohtaiset tarkoitukset ja oikeusperuste
  • Omien samankaltaisten tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointi
 4. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
  • Säilytysajan määräytymisen periaatteet
  • Tietoja säilytysajoista
 5. HENKILÖTIETOJESI VASTAANOTTAJAT
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Valtuutetut luovutukset
  • Konserniyhtiöt/muut brändit vastuulliseen pelaamiseen liittyviä tarkoituksia varten
  • Konserniyhtiöt/muut brändit rahanpesun torjuntaa varten
  • Tiedon jakaminen brändien välillä rahanpesun torjuntaa ja vastuulliseen pelaamiseen liittyviä tarkoituksia varten
  • Yrityksen rakennemuutos
  • Yhteisrekisterinpitäjät
 6. KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT
 7. TIETOTURVA
 8. TIETOSUOJALAKIEN MUKAISET OIKEUTESI
  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Oikeus vastustaa tiettyä käsittelyä
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Oikeus tehdä valitus
  • Mitä voimme tarvita sinulta
  • Vastauksen määräaika
  • Eri brändit
 9. AUTOMAATTINEN KÄSITTELY – PROFILOINTI
  • Vastuulliseen pelaamiseen liittyvä profilointi
  • VIP-profilointi
  • Suoramarkkinointiin liittyvä profilointi
  • Urheilun riskisegmentteihin liittyvä profilointi
 10. EVÄSTEET

1. TÄRKEÄÄ TIETOA TÄSTÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄ JA MEISTÄ


1.1. Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus

Tämän tietosuojakäytännön tarkoitus on antaa tietoa siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, kun käytät tätä sivustoa ja palveluitamme.

Tässä tietosuojakäytännössä esitetään yksityiskohtaista tietoa henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä sekä keräämisen ja käsittelyn ehdoista. Kerromme myös yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR-asetuksen) artikloista 12, 13 ja 20.

Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu lapsille, emmekä kerää tietoisesti alle 18-vuotiaisiin lapsiin liittyviä tietoja.

1.2. Rekisterinpitäjä

LeoVegas Gaming Plc on rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötiedoistasi (tässä tietosuojakäytännössä ”LeoVegas”, ”Me” tai ”me”).

Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan (DPO), joka huolehtii tähän tietosuojakäytäntöön liittyvistä kysymyksistä. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaan. Yhteystiedot ovat alla.

1.3. Yhteystiedot

Pyrimme aina mahdollisimman selkeään ja avoimeen viestintään. Jos kuitenkin tarvitset selvennystä tähän tietosuojakäytäntöön liittyvissä asioissa tai tarkasta oikeusperusteesta, jonka perusteella käsittelemme henkilötietojasi tietyllä käsittelytoimella, annamme mielellämme lisätietoja asiasta.

Yhteystietomme:

Yleinen sähköpostiosoite: privacy@leovegas.com Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@leovegas.com Postiosoite: Leovegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Tietosuojakäytännön muutokset ja velvollisuutesi ilmoittaa meille muutoksista

Varaamme oikeuden muuttaa, muokata, lisätä ja/tai poistaa tämän tietosuojakäytännön osia koska tahansa omalla päätöksellämme. Kerromme sinulle etukäteen kaikista muutoksista, jotka tehdään tähän tietosuojakäytäntöön (ja muihin sivustoon liittyviin ehtoihin). Lisäksi arkistoimme tämän tietosuojakäytännön vanhemmat versiot ja tarjoamme sinulle pyynnöstä mahdollisuuden tutustua niihin.


2. SINUA KOSKEVAT TIEDOT, JOITA KERÄÄMME


2.1. Henkilötiedoilla

Tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, jolla voidaan tunnistaa sinut yksityishenkilönä tai joka liittyy tunnistettavissa olevaan henkilöön.

Jos meidän ei ole mahdollista käyttää anonyymeja ja/tai anonymisoituja tietoja (niin, ettei sivuston käyttäjiä tai palveluidemme asiakkaita ei ole mahdollista tunnistaa), sitoudumme tästä huolimatta suojaamaan jatkuvasti tietosuojaasi ja henkilötietojesi turvallisuutta.

2.2. Sinulta hankittavat tiedot

Asioidessamme kanssasi tai käyttäessäsi palveluita keräämme sinuun liittyviä henkilötietoja, jotka olemme ryhmitelleet seuraavasti:

a) Rekisteröintitiedot, jotka annat rekisteröityessäsi ja/tai luodessasi jäsentilin (ks. erityisesti käyttöehtojen kohta 2.1.6), kuten etunimi, sukunimi, käyttäjänimi tai vastaava tunniste, syntymäaika, ruotsalaisen pelaajan ollessa kyseessä sosiaaliturvatunnus (personnummer), sukupuoli ja maa.

b) Yhteystiedot, kuten vakituinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot.

c) Tunniste- ja todennustiedot (rahanpesun torjunta/due diligence/asiakkaan tunnistustiedot), kuten etunimi, sukunimi, vakituinen osoite ja siihen liittyvä todistus, ikä, kansallisuus, perheenjäsenet, tutkinnot ja pätevyydet, käydyt oppilaitokset/yliopistot, työhistoria ja siihen liittyvät tiedot, osallistuminen tiedotusvälineiden toimintaan, taloudelliset tiedot (esim. tiliote, tulonlähde ja varallisuuden lähde), kertakäyttöiset luottokorttitiedot, todiste verkkolompakon omistajuudesta, esim. Netller, Skrill, Paypal tai Paysafe, asiakkaan tunnistustiedot (esim. henkilökortti, valtakirja).

d) Vastuulliseen pelaamiseen liittyvät tiedot (RG), kuten etunimi, sukunimi, postinumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maa, syntymäaika, ruotsalaisen pelaajan ollessa kyseessä sosiaaliturvatunnus (personnummer), hyväksytyt tapahtumat (talletukset ja nostot), hylätyt tapahtumat (talletukset ja nostot), tunniste- ja todennustiedot, Omaehtoisen pelikiellon tiedot.

e) Omaehtoisen pelikiellon tietoja ovat tiedot, jotka liittyvät sinuun ja asettamaasi omaehtoiseen pelikieltoon, kuten rekisteröintitiedot ja yhteystiedot sekä omaehtoisen pelikiellon tiedot, kuten syy, alkamisajankohta ja pelikieltotyökalujen tiedot, kuten estot, käyttökertarajoitukset, häviörajoitukset, panosrajoitukset, talletusrajoitukset ja oman pelaamisen tarkkailutiedot.

f) Maksutietoja ovat pankki-/maksutilin tiedot sekä tapahtumatiedot, kuten valuutta, sijainti, määrä/summa, asiakkaan IP-osoite, käyttäjätunnus ja tunniste.

g) Tapahtuma- ja käyttötietoja luodaan palveluiden käyttösi (esim. pelien pelaamisen) seurauksena, ja niitä ovat maksamasi ja vastaanottamasi maksut (talletukset, nostot, epäonnistuneet talletukset ja kumotut nostot) sekä muut lisätiedot, jotka koskevat meiltä ostamiasi palveluita (kuten panokset (todelliset ja bonukset) ja voitot), tapahtuman päivämäärä ja aika, tilin saldot (todelliset ja bonustiedot), käytetyt bonukset (muuntaminen ja luovutus), bonusten kierrätys, bonussaldo, käytetyt kanavat, tapahtumaan liittyvät pelatut pelit, kieli, maa, tilien saldot.

h) Kirjautumistietoja ovat IP-osoite, sisäänkirjautumiset (ensimmäinen kirjautuminen, viimeinen kirjautuminen ja viimeinen epäonnistunut kirjautuminen), kirjautumisten kesto, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykkeen asetus ja sijainti, selainlaajennusten tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja käyttöympäristö sekä muu tekniikka laitteilla, joilla käytät palveluitamme.

i) Profiilitietoja ovat tilisi sisäiset muistiinpanot, kiinnostuksen kohteet, tekemäsi valinnat, palaute, tiedot tapahtumista, joihin olet osallistunut; valintasi siitä, haluatko osallistua tapahtumiin ja millaiset tapahtumat kiinnostavat sinua; bonus-/cashback-tarjoukset tai sinulle tarjottuihin tai sinua hyödyttäneisiin bonuksiin liittyvät valinnat; tieto siitä, oletko saanut mitään arvontapalkintoja ja valintasi liittyen palkintoihin, joita haluaisit saada; yhteydenottokanavia koskevat valintasi; harrastuksiisi ja kiinnostuksen kohteisiisi liittyvät tiedot;

j) Markkinointiviestintätietoja ovat valintasi liittyen markkinointiviestien saamiseen meiltä (suostumus/kieltäytyminen) sekä yhteystietosi ja rekisteröintitietosi.

k) Muut viestintätiedot, joita annat ollessasi yhteydessä meihin, voivat sisältää esimerkiksi tietoa aikomuksistasi, kiinnostuksen kohteistasi, valituksistasi, valinnoistasi sekä lisäksi sisäisiä viestejä ja muistiinpanoja.

l) Analytiikkatietoja ovat tiedot, jotka annat itse tai jotka kerätään sivuston tai palveluiden käyttösi yhteydessä, kuten pelaajatunnus, kieli, sijainti, selaintiedot, käytetyt kampanjat, käytetyt kanavat, laite, maksupalvelun tarjoaja, tapahtuma- ja käyttötiedot sekä verkkoanalytiikan yhteydessä myös avatut sivut, klikatut postikortit ja vieritysetäisyys. Joidenkin tietojen keräämiseen käytetään evästeitä ja/tai samankaltaisia seurantatekniikoita. Katso lisätietoja kohdasta ”evästeet”.

2.3. Eri lähteistä hankittavat tiedot

2.3.1. Keräämme pelaajan taustasta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä tietoja, joita hankimme kolmannen osapuolen tarjoajilta (yksityisiltä yhtiöiltä, jotka käsittelevät enimmäkseen julkisesti saatavilla olevia tietoja), joita ovat esimerkiksi Bisnode, Call Validate, GBG Group, HooYu Ltd (aiemmin 192.com Ltd) ja jotka sisältävät tiedon siitä, onko pelaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ja onko voimassa kansainvälisiä ja/tai taloudellisia pakotteita, ja/tai tiedon mahdollisesta yhtiön tai kiinteistön omistajuudesta, tuomioistuinten päätöksistä ja/tai maksukyvyttömyydestä. Lisäksi taustatietoja kerätään ns. OSINT-analyyseilla (Open-Source Intelligence) julkisista lähteistä (joita ovat esim. Google-haku, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn ja kaikki muut sosiaalisen median palvelut sekä muut palvelut/sivustot, kuten pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house ja https://www.ratsit.se/).

2.3.2. Jotta voimme noudattaa juridisia velvoitteitamme, jotka perustuvat sovellettaviin lakeihin ja toimilupaehtoihin (erityisesti vuoden 2005 Gambling Act -lakiin), keräämme omaehtoisen pelikiellon tietoja myös muilta toimiluvan saaneilta pelioperaattoreilta, jotka kuuluvat samaan konserniin kuin LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group), erityisesti Royal Panda Limitediltä. LeoVegas käyttää tähän tarkoitukseen myös omaehtoisen pelikiellon tietoja, joita se on kerännyt luvanvaraiseen peliliiketoimintaansa käytettävien muiden brändien yhteydessä.

2.3.3. Saamme Isossa-Britanniassa asuvista pelaajista, jotka ovat rekisteröityneet verkossa kansalliseen GAMSTOP-pelikieltojärjestelyyn, tiettyjä omaehtoisen pelikiellon tietoja GAMSTOPilta. Niitä ovat esimerkiksi tieto siitä, onko pelaajalla voimassa olevaa tai aiempaa omaehtoista pelikieltoa. Saamme nämä tiedot kirjautumisesi yhteydessä. GAMSTOP-rekisteröinti ei tarkoita, että pelaaja lakkaa heti saamasta esimerkiksi LeoVegas Gaming plcin ja Royal Panda Limitedin tileihin liittyviä viestejä LeoVegas Mobile Gaming Groupilta. Viestien lähetys lakkaa, kun pelaaja ilmoittaa meille rekisteröityneensä GAMSTOP-järjestelyyn tai yrittää kirjautua sisään riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu ensin.

2.3.4. Saamme Tanskassa asuvista pelaajista, jotka ovat rekisteröityneet ROFUS-pelikieltojärjestelyyn, tiettyjä omaehtoisen pelikiellon tietoja. Niitä ovat esimerkiksi tieto siitä, onko pelaajalla voimassa olevaa tai aiempaa omaehtoista pelikieltoa. Saamme nämä tiedot kirjautumisesi yhteydessä. ROFUS-rekisteröinti ei tarkoita, että pelaaja lakkaa heti saamasta esimerkiksi LeoVegas Gaming plcin tileihin liittyviä viestejä LeoVegas Mobile Gaming Groupilta. Viestien lähetys lakkaa, kun pelaaja ilmoittaa meille rekisteröityneensä ROFUS-järjestelyyn tai yrittää kirjautua sisään riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu ensin.

2.3.5. Sellaisen ruotsalaisen pelaajan osalta, joka on rekisteröitynyt osoitteessa spelpaus.se, eli ruotsalaisessa pelikieltorekisterissä, saamme tiettyjä omaehtoisen pelikiellon tietoja. Niitä ovat esimerkiksi tieto siitä, onko pelaajalla voimassa olevaa pelikieltoa. Tämä tieto tulee kun tilille kirjaudutaan. Jos pelaaja on rekisteröitynyt osoitteessa spelpaus.se, hän ei voi rekisteröityä LeoVegasilla eikä kirjautua pelitililleen. Myöskään mitään kaupallista viestintää ei lähetetä tällaiselle pelaajalle.

2.3.6. Sellaisen italialaisen pelaajan osalta, joka on rekisteröitynyt RUA:ssa, eli italialaisessa pelikieltojärjestelmässä, saamme tiettyjä omaehtoisen pelikiellon tietoja. Niitä ovat esimerkiksi tieto siitä, onko pelaajalla voimassa olevaa pelikieltoa. Tämä tieto tulee kun tilille kirjaudutaan. Jos pelaaja on rekisteröitynyt RUA:ssa, hän ei voi rekisteröityä LeoVegasilla eikä kirjautua pelitililleen. Myöskään mitään kaupallista viestintää ei lähetetä tällaiselle pelaajalle.

2.3.7. Sellaisen espanjalaisen pelaajan osalta, joka on rekisteröitynyt “Registro General de Interdicciones de Acceso al Juegossa”, eli espanjalaisessa pelikieltojärjestelmässä, saamme tiettyjä omaehtoisen pelikiellon tietoja. Niitä ovat esimerkiksi tieto siitä, onko pelaajalla voimassa olevaa pelikieltoa. Tämä tieto tulee kun tilille kirjaudutaan. Jos pelaaja on rekisteröitynyt Registro General de Interdicciones de Acceso al Juegossa, hän ei voi rekisteröityä LeoVegasilla eikä kirjautua pelitililleen. Myöskään mitään kaupallista viestintää ei lähetetä tällaiselle pelaajalle.

2.3.8. Profiilitietoja (harrastukset, kiinnostuksen kohteet) haetaan myös julkisista lähteistä, joita ovat esimerkiksi Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ja Google-haku.

2.3.9. Petosten ja järjestelmiemme väärinkäytön estämiseksi ja tunnistamiseksi (esim. VPN-yhteyden käyttö), keräämme tiettyjä kirjautumistietoja, joita ovat esimerkiksi IP-osoite, laitteen malli/tyyppi, selaintiedot, käyttöjärjestelmä ja muut laitteen tunnistetiedot. Käsittelemme kerättyjä tietoja kolmannen osapuolen tarjoaman petostentunnistusohjelmiston avulla.

2.3.10. Keräämme tietoja pelaajien urheilun riskisegmenteistä (urheiluriskitiedot) urheiluvedonlyöntipalveluntarjoajaltamme Kambi Group plc:ltä (”Kambi”). Tiedot sen käsittelytoimista ovat saatavilla täällä. Kambi ei hanki pelaajan oikeaa nimeä tai sähköpostiosoitetta eikä käsittele tunnistettujen pelaajien henkilötietoja. Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Kambi käsittelee henkilötietojasi tai jos haluat käyttää jotakin oikeuksistasi rekisteröitynä. Tämä ei koske pelaajia, jotka ovat rekisteröityneet gogocasino.com’iin.

2.3.11. Yksinkertaistaaksemme rekisteröitymisprosessia ruotsalaisten pelaajien osalta, voidaan käyttää erillistä tunnistautumismenetelmää (BankID). Tätä menetelmää käytettäessä, sen jälkeen kun pelaaja antaa ruotsalaisen sosiaaliturvatunnuksensa (personnumer) ja hänet on tunnistettu BankID:n kautta, seuraavat henkilötiedot (rekisteröitymis- ja yhteystiedot) haetaan automaattisesti: nimi, sukunimi, syntymäaika ja osoite.

Tässä tapauksessa haetut tiedot saadaan palveluista: Bisnode Kredit AB sekä BankID, joka toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n kautta. Kyseisiä tietoja käytetään näiden Yksityisyydensuojakäytäntöjen mukaisesti. Mikäli tunnistautuminen epäonnistuu (BankID:n tai muun tunnistautumismenetelmän kautta), sosiaaliturvatunnus (personnumer) säilyy järjestelmässä 24 tuntia, minkä jälkeen se poistetaan automaattisesti LeoVegasin järjestelmästä.

2.4. Henkilötietojen erityisryhmät

Me emme kerää sinusta mitään henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvia tietoja (kuten etnistä alkuperää, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista, poliittisia mielipiteitä, ammattiliittoon kuulumista, terveystietoja, geneettisiä tietoja tai biometrisiä tietoja). Emme myöskään kerää rikostuomioita ja rikkomuksia koskevia tietoja. Kokemuksemme perusteella emme kuitenkaan voi sulkea pois mahdollisuutta, että lähetät meille omalla päätökselläsi tällaisia tietoja asioidessasi kanssamme.

Huomaa, että vaikka henkilöllisyystodistuksia käsitellään, niihin sisältyviä kuvia ei käsitellä teknisesti tavalla, joka sallii tai vahvistaa henkilön tunnistamisen. Tämän vuoksi tällaisia tietoja ei katsota henkilötietojen erityisryhmiin kuuluviksi biometrisiksi tiedoiksi.

2.5. Jos et anna henkilötietoja

Jos meidän täytyy lain tai kanssasi solmimamme sopimuksen nojalla kerätä henkilötietoja etkä anna kyseisiä tietoja pyydettäessä, emme välttämättä voi toteuttaa sopimusta, jonka olemme solmineet tai yritämme solmia kanssasi (esimerkiksi tarjotaksemme sinulle palveluitamme).

2.6.Käyttäjänimi

Varmista, ettei käyttäjänimesi sisällä henkilötietoja, sillä käyttäjänimi jaetaan tietyille kumppaneille eikä käyttäjänimeä käsitellä jakamisen yhteydessä henkilötietona. Ota meihin yhteyttä, jos käyttäjänimesi sisältää henkilötietoja, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin järjestelyihin tietojesi suojaamiseksi ja neuvoa, miten voit vaihtaa käyttäjänimesi.


3. MIKSI JA MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI


3.1. Käytämme henkilötietojasi vain lain niin salliessa.

Tavallisesti käytämme henkilötietojasi seuraavissa olosuhteissa:

Kun annamme sinulle mahdollisuuden pelata pelejä ja tarjoamme sinulle oheispalveluita.

Kun annamme sinulle mahdollisuuden käyttää sivustoa.

Lakeihin ja määräyksiin liittyvistä syistä, jotta voimme täyttää esimerkiksi rahanpesun torjuntaan ja vastuulliseen pelaamiseen liittyvät juridiset velvoitteemme ja toimilupamme ehdot.

Tunnistamiseen ja todennukseen.

LeoVegasin oikeutettuun etuun liittyviin tarkoituksiin, kuten samankaltaisten tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointiin sähköpostitse alla kuvatuilla tavoilla.

LeoVegasin oikeutettuun etuun liittyviin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin puhelimitse tai postitse alla kuvatuilla tavoilla.

Analytiikkaa varten.

3.2. Yksityiskohtaiset tarkoitukset ja oikeusperuste

Seuraavassa taulukossa olemme kuvanneet kaikki eri tavat, joilla aiomme käyttää käyttäjien henkilötietoja, ja esittäneet niihin liittyvät oikeusperusteet. Olemme myös esittäneet käsittelyyn liittyvät oikeutetut etumme. Huomaa, että henkilötietojesi käsittelyllä voi olla useita oikeusperusteita riippuen siitä, mihin tarkoitukseen käytämme tietojasi. Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja tarkasta oikeusperusteesta, jonka perusteella käsittelemme henkilötietojasi, kun oheisessa taulukossa on mainittu useita perusteita.

Privacy Policy

3.3. Omien samankaltaisten tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointi

3.3.1. Omien samankaltaisten tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointi sähköpostilla: Sovellettavien lakien mukaisesti sekä Processing of Personal Data (Electronic Communication Sector) Regulations (S.L. 586.01) -määräysten kohdan 9(2) ja GDPR-asetuksen johdanto-osan 47. kappaleen nojalla LeoVegas voi ilmoittaa sinulle ajoittain sähköpostilla (tai tekstiviestillä) omista samankaltaisista tuotteistaan tai palveluistaan (kuten sivuston muutoksista, uusista peleistä, uusista omista palveluistamme ja kampanjoistamme, bonuksistamme ja tarjouksistamme sekä kanta-asiakasohjelmastamme/VIP-kokemuksestamme). Tarvittaessa voit kieltäytyä koska tahansa ja maksutta tällaisesta palvelusta joko

Tällaisen viestin lopussa olevan linkin kautta tai

Ottamalla meihin yhteyttä tai

Muuttamalla Asetuksiasi profiilissasi.

3.3.2. Suoramarkkinointi puhelimitse ja postitse: Sovellettavien lakien mukaisesti sekä Processing of Personal Data (Electronic Communications Sector) Regulations (S.L. 586.01) -määräysten kohdan 9(3) ja GDPR-asetuksen johdanto-osan 47. kappaleen nojalla LeoVegas voi ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse tai postitse suoramarkkinointitarkoituksissa, jollet vastusta tätä. Jos et halua, että sinuun otetaan suoramarkkinointitarkoituksissa yhteyttä puhelimitse tai postitse, voit kieltäytyä koska tahansa ja maksutta tällaisesta palvelusta joko

Ottamalla meihin yhteyttä tai

Kertomalla asiasta soittajalle tai

Muuttamalla asetuksiasi profiilissasi.

3.3.3. Huomaa, että vaikka kieltäytyisit suoramarkkinointimateriaalin vastaanotosta, voimme silti lähettää sinulle ajoittain tärkeitä viestejä, joista et voi kieltäytyä.

3.3.4. Viitaten erityisesti Italialaisiin pelaajiin, LeoVegas voi informoida heitä ajoittain tuotteistaan ja palveluistaan (esim. muutoksista sivustolla, uusista peleistä, uusista palveluista ja kampanjoista, bonuksista ja tarjouksista, lanta-asiakasohjelmasta/VIP experiencestä) sähköpostitse, tekstiviestillä, puhelimitse tai postitse vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä ovat antaneet suostumuksensa tällaisen viestinnän vastaanottamiseen meiltä (nk. opt-in). Tällainen suostumus voidaan antaa rekisteröinnin yhteydessä tai vaihtoehtoisesti muuttamalla asetuksia pelaajan pelitilillä valitsemalla yksi tai useampi viestintäkanava (tekstiviesti, puhelu, sähköposti, sosiaalinen media, posti). Jos pelaaja ei vastaanota meiltä viestintää hän ei myöskään saa tietoa viimeisimmistä tarjouksista ja bonuksista, jotka liittyvät tuotteisiimme ja palveluihimme.

3.3.5. Viitaten erityisesti UK pelaajiin, jotka ovat rekisteröityneet 31.10.2018 jälkeen, LeoVegas voi informoida heitä ajoittain tuotteistaan ja palveluistaan (esim. muutoksista sivustolla, uusista peleistä, uusista palveluista ja kampanjoista, bonuksista ja tarjouksista, lanta-asiakasohjelmasta/VIP experiencestä) sähköpostitse, tekstiviestillä, puhelimitse tai postitse vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä ovat antaneet suostumuksensa tällaisen viestinnän vastaanottamiseen meiltä (nk. opt-in). Tällainen suostumus voidaan antaa rekisteröinnin yhteydessä tai vaihtoehtoisesti muuttamalla asetuksia pelaajan pelitilillä valitsemalla yksi tai useampi viestintäkanava (tekstiviesti, puhelu, sähköposti, sosiaalinen media, posti). Jos pelaaja ei vastaanota meiltä viestintää hän ei myöskään saa tietoa viimeisimmistä tarjouksista ja bonuksista, jotka liittyvät tuotteisiimme ja palveluihimme. Ennen 31.10.2018 rekisteröityneet UK pelaajat saavat yllämainittua kommunikaatiota puhelimitse vain, jos ovat antaneet siihen suostumuksen.

3.3.6. Viitaten erityisesti Intian pelaajiin, jotka ovat rekisteröityneet 28/08/2019 jälkeen, LeoVegas voi informoida heitä ajoittain tuotteistaan ja palveluistaan sähköpostitse, tekstiviestillä, puhelimitse tai postitse vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä ovat antaneet suostumuksensa tällaisen viestinnän vastaanottamiseen meiltä (nk. Opt-in). Tällainen suostumus voidaan antaa rekisteröinnin yhteydessä tai vaihtoehtoisesti muuttamalla asetuksia pelaajan pelitilillä valitsemalla yksi tai useampi viestintäkanava (tekstiviesti, puhelu, sähköposti, sosiaalinen media, posti). Jos pelaaja ei vastaanota meiltä viestintää hän ei myöskään saa tietoa viimeisimmistä tarjouksista ja bonuksista, jotka liittyvät tuotteisiimme ja palveluihimme. Ennen 28/08/2019 rekisteröityneet Intian pelaajat saavat yllämainittua, LeoVegasin oikeutettuihin etuihin liittyvää kampanjaviestintää, elleivät he siitä erikseen kieltäydy.

3.3.7. Erityisesti viitaten ruotsalaisiin pelaajiin, me arvioimme ja analysoimme dataa pelitililtäsi ja osoitteesta spelpaus.se varmistaaksemme, ettemme lähetä mitään suoramarkkinointimateriaalia, mikäli olet rekisteröinyt pelikiellon.


4. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN


4.1. Säilytysajan määräytymisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Tämä koskee mahdollisten juridisten, kirjanpidollisten tai raportointivaatimusten noudattamista.

Periaatteet, joilla määritämme, mikä katsotaan tarpeelliseksi, riippuvat kyseessä olevien henkilötietojen luonteesta. Tavallinen käytäntömme on selvittää, onko meidän mahdollista tai onko meillä velvollisuus EU:n ja/tai kansallisten lakien (kuten toimiluvan vaatimusten, verolakien tai yrityslakien) nojalla säilyttää tiettyjä henkilötietoja tietyn aikaa (jolloin säilytämme henkilötietoja tällaisessa laissa mainitun enimmäisajan) ja jollei, selvitämme, voitko sinä ja/tai voivatko kolmannet osapuolet soveltaa meitä vastaan joitakin lakeja ja/tai sopimusehtoja, sekä laissa mainitut tällaisiin toimenpiteisiin liittyvät määräajat.

Jälkimmäisessä tapauksessa säilytämme kaikki oleelliset henkilötiedot, joita voimme tarvita puolustautuaksemme vaateilta, haasteilta tai muilta sinun ja/tai kolmansien osapuolten oikeustoimilta.

Kun emme enää tarvitse henkilötietojasi, joko poistamme ne turvallisesti tai anonymisoimme ne.

4.2. Tietoja säilytysajoista

table GDPR
Peliviranomaisten asettamien useiden tilien käyttöä koskevien rajoitusten vuoksi pelaajien on sallittua luoda vain yksi tili ja käyttää vain yhtä tiliä LeoVegas-järjestelmässä käyttöehtojemme mukaisesti. Tämän vuoksi pelaaja voi tilinsä sulkemisen jälkeen vain avata olemassa olevan tilinsä uudelleen niin kauan kuin säilytämme pelaajan henkilötietoja yllä mainittuja tarkoituksia varten, mikäli tilin avaamisen edellytykset täyttyvät.

Italian lainsäädännön mukaisesti, LeoVegasin on sallittava uuden tilin avaaminen samalle pelaajalle (jolla on sama veronumero) 15 päivän kuluttua siitä, kun pelaaja on pyytänyt sulkemaan edellisen tilinsä. Jos veronumero on joutunut mustalle listalle jostain syystä (mukaanlukien petokset), voi toimiluvan haltija estää uuden tilin avaamisen samalle veronumerolle.

Lisätietoja henkilötietojen eri säilytysajoista on saatavilla säilytyskäytännössämme. Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada sen nähtävillesi.


5"


5.1. LeoVegasin liikekumppanit

Toimittajat tai palveluntarjoajat vastaavat sivuston, pelien ja muiden palveluiden joidenkin osien yleisestä toiminnasta tai tarjonnasta, joten myös ne käsittelevät henkilötietoja LeoVegasin puolesta yllä mainittuja tarkoituksia varten.

Me edellytämme, että kaikki kolmannet osapuolet huolehtivat henkilötietojesi turvallisuudesta ja käsittelevät niitä lain vaatimusten mukaisesti. Me emme anna kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Annamme heidän käsitellä henkilötietojasi vain tiettyihin tarkoituksiin ja noudattaen ohjeitamme. Tätä ennen teemme kumppaneillemme huolellisen taustaselvityksen ja solmimme heidän kanssaan tiukat tietojenkäsittelysopimukset.

5.1.1. Tietoja henkilötietojen käsittelijöiden luokista

Pelien tarjoajat pelien tarjoamista varten

Urheiluvedonlyöntipalvelun tarjoajat urheiluvedonlyöntipalvelun tarjoamista ja riskinhallintaa varten

Maksupalveluntarjoajat maksutapahtumien toteuttamista varten (talletukset ja nostot)

Markkinointipalveluiden toimittajat tiettyjen markkinointitoimintojen toteuttamiseksi LeoVegasin puolesta

Markkinointikumppanit tiettyjen markkinointitoimintojen toteuttamiseksi LeoVegasin puolesta

Markkinointikonsultit markkinointineuvonnan tarjoamiseksi LeoVegasille

Palveluntarjoajat, jotka mahdollistavat teknisen yhteydenpidon asiakkaan kanssa (sähköposti, chat, tekstiviesti, puhelin)

Teknisten palveluiden toimittajat sivuston sekä teknisten järjestelmiemme toiminnan tukemiseksi (frontend- ja backend-palvelut)

Tietokannan tekniset ylläpitäjät tietokannan toiminnan ylläpitämiseksi

Rahanpesun torjuntaan liittyvät palveluntarjoajat, jotka tarjoavat ja/tai käsittelevät tietoja rahanpesun torjuntaan liittyvien vaatimustemme täyttymistä varten

Palveluntarjoajat, jotka liittyvät organisaatioomme sekä vedonlyöntisähköposteihin, matkoihin ja/tai lahjojen toimittamiseen kanta-asiakasohjelmamme puitteissa

Pilvipalveluiden tarjoajat, jotka tarjoavat muun muassa tietojen säilytykseen ja ohjelmistojen ylläpitoon liittyviä pilvipalveluita

Analytiikkapalveluiden tarjoajat datan analysointia varten

Luottoluokitusyhtiöt, petoksentunnistusyhtiöt ja rahanpesuntorjuntayhtiöt petostentorjuntaa ja valvontaa varten jäsentilisi ja siihen liittyvien tapahtumien käsittelyn yhteydessä

LeoVegas Mobile Gaming -konserniin kuuluvat yhtiöt tiettyjen palveluiden tarjoamista / LeoVegasin toimintojen tukemista varten

Ammatilliset neuvonantajat [jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä tai yhteisrekisterinpitäjinä], kuten asianajajat, pankkiirit, auditoijat ja vakuutusyhtiöt, jotka tarjoavat konsultointi-, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluita.

5.2. Valtuutettu luovutus:

Jos sinun epäillään rikkoneen käyttöehtojamme tai sovellettavia lakeja (esimerkiksi epäillessämme mahdollista rikosta) tai jos se on tarpeen petoksen ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi tai torjumiseksi, LeoVegasilla on oikeus

Välittää henkilötietosi viranomaisille;

Jakaa henkilötietojasi pelitoiminnan valvontaviranomaiselle;

Jakaa henkilötietosi lainvalvontaviranomaisille ja/tai rikostutkintaan osallistuville tahoille ja avustaa niitä kaikenlaisissa toimintaasi liittyvissä tutkimuksissa.

Tuomioistuimen haasteen, määräyksen tai vastaavan virallisen pyynnön nojalla; tai

Jos sinun epäillään rikkoneen UK Gambling Act’ia vuodelta 2005, LeoVegasilla on oikeus välittää henkilötietosi eteenpäin UK Gambling Commissionille ja toimittaa UK Gambling Commissionille kaikki heidän pyytämänsä tiedot.

Mitä tulee Italialaisiin pelaajiin, jotka ovat rekisteröityinä Single Register of Self-Exclusion (RUA), meillä on velvollisuus AAMS:n sääntöjen mukaisesti toimittaa tiedot pelaajista, jotka ovat käyttäneet itsesääntelytyökaluja sekä tietoa pelaajista, jotka ovat valinneet avata pelitilinsä uudelleen.

5.3. Konserniyhtiöt/muut brändit vastuulliseen pelaamiseen liittyviä tarkoituksia varten

Laillisten velvollisuuksiemme, kuten vuoden 2005 Gambling Act -lain ja toimilupamme ehtojen, täyttämiseksi omaehtoisen pelikiellon tietojasi jaetaan myös muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka harjoittavat luvanvaraista rahapelitoimintaa, erityisesti Royal Panda Limitedille. Tätä tarkoitusta varten LeoVegas myös jakaa omaehtoisen pelikiellon tietojasi muille brändeille, joilla se harjoittaa rahapelitoimintaa.

5.4. Konserniyhtiöt/muut brändit rahanpesun torjuntaa varten

Laillisten velvollisuuksien täyttämiseksi tunniste- ja todennustiedoistasi etunimi, sukunimi, syntymäaika ja postinumero jaetaan eri brändeille, joilla LeoVegas harjoittaa rahapelitoimintaa.

5.5. Tiedon jakaminen brändien välillä rahanpesun torjuntaa ja vastuulliseen pelaamiseen liittyviä tarkoituksia varten

Tunniste- ja todennustietojasi, tapahtuma- ja käyttötietojasi, rekisteröintitietojasi ja yhteystietojasi käytetään laillisten velvollisuuksien noudattamiseen sekä jaetaan ja käytetään eri brändien kanssa, joilla LeoVegas harjoittaa rahapelitoimintaa.

5.6. Yrityksen rakennemuutos

LeoVegasin kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä muut kolmannet osapuolet, joille voimme myydä, siirtää tai sulauttaa osia liiketoiminnastamme, omaisuudestamme tai toiminnoistamme rakennemuutoksen seurauksena. Vaihtoehtoisesti voimme hankkia yrityskaupoilla muita yrityksiä tai fuusioitua niiden kanssa. Jos liiketoiminnassamme tapahtuu muutos, uudet omistajat voivat käyttää henkilötieojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla samalla tavalla.

5.7. Yhteisrekisterinpitäjät:

Tiettyjä tietoja jaetaan muille tahoille, jotka toimivat yhteisrekisterinpitäjinä. Seuraavassa on kuvattu oleelliset tiedot järjestelyistä yhteisrekisterinpitäjien kanssa:

Maksupalveluntarjoaja Citadel.

Seuraavia tietoja käsitellään Citadelin kanssa yhteisrekisterinpitäjinä: rekisteröintitiedot, maksutiedot Yhteystiedot: Citadel Commerce (Malta) Ltd. (“Citadel”), jonka ensisijainen toimipaikka sijaitsee osoitteessa Lvl 5, ‘de Tigné’, 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta, edustaa Citadel Commerce UK Limitediä, jonka yhteysosoite on support@citadelcommerce.com. Oleelliset tiedot LeoVegasin ja Citadelin välisestä järjestelystä yhteisrekisterinpitäjinä:

LeoVegas kerää tietoja (lukuun ottamatta tietoja, joita Citadel voi hankkia muista lähteistä tutkintojen seurauksena) ja tiedottaa rekisteröidyille;

Citadel vastaa rekisteröityjen pyyntöihin;

Citadel kirjaa henkilötietojen tietoturvaloukkaukset ja ilmoittaa niistä valvontaviranomaisille ja/tai rekisteröidyille tarpeen mukaan;

Tarvittaessa Citadel suorittaa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin ja ennakkokonsultoinnin valvontaviranomaisen kanssa liittyen korkean riskin käsittelyyn.

Urheiluvedonlyöntipalveluntarjoaja Kambi

Seuraavia tietoja käsitellään Kambin kanssa yhteisrekisterinpitäjinä: Tapahtuma- ja käyttötiedot: sukupuoli, postinumeron alkuosa, valuutta, kieli, viimeisin talletustapa, tilin saldo ja panoshistoria, pelaajatunnus urheiluvedonlyöntipalveluiden tarjoamista varten. Kambi ei käsittele pelaajien oikeita nimiä tai sähköpostiosoitteita vaan kuhunkin pelaajaan liittyviä pseudonymisoituja tunnuksia.

Lisätietoja Kambin käsittelytoimista on saatavilla täällä.

Oleelliset tiedot LeoVegasin ja Kambin välisestä järjestelystä yhteisrekisterinpitäjinä:

LeoVegas jakaa Kambille pseudonymisoituja tapahtuma- ja käyttötietoja urheiluvedonlyöntipalveluiden tarjoamista varten;

LeoVegas vastaa rekisteröityjen pyyntöihin; ja

LeoVegas ja Kambi toimivat yhteisrekisterinpitäjinä myös urheilun riskisegmenttiin liittyvissä muutoksissa.

Muissa tapauksissa kukin osapuoli toimii yksin rekisterinpitäjänä. Meillä on kuitenkin kaikissa tapauksissa vastuu käsitellä kaikki pelaajien kyselyt, jotka koskevat Kambin tietojenkäsittelytoimintaa.

Iovation

Iovation saa käyttöönsä seuraavia tietoja: Sisäänkirjautumistiedot kattaen: yksilöity tilitunniste, joka edustaa käyttäjän pelitiliä LeoVegasissa; käyttäjän laitetiedot sisältäen sen internetprotokolla (IP) -osoitteen; käyttäjän sisäänkirjautumistiedot (ensimmäinen ja viimeisin kirjautuminen, viimeisin epäonnistunut kirjautumisyritys); kirjautumisten pituudet, selaintyypit ja versiot, aikavyöhykeasetukset ja sijainti, selaimen käyttämien laajennusten tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä, laitteen ID-tunniste, IP:n sisältämät maa-, alue- ja palveluntarjoajatiedot pelaajakohtaisesti.

Oleelliset tiedot LeoVegasin ja Iovationin välisestä järjestelystä yhteisrekisterinpitäjinä:

LeoVegas ja Iovation käsittelevät yhteistyössä henkilötietoja petosten ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi.

Iovation toimii erillisenä ja itsenäisenä seuraavien aihealueiden rekisterinpitäjänä:

- Palvelujen kehittäminen;

- Koneoppiminen;

- Tietojen jakaminen eri toimijoiden/palveluntarjoajien välillä

LeoVegas vastaa rekisteröityjen pyyntöihin.

Muissa tapauksissa kukin osapuoli toimii yksin rekisterinpitäjänä. Meillä on kuitenkin kaikissa tapauksissa vastuu käsitellä kaikki pelaajien kyselyt, jotka koskevat Iovationin tietojenkäsittelytoimintaa.

Lisätietoja Iovationin käsittelytoimista on saatavilla täältä

Jos haluat harjoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi tai haluat kysyä tai kommentoida liittyen omiin henkilötietoihisi, lähetä meille viesti osoitteeseen privacy@iovation.com.


6. KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT


Tietyt (yllä mainitut) toimittajat ja kumppanit sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, joten henkilötietojesi käsittelyyn heidän toimestaan liittyy tietojen siirtoa Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Aina kun siirrämme henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojesi vastaavasta suojauksesta varmistamalla, että ainakin yksi seuraavista suojatoimista toteutetaan:

Henkilötietojasi siirretään maihin, joiden Euroopan komissio on todennut tarjoavan riittäväntasoisen tietosuojan henkilötiedoille. Lisätietoja saat täältä

Kun käytämme tiettyjä palveluntarjoajia, voimme käyttää Euroopan komission hyväksymiä sopimuksia, joiden nojalla henkilötiedoille taataan samanlainen tietosuoja kuin Euroopassa. Lisätietoja saat täältä.

Voimme siirtää tietoja Yhdysvalloissa sijaitseville palveluntarjoajille, jotka osallistuvat Privacy Shield -järjestelyyn. Järjestelyn nojalla niiden täytyy järjestää samanlainen tietosuoja henkilötiedoille, joita jaetaan Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Lisätietoja saat täältä.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja mekanismista, jota käytämme siirtäessämme henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


7. TIETOTURVA


Olemme toteuttaneet asianmukaiset turvaamistoimenpiteet, joilla ehkäisemme henkilötietojesi tahattoman menetyksen, luvattoman käytön tai pääsyn tietoihin, muuttamisen tai luovutuksen. GDPR-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi huolehdimme monilla teknisillä valvontakeinoilla tietojen salauksesta siirron ja säilytyksen aikana. Käytämme alan standardinmukaisia salaustekniikoita koko järjestelmässämme.

Näin huolehdimme jatkuvasti tietojen luottamuksellisuudesta ja eheydestä. Organisaatiotasolla kaikkien tietojen käsittelyyn sovelletaan kattavia tietosuojakäytäntöjämme. Niitä täydentää tietosuojatietoisuusohjelma, jonka tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme parhaita turvallisuuskäytäntöjä tietojen käsittelyn yhteydessä.

Lisäksi pääsyn henkilötietoihisi saavat vain työntekijät, edustajat, alihankkijat ja muuta kolmannet osapuolet, joilla on liiketoiminnallinen tarve käyttää tietoja. Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti, ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Olemme toteuttaneet menettelyt, joilla puututaan epäiltyihin henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin, ja ilmoitamme niistä sinulle ja valvontaviranomaiselle laillisen velvollisuutemme mukaisesti.


8. TIETOSUOJALAKIEN MUKAISET OIKEUTESI


8.1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Voit koska tahansa kohtuullisin väliajoin pyytää meitä vahvistamaan, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, sinulla on oikeus saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin sekä seuraaviin tietoihin:

Hallussamme olevat henkilötiedot,

Niiden käsittelyn tarkoitus,

Tahot, joille luovutamme tietoja,

Kuinka kauan aiomme säilyttää tietoja (kun mahdollista),

Siirretäänkö tietoja ulkomaille ja millä suojatoimilla suojaamme niitä,

Mitä oikeuksia sinulla on,

Miten voit tehdä valituksen,

Mistä saimme henkilötietosi ja

Mahdollinen automaattinen päätöksenteko (kuten profilointi) ja muut oleelliset tiedot.

Helpoin tapa saada nämä tiedot on käyttää profiilin ”Download my Data” (lataa tietoni) -toimintoa. Saat kopion kaikista tapahtumatiedoistasi sekä kattavan yhteenvedon kaikista tietoluokista, niiden lähteistä ja vastaanottajista, kaikista käsittelytoimista, käsittelyn tarkoituksista ja säilytysajoista. Jos nämä eivät ole etsimäsi tiedot, jos haluat saada muita tietoja tai jos haluat pyytää näitä tietoja muun kanavan kautta, ota yhteyttä osoitteeseen sar@leovegas.com. Jos tämä toiminto ei ole teknisistä syistä tai muista syistä käytettävissä tai et halua käyttää sitä, lähetä pyyntösi meille osoitteeseen sar@leovegas.com.

Kun saamme tällaisen pyynnön, aiomme (vaikuttamatta haitallisesti meidän ja muiden oikeuksiin ja vapauksiin) antaa sinulle kyseiset lisätiedot ja/tai kopion käsittelyyn sisältyvistä henkilötiedoista kuukauden kuluessa pyynnön vastaanotosta. Tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa lykätä kahdella kuukaudella huomioiden pyyntöjen monimutkaisuus ja lukumäärä. Ilmoitamme sinulle mahdollisesta määräajan lykkäyksestä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanotosta, ja kerromme ilmoituksen yhteydessä lykkäyksen syyn.

8.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin pitämään henkilötietosi ajan tasalla, mutta pyydämme sinua ilmoittamaan meille viipymättä muutoksista. Voit ilmoittaa meille kotiosoitteesi ja puhelinnumerosi muutoksista päivittämällä muuttuneet henkilötiedot profiiliisi. Jos tiedot, joita et voi muuttaa profiiliisi, muuttuvat, ota meihin yhteyttä. Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan virheelliset ja täydentämään puutteelliset sinua koskevat henkilötiedot. Pyrimme mahdollisesti vahvistamaan tietojen paikkansapitävyyden ennen tietojen oikaisemista.

8.3. Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, ja noudatamme pyyntöäsi ilman aiheetonta viivettä, kun

Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

Olet peruuttanut antamasi suostumuksen (tilanteissa, joissa käsittelymme perustuu suostumukseesi) eikä meillä ole muuta juridista perustetta henkilötietojesi käsittelyyn; tai

Olet käyttänyt onnistuneesti oikeuttasi vastustaa käsittelyä (alla kuvatulla tavalla); tai

Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti; tai

Meihin kohdistuu laillinen velvoite; tai

Tietyt erikoisolosuhteet täyttyvät liittyen lasten oikeuksiin. Joka tapauksessa meillä ei ole laillista velvoitetta noudattaa poistopyyntöäsi, jos henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä

Meihin kohdistuvan laillisen velvoitteen noudattamiseksi (mukaan lukien esimerkiksi tietojen säilytystä koskevat velvoitteemme); tai

Oikeudellisten vaateiden valmistelua tai täytäntöönpanoa varten tai vaateilta puolustautumista varten. On myös muita laillisia perusteita, joiden nojalla voimme hylätä poistopyyntöjä, mutta kaksi yllä mainittua ovat todennäköisimmät perusteet pyyntöjen hylkäämiseksi. Jos haluat pyytää tietojesi poistamista, ota meihin yhteyttä.

8.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä (eli säilyttämään tietojasi käsittelemättä niitä enempää), mikäli

Henkilötietojesi paikkansapitävyys on riitautettu (katso edellä oikeus tietojen oikaisemiseen) tietyksi ajaksi, jolloin voimme tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden; tai

Käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista; tai

Emme enää tarvitse henkilötietoja niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, mutta sinä tarvitset henkilötietoja oikeudellisten vaateiden valmistelua tai täytäntöönpanoa varten tai vaateilta puolustautumista varten; tai

Sinä olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa käsittelyä ja me olemme vahvistamassa, voimmeko kumota vastalauseesi laillisilla perusteillamme.

Kun saamme sinulta pyynnön rajoittaa käsittelyä, voimme henkilötietojesi säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä henkilötietojasi vain

Kun meillä on sinun suostumuksesi; tai

Oikeudellisten vaateiden valmistelua tai täytäntöönpanoa varten tai vaateilta puolustautumista varten; tai

Toisen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi; tai

Tärkeää yleistä etua varten.

Jos haluat pyytää käsittelyn rajoittamista, ota meihin yhteyttä.

8.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle henkilötietosi (jotka olet antanut meille) jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai (jos se on teknisesti toteutettavissa) siirtää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, kunhan tämä ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tämä oikeus on voimassa vain, kun

Käsittely perustuu sinun suostumukseesi tai kanssasi solmimamme sopimuksen toteutukseen; ja

Käsittely on toteutettu automaattisin keinoin.

Voit toteuttaa tätä oikeutta suurelta osin käyttämällä profiilisi ”Download my Data” (lataa tietoni) -toimintoa. Jos pyyntösi koskee muita kuin tällaisia toimitettuja tietoja tai jos haluat pyytää meiltä apua kyseisten tietojen varsinaisessa siirrossa toiselle palveluntarjoajalle, ota meihin yhteyttä. Jos olet toisen pelioperaattorin asiakas ja haluat siirtää tietosi meille, ota meihin yhteyttä. Tältä osin huomaa, että mahdollisesta tietojen siirtoa koskevan oikeuden käytöstä huolimatta sinun odotetaan antavan kaikki rekisteröinti- ja yhteystietosi johtuen asiakasrekisteröintiprosessimme vaatimuksista.

8.6. Oikeus vastustaa tiettyä käsittelyä

Tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi vain, kun se on 1.) tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten tai 2.) kun käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua varten (kuten edellä kohdan 3.2 taulukossa on kuvattu), sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun tietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksia varten, sinulla on oikeus vastustaa koska tahansa henkilötietojesi käsittelyä mukaan lukien profilointi siinä laajuudessa kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Epäselvyyksien välttämiseksi: kun henkilötietojesi käsittely toimestamme on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi, meihin kohdistuvan laillisen velvoitteen noudattamiseksi tai Sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeän edun suojelemiseksi, tämä yleinen oikeus vastustaa käsittelyä ei ole voimassa. Jos haluat vastustaa käsittelyä, joka liittyy omien tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointiin ja profilointiin sen yhteydessä, voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä tai valita asetuksesi tilisi asetussivulla Profile (Profiili) – Settings (Asetukset).

8.7. Oikeus peruuttaa suostumus (kun käsittelemme tietojasi suostumuksen perusteella)

Tapauksissa, joissa käsittelymme perustuu suostumukseesi (Me emme koskaan oleta suostumusta vaan pyydämme sen sinulta nimenomaisesti), SINULLA ON OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUKSESI KOSKA TAHANSA samalla tavalla kuin olet antanut sen meille.

Jos käytät koska tahansa oikeuttasi peruuttaa suostumuksesi (ilmoittamalla meille kirjallisesti alla mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseemme), me määritämme, onko olemassa vaihtoehtoista oikeusperustetta henkilötietojesi käsittelylle (esimerkiksi käsittely meihin kohdistuvan laillisen velvoitteen perusteella) tai onko meillä laillinen valtuutus (tai jopa velvollisuus) käsitellä henkilötietojasi ilman suostumustasi ja ilmoitamme sinulle tarpeen mukaan.

Kun pyydämme henkilötietoja, voit aina kieltäytyä. Jos kuitenkin kieltäydyt antamasta meille tietoja, joita tarvitsemme pyydettyjen palveluiden tarjoamiseen, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle kyseisiä palveluita (erityisesti silloin, jos suostumuksesi on ainoa saatavillamme oleva oikeusperuste).

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että suostumus ei ole ainoa peruste, jonka nojalla meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi. Esitimme yllä useita perusteita, joiden nojalla käsittelemme henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin.

8.8. Oikeus tehdä valitus

Sinulla on myös oikeus tehdä tietosuojaa koskevia valituksia valvontaviranomaiselle. Maltan toimivaltainen viranomainen on Office of the Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Pyydämme, että pyrit ratkaisemaan mahdolliset ongelmat ensisijaisesti meidän kanssamme (vaikka sinulla on edellä mainitun mukaisesti oikeus ottaa koska tahansa yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen).


8.9. Mitä voimme tarvita sinulta

Kun käytät oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä, voimme tarvittaessa pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi ja varmistaa, että saat pääsyn henkilötietoihisi (tai voit käyttää muita oikeuksiasi). Tämä on turvaamistoimenpide, jolla varmistamme, että henkilötietoja luovutetaan vain taholle, jolla on oikeus saada ne. Voimme myös ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja liittyen pyyntöösi, jotta voimme vastata siihen nopeammin.

8.10. Vastauksen Määräaika

Pyrimme vastaamaan kaikkiin oikeutettuihin pyyntöihin kuukauden kuluessa. Joissakin tapauksissa vastaamiseen voi kulua yli kuukausi, jos pyyntösi on erityisen monimutkainen tai olet tehnyt useita pyyntöjä. Tällöin ilmoitamme asiasta sinulle ja pidämme sinut ajan tasalla.

8.11. Eri Brändit

LeoVegas käyttää liiketoiminnassaan myös muita brändejä ja tavaramerkkejä. Oikeuksiesi käyttämistä varten yllä kuvatuilla tavoilla sekä vastauksemme selkeyden ja ymmärrettävyyden vuoksi noudatamme pyyntöjä ensisijaisesti LeoVegas-brändimme puitteissa käsiteltyjen tietojen osalta. Jos haluat, että pyyntösi noudattamisessa otetaan huomioon kaikki brändit, joita LeoVegas käyttää liiketoiminnassaan, mainitse tämä pyynnössäsi.


9. AUTOMAATTINEN KÄSITTELY – PROFILOINTI


9.1. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta vastuulliseen pelaamiseen liittyviä tarkoituksia varten

Sovellettavien lakien ja toimiluvan ehtojen perusteella LeoVegasilla on laillinen velvollisuus valvoa pelaajiaan tarkoituksena tunnistaa henkilöt, joilla voi olla kehittymässä tai olemassa pelaamiseen liittyviä ongelmia, ja ottaa heihin yhteyttä avun tai tuen tarjoamiseksi. Tätä tarkoitusta varten ja tämän velvollisuuden täyttämiseksi LeoVegas on käyttänyt pelaajien toimintaa kuvaavia historiatietoja, erityisesti vastuullisen pelaamisen tietoja, transaktio- ja käyttäjädataa sekä muuta kommunikaatiodataa (erityisesti viestin sävyä) ja luonut niiden perusteella säännöt, joilla voidaan tunnistaa rahapeliriippuvuudesta todennäköisesti kärsivät pelaajat ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Lähestymistapamme perustuu luokittelupuumalliin, sillä niiden avulla voidaan tulkita selkeästi, miksi pelaaja luokitellaan mahdollisesti rahapeliriippuvaiseksi. Yksittäisiä pelaajia kuvaavan datan perusteella algoritmi arvioi rahapeliriippuvuuden todennäköisyyden. Arvioon perustuvia päätöksiä ei toteuteta ilman ihmisen toimenpiteitä.

9.2. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta rahanpesun estämiseen liittyviä tarkoituksia varten

Sovellettavien lakien ja toimiluvan ehtojen perusteella LeoVegasilla on laillinen velvollisuus valvoa pelaajiaan tarkoituksena tunnistaa mahdollisesti epäilyttävää laittomaan rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvää toimintaa. Automaattinen algoritmi voi merkitä pelaajaprofiilin riskiryhmään kuuluvaksi perustuen pelaajien käytökseen, erityisesti rahaliikenteeseen ja käyttötietoihin perustuen.

Algoritmin merkinnän perusteella tehtävät päätökset eivät tapahdu automaattisesti, vaan merkinnän aiheuttaneet tiedot tutkii ja mahdollisen päätöksen tekee aina ihminen.


9.3. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta kanta-asiakas-/VIP-segmentointia varten

Hyödyntämällä historiatietoja, jotka pelaajat luovat kahden ensimmäisen päivän aikana, arvioimme, täytätkö VIP-/kanta-asiakasohjelmamme vaatimukset. Käytämme tätä mallia uusien pelaajien kanssa ja määritämme VIP-tilan palveluidemme käytön perusteella. Mallin tuottamalla ennusteella arvioidaan, tuleeko pelaajasta VIP-pelaaja. Emme käytä mallissa syötteinä muita henkilötietoja kuin sukupuolta, maata ja ikää. Arvioon perustuvia päätöksiä ei toteuteta ilman ihmisen toimenpiteitä.

Prosessi perustuu laillisen velvollisuutemme täyttämiseen ja kanta-asiakastarjoustemme osalta LeoVegasin oikeutettuun etuun, joka liittyy räätälöidyn ja laadukkaan pelikokemuksen tarjoamiseen sekä pelaajien uskollisuuden palkitsemiseen. Jos haluat vastustaa tällaista käsittelyä, ota meihin yhteyttä tai muuta tilisi asetuksia.


9.4. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta suoramarkkinointisegmenttien osalta

Tapahtuma- ja käyttötietojesi, tiettyjen Rekisteröintitietojesi, kuten sukupuolen, maan ja syntymäajan, sekä palveluidemme yleisen käyttösi perusteella analysoimme asiakkaitamme ja luomme asiakassegmenttejä. Tämän jälkeen nämä segmentit käsitellään manuaalisesti, jotta varmistamme, että voimme tarjota asiakkaillemme oleellisimpia tarjouksia ja bonuksia. Näitä päätöksiä ei toteuteta ilman ihmisen toimenpiteitä. Prosessi perustuu LeoVegasin oikeutettuun etuun, joka liittyy räätälöidyn ja laadukkaan pelikokemuksen tarjoamiseen sekä pelaajien uskollisuuden palkitsemiseen. Jos haluat vastustaa tällaista käsittelyä, ota meihin yhteyttä tai muuta tilisi asetuksia.


9.5. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta urheilun riskisegmenttien osalta

LeoVegas käsittelee manuaalisesti urheilun riskisegmenttisi, jotka määrittää urheiluvedonlyöntipalveluntarjoaja Kambi. Kambi määrittää urheilun riskisegmentit Kambin toteuttaman automaattisen profiloinnin perusteella. Automaattisen käsittelyn perusteella ehdotetaan riskiprofiilia, joka Kambin henkilökunnan täytyy vahvistaa tai korjata. Kambi käyttää palveluidensa tarjoamisen yhteydessä automaattista riskienhallintatekniikkaa, jolla arvioidaan vedonlyöntitoiminnan riskejä. Jos yrität lyödä vetoa ja vedonlyöntitapahtuma ylittää riskiprofiilisi rajat, tapahtuma ohjataan Kambin henkilöstön tarkistettavaksi.


Oikeuksiesi ja etujesi turvaamiseksi Kambi sallii sinun riitauttaa minkä tahansa tekemänsä päätöksen, joka koskee riskiprofilointiasi, tai vastustaa profiloinnin käyttöä toimestamme. Ota tässä asiassa yhteyttä meihin (LeoVegasiin). Lisätietoja Kambin käsittelytoimista on Kambin tietosuojakäytännössä osoitteessa. 9.6. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta koskien pelisuosituksia Tapahtuma- ja käyttötietojesi perusteella näytämme sinulle listan peleistä, jotka sopivat makuusi. Järjestelmä päättelee mitkä pelit ovat sinua lähellä ja yleistää mieltymyksesi peleihin, joita et ole nähnyt. Listaamalla laskennalliset mieltymykset tuotamme listan peleistä pelisuosituksina. Pelisuositukset tuotetaan koneellisesti. Prosessi perustuu LeoVegasin oikeutettuun etuun tarjota pelaajilleen räätälöityä ja laadukasta palvelua.


10. EVÄSTEET

Sivustollamme käytetään evästeitä. Lisätietoja siitä, mitä evästeet ovat, mitä evästeitä käytämme, miten ja miksi niitä käytämme ja miten voit hallita evästeiden tallentamista, saat tutustumalla evästekäytäntöömme.

Taas sataa rahaa

tonni joka viikko!

Lue lisää