Angi en e-postadresse
Obligatorisk opplysning

PERSONVERNREGLER

Sist oppdatert 25. mai 2018 Versjon 1.1.

INTRODUKSJON

Velkommen til LeoVegas Gaming Limiteds personvernregler for levering av tjenestene (f.eks. spill) fra LeoVegas tilbudt via www.leovegas.com og/eller lokale LeoVegas-nettsteder og/eller alle undernettsteder og/eller tilknyttede domener (og/eller underdomener) og alle relaterte programvareapplikasjoner ("side", "nettsted"), der personopplysninger som gjelder deg, behandles.

LeoVegas Gaming Limited respekterer personvernet ditt og ønsker beskytte dine personopplysninger og behandle dem i samsvar med gjeldende lover, spesielt: • Den maltesiske personvernloven (kapittel 440 i Maltas lover) samt ulik underlovgivning utstedt under den samme – "DPA"; • Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om opphevelse av direktiv 95/46/EF (EUs personvernforordning) – "GDPR".

Disse personvernreglene vil informere deg om hvordan vi håndterer personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt og/eller bruker tjenestene våre, og forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg.

Selv om målet vårt er alltid å være så tydelige og transparente som mulig, erkjenner vi at juridiske dokumenter iblant kan være vanskelige å lese. Ikke nøl med å kontakte oss for eventuelle avklaringer du måtte trenge. Hvis du for eksempel trenger avklaring om et bestemt rettslig grunnlag vi bruker for å kunne behandle dine personopplysninger i en bestemt operasjon, vil vi gjerne gi deg slik informasjon etter hva du måtte trenge. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor, spesielt privacy@leovegas.com.

Disse personvernreglene leveres i et lagdelt format, slik at du kan klikke gjennom til de spesifikke områdene som er angitt nedenfor. Som et sammendrag mener vi at denne informasjonen er mest relevant for deg: • Formålet med behandlingen: Vi behandler dine personopplysninger med det formål å gi deg tjenestene, gi deg tilgang til nettstedet, overholde våre lovbestemte forpliktelser som for eksempel anti-hvitvasking og ansvarlig spilling, for å oppdage og forhindre svindel, og for at virksomheten skal vokse kommersielt (for eksempel direktemarkedsføring, analyser); • Behandlingsansvarlig: I behandlingen av dine personopplysninger fungerer LeoVegas som behandlingsansvarlig; • Dine rettigheter: Du har en rekke rettigheter som følger av gjeldende lover, særlig rett til å avvise behandling som er basert på vår legitime interesse, som direktemarkedsføring av våre egne varer og tjenester, segmentering, lojalitetsprogram og risikostyring. Når vi behandler opplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Du har også rett til å motta tilgang til alle personopplysninger som behandles, og rett til å slette opplysninger som ikke lenger er nødvendige. • Implikasjoner av behandlingen: Behandling av personopplysninger vil resultere i levering av tjenester (eller avvisning dersom visse opplysninger ikke oppgis), mottak av markedsføringskommunikasjon, segmentering med hensyn til risikokategorier eller bonuser, og lignende tilbud.

Vi anbefaler imidlertid at du leser disse personvernreglene nøye og i sin helhet. For enkelhets skyld er har personvernreglene følgende innhold:

  1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER • Formålet med disse personvernreglene • Behandlingsansvarlig • Kontaktinformasjon • Endringer i personvernreglene
  2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG • Personopplysninger • Opplysninger hentet fra deg • Opplysninger hentet fra andre kilder • Spesielle kategorier av personopplysninger • Hvis du ikke oppgir opplysninger • Brukernavn
  3. HVORFOR OG HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER? • Generelle formål • Detaljert om formål og rettslig grunnlag • Direktemarkedsføring av egne lignende varer og tjenester
  4. OPPBEVARING • Kriterier brukt til å bestemme oppbevaringsperioden • Detaljer om våre oppbevaringsperioder
  5. MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER • Behandlere • Autorisert utlevering • Konsernselskaper / andre varemerker for ansvarlig-spilling-formål • Konsernselskaper / andre varemerker for anti-hvitvaskingsformål • Datadeling for anti-hvitvaskings- og ansvarlig-spilling-formål mellom varemerker • Omstrukturering av selskapet • Medansvarlige
  6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER
  7. DATASIKKERHET
  8. DINE RETTIGHETER UNDER GJELDENDE PERSONVERNLOVGIVNING • Rett til tilgang • Rett til retting • Rett til sletting (rett til å bli glemt) • Rett til databegrensning • Rett til dataportabilitet • Rett til å avvise bestemte typer behandling • Rett til å trekke tilbake samtykke • Rett til å fremme en klage • Hva vi kan trenge fra deg • Tidsfrist for svar • Ulike varemerker
  9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING • Ansvarlig-spilling-profilering • VIP-profilering • Direktemarkedsføringsprofilering • Sportsrisikosegmenter-profilering
  10. INFORMASJONSKAPSLER

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

1.1. FORMÅLET MED DISSE PERSONVERNREGLENE Disse personvernreglene tar sikte på å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine eller i forbindelse med din bruk av dette nettstedet og tjenestene våre.
Disse personvernreglene fastsetter detaljer og vilkår for innsamling og behandling av dine personopplysninger og gir deg informasjon i henhold til artikkel 12, 13 og 20 i EUs personvernforordning (GDPR).
Dette nettstedet er ikke ment for barn, og vi samler ikke bevisst inn opplysninger knyttet til barn (under 18 år).
1.2. BEHANDLINGSANSVARLIG LeoVegas Gaming Limited er databehandlingsansvarlig og ansvarlig for personopplysningene dine (referert til som "LeoVegas", "vi", "oss" eller "vår/våre" i disse personvernreglene).
Vi har oppnevnt en personvernrådgiver (DPO) som er ansvarlig for å overvåke spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler om å utøve rettigheter, ber vi deg kontakte oss eller DPO ved hjelp av detaljene nedenfor.
1.3. KONTAKTINFORMASJON Selv om målet vårt er alltid å være så tydelige og transparente som mulig, vil vi gjerne gi deg informasjonen du måtte trenge hvis du for eksempel trenger avklaring om et bestemt rettslig grunnlag vi bruker for å kunne behandle dine personopplysninger i en bestemt operasjon.
Fullstendig kontaktinformasjon:
Generell e-postadresse: privacy@leovegas.com Personvernrådgivers e-postadresse: dpo@leovegas.com Postadresse: Leovegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta
1.4. ENDRINGER I PERSONVERNREGLENE OG DIN PLIKT TIL Å INFORMERE OSS OM ENDRINGER Vi forbeholder oss retten til etter vårt eget skjønn å endre, legge til og/eller fjerne deler av disse personvernreglene når som helst. Du vil bli informert av oss om eventuelle endringer som gjøres i disse personvernreglene (samt andre vilkår som er relevante for nettstedet). Vi skal også arkivere og lagre tidligere versjoner av personvernreglene for din gjennomgang på forespørsel.

2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG

2.1. Personopplysninger: all informasjon som identifiserer deg som person, eller som angår et identifiserbart individ.
Når det ikke er mulig for oss å benytte anonyme og/eller anonymiserte data (på en måte som ikke identifiserer noen brukere av nettstedet eller kunder av tjenestene våre), ønsker vi likevel å beskytte personvernet ditt og sikkerheten for dine personopplysninger.
2.2. Opplysninger hentet fra deg: Gjennom samhandling med deg eller gjennom din samhandling med oss eller tjenestene våre samler vi inn ulike typer personopplysninger om deg som vi har gruppert sammen følger:
a) Registreringsopplysninger gitt av deg når du registrerer og/eller åpner en medlemskonto (spesielt i henhold til artikkel 2.1.6 i vilkårene), inkludert fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator, fødselsdato, kjønn og land. b) Kontaktinformasjonen inkluderer postadresse, e-postadresse og telefonnumre. c) Identifikasjons- og verifiseringsopplysninger (anti-hvitvasking/due diligence/kundekontroll) inkludert navn, etternavn, postadresse og bevis, alder, nasjonalitet, familiemedlemmer, akademiske grader og kvalifikasjoner, skoler/universiteter, sysselsettingshistorikk, mediaengasjement, økonomisk status (f.eks. kontoutskrift, inntektskilde og formuekilde), maskerte bankkortdetaljer, bevis på eierskap av nettlommebok som Netller, Skrill, Paypal og Paysafe, og kundedokumentasjon (f.eks. ID-kort, fullmakt). d) Ansvarlig-spilling-opplysninger, inkludert navn, etternavn, postnummer, e-post, telefonnummer, land, fødselsdato, godkjente transaksjoner (innskudd og uttak), avviste transaksjoner (innskudd og uttak), identifikasjons- og verifiseringsopplysninger, og selvekskluderingsopplysninger. e) Selvekskluderingsopplysninger inkluderer opplysninger knyttet til deg og din egen selvekskludering, for eksempel registrerings- og kontaktinformasjon og informasjon om selvekskluderingen, for eksempel grunn, start- og stoppdato, bruk av selvekskluderingsverktøy som ekskluderinger, øktgrense, tapgrense, innsatsgrense, innskuddsgrense og/eller realitetssjekk. f) Betalingsopplysninger inkluderer informasjon om bank-/betalingskonto samt informasjon knyttet til en eller flere transaksjoner, som valuta, sted, beløp/verdi, kunde-IP, bruker-ID, token. g) Transaksjons- og bruksopplysninger generert gjennom din bruk av våre tjenester (f.eks. spill) og inkluderer betalinger til og fra deg (innskudd, uttak, mislykkede innskudd og returnerte uttak) og andre detaljer om tjenester du har kjøpt fra oss (for eksempel spill, innsatser (faktiske og i form av bonus) og gevinster), dato og klokkeslett for transaksjonene, kontosaldoer (bonus og faktisk), benyttede bonuser (konvertering og tap), bonusomsetning, bonusbalanse, brukte kanaler, transaksjonsspill spilt, språk, land, kontosaldoer. h) Innloggingsopplysninger inkluderer IP-adresse, innlogginger (første innlogging, siste innlogging, siste mislykkede innlogging), innloggingsvarighet, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og sted, nettlesertillegg og -versjoner, operativsystem og plattform, og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til tjenestene våre. i) Profilopplysninger inkluderer interne notater om kontoen din, interesser, preferanser, tilbakemeldinger, informasjon om eventer du har deltatt på; dine preferanser om du ønsker å delta på eventer, og hvilken type eventer du foretrekker; eventuelle bonus-/kontantavtaler eller bonuspreferanse du har blitt tilbudt eller dratt nytte av; om du har mottatt noen gratisprodukter, og dine preferanser angående hva slags gaver du vil motta; dine preferanser med hensyn til kontaktkanaler; informasjon om dine hobbyer og interesser; j) Opplysninger for markedsføringskommunikasjon inkluderer dine preferanser for mottak av markedsføring fra oss (innmelding/avmelding) samt dine kontakt- og registreringsopplysninger. k) Andre kommunikasjonsopplysninger gitt av deg i kommunikasjon med oss, som kan inkludere ulike opplysninger, som dine intensjoner, interesser, klager, preferanser, samt intern kommunikasjon og interne notater. l) Analyseopplysninger inkluderer ulike opplysninger du gir gjennom bruken av nettstedet vårt og tjenestene våre, som for eksempel spiller-ID, språk, sted, nettleserdata, benyttede kampanjer, benyttede kanaler, enhet, betalingsleverandør, transaksjons- og bruksdata, og ved analyse av online-kjøp også besøkte sider, postkort klikket på og rulledybde. Visse opplysninger samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og/eller lignende sporingsteknologi; se mer i avsnittet "Informasjonskapsler".
2.3. Opplysninger fra forskjellige kilder
2.3.1. Vi samler inn informasjon for anti-hvitvaskings-/anti-terrorformål på bakgrunn av spilleren som vi henter fra tredjepartsleverandører (private selskaper som hovedsakelig arbeider med offentlige kilder), nærmere bestemt Bisnode, Call Validate, GBG Group, HooYu Ltd (tidligere kjent som 192.com Ltd), og som inneholder informasjon om spilleren er en politisk eksponert person, og om noen internasjonale og/eller økonomiske sanksjoner har blitt pålagt vedkommende, og/eller opplysninger om alle selskaps- eller eiendomseierskap, domstolsavgjørelser og/eller insolvens. Dessuten samles bakgrunnsinformasjon inn ved hjelp av såkalte OSINT-analyser (Open-Source Intelligence) fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. Google-søk, sosiale medier som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn samt andre tjenester/nettsteder som pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/ ).
2.3.2. For å overholde våre juridiske forpliktelser som følger av gjeldende lover og lisensvilkår (spesielt Gambling Act 2005), samler vi også inn selvekskluderingsopplysninger fra andre lisensierte spilloperatører som tilhører samme gruppe selskaper som LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group), nærmere bestemt Royal Panda Limited. På samme måte bruker LeoVegas for de samme formålene selvekskluderingsopplysninger innsamlet med hensyn til andre merkenavn LeoVegas driver sin lisensierte spillvirksomhet under.

2.3.3. Med hensyn til britiske spillere som er registrert hos GAMSTOP, den britiske nasjonale selvekskluderingsordningen, mottar vi visse selvekskluderingsopplysninger fra GAMSTOP, for eksempel om du er eller har vært selvekskludert tidligere. Denne informasjonen mottas når du logger inn. Registrering hos GAMSTOP betyr ikke at du umiddelbart vil slutte å motta kommunikasjon fra LeoVegas Mobile Gaming Group, inkludert via kontoer holdt hos LeoVegas Gaming Limited og Royal Panda Limited. Kommunikasjonen vil opphøre når du informerer oss om at du har registrert deg hos GAMSTOP, eller når du prøver å logge inn – hva enn som inntreffer først.
2.3.4. Med hensyn til danske spillere som er registrert hos ROFUS, registeret over selvekskluderte personer, mottar vi visse selvekskluderingsopplysninger, for eksempel om du er eller har vært selvekskludert tidligere. Denne informasjonen mottas når du logger inn. Registrering hos ROFUS betyr ikke at du umiddelbart vil slutte å motta kommunikasjon fra LeoVegas Mobile Gaming Group, inkludert via kontoer holdt hos LeoVegas Gaming Limited. Kommunikasjonen vil opphøre når du informerer oss om at du har registrert deg hos ROFUS, eller når du prøver å logge inn – hva enn som inntreffer først.
2.3.5. Profilopplysninger (hobbyer, interesser) samles også ved søk i offentlig tilgjengelige kilder som Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram og Google.
2.3.6. For å forhindre og oppdage svindel og misbruk av våre systemer (f.eks. bruk av VPN) kan enkelte innloggingsopplysninger, som IP-adresse, enhetsmodell/-type, nettleserinformasjon, operativsystem og andre identifikasjonsdata for enheten hentes og behandles av oss ved hjelp av tjenester fra en tredjepartsleverandør av programvare for svindeldeteksjon.
2.3.7. Vi får informasjon om ditt sportsrisikosegment (Sports Risk Data) fra vår sportsbook-leverandør Kambi Group plc ("Kambi"). All informasjon om behandlingsaktivitetene finnes her: https://www.kambi.com/privacy-policy. Siden Kambi ikke mottar en spillers ekte navn eller e-postadresse og ikke behandler personopplysninger om spillere på en identifiserbar måte, kan du kontakte oss hvis du har spørsmål om hvordan Kambi behandler dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter som registrert.
2.4. Spesielle kategorier av personopplysninger Vi samler ikke inn noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg (dette inkluderer opplysninger om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, sexliv, seksuell orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helse og genetiske og biometriske opplysninger). Vi samler heller ikke inn informasjon om kriminelle dommer og lovbrudd. Basert på erfaring kan vi ikke utelukke at du etter eget skjønn sender oss slike opplysninger gjennom kommunikasjon med oss.
Vi gjør oppmerksom på at bildene på ID-kort ikke behandles på noen spesiell teknisk måte for å gi eller bekrefte unik identifikasjon. Derfor skal slike opplysninger ikke betraktes som biometriske opplysninger (spesiell kategori av data).

2.5. HVIS DU IKKE OPPGIR PERSONOPPLYSNINGER Hvis vi trenger å samle inn personopplysninger ved lov eller i henhold til en kontrakt vi har med deg, og du ikke leverer opplysningene når du blir bedt om det, kan det hende vi ikke blir i stand til å utføre kontrakten vi har eller prøver å inngå med deg (for eksempel å levere deg tjenester).
2.6. BRUKERNAVN Sørg for at brukernavnet ditt ikke inneholder noen personlig identifiserbare opplysninger, da brukernavnet deles med bestemte partnere og det da ikke anses som en personopplysning. Ta kontakt med oss dersom brukernavnet ditt inneholder personlig identifiserbare opplysninger, slik at vi kan ta egnede tiltak for å beskytte opplysningene dine og forklare deg hvordan du endrer brukernavnet.

3. HVORFOR OG HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1. Vi vil bare bruke dine personopplysninger når loven tillater det. Vanligvis bruker vi dine personopplysninger under følgende omstendigheter:
• for å la deg å delta i spill og levere tilleggstjenester til deg • for å la deg få tilgang til og bruke nettstedet • av juridiske og regulatoriske årsaker, for å overholde våre juridiske forpliktelser og lisensvilkår, som for eksempel om anti-hvitvasking og ansvarlig spilling • for identifikasjons- og verifiseringsformål • for formål som utgjør en legitim interesse for LeoVegas om direkte markedsføring av egne lignende varer og tjenester via elektronisk post som angitt nedenfor; og • for formål som utgjør en legitim interesse for LeoVegas om direkte markedsføring via telefonoppringning eller brevpost som angitt nedenfor • for analytiske formål
3.2. Detaljert om formål og rettslig grunnlag Nedenfor har vi i et tabellformat beskrevet alle måtene vi planlegger å bruke dine personopplysninger på, og hvilke rettslige grunnlag vi baserer oss på. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er, der det er hensiktsmessig. Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger på mer enn ett juridisk grunnlag, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker opplysningene for. Vennligst kontakt oss hvis du trenger mer informasjon om det bestemte rettslige grunnlaget vi baserer oss på i behandlingen av dine personopplysninger, der flere enn ett grunnlag er angitt i tabellen nedenfor.
table GDPR
3.3. DIREKTEMARKEDSFØRING AV EGNE LIGNENDE VARER OG TJENESTER
3.3.1. Direktemarkedsføring av egne lignende produkter og tjenester via elektronisk post: I samsvar med gjeldende lover og i tråd med punkt 9(2) i forskriften om behandling av personopplysninger (innen elektronisk kommunikasjon) (S.L. 440.01) og punkt 47 i GDPR kan LeoVegas fra tid til annen informere deg via elektronisk post (e-post eller SMS) om egne lignende produkter eller tjenester (for eksempel om eventuelle endringer på nettsiden, nye spill, egne nye tjenester og kampanjer, bonuser og tilbud, lojalitetsprogram/VIP-opplevelse). Du kan når som helst og uten kostnad avmelde deg fra denne tjenesten på en av tre måter: • klikke på den relevante lenken nederst i enhver slik melding • kontakte oss • endre innstillingene i profilen din
3.3.2. Salgsoppringninger og brevpost: I samsvar med gjeldende lover og i tråd med punkt 9(3) i forskriften om behandling av personopplysninger (innen elektronisk kommunikasjon) (S.L. 440.01) samt punkt 47 i GDPR kan LeoVegas ringe deg eller sende deg post for direktemarkedsføringsformål, med mindre du motsetter deg dette. Hvis du ikke ønsker å motta slike typer oppringninger eller post, kan du når som helst og uten kostnad avmelde deg fra denne tjenesten på en av tre måter: • kontakte oss • informere den som ringer i en telefonsamtale • endre innstillingene i profilen din
3.3.3. Vær oppmerksom på at selv om du motsetter deg mottak av direktemarkedsføring, kan vi fra tid til annen måtte sende deg enkelte typer viktig kommunikasjon som du ikke kan velge bort.

4. OPPBEVARING

4.1. Kriterier brukt til å bestemme oppbevaringsperioden: Vi beholder bare dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for, inkludert for å oppfylle juridiske krav og regnskaps- eller rapporteringskrav.
Kriteriene vi bruker til å bestemme hva som er "nødvendig", avhenger av arten av de aktuelle personopplysningene. Vår vanlige praksis er å avgjøre om det er noen spesifikke europeiske og/eller nasjonale lover (for eksempel lisenskrav, skatteregler eller selskapslover) som tillater eller til og med forplikter oss til å beholde bestemte personopplysninger i en viss periode (i så fall vil vi beholde personopplysningene i den maksimale perioden som er angitt ved slik lov), og, hvis ikke, om det finnes lover og/eller kontraktsbestemmelser som kan brukes mot oss av deg og/eller tredjeparter, og i så fall hva de foreskrevne periodene for slike tiltak er. I sistnevnte tilfelle vil vi beholde relevante personopplysninger som vi kan trenge for å forsvare oss mot krav, innsigelser eller andre handlinger fra deg og/eller tredjeparter.
Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere de aktuelle personopplysningene.
4.2. Detaljer om våre oppbevaringsperioder
table GDPR
På grunn av begrensninger fra spillmyndigheter vedrørende bruk av flere kontoer er det bare tillatt for spillerne å opprette og bruke én enkelt konto i LeoVegas-systemet i henhold til våre vilkår, slik at spilleren etter en lukking bare kan gjenåpne sin eksisterende konto, så lenge vi lagrer spillerens personopplysninger for de ovennevnte formålene, forutsatt at kontoen er kvalifisert for åpning.
Ytterligere detaljer om oppbevaringsperioder for ulike aspekter av dine personopplysninger finnes i vår oppbevaringspolicy som du kan be om ved å kontakte oss.

5. Mottakere av dine personopplysninger

5.1. Ettersom LeoVegas forretningspartnere, leverandører eller tjenesteleverandører er ansvarlige for visse deler av den totale funksjonen eller driften av nettstedet, spill og andre tjenester, behandles personopplysninger også av disse for de ovennevnte formål på vegne av LeoVegas.
Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler den i samsvar med loven. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til eget formål og tillater dem bare å behandle dine personopplysninger for spesifiserte formål og i samsvar med våre instruksjoner, etter grundig vurdering av disse partnerne og på grunnlag av strenge databehandlingsavtaler.
5.1 .1 Detaljer om kategoriene av behandlere av personopplysninger
• spilleverandører for det formål å levere spill • sportsbook-leverandør for det formål å levere sportsbook-tjenester og for risikostyringsformål • betalingsleverandører for utførelse av betalingstransaksjoner (innskudd og uttak) • markedsføringsleverandører for utførelse av visse markedsføringsaktiviteter på vegne av LeoVegas • markedsføringspartnere for utførelse av visse markedsføringsaktiviteter på vegne av LeoVegas • markedsføringskonsulenter for det formål å levere markedsrådgivning til LeoVegas • tjenesteleverandører som muliggjør den tekniske kommunikasjon med deg (via e-post, chat, SMS, telefon) • tekniske leverandører som støtter nettstedets drift og våre tekniske systemer (både front- og back-end) • tekniske administratorer av databasen for opprettholdelse av databasens drift • anti-hvitvaskingsleverandører som leverer og/eller behandler bestemte opplysninger for etterlevelse av våre forpliktelser på dette området • tjenesteleverandører som organiserer e-post, turer og/eller levering av gaver i forbindelse lojalitetsprogrammet vårt • skytjenesteleverandører for levering av skybaserte tjenester som lagring eller hosting av visse typer programvare • tjenesteleverandører for dataanalyseformål • kredittvurderingsbyråer, svindeloppdagelsesbyråer, kontorer for hvitvasking av penger for bekjempelse og kontroll av svindel, ved behandling av medlemskontoen din og tilknyttede transaksjoner • selskaper i LeoVegas Mobile Gaming-gruppen for levering av visse tjenester / funksjonsstøtte for LeoVegas • profesjonelle rådgivere (i rollen som behandlere eller medansvarlige), inkludert advokater, bankansatte, revisorer og forsikringsselskaper som tilbyr rådgivning, banktjenester, juridiske tjenester, forsikring og regnskapstjenester.
5.2. Autorisert utlevering: Hvis vi mistenker at du har brutt vilkårene våre eller gjeldende lov (for eksempel hvis vi mistenker at en forbrytelse kan ha blitt begått), eller for det formål å forhindre, oppdage eller unngå svindel, har LeoVegas rett til å: • videresende dine personopplysninger til myndighetene • dele alle dine personopplysninger med relevant spillregulator • dele dine personopplysninger med relevante rettshåndhevende og/eller kriminalundersøkelsesorganer og bistå de samme med enhver form for undersøkelse av dine handlinger • svare på eventuell rettsstevning eller ordre eller tilsvarende offentlig forespørsel om personopplysninger
Hvis du er mistenkt for å ha overtrådt bestemmelsene i UK Gambling Act 2005, skal LeoVegas ha rett til å videresende dine personopplysninger til den britiske gamblingkommisjonen og skal gi opplysninger som den britiske gamblingkommisjonen kan komme til å be om.
5.3. Konsernselskaper / andre varemerker for ansvarlig-spilling-formål Også dine selvekskluderingsopplysninger deles med andre selskaper innenfor samme gruppe som driver lisensiert gamblingaktivitet, nærmere bestemt Royal Panda Limited. for det formål å overholde juridiske forpliktelser, spesielt forpliktelser i henhold til Gambling Act 2005 og våre lisensvilkår. På samme måte og for samme formål deler LeoVegas dine selvekskluderingsopplysninger med andre varemerker som det driver sin gamblingvirksomhet under.
5.4. Konsernselskaper / andre varemerker for anti-hvitvaskingsformål Dine identifikasjons- og verifiseringsopplysninger i form av fornavn, etternavn, fødselsdato og postnummer deles mellom de ulike varemerkene LeoVegas driver sin gamblingvirksomhet under, for det formål å overholde juridiske forpliktelser.
5.5. Datadeling for anti-hvitvaskings- og ansvarlig-spilling-formål mellom varemerker For det formål å overholde juridiske forpliktelser deles og innhentes dine identifikasjons- og verifiseringsopplysninger, transaksjons- og bruksopplysninger, registreringsopplysninger og kontaktinformasjon med ulike varemerker LeoVegas driver sin gamblingvirksomhet under.
5.6. Omstrukturering av selskapet Tredjeparter, inkludert selskaper som tilhører samme gruppe selskaper som LeoVegas, som vi kan velge å selge virksomhet, eiendeler eller operasjoner til, eller overføre eller slå sammen det samme, eller som følge av restrukturering. Alternativt kan vi søke å kjøpe opp andre virksomheter eller slå oss sammen med dem. Hvis det skjer en endring i vår virksomhet, kan de nye eierne komme til å bruke dine personopplysninger på samme måte som det som er angitt i denne personvernerklæringen.
5.7. Medansvarlige: Visse opplysninger deles med andre parter, som da fungerer som medansvarlige. Nedenfor følger detaljene om essensen av ordninger for medansvarlige:
Betalingsleverandøren Citadel. Følgende opplysninger behandles med Citadel som medansvarlig: Registreringsopplysninger, betalingsopplysninger Kontaktinformasjon: Citadel Commerce (Malta) Ltd. ("Citadel"), med primær forretningsadresse Lvl 5, "de Tigné", 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta, som agent på vegne av Citadel Commerce UK Limited, som kan kontaktes på support@citadelcommerce.com. Hovedaspektene i medansvarlig-ordningen mellom LeoVegas og Citadel: • LeoVegas samler inn opplysninger (unntatt slike opplysninger som Citadel kan få fra andre kilder gjennom undersøkelser) og informerer de registrerte. • Citadel responderer på de registrertes forespørsler. • Citadel registrerer og sender ut alle varsler om brudd på personopplysningssikkerhet til tilsynsmyndigheter og/eller berørte registrerte når det er nødvendig. • Citadel utfører en personvern-konsekvensvurdering og konsulterer først med en tilsynsmyndighet om høyrisikobehandling når det er nødvendig.
Sportsbook-leverandøren Kambi
Følgende opplysninger behandles med Kambi som medansvarlig: Transaksjons- og bruksopplysninger – kjønn, første del av postnummer, valuta, språk, siste innskuddsmetode, kontosaldo og innsatshistorie, spiller-ID for det formål å levere Sportsbook-tjenestene. Kambi behandler ikke en spillers ekte navn eller e-postadresse, men bruker en pseudonymisert ID tilknyttet til hver spiller.
Ytterligere informasjon om Kambis behandlingsaktiviteter finnes her: https://www.kambi.com/privacy-policy
Hovedaspektene i medansvarlig-ordningen mellom LeoVegas og Kambi: • LeoVegas deler transaksjons- og bruksopplysninger på pseudonymisert måte med Kambi for det formål å levere sportsbook-tjenester. • LeoVegas responderer på datasubjektenes forespørsler. • LeoVegas og Kambi fungerer også som medansvarlige når det kommer til eventuelle endringer i sportsrisikosegmentet.
I andre tilfeller fungerer hver part som eneste dataansvarlige. Vi vil imidlertid i alle tilfeller være ansvarlig for å håndtere eventuelle spørsmål som spillerne måtte ha med hensyn til Kambis databehandlingsaktiviteter.

6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Enkelte av våre leverandører og partnere (som nevnt ovenfor) er basert utenfor EØS-området, slik at behandlingen av dine personopplysninger vil innebære overføring av data til utenfor EØS. Når vi overfører dine personopplysninger til utenfor EØS, sikrer vi at en tilsvarende grad av beskyttelse gis ved å sikre at minst en av følgende garantier blir implementert: • Overføring av dine personopplysninger skjer til land som EU-kommisjonen anser for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Se her for flere detaljer. • Når vi bruker bestemte tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter godkjent av EU-kommisjonen som gir personopplysninger samme beskyttelse som de har i Europa. Se her for flere detaljer. • Når vi bruker tilbydere basert i USA, kan vi overføre data til dem hvis de er en del av Privacy Shield, der et krav er at de gir personopplysninger tilsvarende beskyttelse som i Europa ved deling mellom Europa og USA. Se her for flere detaljer.
Vennligst kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om den spesifikke mekanismen som brukes av oss når du overfører dine personopplysninger til utenfor EØS.

7. DATASIKKERHET

Vi har satt inn hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine mistes, brukes, åpnes, endres eller utleveres på en uautorisert måte. For å overholde GDPR har vi ulike tekniske kontroller som sikrer at data og informasjon alltid krypteres under overføring og i ro ved hjelp av krypteringsteknikker av industristandard gjennom hele prosessen. Dette sikrer fortrolighet og integritet til enhver tid. På organisasjonsnivå styres håndteringen av all informasjon av våre omfattende informasjonssikkerhetsregler. Dette suppleres med et program for informasjonssikkerhetsbevissthet, som er utformet for spesielt å sikre at vi bruker beste sikkerhetspraksis i håndteringen av personopplysninger. I tillegg begrenser vi tilgang til dine personopplysninger til ansatte, agenter, underleverandører og andre tredjeparter som har et legitimt forretningsbehov. De vil bare behandle dine personopplysninger i henhold til våre instruksjoner og underlagt fortrolighetsplikt. Vi har prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte personopplysningsbrudd og vil varsle deg og enhver relevant regulator om brudd der vi er pålagt å gjøre dette ved lov.

8. Dine rettigheter under gjeldende personvernlovgivning

8.1 Rett til tilgang Du kan når som helst med rimelige intervaller be oss om å bekrefte hvorvidt vi behandler personopplysninger som angår deg, og du har i tilfelle rett til å få tilgang til disse personopplysningene og til følgende informasjon: • hvilke personopplysninger vi har • hvorfor vi behandler dem • hvem vi utleverer dem til • hvor lenge vi har tenkt til å beholde dem (hvis mulig) • om vi overfører dem til utlandet, og sikkerhetsordninger vi har for å beskytte dem • hvilke rettigheter du har • hvordan du kan klage • hvor vi fikk personopplysningene dine fra • om vi har utført noen automatisert beslutningsprosess (inkludert profilering), samt relatert informasjon.
Den enkleste måten å skaffe seg denne informasjonen på, er å bruke funksjonen "Last ned mine data" på profilen din. Du vil få en kopi av alle transaksjonsdataene dine og en uttømmende oppsummering av alle kategorier av data, deres kilder og mottakere, alle behandlingsoperasjoner, formålene med dem og oppbevaringsperioder. Hvis denne informasjonen ikke er det du lette etter, hvis du vil ha annen informasjon eller ønsker å be om denne informasjonen via en annen kanal, ber vi deg kontakte oss på sar@leovegas.com. På samme måte, hvis denne funksjonaliteten av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig (det kan være grunnet tekniske årsaker) eller du av en eller annen grunn ikke ønsker å bruke den, sender du forespørselen din til sar@leovegas.com.
Etter en slik forespørsel skal vi (uten at dette skal påvirke andres rettigheter og friheter, inkludert våre egne) gi deg slike ytterligere opplysninger og/eller en kopi av personopplysningene som behandles innen en måned etter mottak av forespørselen, en periode som kan forlenges med to måneder når det er nødvendig, med tanke på kompleksiteten og antall forespørsler. Vi skal informere deg om slik forlengelse innen en måned etter mottak av forespørselen, sammen med årsakene til forsinkelsen.
8.2. Rett til retting Selv om alle rimelige anstrengelser vil bli gjort for å holde dine personopplysninger oppdatert, ber vi deg om å informere oss omgående. Med hensyn til boligadressen og telefonnummeret ditt kan du varsle oss om endringen ved å endre opplysningene i profilen din. Hvis endringen gjelder opplysninger som ikke kan endres ved å endre profilen din, ber vi deg kontakte oss. For dette formål har du rett til å be oss om å rette feilaktige personopplysninger og utfylle ufullstendige personopplysninger om deg. Vi kan søke å verifisere nøyaktigheten av opplysningene før vi retter dem.
8.3. Rett til sletting (rett til å bli glemt) Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger. Vi vil overholde dette uten unødig forsinkelse, men bare der: • personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for; eller • du har tilbakekalt ditt samtykke (i de tilfeller der vi behandler på grunnlag av ditt samtykke), og vi ikke har noe annet juridisk grunnlag å behandle dine personopplysninger på; eller • du har benyttet deg av retten til å avvise behandling (som forklart nedenfor); eller • personopplysningene dine skal ha blitt behandlet ulovlig; eller • det finnes en lovfestet forpliktelse som vi berøres av; eller • spesielle forhold foreligger i forbindelse med visse barnerettigheter Vi vil uansett ikke være juridisk bundet av din anmodning om sletting dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig: • for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt (inkludert, men ikke begrenset til våre dataoppbevaringsforpliktelser); eller • for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav Det finnes andre juridiske grunner som gjør oss berettiget til å avvise forespørsler om sletting, selv om de to tilfellene ovenfor er de mest sannsynlige grunnene som kan påberopes av oss for å nekte slike forespørsler. Du kan be om sletting ved å kontakte oss.
8.4 Rett til databegrensning
Du har rett til å be oss om å begrense (det vil si lagre, men ikke videre behandle) dine personopplysninger, men bare der: • nøyaktigheten av dine personopplysninger er omstridt (se retten til retting ovenfor), i en periode der vi kan kontrollere nøyaktigheten av personopplysningene; eller • behandlingen er ulovlig, og du motsetter sletningen av dine personopplysninger; eller • vi ikke lenger trenger personopplysningene for de formålene de ble samlet inn for, men du trenger personopplysningene for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; eller • du har benyttet deg av retten til å motsette deg behandling, og verifiseringen av våre legitime grunner til å overstyre dine innsigelser ennå ikke er klar
Etter din forespørsel om begrensning kan vi med unntak av lagring av dine personopplysninger bare behandle dine personopplysninger: • når vi har ditt samtykke; eller • for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; eller • dor beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller • av hensyn til allmennhetenes vesentlige interesse
Du kan be om begrensning ved å kontakte oss. 8.5. Rett til dataportabilitet Du har rett til å be oss om å gi deg dine personopplysninger (som du har gitt til oss) i et strukturert, vanlig brukt maskinlesbart format eller (hvis det er teknisk mulig) å få dem transportert direkte til en annen dataansvarlig, forutsatt at dette ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. Denne retten skal bare gjelde her:

• behandlingen er basert på ditt samtykke eller på utførelsen av en kontrakt med deg; og • behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte verktøy
I stor grad kan du benytte deg av denne retten ved å bruke funksjonen "Last ned mine data" under profilen din. For enhver forespørsel ut over opplysningene som gis på denne måten, eller hvis du vil at vi skal hjelpe deg med den faktiske overføringen av slike data til andre operatører, ber vi deg kontakte oss. Hvis du er kunde hos en annen spilloperatør og ønsker å få opplysningene dine "transportert" til oss, kan du kontakte oss. Vær oppmerksom på at du uavhengig av retten til portabilitet fortsatt forventes å oppgi alle registrerings- og kontaktopplysninger som en del av kravene i vår registreringsprosedyre.
8.6. Rett til å avvise bestemte typer behandling I de tilfellene vi kun behandler dine personopplysninger når dette er 1) nødvendig for utførelsen av en oppgave utført i allmennhetens interesse eller i utøvelsen av en offisiell autoritet vi har fått, eller 2) når behandling er nødvendig for forfølgelse av våre eller tredjeparts legitime interesser (som angitt i tabellen i punkt 3.2 ovenfor), har du rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger. Når opplysningene dine behandles for direktemarkedsføringsformål, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dem, som inkluderer profilering i den utstrekning det er knyttet til slik direktemarkedsføring. For ordens skyld legger vi til at denne generelle retten til å motsette deg ikke skal gjelde når vi behandler dine personopplysninger når dette er nødvendig for å utføre en kontrakt, når det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller når behandlingen er nødvendig for å beskytte dine eller en annen fysisk persons vitale interesser. Med hensyn til direktemarkedsføring av våre egne varer og tjenester, inkludert relatert profilering, kan du når som helst motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller ved å velge dine preferanser på siden Profil – Innstillinger.
8.7. Rett til å trekke tilbake samtykke (når vi behandler opplysningene dine på grunnlag av samtykke) I de tilfellene der vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke (som vi aldri vil forutsette, men som vi skal ha oppnådd på en klar og entydig måte fra deg), HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKET og dette på samme måte som du har gitt det til oss på.
Skulle du benytte deg av retten til å trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid (ved å skrive til oss på den fysiske adressen eller e-postadressen nedenfor), vil vi avgjøre om det på dette stadiet finnes et alternativt juridisk grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger (for eksempel på grunnlag av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt) der vi ville ha en juridisk rett (eller til og med plikt) til å behandle dine personopplysninger uten at vi trenger ditt samtykke, og i så fall gi deg beskjed om dette.
Når vi ber om slike personopplysninger, kan du alltid avvise det, men hvis du avviser å gi oss nødvendige data som vi krever for å levere forespurte tjenester, kan det hende vi ikke vil kunne gi deg slike tjenester (spesielt hvis samtykke er det eneste juridiske grunnlaget som er tilgjengelig for oss).
For ordens skyld ersamtykke ikke det eneste grunnlaget vi har tillatelse til å behandle dine personopplysninger på. I det forrige avsnittet ovenfor nevnte vi de ulike grunnlagene vi behandler dine personopplysninger på for bestemte formål.
8.8 Rett til å fremme en klage Du har også rett til å klage til relevante personvernmyndigheter. Kompetent myndighet i Malta er Office of Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Vi ber deg om å forsøke å løse eventuelle problemer du måtte ha, med oss først (selv om du som nevnt ovenfor har rett til å kontakte den kompetente myndigheten når som helst).

8.8 HVA VI KAN TRENGE FRA DEG Når du utøver dine rettigheter ved å kontakte oss, må vi kanskje be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre at du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger (eller å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak som skal sikre at personopplysninger ikke utleveres til uautoriserte parter. Vi kan også komme til å kontakte deg for å be om ytterligere informasjon i forbindelse med forespørselen din, for å kunne svare deg raskere.
8.9. TIDSFRIST FOR SVAR Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Av og til kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks, eller hvis du har sendt oss en rekke forespørsler. I slike tilfeller vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.
8.10 ULIKE VAREMERKER LeoVegas driver også spillvirksomhet under andre merker og varemerker. For det formål å utøve dine rettigheter som angitt ovenfor og for vårt svars klarhet vil vi i utgangspunktet imøtekomme forespørsler med hensyn til opplysninger behandlet under LeoVegas-varemerket. Skulle du ønske at forespørsler imøtekommes med hensyn til alle merkene LeoVegas driver sin virksomhet under, må du sørge for å oppgi dette i forespørselen.

9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING

9.1. Informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for ansvarlig-spilling-formål LeoVegas er på grunn av gjeldende lover og lisensbetingelser juridisk forpliktet til å overvåke spillerne, for å identifisere personer som kan oppleve eller risikere å utvikle problemer med gambling og samhandle med dem for å tilby hjelp eller støtte. For dette formålet og for å oppfylle denne forpliktelsen har LeoVegas på bakgrunn av historiske data som beskriver spillernes atferd, fastsatt regler med hensyn til hvem som sannsynligvis lider av spillavhengighet, for deretter å kunne ta relevante tiltak. Tilnærmingen er basert på logistisk regresjon, fordi dette gir klar forståelse av hvorfor ulike spillere klassifiseres som potensielle spillavhengige. Basert på data som beskriver unike spillere, gir algoritmen oss en estimert sannsynlighet for spillavhengighet. Beslutninger tas ikke automatisk på grunnlag av den automatiske prediksjonen uten menneskelig inngrep.
9.2. Informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for lojalitets-/VIP-segmenteringsformål Ved å bruke de historiske dataene som spillerne genererer i løpet av de første to dagene, vurderer vi om en spiller er kvalifisert for vårt VIP-/lojalitetsprogram. Denne modellen brukes på nye spillere, der spillernes samhandling med tjenestene våre bestemmer eventuell VIP-status. Resultatet fra modellen er en prediksjon om spilleren vil bli en VIP. Bortsett fra kjønn, land og alder bruker vi ikke personlig identifiserbar informasjon som inndata i modellen. Beslutninger tas ikke automatisk på grunnlag av den automatiske prediksjonen uten menneskelig inngrep. Prosessen er basert på vår overholdelse av en juridisk forpliktelse og med hensyn til lojalitetstilbudene også på LeoVegas legitime interesse i å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse og belønne lojalitet. Du kan motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller endre innstillingene for kontoen din. \n **9.3 Informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til direktemarkedsføringssegmenter** Ved å benytte dine transaksjons- og bruksopplysninger, enkelte registreringsopplysninger, som kjønn, land, fødselsdato, og din generelle samhandling med tjenestene våre analyserer og oppretter vi ulike segmenter av kunder. Disse segmentene blir deretter behandlet manuelt for å sikre at vi tilbyr de mest hensiktsmessige tilbudene og bonusene til våre kunder. Disse beslutningene tas ikke automatisk uten menneskelig inngrep. Prosessen er basert på LeoVegas legitime interesse i å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse og belønne lojalitet. Du kan motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller endre innstillingene for kontoen din.

9.4. Informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til sportsrisikosegmenter LeoVegas behandler dine sportsrisikosegmenter manuelt som fastsatt av sportsbook-leverandøren Kambi. Sportsrisikosegmentene fastsettes av Kambi på grunnlag av automatisert profilering utført av Kambi. De bruker automatisert behandling til å foreslå en risikoprofil, hvorpå en slik risikoprofil bekreftes eller endres av Kambis medarbeidere. I forbindelse med leveringen av sine tjenester bruker Kambi automatisert risikostyringsteknologi til å vurdere risikoen ved spesielle spillaktiviteter. Hvis du prøver å gjøre en innsats som faller utenfor parameterne knyttet til risikoprofilen din, flagges innsatsen for gjennomgang av Kambi. For å beskytte dine rettigheter og interesser tillater Kambi deg å klage på enhver beslutning de tar om din risikoprofilering, eller motsette deg bruken av profilering. Vi ber deg kontakte oss (LeoVegas) for dette formålet. For mer informasjon om behandlingsaktiviteter som utføres av Kambi, viser vi til Kambis personvernerklæring her: https://www.kambi.com/privacy-policy

10. Informasjonskapsler

Nettstedet vårt gjør bruk av informasjonskapsler. For mer informasjon om hva informasjonskapsler, hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvordan og hvorfor vi bruker informasjonskapsler, og hvordan du kan kontrollere hvilke informasjonskapsler som plasseres på dine enheter, viser vi til våre separate retningslinjer for informasjonskapsler.

LeoVegas, Norges Mobilcasino

Ta LeoVegas med deg overalt, og opplev nettcasino som aldri før. Finn en innholdsrik samling av populære casinospill til gigantiske jackpots samt andre bordspill med våre innovative funksjoner. Fra live casino til sportsbook, dette er et norsk casino med mye glede i opplevelsen. Spill casino fra et glansfullt utvalg av populære spilleautomater, håndplukket bare for din egen nytelse, takket være vår marked-ledende mobilekspertise. Senk skuldrene og ta turen innom den mest behagelige spillopplevelsen på din Android- eller Apple-enhet hos LeoVegas, Norges Mobilcasino.

Kongelige belønninger

Vi ruller ut den røde løperen hos LeoVegas! Nyt vårt casino velkomsttilbud verdt opptil hele 40 000 kr pluss 220 gratis spinn på dine fire første innskudd. Motta også flotte gaver i stjerneklassen - siste nytt av teknologi, VIP-reiser, gratis spinn samt en rekke online casino kampanjer. Vi vil vise at vi setter pris på din lojalitet.

Et prisvinnende Casino

Legg grå dager bak deg og la oss følge deg mot stjernene. Det tar bare et raskt blikk mot troféskapet for å forstå at vår skaperevne og underholdningsverdi er høyt verdsatt. Kåret som ‘’Operator of the Year’ samt ‘Best Native App’ ved IGA og EGR Nordics Awards i 2017 - her har du et moderne mobilcasino i hånden!

Profesjonell kundeservice

Hos LeoVegas casino, kan du spille online casino med en forsikring på fortrolighet samt respekt døgnet rundt. Med det sagt, vet vi hvor viktig det er å alltid ha profesjonelle eksperter du kan henvende deg til når du spiller casino på nett. Både våre norsk- og flerspråklige agenter venter dine spørsmål de viktigste tider i døgnet via telefon, e-post eller live chat.

Den beste spillopplevelsen

LeoVegas har fullt fokus på bærbar underholdning, pluss det å servere den beste spillopplevelsen rett i din hule hånd. I vårt nettcasino finner du over tusen mobile spilleautomater, i tillegg til det bredeste utvalget av andre casinospill. Et ekte norsk mobilcasino, hvilket lar deg nyte alt fra spilleautomatenes bonusspill til våre casino kampanjer med stil. Opplev en flytende hastighet som lar deg utforske storslagne jackpot slots, godt kjent for sine brølende gevinster i vårt online casino. Her vil du oppleve VIP-behandling på kongelig vis; vårt nettcasino tilbyr en underholdende plattform for enhver spillertype. Fokuset ligger på førsteklasses service, oppmerksom kundestøtte, rask betaling, sikker- samt ansvarlig spill. Derfor har vi lansert LeoSafePlay, hvor all informasjon om ansvarlig spillverktøy, samt forebyggelse av spilleavhengighet er lett tilgjengelig for enhver.

LeoVegas, et mobilcasino i verdensklasse

Dagens bruk av innovativ mobilteknologi har gjort det både lettere samt mer praktisk enn noensinne å spille norsk casino på farten. Nyt dine favoritter, som bl.a. Starburst, Jackpot 6000 pluss en hel del annet moro. Eller ta dine favoritt online casino bordspill med deg hvor som helst, og spinn kulen på roulette eller kom nærmest tallet 21 i blackjack. Enten du spiller casino på mobilen via iOS eller Android - kan du enkelt og sømløst more deg med alt fra kjappe runder bordspill til våre eksklusive spillutgivelser. Med LeoVegas Casino har vi hatt smarttelefonen som grunnlag fra begynnelsen av, noe som har gitt oss muligheten til å spesialisere oss innenfor stabilitet, hastighet samt innovasjon. Det er vår dedikasjon som leder veien til den mobile fremtiden. Vår konstante teknologiske utvikling er anerkjent gjennom en rekke priser som ‘Best Native App’ samt ‘Mobile Casino Product’ ved EGR Operator Awards. Her får du oppleve en ny måte å spille norsk casino på nett. Registrer deg nå og opplev LeoVegas, Norges Mobilcasino i verdensklasse!

Stolt sponsor av:


LeoVegas Gaming Ltd er et selskap registrert i henhold til maltesisk lov med registreringsnr. C59314. Forretningsadresse: LeoVegas Gaming Ltd, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta. LeoVegas Gaming Ltd er lisensiert av og reguleres av Malta Gaming Authority og innehar følgende lisenser: MGA/CL1/882/2013, utstedt 6. des. 2013 og MGA/CL1/883/2013, utstedt 6. desember 2013 og MGA/CL1/1035/2014, MGA/CL1/1036/2014, MGA/CL1/1037/2014, MGA/CL1/1038/2014, MGA/CL1/1116/2015 utstedt 10 desember 2015, MGA/CL2/1156/2015 utstedt 14 April 2016, MGA/CL1/1126/2015 utstedt 23. desember 2016 og MGA/CL1/1115/2015 utstedt 18. januar 2017 og MGA/CL1/1449/2017 utstedt 4 januar 2018.LeoVegas.com drives av LeoVegas Gaming Ltd. i Storbritannia under casinolisens fra the Gambling Commission - UK med lisensnummer: 000-039198-R-319450-007 (opprinnelig utstedt 1. november 2014) og tippelisens fra the Gambling Commission - UK med lisensnummer: 000-039198-R-319450-007 (opprinnelig utstedt 29. april 2016).LeoVegas opererer under casinolisens med nummer 15-1660384 utstedt 3. oktober 2016 av den danske Spillemyndigheten (spillemyndigheden.dk/) som overvåker driften av spilletjenester og spillvirksomhet. LeoVegas reguleres også under tippelisens med nummer 17-0700928 i Danmark utstedt 29. juni 2017 av den danske Spillemyndigheten.
Spilling kan være avhengighetsskapende. Spill ansvarlig.