Angi en e-postadresse
Obligatorisk opplysning

PERSONVERNREGLER

Sist oppdatert 21/10/2020
Versjon 2.1.

INTRODUKSJON

Velkommen til LeoVegas Gaming Plcs personvernregler for levering av tjenestene (f.eks. spill) fra LeoVegas tilbudt via www.leovegas.com og/eller andre lokale språkkoder for nettsteder og/eller underdomener og/eller tilknyttede domener (og/eller underdomener) og all relatert programvare («nettside» og «nettsted»), der personopplysninger som gjelder deg, behandles.

LeoVegas Gaming Plc respekterer personvernet ditt og ønsker å beskytte dine personopplysninger og behandle dem i samsvar med gjeldende lover, spesielt:

Den maltesiske personvernloven (kapittel 586 i Maltas lover) samt ulik underlovgivning utstedt under den samme «DPA»;

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om opphevelse av direktiv 95/46/EF (Personvernforordningen) – «GDPR».

Disse personvernreglene leveres i et lagdelt format, slik at du kan klikke gjennom til de spesifikke områdene som er angitt nedenfor. Som et sammendrag mener vi at denne informasjonen er mest relevant for deg:

Formålet med behandlingen: Vi behandler dine personopplysninger med det formål å gi deg tjenestene, gi deg tilgang til nettstedet, overholde våre lovbestemte forpliktelser som for eksempel anti-hvitvasking og ansvarlig spilling, for å oppdage og forhindre svindel, og for at virksomheten skal vokse kommersielt (for eksempel direktemarkedsføring, analyser);

Behandlingsansvarlig: I behandlingen av dine personopplysninger fungerer LeoVegas som behandlingsansvarlig;

Dine rettigheter: Du har en rekke rettigheter som følger av gjeldende lover, særlig rett til å avvise behandling som er basert på vår legitime interesse, som direktemarkedsføring av våre egne varer og tjenester, segmentering, lojalitetsprogram og risikostyring. Når vi behandler opplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Du har også rett til å motta tilgang til alle personopplysninger som behandles, og rett til å slette opplysninger som ikke lenger er nødvendige.

Implikasjoner av behandlingen: Behandling av personopplysninger vil resultere i levering av tjenester (eller avvisning dersom visse opplysninger ikke oppgis), mottak av markedsføringskommunikasjon, segmentering med hensyn til risikokategorier eller bonuser, og lignende tilbud.

Vi anbefaler imidlertid at du8 leser disse personvernreglene nøye og i sin helhet. For enkelhets skyld er har personvernreglene følgende innhold:

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

Formålet med disse personvernreglene
Behandlingsansvarlig
Kontaktinformasjon
Endringer i personvernreglene

2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG

Personopplysninger
Opplysninger hentet fra deg
Opplysninger hentet fra andre kilder
Spesielle kategorier av personopplysninger
Hvis du ikke oppgir opplysninger
Brukernavn

3. HVORFOR OG HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Generelle formål
Detaljert om formål og rettslig grunnlag
Direkte markedsføring

4. OPPBEVARING

Kriterier brukt til å bestemme oppbevaringsperioden
Detaljer om våre oppbevaringsperioder

5. MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Behandlere
Autorisert utlevering
Konsernselskaper / andre varemerker for ansvarlig-spilling-formål
Konsernselskaper / andre varemerker for anti-hvitvaskingsformål
Datadeling ved formål for ansvarlig spilling og antihvitvasking merker
Omstrukturering av selskap
Medansvarlige

6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER

7. DATASIKKERHET

8. DINE RETTIGHETER UNDER GJELDENDE PERSONVERNLOVGIVNING

Rett til tilgang
Diritto di rettifica
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
Diritto di limitazione dei dati
Rett til dataportabilitet
Rett til å avvise bestemte typer behandling
Diritto di revocare il consenso
Rett til å fremme en klage
Hva vi kan trenge fra deg
Tidsfrist for svar
Ulike varemerker

9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING

Ansvarlig-spilling-profilering
Antihvitvasking-profilering
VIP-profilering
Direktemarkedsføringsprofilering
Sportsrisikosegmenter-profilering
Spillanbefaling

10. INFORMASJONSKAPSLER

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

1.1. Formålet med disse personvernreglene

Disse personvernreglene tar sikte på å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine eller i forbindelse med din bruk av dette nettstedet og tjenestene våre.

Disse personvernreglene fastsetter detaljer og vilkår for innsamling og behandling av dine personopplysninger og gir deg informasjon i henhold til artikkel 12 og 13 i EUs personvernforordning (GDPR).

Dette nettstedet er ikke ment for barn, og vi samler ikke bevisst inn opplysninger knyttet til barn (under 18 år).

1.2. Behandlingsansvarlig

LeoVegas Gaming Plc er databehandlingsansvarlig og ansvarlig for personopplysningene dine (referert til som «LeoVegas», «vi», «oss» eller «vår/våre» i disse personvernreglene).

Vi har oppnevnt en personvernrådgiver (DPO) som er ansvarlig for å overvåke spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler om å utøve rettigheter, ber vi deg kontakte oss eller DPO ved hjelp av detaljene nedenfor.

1.3. Kontaktinformasjon

Selv om målet vårt er alltid å være så tydelige og transparente som mulig, vil vi gjerne gi deg informasjonen du måtte trenge hvis du for eksempel trenger avklaring om et bestemt rettslig grunnlag vi bruker for å kunne behandle dine personopplysninger i en bestemt operasjon.

Fullstendig kontaktinformasjon:

Generell e-postadresse: privacy@leovegas.com
Personvernrådgivers e-postadresse: dpo@leovegas.com
Postadresse: LeoVegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Endringer i personvernreglene og din plikt til å informere oss om endringer

Ci riserviamo il diritto, a Nostra discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere e/o rimuovere parti della presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento. Du vil bli informert av oss på forhånd om eventuelle endringer som gjøres i disse personvernreglene (samt andre vilkår som er relevante for nettstedet). Vi skal også arkivere og lagre tidligere versjoner av personvernreglene for din gjennomgang på forespørsel.

2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG

2.1. Personopplysninger: all informasjon som identifiserer deg som person, eller som angår et identifiserbart individ.

Når det ikke er mulig for oss å benytte anonyme og/eller anonymiserte data (på en måte som ikke identifiserer noen brukere av nettstedet eller kunder av tjenestene våre), ønsker vi likevel å beskytte personvernet ditt og sikkerheten for dine personopplysninger.

2.2. Opplysninger hentet fra deg: Gjennom samhandling med deg eller gjennom din samhandling med oss eller tjenestene våre samler vi inn ulike typer personopplysninger om deg som vi har gruppert sammen følger:

a) Registreringsopplysninger gitt av deg når du registrerer og/eller åpner en medlemskonto (spesielt i henhold til artikkel 2.1.6 i vilkårene), inkludert fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator, fødselsdato, personvernnummer for gjeldene område der det er tillatt eller et lovkrav, kjønn og land.

b) Kontaktinformasjonen inkluderer postadresse, e-postadresse og telefonnumre.

c) Identifikasjons- og verifiseringsopplysninger (antihvitvasking/due diligence/kundekontroll) inkludert navn, etternavn, postadresse og bevis, alder, nasjonalitet, familiemedlemmer, akademiske grader og kvalifikasjoner, skoler/universiteter, sysselsettingshistorikk, mediaengasjement, økonomisk status (f.eks. kontoutskrift, inntektskilde, formuekilde og skatteopplysninger), maskerte bankkortdetaljer, bevis på eierskap av nettlommebok som Netller, Skrill, Paypal og Paysafe, personlig ID-nummer (PID) for svenske spillere og kundedokumentasjon (f.eks. ID-kort, fullmakt).

d) Ansvarlig-spilling-opplysninger, inkludert navn, etternavn, postnummer, e-post, telefonnummer, land, fødselsdato, personvernnummer for gjeldene område der det er tillatt eller et lovkrav, godkjente transaksjoner (innskudd og uttak), avviste transaksjoner (innskudd og uttak), identifikasjons- og verifiseringsopplysninger, og selvekskluderingsopplysninger.

e) Selvekskluderingsopplysninger inkluderer opplysninger knyttet til deg og din egen selvekskludering, for eksempel registrerings- og kontaktinformasjon og informasjon om selvekskluderingen, for eksempel grunn, start- og stoppdato, bruk av selvekskluderingsverktøy som ekskluderinger, øktgrense, tapgrense, innsatsgrense, innskuddsgrense og/eller realitetssjekk.

f) Betalingsopplysninger inkluderer informasjon om bank-/betalingskonto samt informasjon knyttet til en eller flere transaksjoner, som valuta, sted, beløp/verdi, kunde-IP, bruker-ID, token.

g) Transaksjons- og bruksopplysninger generert gjennom din bruk av våre tjenester (f.eks. spill) og inkluderer betalinger til og fra deg (innskudd, uttak, mislykkede innskudd og returnerte uttak) og andre detaljer om tjenester du har kjøpt fra oss (for eksempel spill, innsatser (faktiske og i form av bonus) og gevinster), dato og klokkeslett for transaksjonene, kontosaldoer (bonus og faktisk), benyttede bonuser (konvertering og tap), bonusomsetning, bonusbalanse, brukte kanaler, transaksjonsspill spilt, språk, land, kontosaldoer.

h) Innloggingsopplysninger inkluderer IP-adresse, innlogginger (første innlogging, siste innlogging, siste mislykkede innlogging), innloggingsvarighet, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og sted, nettlesertillegg og -versjoner, operativsystem og plattform, og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til tjenestene våre.

i) Profilopplysninger inkluderer interne notater om kontoen din, interesser, preferanser, tilbakemeldinger, informasjon om eventer du har deltatt på; dine preferanser om du ønsker å delta på eventer, og hvilken type eventer du foretrekker; eventuelle bonus-/kontantavtaler eller bonuspreferanse du har blitt tilbudt eller dratt nytte av; om du har mottatt noen gratisprodukter, og dine preferanser angående hva slags gaver du vil motta; dine preferanser med hensyn til kontaktkanaler; informasjon om dine hobbyer og interesser;

j) Opplysninger for markedsføringskommunikasjon inkluderer dine preferanser for mottak av markedsføring fra oss (innmelding/avmelding) samt dine kontakt- og registreringsopplysninger.

k) Andre kommunikasjonsopplysninger gitt av deg i kommunikasjon med oss (via samtaleopptak, chat, e-poster eller SMS), som kan inkludere ulike opplysninger, som dine intensjoner, interesser, klager, preferanser, samt intern kommunikasjon og interne notater.

l) Analyseopplysninger inkluderer ulike opplysninger du gir gjennom bruken av nettstedet vårt og tjenestene våre, som for eksempel spiller-ID, språk, sted, nettleserdata, benyttede kampanjer, benyttede kanaler, enhet, betalingsleverandør, transaksjons- og bruksdata, og ved analyse av online-kjøp også besøkte sider, postkort klikket på og rulledybde. Visse opplysninger samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og/eller lignende sporingsteknologi; se mer i avsnittet "Informasjonskapsler".

2.3. Opplysninger fra forskjellige kilder

2.3.1. hvitvaskings-/antiterrorformål på bakgrunn av spilleren som vi henter fra tredjepartsleverandører (private selskaper som hovedsakelig arbeider med offentlige kilder), nærmere bestemt Bisnode, TransUnion International UK Limited (dette vil ikke føre negativ innvirkning på din TransUnion-kredittscore. Mer informasjon, inkludert TransUnions personvernerklæring, finner du her, GBG Group, HooYu Ltd (tidligere kjent som 192.com Ltd) og som inkluderer informasjon om spilleren er en politisk eksponert person og om internasjonale og/eller økonomiske sanksjoner har blitt pålagt og/eller informasjon om ethvert selskaps- eller eiendomseierskap, domsavdømmelse og/eller insolvens, og for svenske spillere, også skatteinformasjon, med formål om etablering av kilden til økonomiske midler og kilder til formue under risikoovervåkingen og due diligence-prosessen med hensyn til antihvitvasking, hvilken informasjon som innhentes via Bisnode Demo AB. Dessuten samles bakgrunnsinformasjon inn ved hjelp av såkalte OSINT-analyser (Open-Source Intelligence) fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. Google-søk, sosiale medier som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn samt andre tjenester/nettsteder som pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/ ).

2.3.2. For å overholde våre juridiske forpliktelser som følger av gjeldende lover og lisensvilkår, samler vi også inn selvekskluderingsopplysninger fra andre lisensierte spilloperatører som tilhører samme gruppe selskaper som LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group). På samme måte bruker LeoVegas for de samme formålene selvekskluderingsopplysninger innsamlet med hensyn til andre merkenavn LeoVegas driver sin lisensierte spillvirksomhet under.

2.3.3. Hvis en spiller er registrert med et nasjonalt selveksklusjonregister (inkludert uten begrensning GAMSTOP, ROFUS, spelpaus.se, RUA), er visse selvekskluderingsdata også mottatt fra et slikt register. Særlig informasjon om hvorvidt du ikke er selvekskludert. Denne informasjonen mottas når du logger inn. Registrering i et slikt register betyr at du ikke kan registrere deg hos LeoVegas og at du ikke kan logge på medlemskontoen din. Du får heller ikke tilsendt reklamemateriell direkte.

2.3.4.Profilopplysninger (hobbyer, interesser) samles også ved søk i offentlig tilgjengelige kilder som Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram og Google.

2.3.5. For å forhindre og oppdage svindel og misbruk av våre systemer (f.eks. bruk av VPN) kan enkelte innloggingsopplysninger, som IP-adresse, enhetsmodell/-type, nettleserinformasjon, operativsystem og andre identifikasjonsdata for enheten hentes og behandles av oss ved hjelp av tjenester fra en tredjepartsleverandør av programvare for svindeldeteksjon.

2.3.6. Vi får informasjon om ditt sportsrisikosegment (Sports Risk Data) fra vår sportsbook-leverandør Kambi Group plc («Kambi»). All informasjon om behandlingsaktivitetene finnes her: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice. Siden Kambi ikke mottar en spillers ekte navn eller e-postadresse og ikke behandler personopplysninger om spillere på en identifiserbar måte, kan du kontakte oss hvis du har spørsmål om hvordan Kambi behandler dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter som registrert.

2.3.7. Med hensyn til svenske spillere, kan du forenkle registreringsprosessen med en separat prosess – BankID – kan brukes til identifikasjon- og verifiseringsformål. Hvis en slik prosess brukes vil navn, etternavn, fødselsdato og permanent adresse automatisk videresendes til spillerens profil forutsatt at det personlige identifikasjonsnummeret (PID) er oppgitt ved registrering og du er verifisert via bank-ID, personopplysninger (registrering og kontaktinformasjon). Kilden til data i dette tilfellet er Bisnode Imaging AB og BankID-tjenesten som fås fra Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Slike data brukes i henhold til informasjonen i denne personvernerklæringen. Hvis registrering av konto ikke lykkes (på grunn av manglende verifikasjon via Bank ID eller på annen måte), lagres PID i opptil 24 timer og slettes deretter automatisk fra LeoVegas-systemene.

2.3.8 For å forenkle registreringsprosessen, kan en separat prosess – Facebook connect / Google sign-In – brukes til identifikasjon- og verifiseringsformål. Hvis en slik prosess brukes blir navn, etternavn, fødselsdato, e-post automatisk lagt til spillerens profil forutsatt at du fullfører registreringen med personopplysninger (registreringsinformasjon og kontaktinformasjon) og tilgangsgodkjenning gis av deg ved registrering. Kilden til data i dette tilfellet er Facebook- eller Google-profilen som du har brukt via Facebook eller Google, avhengig av hvilken tjeneste som brukes. Slike data brukes i henhold til informasjonen i denne personvernerklæringen.

2.4. Spesielle kategorier av personopplysninger

Vi samler ikke inn noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg (dette inkluderer opplysninger om rase eller etnisitet, religiøs tro eller livssyn, seksualliv, seksuell orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helse og genetiske og biometriske opplysninger). Basert på erfaring kan vi ikke utelukke at du etter eget skjønn sender oss slike opplysninger gjennom kommunikasjon med oss.

Vi gjør oppmerksom på at bildene på ID-kort ikke behandles på noen spesiell teknisk måte for å gi eller bekrefte unik identifikasjon. Derfor skal slike opplysninger ikke betraktes som biometriske opplysninger (spesiell kategori av data).

2.5. Hvis du ikke oppgir personopplysninger

Hvis vi trenger å samle inn personopplysninger ved lov eller i henhold til en kontrakt vi har med deg, og du ikke leverer opplysningene når du blir bedt om det, kan det hende vi ikke blir i stand til å utføre kontrakten vi har eller prøver å inngå med deg (for eksempel å levere deg tjenester).

2.6. Brukernavn

Sørg for at brukernavnet ditt ikke inneholder noen personlig identifiserbare opplysninger, da brukernavnet deles med bestemte partnere og det da ikke anses som en personopplysning. Ta kontakt med oss dersom brukernavnet ditt inneholder personlig identifiserbare opplysninger, slik at vi kan ta egnede tiltak for å beskytte opplysningene dine og forklare deg hvordan du endrer brukernavnet.

3. HVORFOR OG HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1. Vi vil bare bruke dine personopplysninger når loven tillater det. Vanligvis bruker vi dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

for å la deg å delta i spill og levere tilleggstjenester til deg

for å la deg få tilgang til og bruke nettstedet

av juridiske og regulatoriske årsaker, for å overholde våre juridiske forpliktelser og lisensvilkår, som for eksempel om anti-hvitvasking og ansvarlig spilling

for identifikasjons- og verifiseringsformål

for formål som utgjør en legitim interesse for LeoVegas om direkte markedsføring av egne lignende varer og tjenester via elektronisk post som angitt nedenfor; og

for formål som utgjør en legitim interesse for LeoVegas om direkte markedsføring via telefonoppringning eller brevpost som angitt nedenfor

for analytiske formål

3.2. Detaljert om formål og rettslig grunnlag

3.2.1. Nedenfor har vi i et tabellformat beskrevet alle de mulige måtene vi planlegger å bruke dine personopplysninger på, og hvilke rettslige grunnlag vi baserer oss på. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er, der det er hensiktsmessig. Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger på mer enn ett juridisk grunnlag, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker opplysningene for. Kontakt oss hvis du trenger mer informasjon om det bestemte rettslige grunnlaget vi baserer oss på i behandlingen av dine personopplysninger, der flere enn ett grunnlag er angitt i tabellen nedenfor.

3.2.2. Vær oppmerksom på at tabellen nedenfor beskriver den generelle informasjonen om personopplysningene vi behandler. Visse datakategorier og/eller -formål kan variere i ulike jurisdiksjoner og/eller merker LeoVegas leverer sine tjenester under. Kontakt oss hvis du trenger mer informasjon om det spesifikke formålet for behandling eller datakategori i din jurisdiksjon.

PrivacyPolicy3.2

3.3. Direktemarkedsføring

3.3.1. I samsvar med gjeldende lover (inkl. lokale forskrifter) og på grunnlag av vår legitime interesse eller ditt samtykke, kan LeoVegas fra tid til annen informere deg om sine egne lignende produkter eller tjenester (inkludert uten begrensning egne nye tjenester og kampanjer, bonuser og tilbud, VIP-opplevelse) via, der det er aktuelt:

elektronisk post (e-post eller SMS)

sosiale medier

telefonsamtaler eller

post

Med hensyn til legitime interesser vil LeoVegas gi deg muligheten til å motsette deg slik direktemarkedsføring når du registrerer deg på nettstedet vårt.

Med hensyn til samtykke, kan samtykket gis av deg når du registrerer deg på nettstedet vårt.

I begge tilfeller der du ikke ønsker å motta direkte markedsføring, kan du når som helst enkelt melde deg av når som helst og vederlagsfritt, enten ved å:

klikke på den relevante lenken nederst i enhver elektronisk melding

kontakte oss

informere den som ringer i en telefonsamtale eller

endre innstillingene i profilen din

3.3.2. Vær oppmerksom på at selv om du motsetter deg mottak av direktemarkedsføring, kan vi fra tid til annen måtte sende deg enkelte typer viktig kommunikasjon som du ikke kan velge bort.

4. OPPBEVARING

4.1. Kriterier brukt til å bestemme oppbevaringsperioden: Vi beholder bare dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for, inkludert for å oppfylle juridiske krav og regnskaps- eller rapporteringskrav.

Kriteriene vi bruker til å bestemme hva som er «nødvendig», avhenger av arten av de aktuelle personopplysningene. Vår vanlige praksis er å avgjøre om det er noen spesifikke europeiske og/eller nasjonale lover (for eksempel lisenskrav, skatteregler eller selskapslover) som tillater eller til og med forplikter oss til å beholde bestemte personopplysninger i en viss periode (i så fall vil vi beholde personopplysningene i den maksimale perioden som er angitt ved slik lov), og, hvis ikke, om det finnes lover og/eller kontraktsbestemmelser som kan brukes mot oss av deg og/eller tredjeparter, og i så fall hva de foreskrevne periodene for slike tiltak er. I sistnevnte tilfelle vil vi beholde relevante personopplysninger som vi kan trenge for å forsvare oss mot krav, innsigelser eller andre handlinger fra deg og/eller tredjeparter.

Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere de aktuelle personopplysningene.

4.2. Detaljer om våre oppbevaringsperioder

4.2.1. Nedenfor har vi i et tabellformat beskrevet alle mulige lagringsperioder av data, og hvilke rettslige grunnlag vi baserer oss på. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er, der det er hensiktsmessig.

4.2.2. Vær oppmerksom på at tabellen nedenfor beskriver den generelle informasjonen om oppbevaringsperioder. Visse perioder kan variere i ulike jurisdiksjoner. Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om det spesifikke formålet for behandling eller datakategori i din jurisdiksjon.

PrivacyPolicy4.2

På grunn av begrensninger fra spillmyndigheter vedrørende bruk av flere kontoer er det bare tillatt for spillerne å opprette og bruke én enkelt konto i LeoVegas-systemet i henhold til våre vilkår, derfor så lenge vi lagrer for formålene nevnt, alle spillerens personopplysninger, kan spilleren etter lukking av kontoen bare gjenåpne en eksisterende konto, men det er forutsatt at kontoen er kvalifisert for å kunne åpnes.

Etter italiensk lovgivning, må LeoVegas tillate opprettelse av en ny konto for den samme spilleren (gjennom samme skattenummer) etter 15 dager hvis den forrige har blitt lukket etter ønske av spilleren. Når skattenummeret settes på en «svarteliste» av en bestemt grunn (inkludert, men ikke begrenset til bedrageri), kan operatøren forhindre en ny kontoopprettelse knyttet til et samme skattenummer.

Ytterligere detaljer om oppbevaringsperioder for ulike aspekter av personopplysninger finnes i vår oppbevaringspolicy som du kan be om ved å kontakte oss.

5. MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

5.1. Ettersom LeoVegas forretningspartnere, leverandører eller tjenesteleverandører er ansvarlige for visse deler av den totale funksjonen eller driften av nettstedet, spill og andre tjenester, behandles personopplysninger også av disse for de ovennevnte formål på vegne av LeoVegas.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler den i samsvar med loven. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til eget formål og tillater dem bare å behandle dine personopplysninger for spesifiserte formål og i samsvar med våre instruksjoner, etter grundig vurdering av disse partnerne og på grunnlag av strenge databehandlingsavtaler.

5.1.1. Detaljer om kategoriene av behandlere av personopplysninger

spilleverandører for det formål å levere spill

sportsbook-leverandør for det formål å levere sportsbook-tjenester og for risikostyringsformål

betalingsleverandører for utførelse av betalingstransaksjoner (innskudd og uttak)

markedsføringsleverandører for utførelse av visse markedsføringsaktiviteter på vegne av LeoVegas

markedsføringspartnere for utførelse av visse markedsføringsaktiviteter på vegne av LeoVegas

markedsføringskonsulenter for det formål å levere markedsrådgivning til LeoVegas

tjenesteleverandører som muliggjør den tekniske kommunikasjon med deg (via e-post, chat, SMS, telefon)

tekniske leverandører som støtter nettstedets drift og våre tekniske systemer (både front- og back-end)

tekniske administratorer av databasen for opprettholdelse av databasens drift

anti-hvitvaskingsleverandører som leverer og/eller behandler bestemte opplysninger for etterlevelse av våre forpliktelser på dette området

tjenesteleverandører som organiserer e-post, turer og/eller levering av gaver i forbindelse lojalitetsprogrammet vårt

skytjenesteleverandører for levering av skybaserte tjenester som lagring eller hosting av visse typer programvare

tjenesteleverandører for dataanalyseformål og/eller innsamling av data for forretningsinnsikt

kredittvurderingsbyråer, svindeloppdagelsesbyråer, kontorer for hvitvasking av penger for bekjempelse og kontroll av svindel, ved behandling av medlemskontoen din og tilknyttede transaksjoner

selskaper i LeoVegas Mobile Gaming-gruppen for levering av visse tjenester / funksjonsstøtte for LeoVegas

profesjonelle rådgivere (i rollen som behandlere eller medansvarlige), inkludert advokater, bankansatte, revisorer og forsikringsselskaper som tilbyr rådgivning, banktjenester, juridiske tjenester, forsikring og regnskapstjenester.

5.2. Autorisert utlevering: Hvis vi mistenker at du har brutt vilkårene våre eller gjeldende lov (for eksempel hvis vi mistenker at en forbrytelse kan ha blitt begått), eller for det formål å forhindre, oppdage eller unngå svindel eller annen kriminell aktivitet, har LeoVegas rett til å:

videresende dine personopplysninger til myndighetene

dele alle dine personopplysninger med relevant spillregulator

dele dine personopplysninger med relevante rettshåndhevende og/eller kriminalundersøkelsesorganer eller organisasjoner og bistå de samme med enhver form for undersøkelse av dine handlinger

svare på eventuell rettsstevning eller ordre eller tilsvarende offentlig forespørsel om personopplysninger

Med hensyn til italienske aktører i Single Register of Self-Exclusion (RUA), er vi forpliktet – i samsvar med AAMS-bestemmelsene – til å umiddelbart oppgi til myndighetene all data og informasjon relatert til spillere som har besluttet å bruke selvekskluderingsverktøy, samt data og informasjon relatert til spillere som reaktiveringer spillkontoen.

5.3. Konsernselskaper / andre varemerker for ansvarlig-spilling-formål

Når det er aktuelt, er dine selvekskluderingsdata, med det formål å overholde juridiske forpliktelser og våre lisensbetingelser, blir også disse dataene delt med andre selskaper innenfor samme gruppe. På samme måte og for samme formål deler LeoVegas dine selvekskluderingsopplysninger med andre varemerker som det driver sin gamblingvirksomhet under.

5.4. Konsernselskaper / andre varemerker for anti-hvitvaskingsformål

Dine identifikasjons- og verifiseringsopplysninger i form av fornavn, etternavn, fødselsdato og postnummer deles mellom de ulike varemerkene LeoVegas driver sin gamblingvirksomhet under, for det formål å overholde juridiske forpliktelser.

5.5. Datadeling ved formål for ansvarlig spilling og antihvitvasking merker Dine identifikasjons- og verifikasjonsdata, transaksjons- og bruksdata, registreringsdata og kontaktinformasjon er for å overholde juridiske forpliktelser, delt med og innhentet via ulike merker under LeoVegas’ gamblingsaktivitet.

5.6. Omstrukturering av selskap

Tredjeparter, inkludert selskaper som tilhører samme gruppe selskaper som LeoVegas, som vi kan velge å selge, overføre eller fusjonere deler av virksomheten vår, våre eiendeler eller operasjoner eller som følge av omstrukturering. Alternativt kan vi kjøpe opp virksomheter eller slå oss sammen med dem. Hvis en endring skjer i vår virksomhet, kan de nye eierne bruke dine personopplysninger på samme måte som beskrevet i denne personvernerklæringen.

5.7. Medansvarlige: Visse opplysninger deles med andre parter, som da fungerer som medansvarlige. Nedenfor følger detaljene om essensen av ordninger for medansvarlige:

Betalingsleverandøren Citadel.

Følgende opplysninger behandles med Citadel som medansvarlig: Registreringsopplysninger, betalingsopplysninger

Kontaktinformasjon: Citadel Commerce (Malta) Ltd. («Citadel») med primær forretningsadresse Lvl 5, «de Tigné», 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta, som agent på vegne av Citadel Commerce UK Limited, som kan kontaktes på support@citadelcommerce.com. Hovedaspektene i medansvarlig-ordningen mellom LeoVegas og Citadel:

LeoVegas samler inn opplysninger (unntatt slike opplysninger som Citadel kan få fra andre kilder gjennom undersøkelser) og informerer de registrerte.

Citadel responderer på de registrertes forespørsler.

Citadel registrerer og sender ut alle varsler om brudd på personopplysningssikkerhet til tilsynsmyndigheter og/eller berørte registrerte når det er nødvendig.

Citadel utfører en personvern-konsekvensvurdering og konsulterer først med en tilsynsmyndighet om høyrisikobehandling når det er nødvendig.

Sportsbook-leverandøren Kambi

Følgende opplysninger behandles med Kambi som medansvarlig: Transaksjons- og bruksopplysninger – kjønn, første del av postnummer, valuta, språk, siste innskuddsmetode, kontosaldo og innsatshistorie, spiller-ID for det formål å levere Sportsbook-tjenestene. Kambi behandler ikke en spillers ekte navn eller e-postadresse, men bruker en pseudonymisert ID tilknyttet til hver spiller.

Ytterligere informasjon om Kambis behandlingsaktiviteter finnes her: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

Hovedaspektene i medansvarlig-ordningen mellom LeoVegas og Kambi:

LeoVegas deler transaksjons- og bruksopplysninger på pseudonymisert måte med Kambi for det formål å levere sportsbook-tjenester.

LeoVegas responderer på datasubjektenes forespørsler.

LeoVegas og Kambi fungerer også som medansvarlige når det kommer til eventuelle endringer i sportsrisikosegmentet.

I andre tilfeller fungerer hver part som eneste dataansvarlige. Vi vil imidlertid i alle tilfeller være ansvarlig for å håndtere eventuelle spørsmål som spillerne måtte ha med hensyn til Kambis databehandlingsaktiviteter.

Iovation

Følgende data deles med Iovation: Innloggingsdata i den grad: Unik kontoidentifikator som representerer kontoen sluttbrukerne har hos LeoVegas, enhetsattributter til sluttbrukerens elektroniske enhet inkludert IP-adresse (Internet Protocol (IP), sluttbrukerpålogginger (første pålogging siste pålogging, siste mislykkede pålogging), varighet av logg, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og -plassering, nettleserens plug-in-type og versjon, tidssoneinnstilling og -versjon, operativsystem, enhets-ID, IP-land, IP-område, IP-ISP til hver spiller

Hovedaspektene i medansvarlig-ordningen mellom LeoVegas og Iovation:

Leovegas og Iovation behandler personopplysninger sammen med i forhold til forebygging og etterforskning av svindel.

Iovation fungerer som en separat og uavhengig behandlingsansvarlig for følgende aktiviteter:

- Forbedre tjenester
- Maskinlæring
- Dele data på tvers av ulike operatører/leverandører

LeoVegas responderer på datasubjektenes forespørsler

I andre tilfeller fungerer hver part som eneste dataansvarlige. Vi vil imidlertid i alle tilfeller være ansvarlig for å håndtere eventuelle spørsmål som spillerne måtte ha med hensyn til Iovations databehandlingsaktiviteter.

Ytterligere informasjon om Iovations behandlingsaktiviteter finnes her: https://www.iovation.com/legal/privacy

Hvis du ønsker å utøve slike rettigheter, har spørsmål eller kommentarer vedrørende dine personopplysninger, kan du kontakte oss på privacy@iovation.com.

6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Noen av våre leverandører og partnere (som nevnt ovenfor) er basert utenfor (EØS-området), slik at behandlingen av dine personopplysninger vil innebære overføring av data til utenfor EØS. Når vi overfører dine personopplysninger til utenfor EØS, sikrer vi at en tilsvarende grad av beskyttelse gis ved å sikre at minst en av følgende garantier blir implementert:

Overføring av dine personopplysninger skjer til land som EU-kommisjonen anser for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Se her for nærmere informasjon

Når vi bruker bestemte tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter godkjent av EU-kommisjonen som gir personopplysninger samme beskyttelse som de har i Europa. Se her for nærmere informasjon.

Vennligst kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om den spesifikke mekanismen som brukes av oss når du overfører dine personopplysninger til utenfor EØS.

7. DATASIKKERHET

Vi har satt inn hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine mistes, brukes, åpnes, endres eller utleveres på en uautorisert måte. For å overholde GDPR har vi ulike tekniske kontroller som sikrer at data og informasjon alltid krypteres under overføring og i ro ved hjelp av krypteringsteknikker av industristandard gjennom hele prosessen. Dette sikrer fortrolighet og integritet til enhver tid. På organisasjonsnivå styres håndteringen av all informasjon av våre omfattende informasjonssikkerhetsregler. Dette suppleres med et program for informasjonssikkerhetsbevissthet, som er utformet for spesielt å sikre at vi bruker beste sikkerhetspraksis i håndteringen av personopplysninger.

I tillegg begrenser vi tilgang til dine personopplysninger til ansatte, agenter, underleverandører og andre tredjeparter som har et legitimt forretningsbehov. De vil bare behandle dine personopplysninger i henhold til våre instruksjoner og underlagt fortrolighetsplikt.

Vi har prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte personopplysningsbrudd og vil varsle deg og enhver relevant regulator om brudd der vi er pålagt å gjøre dette ved lov.

8. DINE RETTIGHETER UNDER GJELDENDE PERSONVERNLOVGIVNING

8.1. Rett til innsyn

Du kan når som helst med rimelige intervaller be oss om å bekrefte hvorvidt vi behandler personopplysninger som angår deg, og du har i tilfelle rett til å få tilgang til disse personopplysningene og til følgende informasjon:

hvilke personopplysninger vi har

hvorfor vi behandler dem

hvem vi utleverer dem til

hvor lenge vi har tenkt til å beholde dem (hvis mulig)

om vi overfører dem til utlandet, og sikkerhetsordninger vi har for å beskytte dem

hvilke rettigheter du har

hvordan du kan klage

hvor vi fikk personopplysningene dine fra

om vi har utført noen automatisert beslutningsprosess (inkludert profilering), samt relatert informasjon.

Den enkleste måten å skaffe seg denne informasjonen på, er å bruke funksjonen "Last ned mine data" på profilen din. Du vil få en kopi av alle transaksjonsdataene dine og en uttømmende oppsummering av alle kategorier av data, deres kilder og mottakere, alle behandlingsoperasjoner, formålene med dem og oppbevaringsperioder. Hvis denne informasjonen ikke er det du lette etter, hvis du vil ha annen informasjon eller ønsker å be om denne informasjonen via en annen kanal, ber vi deg kontakte oss på sar@leovegas.com. På samme måte, hvis denne funksjonaliteten av en hvilken som helst grunn ikke er tilgjengelig (f.eks. av tekniske årsaker) eller av hvilken som helst grunn at du ikke ønsker å bruke den, kan du sende oss en henvendelse på sar@leovegas.com Etter en slik forespørsel skal vi (uten at dette skal påvirke andres rettigheter og friheter, inkludert våre egne) gi deg slike ytterligere opplysninger og/eller en kopi av personopplysningene som behandles innen en måned etter mottak av forespørselen, en periode som kan forlenges med to måneder når det er nødvendig, med tanke på kompleksiteten og antall forespørsler. Vi skal informere deg om slik forlengelse innen en måned etter mottak av forespørselen, sammen med årsakene til forsinkelsen.

8.2. Rett til retting

Selv om alle rimelige anstrengelser vil bli gjort for å holde dine personopplysninger oppdatert, ber vi deg om å informere oss omgående. Med hensyn til boligadressen og telefonnummeret ditt kan du varsle oss om endringen ved å endre opplysningene i profilen din. Hvis endringen gjelder opplysninger som ikke kan endres ved å endre profilen din, ber vi deg kontakte oss. For dette formål har du rett til å be oss om å rette feilaktige personopplysninger og utfylle ufullstendige personopplysninger om deg. Vi kan søke å verifisere nøyaktigheten av opplysningene før vi retter dem.

8.3. Rett til sletting (rett til å bli glemt)

Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger. Vi vil overholde dette uten unødig forsinkelse, men bare der:

personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for; eller

du har tilbakekalt ditt samtykke (i de tilfeller der vi behandler på grunnlag av ditt samtykke), og vi ikke har noe annet juridisk grunnlag å behandle dine personopplysninger på; eller

du har benyttet deg av retten til å avvise behandling (som forklart nedenfor); eller

personopplysningene dine skal ha blitt behandlet ulovlig; eller

det finnes en lovfestet forpliktelse som vi berøres av; eller

spesielle forhold foreligger i forbindelse med visse barnerettigheter

Vi vil uansett ikke være juridisk bundet av din anmodning om sletting dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig:

for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt (inkludert, men ikke begrenset til våre dataoppbevaringsforpliktelser); eller

for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav

Det finnes andre juridiske grunner som gjør oss berettiget til å avvise forespørsler om sletting, selv om de to tilfellene ovenfor er de mest sannsynlige grunnene som kan påberopes av oss for å nekte slike forespørsler. Du kan be om sletting ved å kontakte oss.

8.4. Rett til databegrensning

Du har rett til å be oss om å begrense (det vil si lagre, men ikke videre behandle) dine personopplysninger, men bare der:

nøyaktigheten av dine personopplysninger er omstridt (se retten til retting ovenfor), i en periode der vi kan kontrollere nøyaktigheten av personopplysningene; eller

behandlingen er ulovlig, og du motsetter sletningen av dine personopplysninger; eller

vi ikke lenger trenger personopplysningene for de formålene de ble samlet inn for, men du trenger personopplysningene for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; eller

du har benyttet deg av retten til å motsette deg behandling, og verifiseringen av våre legitime grunner til å overstyre dine innsigelser ennå ikke er klar
n\ Etter din forespørsel om begrensning kan vi med unntak av lagring av dine personopplysninger bare behandle dine personopplysninger:

når vi har ditt samtykke; eller

for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; eller

dor beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller

av hensyn til allmennhetenes vesentlige interesse

Du kan be om begrensning ved å kontakte oss.

8.5. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å gi deg dine personopplysninger (som du har gitt til oss) i et strukturert, vanlig brukt maskinlesbart format eller (hvis det er teknisk mulig) å få dem transportert direkte til en annen dataansvarlig, forutsatt at dette ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. Denne retten skal bare gjelde her:

behandlingen er basert på ditt samtykke eller på utførelsen av en kontrakt med deg; og

behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte verktøy

I stor grad kan du benytte deg av denne retten ved å bruke funksjonen «Last ned mine data» under profilen din. For enhver forespørsel ut over opplysningene som gis på denne måten, eller hvis du vil at vi skal hjelpe deg med den faktiske overføringen av slike data til andre operatører, ber vi deg kontakte oss.

Hvis du er kunde hos en annen spilloperatør og ønsker å få opplysningene dine "transportert" til oss, kan du kontakte oss. Vær oppmerksom på at du uavhengig av retten til portabilitet fortsatt forventes å oppgi alle registrerings- og kontaktopplysninger som en del av kravene i vår registreringsprosedyre.

8.6. Rett til å avvise bestemte typer behandling

I de tilfellene vi kun behandler dine personopplysninger når dette er 1) nødvendig for utførelsen av en oppgave utført i allmennhetens interesse eller i utøvelsen av en offisiell autoritet vi har fått, eller 2) når behandling er nødvendig for forfølgelse av våre eller tredjeparts legitime interesser (som angitt i tabellen i punkt 3.2 ovenfor), har du rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger.

Når opplysningene dine behandles for direktemarkedsføringsformål, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dem, som inkluderer profilering i den utstrekning det er knyttet til slik direktemarkedsføring.

For ordens skyld legger vi til at denne generelle retten til å motsette deg ikke skal gjelde når vi behandler dine personopplysninger når dette er nødvendig for å utføre en kontrakt, når det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller når behandlingen er nødvendig for å beskytte dine eller en annen fysisk persons vitale interesser.

Med hensyn til direktemarkedsføring av våre egne varer og tjenester, inkludert relatert profilering, kan du når som helst motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller ved å velge dine preferanser på siden Profil – Innstillinger.

8.7. Rett til å trekke tilbake samtykke (når vi behandler opplysningene dine på grunnlag av samtykke)

I de tilfellene der vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke (som vi aldri vil forutsette, men som vi skal ha oppnådd på en klar og entydig måte fra deg), HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKET og dette på samme måte som du har gitt det til oss på.

Skulle du benytte deg av retten til å trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid (ved å skrive til oss på den fysiske adressen eller e-postadressen nedenfor), vil vi avgjøre om det på dette stadiet finnes et alternativt juridisk grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger (for eksempel på grunnlag av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt) der vi ville ha en juridisk rett (eller til og med plikt) til å behandle dine personopplysninger uten at vi trenger ditt samtykke, og i så fall gi deg beskjed om dette.

Når vi ber om slike personopplysninger, kan du alltid avvise det, men hvis du avviser å gi oss nødvendige data som vi krever for å levere forespurte tjenester, kan det hende vi ikke vil kunne gi deg slike tjenester (spesielt hvis samtykke er det eneste juridiske grunnlaget som er tilgjengelig for oss).

For ordens skyld er samtykke ikke det eneste grunnlaget vi har tillatelse til å behandle dine personopplysninger på. I det forrige avsnittet ovenfor nevnte vi de ulike grunnlagene vi behandler dine personopplysninger på for bestemte formål.

8.8. Rett til å fremme en klage

Du har også rett til å klage til relevante personvernmyndigheter. Kompetent myndighet i Malta er Office of Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Vi ber deg om å forsøke å løse eventuelle problemer du måtte ha, med oss først (selv om du som nevnt ovenfor har rett til å kontakte den kompetente myndigheten når som helst).

8.9. Hva vi kan trenge fra deg

Når du utøver dine rettigheter ved å kontakte oss, må vi kanskje be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre at du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger (eller å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak som skal sikre at personopplysninger ikke utleveres til uautoriserte parter. Vi kan også komme til å kontakte deg for å be om ytterligere informasjon i forbindelse med forespørselen din, for å kunne svare deg raskere.

8.10. TIDSFRIST FOR SVAR

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Av og til kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks, eller hvis du har sendt oss en rekke forespørsler. I slike tilfeller vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

8.11. ULIKE VAREMERKER

LeoVegas driver også spillvirksomhet under andre merker og varemerker. For det formål å utøve dine rettigheter som angitt ovenfor og for vårt svars klarhet vil vi i utgangspunktet imøtekomme forespørsler med hensyn til opplysninger behandlet under merket som henvendelsen kom fra. Skulle du ønske at forespørsler imøtekommes med hensyn til alle merkene LeoVegas driver sin virksomhet under, må du sørge for å oppgi dette i forespørselen.

9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING

9.1. Informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for ansvarlig-spilling-formål

LeoVegas er på grunn av gjeldende lover og lisensbetingelser juridisk forpliktet til å overvåke spillerne, for å identifisere personer som kan oppleve eller risikere å utvikle problemer med gambling og samhandle med dem for å tilby hjelp eller støtte. For dette formålet og for å oppfylle denne forpliktelsen har LeoVegas på bakgrunn av historiske data som beskriver spillernes atferd, spesielt visse data om ansvarlig spill, transaksjons- og bruksdata og annen kommunikasjonsdata (og det især tonen som brukes i meldingen) fastsatt regler med hensyn til hvem som sannsynligvis lider av spillavhengighet, for deretter å kunne ta relevante tiltak.

Tilnærmingen er basert på klassifiseringstrær, fordi dette gir klar forståelse av hvorfor ulike spillere klassifiseres som potensielle spillavhengige. Basert på data som beskriver unike spillere, gir algoritmen oss en estimert sannsynlighet for spillavhengighet. Beslutninger tas ikke automatisk på grunnlag av den automatiske prediksjonen uten menneskelig inngrep.

9.2. Meningsfull informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for anithvitvaskingsformål

LeoVegas er på grunnlag av gjeldende lover og lisensvilkår, juridisk forpliktet til å overvåke sine spillere for å identifisere potensielt mistenkelige aktiviteter vedrørende hvitvaskings-/antiterrorformål. Basert på data som beskriver spillerens atferd, spesielt transaksjons- og bruksdata, foreslår algoritmen en risikoprofil.

Beslutninger tas ikke automatisk på grunnlag av den automatiske prediksjonen uten menneskelig inngrep.

9.3. Informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for lojalitets-/VIP- segmenteringsformål

Ved å bruke de historiske dataene som spillerne genererer i løpet av de første to dagene, vurderer vi om en spiller er kvalifisert for vårt VIP-/lojalitetsprogram. Denne modellen brukes på nye spillere, der spillernes samhandling med tjenestene våre bestemmer eventuell VIP-status. Resultatet fra modellen er en prediksjon om spilleren vil bli en VIP. Bortsett fra kjønn, land og alder bruker vi ikke personlig identifiserbar informasjon som inndata i modellen. Beslutninger tas ikke automatisk på grunnlag av den automatiske prediksjonen uten menneskelig inngrep. Prosessen er basert på vår overholdelse av en juridisk forpliktelse og med hensyn til lojalitetstilbudene også på LeoVegas' legitime interesse i å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse og belønne lojalitet. Du kan motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller endre innstillingene for kontoen din.

9.4. Meningsfull informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til direktemarkedsføringssegmenter

Ved å benytte dine transaksjons- og bruksopplysninger, enkelte registreringsopplysninger, som kjønn, land, fødselsdato, og din generelle samhandling med tjenestene våre analyserer og oppretter vi ulike segmenter av kunder. Disse segmentene blir deretter behandlet manuelt for å sikre at vi tilbyr de mest hensiktsmessige tilbudene og bonusene til våre kunder. Disse beslutningene tas ikke automatisk uten menneskelig inngrep. Prosessen er basert på LeoVegas` legitime interesse i å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse og belønne lojalitet. Du kan motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller endre innstillingene for kontoen din.

9.5. Informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til sportsrisikosegmenter

LeoVegas behandler dine sportsrisikosegmenter manuelt som fastsatt av sportsbook-leverandøren Kambi. Sportsrisikosegmentene fastsettes av Kambi på grunnlag av automatisert profilering utført av Kambi. De bruker automatisert behandling til å foreslå en risikoprofil, hvorpå en slik risikoprofil bekreftes eller endres av Kambis medarbeidere. I forbindelse med leveringen av sine tjenester bruker Kambi automatisert risikostyringsteknologi til å vurdere risikoen ved spesielle spillaktiviteter. Hvis du prøver å gjøre en innsats som faller utenfor parameterne knyttet til risikoprofilen din, flagges innsatsen for gjennomgang av Kambi. For å beskytte dine rettigheter og interesser tillater Kambi deg å klage på enhver beslutning de tar om din risikoprofilering, eller motsette deg bruken av profilering. Vi ber deg kontakte oss (LeoVegas) for dette formålet. For mer informasjon om behandlingsaktiviteter som utføres av Kambi, viser vi til Kambis personvernerklæring her: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

9.6. Meningsfull informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til spillanbefalinger

Ved å bruke dine transaksjons- og bruksdata, gir vi deg en liste over spill som passer til det du liker. Systemet avgjør hvilke spill det er trolig at du liker og generaliserer ønskene dine mot spill du ikke har prøvd før. Rangering av de beregnede preferansene, en bestilt liste over spill blir opprettet og brukes til anbefalinger.

Spillanbefalingen opprettes uten menneskelig intervensjon. Prosessen er basert på LeoVegas’ legitime interesse i å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse.

10. INFORMASJONSKAPSLER

Nettstedet vårt gjør bruk av informasjonskapsler. For mer informasjon om hva informasjonskapsler, hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvordan og hvorfor vi bruker informasjonskapsler, og hvordan du kan kontrollere hvilke informasjonskapsler som plasseres på dine enheter, kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Premium Space Image

Opptil 6000 kroner og 100 gratisspinn i velkomsttilbud!

For nye spillere hos LeoVegas som velger velkomsttilbudet for Casino,