Angi en e-postadresse
Obligatorisk opplysning

PERSONVERNREGLER

Sist oppdatert 25. oktober 2019 Versjon 1.6.

INTRODUKSJON

Velkommen til LeoVegas Gaming plcs personvernregler for levering av tjenestene (f.eks. spill) fra LeoVegas tilbudt via www.leovegas.com og/eller lokale LeoVegas-nettsteder og/eller alle undernettsteder og/eller tilknyttede domener (og/eller underdomener) og alle relaterte programvareapplikasjoner ("side", "nettsted") hvor personopplysninger som gjelder deg behandles.

LeoVegas Gaming plc respekterer personvernet ditt og ønsker beskytte dine personopplysninger og behandle dem i samsvar med gjeldende lover, spesielt:

Den maltesiske personvernloven (kapittel 586 i Maltas lover) samt ulik underlovgivning utstedt under den samme – "DPA";

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om opphevelse av direktiv 95/46/EF (EUs personvernforordning) – "GDPR".

Disse personvernreglene vil informere deg om hvordan vi håndterer personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt og/eller bruker tjenestene våre, og forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg.

Selv om målet vårt er alltid å være så klare og tydelige som mulig, erkjenner vi at juridiske dokumenter iblant kan være vanskelige å lese. Ikke nøl med å kontakte oss for eventuelle avklaringer. Hvis du for eksempel trenger mer informasjon om hvilket rettslig grunnlag vi bruker for å kunne behandle dine personopplysninger i en spesifikk behandlingsprosess, gir vi deg gjerne denne informasjon, alt etter hva du måtte behøve. Kontakt oss på e-postadresse privacy@leovegas.com.

Disse personvernreglene leveres i et lagdelt format, slik at du kan klikke gjennom til spesifikke områder. Som et sammendrag av personvernreglene mener vi at følgende informasjon er mest relevant for deg:

Formålet med behandlingen: Vi behandler dine personopplysninger med det formål å kunne tilby våre tjenester, ved å gi deg tilgang til nettstedet, ved å overholde våre lovbestemte forpliktelser i forhold til f.eks. anti-hvitvasking og ansvarlig spill, for å oppdage og forhindre svindel, og for at vår virksomhet skal kunne vokse kommersielt (som en følge av direkte markedsføring og analyser);

Behandlingsansvarlig: I behandlingen av dine personopplysninger fungerer LeoVegas som behandlingsansvarlig;

Dine rettigheter: Du har en rekke rettigheter ifølge gjeldende lovgivning, med særlig rett til å motsette deg behandling av dine persondata basert på vår legitime interesse, som direkte markedsføring av våre varer og tjenester, segmentering, lojalitetsprogram og risikostyring. Når vi behandler opplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake. Du har også rett til å få tilgang til alle personopplysninger som behandles, og rett til å slette data som ikke lenger er nødvendige.

Konsekvenser av behandlingen: Behandling av personopplysninger vil resultere i levering av tjenester (eller at du gir avkall på tjenester dersom visse opplysninger ikke oppgis), mottak av markedsføringskommunikasjon, segmentering med hensyn til risikokategorier eller bonuser og lignende tilbud.

Vi anbefaler imidlertid at du leser disse personvernreglene i sin helhet. For å gjøre dette litt mer oversiktlig, har personvernreglene følgende innhold:

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER
• Formålet med personvernreglene
• Behandlingsansvarlig
• Kontaktinformasjon
• Endringer i personvernreglene
2. OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG
• Personopplysninger
• Opplysninger hentet fra deg
• Opplysninger hentet fra andre kilder
• Spesielle kategorier av personopplysninger
• Hvis du ikke oppgir opplysninger
• Brukernavn
3. HVORFOR OG HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
• Generelle formål
• Detaljert om formål og rettslig grunnlag
• Direkte markedsføring av egne lignende varer og tjenester
4. OPPBEVARING
• Kriterier brukt til å bestemme oppbevaringsperioden
• Detaljer om våre oppbevaringsperioder
5. MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
• Behandlere
• Autorisert utlevering av persondata
• Innad i LeoVegas-gruppen for ansvarlig-spilling-formål
• Innad i LeoVegas-gruppen for anti-hvitvaskings-formål
• Datadeling innad i LeoVegas-gruppen for anti-hvitvaskings- og ansvarlig-spilling-formål
• Omstrukturering av virksomheten
• Felles dataansvarlige
6. INTERNASJONALE OVERFØRSLER
7. DATASIKKERHET
8. DINE RETTIGHETER UNDER GJELDENDE PERSONVERNLOVGIVNING
• Rett til tilgang
• Rett til retting
• Rett til sletting (rett til å bli glemt)
• Rett til databegrensning
• Rett til dataportabilitet
• Rett til å avvise bestemte typer behandling
• Rett til å trekke tilbake samtykke
• Rett til å fremme en klage
• Hva vi kan trenge fra deg
• Tidsfrist for svar
• Underselskaper
9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING
• Ansvarlig-spilling-profilering
• VIP-profilering
• Direkte markedsføringsprofilering
• Profilering av sportsrisikosegmenter
10. COOKIES


1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER


1.1. Formålet Med Disse Personvernreglene

Disse personvernreglene tar sikte på å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av nettsiden og tjenestene våre.

Disse personvernreglene fastsetter detaljer og vilkår for innsamling og behandling av dine personopplysninger og gir deg informasjon i henhold til artikkel 12, 13 og 20 i EUs personvernforordning (GDPR).

Denne nettsiden er ikke ment for barn, og vi samler ikke bevisst inn opplysninger knyttet til barn (under 18 år gamle).

1.2. Behandlingsansvarlig

LeoVegas Gaming plc er databehandlingsansvarlig og ansvarlig for personopplysningene dine (referert til som "LeoVegas", "vi", "oss" eller "vår/våre" i disse personvernreglene).

Vi har oppnevnt et personvernombud (DPO) som er ansvarlig for å overvåke spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler om å benytte deg av dine rettigheter, ber vi deg kontakte oss eller DPO ved hjelp av kontaktinformasjonen under.

1.3. Kontaktinformasjon

Selv om målet vårt er alltid å være så klare og tydelige som mulig, vil vi gjerne gi deg all informasjon du måtte ha behov for. Hvis du for eksempel trenger mer informasjon om hvilket rettslig grunnlag vi bruker for å kunne behandle dine personopplysninger i spesifikke behandlingsprosesser.

Fullstendig kontaktinformasjon:

Generell e-postadresse: privacy@leovegas.com Personvernombud e-postadresse: dpo@leovegas.com Postadresse: Leovegas plc, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Endringer I Personvernreglene Og Din Plikt Til Å Informere Oss Om Endringer

Vi forbeholder oss retten til etter vårt eget skjønn å endre, legge til og/eller fjerne deler av disse personvernreglene når som helst. Du vil på forhånd bli informert av oss om eventuelle endringer som gjøres i disse personvernreglene (samt andre vilkår som er relevante for nettstedet). Vi vil også arkivere og lagre tidligere versjoner av personvernreglene for evt. senere forespørsler.


2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG


2.1. Personopplysninger:

All informasjon som identifiserer deg som person, eller som angår et identifiserbart individ. Dersom det ikke er mulig for oss å benytte anonyme og/eller anonymiserte data (på en måte som ikke identifiserer noen brukere av nettstedet eller kunder av tjenestene våre), ønsker vi likevel å beskytte personvernet ditt og sikkerheten for dine personopplysninger.

2.2. Opplysninger hentet fra deg:

Gjennom samhandling med deg eller gjennom din samhandling med oss eller våre tjenester, samler vi inn ulike typer personopplysninger om deg som vi har gruppert på følgende måte:

a) Registreringsopplysninger gitt av deg når du registrerer og/eller åpner en medlemskonto (spesielt i henhold til artikkel 2.1.6 i vilkårene), inkludert fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator, fødselsdato, kjønn og land. For spillere bosatt i Sverige kreves vedkommendes personnummer.

b) Kontaktinformasjonen inkluderer postadresse, e-postadresse og telefonnumre.

c) Identifikasjons- og verifiseringsopplysninger (anti-hvitvasking/due diligence/KYC-data) inkludert navn, etternavn, postadresse og dokumentassjon, alder, nasjonalitet, familiemedlemmer, akademiske grader og kvalifikasjoner, skoler/universiteter, sysselsettingshistorikk, mediaengasjement, økonomisk status (f.eks. kontoutskrift, inntektskilde, formueskilde og informasjon angående skatt), maskerte bankkortdetaljer, bevis på eierskap av nettlommebok som Neteller, Skrill, Paypal og Paysafe, KYC-dokumentasjon / kundedokumentasjon (f.eks. ID-kort, fullmakt) og personnummer for spillere bosatt i Sverige.

d) Ansvarlig-spill-data (RG), inkludert navn, etternavn, postnummer, e-post, telefonnummer, land, fødselsdato, for spillere bosatt i Sverige kreves vedkommendes personnummer, godkjente transaksjoner (innskudd og uttak), avviste transaksjoner (innskudd og uttak), identifikasjons- og verifikasjonsdata, og opplysninger ang. selvekskludering.

e) Opplysninger ang. selvekskludering inkluderer opplysninger knyttet til deg og din egen selvekskludering, for eksempel registrerings- og kontaktinformasjon og informasjon om selvekskluderingen, for eksempel årsak, start- og stoppdato, bruk av selvekskluderingsverktøy som ekskluderinger, øktgrense, tapgrense, innsatsgrense, innskuddsgrense og/eller realitetssjekk.

f) Betalingsopplysninger inkluderer informasjon om bank-/betalingskonto samt informasjon knyttet til en eller flere transaksjoner, som valuta, sted, beløp/verdi, kunde-IP, bruker-ID, token.

g) Transaksjons- og bruksopplysninger generert gjennom din bruk av våre tjenester (f.eks. spill) og inkluderer betalinger til og fra deg (innskudd, uttak, mislykkede innskudd og returnerte uttak) og andre detaljer om tjenester du har kjøpt fra oss (for eksempel spill, innsatser (faktiske og i form av bonus) og gevinster), dato og klokkeslett for transaksjonene, kontosaldoer (bonus og faktisk), benyttede bonuser (konvertering og tap), bonusomsetning, bonusbalanse, brukte kanaler, transaksjonsspill spilt, språk, land, kontosaldoer.

h) Innloggingsopplysninger inkluderer IP-adresse, innlogginger (første innlogging, siste innlogging, siste mislykkede innlogging), innloggingsvarighet, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og sted, nettlesertillegg og -versjoner, operativsystem og plattform, og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til tjenestene våre.

i) Profilopplysninger inkluderer interne notater om kontoen din, interesser, preferanser, tilbakemeldinger, informasjon om eventer du har deltatt på; dine preferanser om du ønsker å delta på eventer, og hvilken type eventer du foretrekker; eventuelle bonus-/kontantavtaler eller bonuspreferanse du har blitt tilbudt eller benyttet deg av; om du har mottatt gaveprodukter, og dine preferanser angående hva slags gaver du vil motta; dine preferanser med hensyn til kontaktkanaler; informasjon om dine hobbyer og interesser;

j) Opplysninger for markedsføringskommunikasjon inkluderer dine preferanser for mottak av markedsføring fra oss (innmelding/avmelding) samt dine kontakt- og registreringsopplysninger.

k) Andre kommunikasjonsopplysninger gitt av deg i kommunikasjon med oss (via opptak av telefonsamtaler, chat, epost og/eller SMS), som kan inkludere ulike opplysninger, som dine intensjoner, interesser, klager, preferanser, samt intern kommunikasjon og interne notater.

l) Analyseopplysninger inkluderer ulike opplysninger du gir gjennom bruken av nettstedet vårt og tjenestene våre, som for eksempel spiller-ID, språk, sted, nettleserdata, benyttede kampanjer, benyttede kanaler, enhet, betalingsleverandør, transaksjons- og bruksdata, og ved analyse av online-kjøp også besøkte sider, postkort klikket på og scroll-depth. Visse opplysninger samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og/eller lignende sporingsteknologi; se mer i avsnittet "Cookies".

2.3. Opplysninger fra forskjellige kilder

2.3.1. Vi samler inn informasjon for anti-hvitvaskings-/anti-terrorformål på bakgrunn av spilleren som vi henter fra tredjepartsleverandører (private selskaper som hovedsakelig arbeider med offentlige kilder), nærmere bestemt Bisnode, Call Validate, GBG Group, HooYu Ltd (tidligere kjent som 192.com Ltd), og som inneholder informasjon om spilleren er en politisk eksponert person, og om noen internasjonale og/eller økonomiske sanksjoner har blitt pålagt vedkommende, og/eller opplysninger om alle selskaps- eller eiendomseierskap, domstolsavgjørelser og/eller insolvens/konkurs. Med hensyn til spillere bosatt i Sverige, vil vi innhente informasjon fra Bisnode Kredit AB vedrørende skatteforhold for å etablere grunnlaget for midler og formue m.h.t. anti-hvitvaskings-/anti-terrorformål informasjonsinnsamlingen. Dessuten samles bakgrunnsinformasjon inn ved hjelp av såkalte OSINT-analyser (Open-Source Intelligence) fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. Google-søk, sosiale medier som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn samt andre tjenester/nettsteder som pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/ ).

2.3.2. For å overholde våre juridiske forpliktelser som følger av gjeldende lover og lisensvilkår (spesielt Gambling Act 2005), samler vi også inn selvekskluderingsopplysninger fra andre lisensierte spilloperatører som tilhører samme gruppe selskaper som LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group), nærmere bestemt Royal Panda Limited. På samme måte bruker LeoVegas for de samme formålene selvekskluderingsopplysninger innhentet med hensyn til andre merkenavn LeoVegas driver sin lisensierte spillvirksomhet under.


2.3.3. Med hensyn til britiske spillere som er registrert hos GAMSTOP, den britiske nasjonale selvekskluderingsordningen, mottar vi visse selvekskluderingsopplysninger fra GAMSTOP, for eksempel om du er eller har vært selvekskludert tidligere. Denne informasjonen mottas når du logger inn. Registrering hos GAMSTOP betyr ikke at du umiddelbart vil slutte å motta kommunikasjon fra LeoVegas Mobile Gaming Group, inkludert via kontoer hos LeoVegas Gaming plc og Royal Panda Limited. Kommunikasjonen vil opphøre når du informerer oss om at du har registrert deg hos GAMSTOP, eller når du prøver å logge inn – hva enn som inntreffer først.

2.3.4. Med hensyn til danske spillere som er registrert hos ROFUS, registeret over selvekskluderte personer, mottar vi visse selvekskluderingsopplysninger, for eksempel om du er eller har vært selvekskludert tidligere. Denne informasjonen mottas når du logger inn. Registrering hos ROFUS betyr ikke at du umiddelbart vil slutte å motta kommunikasjon fra LeoVegas Mobile Gaming Group, inkludert via kontoer hos LeoVegas Gaming plc. Kommunikasjonen vil opphøre når du informerer oss om at du har registrert deg hos ROFUS, eller når du prøver å logge inn – hva enn som inntreffer først.

2.3.5. Med hensyn til svenske spillere som er registrert hos spelpaus.se, det nasjonale registeret over selvekskluderte personer, mottar vi visse selvekskluderingsopplysninger fra spelpaus.se, for eksempel om du er / ikke er selvekskludert. Denne informasjonen mottas når du logger inn. Registrering hos spelpaus.se betyr at du ikke kan registrere en konto hos LeoVegas, og du vil ikke kunne logge inn om du allerede har en konto hos LeoVegas. Du vil heller ikke motta direkte salgsfremmende eposter / SMS fra LeoVegas.

2.3.6. Med hensyn til italienske spillere som er registrert hos RUA, det italienske nasjonale registeret over selvekskluderte personer, mottar vi visse selvekskluderingsopplysninger fra RUA, for eksempel om du er / ikke er selvekskludert. Denne informasjonen mottas når du logger inn. Registrering hos RUA betyr at du ikke kan registrere en konto hos LeoVegas, og du vil ikke kunne logge inn om du allerede har en konto hos LeoVegas. Du vil heller ikke motta direkte salgsfremmende eposter / SMS fra LeoVegas.

2.3.7. Med hensyn til spanske spillere som er registrert hos “Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego”, det spanske nasjonale registeret over selvekskluderte personer, mottar vi visse selvekskluderingsopplysninger fra dette registeret, for eksempel om du er / ikke er, eller tidligere har vært selvekskludert. LeoVegas mottar denne informasjonen når du logger inn. Registrering i dette nasjonale registeret betyr at du ikke kan registrere en konto hos LeoVegas, og du vil ikke kunne logge inn om du allerede har en konto hos LeoVegas. Du vil heller ikke motta direkte salgsfremmende eposter / SMS fra LeoVegas.

2.3.8. Profilopplysninger (hobbyer, interesser) samles også ved søk i offentlig tilgjengelige kilder som Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram og Google.

2.3.9. For å forhindre og oppdage svindel og misbruk av våre systemer (f.eks. bruk av VPN) kan enkelte innloggingsopplysninger, som IP-adresse, enhetsmodell/-type, browserinformasjon, operativsystem og andre identifikasjonsdata for enheten hentes og behandles av oss ved hjelp av tjenester fra tredjepartsleverandør av programvare for å oppdage svindel.

2.3.10. Vi får informasjon om ditt sportsrisikosegment (Sports Risk Data) fra vår sportsbook-leverandør Kambi Group plc ("Kambi"). All informasjon om behandlingsaktivitetene finnes her. Siden Kambi ikke mottar en spillers ekte navn eller e-postadresse og ikke behandler personopplysninger om spillere på en identifiserbar måte, kan du kontakte oss hvis du har spørsmål om hvordan Kambi behandler dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter som registrert. Denne klausulen gjelder ikke spillere registrert hos gogocasino.com.

2.3.11. Med hensyn til svenske spillere, tilbyr vi en forenklet registreringsprosess - BankID - som vi også kan benytte for informasjons- og verifiseringsformål. Dersom denne prosessen benyttes, og du oppgir personnummer ved kontoregistrering og bekrefter med bank-ID, vil følgende personlige data (registrerings- og kontaktdata) automatisk legges inn i spillerprofilen: navn, etternavn, fødselsdato og fast bostedsadresse. Disse opplysningene kommer fra Bisnode Kredit AB og BankID systemet via Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Disse opplysningene blir brukt i henhold til informasjon i dette personvernreglementet. Om verifisering (via Bank ID eller ved en annen metode) mislykkes, vil personnummer lagres i 24 timer, og blir deretter automatisk slettet fra LeoVegas’ systemer.

2.4. Spesielle kategorier av personopplysninger

Vi samler ikke inn noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg (dette inkluderer opplysninger om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, sexliv, seksuell orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helse og genetiske og biometriske opplysninger). Vi samler heller ikke inn informasjon om kriminelle domfellelser og lovbrudd. Basert på erfaring kan vi ikke utelukke at du etter eget skjønn sender oss slike opplysninger via kommunikasjon med oss.

Vi gjør oppmerksom på at bildene på ID-kort ikke behandles på noen spesiell teknisk måte for å gi eller bekrefte unik identifikasjon. Derfor skal slike opplysninger ikke betraktes som biometriske opplysninger (spesiell kategori av data).

2.5. Hvis Du Ikke Oppgir Personopplysninger

I de tilfeller hvor vi ifølge gjeldende lovverk, eller i henhold til kontrakt vi har med deg, er forpliktet til å innhente personopplysninger, og du ikke oppgir etterspurt informasjon, er det mulig at vi ikke blir i stand til å utføre kontrakten vi har eller prøver å inngå med deg (for eksempel å levere deg tjenester).

2.6. Brukernavn

Sørg for at brukernavnet ditt ikke inneholder personlig identifiserbare opplysninger, siden brukernavnet deles med visse partnere og det da ikke anses som en personopplysning. Ta kontakt med oss dersom brukernavnet ditt inneholder personlig identifiserbare opplysninger, slik at vi kan ta egnede tiltak for å beskytte opplysningene dine og forklare deg hvordan du endrer brukernavnet.


3. HVORFOR OG HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?


3.1. Vi vil bare bruke dine personopplysninger når loven tillater det.

Vanligvis bruker vi dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

For å la deg å delta i spill og levere tilleggstjenester til deg

For å la deg få tilgang til og bruke nettstedet

Av juridiske og regulatoriske årsaker, for å overholde våre juridiske forpliktelser og lisensvilkår, som for eksempel angående anti-hvitvasking og ansvarlig spilling

For identifikasjons- og verifiseringsformål

For formål som utgjør en legitim interesse for LeoVegas om direkte markedsføring av egne lignende varer og tjenester via elektronisk post som angitt nedenfor; og

For formål som utgjør en legitim interesse for LeoVegas om direkte markedsføring via telefonoppringning eller brevpost som angitt nedenfor

For analytiske formål

3.2. Detaljert om formål og rettslig grunnlag

Nedenfor har vi i et tabellformat beskrevet alle måtene vi planlegger å bruke dine personopplysninger på, og hvilke rettslige grunnlag vi baserer oss på. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er, der det er hensiktsmessig. Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger på mer enn et juridisk grunnlag, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker opplysningene for. Vennligst kontakt oss hvis du trenger mer informasjon om det bestemte rettslige grunnlaget vi baserer oss på i behandlingen av dine personopplysninger, der flere enn ett grunnlag er angitt i tabellen nedenfor.

table GDPR

3.3. Direktemarkedsføring Av Egne Lignende Varer Og Tjenester

3.3.1. Direktemarkedsføring av egne lignende produkter og tjenester via elektronisk post: I samsvar med gjeldende lover og i tråd med punkt 9(2) i forskriften om behandling av personopplysninger (innen elektronisk kommunikasjon) (S.L. 586.01) og punkt 47 i GDPR kan LeoVegas fra tid til annen informere deg via elektronisk post (e-post eller SMS) om egne lignende produkter eller tjenester (for eksempel om eventuelle endringer på nettsiden, nye spill, egne nye tjenester og kampanjer, bonuser og tilbud, lojalitetsprogram/VIP-opplevelse). Du kan når som helst og uten kostnad avmelde deg fra denne tjenesten på en av tre måter:

Klikke på den relevante lenken nederst i enhver slik melding

Kontakte oss

Endre innstillingene i profilen din

3.3.2. Salgsoppringninger og brevpost: I samsvar med gjeldende lover og i tråd med punkt 9(3) i forskriften om behandling av personopplysninger (innen elektronisk kommunikasjon) (S.L. 586.01) samt punkt 47 i GDPR kan LeoVegas ringe deg eller sende deg post for direkte markedsføringsformål, med mindre du motsetter deg dette. Hvis du ikke ønsker å motta slike typer oppringninger eller post, kan du når som helst og uten kostnad avmelde deg fra denne tjenesten på en av tre måter:

Kontakte oss

Informere den som ringer i en telefonsamtale

Endre innstillingene i profilen din

3.3.3. Vær oppmerksom på at selv om du motsetter deg mottak av direkte markedsføring, kan vi fra tid til annen måtte sende deg enkelte typer viktig kommunikasjon som du ikke kan velge bort.

3.3.4. Med en spesifikk henvisning til italienske spillere, kan LeoVegas, fra tid til annen, informere dem via e-post, SMS, live telefonsamtale eller vanlig post om sine produkter eller tjenester (for eksempel ved eventuelle endringer på nettstedet, nye spill, nye tjenester og kampanjer, bonuser og tilbud, lojalitetsprogram / VIP-program) bare hvis spillerne selv har bestemt seg for og samtykket i å motta slik kommunikasjon fra oss (såkalt Opt-in). Slike samtykke kan gis enten ved kontoregistreringen på nettstedet eller alternativt ved å endre innstillinger av spillerens konto ved å velge en eller flere av de tilgjengelige kanalene (SMS, telefon, epost, sosiale media, post). Det er forstått at hvis du bestemmer deg for ikke å motta kommunikasjon fra oss, vil du ikke bli oppdatert på de siste tilbudene og bonusene knyttet til våre produkter og tjenester.

3.3.5. Med spesifikk henvisning til britiske spillere som er registrert etter 31.10.2018, kan LeoVegas, fra tid til annen, informere dem via e-post, SMS, live telefonsamtale eller vanlig post om sine produkter eller tjenester (for eksempel ved eventuelle endringer på nettstedet, nye spill, nye tjenester og kampanjer, bonuser og tilbud, lojalitetsprogram / VIP-program) bare hvis spillerne selv har bestemt seg for og samtykket i å motta slik kommunikasjon fra oss (såkalt Opt-in). Slike samtykke kan gis enten ved kontoregistreringen på nettstedet eller alternativt ved å endre innstillinger av spillerens konto ved å velge en eller flere av de tilgjengelige kanalene (SMS, telefon, epost, sosiale media, post). Det er forstått at hvis du bestemmer deg for ikke å motta kommunikasjon fra oss, vil du ikke bli oppdatert på de siste tilbudene og bonusene knyttet til våre produkter og tjenester. Britiske spillerne som har registrert konto før 31.10.2018 vil bare motta ovennevnte kampanjeinformasjon via live telefonsamtale om spillerne på forhånd har gitt spesifikt samtykke til dette.

3.3.6. Med spesifikk henvisning til indiske spillere som er registrert etter 28/08/2019 kan LeoVegas, fra tid til annen, informere dem via e-post, SMS, live telefonsamtale eller vanlig post om sine produkter eller tjenester (for eksempel ved eventuelle endringer på nettstedet, nye spill, nye tjenester og kampanjer, bonuser og tilbud, lojalitetsprogram / VIP-program) bare hvis spillerne selv har bestemt seg for og samtykket i å motta slik kommunikasjon fra oss (såkalt Opt-in). Slike samtykke kan gis enten ved kontoregistreringen på nettstedet eller alternativt ved å endre innstillinger av spillerens konto ved å velge en eller flere av de tilgjengelige kanalene (SMS, telefon, epost, sosiale media, post). Det er forstått at hvis du bestemmer deg for ikke å motta kommunikasjon fra oss, vil du ikke bli oppdatert på de siste tilbudene og bonusene knyttet til våre produkter og tjenester. Indiske spillerne som har registrert konto før 28/08/2019 vil bare motta ovennevnte kampanjeinformasjon via live telefonsamtale om spillerne på forhånd har gitt spesifikt samtykke til dette.

3.3.7. Med spesifikk henvisning til svenske spillere, vil vi gjennomgå og analysere data fra din medlemskonto og det nasjonale selvekskluderingsregisteret (spelpaus.se) for å forsikre oss om at vi ikke sender deg direkte markedsføringsmateriale, dersom du har selv-ekskludert deg fra spilling.


4. OPPBEVARING


4.1. Kriterier brukt til å bestemme oppbevaringsperioden:

Vi vil bare oppbevare dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for, inkludert for å oppfylle juridiske krav og regnskaps- eller rapporteringskrav.

Kriteriene vi bruker til å bestemme hva som er "nødvendig", avhenger av arten av de aktuelle personopplysningene. Vår vanlige praksis er å avgjøre om det er noen spesifikke europeiske og/eller nasjonale lover (for eksempel lisenskrav, skatteregler eller selskapslover) som tillater eller til og med forplikter oss til å beholde bestemte personopplysninger i en viss periode (i så fall vil vi beholde personopplysningene i den maksimale perioden som er angitt ved slik lov), og, hvis ikke, om det finnes lover og/eller kontraktsbestemmelser som kan brukes mot oss av deg og/eller tredjeparter, og i så fall hva de foreskrevne periodene for slike tiltak er. I sistnevnte tilfelle vil vi beholde relevante personopplysninger som vi kan trenge for å forsvare oss mot krav, innsigelser eller andre handlinger fra deg og/eller tredjeparter.

Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere de aktuelle personopplysningene.

4.2. Detaljer om våre oppbevaringsperioder

table GDPR

På grunn av begrensninger fra spillmyndigheter vedrørende bruk av flere kontoer er det bare tillatt for spillerne å opprette og bruke én enkelt konto i LeoVegas-systemet i henhold til våre vilkår, slik at spilleren etter en lukking bare kan gjenåpne sin eksisterende konto, så lenge vi lagrer spillerens personopplysninger for de ovennevnte formålene, forutsatt at kontoen er kvalifisert for åpning.

I henhold til italiensk lovgivning må LeoVegas tillate registrering av en ny konto til samme spiller (med samme skattenummer) etter 15 dager dersom den forrige er stengt ved kundeforespørsel. I tilfelle skattenummeret har blitt satt på en "svarteliste" av en spesifikk grunn (inkludert, men ikke begrenset til svindelsaker), kan konsesjonsinnehaveren forhindre en ny kontoregistrering knyttet til samme skattenummer.

Ytterligere detaljer om oppbevaringsperioder for ulike aspekter av dine personopplysninger finnes i vår oppbevaringspolicy som du kan be om ved å kontakte oss.


5. Mottakere av dine personopplysninger


5.1. Ettersom LeoVegas forretningspartnere,

Leverandører eller tjenesteleverandører er ansvarlige for visse deler av den totale funksjonen eller driften av nettstedet, spill og andre tjenester, behandles personopplysninger også av disse for de ovennevnte formål på vegne av LeoVegas.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler den i samsvar med loven. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til eget formål og tillater dem bare å behandle dine personopplysninger for spesifiserte formål og i samsvar med våre instruksjoner, etter grundig vurdering av disse partnerne og på grunnlag av strenge databehandlingsavtaler.

5.1.1. Detaljer om kategoriene av behandlere av personopplysninger

Spilleverandører for det formål å levere spill

Sportsbook-leverandør for det formål å levere sportsbook-tjenester og for risikostyringsformål

Betalingsleverandører for formidling av betalingstransaksjoner (innskudd og uttak)

Markedsføringsleverandører for formidling av visse markedsføringsaktiviteter på vegne av LeoVegas

Markedsføringspartnere for formidling av visse markedsføringsaktiviteter på vegne av LeoVegas

Markedsføringskonsulenter for det formål å levere markedsrådgivning til LeoVegas

Tjenesteleverandører som muliggjør den tekniske kommunikasjon med deg (via e-post, chat, SMS, telefon)

Tekniske leverandører som støtter nettstedets drift og våre tekniske systemer (både front- og back-end)

Tekniske administratorer av databasen for opprettholdelse av databasens drift

Anti-hvitvaskingsleverandører som leverer og/eller behandler bestemte opplysninger for å overholde våre forpliktelser på dette området

Tjenesteleverandører som organiserer e-post, turer og/eller levering av gaver i forbindelse med lojalitetsprogrammet vårt

Tjenesteleverandører av skybaserte tjenester som lagring eller hosting av visse typer programvare

Tjenesteleverandører for dataanalyseformål

Kredittvurderingsbyråer, tjenesteleverandører av svindelavsløringskontroll, kontorer for hvitvasking av penger for bekjempelse og kontroll av svindel, ved behandling av medlemskontoen din og tilknyttede transaksjoner

Selskaper i LeoVegas Mobile Gaming-gruppen for levering av visse tjenester / funksjonsstøtte for LeoVegas

Profesjonelle rådgivere (i rollen som behandlere eller medansvarlige), inkludert advokater, bankansatte, revisorer og forsikringsselskaper som tilbyr rådgivning, banktjenester, juridiske tjenester, forsikring og regnskapstjenester.

5.2. Autorisert utlevering:

Hvis vi mistenker at du har brutt vilkårene våre eller gjeldende lov (for eksempel hvis vi mistenker at en forbrytelse kan ha blitt begått), eller for det formål å forhindre, oppdage eller unngå svindel, har LeoVegas rett til å:

Videresende dine personopplysninger til myndighetene

Dele alle dine personopplysninger med relevant spillkontroll-myndighet

Dele dine personopplysninger med relevant politimyndighet og/eller etterforskningsmyndighet og bistå de samme med enhver form for undersøkelse av dine handlinger

Svare på eventuell rettsstevning eller ordre eller tilsvarende offentlig forespørsel om personopplysninger

Hvis du er mistenkt for å ha overtrådt bestemmelsene i UK Gambling Act 2005, skal LeoVegas ha rett til å videresende dine personopplysninger til den britiske gamblingkommisjonen og skal overlevere alle opplysninger som den britiske gamblingkommisjonen kan komme til å be om. Med hensyn til italienske spillere registrert i Registeret over Selvutestenging (RUA), er vi i samsvar med AAMS-bestemmelsene forpliktet til raskt å formidle myndighetene alle data og opplysninger knyttet til spillere som har bestemt seg for å benytte seg av selv- ekskluderingsverktøy, samt data og informasjon knyttet til spillere som har valgt den påfølgende reaktivisering av spillkontoen.

5.3. Konsernselskaper / andre varemerker for ansvarlig-spilling-formål

Også dine opplysninger angående selvekskludering vil deles med andre selskaper innenfor samme gruppe som driver lisensiert gamblingaktivitet, nærmere bestemt Royal Panda Limited. for det formål å overholde juridiske forpliktelser, ved særlig vekt på forpliktelser i henhold til Gambling Act 2005 og våre lisensvilkår. På samme måte og for samme formål deler LeoVegas dine opplysninger angående selvekskludering med andre varemerker som LeoVegas driver sin gamblingvirksomhet under.

5.4. Konsernselskaper / andre varemerker for anti-hvitvaskingsformål

Dine identifikasjons- og verifiseringsopplysninger i form av fornavn, etternavn, fødselsdato og postnummer deles mellom de ulike varemerkene som LeoVegas driver sin gamblingvirksomhet under, for det formål å overholde sine juridiske forpliktelser.

5.5. Datadeling for anti-hvitvaskings- og ansvarlig-spilling-formål mellom varemerker

For det formål å overholde juridiske forpliktelser, vil dine identifikasjons- og verifiseringsopplysninger, transaksjons- og bruksopplysninger, registreringsopplysninger og kontaktinformasjon deles med og innhentes fra de forskjellige varemerker LeoVegas driver sin gamblingvirksomhet under.

5.6. Omstrukturering av selskapet

Tredjeparter, inkludert selskaper som tilhører samme gruppe selskaper som LeoVegas, som vi kan velge å selge, overføre eller slå sammen virksomhet med, som følge av restrukturering. Alternativt kan vi søke å kjøpe opp andre virksomheter eller slå oss sammen med dem. Hvis det skjer en endring i vår virksomhet, kan de nye eierne komme til å bruke dine personopplysninger på samme måte som det som er angitt i denne personvernerklæringen.

5.7. Medansvarlige:

Visse opplysninger deles med andre parter, som da fungerer som medansvarlige. Nedenfor følger detaljene om essensen av ordninger for medansvarlige:

Betalingsleverandøren Citadel.

Følgende opplysninger behandles med Citadel som medansvarlig: Registreringsopplysninger, betalingsopplysninger Kontaktinformasjon: Citadel Commerce (Malta) Ltd. ("Citadel"), med primær forretningsadresse Lvl 5, "de Tigné", 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta, som agent på vegne av Citadel Commerce UK Limited, som kan kontaktes på support@citadelcommerce.com. Hovedaspektene i medansvarlig-ordningen mellom LeoVegas og Citadel:

LeoVegas samler inn opplysninger (unntatt slike opplysninger som Citadel kan få fra andre kilder gjennom sine undersøkelser) og informerer de registrerte.

Citadel svarer på de registrertes forespørsler.

Citadel registrerer og sender ut alle varsler om brudd på personopplysningssikkerhet til tilsynsmyndigheter og/eller berørte registrerte når det er nødvendig.

Citadel utfører en personvern-konsekvensvurdering og konsulterer først med en tilsynsmyndighet om høyrisikobehandling når det er nødvendig.

Sportsbook-leverandøren Kambi

Følgende opplysninger behandles med Kambi som medansvarlig: Transaksjons- og bruksopplysninger – kjønn, første del av postnummer, valuta, språk, siste innskuddsmetode, kontosaldo og innsatshistorie, spiller-ID for det formål å levere Sportsbook-tjenestene. Kambi behandler ikke en spillers ekte navn eller e-postadresse, men bruker en pseudonymisert ID tilknyttet til hver spiller.

Ytterligere informasjon om Kambis behandlingsaktiviteter finnes her

Hovedaspektene i medansvarlig-ordningen mellom LeoVegas og Kambi:

LeoVegas deler transaksjons- og bruksopplysninger på pseudonymisert måte med Kambi for det formål å levere sportsbook-tjenester.

LeoVegas responderer på datasubjektenes forespørsler.

LeoVegas og Kambi fungerer også som medansvarlige når det kommer til eventuelle endringer i sportsrisikosegmentet.

I andre tilfeller fungerer hver part som eneste dataansvarlige. Vi vil imidlertid i alle tilfeller være ansvarlig for å håndtere eventuelle spørsmål som spillerne måtte ha med hensyn til Kambis databehandlingsaktiviteter.

Iovation

Følgende opplysninger deles med Iovation: Innloggingsdata av følgende omfang: Unik kontoidentifikator som representerer konto sluttbrukere har hos LeoVegas, enhetsattributter til sluttbrukerens elektroniske enhet inkludert, internettprotokoll (IP) -adresse, sluttbrukerpålogginger (første innlogging siste innlogging, siste mislykkete innlogging) , varighet av innlogging, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og -plassering, plugin-moduler og versjoner av nettlesere, operativsystem, enhets-ID, IP-land, IP-region, ISP IP relatert til hver spiller.Følgende opplysninger behandles med Iovation som medansvarlig:LeoVegas og Iovation behandler i fellesskap personopplysninger med det formål å forebygge og undersøke svindel.
Iovation fungerer som en egen og uavhengig kontroller for følgende aktiviteter:
- Forbedring av tjenester;
- Maskinlæring;
- Deling av data på forskjellige operatører / tilbydere

LeoVegas svarer på den registreres forespørsler

I andre tilfeller opptrer hver part som en eneste kontrollør. Imidlertid vil vi i alle tilfeller være ansvarlige for å håndtere eventuelle spørsmål som spillere måtte ha med hensyn til Iovations databehandlingsaktiviteter.Mer informasjon om Iovations prosesseringsaktiviteter finner du på https://www.iovation.com/legal/privacyHvis du ønsker å utøve slike rettigheter, eller du har spørsmål eller kommentarer angående din personlige informasjon, kan du kontakte oss på privacy@iovation.com.


6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Enkelte av våre leverandører og partnere (som nevnt ovenfor) er basert utenfor EØS-området, slik at behandlingen av dine personopplysninger vil innebære overføring av data til utenfor EØS.

Når vi overfører dine personopplysninger til utenfor EØS, sikrer vi at en tilsvarende grad av beskyttelse gis ved å sikre at minst en av følgende garantier blir implementert:

Overføring av dine personopplysninger skjer til land som EU-kommisjonen anser for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Se her for flere detaljer.

Når vi bruker bestemte tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter godkjent av EU-kommisjonen som gir personopplysninger samme beskyttelse som de har i Europa. Se her for flere detaljer.

Når vi bruker tilbydere basert i USA, kan vi overføre data til dem hvis de er en del av Privacy Shield, der et krav er at de gir personopplysninger tilsvarende beskyttelse som i Europa ved deling mellom Europa og USA. Se her for flere detaljer.

Vennligst kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om den spesifikke mekanikken vi benytter ved overføring av personopplysninger utenfor EØS.


7. DATASIKKERHET

Vi har satt inn hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine mistes, brukes, åpnes, endres eller utleveres på en uautorisert måte. For å overholde GDPR har vi ulike tekniske kontroller som sikrer at data og informasjon alltid krypteres under overføring og ved oppbevaring ved hjelp av krypteringsteknikker av industristandard gjennom hele prosessen. Dette sikrer fortrolighet og integritet til enhver tid. På organisasjonsnivå styres håndteringen av all informasjon av våre omfattende informasjonssikkerhetsregler. Dette suppleres med et program for bevisstgjøring rundt informasjonssikkerhet, spesielt utformet for å sikre at vi bruker beste sikkerhetspraksis i håndteringen av personopplysninger.

I tillegg begrenser vi tilgang til dine personopplysninger til ansatte, agenter, underleverandører og andre tredjeparter som har et legitimt forretningsbehov. De vil bare behandle dine personopplysninger i henhold til våre instruksjoner og underlagt taushetssplikt. Vi har prosedyrer for å håndtere mistanke om eventuelle brudd på personvernreglene og vil varsle deg og enhver relevant myndighet om brudd der vi er pålagt ved lov å gjøre dette.


8. Dine rettigheter under gjeldende personvernlovgivning


8.1 Rett til tilgang

Du kan når som helst med rimelige tidsintervaller be oss om å bekrefte hvorvidt vi behandler personopplysninger som angår deg, og du har i tilfelle rett til å få tilgang til disse personopplysningene og til følgende informasjon:

Hvilke personopplysninger vi har

Hvorfor vi behandler dem

Hvem vi utleverer dem til

Hvor lenge vi har tenkt til å beholde dem (hvis mulig)

Om vi overfører dem til utlandet, og sikkerhetsordninger vi har for å beskytte dem

Hvilke rettigheter du har

Hvordan du kan klage

Hvor vi fikk personopplysningene dine fra

Om vi har utført noen automatisert beslutningsprosess (inkludert profilering), samt relatert informasjon.

Den enkleste måten å skaffe seg denne informasjonen på, er å bruke funksjonen "Last ned mine data" på profilen din. Du vil få en kopi av alle transaksjonsdataene dine og en uttømmende oppsummering av alle kategorier av data, deres kilder og mottakere, alle behandlingsoperasjoner, formålene med dem og oppbevaringsperioder. Hvis denne informasjonen ikke er det du lette etter, hvis du vil ha annen informasjon eller ønsker å be om denne informasjonen via en annen kanal, ber vi deg kontakte oss på sar@leovegas.com. På samme måte, hvis denne funksjonaliteten av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig (det kan være grunnet tekniske årsaker) eller du av en eller annen grunn ikke ønsker å bruke den, sender du forespørselen din til sar@leovegas.com.

Etter en slik forespørsel skal vi (uten at dette skal påvirke andres rettigheter og friheter, inkludert våre egne) gi deg slike ytterligere opplysninger og/eller en kopi av personopplysningene som behandles innen en måned etter mottak av forespørselen, en periode som kan forlenges med to måneder når det er nødvendig, med tanke på kompleksiteten og antall forespørsler. Vi skal informere deg om slik forlengelse innen en måned etter mottak av forespørselen, sammen med årsakene til forsinkelsen.

8.2. Rett til retting

Selv om alle rimelige anstrengelser vil bli gjort for å holde dine personopplysninger oppdatert, ber vi deg om å informere oss omgående. Med hensyn til bostedsadresse og telefonnummer, kan du varsle oss om endringen ved å endre opplysningene i profilen din. Hvis endringen gjelder opplysninger som ikke kan endres ved å endre profilen din, ber vi deg kontakte oss. Du rett til å be oss om å korrigere feilaktige og ufullstendige personopplysninger. Vi kan verifisere at oppdaterte opplysninger er korrekte før vi retter dem.

8.3. Rett til sletting (rett til å bli glemt)

Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger. Vi vil overholde dette uten unødig forsinkelse, men bare i tilfelle:

Personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for; eller

Du har tilbakekalt ditt samtykke (i de tilfeller der vi behandler på grunnlag av ditt samtykke), og vi ikke har noe annet juridisk grunnlag å behandle dine personopplysninger på; eller

Du har benyttet deg av retten til å avvise behandling (som forklart nedenfor); eller

Personopplysningene dine skal ha blitt behandlet ulovlig; eller

Det finnes en lovfestet forpliktelse som vi berøres av; eller

Spesielle forhold foreligger i forbindelse med visse rettigheter angående barn. Vi vil uansett ikke være juridisk bundet av din anmodning om sletting dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig:

For å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt (inkludert, men ikke begrenset til våre dataoppbevarings-forpliktelser); eller

For fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav Det finnes andre juridiske grunner som gjør oss berettiget til å avvise forespørsler om sletting, selv om de to tilfellene ovenfor er de mest sannsynlige grunnene til å nekte slike forespørsler. Du kan be om sletting ved å kontakte oss.

8.4. Rett til databegrensning

Du har rett til å be oss om å begrense (det vil si lagre, men ikke videre behandle) dine personopplysninger, men bare der:

Nøyaktigheten av dine personopplysninger er omstridt (se retten til retting over), i en periode der vi kan kontrollere nøyaktigheten av personopplysningene; eller

Behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg slettingen av dine personopplysninger; eller

Vi ikke lenger trenger personopplysningene for de formålene de ble samlet inn for, men du trenger personopplysningene for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; eller

Du har benyttet deg av retten til å motsette seg behandling, og verifiseringen av våre legitime grunner til å overstyre dine innsigelser ennå ikke er klar

Etter din forespørsel om begrensning kan vi med unntak av lagring av dine personopplysninger bare behandle dine personopplysninger:

Når vi har ditt samtykke; eller

For fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; eller

For beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller

Av viktige allmenne hensyn

Du kan be om begrensning ved å kontakte oss.

8.5. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å gi deg personopplysningene (som du har gitt til oss) i et strukturert, vanlig brukt maskinlesbart format eller (hvis det er teknisk mulig) å få dem transportert direkte til en annen dataansvarlig, forutsatt at dette ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. Denne retten skal bare gjelde hvor:

Behandlingen er basert på ditt samtykke eller på utførelsen av en kontrakt med deg; og

Behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte verktøy

Du kan i stor grad benytte deg av denne retten ved å bruke funksjonen "Last ned mine data" under profilen din. For enhver forespørsel ut over opplysningene som gis på denne måten, eller hvis du vil at vi skal hjelpe deg med den faktiske overføringen av slike data til andre operatører, ber vi deg kontakte oss. Hvis du er kunde hos en annen spilloperatør og ønsker å få opplysningene dine "transportert" til oss, kan du kontakte oss. Vær oppmerksom på at du uavhengig av retten til portabilitet fortsatt forventes å oppgi alle registrerings- og kontaktopplysninger som en del av kravene i våre registreringsprosedyrer.

8.6. Rett til å avvise bestemte typer behandling

I de tilfellene vi kun behandler dine personopplysninger når dette er 1) nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av allmenne hensyn eller i utøvelse av offentlig myndighet som er gitt oss, eller 2) når behandling er nødvendig med hensyn til våre eller tredjeparts legitime interesser (som angitt i tabellen i punkt 3.2 ovenfor), har du rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger. Når opplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dem, inkludert profilering i den utstrekning det er knyttet til slik direkte markedsføring.

For ordens skyld legger vi til at denne generelle retten til å motsette deg ikke skal gjelde når vi behandler dine personopplysninger når dette er nødvendig for å utføre en kontrakt, når det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller når behandlingen er nødvendig for å beskytte dine eller en annen fysisk persons vitale interesser.

Med hensyn til direkte markedsføring av våre egne varer og tjenester, inkludert relatert profilering, kan du når som helst motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller ved å velge dine preferanser på siden Profil – Innstillinger.

8.7. Rett til å trekke tilbake samtykke (når vi behandler opplysningene dine på grunnlag av samtykke)

I de tilfellene der vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke (som vi aldri vil forutsette, men som vi skal ha mottatt på en klar og entydig måte fra deg), HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKET og på samme måte som du har gitt oss dette samtykket.

Skulle du benytte deg av retten til å trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid (ved å skrive til oss på postadressen eller e-postadressen nedenfor), vil vi avgjøre om det på dette stadiet finnes et alternativt juridisk grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger (for eksempel på grunnlag av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt) der vi ville ha en juridisk rett (eller til og med plikt) til å behandle dine personopplysninger uten at vi trenger ditt samtykke, og i så fall gi deg beskjed om dette.

Når vi ber om slike personopplysninger, kan du alltid avvise det, men hvis du avviser å gi oss nødvendige data som vi krever for å levere forespurte tjenester, kan det hende vi ikke vil kunne gi deg slike tjenester (spesielt hvis samtykke er det eneste juridiske grunnlaget som er tilgjengelig for oss).

For ordens skyld er samtykke ikke det eneste grunnlaget vi har tillatelse til å behandle dine personopplysninger på. I det forrige avsnittet ovenfor nevnte vi de ulike grunnlagene vi behandler dine personopplysninger på for bestemte formål.

8.8. Rett til å fremme en klage

Du har også rett til å klage til relevante personvernmyndigheter. Ansvarlig myndighet i Malta er Office of Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Vi ber deg om å forsøke å løse eventuelle problemer du måtte ha, med oss først (selv om du som nevnt ovenfor har rett til å kontakte den ansvarlige myndigheten når som helst).

8.9 Hva Vi Kan Trenge Fra Deg

Når du utøver dine rettigheter ved å kontakte oss, må vi kanskje be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre at du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger (eller å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak som skal sikre at personopplysninger ikke utleveres til uautoriserte parter. Vi kan også komme til å kontakte deg for å be om ytterligere informasjon i forbindelse med forespørselen din, for å kunne svare deg raskere.

8.10. Tidsfrist For Svar

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Av og til kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks, eller dersom du har sendt oss en rekke forespørsler. I slike tilfeller vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

8.11. Ulike Varemerker

LeoVegas driver også spillvirksomhet under andre merkenavn og varemerker. Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter som angitt ovenfor, vil vi, for å sikre at vårt svar er klart og forståelig, i utgangspunktet først imøtekomme forespørsler med hensyn til opplysninger behandlet under LeoVegas-varemerket. Skulle du ønske at forespørsler imøtekommes med hensyn til alle merkene LeoVegas driver sin virksomhet under, må du sørge for å oppgi dette i forespørselen.


9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING


9.1. Informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for ansvarlig-spilling-formål

LeoVegas er på grunn av gjeldende lover og lisensbetingelser juridisk forpliktet til å overvåke spillerne, for å identifisere personer som kan oppleve eller risikere å utvikle problemer med gambling og samhandle med dem for å tilby hjelp eller støtte. For dette formålet og for å oppfylle denne forpliktelsen har LeoVegas på bakgrunn av historiske data som beskriver spillernes atferd fastsatt regler med hensyn til hvem som sannsynligvis lider av spillavhengighet, for deretter å kunne ta relevante tiltak ved å bruke historiske data som beskriver atferd hos spillere med særlig vekt på visse spilldata ang. ansvarlig spill, transaksjons- og bruksdata og andre kommunikasjonsdata (spesielt med tanke på ordbruk og tone i meldingene.) Vår tilnærming er basert på klassifiseringstrær fordi de tillater en klar tolkning av hvorfor spillere er klassifisert som potensielle spillmisbrukere. Basert på data som beskriver unike spillere, gir algoritmen oss en estimert sannsynlighet for spillavhengighet. Beslutninger basert på prediksjonen, blir ikke tatt automatisk uten menneskelig inngrep.

9.2. Informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for Anti-hvitvaskingsformål (AML-formål)

LeoVegas er, på grunnlag av gjeldende lover og lisensvilkår, juridisk forpliktet til å overvåke sine spillere for å identifisere potensielt mistenkelige aktiviteter angående AML/CFT (anti-hvitvasking / terrorbekjempelse ϐ finansiering). Basert på data som beskriver spillernes oppførsel, spesielt ang.transaksjons- og bruksdata, vil algoritmen antyde en risikoprofil. Beslutninger basert på denne sannsynligheten vil ikke bli tatt automatisk uten menneskelig inngrep.9.3. Informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for lojalitets-/VIP-segmenteringsformål

Ved å bruke de historiske dataene som spillerne genererer i løpet av de første to dagene, vurderer vi om en spiller er kvalifisert for vårt VIP-/lojalitetsprogram. Denne modellen brukes på nye spillere, der spillernes samhandling med tjenestene våre bestemmer eventuell VIP-status. Resultatet fra modellen er en prediksjon om spilleren vil bli en VIP. Bortsett fra kjønn, land og alder bruker vi ikke personlig identifiserbar informasjon som input i modellen. Beslutninger tas ikke automatisk på grunnlag av den automatiske prediksjonen uten menneskelig vurdering. Prosessen er basert på vår overholdelse av en juridisk forpliktelse og med hensyn til lojalitetstilbudene, også på LeoVegas’ legitime interesse i å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse og for å belønne lojalitet. Du kan motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller endre innstillingene for kontoen din.

9.4. Informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til direkte markedsførings-segmenter

Ved å benytte dine transaksjons- og bruksopplysninger, enkelte registreringsopplysninger, som kjønn, land, fødselsdato, og din generelle samhandling med tjenestene våre analyserer og oppretter vi ulike segmenter av kunder. Disse segmentene blir deretter behandlet manuelt for å sikre at vi tilbyr de mest hensiktsmessige tilbudene og bonusene til våre kunder. Disse beslutningene tas ikke automatisk uten menneskelig vurdering. Prosessen er basert på LeoVegas’ legitime interesse i å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse og belønne lojalitet. Du kan motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller endre innstillingene for kontoen din.

9.5. Informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til sportsrisikosegmenter

LeoVegas behandler dine sportsrisikosegmenter manuelt som fastsatt av sportsbook-leverandøren Kambi. Sportsrisikosegmentene fastsettes av Kambi på grunnlag av automatisert profilering utført av Kambi. De bruker automatisert behandling til å foreslå en risikoprofil, hvorpå en slik risikoprofil bekreftes eller endres av Kambis medarbeidere. I forbindelse med leveringen av sine tjenester bruker Kambi automatisert risikostyringsteknologi til å vurdere risikoen ved spesielle spillaktiviteter.
Hvis du prøver å gjøre en innsats som faller utenfor parametrene knyttet til din risikoprofil, flagges innsatsen for gjennomgang av Kambi. For å beskytte dine rettigheter og interesser tillater Kambi deg å klage på enhver beslutning de tar om din risikoprofilering, eller motsette deg bruken av profilering. Vi ber deg kontakte oss (LeoVegas) for dette formålet. For mer informasjon om behandlingsaktiviteter som utføres av Kambi, viser vi til Kambis personvernerklæring her.

9.6. Informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til spillanbefalinger.

Ved å benytte dine transaksjons- og bruksdata, gir vi deg en liste over spill som er tilpasset din smak. Systemet bestemmer dine antatte valg i forhold til forskjellige spill og generaliserer dine preferanser til skjulte spill. Ved å rangere brukerens beregnede preferanser, vil en liste over spill genereres og kan vises som anbefalinger.
Spillanbefalingene er produsert uten menneskelig inngripen. Prosessen er basert på LeoVegas legitime interesse for å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse. Du kan motsette deg slik prosedyre ved å kontakte oss eller ved å endre innstillingene i kontoen din.10. COOKIES

Nettstedet vårt gjør bruk av cookies (informasjonskapsler). For mer informasjon om hva cookies er, hvilke cookies vi bruker, hvordan og hvorfor vi bruker cookies, og hvordan du kan kontrollere hvilke cookies som plasseres på dine enheter, viser vi til våre separate retningslinjer for informasjonskapsler.

Alle mann på dekk!

Vinn din del av 20.000 kr

hver helg!

Les mer