PERSONVERNREGLER

Sist oppdatert 16/05/2022
Versjon 2.2.

INTRODUKSJON

Velkommen til LeoVegas Gaming Plcs personvernregler for levering av tjenestene (f.eks. spill) fra LeoVegas tilbudt via www.leovegas.com/nb-no og/eller andre lokale språkkoder for nettsteder og/eller underdomener og/eller tilknyttede domener (og/eller underdomener) og all relatert programvare («nettside» og «nettsted»), der personopplysninger som gjelder deg, behandles.

LeoVegas Gaming Plc respekterer personvernet ditt og ønsker å beskytte dine personopplysninger og behandle dem i samsvar med gjeldende lover, spesielt:

Den maltesiske personvernloven (kapittel 586 i Maltas lover) samt ulik underlovgivning utstedt under den samme «DPA»;

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om opphevelse av direktiv 95/46/EF (Personvernforordningen) – «GDPR».

Enhver annen personvernlovgivning eller -instrument gjeldende i aktuelle territorier eller markeder, som kan være rådende i kraft av territorielt eller ekstraterritorielt anvendelsesområde.

Som et sammendrag mener vi at denne informasjonen er mest relevant for deg:

Formålet med behandlingen: Vi behandler dine personopplysninger med det formål å gi deg tjenestene, gi deg tilgang til nettstedet, overholde våre lovbestemte forpliktelser som for eksempel anti-hvitvasking og ansvarlig spilling, for å oppdage og forhindre svindel, og for at virksomheten skal vokse kommersiellt (for eksempel direktemarkedsføring, analyser);

Behandlingsansvarlig: I behandlingen av dine personopplysninger fungerer LeoVegas som behandlingsansvarlig;

Dine rettigheter: Du har en rekke rettigheter som følger av gjeldende lover, særlig rett til å avvise behandling som er basert på vår legitime interesse, som direktemarkedsføring av våre egne varer og tjenester, segmentering, lojalitetsprogram og risikostyring. Når vi behandler opplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Du har også rett til å be om tilgang til alle personopplysninger som behandles, og rett til å slette opplysninger som ikke lenger er nødvendige.

Implikasjoner av behandlingen: Behandling av personopplysninger vil resultere i levering av tjenester (eller avvisning dersom visse opplysninger ikke oppgis), mottak av markedsføringskommunikasjon, segmentering med hensyn til risikokategorier eller bonuser, og lignende tilbud.

Vi anbefaler imidlertid at du leser disse personvernreglene nøye og i sin helhet. For enkelhets skyld er har personvernreglene følgende innhold:

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

Formålet med disse personvernreglene
Behandlingsansvarlig
Kontaktinformasjon
Endringer i personvernreglene

2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG

Personopplysninger
Opplysninger hentet fra deg
Opplysninger hentet fra andre kilder
Spesielle kategorier av personopplysninger
Hvis du ikke oppgir opplysninger
Brukernavn

3. HVORFOR OG HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Generelle formål
Detaljert om formål og rettslig grunnlag
Direkte markedsføring

4. OPPBEVARING

Kriterier brukt til å bestemme oppbevaringsperioden
Detaljer om våre oppbevaringsperioder

5. MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Behandlere
Autorisert utlevering
Konsernselskaper / andre varemerker for ansvarlig-spilling-formål
Konsernselskaper / andre varemerker for anti-hvitvaskingsformål
Datadeling ved formål for ansvarlig spilling og antihvitvasking merker
Omstrukturering av selskap
Medansvarlige

6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER

7. DATASIKKERHET

8. DINE RETTIGHETER UNDER GJELDENDE PERSONVERNLOVGIVNING

Rett til tilgang
Rett til rettelser
Rett til sletting («retten til å bli glemt»)
Rett til databegrensning
Rett til dataportabilitet
Rett til å avvise bestemte typer behandling
Rett til å trekke tilbake samtykke
Rett til å fremme en klage
Hva vi kan trenge fra deg
Tidsfrist for svar
Ulike varemerker

9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING

Ansvarlig-spilling-profilering
Antihvitvasking-profilering
VIP-profilering
Direktemarkedsføringsprofilering
Sportsrisikosegmenter-profilering
Spillanbefaling

10. INFORMASJONSKAPSLER

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

1.1. Formålet med disse personvernreglene

Disse personvernreglene tar sikte på å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine eller i forbindelse med din bruk av dette nettstedet og tjenestene våre.

Disse personvernreglene fastsetter detaljer og vilkår for innsamling og behandling av dine personopplysninger og gir deg informasjon i samsvar med åpenhetsprinsippet og kravene under gjeldende databeskyttelseslover.

Dette nettstedet er ikke ment for barn, og vi samler ikke bevisst inn opplysninger knyttet til barn (under 18 år).

1.2. Behandlingsansvarlig

LeoVegas Gaming Plc er databehandlingsansvarlig og ansvarlig for personopplysningene dine, og er en del av LeoVegas Mobile Gaming Group (referert til som «LeoVegas», «vi», «oss» eller «vår/våre» i disse personvernreglene).

Vi har oppnevnt en personvernrådgiver (DPO) som er ansvarlig for å overvåke spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler om å utøve rettigheter, ber vi deg kontakte oss eller DPO ved hjelp av detaljene nedenfor.

1.3. Kontaktinformasjon

Selv om målet vårt er alltid å være så tydelige og transparente som mulig, vil vi gjerne gi deg informasjonen du måtte trenge hvis du for eksempel trenger avklaring om et bestemt rettslig grunnlag vi bruker for å kunne behandle dine personopplysninger i en bestemt operasjon.

Fullstendig kontaktinformasjon:

Generell e-postadresse: privacy@leovegas.com
Personvernrådgivers e-postadresse: dpo@leovegas.com
Postadresse: LeoVegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Endringer i personvernreglene og din plikt til å informere oss om endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til og/eller fjerne deler av denne personvernerklæringen når som helst. Du skal på forhånd bli informert av oss om eventuelle vesentlige endringer i denne personvernerklæringen (så vel som andre vilkår og betingelser som er relevante for nettstedet). Du vil på forhånd bli informert av oss om vesentlige endringer som gjøres i disse personvernreglene (samt andre vilkår som er relevante for nettstedet).

2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG

2.1. Personopplysninger: all informasjon som identifiserer deg som person, eller som angår et identifiserbart individ.

Når det ikke er mulig for oss å benytte anonyme og/eller anonymiserte data (på en måte som ikke identifiserer noen brukere av nettstedet eller kunder av tjenestene våre), ønsker vi likevel å beskytte personvernet ditt og sikkerheten for dine personopplysninger.

2.2. Opplysninger hentet fra deg: Gjennom samhandling med deg eller gjennom din samhandling med oss eller tjenestene våre samler vi inn ulike typer personopplysninger om deg som vi har gruppert sammen følger:

a) Registreringsopplysninger gitt av deg når du registrerer og/eller åpner en medlemskonto (som spesifisert i våre Vilkår og Betingelser), inkludert fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator, fødselsdato, personnummer eller lignende identifikasjon for gjeldende område der det er tillatt eller et lovkrav, kjønn og land.

b) Kontaktinformasjonen inkluderer postadresse, e-postadresse og telefonnumre.

c) Identifikasjons- og verifiseringsopplysninger (antihvitvasking/due diligence/kundekontroll) inkludert navn, etternavn, postadresse og bevis på alder, nasjonalitet, familiemedlemmer, akademiske grader og kvalifikasjoner, skoler/universiteter, sysselsettingshistorikk, mediaengasjement, økonomisk status (f.eks. kontoutskrift, inkludert inkludert via åpne bankløsninger underlagt din godkjenning, inntektskilde, formueskilde og skatteopplysninger), maskerte bankkortdetaljer, bevis på eierskap av nettlommebok som Neteller, Skrill, Paypal og Paysafe, personnummer hvor dette er påkrevd eller tillatt ved lov og KYC dokumentasjon (f.eks. ID-kort, fullmakt).

d) Ansvarlig-spilling-opplysninger, inkludert navn, etternavn, postnummer, e-post, telefonnummer, land, fødselsdato, personnummer eller lignende dokumentasjon for gjeldende område der det er tillatt eller et lovkrav, godkjente transaksjoner (innskudd og uttak), avviste transaksjoner (innskudd og uttak), identifikasjons- og verifiseringsopplysninger, og selvekskluderingsopplysninger.

e) Selvekskluderingsopplysninger inkluderer opplysninger knyttet til deg og din egen selvekskludering, for eksempel registrerings- og kontaktinformasjon og informasjon om selvekskluderingen, for eksempel grunn, start- og stoppdato, bruk av selvekskluderingsverktøy som ekskluderinger, øktgrense, tapgrense, innsatsgrense, innskuddsgrense og/eller realitetssjekk.

f) Betalingsopplysninger inkluderer informasjon om bank-/betalingskonto samt informasjon knyttet til en eller flere transaksjoner, som valuta, sted, beløp/verdi, kunde-IP, bruker-ID, token.

g) Transaksjons- og bruksopplysninger generert gjennom din bruk av våre tjenester (f.eks. spill) og inkluderer betalinger til og fra deg (innskudd, uttak, mislykkede innskudd og returnerte uttak) og andre detaljer om tjenester du har kjøpt fra oss (for eksempel spill, innsatser (faktiske og i form av bonus) og gevinster), dato og klokkeslett for transaksjonene, kontosaldoer (bonus og faktisk), benyttede bonuser (konvertering og tap), bonusomsetning, bonusbalanse, brukte kanaler, transaksjonsspill spilt, språk, land, kontosaldoer.

h) Innloggingsopplysninger inkluderer IP-adresse, innlogginger (første innlogging, siste innlogging, siste mislykkede innlogging), innloggingsvarighet, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og sted, nettlesertillegg og -versjoner, operativsystem og plattform, og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til tjenestene våre.

i) Profilopplysninger inkluderer interne notater om kontoen din, interesser, preferanser, tilbakemeldinger, informasjon om eventer du har deltatt på; dine preferanser om du ønsker å delta på eventer, og hvilken type eventer du foretrekker; eventuelle bonus-/kontantavtaler eller bonuspreferanse du har blitt tilbudt eller dratt nytte av; om du har mottatt noen gratisprodukter, og dine preferanser angående hva slags gaver du vil motta; dine preferanser med hensyn til kontaktkanaler; informasjon om dine hobbyer og interesser;

j) Opplysninger for markedsføringskommunikasjon inkluderer dine preferanser for mottak av markedsføring fra oss (innmelding/avmelding) samt dine kontakt- og registreringsopplysninger.

k) Andre kommunikasjonsopplysninger generert som en del av kommunikasjon med oss (via samtaleopptak, chat, e-poster eller SMS), som kan inkludere ulike opplysninger, som nettverkskommunikasjonsdata, innholdet i kommunikasjonen, inkludert dine intensjoner, interesser, klager, preferanser, samt intern kommunikasjon og notater.

l) Analyseopplysninger inkluderer ulike opplysninger generert gjennom bruken av nettstedet vårt og tjenestene våre, som for eksempel spiller-ID, språk, sted, nettleserdata, benyttede kampanjer, benyttede kanaler, enhet, betalingsleverandør, transaksjons- og bruksdata, og ved analyse av online-kjøp også besøkte sider, postkort klikket på og rulledybde. Visse opplysninger samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og/eller lignende sporingsteknologi; se mer i avsnittet "Informasjonskapsler".

2.3. Opplysninger fra forskjellige kilder

2.3.1. Vi samler inn informasjon m.h.t. hvitvaskings-/antiterrorformål på bakgrunn av spilleren som vi henter fra fra åpne offentlige kilder der disse er tilgjengelige og behandlingen er tillatt ved lov, og/eller fra tredjepartsleverandører (private selskaper som hovedsakelig arbeider med offentlige kilder), inkludert det som er aktuelt i ditt territorium som Bisnode, TransUnion International UK Limited, Schufa (dette vil ikke føre negativ innvirkning på din kredittscore.) GBG Group, HooYu Ltd og som inkluderer informasjon om spilleren er en politisk eksponert person og om internasjonale og/eller økonomiske sanksjoner har blitt pålagt og/eller informasjon om ethvert selskaps- eller eiendomseierskap, domsavdømmelse og/eller insolvens, og skatteinformasjon, i den grad dette er lovpålagt eller tillatt i ditt territorium med formål om etablering av kilden til økonomiske midler og kilder til formue under risikoovervåkingen og due diligence-prosessen med hensyn til antihvitvasking. Dessuten samles bakgrunnsinformasjon inn ved hjelp av såkalte OSINT-analyser (Open-Source Intelligence) fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. Google-søk, sosiale medier som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn samt andre tjenester/nettsteder som pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/ ).

2.3.2. For å overholde våre juridiske forpliktelser som følger av gjeldende lover og lisensvilkår, samler vi også inn selvekskluderingsopplysninger fra andre lisensierte spilloperatører som tilhører samme gruppe selskaper som LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group). På samme måte bruker LeoVegas for de samme formålene selvekskluderingsopplysninger innsamlet med hensyn til andre merkenavn LeoVegas driver sin lisensierte spillvirksomhet under.

2.3.3. Hvis en spiller er registrert med et nasjonalt selveksklusjonregister (inkludert uten begrensning GAMSTOP, ROFUS, spelpaus.se, RUA), er visse selvekskluderingsdata også mottatt fra et slikt register. Særlig informasjon om hvorvidt du ikke er selvekskludert. Denne informasjonen mottas når du logger inn. Registrering i et slikt register betyr at du ikke kan registrere deg hos LeoVegas og at du ikke kan logge på medlemskontoen din. Du får heller ikke tilsendt reklamemateriell direkte.

2.3.4.Profilopplysninger (hobbyer, interesser) samles også ved søk i offentlig tilgjengelige kilder som Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram, Google søk.

2.3.5. For å forhindre og oppdage svindel og misbruk av våre systemer (f.eks. bruk av VPN) kan enkelte innloggingsopplysninger, som IP-adresse, enhetsmodell/-type, nettleserinformasjon, operativsystem og andre identifikasjonsdata for enheten hentes og behandles av oss ved hjelp av tjenester fra en tredjepartsleverandør av programvare for svindeldeteksjon.

2.3.6. Hvor vår sportsbook er tilgjengelig får vi informasjon om ditt sportsrisikosegment (Sports Risk Data) fra vår sportsbook-leverandør Kambi Group plc («Kambi»). All informasjon om behandlingsaktivitetene finnes her: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice. Siden Kambi ikke mottar en spillers ekte navn eller e-postadresse og ikke behandler personopplysninger om spillere på en identifiserbar måte, kan du kontakte oss hvis du har spørsmål om hvordan Kambi behandler dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter som registrert.

2.3.7. Du kan forenkle registreringsprosessen med en separat prosess som i) Bank-ID eller lignende,/ ii) Facebook connect, iii) / Google-pålogging, iv)/ Apple Pay, v)/ Trustly eller vi) et lignende Pay n Play-alternativ kan brukes som en kilde for identifikasjon og verifisering. Hvis en slik prosess brukes, vil personopplysninger (registrerings- og kontaktdata) automatisk bli matet til spillerprofilen fra tredjepartskilden etter at du har gitt godkjenning av tilgang og nødvendig informasjon ved registrering, for å lette registreringen din. Slike data brukes i henhold til informasjonen i denne personvernerklæringen.

2.4. Spesielle kategorier av personopplysninger

Vi samler ikke inn noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg (dette inkluderer opplysninger om rase eller etnisitet, religiøs tro eller livssyn, seksualliv, seksuell orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helse og genetiske og biometriske opplysninger). Basert på erfaring kan vi ikke utelukke at du etter eget skjønn sender oss slike opplysninger gjennom kommunikasjon med oss.

Vi gjør oppmerksom på at bildene på ID-kort ikke behandles på noen teknisk måte for å gi eller bekrefte unik identifikasjon. Derfor skal slike opplysninger ikke betraktes som biometriske opplysninger (spesiell kategori av data).

2.5. Hvis du ikke oppgir personopplysninger

Hvis vi trenger å samle inn personopplysninger ved lov eller i henhold til en kontrakt vi har med deg, og du ikke leverer opplysningene når du blir bedt om det, kan det hende vi ikke blir i stand til å utføre kontrakten vi har eller prøver å inngå med deg (for eksempel å levere deg tjenester).

2.6. Brukernavn

Sørg for at brukernavnet ditt ikke inneholder noen personlig identifiserbare opplysninger, da brukernavnet deles med bestemte partnere og det da ikke anses som en personopplysning. Ta kontakt med oss dersom brukernavnet ditt inneholder personlig identifiserbare opplysninger, slik at vi kan ta egnede tiltak for å beskytte opplysningene dine og forklare deg hvordan du endrer brukernavnet.

3. HVORFOR OG HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1. Vi vil bare bruke dine personopplysninger når loven tillater det. Vanligvis bruker vi dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

for å la deg å delta i spill og levere tilleggstjenester til deg

for å la deg få tilgang til og bruke nettstedet

av juridiske og regulatoriske årsaker, for å overholde våre juridiske forpliktelser og lisensvilkår, som for eksempel om anti-hvitvasking og ansvarlig spilling

for identifikasjons- og verifiseringsformål

for å forhindre og oppdage ulovlig eller uredelig atferd

for formål som utgjør en legitim interesse for LeoVegas om direkte markedsføring av egne lignende varer og tjenester via elektronisk post som angitt nedenfor; og

for formål som utgjør en legitim interesse for LeoVegas om direkte markedsføring via telefonoppringning eller brevpost som angitt nedenfor

for analytiske formål

3.2. Detaljert om formål og rettslig grunnlag

3.2.1. Nedenfor har vi i et tabellformat beskrevet alle de mulige måtene vi planlegger å bruke dine personopplysninger på, og hvilke rettslige grunnlag vi baserer oss på. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er, der det er hensiktsmessig. Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger på mer enn ett juridisk grunnlag, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker opplysningene for. Kontakt oss hvis du trenger mer informasjon om det bestemte rettslige grunnlaget vi baserer oss på i behandlingen av dine personopplysninger, der flere enn ett grunnlag er angitt i tabellen nedenfor.

3.2.2. Vær oppmerksom på at tabellen nedenfor beskriver den generelle informasjonen om personopplysningene vi behandler. Visse datakategorier og/eller -formål kan variere i ulike jurisdiksjoner og/eller merker LeoVegas leverer sine tjenester under. Kontakt oss hvis du trenger mer informasjon om det spesifikke formålet for behandling eller datakategori i din jurisdiksjon.

Privacy Policy

3.3. Direktemarkedsføring

3.3.1. I samsvar med gjeldende lover (inkl. lokale forskrifter) og på grunnlag av vår legitime interesse eller ditt samtykke, kan LeoVegas fra tid til annen informere deg om sine egne lignende produkter eller tjenester (inkludert uten begrensning egne nye tjenester og kampanjer, bonuser og tilbud, VIP-opplevelse) via, der det er aktuelt:

elektronisk post (e-post eller SMS)

sosiale medier

telefonsamtaler eller

post

push-meldinger (via browser og / eller app)

Med hensyn til legitime interesser vil LeoVegas gi deg muligheten til å motsette deg direktemarkedsføring når du registrerer deg på nettstedet vårt.

Med hensyn til samtykke, kan samtykket gis av deg når du registrerer deg på nettstedet vårt.

I begge tilfeller der du ikke ønsker å motta direkte markedsføring, kan du når som helst enkelt melde deg av når som helst og vederlagsfritt, enten ved å:

klikke på den relevante lenken nederst i enhver elektronisk melding

kontakte oss

informere den som ringer i en telefonsamtale eller

endre innstillingene i profilen din

3.3.2. Vær oppmerksom på at selv om du motsetter deg mottak av direktemarkedsføring, kan vi fra tid til annen måtte sende deg enkelte typer viktig kommunikasjon som du ikke kan velge bort.

4. OPPBEVARING

Vi beholder bare dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for, inkludert for å oppfylle juridiske krav og regnskaps- eller rapporteringskrav.

Kriteriene vi bruker til å bestemme hva som er «nødvendig», avhenger av arten av de aktuelle personopplysningene. Vår vanlige praksis er å avgjøre om det er noen spesifikke europeiske og/eller nasjonale lover (for eksempel lisenskrav, skatteregler eller selskapslover) som tillater eller til og med forplikter oss til å beholde bestemte personopplysninger i en periode (i så fall vil vi beholde personopplysningene i den maksimale perioden som er angitt ved slik lov), og, hvis ikke, om det finnes lover og/eller kontraktsbestemmelser som kan brukes mot oss av deg og/eller tredjeparter, og i så fall hva de foreskrevne periodene for slike tiltak er. I sistnevnte tilfelle vil vi beholde relevante personopplysninger som vi kan trenge for å forsvare oss mot krav, innsigelser eller andre handlinger fra deg og/eller tredjeparter.

Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere de aktuelle personopplysningene.

Vi vil vanligvis oppbevare dine personopplysninger i en maksimal periode på ti år fra stengingen av kontoen din. Det er noen unntak fra denne oppbevaringsperioden, nemlig:

Hvis du er permanent selvekskludert fra noen av tjenestene våre, vil vi beholde denne informasjonen permanent.

Hvis du er under etterforskning eller hvor vi har identifisert mulig uredelig eller annen kriminell aktivitet, kan vi beholde dine personopplysninger lenger og etter behov for å samarbeide med relevante myndigheter.

Hvis det er en juridisk tvist, vil vi beholde dine personopplysninger i minst hele varigheten av tvisten og som kan være nødvendig for å forsvare våre rettigheter i ethvert påfølgende krav eller enhver påfølgende prosedyre som oppstår fra samme.

På grunn av begrensninger fra spillmyndigheter vedrørende bruk av flere kontoer er det bare tillatt for spillerne å opprette bruke én enkelt konto per merke i LeoVegas-systemet i henhold til våre vilkår, derfor så lenge vi lagrer for formålene nevnt, alle spillerens personopplysninger, kan spilleren etter lukking av kontoen bare gjenåpne en eksisterende konto, men det er forutsatt at kontoen er kvalifisert for å kunne åpnes.

Ytterligere detaljer om oppbevaringsperioder for ulike aspekter av personopplysninger finnes i vår oppbevaringspolicy som du kan be om ved å kontakte oss.

5. MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

5.1. Ettersom LeoVegas forretningspartnere, leverandører eller tjenesteleverandører er ansvarlige for visse deler av den totale funksjonen eller driften av nettstedet, spill og andre tjenester, behandles personopplysninger også av disse for de ovennevnte formål på vegne av LeoVegas.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler den i samsvar med loven. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til eget formål med mindre dette er tillatt eller påkrevd ved lov, og tillater dem bare å behandle dine personopplysninger for spesifiserte formål og i samsvar med våre instruksjoner, etter grundig vurdering av disse partnerne og på grunnlag av strenge databehandlingsavtaler som måtte være nødvendig.

5.1.1. Detaljer om kategoriene av mottakere av personopplysninger

spilleverandører for det formål å levere spill

sportsbook-leverandør for det formål å levere sportsbook-tjenester og for risikostyringsformål

betalingsleverandører for utførelse av betalingstransaksjoner (innskudd og uttak)

markedsføringsleverandører for utførelse av visse markedsføringsaktiviteter på vegne av LeoVegas

markedsføringspartnere for utførelse av visse markedsføringsaktiviteter på vegne av LeoVegas

markedsføringskonsulenter for det formål å levere markedsrådgivning til LeoVegas

tjenesteleverandører som muliggjør den tekniske kommunikasjon med deg (via e-post, chat, SMS, telefon)

tekniske leverandører som støtter nettstedets drift og våre tekniske systemer (både front- og back-end)

tekniske administratorer av databasen for opprettholdelse av databasens drift

anti-hvitvaskingsleverandører som leverer og/eller behandler bestemte opplysninger for etterlevelse av våre forpliktelser på dette området

tjenesteleverandører som organiserer e-post, turer og/eller levering av gaver i forbindelse lojalitetsprogrammet vårt

skytjenesteleverandører for levering av skybaserte tjenester som lagring eller hosting av visse typer programvare

tjenesteleverandører for dataanalyseformål og/eller innsamling av data for forretningsinnsikt

kredittvurderingsbyråer, svindeloppdagelsesbyråer, kontorer for hvitvasking av penger for bekjempelse og kontroll av svindel, ved behandling av medlemskontoen din og tilknyttede transaksjoner

selskaper i LeoVegas Mobile Gaming-gruppen for å tilby visse tjenester/støtte med funksjoner til LeoVegas

profesjonelle rådgivere, inkludert advokater, bankansatte, revisorer og forsikringsselskaper som tilbyr rådgivning, banktjenester, juridiske tjenester, forsikring og regnskapstjenester.

5.2. Autorisert utlevering: Hvis vi mistenker at du har brutt vilkårene våre eller gjeldende lov (for eksempel hvis vi mistenker at en forbrytelse kan ha blitt begått), eller for det formål å forhindre, oppdage eller unngå svindel eller annen kriminell aktivitet, har LeoVegas rett til å:

videresende dine personopplysninger til myndighetene

dele alle dine personopplysninger med relevant spillregulator og andre relevante organer som Sports Integrity Agency eller relaterte foreninger der dette er tillatt ved lov;

dele dine personopplysninger med relevante rettshåndhevende og/eller kriminalundersøkelsesorganer eller organisasjoner og bistå de samme med enhver form for undersøkelse av dine handlinger

svare på eventuell rettsstevning eller ordre eller tilsvarende offentlig forespørsel om personopplysninger

Der nasjonale lover som etablerer selvekskluderingsregistre krever kommunikasjon, avsløring eller oppdatering av selvekskluderingsdata, vil LeoVegas ha en forpliktelse til omgående å kommunisere til myndigheten som er ansvarlig for et slikt register, alle data og opplysninger som fastsatt under gjeldende juridiske rammeverk, for eksempel informasjon knyttet til spillere som har bestemt seg for å bruke verktøy for selvekskludering, samt spillere som har valgt påfølgende reaktivering av spillekontoen.

5.3. Konsernselskaper / andre varemerker for ansvarlig-spilling-formål

Når det er aktuelt, vil dine personopplysninger, og spesielt dine selvekskluderingsdata bli delt med andre selskaper innenfor samme gruppe med det formål å overholde juridiske forpliktelser og våre lisensbetingelser. På samme måte og for samme formål deler LeoVegas dine selvekskluderingsopplysninger med andre varemerker som det driver sin gamblingvirksomhet under.

5.4. Konsernselskaper / andre varemerker for anti-hvitvaskingsformål Når det er aktuelt, er informasjonen din, slik som identifiserings- og bekreftelsesdata, transaksjons- og bruksdata, registreringsdata og kontaktdata, med det formål å overholde juridiske forpliktelser, delt mellom ulike merker under LeoVegas driver sine gamblingaktiviteter.

5.5. Konsernselskaper/andre merkevarer og tredjeparter for å forhindre svindel og etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav Din informasjon, inkludert identifiserings- og verifikasjonsdata, transaksjons- og bruksdata, registreringsdata, kontaktdata og påloggingsdata, er for det formål å forhindre, oppdage eller undertrykke svindel, delt med og hentet via andre konsernselskaper / merker som LeoVegas driver sine gamblingaktiviteter under, samt tredjeparts svindeloppdagingsverktøy og leverandører. I tillegg kan LeoVegas, med forbehold om sine legitime interesser og i den grad det er tillatt ved lov, dele og innhente kildeinformasjon via andre konsernselskaper og tredjeparter for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

5.6. Omstrukturering av selskap

Tredjeparter, inkludert selskaper som tilhører samme gruppe selskaper som LeoVegas, som vi kan velge å selge, overføre eller fusjonere deler av virksomheten vår, våre eiendeler eller operasjoner eller som følge av omstrukturering. Alternativt kan vi kjøpe opp virksomheter eller slå oss sammen med dem. Hvis en endring skjer i vår virksomhet, kan de nye eierne bruke dine personopplysninger på samme måte som beskrevet i denne personvernerklæringen.

5.7. Medansvarlige: Visse opplysninger deles med andre parter, som da fungerer som medansvarlige. Nedenfor følger detaljene om essensen av ordninger for medansvarlige:

Sportsbook-leverandøren Kambi

Der Sportsbook er tilgjengelig, behandles følgende opplysninger behandles med Kambi som medansvarlig: Transaksjons- og bruksopplysninger – kjønn, første del av postnummer, valuta, språk, siste innskuddsmetode, kontosaldo og innsatshistorie, spiller-ID for det formål å levere Sportsbook-tjenestene. Kambi behandler ikke en spillers ekte navn eller e-postadresse, men bruker en pseudonymisert ID tilknyttet til hver spiller.

Ytterligere informasjon om Kambis behandlingsaktiviteter finnes her: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

Hovedaspektene i medansvarlig-ordningen mellom LeoVegas og Kambi:

LeoVegas deler transaksjons- og bruksopplysninger på pseudonymisert måte med Kambi for det formål å levere sportsbook-tjenester.

LeoVegas responderer på datasubjektenes forespørsler.

LeoVegas og Kambi fungerer også som medansvarlige når det kommer til eventuelle endringer i sportsrisikosegmentet.

I andre tilfeller fungerer hver part som eneste dataansvarlige. Vi vil imidlertid i alle tilfeller være ansvarlig for å håndtere eventuelle spørsmål som spillerne måtte ha med hensyn til Kambis databehandlingsaktiviteter.

6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Noen av våre leverandører og partnere (som nevnt ovenfor) er basert utenfor (EØS-området), slik at behandlingen av dine personopplysninger vil innebære overføring av data til utenfor EØS. Når vi overfører dine personopplysninger til utenfor EØS, sikrer vi at en tilsvarende grad av beskyttelse gis ved å sikre at minst en av følgende garantier blir implementert:

Overføring av dine personopplysninger skjer til land, territorier, eller vil være underlagt ordninger eller mekanismer som EU-kommisjonen anser for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Se her for nærmere informasjon

Når vi bruker tjenesteleverandører som ikke er underlagt en tilstrekkelighetsmekanisme, vil vi sørge for at ytterligere sikkerhetstiltak og tiltak settes på plass etter behov, inkludert ved å innlemme spesifikke kontrakter godkjent av EU-kommisjonen.Se her for nærmere informasjon.

Vennligst kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om den spesifikke mekanismen som brukes av oss når du overfører dine personopplysninger til utenfor EØS.

7. DATASIKKERHET

Vi har satt inn hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine mistes, brukes, åpnes, endres eller utleveres på en uautorisert måte. For å overholde GDPR har vi ulike tekniske kontroller som sikrer at data og informasjon alltid krypteres under overføring og i ro ved hjelp av krypteringsteknikker av industristandard gjennom hele prosessen. Dette sikrer fortrolighet og integritet til enhver tid. På organisasjonsnivå styres håndteringen av all informasjon av våre omfattende informasjonssikkerhetsregler. Dette suppleres med et program for informasjonssikkerhetsbevissthet, som er utformet for spesielt å sikre at vi bruker beste sikkerhetspraksis i håndteringen av personopplysninger.

I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personlige data til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningskrav for å kjenne virksomheten. De vil kun behandle dine personopplysninger på våre instruksjoner eller underlagt et lovlig grunnlag, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte personopplysningsbrudd og vil varsle deg og enhver relevant regulator om brudd der vi er pålagt å gjøre dette ved lov.

8. DINE RETTIGHETER UNDER GJELDENDE PERSONVERNLOVGIVNING

8.1. Rett til innsyn

Du kan når som helst med rimelige intervaller be oss om å bekrefte hvorvidt vi behandler personopplysninger som angår deg, og du har i tilfelle rett til å få tilgang til disse personopplysningene og til følgende informasjon:

hvilke personopplysninger vi har

hvorfor vi behandler disse

hvem vi utleverer disse til

hvor lenge vi har tenkt til å beholde dem (hvis mulig)

om vi overfører dem til utlandet, og sikkerhetsordninger vi har for å beskytte dem

hvilke rettigheter du har

hvordan du kan klage

hvor vi fikk personopplysningene dine fra

om vi har utført noen automatisert beslutningsprosess (inkludert profilering), samt relatert informasjon.

For å forenkle utøvelsen av en slik rettighet har vi utviklet "Last ned mine data", som er en selvbetjeningsfunksjon som lar deg be om dine data direkte ved å aktivere denne funksjonen under profilen din. Ved å trigge denne funksjonen vil du få en kopi av alle transaksjonsdataene dine og et uttømmende sammendrag av alle kategorier av data, deres kilder og mottakere, alle behandlingsoperasjoner, formålene med disse og gjeldende oppbevaringsperioder. I tilfelle denne funksjonen ikke støttes ved noen av våre varemerker eller på annen måte er utilgjengelig, eller hvis du trenger å få ytterligere forklaringer eller informasjon om dine personlige data, kan du alternativt sende forespørselen din til sar@leovegas.com
Etter en slik forespørsel skal vi (uten at dette skal påvirke andres rettigheter og friheter, inkludert våre egne) gi deg slike ytterligere opplysninger og/eller en kopi av personopplysningene som behandles innen en måned etter mottak av forespørselen, en periode som kan forlenges med to måneder når det er nødvendig, med tanke på kompleksiteten og antall forespørsler. Vi skal informere deg om slik forlengelse innen en måned etter mottak av forespørselen, sammen med årsakene til forsinkelsen.

8.2. Rett til retting

Selv om alle rimelige anstrengelser vil bli gjort for å holde dine personopplysninger oppdatert, ber vi deg om å informere oss omgående om alle endringer. Med hensyn til boligadressen og telefonnummeret ditt kan du varsle oss om endringen ved å endre opplysningene i profilen din. Hvis endringen gjelder opplysninger som ikke kan endres ved å endre profilen din, ber vi deg kontakte oss. For dette formål har du rett til å be oss om å rette feilaktige personopplysninger og utfylle ufullstendige personopplysninger om deg. Vi kan søke å verifisere nøyaktigheten av opplysningene før vi retter dem.

8.3. Rett til sletting (rett til å bli glemt)

Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger. Vi vil overholde dette uten unødig forsinkelse, men bare der:

personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for; eller

du har tilbakekalt ditt samtykke (i de tilfeller der vi behandler på grunnlag av ditt samtykke), og vi ikke har noe annet juridisk grunnlag å behandle dine personopplysninger på; eller

du har benyttet deg av retten til å avvise behandling (som forklart nedenfor); eller

personopplysningene dine har blitt behandlet ulovlig; eller

det finnes en lovfestet forpliktelse til å slette data som vi berøres av; eller

spesielle forhold foreligger i forbindelse med visse rettigheter m.h.t. barn.

Vi vil uansett ikke være juridisk bundet av din anmodning om sletting dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig:

for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt (inkludert, men ikke begrenset til våre dataoppbevaringsforpliktelser); eller

for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav

Det finnes andre juridiske grunner som gjør oss berettiget til å avvise forespørsler om sletting, selv om de to tilfellene ovenfor er de mest sannsynlige grunnene som kan påberopes av oss for å nekte slike forespørsler. Du kan be om sletting ved å kontakte oss.

8.4. Rett til databegrensning

Du har rett til å be oss om å begrense (det vil si lagre, men ikke videre behandle) dine personopplysninger, men bare der:

nøyaktigheten av dine personopplysninger er omstridt (se retten til retting ovenfor), i en periode der vi kan kontrollere nøyaktigheten av personopplysningene; eller

behandlingen er ulovlig, og du motsetter sletningen av dine personopplysninger; eller

vi ikke lenger trenger personopplysningene for de formålene de ble samlet inn for, men du trenger personopplysningene for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; eller

du har benyttet deg av retten til å motsette deg behandling, og verifiseringen av våre legitime grunner til å overstyre dine innsigelser ennå ikke er klar
n\ Etter din forespørsel om begrensning kan vi med unntak av lagring av dine personopplysninger bare behandle dine personopplysninger:

når vi har ditt samtykke; eller

for fremlegging, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; eller

for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller

av hensyn til allmennhetenes vesentlige interesse

Du kan be om begrensning ved å kontakte oss.

8.5. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å gi deg dine personopplysninger (som du har gitt til oss) i et strukturert, vanlig brukt maskinlesbart format eller (hvis det er teknisk mulig) å få dem transportert direkte til en annen dataansvarlig, forutsatt at dette ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. Denne retten skal bare gjelde her:

behandlingen er basert på ditt samtykke eller på utførelsen av en kontrakt med deg; og

behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte verktøy

I stor grad kan du benytte deg av denne retten ved å bruke funksjonen «Last ned mine data» under profilen din. For enhver forespørsel ut over opplysningene som gis på denne måten, eller hvis du vil at vi skal hjelpe deg med den faktiske overføringen av slike data til en annen operatør, vennligst kontakt oss.

Hvis du er kunde hos en annen spilloperatør og ønsker å få opplysningene dine "transportert" til oss, kan du kontakte oss. Vær oppmerksom på at du uavhengig av retten til portabilitet fortsatt forventes å oppgi alle registrerings- og kontaktopplysninger som en del av kravene i vår registreringsprosedyre.

8.6. Rett til å avvise bestemte typer behandling

I de tilfellene vi behandler dine personopplysninger for å utføre en oppgave utført i allmennhetens interesse eller når behandling er nødvendig for å oppfylle våre eller tredjeparts legitime interesser (som angitt i tabellen i punkt 3.2 ovenfor), har du rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger.

Når opplysningene dine behandles for direktemarkedsføringsformål, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dem, som inkluderer profilering i den utstrekning det er knyttet til slik direktemarkedsføring.

For ordens skyld legger vi til at denne generelle retten til å motsette deg ikke skal gjelde når vi behandler dine personopplysninger når dette er nødvendig for å utføre en kontrakt, når det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller når behandlingen er nødvendig for å beskytte dine eller en annen fysisk persons vitale interesser.

Med hensyn til direktemarkedsføring av våre egne varer og tjenester, inkludert relatert profilering, kan du når som helst motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller ved å velge dine preferanser under siden Profil – Innstillinger.

8.7. Rett til å trekke tilbake samtykke (når vi behandler opplysningene dine på grunnlag av samtykke)

I de tilfellene der vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke (som vi aldri vil forutsette, men som vi skal ha oppnådd på en klar og entydig måte fra deg), HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKET og dette på samme måte som du har gitt det til oss på.

Skulle du benytte deg av retten til å trekke tilbake ditt samtykke, vil vi avgjøre om det på dette stadiet finnes et alternativt juridisk grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger (for eksempel på grunnlag av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt) der vi ville ha en juridisk rett (eller til og med plikt) til å behandle dine personopplysninger uten at vi trenger ditt samtykke, og i så fall gi deg beskjed om dette.

Når vi ber om slike personopplysninger, kan du alltid avvise det, men hvis du avviser å gi oss nødvendige data som vi krever for å levere forespurte tjenester, kan det hende vi ikke vil kunne gi deg slike tjenester (spesielt hvis samtykke er det eneste juridiske grunnlaget som er tilgjengelig for oss).

For ordens skyld er samtykke ikke det eneste grunnlaget vi har tillatelse til å behandle dine personopplysninger på. (Som angitt i tabellen i paragraf 3.2 ovenfor, er det ulike grunnlag vi er avhengige av ved behandlingen av dine personopplysninger for spesifikke formål).

8.8. Rett til å fremme en klage

Du har også rett til å klage til relevante personvernmyndigheter. Kompetent myndighet i Malta er Office of Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Vi ber deg om å forsøke å løse eventuelle problemer du måtte ha, med oss først (selv om du som nevnt ovenfor har rett til å kontakte den kompetente myndigheten når som helst).

8.9. Hva vi kan trenge fra deg

Når du utøver dine rettigheter ved å kontakte oss, må vi kanskje be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre at du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger (eller å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak som skal sikre at personopplysninger ikke utleveres til uautoriserte parter. Vi kan også komme til å kontakte deg for å be om ytterligere informasjon i forbindelse med forespørselen din, for å kunne svare deg raskere.

8.10. TIDSFRIST FOR SVAR

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned (med mindre en kortere periode er påkrevd ved lov.) Av og til kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks, eller hvis du har sendt oss en rekke forespørsler. I slike tilfeller vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

8.11. ULIKE VAREMERKER

LeoVegas driver også spillvirksomhet under andre merker og varemerker. For det formål å utøve dine rettigheter som angitt ovenfor og for vårt svars klarhet vil vi i utgangspunktet imøtekomme forespørsler med hensyn til opplysninger behandlet under merket som henvendelsen kom fra. Skulle du ønske at forespørsler imøtekommes med hensyn til alle merkene LeoVegas driver sin virksomhet under, må du sørge for å oppgi dette i forespørselen.

9. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING

9.1. Informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for ansvarlig-spilling-formål

LeoVegas er på grunn av gjeldende lover og lisensbetingelser juridisk forpliktet til å overvåke spillerne, for å identifisere personer som kan oppleve eller risikere å utvikle problemer med gambling og samhandle med dem for å tilby hjelp eller støtte. For dette formålet og for å oppfylle denne forpliktelsen har LeoVegas på bakgrunn av historiske data som beskriver spillernes atferd, spesielt visse data om ansvarlig spill, transaksjons- og bruksdata og annen kommunikasjonsdata (og det især tonen som brukes i meldingen) fastsatt regler med hensyn til hvem som sannsynligvis lider av spillavhengighet, for deretter å kunne ta relevante tiltak.

Tilnærmingen er basert på klassifiseringstrær, fordi dette gir klar forståelse av hvorfor ulike spillere klassifiseres som potensielle spillavhengige. Basert på data som beskriver unike spillere, gir algoritmen oss en estimert sannsynlighet for spillavhengighet. Beslutninger tas ikke automatisk på grunnlag av den automatiske prediksjonen uten menneskelig inngrep.

9.2. Meningsfull informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for anithvitvaskingsformål

LeoVegas er på grunnlag av gjeldende lover og lisensvilkår, juridisk forpliktet til å overvåke sine spillere for å identifisere potensielt mistenkelige aktiviteter vedrørende hvitvaskings-/antiterrorformål. Basert på data som beskriver spillerens atferd, spesielt transaksjons- og bruksdata, foreslår algoritmen en risikoprofil.

Beslutninger tas ikke automatisk på grunnlag av den automatiske prediksjonen uten menneskelig inngrep.

9.3. Informasjon om logikken bak den automatiserte behandlingen for lojalitets-/VIP- segmenteringsformål

Ved å bruke de historiske dataene som spillerne genererer i løpet av de første to dagene, vurderer vi om en spiller er kvalifisert for vårt VIP-/lojalitetsprogram. Denne modellen brukes på nye spillere, der spillernes samhandling med tjenestene våre bestemmer eventuell VIP-status. Resultatet fra modellen er en prediksjon om spilleren vil bli en VIP. Bortsett fra kjønn, land og alder bruker vi ikke personlig identifiserbar informasjon som inndata i modellen. Beslutninger tas ikke automatisk på grunnlag av den automatiske prediksjonen uten menneskelig inngrep. Prosessen er basert på vår overholdelse av en juridisk forpliktelse og med hensyn til lojalitetstilbudene og med hensyn til lojalitetstilbudene, utførelsen av kontrakten vår med deg, samt den legitime interessen til LeoVegas angående vår forpliktelse til å tilby en tilpasset kvalitetsopplevelse og belønne spillernes lojalitet. Du kan motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller ved å endre profilinnstillingene for kontoen din.

9.4. Meningsfull informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til direktemarkedsføringssegmenter

Ved å benytte dine transaksjons- og bruksopplysninger, enkelte registreringsopplysninger, som kjønn, land, fødselsdato, og din generelle samhandling med tjenestene våre analyserer og oppretter vi ulike segmenter av kunder. Disse segmentene blir deretter behandlet manuelt for å sikre at vi tilbyr de mest hensiktsmessige tilbudene og bonusene til våre kunder. Disse beslutningene tas ikke automatisk uten menneskelig inngrep. Prosessen er basert på LeoVegas` legitime interesse i å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse og belønne lojalitet. Du kan motsette deg slik behandling ved å kontakte oss eller endre innstillingene for kontoen din.

9.5. Informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til sportsrisikosegmenter (gjelder bare der Sportsbook er tilgjengelig)

LeoVegas behandler dine sportsrisikosegmenter manuelt som fastsatt av sportsbook-leverandøren Kambi. Sportsrisikosegmentene fastsettes av Kambi på grunnlag av automatisert profilering utført av Kambi. De bruker automatisert behandling til å foreslå en risikoprofil, hvorpå en slik risikoprofil bekreftes eller endres av Kambis medarbeidere. I forbindelse med leveringen av sine tjenester bruker Kambi automatisert risikostyringsteknologi til å vurdere risikoen ved spesielle spillaktiviteter. Hvis du prøver å gjøre en innsats som faller utenfor parameterne knyttet til risikoprofilen din, flagges innsatsen for gjennomgang av Kambi. For å beskytte dine rettigheter og interesser tillater Kambi deg å klage på enhver beslutning de tar om din risikoprofilering, eller motsette deg bruken av profilering. Vi ber deg kontakte oss (LeoVegas) for dette formålet. For mer informasjon om behandlingsaktiviteter som utføres av Kambi, viser vi til Kambis personvernerklæring her: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

9.6. Meningsfull informasjon om logikken bak automatisert behandling med hensyn til spillanbefalinger

Ved å bruke dine transaksjons- og bruksdata, gir vi deg en liste over spill som er tilpasset din smak og preferanser. Systemet avgjør hvilke spill det er trolig at du liker og generaliserer ønskene dine mot spill du ikke har prøvd før. Rangering av de beregnede preferansene, en bestilt liste over spill blir opprettet og brukes til anbefalinger.

Spillanbefalingen opprettes uten menneskelig intervensjon. Prosessen er basert på LeoVegas’ legitime interesse i å gi spillerne en tilpasset kvalitetsopplevelse.

10. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Nettstedet vårt gjør bruk av informasjonskapsler (cookies). For mer informasjon om hva informasjonskapsler, hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvordan og hvorfor vi bruker informasjonskapsler, og hvordan du kan kontrollere hvilke informasjonskapsler som plasseres på dine enheter, kan du lese vår Cookie Policy.

Opptil 6000 kroner og 100 gratisspinn i velkomsttilbud!

For nye spillere hos LeoVegas som velger velkomsttilbudet for Casino,