Angi en e-postadresse
Obligatorisk opplysning

Kundestøtte

Regler:

Live Ultimate Texas Hold 'em Regler

Reglene oppført her er standard regelverk for Live Ultimate Texas Hold'em, med det er viktig å konsultere hvilket som helst spesifikke regler som kanskje eksisterer i varianter av spillet. Det er hver enkelt spillers eget ansvar å bekrefte deres forståelse av regelverket i deres valgte spill før du plasserer noen innsatser. Spesifikke regler for hvert spill er tilgjengelig ved å klikke på “Hjelp”, “Informasjon” og/eller “Utbetalingstabell” ikoner mens spillet er åpent.

Spillets Mål

Spillere går head-to-head med giveren med et formål om å danne en fem-korts hånd (fra sine egne to kort og tre av de fem felles kortene) som rangerer høyere enn giverens hånd. Giveren må ha minst et par for å kvalifisere seg. Men før Floppen, River og, til slutt giverens to kort blir avslørt, må spillere plassere en lik Ante og Blind innsats. Så har de tre muligheter til å høyne en gang med Play-innsatsen.

Spilleregler

Ultimate Texas Hold'em er en variant av det populære Texas Hold'em poker. Ultimate Texas Hold'em skiller seg fra vanlig Texas Hold'em ved at det spilles mot huset i stedet for mot andre spillere.

Målet med Ultimate Texas Hold'em er å slå dealerens hånd ved å sette sammen den beste mulige femkortshånda ut fra de to kortene spilleren har på hånda, og de fem felles kortene.

Et ubegrenset antall spillere kan spille samtidig på ett Ultimate Texas Hold'em bord. Hver spiller kan kun ha ett sete.

Ultimate Texas Hold'em spilles med en standard 52-korts kortstokk (jokere ikke inkludert). Kortstokken stokkes etter hver runde.

Ved starten av runden plasserer du innsatsen din på ANTE-feltet. Når ANTE-innsatsen har blitt plassert, vil en tilsvarende BLIND-innsats automatisk plasseres av systemet.

Dealeren gir deg to kort med bildesiden opp, og to kort med bildesiden ned til seg selv. Etter en kort pause legger dealer ut tre felles kort med billedsiden opp på midten av bordet (kalles "flop"). Etter en pause legger dealer ut de to siste felleskortene (kalles "turn" og "river").

Du og giveren kan bruke kortene på hånda og felles kortene til å danne den beste femkortshånda.

I løpet av pausene i spillet kan du velge å PLAY eller CHECKE.

De beste kombinasjonene blir satt sammen av fem av sju kort, og sammenlignet for å få en vinner.

 

Sideinnsatser

TRIPS-INNSATS

TRIPS-innsatsen er en valgfri sideinnsats du kan utplassere før runden starter. Du vinner på TRIPS-innsatsen din når den endelige femkortshånd er tre like eller bedre.

TRIPS-innsatsen plasseres på det blinkende TRIPS-innsats feltet, etter at din ANTE har blitt akseptert. Du vinner på TRIPS-innsatsen når din beste hånd er tre like eller bedre.

Alle innsatser må plasseres før innsatstiden utløper. Så snart innsatstiden er ute, starter dealer å dele ut kort. I løpet av spillrunden vil du bli tilbudt avgjørelser, men disse avgjørelsene vil ikke påvirke utfallet av TRIPS-innsatsen din.

Ved slutten av runden vil dealer snu hans/hennes kort med billedsiden opp og annonsere resultatet.

Vinnende hender

Enkeltkort blir rangerte i synkende rekkefølge: Ess (høyt eller lavt), Konge, Dame, Knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 og 2.

Et ess kan være høyeste kort i en straight med A, K, Q, J, 10 eller laveste kort i en straight med 5, 4, 3, 2, A.

Mulige hender fra høyeste utbetaling til laveste:

 • Royal Flush er en straight flush som inneholder Ess, Konge, Dame, Knekt og 10, alle i samme farge.
 • Straight Flush er en hånd som inneholder fem kort i samme farge og i rekkefølge etter tall. Eksempel: Ni, Åtte, Sju, Seks og Fem, alle i hjerter.
 • Fire like er en hånd som inneholder alle fire kort i en valør. For eksempel vil fire ess gå inn under Fire like. Fire like med høye kort slår fire like med lavere kort.
 • Fullt Hus er en hånd som inneholder tre kort av samme valør og to kort av en annen valør. Eksempel: tre Konger og to Seksere. Ved to fulle hus vinner det huset som har høyest valør på de tre like.
 • Flush er en hånd der alle fem kort er i samme farge (symbol), men ikke i rekkefølge etter tall. Eksempel: Fem kort hvor alle er kløvere. To flusher blir sammenliknet som om de var høye kort; høyeste rangerte kort vinner. Hvis begge har samme høyeste kort, vinner den som har nest høyeste kort, og så videre til man finner en forskjell.
 • Straight er en hånd som inneholder fem kort i rekkefølge eller sekvens, og i minst to forskjellige farger. Eksempel: Ni, Åtte, Sju, Seks og Fem i to eller flere farger. To straighter blir rangert etter høyeste kort i hver straight. To straighter blir rangert etter høyeste kort i hver straight. To straighter med samme høyeste kort blir rangerte likt da farge ikke blir brukt til å separere dem.
 • Tre like er en hånd som inneholder tre kort i samme valør, pluss to kort som ikke er i denne valøren eller er par. For eksempel, en spiller som har tre Konger på hånd har Tre like. Høyere Tre like slår lavere Tre like. Hvis to hender inneholder Tre like i samme valør, vil kicker-kortene avgjøre.
 • To par er en hånd som inneholder to kort i samme valør, pluss to kort i en annen og samme valør, pluss et hvilket som helst kort som ikke er i samme valør som noen av de to parene. Et eksempel på dette vil være å ha to Ess og to Konger. For å rangere to hender som begge inneholder to par, tar man først det høyeste paret hos hver av spillerne. Høyeste par vinner. Hvis begge har samme topp-par, vinner den spilleren som har høyest andre-par. Hvis også dette er likt avgjør kicker-kortet hvem som vinner.
 • Ett par er en hånd som inneholder to kort i samme valør (f.eks. to Konger), pluss tre kort som ikke er i samme valør som paret eller som hverandre. Ett par er den laveste hånda som gir utbetaling. Høyere par slår ut lavere par. Hvis to hender har samme par, vil kicker-kortene avgjøre i synkende rekkefølge hvem som vinner.
 • Høyt Kort er en pokerhånd som består av hvilke som helst fem kort som ikke møter noen av kravene beskrevet over. Det vesentlige er at du har ikke noen hånd, og det eneste som betyr noe i hånda er spillerens og dealerens høyeste kort.

Spillets utfall

Dealer må ha par eller bedre for å være kvalifisert.

Dealers hånd sammenlignes med din hånd:

 • Hvis dealer har en bedre hånd, går ANTE, PLAY og BLIND-innsatser og enhver sideinnsats tapt.
 • Hvis spilleren har en bedre hånd, utbetaler ANTE og PLAY-innsatser 1:1, og BLIND-innsatsen bestemmes ut fra utbetalingsreglene for BLIND.
 • Hvis du og dealer ender uavgjort, vil ANTE, PLAY og BLIND-innsatsene returneres til deg. (“Push”).

Dersom dealers hånd ikke kvalifiserer seg, vil ANTE-innsatsen returneres til deg (“Push”), og hånda di blir sammenlignet med dealers hånd for å se om du er berettiget til å motta PLAY og BLIND-utbetalinger:

 • Hvis hånda di rangeres høyere enn dealers, vil ANTE-innsatsen din returneres (“Push”), og du mottar PLAY og BLIND-utbetalinger i henhold til utbetalingstabeller.
 • Hvis dealers hånd rangerer høyere enn din hånd, returneres ANTE-innsatsen til deg (“Push”), men du mottar ikke PLAY og BLIND-utbetalinger.
 • Dersom din og dealers hånd rangeres likt, vil ANTE, PLAY og BLIND-innsatsene dine returneres til deg.

TRIPS-innsatsen ordnes etter at dealers hånd har blitt vist. Din TRIPS-utbetaling er basert på rangeringen av din beste hand og utbetalingstabellen for TRIPS. Det reelle utfallet av spillet (om du vinner eller taper mot dealer) påvirker ikke TRIPS-utbetalingen din. Du kan vinne på TRIPS-innsatsen din enten du velger PLAY eller FOLD.

Utbetalinger

BLIND

Hånd Utbetalinger

Royal Flush 500:1

Straight Flush 50:1

Fire like 10:1

Fullt hus 3:1

Flush 1:5:1

Straight 1:1

Tre like eller laver Push

TRIPS

Hånd Utbetalinger

Royal Flush 50:1

Straight Flush 40:1

Fire like 30:1

Fullt hus 8:1

Flush 7:1

Straight 4:1

Tre like 3:1

Utbetaling for Ante-innsats er 1:1.

Utbetaling for Play-innsats er 1:1.

Tekniske feil ugyldiggjør alle betalinger og spill.

Gå tilbake til spiller

Den teoretiske tilbakebetalingen til spilleren ved perfekt spill er:

 • Total hovedinnsats: 99,47%
 • Første hovedinnsats: 97,82%
 • Trips bonusinnsats: 96,50%.

Plasser innsats

INNSATSGRENSE-panelet viser minimums- og maksimums-innsatser som totalt tillates på bordet.

For å delta i spill må du ha tilstrekkelig med midler for å dekke innsatsen. Du kan se din nåværende SALDO nede i venstre hjørne av skjermen.

TRAFIKKLYSET viser deg nåværende status i spillrunden ved å informere deg om når du kan satse (GRØNT lys), når innsatstiden nesten er ute (GULT lys), og når innsatstiden er ute (RØDT lys).

CHIPVISNING lar deg velge verdien på hver sjetong du ønsker å satse. Det er utelukkende sjetonger som kan dekkes av saldoen din som vil være tilgjengelige for innsats. Displayet vil lyse for bruk kun så lenge det er innsatstid igjen (lyset er grønt eller gult).

Så snart du har valgt en sjetong plasserer du innsatsen helt enkelt ved å klikke/trykke på innsats feltet på spillebordet, enten på Ante eller med sideinnsatsen du foretrekker (dersom tilgjengelig). Hver gang du klikker/trykker på innsats feltet vil innsatsen din øke med verdien på den valgte sjetongen, eller opp til maksimalgrensen for innsats typen du har valgt. Så snart du har satset maksimalbeløpet vil ingen ytterligere midler aksepteres for den gitte innsatsen. En melding vil komme opp over innsatsen din for å informere deg om at du har satset maksimalbeløpet.

MERK: Ikke minimer nettleseren eller åpne en annen fane i din nettleser når innsatsen er åpen og du har innsatser på bordet. Slike handlinger vil tolkes som at du forlater spillet, og innsatsene dine vil derfor avvises i den aktuelle spillerunden.

DOBLE (2x) –knappen lar deg hurtig doble innsatsen din. Denne knappen aktiveres etter at du har plassert enhver innsats.

DOBLE (2x) –knappen lar deg doble innsatsen opp til maksimalgrensen.

Du kan doble innsatsen din kun én gang.

GJENTA –knappen lar deg gjenta alle innsatser fra foregående spillerunde.

ANGRE –knappen fjerner den siste innsatsen du plasserte ut.

Du kan klikke/trykke på ANGRE-knappen gjentatte ganger for å fjerne innsatser, en etter en, i motsatt rekkefølge som de ble utplassert. Merk at innsatser kun kan fjernes så lenge innsatstiden fremdeles ikke er utløpt (GRØNT eller GULT lys).

TOTALINNSATS –indikatoren viser det totale beløpet for alle innsatser som er plassert i inneværende runde.

Gjør et valg

Etter at kortene dine har blitt delt ut vil kort kombinasjonen og “TA DIN BESLUTNING”-vinduet vises.

Du må velge om du skal PLAY 4x eller PLAY 3x på din ANTE eller å CHECKE. Hvis du velger å PLAY 4x eller PLAY 3x, vil det ikke tilbys noen ytterligere valgmuligheter i spillrunden, og den passende sjetong verdien (ANTE 4x eller ANTE 3x) vil utplasseres på PLAY-innsats feltet. Hvis du velger å CHECKE, vil ytterligere valgalternativer tilbys i inneværende spillerunde. Hvis du ikke har bestemt deg innen betenkningstiden er ute, vil hånda di checkes automatisk. Innsatstid-indikatoren vil vise meldingen: AUTOCHECKET.

Tre felleskort (kalt “flop”) vises. Hvis du valgte CHECK i forrige trinn, gis du valget om å PLAY 2x eller å CHECKE. Hvis du velger PLAY 2x, vil du ikke gis ytterligere valgmuligheter i spillerunden, og den passende sjetongverdien (ANTE 2x) vil utplasseres på PLAY-innsatsfeltet. Hvis du velger CHECK, vil ytterligere valgmuligheter tilbys i inneværende spillerunde. Hvis du ikke har bestemt deg innen betenkningstiden er ute, vil hånda di checkes automatisk. Innsatstid-indikatoren vil vise meldingen: AUTOCHECKET.

De siste to felles kortene (kalt "turn" og "river") vises. Hvis du valgte CHECK i forrige trinn, gis du valget om å PLAY 1x eller å KASTE. Hvis du velger PLAY 1x, vil den passende sjetong verdien utplasseres på PLAY-innsats feltet. Hvis du velger KAST, vil ingen PLAY-innsats utplasseres og du vil tape dine ANTE og BLIND-innsatser.

Dersom betenkningstiden utløper og du ikke ennå har bestemt deg for å PLAY 1x eller å KASTE, vil hånda di kastes automatisk, og du vil tape alle innsatsene dine. Innsatstid-indikatoren vil vise meldingen: AUTOKASTET.

Spill Nummer

Hver spillrunde identifiseres ved hjelp av et unikt SPILL NUMMER. Dette nummeret viser når runden begynte, i GMT-tid, per time:minutt:sekund. Vennligst benytt dette spill nummeret for referanse (eller ta et screenshot av spill nummeret) om du ønsker å kontakte Kundeservice vedrørende en spesifikk runde.

Feilhåndtering

Hvis det er en feil i spillet, spillsystemet eller spille prosedyren, vil spillrunden midlertidig pauses mens giveren varsler skiftleder. Du og andre spillere vil bli varslet via chat eller ved en pop-up på skjermen om at saken følges opp. Hvis skiftlederen kan korrigere feilen umiddelbart, vil spillrunden fortsette som normalt. Hvis det ikke er mulig å løse med en gang, vil spillrunden avbrytes, og opprinnelig

Live Caribbean Stud Poker Regler

Reglene oppført her er standard regelverk for Caribbean Stud Poker, med det er viktig å konsultere hvilket som helst spesifikke regler som kanskje eksisterer i varianter av spillet. Det er hver enkelt spillers eget ansvar å bekrefte deres forståelse av regelverket i deres valgte spill før du plasserer noen innsatser. Spesifikke regler for hvert spill er tilgjengelig ved å klikke på “Hjelp”, “Informasjon” og/eller “Utbetalingstabell” ikoner mens spillet er åpent.

Spillets Mål

Spillere får utdelt fem kort hver, og skal konkurrere mot giveren om å har en Ess og en Konge eller høyere for å kvalifisere. Spillere må bestemme seg for å høyne eller kaste før giverens komplette hånd er avslørt.

Den progressive Jackpoten tilbyr både en top-level progressive jackpot premie og et utvalg av lavere faste premier. Førstnevnte er å øke verdien for en Royal Flush, og sistnevnte er for hånd fra en Straight Flush ned til Three of a Kind.

Spilleregler

Caribbean Stud Poker er en variant av det populære Texas Hold'em poker. Caribbean Stud Poker skiller seg fra vanlig Texas Hold'em ved at det spilles mot huset i stedet for mot andre spillere.

Målet med Caribbean Stud Poker er å slå givers hånd ved å få den beste mulige femkortshånda.

Et ubegrenset antall spillere kan spille samtidig på ett Caribbean Stud Poker bord. Hver spiller kan kun ha ett sete.

Caribbean Stud Poker spilles med en standard 52-korts kortstokk (jokere ikke inkludert). Det blir spilt kun ett spill med kun en kortstokk, og kortene blir stokket etter hvert spill.

For å starte spillrunden plasserer du innledende innsats på Ante-feltet. Kortgiver vil dele ut fem kort med billedsiden opp til deg, og et kort med billedsiden opp, samt fire kort med billedsiden ned til seg selv.

Du må velge om du SYNER eller KASTER. Velg SYN for å fortsette runden ved å legge ut en Syn-innsats tilsvarende det doble av din Ante. Velg Kast for å avslutte runden, og dermed tape Anten din.

Etter at du har gjort et valg, vil giver vise sine fire gjenværende kort.

For å avgjøre hvem som vinner, blir den høyest rangerte hånden som kan lages av de fem kortene dine fastsatt og sammenlignet med givers hånd.

Sideinnsatser

5+1 BONUS

5+1 BONUS-innsatsen er en valgfri sideinnsats. Du vinner på 5+1 BONUS-innsatsen din når de fem kortene dine sammen med dealer sitt første kort som har bildesiden opp kan danne en femkorts poker hånd om består av Tre like eller bedre.

Ved starten av en ny spillrunde vil du få valget om å plassere en 5+1 BONUS-innsats etter at du har plassert en Ante som er lik som eller større enn minimumsbeløpet. Etter at Anten er akseptert vil innsats feltet for 5+1 BONUS aktiveres og blinke:

Alle innsatser må plasseres før innsatstiden utløper. Så snart innsatstiden har løpt ut vil dealer dele ut 5 kort med bildesiden opp til spilleren, samt det første kortet med billedsiden opp til seg selv.

Du må så bestemme om du vil SYNE eller KASTE, men denne avgjørelsen vil ikke påvirke utfallet av 5+1 BONUS-innsatsen din.

Ved slutten av runden vil dealer snu hans/hennes kort med billedsiden opp og annonsere resultatet. 

Jackpot-innsats

Jackpot-innsatsen er en valgfri sideinnsats som lar deg vinne en del av den store progressive jackpotten! Beløpet på den progressive jackpotten vokser jevnt og trutt over tid, ettersom flere jackpot-innsatser blir utplassert av spillere på flere ulike deltakende casinoer. Til slutt treffes jackpotten når en spiller som har plassert en jackpot-innsats på et deltakende bord får en Royal Flush.

Alle spillerne som har utplassert en jackpot-innsats i den vinnende spillrunden deler totalbeløpet i den progressive jackpotten. Beløpet for din potensielle del av den progressive jackpotten baseres dermed på alle jackpot-innsatsene som er gjort av spillere på deltakende bord i inneværende runde.

Den valgfrie jackpot-innsatsen lar deg også vinne en tilleggspremie på et fast beløp når du personlig får en hånd med Tre like eller bedre!

Plasser din valgfrie jackpot innsats på det runde feltet merket ”JACKPOT” ved starten av en ny spillerunde, etter å ha plassert ante innsatsen og innen innsatstiden har løpt ut.

Så snart jackpot-innsatsen din er godkjent, vil den legges til totalbeløpet i den progressive jackpotten. Hver deltakende spiller utplasserer jackpot-innsats i valutaen som benyttes i hans/hennes casino, og inneværende beløp i den progressive jackpotten samt din potensielle del av den progressive jackpotten vises i din valuta i JACKPOT-utbetalingstabellen. Når du vinner en del av den progressive jackpotten, vil du bli utbetalt i din egen valuta.

De faste premiene for å få en god hånd (fra Tre like til Straight Flush) vises også i din valuta.

Din avgjørelse om å SYNE eller KASTE hånda di påvirker ikke muligheten din til å vinne en del av den progressive jackpotten i spillrunden.

Dersom spillrunden avbrytes vil jackpot-innsatsen din refunderes sammen med de andre innsatsene dine. Dersom du hadde en potensiell premie vinnende hånd i henhold til JACKPOT-utbetalingstabellen i den avbrudte spillrunden vil avgjørelsen om manuelt å kompensere bli tatt av spilltilbyderen din.

Vinnende hender

Enkeltkort blir rangerte i synkende rekkefølge: Ess (høyt eller lavt), Konge, Dame, Knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 og 2.

Et ess kan være høyeste kort i en straight med A, K, Q, J, 10 eller laveste kort i en straight med 5, 4, 3, 2, A.

Mulige hender fra høyeste utbetaling til laveste:

 • Royal Flush er en straight flush som inneholder Ess, Konge, Dame, Knekt og 10, alle i samme farge.
 • Straight Flush er en hånd som inneholder fem kort i samme farge og i rekkefølge etter tall. Eksempel: Ni, Åtte, Sju, Seks og Fem, alle i hjerter.
 • Fire like er en hånd som inneholder alle fire kort i en valør. For eksempel vil fire ess gå inn under Fire like. Fire like med høye kort slår fire like med lavere kort.
 • Fullt Hus er en hånd som inneholder tre kort av samme valør og to kort av en annen valør. Eksempel: tre Konger og to Seksere. Ved to fulle hus vinner det huset som har høyest valør på de tre like.
 • Flush er en hånd der alle fem kort er i samme farge (symbol), men ikke i rekkefølge etter tall. Eksempel: Fem kort hvor alle er kløvere. To flusher blir sammenliknet som om de var høye kort; høyeste rangerte kort vinner. Hvis begge har samme høyeste kort, vinner den som har nest høyeste kort, og så videre til man finner en forskjell.
 • Straight er en hånd som inneholder fem kort i rekkefølge eller sekvens, og i minst to forskjellige farger. Eksempel: Ni, Åtte, Sju, Seks og Fem i to eller flere farger. To straighter blir rangert etter høyeste kort i hver straight. To straighter blir rangert etter høyeste kort i hver straight. To straighter med samme høyeste kort blir rangerte likt da farge ikke blir brukt til å separere dem.
 • Tre like er en hånd som inneholder tre kort i samme valør, pluss to kort som ikke er i denne valøren eller er par. For eksempel, en spiller som har tre Konger på hånd har Tre like. Høyere Tre like slår lavere Tre like. Hvis to hender inneholder Tre like i samme valør, vil kicker-kortene avgjøre.
 • To par er en hånd som inneholder to kort i samme valør, pluss to kort i en annen og samme valør, pluss et hvilket som helst kort som ikke er i samme valør som noen av de to parene. Et eksempel på dette vil være å ha to Ess og to Konger. For å rangere to hender som begge inneholder to par, tar man først det høyeste paret hos hver av spillerne. Høyeste par vinner. Hvis begge har samme topp-par, vinner den spilleren som har høyest andre-par. Hvis også dette er likt avgjør kicker-kortet hvem som vinner.
 • Ett par er en hånd som inneholder to kort i samme valør (f.eks. to Konger), pluss tre kort som ikke er i samme valør som paret eller som hverandre. Ett par er den laveste hånda som gir utbetaling. Høyere par slår ut lavere par. Hvis to hender har samme par, vil kicker-kortene avgjøre i synkende rekkefølge hvem som vinner.
 • Høyt Kort er en pokerhånd som består av hvilke som helst fem kort som ikke møter noen av kravene beskrevet over. Det vesentlige er at du har ikke noen hånd, og det eneste som betyr noe i hånda er spillerens og dealerens høyeste kort.

Spillets utfall

Giver må ha minst et Ess og en Konge eller bedre kort for å kvalifisere seg.

Med andre ord vil den laveste kvalifiserte hånda være Ess, Konge, 4, 3, 2; og den høyeste ikke-kvalifiserte hånda vil være Ess, Dame, Knekt, 10, 9. Dersom giver ikke kvalifiserer seg, vinner du samme beløp som Anten, og Syne-innsatsen din gis tilbake til deg (push).

Dersom giver kvalifiserer seg og slår hånda di, taper du både Anten og Syne-innsatsen din.

Dersom giver kvalifiserer seg og hånda di slår givers hånd, vinner du samme beløp som Anten, og Syne-innsatsen din gir utbetaling i henhold til utbetalings tabellen under.

Dersom du og giver har samme hånd, får du både Anten og Syne-innsatsen din tilbake (push).

Utbetalinger

SYNE 

Hånd Utbetalinger

Royal Flush 100:1

Straight Flush 50:1

Fire like 25:1

Fullt Hus 10:1

Flush 7:1

Straight 5:1

Tre Like                       3:1

To Par            2:1

Ett Par eller lavere 1:1

5+1 BONUS

Hånd Utbetalinger

Royal Flush 1000:1

Straight Flush 200:1

Fire like 100:1

Fullt Hus 20:1

Flush 15:1

Straight 10:1

Tre Like 7:1

JACKPOT

Hånd Utbetalinger

Royal Flush 100% of Jackpot*

Straight Flush 2500

Fire like 250

Fullt Hus 50

Flush 25

Straight 10

Tre Like 3

*Den progressive jackpotten, oppgitt i din valuta, er toppremien som deles blant alle spillerne som har plassert en jackpot-innsats i den vinnende spillrunden. 

Premiene du kan vinne individuelt for ei hånd med Tre like eller bedre (opp til Straight Flush) blir vist i din egen valuta. 

Utbetaling for Ante-innsats er 1:1.

Tekniske feil ugyldiggjør alle betalinger og spill.

Gå tilbake til spiller

Den optimal teoretisk tilbakebetalingsprosent er 96.30%.

Den optimal teoretisk tilbakebetalingsprosent på total innsats er 98.19%.

Den optimal teoretisk tilbakebetalingsprosent på 5+1 BONUS-innsats er 91.44%.

Den optimal teoretisk tilbakebetalingsprosent på JACKPOT-innsats er 81.84%.

Plasser innsats

INNSATSGRENSE-panelet viser minimums- og maksimums-innsatser som totalt tillates på bordet.

For å delta i spill må du ha tilstrekkelig med midler for å dekke innsatsen. Du kan se din nåværende SALDO nede i venstre hjørne av skjermen.

TRAFIKKLYSET viser deg nåværende status i spillrunden ved å informere deg om når du kan satse (GRØNT lys), når innsatstiden nesten er ute (GULT lys), og når innsatstiden er ute (RØDT lys).

CHIPVISNING lar deg velge verdien på hver sjetong du ønsker å satse. Det er utelukkende sjetonger som kan dekkes av saldoen din som vil være tilgjengelige for innsats. Displayet vil lyse for bruk kun så lenge det er innsatstid igjen (lyset er grønt eller gult).

Så snart du har valgt en sjetong plasserer du innsatsen helt enkelt ved å klikke/trykke på innsats feltet på spillebordet, enten på Ante eller med sideinnsatsen du foretrekker (dersom tilgjengelig). Hver gang du klikker/trykker på innsats feltet vil innsatsen din øke med verdien på den valgte sjetongen, eller opp til maksimalgrensen for innsats typen du har valgt. Så snart du har satset maksimalbeløpet vil ingen ytterligere midler aksepteres for den gitte innsatsen. En melding vil komme opp over innsatsen din for å informere deg om at du har satset maksimalbeløpet.

MERK: Ikke minimer nettleseren eller åpne en annen fane i din nettleser når innsatsen er åpen og du har innsatser på bordet. Slike handlinger vil tolkes som at du forlater spillet, og innsatsene dine vil derfor avvises i den aktuelle spillerunden.

DOBLE (2x) –knappen lar deg hurtig doble innsatsen din. Denne knappen aktiveres etter at du har plassert enhver innsats. 

DOBLE (2x) –knappen lar deg doble innsatsen opp til maksimalgrensen. 

Du kan doble innsatsen din kun én gang.

GJENTA –knappen lar deg gjenta alle innsatser fra foregående spillerunde.

ANGRE –knappen fjerner den siste innsatsen du plasserte ut.

Du kan klikke/trykke på ANGRE-knappen gjentatte ganger for å fjerne innsatser, en etter en, i motsatt rekkefølge som de ble utplassert. Merk at innsatser kun kan fjernes så lenge innsatstiden fremdeles ikke er utløpt (GRØNT eller GULT lys).

TOTALINNSATS –indikatoren viser det totale beløpet for alle innsatser som er plassert i inneværende runde.

Gjør et valg

Etter at kortene dine har blitt delt ut vil kort kombinasjonen og “TA DIN BESLUTNING”-vinduet vises.

Du må velge om du vil SYNE for å fortsette runden eller KASTE for å avslutte runden og tape de plasserte innsatsene.

Ved å klikke/trykke SYNE vil du fortsette å spille spillet og plassere Syne-innsatsen. Pengene for å syne vil automatisk bli lagt på feltet for syn.

Ved å klikke/trykke KASTE vil du tape alle innsatsene du har plassert, men du vil fortsatt kunne se resten av spillets gang, uten å delta i spillet. Du må vente på neste spillerunde før du kan satse.

Dersom betenkningstiden har gått ut, og du ennå ikke har bestemt deg for å SYNE eller KASTE, vil hånda di automatisk kastes, og du taper hele innsatsen din. Innsatstid-indikatoren vil vise meldingen: AUTOFOLDET.

Spill Nummer

Hver spillrunde identifiseres ved hjelp av et unikt SPILL NUMMER.

Dette nummeret viser når runden begynte, i GMT-tid, per time:minutt:sekund. Vennligst benytt dette spill nummeret for referanse (eller ta et screenshot av spill nummeret) om du ønsker å kontakte Kundeservice vedrørende en spesifikk runde.

Feilhåndtering

Hvis det er en feil i spillet, spillsystemet eller spille prosedyren, vil spillrunden midlertidig pauses mens giveren varsler skiftleder. Du og andre spillere vil bli varslet via chat eller ved en pop-up på skjermen om at saken følges opp. Hvis skiftlederen kan korrigere feilen umiddelbart, vil spillrunden fortsette som normalt. Hvis det ikke er mulig å løse med en gang, vil spillrunden avbrytes, og opprinnelige innsatser vil refunderes til alle spillere som deltok i den aktuelle runden.

Live Roulette Regler

Målet med spillet

Målet med ROULETTE er å forutsi tallet som kula vil lande på ved å plassere en eller flere innsatser som dekker det aktuelle nummeret delvis eller helt. 

Spilleregler

Et standard roulettehjul er delt opp i trettisju lommer nummererte fra 0-36. Der er 18 røde nummer, 18 svarte nummer og 1 grønt null (0) tall.  

Innsatser er plassert på hva vi kjenner som ’layout’ hvilket inkluderer ulike innsats alternativ og veddeløpsbane områder. Tilgjengelige områder for å plassere innsatser er markerte i begynnelsen av runden, hvor minimum og maksimum innsats sum vises på spillskjermen.

Hver enkelt spiller er selv ansvarlig for at ens sjetong eller kombinasjon av sjetonger er plassert på en gyldig plassering.

Innsatser ansees bare som gyldig dersom de er plassert før croupier kunngjør “No more bets”,  eller før timeren indikerer at innsatstiden er stengt.  

Croupieren skal snurre kulen i motsatt retning av hjulets rotasjon. Kulen må rotere minst 3 hele rotasjoner i kulebanen for at det skal regnes som et godkjent spin.

Hver innsats må plasseres på en slik måte at det er tydelig for croupieren å avgjøre hvor innsatsen er plassert når kulen har stoppet.

Når kulen har helt stoppet i en lomme, kommer croupieren til å annonsere vinner tallet og plassere en dolly på layout over vinner tallet. 

Når croupieren har annonsert resultatet av runden og dolly er utplassert, blir alle tapte sjetonger samlet og vinnende innsatser utbetales automatisk av systemet.

Om kulen stopper i den grønne 0-talls (0) lommen, blir alle innsatser på røde og svarte tall regnet som tapt.

Når alle vinnende innsatser er betalt, starter en ny innsats runde.

Skulle en systemfeil oppstå blir spillet avbrutt fullstendig, og det kommer ikke til å være mulig å plassere innsatser eller spille inntil feilen er rettet. Alle innsatser blir da erklært ugyldig.

Ulike Innsats Metoder

Det finnes flere forskjellige typer innsats metoder tilgjengelig i Roulette. De forskjellige alternativene dekker spesifikke kombinasjoner av tall. Utbetalingsraten til innsatsen er forskjellig for hver type spill. 

Standard innsats typer er fordelt i ‘insideinnsatser” og ‘utsideinnsatser’,  selv om flere innsatsmuligheter er vanlig ved bruk av roulette veddeløpsbanen på bordet.

Innsideinnsatser

Spill som er plassert innenfor ruteområdet av layout hvor de individuelle tallene er angitt, og inkludert: 

 • Rett på; Innsatser plassert på et enkelt tall, inkludert null (0), ved å plassere sjetonger  helt innenfor en nummerert firkant. Standard bord betaler odds på 35 til 1.
 • Splitt; Innsatser gjort på to tall ved å plassere sjetonger på én enkel linje mellom de nummererte firkantene. Standard bord betaler odds på 17 til 1.
 • Rekke; Innsatser gjort på tre tall på rad ved å plassere sjetonger på ytterkanten av en rad. Standard bord betaler odds på 11 til 1.
 • Hjørne; Innsatser gjort på fire tall som møtes på et enkelt hjørne ved å plassere sjetonger på felles hjørnet mellom de nummererte firkantene. Standard bord betaler odds på 8 til 1.
 • Seks linje / Dobbel rad; Innsats plassert på seks tall som danner to tilliggende rader ved å plassere sjetonger på det ytre hjørnet av rutenettet mellom radene. Standard bord betaler odds på 5 til 1.
 • Trio; Innsatser plassert på tre tall, inkludert null (0) ved å plassere sjetonger på felles hjørnet mellom numrene. Standard bord betaler odds på 11 til 1.
 • Første fire; Innsatser plassert på null (0) og tall ett (1), to (2) og tre (3) ved å plassere innsatser på ytre hjørnet mellom 0-1 og 0-3. Standard bord betaler odds på 8 til 1.

Utsideinnsatser

Innsatser plassert helt innenfor boksene som er ved siden av det nummererte rutenett området, inkludert:

 • Rød/Sort; Innsatser plassert på den røde eller sorte boksen som dekker de 18 røde eller sorte tallene. Standard bord betaler odds på 1 til 1.
 • 1-18/19-36; Insatser gjort på attentall, enten 1-18 eller 19-36. Standard bord betaler odds på 1 til 1.
 • Lik/ulik; Innsatser plassert på enten oddetall eller partall. Standard odds betaler odds på 1 til 1.
 • Dusin; Innsatser plassert på enten første (1-12), andre (13-24) eller tredje (25-36) dusin tall. Standard bord betaler odds på 2 til 1.
 • Kolonne; Innsatser plassert på en av tre vertikale kolonner av nummer. Standard bord betaler odds på 2 til 1. 

Veddeløpsbane spill

Ved å bruke veddeløpsbanene, kan spill på en rekke av nummer kalt ‘Tiers’, ‘Orphelins’ og ‘Voisins’ også plasseres..

Tiers du Cylindre /Petit Series

Denne innsatsen dekker totalt tolv tall, inkludert 27, 33 og alle tall som ligger mellom dem ved siden av roulette hjulet som ikke inneholder null. 6 sjetonger plasseres som følger: 

 • 1 sjetong på 10/11-splitten
 • 1 sjetong på 13/16-splitten
 • 1 sjetong på 23/24-splitten
 • 1 sjetong på 27/30-splitten
 • 1 sjetong på 33/36-splitten

Voisins du Zero / Grand Series

Denne innsatsen dekker totalt sytten nummer, inkludert 22, 25 og numrene som ligger imellom dem ved siden av roulette hjulet som inneholder null. 9 sjetonger er plasser som følger:

 • 2 sjetonger på 0/2/3 street
 • 1 sjetong på 4/7-splitten
 • 1 sjetong på 12/15-splitten
 • 1 sjetong på 18/21-splitten
 • 1 sjetong på 19/22-splitten
 • 2 sjetonger på 25/26/28/29-hjørnet
 • 1 sjetong på 32/35-splitten

Orphelins a Cheval

Denne innsatsen dekker totalt åtte tall på to segmenter av roulette hjulet som ikke dekkes av ‘Voisins du zero’ og ‘Tiers du cylindre’ beskrevet over. 5 chips plasseres som følger:

 • 1 sjetong på 1 (rett på)
 • 1 sjetong på 6/9-splitten
 • 1 sjetong på 14/17-splitten
 • 1 sjetong på 17/20-splitten
 • 1 sjetong på 31/34-splitten

Jeu Zero

Denne innsatsen dekker null og de seks tallene med tett nærhet til null på roulette hjulet: 12, 35, 3, 26, 0, 32 og 15. 4 chips er plassert som følger:

 • 1 sjetong på 0/3-splitten
 • 1 sjetong på 12/15-splitten
 • 1 sjetong på (rett på)
 • 1 sjetong på  32/35-splitten

Neighbour Bets

En nabo innsats dekker et bestemt nummer samt andre nummer som ligger i tett nærhet til nummeret på roulette hjulet. En nabo innsats plasseres ved å klikke på et bestemt tall på veddeløpsbanen. En sjetong vil bli plassert på det valgte nummeret samt på nabotallene på dens høyre og venstre. Klikk på den runde  "-" eller "+" for å høyne eller redusere sett av naboer til høyre og venstre for det valgte nummeret. 

Reglene oppført her er standard regelverk for Roulette, med det er viktig å konsultere hvilket som helst spesifikke regler som kanskje eksisterer i varianter av spillet. Det er hver enkelt spillers eget ansvar å bekrefte deres forståelse av regelverket i deres valgte spill før du plasserer noen innsatser. Spesifikke regler for hvert spill er tilgjengelig ved å klikke på “Hjelp” og “Utbetalingstabell” ikoner mens spillet er åpent.

Roulette Vilkår og  Definisjoner

Kule - En liten kule, standard hvit, som brukes for å indikere vinnernummeret for hvert spinn.
Kulebane - Ytterkanten av hjulet hvor kulen først snurres.
Nedre bane - Den indre delen av hjulet hvor kulen faller inn i en lomme.
Kolonne -  En vertikal ordning av tolv nummererte bokser.
Dolly - Redskapet brukt av croupieren for å markere vinnernummeret etter hvert spinn.
Layout - Hele bordets innsatsområde hvorpå alle innsatser er plassert.
Lommer - De individuelle seksjonene hvor kulen stopper.
Veddeløpsbane - En ovalformet del av layout hvor Tiers, Orphelins, Voisin og nabo-innsatser er plassert.
Rad - En horisontal ordning av tre nummererte bokser.
Spin - Handlingen der croupier kaster kulen under en spillerunde.
Bord - Hele roulette spilleområdet, inkludert hjul og layout.
Hjul -  Det roterende sirkel redskapet brukt for å snurre kulen og avgjøre vinnernummeret. 

 

Spilleautomat regler

Hver spilleautomat er unik, og vi oppfordrer våre spillere til å gjøre seg selv kjent med regelverkene til hvert enkelt spill før de starter å spille.

Reglene for hver av våre spilleautomater er tilgjengelig via hjelp eller utbetaling gevinst knappene i spillet, enten i moro eller ekte penger modus. [Skjermbilde nedenfor]

Casino Spilleregler

Reglene for våre casino spill er tilgjengelig ved å klikke på hjelp eller utbetalingstabell knappene når spillet er åpen i moro eller ekte penger modus. [Skjermbilde nedenfor]

Spill og Skrapelodd

Hos LeoVegas tilbyr vi mange sjanse-baserte spill, likt skrapelodd hvor flaks og ikke-ferdighet avgjør om du vinner eller taper. Alle slike spill bruker en Tilfeldig Nummer Generator (RNG) og har sin egen spesifikke utbetalingsprosent (RTP).

For å sikre integriteten til vårt casino produkt, og gi en god spillopplevelse, har hvert spill blitt vurdert og godkjent av en uavhengig teste-myndighet, detaljene angående det finnes i spillets detaljer og beskrivelse.

De bestemte reglene for hver av disse spillene er tilgjengelig ved å velge hjelp eller utbetalingstabell knappene når du spiller, inkludert lekemodus. Minimum og maksimum satse nivåer er unike mellom spill mens ingen spill er tilgjengelig som et multispiller alternativ.

For en rettferdig spillopplevelse oppfordres spillere til å gjøre seg kjent med reglene før du forplikter deg til 'ekte penge spill'.

Live Blackjack regler

Reglene oppført her er standard regelverk for Live Blackjack, med det er viktig å konsultere hvilket som helst spesifikke regler som kanskje eksisterer i varianter av spillet. Det er hver enkelt spillers eget ansvar å bekrefte deres forståelse av regelverket i deres valgte spill før du plasserer noen innsatser. Spesifikke regler for hvert spill er tilgjengelig ved å klikke på “Hjelp”, “Informasjon” og/eller “Utbetalingstabell” ikoner mens spillet er åpent.

Spillets mål

Målet med LIVE BLACKJACK er å oppnå høyere kortverdi enn giver, men uten å overstige 21. Beste hånd er Blackjack, når verdien av dine første to kort blir eksakt 21. (En ess + royal eller ti kort). Du spiller utelukkende mot giver, ikke mot andre spillere.

 • Spilles med opp til 8 kortstokker.
 • Giver står alltid på 17. Doble ned på hvilke som helst to utgangskort.
 • Splitt utgangskort av samme verdi.
 • Kun en splitt per hånd.
 • Ett kort til hver splittet ess.
 • Ingen dobling ned etter splitt.
 • Forsikring tilbys når giver viser en ess.
 • Blackjack utbetaler 3 til 2.
 • Forsikring utbetaler 2 til 1.Uavgjort spill når hendene er av lik verdi.

Spilleregler

Spillet styres av en giver og tillater opp til 7 sittende spillere.

Spillet er spilt med opp til åtte standard 52-korts kortstokker. Kortverdiene er som følger:

 • Kort mellom 2 og 10 er verdt tallverdien.
 • Billedkort (Knekt, Dame og Konge) er hver verdt 10.
 • Ess er verdt 1 eller 11, alt etter hva som er mest fordelaktig for hånda. Merk at en myk hånd inkluderer et ess som er verdt 11.

Etter at avsatt satsingstid er ute, gir giver ett kort med bildesiden opp til hver deltaker. Første spiller til venstre for giver blir først utdelt kort, giver får kort til slutt. Så gir dealer kort nummer to med bilde opp til hver spiller og med bilde ned til seg selv. Verdien av starthånden din vises ved siden av kortene dine.

Blackjack

Hvis verdien av de to opprinnelige kortene dine er presis 21, had du Blackjack!
Forsikring
Om giver sitt åpne kort er et ess har du mulighet til å kjøpe forsikring for å motvirke risikoen for at giver har blackjack - selv om du selv også har blackjack. Forsikringsbeløpet tilsvarer halve hovedsatsningsbeløpet, og ordnes separat fra satsningen på hånden din. Om giver ikke har blackjack, fortsetter runden. Om giver har blackjack og ikke du, vinner giver. Om du og giver begge har blackjack blir det uavgjort og du får innsatsen din tilbake. Merk at når givers åpne kort er en tier eller et billedkort får du ikke muligheten for å kjøpe forsikring, og giver vil ikke se på kortet sitt som ligger med billedsiden ned for å se etter blackjack.

Doble, Trekk eller Stå

Når give ikke har blackjack når han sjekker sine to opprinnelige kort, får spillerne muligheten til å forbedre verdien av hendene sine etter tur, ettersom giver går rundt bordet med klokken.

Om verdien av dine opprinnelige kort ikke er 21, kan du velge å Doble. I dette tilfellet kan du doble innsatsen din og bli gitt kun ett tilleggskort til hånden din. Alternativt kan du velge å Trekke for å bli gitt et ytterligere kort for å legge til verdien av hånden din. Du kan trekke flere ganger for å få ytterligere kort før du bestemmer deg for å Stå, når du er fornøyd med verdien av hånden din.

Splitt

Hvis den opprinnelige hånden din er et par med lik verdi, kan du velge å Splitte paret for å lage to separate hender, begge med en separat innsats lik hovedinnsatsen. Etterpå blir et kort nummer to delt ut til begge hendene dine, og du kan forbedre verdien av disse to hendene ved å benytte deg av trekk-funksjonen før du står. Om du splitter et opprinnelig par med ess vil du imidlertid få kun ett tilleggskort per hånd, uten mulighet til å trekke flere kort.

Resultat

Hvis totalsummen av hånden din overstiger 21 er du ''busted'' (ute) og du taper innsatsen på den hånden.

Når alle spillerne har gjort sitt, vender giver kortet sitt som ligger med bildet ned. Giver må trekke på en hånd med 16 eller lavere, og må stå på en hånd med myk 17 eller høyere.

Du vinner når verdien av den endelige hånden din er nærmere 21 enn givers hånd, eller når giver ''buster''. Om verdien av hånden din er den samme som givers hånd blir det uavgjort og du får innsatsen din tilbake.

Blackjack slår en hånd med 21 sammensatt av tre eller flere kort. Blackjack slår også en hånd med 21 som resultat av splittet par.

Sideinnsatser

Dette Blackjack-spillet inkluderer valgfrie side-innsatser – Perfect Pairs og 21+3. Du kan plassere side-innsatser i kombinasjon med hovedinnsatsen din i blackjack. Du har mulighet til å vinne på enhver side-innsats, uavhengig av om du senere vinner på blackjack-innsatsen.

Perfect Pairs

Perfect Pairs -innsatser gir deg muligheten til å vinne hvis de første to kortene dine utgjør et hvilket som helst par – for eksempel, to damer, to ess eller to treere. Det er tre typer par, hvert med ulik utbetaling:

Perfekt par – samme symbol, for eksempel to sparess.
Fargepar – ulike symboler av samme farge, for eksempel ruterto + hjerterto.
Blandet par – ulike symboler og farge, for eksempel hjerterti og kløverti.

21+3

21+3 -innsatsen gir deg mulighet til å vinne hvis de første to kortene dine og givers åpne kort utgjør en av de følgende vinnerkombinasjonene (lignende de i poker), alle med ulik utbetaling:

 • Suited Trips – et identisk trekløver, for eksempel 3 hjerterdamer.
 • Straight Flush – i numerisk rekkefølge og av samme symbol, for eksempel ti, knekt og dame i ruter.
 • Tre like – samme verdi men ulike symboler, for eksempel hvilke som helst tre konger av ulikt symbol.
 • Straight – i numerisk rekkefølge men med ulike symboler, for eksempel sparto, kløvertre og hjerterfire.
 • Flush – samme symbol, for eksempel to, seks og ti i kløv

Bet Behind

Bet Behind-funksjonen lar deg satse på en hånd som er delt ut til en annen spiller. Du vil dele utfallet av den andre spillerens hånd. Utbetalingene for Bet Behind-innsatser er de samme som for ordinære innsatser.

Du kan benytte deg av denne funksjonen både om du sitter ved bordet og allerede spiller din egen hånd, eller ikke. Du kan imidlertid ikke plassere en Bet Behind-innsats på din egen hånd.

Plasser en innsats på hvilket som helst Bet Behind-felt som er aktivert hos en annen spiller, så lenge det er åpent for satsning. Beveg pekeren over hvilket som helst Bet Behind-felt for å se det totale antallet spillere som har plassert en Bet Behind-innsats, inkludert totalsummen av de kombinerte innsatsene deres.

Dersom du plasserer en Bet Behind-innsats, og spilleren ved bordet bestemmer seg for å ikke delta i runden, vil innsatsen bli refundert øyeblikkelig.

Aliaset som vises ved hvert sete identifiserer spilleren som vil ta alle avgjørelsene for hånden. Du kan imidlertid bestemme om du vil plassere en forsikringsinnsats når givers synlige kort er et ess. Du kan også bestemme på forhånd om du vil doble innsatsen din dersom spilleren som du satser bak velger å doble ned eller splitte.

Du kan senere endre disse innstillingene ved å klikke på knappen Innstillinger, for så å velge “BET BEHIND” -fanen. Du kan også velge “TILLAT ANDRE SPILLERE Å SATSE BAK MEG” om du ønsker å forby andre spillere å satse bak deg.
Utbetalinger
Blackjack gir 3:2.
Vinnende hånd gir 1:1.
Hvis giver har blackjack gir forsikringen 2:1.

Perfect Pairs

Hånd Utbetalinger
Perfekt Par 25:1
Fargepar 12:1
Blandet Par 6:1

21+3

Hånd Utbetalinger
Suited Trips 100:1
Straight Flush 40:1
Tre like 30:1
Straight 10:1
Flush 5:1

Merk vennligst at enhver funksjonsfeil annulerer runden og alle eventuelle utbetalinger for runden.

Gå tilbake til spiller

Optimal teoretisk utbetalingsprosent er:

 • Blackjack – 99.28%.
 • Perfect Pairs-innsats – 95.90%.
 • 21+3 innsats – 96.30%.

Plasser innsats

INNSATSGRENSE-panelet viser minimums- og maksimumsinnsatser som totalt tillates på bordet.

For å delta i spill må du ha tilstrekkelig med midler for å dekke innsatsen. Du kan se din nåværende SALDO nede i venstre hjørne av skjermen.

TRAFIKKLYSET viser deg nåværende status i spillerunden ved å informere deg om når du kan satse (GRØNT lys), når innsatstiden nesten er ute (GULT lys), og når innsatstiden er ute (RØDT lys).

CHIPVISNING lar deg velge verdien på hver sjetong du ønsker å satse. Det er utelukkende sjetonger som kan dekkes av saldoen din som vil være tilgjengelige for innsats. Displayet vil lyse for bruk kun så lenge det er innsatstid igjen (lyset er grønt eller gult).

Når du har valgt en chip, plasser innsatsen ved å klikk/trykk på innsatsområdet på spillebordet. Hver gang du klikker/trykker på innsatsfeltet vil innsatsen din øke med verdien på den valgte sjetongen, eller opp til maksimalgrensen for innsatstypen du har valgt. Så snart du har satset maksimalbeløpet vil ingen ytterligere midler aksepteres for den gitte innsatsen. En melding vil komme opp over innsatsen din for å informere deg om at du har satset maksimalbeløpet.
MERK: Ikke minimer nettleseren eller åpne en annen fane i din nettleser når innsatsen er åpen og du har innsatser på bordet. Slike handlinger vil tolkes som at du forlater spillet, og innsatsene dine vil derfor avvises i den aktuelle spillerunden.

DOBLE (2x) –knappen lar deg hurtig doble innsatsen din. Denne knappen aktiveres etter at du har plassert enhver innsats.

DOBLE (2x) –knappen lar deg doble innsatsen opp til maksimalgrensen.

Du kan doble innsatsen din kun én gang.
[Picture]

GJENTA –knappen lar deg gjenta alle innsatser fra foregående spillerunde. Denne knappen er bare tilgjengelig før første sjetong er utplassert.

ANGRE –knappen fjerner den siste innsatsen du plasserte ut.

Du kan klikke/trykke på ANGRE-knappen gjentatte ganger for å fjerne innsatser, en etter en, i motsatt rekkefølge som de ble utplassert. Merk at innsatser kun kan fjernes så lenge innsatstiden fremdeles ikke er utløpt (GRØNT eller GULT lys).

TOTALINNSATS –indikatoren viser det totale beløpet for alle innsatser som er plassert i inneværende runde.

Gjør et valg

Så snart du får dine første to kort kan du ta en første beslutning vedrørende hånden din, selv innen giver sier det er din tur. Valgalternativene vil vises ved setet ditt, og kun de alternativene som er tilgjengelige for deg i øyeblikket vil være aktivert.

Når det er din tur vil giver handle ut fra den første beslutningen du tok. Om du ikke allerede har tatt et valg før det er din tur, vil beslutningstakingsvinduet vises midt på skjermen din. Trafikklyset informerer deg om gjenværende tid du har til rådighet for å bestemme deg.

Valgalternativene presenteres slik:

TREKK: Grønn knapp med “+”-tegn.

 • STÅ: Rød knapp med “-”-tegn.
 • DOBLE: Gul knapp med “x2”-tegn.
 • SPLITT: Blå knapp med motstående piler.

Om du ikke tar en spillebeslutning før tiden går ut vil fraværet ditt av respons bli tolket som et ønske om å stå på denne hånden.

Spillnummer

Hver spillrunde identifiseres ved hjelp av et unikt SPILL NUMMER.

Dette nummeret viser når runden begynte, i GMT-tid, per time:minutt:sekund. Vennligst benytt dette spill nummeret for referanse (eller ta et screenshot av spill nummeret) om du ønsker å kontakte Kundeservice vedrørende en spesifikk runde.

Feilhåndtering

Hvis det er en feil i spillet, spillsystemet eller spilleprosedyren, vil spillrunden midlertidig pauses mens giveren varsler skiftleder. Du og andre spillere vil bli varslet via chat eller ved en pop-up på skjermen om at saken følges opp. Hvis skiftlederen kan korrigere feilen umiddelbart, vil spillrunden fortsette som normalt. Hvis det ikke er mulig å løse med en gang, vil spillrunden avbrytes, og opprinnelige innsatser vil refunderes til alle spillere som deltok i den aktuelle runden.

Stokking

Spillingen fortsetter helt til cut-kortet deles ut. Etterpå stokkes kortene av dealer eller en stokker.
Hvis et stokkebord er tilgjengelig, vil to kortbokser med to sett spillekort anvendes ved bordet. I dette tilfellet vil dealer bytte kortboksene, og stokkingen vil bli utført av en stokker ved stokkebordet, mens dealer fortsetter å lede spillerunden.

 

Live Baccarat Regler

Reglene oppført her er standard regelverk for Live Baccarat, med det er viktig å konsultere hvilket som helst spesifikke regler som kanskje eksisterer i varianter av spillet. Det er hver enkelt spillers eget ansvar å bekrefte deres forståelse av regelverket i deres valgte spill før du plasserer noen innsatser. Spesifikke regler for hvert spill er tilgjengelig ved å klikke på “Hjelp” og “Utbetalingstabell” ikoner mens spillet er åpent.

Spillets mål

Målet med LIVE BACCARAT er å forutse hvem sin hånd som vil vinne ved å ha verdien som ligger nærmest 9.

Spilleregler

Spillet styres av en dealer og spilles med åtte standard 52-korts kortstokker. Kort verdiene er som følger:

 • Ess er laveste kort og er verdt 1 poeng hver.
 • Kort fra 2 til 9 er verdt sin numeriske pålydende verdi.
 • Tiere og billedkort (knekt, dame og konge) er alle verdt 0.

Bare den numeriske verdien av hvert enkelt kort er relevant i hovedspillet i Baccarat; Fargen til hvert kort (hjerter, spar, kløver eller ruter), er irrelevant.

Før hver utdeling må du plassere innsatsen din på om spiller eller banken vil vinne runden, ved å ha hånden med verdi nærmest 9. Du har også muligheten til å satse på at runden vil ende uavgjort, noe som oppstår når spiller og bank holder en hånd med lik verdi.

Dealer starter med å dele ut to kort hver til spiller og til banken.

Det deles ut to hender i Baccarat: en hånd til spilleren, og en hånd til banken.

Dersom spilleren og banken har en hånd med samme verdi, ender runden opp som uavgjort. Innsats på uavgjort gir gevinst, og innsatser på spiller eller bank returneres til spiller.

Hver håndverdi regnes ut ved å droppe tierne i en hånd som ellers var verdt 11 eller mer. For eksempel er 7 og 9 bare verdt 6 i Baccarat (fordi 16-10=6). På samme måte vil et billedkort og 9 være verdt 9.

Dersom spilleren eller banken får en innledende tokortshånd verdt 8 eller 9 (en "naturlig" 8 eller 9), vil det ikke deles ut flere kort til noen av spillerne.

Dersom spilleren eller banken mottar to innledende kort verdt 0-7, vil "tredjekortregelen" tre i kraft for å bestemme om et tredje kort skal deles ut til en av hendene eller til begge hendene. Det er alltid spillerens tur først.

Spillers hånd

Spillers innledende tokortshånd

0-1-2-3-4-5 Spiller trekker et tredje kort.

6-7 Spiller står.

8-9 (en "naturlig") Ingen tredje kort til noen av hendene.

Spiller betaler 1:1

Bankers hånd

D - Dele ut tredje kort; S - Stå

Banker betaler 1:0.95 (5% kommisjon belastes)

Dersom spillerens hånd står på 6 eller 7 må bankens hånd med totalverdi 3,4 eller 5 deles et tredje kort, mens bankens hånd med totalverdi 6, må stå.

Den som får en hånd med total verdi nærmest 9, vinner.

Tie innsatsen betaler 8:1.

Sideinnsatser

 • Player Pair - Utbetales dersom de to første kortene som deles ut til spiller utgjør et par.
  Banker Pair - Utbetales dersom de to første kortene som deles ut til banken utgjør et par.
  Perfect Pair - Utbetaler 25:1 dersom to identiske kort (i form av verdi og farge) blir delt ut som de første to kortene til enten banken eller spilleren. Betaler 200:1 dersom to identiske kort (i form av verdi og farge) blir delt ut som de første to kortene til både banken og spilleren.
 • Either Pair - Utbetaler 5:1 dersom de to første kortene som deles ut til enten banken eller spiller er like enten i verdi eller farge.
 • Player Bonus - Utbetales når spilleren vinner runden med en naturlig 8 eller 9, eller med minst fire poeng.
 • Banker Bonus - Utbetales når banken vinner runden med en naturlig 8 eller 9, eller med minst fire poeng.

Player/Banker Bonus Utbetalinger

Hånd Kombinasjon Odds

 • Unaturlig hånd vinner med 9 poeng, 30:1
 • Unaturlig hånd vinner med 8 poeng, 10:1
 • Unaturlig hånd vinner med 7 poeng, 6:1
 • Unaturlig hånd vinner med 6 poeng, 4:1
 • Unaturlig hånd vinner med 5 poeng, 2:1
 • Unaturlig hånd vinner med 4 poeng, 1:1
 • Naturlig vinn, 1:1
 • Naturlig tie, Push

Merk vennligst at enhver funksjonsfeil annulerer runden og alle eventuelle utbetalinger for runden. Innsatser returneres til spiller.

Gå tilbake til spiller

Den optimale teoretiske prosentvise tilbakebetaling til spilleren i Live Baccarat er is 98.94%.

Følgende tabell viser tilbakebetalingsprosenten i de ulike valgfrie sideinnsatsene.

Sideinnsats Gå tilbake til spiller

Banker Pair 89,64%

Player Pair 89,64%

Perfect Pair 91,95%

Either Pair 86,29%

Player Bonus 97,35%

Banker Bonus 90,63%

Plasser innsats

INNSATSGRENSE-panelet viser minimums- og maksimums innsatser som totalt tillates på bordet

For å delta i spill må du ha tilstrekkelig med midler for å dekke innsatsen. Du kan se din nåværende SALDO nede i venstre hjørne av skjermen.

TRAFIKKLYSET viser deg nåværende status i spillrunden ved å informere deg om når du kan satse (GRØNT lys), når innsatstiden nesten er ute (GULT lys), og når innsatstiden er ute (RØDT lys).

CHIP VISNING lar deg velge verdien på hver sjetong du ønsker å satse. Det er utelukkende sjetonger som kan dekkes av saldoen din som vil være tilgjengelige for innsats. Displayet vil lyse for bruk kun så lenge det er innsatstid igjen (lyset er grønt eller gult).

Når du har valgt en chip, plasser innsatsen ved å klikk/trykk på innsatsområdet på spillebordet. Hver gang du klikker/trykker på innsats feltet vil innsatsen din øke med verdien på den valgte sjetongen, eller opp til maksimalgrensen for innsats typen du har valgt. Så snart du har satset maksimalbeløpet vil ingen ytterligere midler aksepteres for den gitte innsatsen. En melding vil komme opp over innsatsen din for å informere deg om at du har satset maksimalbeløpet.

MERK: Ikke minimer nettleseren eller åpne en annen fane i din nettleser når innsatsen er åpen og du har innsatser på bordet. Slike handlinger vil tolkes som at du forlater spillet, og innsatsene dine vil derfor avvises i den aktuelle spillerunden.

DOBLE (2x) –knappen lar deg hurtig doble innsatsen din. Denne knappen aktiveres etter at du har plassert enhver innsats.

DOBLE (2x) –knappen lar deg doble innsatsen opp til maksimalgrensen.

Du kan doble innsatsen din kun én gang.

GJENTA –knappen lar deg gjenta alle innsatser fra foregående spillerunde.

ANGRE –knappen fjerner den siste innsatsen du plasserte ut.

Du kan klikke/trykke på ANGRE-knappen gjentatte ganger for å fjerne innsatser, en etter en, i motsatt rekkefølge som de ble utplassert. Merk at innsatser kun kan fjernes så lenge innsatstiden fremdeles ikke er utløpt (GRØNT eller GULT lys).

TOTAL INNSATS –indikatoren viser det totale beløpet for alle innsatser som er plassert i inneværende runde.

Spill Nummer

Hver spillrunde identifiseres ved hjelp av et unikt SPILL NUMMER.

Dette nummeret viser når runden begynte, i GMT-tid, per time:minutt:sekund. Vennligst benytt dette spill nummeret for referanse (eller ta et screenshot av spill nummeret) om du ønsker å kontakte Kundeservice vedrørende en spesifikk runde.

Feilhåndtering

Hvis det er en feil i spillet, spillsystemet eller spille prosedyren, vil spillrunden midlertidig pauses mens giveren varsler skiftleder. Du og andre spillere vil bli varslet via chat eller ved en pop-up på skjermen om at saken følges opp. Hvis skiftlederen kan korrigere feilen umiddelbart, vil spillrunden fortsette som normalt. Hvis det ikke er mulig å løse med en gang, vil spillrunden avbrytes, og opprinnelige innsatser vil refunderes til alle spillere som deltok i den aktuelle runden.

Stokking

Spillingen fortsetter helt til cut-kortet deles ut. Etterpå stokkes kortene av dealer eller en stokker. Hvis et stokkebord er tilgjengelig, vil to kort bokser med to sett spillekort anvendes ved bordet. I dette tilfellet vil dealer bytte kortboksene, og stokkingen vil bli utført av en stokker ved stokke bordet, mens dealer fortsetter å lede spillrunden.

Åpne konto