Anna sähköpostiosoite
Pakollinen tieto

Asiakastuki

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Päivitetty 21.10.2020
Versio 2.1.

JOHDANTO

Tervetuloa LeoVegas Gaming Plc:n tietosuojakäytäntöön, joka koskee LeoVegasin Palveluita (esim. pelejä), joita tarjotaan osoitteessa www.leovegas.com ja/tai maakohtaisilla sivustoilla ja/tai alasivustoilla ja/tai muissa verkkotunnuksissa (ja/tai aliverkkotunnuksissa), sekä niihin liittyviä muita ohjelmistosovelluksia (”Sivusto”, ”Verkkosivusto”), joilla tämä käsittelee sinuun liittyviä henkilötietoja.

LeoVegas Gaming Plc kunnioittaa tietosuojaasi ja on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi ja käsittelemään niitä sovellettavien lakien mukaisesti, joita ovat esimerkiksi

Maltan tietosuojalaki (”Data Protection Act”, Maltan lainsäädännön luku 586) sekä siihen liittyvät muut säädökset – ”DPA”;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (Yleinen tietosuoja-asetus) – ”GDPR-asetus”.

Tämä Tietosuojakäytäntö on esitetty kerroksiin jäsennellyssä muodossa, joka sisältää alla kuvatut osa-alueet. Seuraavassa Tietosuojakäytännön yhteenvedossa olemme kuvanneet mielestämme käyttäjän kannalta oleellisimmat tiedot:

Käsittelyn tarkoitus: Me käsittelemme henkilötietojasi tarkoituksena tarjota sinulle palveluita ja antaa sinulle pääsyn Sivustolle, noudattaa juridisia velvollisuuksiamme liittyen esimerkiksi rahanpesun torjuntaan ja vastuulliseen pelaamiseen, tunnistaa ja estää petoksia sekä kasvattaa liiketoimintaamme (esim. suoramarkkinoinnilla ja analyyseilla);

Rekisterinpitäjä: LeoVegas toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä;

Oikeutesi: Sinulla on sovellettavien lakien nojalla useita oikeuksia ja erityisesti oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa käsittelyä, kuten tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointia, segmentointia, kanta-asiakasohjelmaa ja riskienhallintaa. Käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, ja voit peruuttaa antamasi suostumuksen koska tahansa. Sinulla on myös oikeus saada pääsy kaikkiin käsiteltäviin henkilötietoihin sekä oikeus sellaisten tietojen poistamiseen, joita ei enää tarvita;

Käsittelyn vaikutukset: Henkilötietojen käsittely johtaa palveluiden tarjoamiseen (tai siitä kieltäytymiseen, mikäli tiettyjä tietoja ei anneta), markkinointiviestien vastaanottoon, segmentointiin riskiluokituksen perusteella tai bonuksiin ja muihin samankaltaisiin tarjouksiin.

Suosittelemme kuitenkin, että tutustut koko Tietosuojakäytäntöön huolellisesti. Lukemisen helpottamiseksi löydät alta tämän Tietosuojakäytännön sisällysluettelon:

1. TÄRKEÄÄ TIETOA TÄSTÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄ JA MEISTÄ

Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus
Rekisterinpitäjä
Yhteystiedot
Tietosuojakäytännön muutokset

2. SINUA KOSKEVAT TIEDOT, JOITA KERÄÄMME

Henkilötiedot
Sinulta hankittavat tiedot
Muista lähteistä hankittavat tiedot
Henkilötietojen erityisryhmät
Jos et anna tietoja
Käyttäjänimi

3. MIKSI JA MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI

Yleiset tarkoitukset
Yksityiskohtaiset tarkoitukset ja oikeusperuste
Suoramarkkinointi

4. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytysajan määräytymisen periaatteet
Tietoja säilytysajoista

5. HENKILÖTIETOJESI VASTAANOTTAJAT

Henkilötietojen käsittelijät
Valtuutetut luovutukset
Konserniyhtiöt/muut tuotemerkit vastuulliseen pelaamiseen liittyviä tarkoituksia varten
Konserniyhtiöt / muut tuotemerkit rahanpesun torjuntaa varten
Tietojen jakaminen AML- ja vastuullisen pelaamisen tarkoituksiin tuotemerkkien välillä
Yrityksen rakennemuutos
Yhteisrekisterinpitäjät

6. KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

7. TIETOTURVA

8. TIETOSUOJALAKIEN MUKAISET OIKEUTESI

Oikeus saada pääsy tietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeus vastustaa tiettyä käsittelyä
Oikeus peruuttaa suostumus
Oikeus tehdä valitus
Mitä voimme tarvita sinulta
Vastauksen määräaika
Eri tuotemerkit

9. AUTOMAATTINEN KÄSITTELY – PROFILOINTI

Vastuulliseen pelaamiseen liittyvä profilointi
AML-profilointi
VIP-profilointi
Suoramarkkinointiin liittyvä profilointi
Urheilun riskisegmentteihin liittyvä profilointi
Pelien suositus

10. EVÄSTEET

1. TÄRKEÄÄ TIETOA TÄSTÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄ JA MEISTÄ

1.1. Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus

Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus on antaa tietoa siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, kun käytät tätä sivustoa ja Palveluitamme.

Tässä Tietosuojakäytännössä esitetään yksityiskohtaista tietoa henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä sekä keräämisen ja käsittelyn ehdoista. Kerromme myös Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR-asetuksen) artikloista 12 ja 13.

Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu lapsille, emmekä kerää tietoisesti alle 18-vuotiaisiin lapsiin liittyviä tietoja.

1.2. Rekisterinpitäjä

LeoVegas Gaming Plc on rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötiedoistasi (tässä Tietosuojakäytännössä ”LeoVegas”, ”me”, ”meitä”, jne.).

Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan (DPO), joka huolehtii tähän tietosuojakäytäntöön liittyvistä kysymyksistä. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä Meihin tai tietosuojavastaavaan. Yhteystiedot ovat alla.

1.3. Yhteystiedot

Pyrimme aina mahdollisimman selkeään ja avoimeen viestintään. Jos kuitenkin tarvitset selvennystä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyvissä asioissa tai tarkasta oikeusperusteesta, jonka perusteella käsittelemme henkilötietojasi tietyllä käsittelytoimella, annamme mielellämme lisätietoja asiasta.

Yhteystietomme:

Yleinen sähköpostiosoite: privacy@leovegas.com
Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@leovegas.com
Postiosoite: LeoVegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Tietosuojakäytännön muutokset ja velvollisuutesi ilmoittaa meille muutoksista

Varaamme oikeuden muuttaa, muokata, lisätä ja/tai poistaa tämän Tietosuojakäytännön osia koska tahansa omalla päätöksellämme. Kerromme sinulle etukäteen kaikista muutoksista, jotka tehdään tähän Tietosuojakäytäntöön (ja muihin Sivustoon liittyviin ehtoihin). Lisäksi arkistoimme tämän Tietosuojakäytännön vanhemmat versiot ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden tutustua niihin pyynnöstä.

2. SINUA KOSKEVAT TIEDOT, JOITA KERÄÄMME

2.1. Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, jolla voidaan tunnistaa sinut yksityishenkilönä tai joka liittyy tunnistettavissa olevaan henkilöön.

Jos meidän ei ole mahdollista käyttää anonyymeja ja/tai anonymisoituja tietoja (niin, ettei Sivuston Käyttäjiä tai palveluidemme asiakkaita ei ole mahdollista tunnistaa), sitoudumme tästä huolimatta suojaamaan jatkuvasti tietosuojaasi ja henkilötietojesi turvallisuutta.

2.2. Sinulta hankittavat tiedot: Asioidessamme kanssasi tai käyttäessäsi Palveluita keräämme sinuun liittyviä henkilötietoja, jotka olemme ryhmitelleet seuraavasti:

a) Rekisteröintitiedot, jotka annat rekisteröityessäsi ja/tai luodessasi jäsentilin (ks. erityisesti käyttöehtojen kohta 2.1.6), kuten etunimi, sukunimi, käyttäjänimi tai vastaava tunniste, syntymäaika, alueella sovellettava henkilötunnus lain salliessa tai vaatiessa, sukupuoli ja maa.

b) Yhteystiedot, kuten vakituinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot.

c) Tunniste- ja todennustiedot (Rahanpesun torjunta / Due Diligence / asiakkaan tunnistustiedot), kuten etunimi, sukunimi, vakituinen osoite ja siihen liittyvä todistus, ikä, kansallisuus, perheenjäsenet, tutkinnot ja pätevyydet, käydyt oppilaitokset/yliopistot, työhistoria ja siihen liittyvät tiedot, osallistuminen tiedotusvälineiden toimintaan, taloudelliset tiedot (esim. tiliote, tulonlähde ja varallisuuden lähde, verotiedot), kertakäyttöiset luottokorttitiedot, todiste verkkolompakon omistajuudesta, esim. Netller, Skrill, PayPal tai Paysafe, henkilökohtainen tunnusnumero (PID) ruotsalaisten pelaajien kohdalla, asiakkaan tunnistustiedot (esim. henkilökortti, valtakirja).

d) Vastuulliseen pelaamiseen liittyvät tiedot (RG), kuten etunimi, sukunimi, postinumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maa, syntymäaika, alueella sovellettava henkilötunnus lain salliessa tai vaatiessa , hyväksytyt tapahtumat (talletukset ja nostot), hylätyt tapahtumat (talletukset ja nostot), tunniste- ja todennustiedot, omaehtoisen pelikiellon tiedot.

e) Omaehtoisen pelikiellon tietoja ovat tiedot, jotka liittyvät sinuun ja asettamaasi omaehtoiseen pelikieltoon, kuten rekisteröintitiedot ja yhteystiedot sekä omaehtoisen pelikiellon tiedot, kuten syy, alkamisajankohta ja pelikieltotyökalujen tiedot, kuten estot, käyttökertarajoitukset, häviörajoitukset, panosrajoitukset, talletusrajoitukset ja oman pelaamisen tarkkailutiedot.

f) Maksutietoja ovat pankki-/maksutilin tiedot sekä tapahtumatiedot, kuten valuutta, sijainti, määrä/summa, asiakkaan IP-osoite, käyttäjätunnus ja tunniste.

g) Tapahtuma- ja käyttötietoja luodaan Palveluiden käyttösi (esim. pelien pelaamisen) seurauksena, ja niitä ovat maksamasi ja vastaanottamasi maksut (talletukset, nostot, epäonnistuneet talletukset ja kumotut nostot) sekä muut lisätiedot, jotka koskevat meiltä ostamiasi Palveluita (kuten panokset (todelliset ja bonukset) ja voitot), tapahtuman päivämäärä ja aika, tilin saldot (todelliset ja bonustiedot), käytetyt bonukset (muuntaminen ja luovutus), bonusten kierrätys, bonussaldo, käytetyt kanavat, tapahtumaan liittyvät pelatut pelit, kieli, maa, tilien saldot.

h) Kirjautumistietoja ovat IP-osoite, sisäänkirjautumiset (ensimmäinen kirjautuminen, viimeinen kirjautuminen ja viimeinen epäonnistunut kirjautuminen), kirjautumisten kesto, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykkeen asetus ja sijainti, selainlaajennusten tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja käyttöympäristö sekä muu tekniikka laitteilla, joilla käytät Palveluitamme.

i) Profiilitietoja ovat tilisi sisäiset muistiinpanot, kiinnostuksen kohteet, tekemäsi valinnat, palaute, tiedot tapahtumista, joihin olet osallistunut; valintasi siitä, haluatko osallistua tapahtumiin ja millaiset tapahtumat kiinnostavat sinua; bonus-/cashback-tarjoukset tai sinulle tarjottuihin tai sinua hyödyttäneisiin bonuksiin liittyvät valinnat; tieto siitä, oletko saanut mitään arvontapalkintoja ja valintasi liittyen palkintoihin, joita haluaisit saada; yhteydenottokanavia koskevat valintasi; harrastuksiisi ja kiinnostuksen kohteisiisi liittyvät tiedot.

j) Markkinointiviestintätietoja ovat valintasi liittyen markkinointiviestien saamiseen meiltä (suostumus/kieltäytyminen) sekä yhteystietosi ja rekisteröintitietosi.

k) Muut viestintätiedot , joita annat ollessasi yhteydessä meihin (nauhoitettujen puheluiden, keskusteluiden, sähköpostin tai tekstiviestien välityksellä), voivat sisältää esimerkiksi tietoa aikomuksistasi, kiinnostuksen kohteistasi, valituksistasi, valinnoistasi sekä lisäksi sisäisiä viestejä ja muistiinpanoja.

l) Analytiikkatietoja ovat tiedot, jotka annat itse tai jotka kerätään Sivuston tai Palveluiden käyttösi yhteydessä, kuten pelaajatunnus, kieli, sijainti, selaintiedot, käytetyt kampanjat, käytetyt kanavat, laite, maksupalvelun tarjoaja, Tapahtuma- ja käyttötiedot sekä verkkoanalytiikan yhteydessä myös avatut sivut, klikatut postikortit ja vieritysetäisyys. Joidenkin tietojen keräämiseen käytetään evästeitä ja/tai samankaltaisia seurantatekniikoita. Katso lisätietoja kohdasta ”Evästeet”.

2.3. Eri lähteistä hankittavat tiedot

2.3.1. Keräämme tietoja AML/CFT-tarkoituksiin pelaajan taustasta, jotka hankimme kolmannen osapuolen tarjoajilta (yksityiset yritykset, jotka työskentelevät enimmäkseen julkisten lähteiden kanssa), eli Bisnode, TransUnion International UK Limited (tämä ei vaikuta kielteisesti TransUnion-luottopisteisiin. Lisätietoja, mukaan lukien TransUnionin tietosuojailmoitus, löytyy täältä, GBG Group, HooYu Ltd (aiemmin 192.com Ltd) ja joka sisältää tiedot siitä, onko pelaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ja onko kansainvälisiä ja/tai taloudellisia seuraamuksia määrätty ja/tai tietoja yrityksen tai omaisuuden omistajuudesta, tuomioistuimen tuomioista ja/tai maksukyvyttömyydestä, ja ruotsalaisten pelaajien osalta myös verotusta koskevat tiedot varojen ja varallisuuden lähteen tietämiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan riskien seuranta- ja huolellisuusprosessin aikana. Nämä tiedot hankitaan Bisnode Kredit AB:n kautta. Lisäksi taustatietoja kerätään ns. OSINT-analyyseilla (Open-Source Intelligence) julkisista lähteistä (joita ovat esim. Google-haku, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn ja kaikki muut sosiaalisen median palvelut sekä muut palvelut/sivustot, kuten pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/).

2.3.2. Jotta voimme noudattaa juridisia velvoitteitamme, jotka perustuvat sovellettaviin lakeihin ja toimilupaehtoihin soveltuessa, keräämme omaehtoisen pelikiellon tietoja myös muilta toimiluvan saaneilta pelioperaattoreilta, jotka kuuluvat samaan konserniin kuin LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group). LeoVegas käyttää tähän tarkoitukseen myös omaehtoisen pelikiellon tietoja, joita se on kerännyt luvanvaraiseen peliliiketoimintaansa käytettävien muiden brändien yhteydessä.

2.3.3. Jos pelaaja on rekisteröitynyt kansalliseen omaehtoisen pelikiellon rekisteriin (ml. rajoituksetta GAMSTOP, ROFUS, spelpaus.se, RUA), tietyt Omaehtoisen pelikiellon tiedot saadaan myös tällaisesta rekisteristä. Erityisesti tiedot siitä, oletko/etkö ole omaehtoisessa pelikiellossa. Saamme nämä tiedot kirjautumisesi yhteydessä. Rekisteröityminen tällaiseen rekisteriin tarkoittaa, että et voi rekisteröityä LeoVegasiin etkä voi kirjautua jäsentilillesi. Sinulle ei myöskään lähetetä mitään kaupallisia viestejä, jotka on suunnattu sinulle henkilökohtaisesti.

2.3.4. Profiilitietoja (harrastukset, kiinnostuksen kohteet) haetaan myös julkisista lähteistä, joita ovat esimerkiksi Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ja Google-haku.

2.3.5. Petosten ja järjestelmiemme väärinkäytön estämiseksi ja tunnistamiseksi (esim. VPN-yhteyden käyttö), keräämme tiettyjä Kirjautumistietoja, joita ovat esimerkiksi IP-osoite, laitteen malli/tyyppi, selaintiedot, käyttöjärjestelmä ja muut laitteen tunnistetiedot. Käsittelemme kerättyjä tietoja kolmannen osapuolen tarjoaman petostentunnistusohjelmiston avulla.

2.3.6. Keräämme tietoja pelaajien urheilun riskisegmenteistä (Urheiluriskitiedot) urheiluvedonlyöntipalveluntarjoajaltamme Kambi Group plc:ltä (“Kambi”). Tiedot sen käsittelytoimista ovat saatavilla täällä: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice. Kambi ei hanki pelaajan oikeaa nimeä tai sähköpostiosoitetta eikä käsittele tunnistettujen pelaajien henkilötietoja. Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Kambi käsittelee henkilötietojasi tai jos haluat käyttää jotakin oikeuksistasi rekisteröitynä.

2.3.7. Ruotsalaisten pelaajien kohdalla rekisteröitymismenettelyn yksinkertaistamiseksi voidaan käyttää erillistä pankkitunnusta tunnistamis- ja varmennustarkoituksiin. Jos tällaista prosessia käytetään, kun rekisteröitymisen yhteydessä antamasi henkilötunnus (PID) on annettu ja sinut on vahvistettu pankkitunnuksen kautta, henkilötiedot (rekisteröinti- ja yhteystiedot) seuraavassa laajuudessa: nimi, sukunimi, syntymäaika ja pysyvä osoite syötetään automaattisesti pelaajien profiiliin. Tässä tapauksessa tietolähde on Bisnode Kredit AB ja pankkitunnuspalvelu, johon on pääsy Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) kautta. Tällaisia tietoja käytetään tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen mukaisesti. Jos tilin avaaminen epäonnistuu (pankkitunnuksen kautta tehdyn tarkastuksen epäonnistumisen vuoksi tai muuten), PID säilytetään enintään 24 tuntia, minkä jälkeen se poistetaan automaattisesti LeoVegas-järjestelmistä.

2.3.8. Rekisteröitymismenettelyn yksinkertaistamiseksi tunnistamis- ja varmennustarkoituksiin voidaan käyttää erillistä prosessia – Facebook connect- / Google-sisäänkirjautumista. Jos tällaista prosessia käytetään, kun annat valtuutuksen rekisteröitymisen yhteydessä, henkilötiedot (rekisteröinti- ja yhteystiedot) seuraavassa laajuudessa: nimi, sukunimi, syntymäaika, sähköposti syötetään automaattisesti pelaajaprofiiliin. Tietolähde tässä tapauksessa on Facebook- tai Google-profiili, johon on pääsy Facebook- tai Google-tilisi kautta riippuen siitä, mitä palvelua käytetään). Tällaisia tietoja käytetään tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen mukaisesti.

2.4. Henkilötietojen erityisryhmät

Me emme kerää sinusta mitään henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvia tietoja (kuten etnistä alkuperää, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista, poliittisia mielipiteitä, ammattiliittoon kuulumista, terveystietoja, geneettisiä tietoja tai biometrisiä tietoja). Kokemuksemme perusteella emme kuitenkaan voi sulkea pois mahdollisuutta, että lähetät meille omalla päätökselläsi tällaisia tietoja asioidessasi kanssamme.

Huomaa, että vaikka henkilökortteja käsitellään, niihin sisältyviä kuvia ei käsitellä teknisesti tavalla, joka sallii tai vahvistaa henkilön tunnistamisen. Tämän vuoksi tällaisia tietoja ei katsota henkilötietojen erityisryhmiin kuuluviksi biometrisiksi tiedoiksi.

2.5. Jos et anna henkilötietoja

Jos meidän täytyy lain tai kanssasi solmimamme sopimuksen nojalla kerätä henkilötietoja etkä anna kyseisiä tietoja pyydettäessä, emme välttämättä voi toteuttaa sopimusta, jonka olemme solmineet tai yritämme solmia kanssasi (esimerkiksi tarjotaksemme sinulle Palveluitamme).

2.6. Käyttäjänimi

Varmista, ettei käyttäjänimesi sisällä henkilötietoja, sillä käyttäjänimi jaetaan tietyille kumppaneille eikä käyttäjänimeä käsitellä jakamisen yhteydessä henkilötietona. Ota meihin yhteyttä, jos käyttäjänimesi sisältää henkilötietoja, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin järjestelyihin tietojesi suojaamiseksi ja neuvoa, miten voit vaihtaa käyttäjänimesi.

3. MIKSI JA MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI

3.1. Käytämme henkilötietojasi vain lain niin salliessa. Tavallisesti käytämme henkilötietojasi seuraavissa olosuhteissa:

Kun annamme sinulle mahdollisuuden pelata Pelejä ja tarjoamme sinulle oheispalveluita.

Kun annamme sinulle mahdollisuuden käyttää Sivustoa.

Lakeihin ja määräyksiin liittyvistä syistä, jotta voimme täyttää esimerkiksi rahanpesun torjuntaan ja vastuulliseen pelaamiseen liittyvät juridiset velvoitteemme ja toimilupamme ehdot.

Tunnistamiseen ja todennukseen.

LeoVegasin oikeutettuun etuun liittyviin tarkoituksiin, kuten samankaltaisten tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointiin sähköpostitse alla kuvatuilla tavoilla.

LeoVegasin oikeutettuun etuun liittyviin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin puhelimitse tai postitse alla kuvatuilla tavoilla.

Analytiikkaa varten.

3.2. Yksityiskohtaiset tarkoitukset ja oikeusperuste

3.2.1 Seuraavassa taulukossa olemme kuvanneet kaikki eri tavat, joilla aiomme käyttää käyttäjien henkilötietoja, ja esittäneet niihin liittyvät oikeusperusteet.. Olemme myös esittäneet käsittelyyn liittyvät oikeutetut etumme. Huomaa, että henkilötietojesi käsittelyllä voi olla useita oikeusperusteita riippuen siitä, mihin tarkoitukseen käytämme tietojasi. Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja tarkasta oikeusperusteesta, jonka perusteella käsittelemme henkilötietojasi, kun oheisessa taulukossa on mainittu useita perusteita.

3.2.2. Huomaa, että alla olevassa taulukossa on esitetty yleiset tiedot käsittelemistämme henkilötiedoista. Tietyt tietoluokat ja/tai tarkoitukset voivat vaihdella eri lainkäyttöalueilla ja/tai tuotemerkeillä, joilla LeoVegas tarjoaa palvelujaan. Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja tietojenkäsittelyn tai tietoluokan erityistarkoituksesta.

PrivacyPolicy3.2

3.3. Suoramarkkinointi

3.3.1 Sovellettavien lakien (mukaan lukien paikalliset määräykset) mukaisesti ja oikeutetun etumme tai suostumuksesi perusteella LeoVegas voi ajoittain ilmoittaa sinulle omista vastaavista tuotteistaan tai palveluistaan (mukaan lukien rajoituksetta omat uudet palvelut ja kampanjat, bonukset ja tarjoukset, VIP-kokemus) soveltuvin osin seuraavilla tavoilla:

sähköpostitse (sähköposti tai tekstiviesti) tai

sosiaalisessa mediassa, tai

live-puheluilla, tai

postitse.

Kun perusteena on oikeutettu etusi, LeoVegas antaa sinulle mahdollisuuden vastustaa tällaista suoramarkkinointia rekisteröityessäsi sivustollemme.

Kun perusteena on suostumuksesi, voit myöntää suostumuksesi rekisteröityessäsi sivustollemme.

Molemmissa tapauksissa, jos et halua enää vastaanottaa suoramarkkinointia, voit milloin tahansa ja maksutta kieltäytyä siitä, joko:

tällaisen viestin lopussa olevan linkin kautta tai

ottamalla meihin yhteyttä tai

kertomalla asiasta soittajalle (jos kyse on puhelusta) tai

muuttamalla asetuksiasi profiilissasi.

3.3.2. Huomaa, että vaikka kieltäytyisit suoramarkkinointimateriaalin vastaanotosta, voimme silti lähettää sinulle ajoittain tärkeitä viestejä, joista et voi kieltäytyä.

4. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

4.1. Säilytysajan määräytymisen periaatteet: Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Tämä koskee mahdollisten juridisten, kirjanpidollisten tai raportointivaatimusten noudattamista.

Periaatteet, joilla määritämme, mikä katsotaan tarpeelliseksi, riippuvat kyseessä olevien henkilötietojen luonteesta. Tavallinen käytäntömme on selvittää, onko meidän mahdollista tai onko meillä velvollisuus EU:n ja/tai kansallisten lakien (kuten toimiluvan vaatimusten, verolakien tai yrityslakien) nojalla säilyttää tiettyjä henkilötietoja tietyn aikaa (jolloin säilytämme henkilötietoja tällaisessa laissa mainitun enimmäisajan) ja jollei, selvitämme, voitko sinä ja/tai voivatko kolmannet osapuolet soveltaa meitä vastaan joitakin lakeja ja/tai sopimusehtoja, sekä laissa mainitut tällaisiin toimenpiteisiin liittyvät määräajat. Jälkimmäisessä tapauksessa säilytämme kaikki oleelliset henkilötiedot, joita voimme tarvita puolustautuaksemme vaateilta, haasteilta tai muilta sinun ja/tai kolmansien osapuolten oikeustoimilta.

Kun emme enää tarvitse henkilötietojasi, joko poistamme ne turvallisesti tai anonymisoimme ne.

4.2. Tietoja säilytysajoista

4.2.1 Seuraavassa taulukossa olemme kuvanneet kaikki mahdolliset tietojen säilytysajat ja esittäneet niihin liittyvät oikeusperusteet. Olemme myös esittäneet käsittelyyn liittyvät oikeutetut etumme.

4.2.2. Huomaa, että alla olevassa taulukossa esitetään yleiset tiedot säilytysajoista. Tietyt ajanjaksot voivat vaihdella eri lainkäyttöalueilla. Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja tietojenkäsittelyn tai tietoluokan erityistarkoituksesta.

PrivacyPolicy4.2

Peliviranomaisten asettamien useiden tilien käyttöä koskevien rajoitusten vuoksi pelaajien on sallittua luoda vain yksi tili tuotemerkkiä kohden ja käyttää vain yhtä tiliä LeoVegas-järjestelmässä käyttöehtojemme mukaisesti. Tämän vuoksi pelaaja voi tilinsä sulkemisen jälkeen vain avata olemassa olevan tilinsä uudelleen niin kauan kuin säilytämme pelaajan henkilötietoja yllä mainittuja tarkoituksia varten, jos tili on kelvollinen avattavaksi.

Italian lainsäädännön mukaan LeoVegasin on sallittava uuden tilin luominen samalle pelaajalle (saman veronumeron kautta) 15 päivän kuluttua, jos edellinen tili on suljettu asiakkaan pyynnöstä. Jos veronumero asetetaan ”mustalle listalle” tietystä syystä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen petostapauksiin), toiminnanharjoittaja voi estää uuden tilin luomisen, joka liittyy samaan veronumeroon.

Lisätietoja henkilötietojen eri säilytysajoista on saatavilla säilytyskäytännössämme. Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada sen nähtävillesi.

5. Henkilötietojesi vastaanottajat

5.1. LeoVegasin liikekumppanit, toimittajat tai palveluntarjoajat vastaavat Sivuston, Pelien ja muiden palveluiden joidenkin osien yleisestä toiminnasta tai tarjonnasta, joten myös ne käsittelevät Henkilötietoja LeoVegasin puolesta yllä mainittuja tarkoituksia varten.

Me edellytämme, että kaikki kolmannet osapuolet huolehtivat henkilötietojesi turvallisuudesta ja käsittelevät niitä lain vaatimusten mukaisesti. Me emme anna kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Annamme heidän käsitellä henkilötietojasi vain tiettyihin tarkoituksiin noudattaen ohjeitamme. Tätä ennen teemme kumppaneillemme huolellisen taustaselvityksen ja solmimme heidän kanssaan tiukat tietojenkäsittelysopimukset.

5.1.1. Tietoja henkilötietojen käsittelijöiden luokista

pelien tarjoajat pelien tarjoamista varten

urheiluvedonlyöntipalvelun tarjoajat urheiluvedonlyöntipalvelun tarjoamista ja riskinhallintaa varten

maksupalveluntarjoajat maksutapahtumien toteuttamista varten (talletukset ja nostot)

markkinointipalveluiden toimittajat tiettyjen markkinointitoimintojen toteuttamiseksi LeoVegasin puolesta

markkinointikumppanit tiettyjen markkinointitoimintojen toteuttamiseksi LeoVegasin puolesta

markkinointikonsultit markkinointineuvonnan tarjoamiseksi LeoVegasille

palveluntarjoajat, jotka mahdollistavat teknisen yhteydenpidon asiakkaan kanssa (sähköposti, chat, tekstiviesti, puhelin)

teknisten palveluiden toimittajat Sivuston sekä teknisten järjestelmiemme toiminnan tukemiseksi (frontend- ja backend-palvelut)

tietokannan tekniset ylläpitäjät tietokannan toiminnan ylläpitämiseksi

rahanpesun torjuntaan liittyvät palveluntarjoajat, jotka tarjoavat ja/tai käsittelevät tietoja rahanpesun torjuntaan liittyvien vaatimustemme täyttymistä varten

palveluntarjoajat, jotka liittyvät organisaatioomme sekä vedonlyöntisähköposteihin, matkoihin ja/tai lahjojen toimittamiseen kanta-asiakasohjelmamme puitteissa

pilvipalveluiden tarjoajat, jotka tarjoavat muun muassa tietojen säilytykseen ja ohjelmistojen ylläpitoon liittyviä pilvipalveluita

palveluntarjoajat datan analysointia ja/tai liiketoimintatietoja varten

luottoluokitusyhtiöt, petoksentunnistusyhtiöt ja rahanpesuntorjuntayhtiöt petostentorjuntaa ja valvontaa varten Jäsentilisi ja siihen liittyvien tapahtumien käsittelyn yhteydessä

LeoVegas Mobile Gaming -konserniin kuuluvat yhtiöt tiettyjen palveluiden tarjoamista / LeoVegasin toimintojen tukemista varten

ammatilliset neuvonantajat [jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä tai yhteisrekisterinpitäjinä], kuten asianajajat, pankkiirit, auditoijat ja vakuutusyhtiöt, jotka tarjoavat konsultointi-, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluita.

5.2. Valtuutettu luovutus: Jos sinun epäillään rikkoneen käyttöehtojamme tai sovellettavia lakeja (esimerkiksi epäillessämme mahdollista rikosta) tai jos se on tarpeen petoksen tai muun rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi tai torjumiseksi, LeoVegasilla on oikeus

välittää henkilötietosi viranomaisille;

jakaa henkilötietojasi pelitoiminnan valvontaviranomaiselle;

jakaa henkilötietosi lainvalvontaviranomaisille ja/tai rikostutkintaan osallistuville tahoille ja avustaa niitä kaikenlaisissa toimintaasi liittyvissä tutkimuksissa;

tuomioistuimen haasteen, määräyksen tai vastaavan virallisen pyynnön nojalla.

Omaehtoisen pelikiellon rekisterissä (RUA) olevien italialaisten pelaajien osalta meidän on AAMS:n säännösten mukaisesti viipymättä ilmoitettava viranomaiselle kaikki tiedot, jotka liittyvät pelaajiin, jotka ovat päättäneet käyttää omaehtoista pelikieltotyökalua, sekä tiedot, jotka liittyvät pelaajiin, jotka ovat valinneet pelitilin myöhemmän uudelleenaktivoinnin.

5.3. Konserniyhtiöt/muut tuotemerkit vastuulliseen pelaamiseen liittyviä tarkoituksia varten

Tarvittaessa omaehtoiseen pelikieltoosi liittyvät tiedot jaetaan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja lisenssiehtojemme vuoksi myös muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa. Tätä tarkoitusta varten LeoVegas myös jakaa omaehtoisen pelikiellon tietojasi muille tuotemerkeille, joilla se harjoittaa rahapelitoimintaa.

5.4. Konserniyhtiöt / muut tuotemerkit rahanpesun torjuntaa varten

Laillisten velvollisuuksien täyttämiseksi tunniste- ja todennustiedoistasi etunimi, sukunimi, syntymäaika ja postinumero jaetaan eri tuotemerkeille, joilla LeoVegas harjoittaa rahapelitoimintaa.

5.5. Tietojen jakaminen AML- ja vastuullisen pelaamisen tarkoituksiin tuotemerkkien välillä

Tunnistetietosi, tapahtuma- ja käyttötietosi, rekisteröintitietosi ja yhteystietosi on tarkoitettu lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen, jotka jaetaan eri tuotemerkkien kanssa, joilla LeoVegas harjoittaa rahapelitoimintaa, ja on hankittu niiden kautta.

5.6. Yrityksen rakennemuutos

LeoVegasin kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä muut kolmannet osapuolet, joille voimme myydä, siirtää tai sulauttaa osia liiketoiminnastamme, omaisuudestamme tai toiminnoistamme rakennemuutoksen seurauksena. Vaihtoehtoisesti voimme hankkia yrityskaupoilla muita yrityksiä tai fuusioitua niiden kanssa. Jos liiketoiminnassamme tapahtuu muutos, uudet omistajat voivat käyttää henkilötieojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla samalla tavalla.

5.7. Yhteisrekisterinpitäjät: Tiettyjä tietoja jaetaan muille tahoille, jotka toimivat yhteisrekisterinpitäjinä. Seuraavassa on kuvattu oleelliset tiedot järjestelyistä yhteisrekisterinpitäjien kanssa:

Maksupalveluntarjoaja Citadel.

Seuraavia tietoja käsitellään Citadelin kanssa yhteisrekisterinpitäjinä: Rekisteröintitiedot, Maksutiedot

Yhteystiedot: Citadel Commerce (Malta) Ltd. (“Citadel”), jonka ensisijainen toimipaikka sijaitsee osoitteessa Lvl 5, ‘de Tigné’, 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta, edustaa Citadel Commerce UK Limitediä, jonka yhteysosoite on support@citadelcommerce.com. Oleelliset tiedot LeoVegasin ja Citadelin välisestä järjestelystä yhteisrekisterinpitäjinä:

LeoVegas kerää tietoja (lukuun ottamatta tietoja, joita Citadel voi hankkia muista lähteistä tutkintojen seurauksena) ja tiedottaa rekisteröidyille;

Citadel vastaa rekisteröityjen pyyntöihin;

Citadel kirjaa henkilötietojen tietoturvaloukkaukset ja ilmoittaa niistä valvontaviranomaisille ja/tai rekisteröidyille tarpeen mukaan;

Tarvittaessa Citadel suorittaa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin ja ennakkokonsultoinnin valvontaviranomaisen kanssa liittyen korkean riskin käsittelyyn.

Urheiluvedonlyöntipalveluntarjoaja Kambi

Seuraavia Tietoja käsitellään Kambin kanssa yhteisrekisterinpitäjinä: Tapahtuma- ja käyttötiedot: sukupuoli, postinumeron alkuosa, valuutta, kieli, viimeisin talletustapa, tilin saldo ja panoshistoria, Pelaajatunnus Urheiluvedonlyöntipalveluiden tarjoamista varten. Kambi ei käsittele pelaajien oikeita nimiä tai sähköpostiosoitteita vaan kuhunkin pelaajaan liittyviä pseudonymisoituja tunnuksia.

Lisätietoja Kambin käsittelytoimista on saatavilla täällä: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

Oleelliset tiedot LeoVegasin ja Kambin välisestä järjestelystä yhteisrekisterinpitäjinä:

LeoVegas jakaa Kambille pseudonymisoituja tapahtuma- ja käyttötietoja urheiluvedonlyöntipalveluiden tarjoamista varten;

LeoVegas vastaa rekisteröityjen pyyntöihin; ja

LeoVegas ja Kambi toimivat yhteisrekisterinpitäjinä myös Urheilun riskisegmenttiin liittyvissä muutoksissa.

Muissa tapauksissa kukin osapuoli toimii yksin rekisterinpitäjänä. Meillä on kuitenkin kaikissa tapauksissa vastuu käsitellä kaikki pelaajien kyselyt, jotka koskevat Kambin tietojenkäsittelytoimintaa

Iovation

Seuraavat tiedot jaetaan Iovationin kanssa: Kirjautumistiedot seuraavassa määrin: Yksilöllinen tilitunnus, joka edustaa tilin loppukäyttäjiä, joilla on LeoVegas, loppukäyttäjän sähköisen laitteen laitemääritteet, mukaan lukien IP-osoite, loppukäyttäjän kirjautumiset (ensimmäinen sisäänkirjautuminen, viimeinen sisäänkirjautuminen, viimeinen epäonnistunut kirjautuminen), kirjautumisten kesto, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetus ja sijainti, selaimen laajennustyypit ja -versiot, käyttöjärjestelmä, laitetunnus, IP-maa, IP-alue, IP-palveluntarjoaja, joka liittyy jokaiseen pelaajaan

Oleelliset tiedot LeoVegasin ja Iovationin välisestä järjestelystä yhteisrekisterinpitäjinä:

LeoVegas ja Iovation käsittelevät henkilötietoja yhdessä petosten ehkäisyä ja tutkintaa varten.

Iovation toimii erillisenä ja riippumattomana rekisterinpitäjänä seuraavissa toiminnoissa:

-palvelujen parantaminen;
-koneoppiminen;
-tietojen jakaminen eri operaattoreiden/palveluntarjoajien kesken

LeoVegas vastaa rekisteröityjen pyyntöihin.

muissa tapauksissa kukin osapuoli toimii yksin rekisterinpitäjänä. Meillä on kuitenkin kaikissa tapauksissa vastuu käsitellä kaikki pelaajien kyselyt, jotka koskevat Iovationin tietojenkäsittelytoimintaa

Lisätietoja Kambin käsittelytoimista on saatavilla täällä: https://www.iovation.com/legal/privacy

Jos haluat käyttää tällaisia oikeuksia tai sinulla on kysyttävää tai kommentteja henkilökohtaisista tiedoistasi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen privacy@iovation.com.

6. KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

Jotkut (yllä mainitut) toimittajat ja kumppanit sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, joten henkilötietojesi käsittelyyn heidän toimestaan liittyy tietojen siirtoa Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Aina kun siirrämme henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojesi vastaavasta suojauksesta varmistamalla, että ainakin yksi seuraavista suojatoimista toteutetaan:

henkilötietojasi siirretään maihin, joiden Euroopan komissio on todennut tarjoavan riittäväntasoisen tietosuojan henkilötiedoille. Lisätietoja saat täältä

Kun käytämme tiettyjä palveluntarjoajia, voimme käyttää Euroopan komission hyväksymiä sopimuksia, joiden nojalla henkilötiedoille taataan samanlainen tietosuoja kuin Euroopassa. Lisätietoja saat täältä.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja mekanismista, jota käytämme siirtäessämme henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. TIETOTURVA

Olemme toteuttaneet asianmukaiset turvaamistoimenpiteet, joilla ehkäisemme henkilötietojesi tahattoman menetyksen, luvattoman käytön tai pääsyn tietoihin, muuttamisen tai luovutuksen. GDPR-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi huolehdimme monilla teknisillä valvontakeinoilla tietojen salauksesta siirron ja säilytyksen aikana. Käytämme alan standardinmukaisia salaustekniikoita koko järjestelmässämme. Näin huolehdimme jatkuvasti tietojen luottamuksellisuudesta ja eheydestä. Organisaatiotasolla kaikkien tietojen käsittelyyn sovelletaan kattavia Tietosuojakäytäntöjämme. Niitä täydentää Tietosuojatietoisuusohjelma, jonka tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme parhaita turvallisuuskäytäntöjä tietojen käsittelyn yhteydessä.

Lisäksi pääsyn henkilötietoihisi saavat vain työntekijät, edustajat, alihankkijat ja muuta kolmannet osapuolet, joilla on liiketoiminnallinen tarve käyttää tietoja. Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti, ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Olemme toteuttaneet menettelyt, joilla puututaan epäiltyihin henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin, ja ilmoitamme niistä sinulle ja valvontaviranomaiselle laillisen velvollisuutemme mukaisesti.

8. TIETOSUOJALAKEIHIN PERUSTUVAT OIKEUTESI

8.1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Voit milloin tahansa kohtuullisin väliajoin pyytää meitä vahvistamaan, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, sinulla on oikeus saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin sekä seuraaviin tietoihin:

hallussamme olevat henkilötiedot,

niiden käsittelymme tarkoitus,

tahot, joille luovutamme tietoja,

kuinka kauan aiomme säilyttää tietoja (kun mahdollista),

siirretäänkö tietoja ulkomaille ja millä suojatoimilla suojaamme niitä,

mitä oikeuksia sinulla on,

miten voit tehdä valituksen,

mistä saimme henkilötietosi ja

mahdollinen automaattinen päätöksenteko (kuten profilointi) ja muut oleelliset tiedot.

Helpoin tapa saada nämä tiedot on käyttää profiilin ”Download my Data” (Lataa tietoni) -toimintoa. Saat kopion kaikista tapahtumatiedoistasi sekä kattavan yhteenvedon kaikista tietoluokista, niiden lähteistä ja vastaanottajista, kaikista käsittelytoimista, käsittelyn tarkoituksista ja säilytysajoista. Jos nämä eivät ole etsimäsi tiedot, jos haluat saada muita tietoja tai jos haluat pyytää näitä tietoja muun kanavan kautta, ota yhteyttä osoitteeseen sar@leovegas.com. Samoin, jos tämä toiminto ei jostain syystä ole saatavilla (esim. teknisistä syistä) tai et jostain syystä halua käyttää sitä, lähetä meille pyyntösi osoitteeseen sar@leovegas.com Kun saamme tällaisen pyynnön, annamme (vaikuttamatta haitallisesti meidän ja muiden oikeuksiin ja vapauksiin) sinulle kyseiset lisätiedot ja/tai kopion käsittelyyn sisältyvistä henkilötiedoista kuukauden kuluessa pyynnön vastaanotosta. Tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa lykätä kahdella kuukaudella huomioiden pyyntöjen monimutkaisuuden ja lukumäärän. Ilmoitamme sinulle mahdollisesta määräajan lykkäyksestä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanotosta ja kerromme ilmoituksen yhteydessä lykkäyksen syyn.

8.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin pitämään Henkilötietosi ajan tasalla, mutta pyydämme sinua ilmoittamaan meille viipymättä muutoksista. Voit ilmoittaa meille kotiosoitteesi ja puhelinnumerosi muutoksista päivittämällä muuttuneet Henkilötiedot profiiliisi. Jos tiedot, joita et voi muuttaa profiiliisi, muuttuvat, ota meihin yhteyttä. Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan virheelliset ja täydentämään puutteelliset sinua koskevat henkilötiedot. Pyrimme mahdollisesti vahvistamaan tietojen paikkansapitävyyden ennen tietojen oikaisemista.

8.3. Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, ja noudatamme pyyntöäsi ilman aiheetonta viivettä, kun

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

olet peruuttanut antamasi suostumuksen (tilanteissa, joissa käsittelymme perustuu suostumukseesi) eikä meillä ole muuta juridista perustetta henkilötietojesi käsittelyyn; tai

olet käyttänyt onnistuneesti oikeuttasi vastustaa käsittelyä (alla kuvatulla tavalla); tai

henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti; tai

meihin kohdistuu laillinen velvoite; tai

tietyt erikoisolosuhteet täyttyvät liittyen lasten oikeuksiin.

Joka tapauksessa meillä ei ole laillista velvoitetta noudattaa poistopyyntöäsi, jos henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä

Meihin kohdistuvan laillisen velvoitteen noudattamiseksi (mukaan lukien esimerkiksi tietojen säilytystä koskevat velvoitteemme); tai

oikeudellisten vaateiden valmistelua tai täytäntöönpanoa varten tai vaateilta puolustautumista varten. On myös muita laillisia perusteita, joiden nojalla voimme hylätä poistopyyntöjä, mutta kaksi yllä mainittua ovat todennäköisimmät perusteet pyyntöjen hylkäämiseksi. Jos haluat pyytää tietojesi poistamista, ota meihin yhteyttä.

8.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä (eli säilyttämään tietojasi käsittelemättä niitä enempää), mikäli

Henkilötietojesi paikkansapitävyys on riitautettu (katso edellä oikeus tietojen oikaisemiseen) tietyksi ajaksi, jolloin voimme tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden; tai

käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista; tai

emme enää tarvitse henkilötietoja niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, mutta sinä tarvitset henkilötietoja oikeudellisten vaateiden valmistelua tai täytäntöönpanoa varten tai vaateilta puolustautumista varten; tai

sinä olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa käsittelyä ja me olemme vahvistamassa, voimmeko kumota vastalauseesi laillisilla perusteillamme.

Kun saamme sinulta pyynnön rajoittaa käsittelyä, voimme henkilötietojesi säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä henkilötietojasi vain

kun meillä on sinun suostumuksesi; tai

oikeudellisten vaateiden valmistelua tai täytäntöönpanoa varten tai vaateilta puolustautumista varten; tai

toisen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi; tai

tärkeää yleistä etua varten.

Jos haluat pyytää käsittelyn rajoittamista, ota meihin yhteyttä.

8.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle henkilötietosi (jotka olet antanut meille) jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai (jos se on teknisesti toteutettavissa) siirtää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, kunhan tämä ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tämä oikeus on voimassa vain, kun

käsittely perustuu sinun suostumukseesi tai kanssasi solmimamme sopimuksen toteutukseen; ja

käsittely on toteutettu automaattisin keinoin.

Voit harjoittaa tätä oikeutta suurelta osin käyttämällä profiilisi ”Download my Data” (Lataa tietoni) -toimintoa. Jos pyyntösi koskee muita kuin tällaisia toimitettuja tietoja tai jos haluat pyytää meiltä apua kyseisten tietojen varsinaisessa siirrossa toiselle palveluntarjoajalle, ota meihin yhteyttä.

Jos olet toisen pelioperaattorin asiakas ja haluat siirtää tietosi meille, ota meihin yhteyttä. Tältä osin huomaa, että mahdollisesta tietojen siirtoa koskevan oikeuden käytöstä huolimatta sinun odotetaan antavan kaikki Rekisteröinti- ja yhteystietosi johtuen asiakasrekisteröintiprosessimme vaatimuksista.

8.6. Oikeus vastustaa tiettyä käsittelyä

Tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi vain, kun se on 1.) tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai Meille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten tai 2.) kun käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua varten (kuten edellä kohdan 3.2 taulukossa on kuvattu), sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä toimestamme.

Kun tietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksia varten, sinulla on oikeus vastustaa koska tahansa henkilötietojesi käsittelyä mukaan lukien profilointi siinä laajuudessa kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Epäselvyyksien välttämiseksi: kun henkilötietojesi käsittely toimestamme on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi, meihin kohdistuvan laillisen velvoitteen noudattamiseksi tai sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeän edun suojelemiseksi, tämä yleinen oikeus vastustaa käsittelyä ei ole voimassa.

Jos haluat vastustaa käsittelyä, joka liittyy omien tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointiin ja profilointiin sen yhteydessä, voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä tai valita asetuksesi tilisi asetussivulla Profile (Profiili) – Settings (Asetukset).

8.7. Oikeus peruuttaa suostumus (kun käsittelemme tietojasi suostumuksen perusteella)

Tapauksissa, joissa käsittelymme perustuu suostumukseesi (emme koskaan oleta suostumusta vaan pyydämme sen sinulta nimenomaisesti), SINULLA ON OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUKSESI KOSKA TAHANSA samalla tavalla kuin olet antanut sen meille.

Jos käytät koska tahansa oikeuttasi peruuttaa suostumuksesi (ilmoittamalla meille kirjallisesti alla mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseemme), me määritämme, onko olemassa vaihtoehtoista oikeusperustetta Henkilötietojesi käsittelylle (esimerkiksi käsittely meihin kohdistuvan laillisen velvoitteen perusteella) tai onko meillä laillinen valtuutus (tai jopa velvollisuus) käsitellä Henkilötietojasi ilman suostumustasi ja ilmoitamme sinulle tarpeen mukaan.

Kun pyydämme Henkilötietoja, voit aina kieltäytyä. Jos kuitenkin kieltäydyt antamasta meille tietoja, joita tarvitsemme pyydettyjen palveluiden tarjoamiseen, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle kyseisiä palveluita (erityisesti silloin, jos suostumuksesi on ainoa saatavillamme oleva oikeusperuste).

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että suostumus ei ole ainoa peruste, jonka nojalla meillä on oikeus käsitellä Henkilötietojasi. Esitimme yllä useita perusteita, joiden nojalla käsittelemme Henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin.

8.8. Oikeus tehdä valitus

Sinulla on myös oikeus tehdä tietosuojaa koskevia valituksia valvontaviranomaiselle. Maltan toimivaltainen viranomainen on Office of the Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Pyydämme, että pyrit ratkaisemaan mahdolliset ongelmat ensisijaisesti meidän kanssamme (vaikka sinulla on edellä mainitun mukaisesti oikeus ottaa koska tahansa yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen).

8.9. Mitä saatamme tarvita sinulta

Kun käytät oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä, voimme tarvittaessa pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi ja varmistaa, että saat pääsyn henkilötietoihisi (tai voit käyttää muita oikeuksiasi). Tämä on turvaamistoimenpide, jolla varmistamme, että henkilötietoja luovutetaan vain taholle, jolla on oikeus saada ne. Voimme myös ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja pyynnöstäsi, jotta voimme vastata siihen nopeammin.

8.10. Vastauksen määräaika

Pyrimme vastaamaan kaikkiin oikeutettuihin pyyntöihin kuukauden kuluessa. Joissakin tapauksissa vastaamiseen voi kulua yli kuukausi, jos pyyntösi on erityisen monimutkainen tai olet tehnyt useita pyyntöjä. Tällöin ilmoitamme asiasta sinulle ja pidämme sinut ajan tasalla.

8.11. Eri brändit

LeoVegas käyttää peliliiketoiminnassaan myös muita brändejä ja tavaramerkkejä. Oikeuksiesi käyttämistä varten yllä kuvatuilla tavoilla sekä vastauksemme selkeyden ja ymmärrettävyyden vuoksi noudatamme pyyntöjä ensisijaisesti LeoVegas-brändimme puitteissa käsiteltyjen tietojen osalta. Jos haluat, että pyyntösi noudattamisessa otetaan huomioon kaikki brändit, joita LeoVegas käyttää liiketoiminnassaan, mainitse tämä pyynnössäsi.

9. AUTOMAATTINEN KÄSITTELY – PROFILOINTI

9.1. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta vastuulliseen pelaamiseen liittyviä tarkoituksia varten

Sovellettavien lakien ja toimiluvan ehtojen perusteella LeoVegasilla on laillinen velvollisuus valvoa pelaajiaan tarkoituksena tunnistaa henkilöt, joilla voi olla kehittymässä tai olemassa pelaamiseen liittyviä ongelmia, ja ottaa heihin yhteyttä avun tai tuen tarjoamiseksi. Tätä tarkoitusta varten ja tämän velvollisuuden täyttämiseksi LeoVegas on käyttänyt pelaajien toimintaa kuvaavia historiatietoja, etenkin tiettyjä vastuullisia pelitietoja, tapahtuma- ja käyttötietoja ja muuta viestintätietoa (etenkin viestissä ilmaistun tunteen perusteella) ja luonut niiden perusteella säännöt, joilla voidaan tunnistaa rahapeliriippuvuudesta todennäköisesti kärsivät pelaajat ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Lähestymistapamme perustuu luokittelupuudiagrammeihin, koska niiden avulla voidaan tulkita selkeästi, miten pelaajan mahdollinen rahapeliriippuvuus määritetään. Yksilöllisiä pelaajia kuvaavan datan perusteella algoritmi arvioi rahapeliriippuvuuden todennäköisyyden. Arvioon perustuvia päätöksiä ei toteuteta ilman ihmisen toimenpiteitä.

9.2. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta AML-luokittelua varten

LeoVegas on sovellettavien lakien ja lisenssiehtojen perusteella lain mukaan velvollinen valvomaan pelaajiaan, jotta se voi tunnistaa mahdollisesti epäilyttävät toimet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyen. Pelaajien käyttäytymistä kuvaavien tietojen, erityisesti tapahtuma- ja käyttötietojen, perusteella algoritmi ehdottaa riskiprofiilia.

Arvioon perustuvia päätöksiä ei toteuteta automaattisesti eikä ilman ihmisen toimenpiteitä.

9.3. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta kanta-asiakas-/VIP-segmentointia varten

Hyödyntämällä historiatietoja, jotka pelaajat luovat kahden ensimmäisen päivän aikana, arvioimme, täytätkö VIP-/kanta-asiakasohjelmamme vaatimukset. Käytämme tätä mallia uusien pelaajien kanssa ja määritämme VIP-tilan palveluidemme käytön perusteella. Mallin tuottamalla ennusteella arvioidaan, tuleeko pelaajasta VIP-pelaaja. Emme käytä mallissa syötteinä muita henkilötietoja kuin sukupuolta, maata ja ikää. Arvioon perustuvia päätöksiä ei toteuteta ilman ihmisen toimenpiteitä. Prosessi perustuu laillisen velvollisuutemme täyttämiseen ja kanta-asiakastarjoustemme osalta LeoVegasin oikeutettuun etuun, joka liittyy räätälöidyn ja laadukkaan pelikokemuksen tarjoamiseen sekä pelaajien uskollisuuden palkitsemiseen. Jos haluat vastustaa tällaista käsittelyä, ota meihin yhteyttä tai muuta tilisi asetuksia.

9.4. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta suoramarkkinointisegmenttien osalta

Tapahtuma- ja käyttötietojesi, tiettyjen Rekisteröintitietojesi, kuten sukupuolen, maan ja syntymäajan, sekä palveluidemme yleisen käyttösi perusteella analysoimme asiakkaitamme ja luomme asiakassegmenttejä. Tämän jälkeen nämä segmentit käsitellään manuaalisesti, jotta varmistamme, että voimme tarjota asiakkaillemme oleellisimpia tarjouksia ja bonuksia. Näitä päätöksiä ei toteuteta ilman ihmisen toimenpiteitä. Prosessi perustuu LeoVegasin oikeutettuun etuun, joka liittyy räätälöidyn ja laadukkaan pelikokemuksen tarjoamiseen sekä pelaajien uskollisuuden palkitsemiseen. Jos haluat vastustaa tällaista käsittelyä, ota meihin yhteyttä tai muuta tilisi asetuksia.

9.5. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta Urheilun riskisegmenttien osalta

LeoVegas käsittelee manuaalisesti Urheilun riskisegmenttisi, jotka määrittää urheiluvedonlyöntipalveluntarjoaja Kambi. Kambi määrittää Urheilun riskisegmentit Kambin toteuttaman automaattisen profiloinnin perusteella. Automaattisen käsittelyn perusteella ehdotetaan riskiprofiilia, joka Kambin henkilökunnan täytyy vahvistaa tai korjata. Kambi käyttää palveluidensa tarjoamisen yhteydessä automaattista riskienhallintatekniikkaa, jolla arvioidaan vedonlyöntitoiminnan riskejä. Jos yrität lyödä vetoa ja vedonlyöntitapahtuma ylittää riskiprofiilisi rajat, tapahtuma ohjataan Kambin henkilöstön tarkistettavaksi. Oikeuksiesi ja etujesi turvaamiseksi Kambi sallii sinun riitauttaa minkä tahansa tekemänsä päätöksen, joka koskee riskiprofilointiasi, tai vastustaa profiloinnin käyttöä toimestamme. Ota tässä asiassa yhteyttä meihin (LeoVegasiin). Lisätietoja Kambin käsittelytoimista löytyy Kambin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

9.6. Oleellista tietoa automaattisen käsittelyn logiikasta pelisuositusten osalta

Käyttämällä tapahtuma- ja käyttötietojasi tarjoamme sinulle luettelon peleistä, jotka ovat makusi mukaisia. Järjestelmä määrittää taipumuksesi eri peleihin ja yleistää mieltymyksesi peleihin, joita et ole nähnyt. Laskelmoituja mieltymyksiä pisteyttäen luodaan järjestetty peliluettelo, ja se voidaan tarjota suosituksina.

Pelisuositus on laadittu ilman ihmisen toimenpiteitä. Prosessi perustuu LeoVegasin oikeutettuun etuun, joka liittyy räätälöidyn ja laadukkaan pelikokemuksen tarjoamiseen pelaajille.

10. EVÄSTEET

Sivustollamme käytetään evästeitä. Lisätietoja siitä, mitä evästeet ovat, mitä evästeitä käytämme, miten ja miksi niitä käytämme ja miten voit hallita evästeiden tallentamista, saat tutustumalla evästekäytäntöömme.

Jopa 1 000 € käteispalkkio ja 25 käteiskierrosta

Valitse kasinon tervetulotarjous, voit saada jopa 1 000 € käteispalkkion!